Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Tyrimai

Tyrimai (705 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kalbos kultūra spaudoje

  Darbo tikslas: užfiksuoti ir išnagrinėti kalbos kultūros klaidas spaudoje: netaisyklingai vartojamus posakius, žodžius, sintaksės klaidas. Pasistengti sužinoti, kokios klaidos daromos dažniausiai ir ištaisyti jas. Taip pat surasti, kokiuose straipsniuose kalbos kultūros klaidos daromos dažniausiai (politikos, verslo, pramogų, interviu).
  Kalbos kultūra, tyrimas(5 puslapiai)
  2006-04-26
 • Kalėdinių nuolaidų įtakos vartotojams tyrimas

  Marketingo tyrimų projekto rengimo grafikas. Įvadas. Darbo tikslas: Išsiaiškinti ar kalėdinės nuolaidos daro įtaką vartotojams. Marketingo tyrimų sąvokų analizė. Marketingo tyrimų proceso analizė. Marketingo proceso etapai pagal V. Dikčių. Marketingo tyrimų proceso etapai pagal V. Pranulį. Problemos apibrėžimas. Problemos sprendimai. Kalėdinių nuolaidų įtakos vartotojams tyrimo analizė. Išvados.
  Rinkodara, tyrimas(16 puslapių)
  2010-11-09
 • Kauno gyventojų informuotumas apie paukščių gripą, panaudojant apklausą telefonu

  Įvadas. Tyrimo metodika. Apklausos telefonu samprata. Apklausos telefonu ypatumai. Tyrimo kontingento pasirinkimas. Apklausos telefonu klausimynas. Rezultatų analizė. Išvados. Priedas (anketa).
  Sociologija, tyrimas(8 puslapiai)
  2006-04-10
 • Kauno menininkų-tekstilininkų identitetas

  Įvadas. Trumpa tekstilės istorija. Visuomenės požiūris į menininką. Aplinkinių požiūris į tekstilininką. Visuomenės vertinimas tekstilės darbų atžvilgiu. Dailininkų-tekstilininkų požiūris į save. Požiūris į save ir savo veiklą. Dailininko-tekstilininko išskirtinumas. Santykis su pinigais, alkoholiu bei narkotikais. Išvados. Priedai (5).
  Sociologija, tyrimas(31 puslapis)
  2007-06-27
 • Kauno rajono mokinių užimtumo problema

  Įvadas. Tyrimo metodo parinkimas. Apklausa. Imties parinkimas. Galimas tyrimo rezultatų apibendrinimas. Išvados.
  Sociologija, tyrimas(12 puslapių)
  2006-04-12
 • Kauno technologijos universiteto (KTU) Socialinių mokslų fakulteto studentų požiūris į mokslą ir nusirašinėjimą

  Įžanga. Pagrindinės sąvokos. Nusirašinėjimo problema Lietuvos aukštosiose mokyklose. Aukštasis mokslas Lietuvoje. Nusirašinėjimas. Studijos, jų vertinimas ir studentų laiko biudžetas. Tyrimo eiga ir rezultatai. Focus grupės vykdymo metu gautų rezultatų analizė. Anketinės apklausos metu gautų duomenų analizė. Išvados. Priedas (anketa).
  Sociologija, tyrimas(21 puslapis)
  2008-12-03
 • Kauno viešbučių rinkos tyrimas

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti Kauno mieste ir rajone esančius viešbučius, jų tipus, teikiamas paslaugas. Pagrindinė informacija apie Kauno rajoną. Lankytinos vietos Kaune. Svarbiausi Kauno rajono kultūriniai renginiai. Situacija Kauno rajono darbo rinkoje. viešbučiai Kaune ir rajone. viešbučių pristatymas. Viešbučių aprašymas – palyginimas. Viešbučių kainodara. Išvados ir pasiūlymai. Priedas (1).
  Sociologija, tyrimas(13 puslapių)
  2010-09-15
 • Kava

