Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Civilinė teisė>Civilinės teisės konspektai

Civilinės teisės konspektai (56 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Prievolių teisė (3)

  Pirkimo pardavimo sutartis. Atskiros pirkimo-pardavimo sutarčių rūšys. Pirkimo-pardavimo sutartis.Sandorio principai. Pirkimo-pardavimo sutarties kvalifikuojantys požymiai. Skirtumai nuo kitų panašių sutarčių:. Sutarties tikslas. Šalių teisės ir pareigos. Reikalavimai daiktui. Atsitiktinio daikto žuvimo rizika. Pirk-pardavimo sutarties šalių teisių gynimo būdai. Pirkėjo galimybės apsiginti nuo Pirkimo-pardavimo sutarties pažeidimo. Pardavėjo teisių gynimo būdai. Nekilnojamojo daikto pirkimas pardavimas. Vartojimo Pirkimo-pardavimo sutartis ir jos ypatumai. P-p išsimokėtinai sutartis. Pirkimo-pardavimo sutarties su atpirkimo teise. Turtinių teisių pirkimo-pardavimo sutartis. Dovanojimo sutartis Renta. Nuoma. Panauda. Atlygintinumas – antras nuomą kvalifikuojantis požymis.
  Civilinė teisė, konspektas(15 puslapių)
  2010-09-15
 • Romėnų civilinė teisė: sistema ir periodizacija

  Romėnų teisės vadovėlis (V. Nekrošius). Romėnų teisė nuo kitų vergovės epochos teisės sistemų skiriasi iš esmės. Romėnų teisės dalykas ir sistema. Pagal teisinio reguliavimo objektą , romėnų teisė buvo skirstoma. Privatinės ir Viešosios teisės reguliavimo metodai. Romėnų teisė pagal jos normų taikymo sferą buvo skirstoma. Teisėkuros principai. Romėnų teisės periodizacija. Romėnų civilinės teisės šaltiniai. Pagrindiniai romėnų teisės šaltiniai. Civilnių teisių įgyvendinimas ir ginimas Romos imperijoje. Ieškinio sąvoka ir rūšys. Romėnų civilinės teisės subjektai. Pirmasis [caput] elementas – laisvės statutas. Pilietybės statusas. Teisnumo sumažėjimas. Veiksnumas. Fiziniai ir juridiniai asmenys. Daiktinė teisė. Pagrindiniai nuosavybės teisės turinio elementai. Nuosavybės teisės ribojimas. Pagrindiniai teisės nuosavybės ribojimai. Anatinė ir kognatinė šeima. Santuoka ir jos rūšys. Teisėta romėniška santuoka buvo dviejų rūšių. Augusto įstatymai įvairiomis priemonėmis stengėsi stiprinti šeimos institutą. Santuokos sudarymas. Seniausioji romėnų teisė žinojo tris santuokos sudarymo būdus. Santuokos sudarymo sąlygos. Santuokos nutraukimas. Paveldėjimo teisė. Paveldėjimas pagal testamentą. Paveldėjimas pagal įstatymą. Privalomoji dalis. Palikimo priėmimas ir jo teisiniai padariniai. Civilinis procesas. Ieškinio metu. Fomuliavimo procesas. Procesinis atstovavimas. Sutarčių rūšys. Rašytinės sutartys. Nuomos sutartys buvo trijų rūšių. Romėnų teisė skiria dvi sąvokas. Vagystės sudėtis.Asmeninė skriauda. Neteisėtas svetimo daikto sugadinimas. Plėšimas. Prievolės tarytum išdeliktui.
  Civilinė teisė, konspektas(16 puslapių)
  2010-05-11
 • Sandorių negaliojimas

  Sandorių negaliojimas. Niekiniai ir nuginčijami sandoriai. Sandorių galiojimo samprata, sąlygos. Niekiniai ir nuginčijami sandoriai. Sandorių negaliojimo pagrindų apžvalga ir klasifikacija. Juridinio asmens teisnumui prieštaraujančių sandorių negaliojimas. Įgaliojimus viršijusio juridinio asmens organo ar atstovo sudarytų sandorių negaliojimas. Sandoriai, sudaryti dėl suklydimo. Tariamieji ir apsimestiniai sandoriai. Sandoriai, sudaryti siekiant pakenkti kreditoriaus interesams. Sandorio negaliojimo pasekmės.
  Civilinė teisė, konspektas(6 puslapiai)
  2008-01-13
 • Santuokos sudarymo ir nutraukimo tvarka

  Įvadas. Santuoka. Santuokos samprata. Sužadėtuvės (susitarimas tuoktis). Santuokos sudarymas, sąlygos. Santuokos sudarymo sąlygos. Santuokos registravimas. Prašymo įregistruoti santuoką viešas skelbimas. Santuokos sudarymo sąlygų įvykdymas patvirtinimas. Asmenų, norinčių susituokti, sveikatos tikrinimas. Prašymas dėl kliūčių sudaryti santuoka. Santuokos sudarymas bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka. Santuokos teisinės pasekmės. Sutuoktinių lygiateisiškumas. Sutuoktinių teisnumas ir veiksnumas. Sutuoktinių pareigos vaikams. Atstovavimas. Laikinas sutuoktinio turtinių teisių apribojimas. Santuokos negaliojimas. Santuokos pripažinimo negaliojančia pagrindai ir tvarka. Aplinkybės, naikinančios santuokos negaliojimą. Santuokos nutraukimas. Santuokos nutraukimo atvejai. Santuokos nutraukimo sąlygos. Santuokos nutraukimo tvarka. Prašymo nagrinėjimas.
  Civilinė teisė, konspektas(20 puslapių)
  2009-11-13
 • Santuokos sudarymo sąlygos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK)

  Santuokos sudarymo sąlygos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK). Santuokinis amžius. Reikalavimai dėl psichinės būsenos. Giminystė ir svainystė. Ankstesnės santuokos nebuvimas. Susituokiančiųjų valia sudaryti santuoką. Religijų skirtumas. Artimųjų teisė prieštarauti santuokai. Santuokos su svetimšaliais. Bažnytinių nuostatų sąlygos.
  Civilinė teisė, konspektas(6 puslapiai)
  2008-05-30
 • Sutarčių teisė

  Sutarčių vieta teisinėje sistemoje. Sutarčių teisės principai. Sutarties samprata ir reikšmė. Bendra sutarčių sudarymo tvarka. Sutarčių rūšys. Viešosios sutartys. Vartojimo sutartys. Ikisutartiniai santykiai. Preliminariosios sutartys. Sutarčių galia ir forma. Sutarties šalys. Sutartis ir tretieji asmenys. Sutarčių aiškinimas. Sutarčių turinys. Sutarčių vykdymas. Sutarties pakeitimas ir nutraukimas. Sutarties negaliojimas.
  Civilinė teisė, konspektas(11 puslapių)
  2007-01-05
 • Šeimos teisė (2)

  Šeimos teisė, kaip teisės šaka. Šeimos teisės principai. Šeimos teisės šaltiniai. Šeimos teisiniai santykiai. Santuokos sudarymas ir jos pripažinimo negaliojančia pagrindai. Santuokos sudarymo sąlygos. Teisėjų kolegija. Santuokos sudarymo teisinės pasekmės. Santuokos negaliojimas ir jo teisiniai padariniai. Aplinkybės, šalinančios santuokos negaliojimą. Santuokos pripažinimo negaliojančia pasekmės. Santuokos pasibaigimo pagrindai, tvarka ir pasekmės. Santuokos nutraukimas abiejų sutuoktinių sutarimu. Santuokos nutraukimas vieno sutuoktinio prašymu. Santuokos nutraukimas dėl kaltės. Santuokos nutraukimo teisiniai padariniai. Santuokos pasibaigimas vieno sutuoktinio mirtimi. Separacija. Gyvenimo skyrium pabaiga. Bendras gyvenimas neįregistravus santuokos. Sutuoktinių tarpusavio turtinės teisės ir pareigos. Sutartinis režimas. Nutartys. Giminystė ir svainystė. Tėvystės nustatymas. Vaiko kilmės nustatymas iš motinos. Dirbtinis apvaisinimas. Tėvystės nuginčijimas. Tėvų valdžia. Asmeninės tėvų teisės ir pareigos. Turtinės tėvų teisės ir pareigos, susijusios su vaikams priklausančiu turtu. Tarpusavio tėvų ir vaikų išlaikymas. Įvaikinimas. Globa ir rūpyba. Civilinės būklės aktų registracija.
  Civilinė teisė, konspektas(45 puslapiai)
  2006-02-08
 • Šeimos teisė (3)

  Šeimos teisės samprata. Šeimos teisės principai. Šeimos santykių teisinio reguliavimo metodas. Šeimos teisės šaltiniai. Įstatymų ir teisės analogija šeimos teisėje. Šeimos subjektinių teisių įgyvendinimas ir gynimas. Ieškinio senatis šeimos teisėje. Šeimos teisiniai santykiai. Socialinė ir teisinė šeimos samprata. Šeimos teisinių santykių samprata. Santuokos sudarymas. Santuokos samprata ir socialinė reikšmė. Sužadėtuvių samprata (susitarimas tuoktis). Jų paskelbimas. Sužadėtuvių teisinės pasekmės. Nuostolių ir neturtinės žalos atlyginimas. Santuokos sudarymo sąlygos. Santuokos sudarymo tvarka. Santuokos sudarymas bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka. Santuokos sudarymo teisinės pasekmės. Sutuoktinių subjektinės asmeninės ir turtinės teisės ir pareigos. Sutuoktinių subjektinių teisių ir pareigų įgyvendinimas. Ginčai dėl šių teisių įgyvendinimo ir jų sprendimo tvarka. Santuokos negaliojimas. Santuokos pripažinimo negaliojančia samprata. Santuokos pripažinimo negaliojančia pagrindai. Asmenys, kurie turi teisę pareikšti ieškinį dėl santuokos pripažinimo negaliojančia. Ieškinio senatis šios kategorijos bylose. Teisės pareikšti ieškinį išnykimas. Santuokos pripažinimo negaliojančia teisinės pasekmės, kai vienas arba abu sutuoktiniai buvo nesąžiningi. Sąžiningo sutuoktinio teisės. Globos (rūpybos) institucijų dalyvavimas, nagrinėjant šios kategorijos bylas. Santuokos pabaiga Santuokos pabaigos samprata. Santuokos pabaigos pagrindai: sutuoktinio mirtis; paskelbimas mirusiu kaip santuokos pabaigos pagrindas. Santuokos atnaujinimas.Santuokos nutraukimo sąlygos ir tvarka. Santuokos nutraukimas abiejų ar vieno sutuoktinio prašymu. