Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Tyrimai

Tyrimai (705 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos gyventojų dalyvavimas valstybės politiniame gyvenime

  Įvadas. Tyrimo tikslas: Išsiaiškinti ar Lietuvos žmonės domisi politiniu šalies gyvenimu ir dalyvauja jame. Tyrimo duomenų analizė. Techninė ataskaita. Respondentų socialinės-demografinės charakteristikos. Santrauka. Išvados ir rekomendacijos. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Sociologija, tyrimas(24 puslapiai)
  2009-05-25
 • Lietuvos gyventojų migracijos dinamika

  Lietuvos gyventojų migracijos dinamika 1998 – 2006 m., jos priežastys ir socialinės pasekmės. Įvadas. Migracijos esmė, istorinė apžvalga. Migracijos samprata, jos kryptys. Kaip kito migracijos srautai Lietuvoje? Migracija – įrankis, plėtojant prekybą žmonėmis. Nelegali migracija – netikėtas reiškinys Lietuvoje. Migracijos priežastys. Makrolygio darbo migracijos priežastys (veiksniai), Mikrolygio darbo migracijos veiksniai. "Protų nutekėjimas" Lietuvos darbo rinkoje. Darbo jėgos stūmimo ir traukos veiksniai. Kitos migracijos priežastys. Migracijos srautai Europos sąjungoje. Migracijos pasekmės Lietuvai. Bendri statistikos duomenys apie migraciją Lietuvoje. Migracija Lietuvoje 1998 – 2006 m. Imigracija. Emigracija. Prieglobstis Lietuvoje. Studentų migracijos rodiklių tyrimo analizė. Tyrimo darbinės hipotezės. Anketos sudarymas. Duomenų analizė. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais.
  Sociologija, tyrimas(33 puslapiai)
  2008-01-16
 • Lietuvos gyventojų statistinių rodiklių kaita

  Įvadas. Gyventojų skaičiaus pagal gyvenamąją vietą kitimo tyrimas. Gyventojų skaičiaus pagal amžiaus grupes kitimo tyrimas. Išvados.
  Ekonominė statistika, tyrimas(13 puslapių)
  2007-12-04
 • Lietuvos lentpjūvystės pramonės eksporto veiklos analizė

  Įvadas. Analitinė dalis. Didžiausių Lietuvos įmonių ir miško urėdijų eksporto analizė. Užsienio kapitalo įmonių, dirbančių tik eksportui, eksporto analizė. Pjautinės medienos eksporto analizė pagal importuojančias šalis. Tarpusavio ryšių statistinė analizė. Eksportuojančių įmonių reklamos išlaidų ir eksporto apimties priklausomybė. Įmonės "Pajūrio mediena" investicijų į naujas technologijas ir eksporto apimčių priklausomybė. Įmonių, dirbančių tik eksportui, eksporto apimties ir vidutinės eksporto kainos priklausomybė. Išvados ir rekomendacijos. Priedas (1).
  Ekonominė statistika, tyrimas(18 puslapių)
  2007-11-12
 • Lietuvos nacionalinio biudžeto išlaidos

  Įvadas. Tyrimo tikslas – aptarti Lietuvos nacionalinio biudžeto išlaidų pokyčius tam tikrose sferose 2001–2003 metų laikotarpyje. Lietuvos nacionalinio biudžeto teoriniai aspektai. Pagrindinės sąvokos. Nacionalinio biudžeto išlaidų statistinis tyrimas 2006-2008 metais. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Išlaidų vidutinių rodiklių apskaičiavimas. Išlaidų variacijos matavimas. Dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas. Analitinių rodiklių apskaičiavimas. Vidutinių dinamikos rodiklių apskaičiavimas. Nacionalinio biudžeto išlaidų prognozavimas. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija. Išlaidų ekonomikai prognozavimas naudojant trendą. Išvados.
  Finansai, tyrimas(21 puslapis)
  2009-11-12
 • Lietuvos Respublikos mažų ir vidutinių įmonių statistinių duomenų analizė