  Praktinis tiriamasis darbas apie kavos gėrimą ir jo reikšmę. Apklausos rezultatai. Tyrimo išvados.
  Sociologija, tyrimas(6 puslapiai)
  2005-10-18
 • Kavos reikšmė žmonių gyvenime

  Tyrimo planas. Tyrimo problema. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo hipotezės. Sąvokų apibrėžimas ir operacionalizacija. Tyrimo metodas. Atrankos metodas. Tiriamoji visuma. Tyrimo imtis. Anketa. Anketos analizė. Kritinė klausimyno analizė. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Sociologija, tyrimas(15 puslapių)
  2007-05-16
 • Kelionių draudimo tyrimas: "PZU Lietuva"

  Įvadas. Analitinė dalis. Apie įmonę. Įmonės vizija ir misija. Įmonės vertybės. Paslaugos privatiems klientams. Kelionės finansinių nuostolių draudimas taisyklės. Medicininių išlaidų draudimas asmenims, vykstantiems į užsienį taisyklės. Užsieniečių medicininių išlaidų Lietuvos Respublikoje draudimas taisyklės. Tiriamoji dalis. Anketos klausimų apibendrinimas. Išvados. Priedai (1).
  Rinkodara, tyrimas(18 puslapių)
  2007-10-22
 • Kelių eismo įvykių skaičiaus Lietuvos respublikoje statistinis tyrimas

  Įvadas. Darbo tikslas: Atlikti statistinį tyrimą apie eismo įvykių skaičių Lietuvoje. Eismo įvykių, juose sužeistųjų ir žuvusiųjų skaičius Lietuvos apskrityse. Alytaus apskritis. Kauno apskritis. Klaipėdos apskritis. Marijampolės apskritis. Panevėžio apskritis. Šiaulių apskritis. Tauragės apskritis. Telšių apskritis Utenos apskritis. Vilniaus apskritis. Eismo įvykių, juose žuvusiųjų ir sužeistųjų skaičius Lietuvos respublikoje. dinamikos santykiniai dydžiai. Dinamikos eilutės analitiniai rodikliai. Absoliutus lygio padidėjimas (sumažėjimas). Didėjimo (mažėjimo) tempas. Padidėjimo (sumažėjimo) tempas. Absoliutinė padidėjimo (sumažėjimo) vienu procentu reikšmė. Dinamikos eilutės vidutiniai rodikliai. Vidutinis dinamikos eilutės lygis. Vidutinis absoliutinis padidėjimas (sumažėjimas). Vidutinis didėjimo (mažėjimo) tempas. Vidutinis padidėjimo (sumažėjimo) tempas. Eismo įvykių skaičiaus prognozė. Išvados.
  Statistika, tyrimas(17 puslapių)
  2009-12-17
 • Kineziterapijos efektyvumo vertinimas po klubo sąnario endoprotezavimo operacijos

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Epidemiologija. Klubo sąnario implantų tipai, su jais susijusi rizika. Galimos komplikacijos po klubo sąnario endoprotezavimo operacijų. Implantų išklibimas. Implanto dislokacija. Kitos galimos komplikacijos. Kaulų lūžiai. Infekcija. Kojų ilgio kitimai. Kineziterapija po klubo endoprotezavimo operacijos, keliami uždaviniai. Funkcinių galimybių vertinimas po klubo sąnario pakeitimo operacijų. Tyrimo metodika ir organizavimas. Tiriamojo kontingento imtis. Tyrimo metodika. Tyrimo eiga. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Judesių amplitudės kitimai. Kojos raumenų jėgos kitimai. Kojų apimties skirtumai. Skausmo vertinimas. Judėjimo vertinimas. Barthel ir Keitel indeksų kitimai. Apibendrinimas. Išvados.
  Slauga, tyrimas(27 puslapiai)
  2007-09-18
 • Kino teartų populiarumo mažėjimo tyrimas

  Įvadas. Problemos formavimas. Tyrimo metodo pasirinkimas. Anketa. Tyrimo aprašymas. Tyrimo rezultatai. Išvados ir siūlymai.
  Rinkodara, tyrimas(12 puslapių)
  2007-02-20
 • Klaipėdos aštuoniasdešimtmečių gyventojų sveikata ir jos palyginimas su Lundo aštuoniasdešimtmečių sveikata

