Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Tyrimai

Tyrimai (705 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Marketingo tyrimas: aromatinės cigaretės

  Įvadas. Problema – aromatinės cigaretės būtų naujovė Lietuvoje ir jų galima paklausa mums yra nežinoma, todėl prieš priimant sprendimą mums reikia ištirti rinką. Anketa. Duomenų analizė. Rezultatai. Apibendrinimas.
  Rinkodara, tyrimas(10 puslapių)
  2007-12-14
 • Marketingo tyrimas: aromatizuotos degtinės kilmės šalies svarba Lietuvos vartotojų pasirinkimui

  Problemos apibrėžimas. Teorinis pagrindimas. Tyrimo pobūdžio nustatymas. Tyrimo metodas. Tyrimo imtis. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė.
  Rinkodara, tyrimas(15 puslapių)
  2006-09-28
 • Marketingo tyrimas: automobilių priežiūros paslaugos

  Įvadas. Darbo tikslas – apžvelgti, literatūros šaltiniuose pateiktus, marketingo tyrimų teorinius aspektus bei atlikti įmonės marketingo tyrimą. Marketingo tyrimų teoriniai aspektai. Marketingo tyrimų samprata ir reikšmė. Marketingo tyrimų kilmė. Marketingo tyrimų panaudojimas. Marketingo tyrimo reikalavimai. Marketingo tyrimo tipai. Tyrimo plano sudarymas. Antrinių duomenų rinkimas.Pirminių duomenų rinkimas. Įmonės marketingo tyrimas. Tyrimo objekto aprašymas ir marketingo tyrimo. problemos formulavimas. Tyrimo tipo parinkimas. Duomenų rinkimo metodo bei formos parinkimas. Atrankos būdo parinkimas ir imties dydžio nustatymas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Hipotezių tikrinimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedas (anketa).
  Rinkodara, tyrimas(12 puslapių)
  2010-03-25
 • Marketingo tyrimas: cukrainė

  Įvadas. Tikslas. Išanalizuoti UAB "N" cukrainės siūlomų prekių asortimentą, apklausti kuo daugiau potencialių pirkėjų, sužinoti jų nuomonę apie produkcijos kokybę ir vidinį įvaizdį kavinės, įvertinti kokia galimybė yra įmonei didinti prekių apyvartą. Literatūros analizė. UAB "N". Marketingo aplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Įmonės SWOT analizė. Marketingo tyrimas. Tyrimo išvados ir siūlymai.
  Rinkodara, tyrimas(21 puslapis)
  2008-10-13
 • Marketingo tyrimas: draudimo kompanija UAB "PZU Lietuva"

  Įvadas. Situacijos analizė. Bendrovės "PZU Lietuva" apibūdinimas. Transporto priemonių draudimas. Įmonės užimama rinkos dalis pagal transporto civilinį privalomąjį draudimą. Įmonės marketingo veikla. Įmonės vidinė ir išorinė aplinka. Išorinė aplinka. Vidinė aplinka. Problemos formulavimas. Tyrimo tikslai. Hipotezių formulavimas. Tyrimo tipo ir metodo parinkimas. Tyrimo metodikos parinkimas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Išvados ir rekomendacijos.
  Rinkodara, tyrimas(21 puslapis)
  2006-09-21
 • Marketingo tyrimas: duonos rinka Alytaus apskrityje

  Įvadas. Tyrimo eiga. Anketos klausimų ir atsakymų suvestinė. Anketų analizė ir apibendrinimas. Marketingo tyrimo UAB "Alytaus duona" atlikimas. Išvados. Anketa.
  Rinkodara, tyrimas(24 puslapiai)
  2007-07-02
 • Marketingo tyrimas: ekonomiškų lempučių paklausa

  Įvadas. Darbo tikslas – ekonomiškų lempučių paklausos tyrimo pagalba išsiaiškinti ar šios lemputės yra paklausios vartotojų tarpe. Tyrimo metodo pagrindimas. Imties dydžio nustatymas. Prekės tyrimas. Prekės grupės. Prekių klasifikavimas. Kainodara. Vartotojų tyrimas. Vartotojo elgesio rinkoje tyrimas. Rinkos tyrimas. Rinkos paklausos įvertinimas. Rinkos pozicionavimas. Pardavimų prognozė. Konkurencinės aplinkos tyrimas. Konkurentų analizė. Konkurencinių pranašumų nustatymas. Išvados ir pasiūlymai.
  Rinkodara, tyrimas(24 puslapiai)
  2010-04-15
 • Marketingo tyrimas: Kauno kamerinis teatras