  Statistinis tyrimas. Įvadas. Tikslas. Atlikti išsamią Lietuvos Respublikos (LR) veikiančių mažų ir vidutinių įmonių turimų duomenų analizę ir pateikti išvadas bei 2009 metų prognozes ir pasiūlymus. Lietuvos Respublikoje veikiančių mažų ir vidutinių įmonių pasiskirstymas pagal jose dirbančių darbuotojų skaičių (vidurkiai). Lietuvos Respublikoje veikiančių mažų ir vidutinių įmonių dinaminių eilučių analitiniai rodikliai. Statistinis prognozavimas. Reiškinių tarpusavio ryšių statistinė analizė. Išvados ir rekomendacijos.
  Ekonominė statistika, tyrimas(20 puslapių)
  2009-10-15
 • Lietuvos verslo statistinė analizė

  Įvadas. Teorinė dalis. Verslo samprata. Ekonominės veiklos rūšių klasifikavimas ir verslo struktūra. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos (LR) Vyriausybės visą šalies ūkį skirsto taip... Verslo nauda. Analitinė dalis. Pagrindinių verslo struktūros rodiklių dinamika 1997-2001 metais. Dinamikos santykiniai dydžiai. Įmonių skaičiaus dinamikos santykiniai dydžiai. Dirbančiųjų skaičiaus dinamikos santykiniai dydžiai. Pajamų už parduotas prekes ir paslaugas dinamikos santykiniai dydžiai. Atlyginimų ir socialinio draudimo dinamikos santykiniai dydžiai. Pridėtinės vertės dinamikos santykiniai dydžiai. Pagrindinių verslo struktūrų rodiklių vidurkiai.
  Statistika, tyrimas(18 puslapių)
  2006-10-26
 • Living conditions are better in a flat than in a dormitory

  Tyrimas anglų kalba. Gyvenimo sąlygų bute ir bendrabutyje palyginimas. Introduction. Methodology. Literature review. Conclusion. Questions.
  Anglų kalba, tyrimas(9 puslapiai)
  2007-12-04
 • Lojalumo Lietuvos gamintojų produkcijai tyrimas

  Marketingo tyrimas. Tyrimo objektas ir tikslai. Tyrimo metodo parinkimas. Tyrimo metodikos parengimas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Išvados.
  Rinkodara, tyrimas(26 puslapiai)
  2005-05-23
 • Marketing research formal report: Burberry Ltd

  Darbas anglų kalba. Įmonės rinkodaros analizė. Terms. Procedure. Findings. Marketing Mix. Product. Price. Promotion. Place. The Main Aims and Objectives. Market Research. Field Research. Desk Research. Internet Data. Various Techniques of Marketing Analysis. PEST. Political. Economical. Social. Technological. SWOT. Straights. Weaknesses. Opportunities. Threats. Marketing strategies. Diversification. Coast Leadership. Marketing Positioning. Develop the Marketing Strategy. Marketing Principles. Understanding the Consumers Needs. Keeping ahead of Competition. Satisfactory Growth. Conclusion. Recommendations.
  Rinkodara, tyrimas(9 puslapiai)
  2007-02-08
 • Marketing research of solar energy market

  Darbas anglų kalba. Saulės energijos rinka. Executive summary. Management conclusion. Analytical part. Project plan. Explanation of research design. Actual research and results. Why this energy should be used and chosen from all the other kinds of energy? Types of solar energy. Solar PV. Solar thermal. Concentrating solar thermal power. Photovoltaic world trends and it’s variations. Solar power PV companies. Solar power future vision. Solar Expansion in the Middle East. With that in mind, a number of solar projects have hit the ground running. Africa’s Future Solar Market. EU Renewable Electricity up to 2050. New hope of solar energy.
  Rinkodara, tyrimas(23 puslapiai)
  2012-03-08
 • Marketingas turizmo įmonėse

  Įvadas. Reklaminės veiklos kryptis turizmo versle. F. Kotlerio 4 reklamos išlaidų nustatymo metodai. Reklamos funkcijos. Reklamos tikslas. Reklamos biudžetas ir jos strategija. Išvados.
  Rinkodara, tyrimas(10 puslapių)
  2006-12-18
 • Marketingo ir rinkos tyrimai: kaimo turizmas

  Įvadas. Problematika. Tyrimo organizavimas. Hipotezės. Išvados ir pasiūlymai. Vartotojų nuomonių tyrimas ir jų praktinė reikšmė. Anketa.
  Rinkodara, tyrimas(11 puslapių)
  2006-11-21
 • Marketingo strategijos formavimo teoriniai aspektai (2)