  Įvadas. Gyventojų sveikata vyresniame amžiuje. Gyventojų senėjimas ir vidutinė gyvenimo trukmė. Žmogaus gyvenimo trukmės raida. Lietuvos gyventojų vidutinė ir sveiko žmogaus būsimo gyvenimo trukmė. Lietuvos gyventojų senėjimas. Europos gyventojų senėjimas: tendencijos ir perspektyvos. Gyventojų senėjimo veiksniai, poveikis ir pasekmės. Pagrindinės priežastys, įtakojančios vidutinę ir sveiko žmogaus būsimo gyvenimo trukmę. Tyrimas: Klaipėdos aštuoniasdešimtmečių gyventojų sveikata ir jos palyginimas su Lundo aštuoniasdešimtmečių sveikata "Klaipėda 80+" ir "Lund 80+ tyrimų duomenimis. Tyrimo metodas ir kontingentas. Rezultatai ir jų aptarimas. Klaipėdos 80-mečių sveikatos problemos. Sveikatos rizikos veiksnių paplitimas tarp aštuoniasdešimtmečių. Klaipėdos ir Lundo 80-mečių socialinių charakteristikų palyginimas. Socialinės sveikata ir jos palyginimas Klaipėdoje ir Lunde. Išvados. Priedai (2 psl.).
  Sveika gyvensena ir higiena, tyrimas(46 puslapiai)
  2009-03-10
 • Klaipėdos miesto jaunimo nuo 18 iki 25 metų aktyvaus poilsio praleidimo formos

  Taikomųjų tyrimų metodologijos tiriamojo darbo planas. Įvadas. Tyrimo organizavimas. Anketa. Galimos išvados, rekomendacijos. Priedai (2).
  Sociologija, tyrimas(8 puslapiai)
  2006-12-11
 • Klaipėdos miesto šiaurinės dalies turizmo ir rekreacinių išteklių, infrastruktūros analizė

  Įvadas. Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Tyrimo objektas. Tyrimo metodika ir metodologija. Šiaurinės Klaipėdos miesto dalies gamtiniai rekreaciniai – turistiniai ištekliai ir infrastruktūra. Klimatas. Krituliai. Žuvų ištekliai. Saugomos teritorijos ir gamtos paminklai. Atgrasūs rekreacijai gamtiniai – antropogeniniai faktoriai. Kelių būklė šiaurinėje Klaipėdos miesto dalyje. Dviračių takų šiaurinėje Klaipėdos miesto dalyje analizė. Įrengti paplūdimiai ir jų būklė. Transporto infrastruktūra. Klaipėdos miesto šiaurinės dalies rekreacijos ir turizmo kultūriniai ištekliai. Klaipėdos miesto šiaurinės dalies socialiniai rekreacijos ir turizmo ištekliai. Klaipėdos miesto šiaurinės dalies apgyvendinimo, maitinimo, kultūrinių, pramoginių įmonių ir įstaigų analizė. Apgyvendinimo sektorius. Maitinimo sektorius. Kultūrinės įstaigos. Pramogų sektorius. Turizmo informacija ir turistų tipai Klaipėdos mieste. Informacijos sklaida spaudos leidiniuose. Informacijos sklaida Turizmo ir informacijos centre. Informacijos sklaida internete. Turistų atvykstančių į Klaipėdos miestą tipai. Išvados. Pasiūlymai.
  Turizmas, tyrimas(18 puslapių)
  2007-04-02
 • Klaipėdos Universiteto rekreacijos ir turizmo specialybės studentų kasdienė rekreacinė veikla

  Įvadas. Tikslas: išsiaiškinti Klaipėdos universiteto rekreacijos ir turizmo specialybės studentų kasdienės rekreacinės veiklos ypatumus bei pateikti pasiūlymus dėl aktyvios rekreacinės veiklos skatinimo. Tyrimo įgyvendinimo galimybių analizė. Tyrimo metodų taikymas. Duomenų apdorojimas ir išvadų formulavimas. Informacijos šaltinių referavimas.
  Turizmas, tyrimas(12 puslapių)
  2008-11-14
 • Klaipėdos valstybinės kolegijos bendrabučio įvaizdis