  Įvadinė dalis. Tyrimo problema: išsiaiškinti, ar verta plėstis, ieškant naujų, didesnių patalpų ir keičiant repertuarą. Rezultatų dalis. Teatrų lankomumas. Nesilankymo teatre priežastys. Informacija apie Kaune veikiančius teatrus. Informacijos apie teatrų repertuarą radimo vietos. Kauno miesto teatrų lankomumas. Svarbiausi kriterijai renkantis teatrą. Mėgstamiausias žanras. Ar respondentai žino apie "Kauno kamerinio teatro" veiklą. Pageidaujami respondentų pakeitimai "Kauno kameriniame teatre". Siūloma nauja teatro veikla. Spektaklių suaugusiems vertinimas. Pageidaujama bilieto kaina. Respondentų amžius. Respondentų lytis. Respondentų užsiėmimas. "Kauno kamerinio teatro" lankytojų amžius. Užsiėmimo ir lankymosi teatre priklausomybė. Žanro pasirinkimas priklausomai nuo lyties. Pageidaujama mokėti bilieto kaina priklausomai nuo užsiėmimo. Išvadų dalis. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Rinkodara, tyrimas(13 puslapių)
  2008-06-13
 • Marketingo tyrimas: kino teatras "Cinamon"

  Situacijos analizė. Problemos formulavimas. Tyrimo tikslai. Hipotezių formulavimas. Tyrimo tipo ir metodo parinkimas. Tyrimo metodikos parengimas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Išvados ir rekomendacijos.
  Rinkodara, tyrimas(12 puslapių)
  2006-12-13
 • Marketingo tyrimas: maisto prekių parduotuvė naujame mikrorajone UAB Palink "Iki"

  Ar verta steigti maisto prekių parduotuvę naujame mikrorajone? Įvadas. Darbo tikslas. Ištirti ir išanalizuoti ar tinkama IKI parduotuvės vieta norint uždirbti pelną? Kokią naudą ir galimą apyvartą, pasieks IKI maisto prekių parduotuvė naujame mikrorajone. Ar parduotuvė reikalinga vietos gyventojams? Ar vieta tinkama, patogi, lengvai pasiekiama? Tyrimas. Grafikas 1: Respondentų išsilavinimas. Grafikas 2: Šeimos sudėtis. Grafikas 3: Respondentų amžius. Grafikas 4: Tikslinės rinkos šeimos ūkių bendros pajamos per mėnesį (Lt). Grafikas 5: Kiek apklaustieji išleidžia per mėnesį kasdienės paklausos prekėms? Grafikas 6: Kiek sykių į dieną gyventojai mano lankysiąsis parduotuvėje. Grafikas 7: Didžiausią įtaką turinčių veiksnių bendras grafikas. Analizės lentelės. Išvados.
  Rinkodara, tyrimas(10 puslapių)
  2009-10-08
 • Marketingo tyrimas: pramogų klubas "Tornado"

  Įvadas. Tyrimo objektas. Tyrimo tikslai. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo metodo parinkimas. Hipotezių formulavimas. Tyrimo metodikos parengimas. Anketinės apklausos atlikimas. Duomenų suvestinė. Duomenų apdorojimas ir analizavimas. Išvados ir pasiūlymai. Naudotos
  Rinkodara, tyrimas(10 puslapių)
  2006-04-03
 • Marketingo tyrimas: prekybos centrų įvaizdžio vertinimas "Norfa"

  Įvadas. Problemos išsiaiškinimas. Žvalgybinis tyrimas. Tyrimo tikslų apibrėžimas. Tyrimo reikalingumo pagrindimas. Tyrimo pobūdžio nustatymas. Tyrimo metodo parinkimas. Imčių atrinkimas. Duomenų rinkimas. Duomenų apdorojimas ir analizavimas. Ataskaitos rašymas ir pateikimas. Įgyvendinimas. Išvados. Priedai (2).
  Rinkodara, tyrimas(22 puslapiai)
  2008-09-26
 • Marketingo tyrimas: prekinis ženklas "Dove"

  Įvadas. Teorinė dalis. Prekės ženklų istorija. Kas tai yra prekinis ženklas? Šiandien prekių ženklai atlieka keturias pagrindines funkcijas. Prekinio ženklo strategija. Kodėl prekinis ženklas svarbus vartotojui ir pardavėjui? Prekinio ženklo vertė. Ar reikalingas prekinis ženklas? Prekinio ženklo sukūrimas. Išvados. Techninė dalis. Dėstymas.
  Rinkodara, tyrimas(19 puslapių)
  2007-05-18
 • Marketingo tyrimas: rūkymo paplitimas

  Įvadas. Darbo tikslas: Ištirti ar vyrai rūko daugiau negu moterys. Rūkymo istorija. Rūkymą įtakojantys veiksniai. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Rinkodara, tyrimas(7 puslapiai)
  2008-02-20
 • Marketingo tyrimas: stomatologinis kabinetas

  Įvadas. Marketingo tyrimas. Situacijos analizė. Problemos formulavimas. Tyrimo tikslas. Hipotezės. Tyrimo metodo parinkimas. Tyrimo metodikos parinkimas. Anketa. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Demografinių požymių analizė. Kryžminė analizė. Išvados ir rekomendacijos.
  Rinkodara, tyrimas(14 puslapių)
  2006-12-05
 • Marketingo tyrimas: šampūnas "Head & Shoulders"

  Tiriamasis darbas. Įvadas. Darbo tikslas - visapusiškai išanalizuoti produktą ir pateikti savo idėjas apie jo reklamavimą. objektas yra "Head & Shoulders" šampūnas sausai galvos odai nuo pleiskanų "dru scalp". Pirma dalis. Pasirinktos nagrinėti prekės įvardijimas. Trumpas prekės pristatymas. Prekės tikslinė rinka ir potencialių vartotojų bruožai. Autorių sąvokų apibūdinimai. Prekė. Prekės asortimentas. Prekių grupė. Prekių asortimento gylis. Prekių asortimento plotis. Prekių gyvavimo ciklo stadijos. Kainų nustatymą įtakojantys veiksniai. Pasirinktos parduotuvės apibūdinimas. Parduotuvės asortimentas. Prekių linijos. Asortimento gylis. Konkurentai. Konkurentų kainos. Antra dalis. Autorių sąvokų apibūdinimai. Paskirstymas. Tiesioginis paskirstymas. Netiesioginis paskirstymas. Intensyvus paskirstymas. Atrankinis paskirstymas. Išskirtinis paskirstymas. Rėmimas. Komunikacinis procesas. Produkto reklama. Reklamos privalumai. Reklamos trūkumai. Mūsų reklamos sprendimai. Išvados.
  Rinkodara, tyrimas(30 puslapių)
  2009-09-07
 • Marketingo tyrimas: televizija UAB "Avva"

  UAB "Avva" veikla – televizinių laidų ir reklamos gamyba bei įvairios paslaugos gyventojams. Tyrimo objektas. Problemos formulavimas. Tyrimo tikslai. Hipotezių formulavimas. Tyrimo metodo parinkimas. Tyrimo metodikos parengimas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Išvados ir rekomendacijos. Anketa.
  Rinkodara, tyrimas(12 puslapių)
  2006-06-01
 • Mažeikių miesto socialinės aplinkos tyrimas

  Ekonomikos studijų įvado kursinis darbas. Santrauka. Įvadas. Tyrimo tikslas ir uždaviniai: Išsiaiškinti Mažeikių miesto gyventojų nuomonę ir požiūrį į miesto socialinę aplinką. Išsiaiškinti sąvokas, susijusias su Mažeikių miesto socialine ir gyvenamąja aplinka. Apibūdinti Mažeikių miesto švietimo, sveikatos įstaigų veiklą bei kultūrinį gyvenimą. Socialinė padėtis. Gyvenimo kokybės samprata. Amžiaus samprata. Šeimyninė padėtis. Išsilavinimas. Švietimo programos. Darbo samprata. Darbo pajamos. Nedarbas. Žmogaus gyvenamoji vieta. Sveikatos priežiūros įstaigos. Kultūros samprata. Technologijų vartojimo vaidmuo visuomenėje. Poveikis sveikatai. Tyrimo metodologija. Tyrimo aprašas. Apklausos rezultatai ir analizė. Išvados ir rekomendacijos. Priedai (Anketa).
  Ekonomika, tyrimas(29 puslapiai)
  2010-10-28
 • McDonald's customer satisfaction survey

  Darbas anglų kalba. McDonald's klientų analizė. Introduction. Background. Method. Setting. Participants. Questionnaire. Questionnaire paper. Questioning analysis. Conclusion.
  Rinkodara, tyrimas(13 puslapių)
  2007-09-26
 • Metodologinis tyrimas: Požiūris į savižudybę

  Metodologinė tyrimo dalis. Literatūros analizė. Savižudybės problemos aktualumas, tyrimo objekto, problemos, dalyko nustatymas. Tyrimo tikslai ir uždaviniai. Sąvokų tikslinimas. Išankstinis tyrimo objekto aprašymas. Hipotezių formulavimas. Procedūrinė tyrimo dalis. Duomenų surinkimo metodas. Anketos sandara. Tyrimo duomenų analizė. Anketa.
  Sociologija, tyrimas(24 puslapiai)
  2006-10-30
Puslapyje rodyti po