  Įvadas. Marketingo strategijos formavimo teoriniai aspektai. Marketingo strategijos formavimo analizė. Verslo koncepcijos ir verslo orientacijos reikšmė formuojant marketingo strategiją. Vizija ir misija – pradiniai marketingo strategijos formavimo etapai. Verslo tikslų ir marketingo strategijos tarpusavio ryšio analizė. Išvados.
  Rinkodara, tyrimas(10 puslapių)
  2008-06-06
 • Marketingo tyrimai internete

  Marketingo tyrimo apibrėžimas. Marketingo tyrimo kilmė. Sėkmingo marketingo tyrimo reikalavimai. Marketingo tyrimo procesas. Marketingo tyrimo rūšys ir metodai. Pagrindinis marketingo tyrimas internete. Išvados.
  Rinkodara, tyrimas(11 puslapių)
  2007-05-17
 • Marketingo tyrimas (2)

  Įvadas. Marketingo tyrimo samprata. Pirminių duomenų rinkimas. Marketingo informacijos sistema. Marketingo tyrimo kryptys. Marketingo tyrimų valdymas. Išvados.
  Rinkodara, tyrimas(20 puslapių)
  2007-03-21
 • Marketingo tyrimas įmonėje: UAB "SEB Gyvybės draudimas"

  Įvadas. Darbo tikslas – atlikti UAB "SEB Gyvybės draudimo" marketingo tyrimą ir teorines žinias pritaikyti praktiškai. Situacijos analizė. Pagrindiniai įmonės veiklos rodikliai. Marketingo veiklos analizė. Vidiniai ir išoriniai aplinkos veiksniai. Problemos identifikavimas. Tyrimo tikslai, uždaviniai ir hipotezės. Marketingo tyrimo uždaviniai. Marketingo tyrimo hipotezės. Tyrimo tipo parinkimas. Duomenų rinkimo metodo parinkimas bei formos sudarymas. Anketų privalumai ir trūkumai.
  Rinkodara, tyrimas(9 puslapiai)
  2008-10-28
 • Marketingo tyrimas: AB "Pieno žvaigždės" produktas jogurtas JO

  Tyrimo objekto aprašymas ir marketingo tyrimo problemos formulavimas. Šio darbo tikslas – remiantis parengta AB "Pieno žvaigždės" situacijos analize, atlikti marketingo tyrimą. Darbe buvo rengiama AB "Pieno žvaigždės" situacijos analizė bei atliekamas tyrimas jogurto (prekių grupės) atžvilgiu. AB "Pieno žvaigždės" apyvarta 2002 – 2004 m. Prekė. Vartotojai. Konkurentai. Paskirstymas. Rėmimas. Marketingo tyrimo tipo pasirinkimas. Marketingo tyrimo tikslų ir hipotezių formulavimas. duomenų rinkimo metodo ir formos parinkimas. Atrankos būdo parinkimas. Imties dydžio nustatymas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Hipotezių tikrinimas. Išvados ir rekomendacijos.
  Rinkodara, tyrimas(20 puslapių)
  2010-01-21
 • Marketingo tyrimas: AB "Žemaitijos pienas"

  AB "Žemaitijos pienas" marketingo tyrimas. Tyrimo tikslas: ištirti įmonės produktus ir nustatyti, kodėl jie yra brangesni. Verslo aplinkos tyrimas. Ilgo ir trumpo laikotarpio prognozės. Rinkos tyrimas. Rinkos dydis ir sudėtis. Geografinis vartotojų išsidėstymas. Pardavimo veiklos tyrimas. Pateikimas. Prekių tyrimas. SWOT analizė. Rėmimo veiklos tyrimas. Išvados.
  Rinkodara, tyrimas(7 puslapiai)
  2009-09-04
 • Marketingo tyrimas: alaus darykla UAB "Švyturys–Utenos alus"

  Problema, tyrimo tikslas ir uždaviniai: Ištirti reklamos efektyvumą, įvertinti konkurencines kainas, išsiaiškinti kokios priežastys lėmė mūsų produkto paklausos sumažėjimą. Tyrimo metodologija. Tyrimo rezultatai ir jų interpretavimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedas (1).
  Rinkodara, tyrimas(11 puslapių)
  2008-01-07
Puslapyje rodyti po