  Kokybės vadybos savarankiškas darbas. Įvadas. Darbo tikslas: Ištirti bendrabučio paslaugų kainos atitikimą kokybei bei palyginti su 2008 metų tyrimo rezultatais. Tyrimo duomenų apibendrinimas ir analizė. Kelinti metai gyvenate studentų bendrabutyje? Ar tenkina bendrabučio gyvenimo sąlygos? Kokios bendrabučio sąlygos jų netenkina? Ar sutinkate mokėti didesnį nuomos mokestį, jei pagerėtų gyvenimo sąlygos bendrabutyje? Kas lėmė bendrabučio gyventojų pasirinkimą gyventi bendrabutyje? Ar gyventojų gyvenimo kokybė nukenčia nuo bendrabutyje esančio triukšmo? Kas turėtų būti atsakingi už triukšmo slopinimą bendrabutyje? Bendrabučio paslaugų kainos atitikimą kokybei. Išvados ir pasiūlymai.
  Kokybės vadyba, tyrimas(11 puslapių)
  2010-11-19
 • Knygų skaitymas šiuolaikiniame gyvenime

  Įvadas. Tyrimo tikslas – gauti kuo daugiau informacijos apie knygų vertę, reikšmę žmogui, nustatyti, kaip ji kito iki šių dienų. Anketa. Techninė tyrimo lauko ataskaita. Socialiniai-demografiniai duomenys. Tyrimo rezultatų analizė. Tyrimo išvados ir rekomendacijos. Darbas iliustruotas grafikais.
  Sociologija, tyrimas(28 puslapiai)
  2008-02-21
 • Kognityvinės psichologijos tyrimai

  Dėmesio pastovumo ir paskirstymo tyrimo korektūrine Burdono lentele: protokolas. Darbo tikslas: nustatyti dėmesio paskirstymo ypatumus, pastovumą atliekant korektūros veiksmus. Dėmesio perkėlimo tyrimas juodų-raudonų skaitmenų korektūrine Burdono lentele: protokolas. Darbo tikslas: nustatyti dėmesio perkėlimo ypatumus, įsisavinti juodų-raudonų skaitmenų metodikos taikymą dėmesio perkėlimui tirti, išsiaiškinti individualius dėmesio perkėlimo ypatumus. Stroop’o efekto tyrimo protokolas. Darbo tikslas: ištirti suvokimą ir dėmesį. Stroop’o efekto metodu. Įvertinti, kaip atsiranda interferencija (anksčiau įgytos informacijos trukdymas naujai informacijai kaupti, nes pastarąją slopina ankstesnioji; interferencija tiriama kartu su atmintimi ir išmokimu)dėl parašyto žodžio spalvos ir žodžio reikšmės nesutapimo. Operacinės mechaninės atminties tyrimo protokolas (III tyrimai). Darbo tikslas: nustatyti trumpalaikės operacinės ir mechaninės atminties apimtį. Operacinės mechaninės atminties tyrimo protokolas. Darbo tikslas: nustatyti trumpalaikės operacinės ir mechaninės atminties apimtį. Ebinhaus’o atminties savybių tyrimo protokolas. Darbo tikslas: Nustatyti trumpalaikės regimosios atminties išlaikymą ir kas labiausiai įsidėmima sekos pradžia vidurys ar pabaiga. Atminties priklausomybė nuo įsimenamos medžiagos emocingumo tyrimo protokolas. Darbo tikslas: nustatyti atminties efektyvumo priklausomybę nuo įsimenamos medžiagos emocingumo; išmokti parodyti tą priklausomybę praktiškai; nustatyti jos individualius skirtumus.
  Kognityvinė psichologija, tyrimas(17 puslapių)
  2009-02-24
Puslapyje rodyti po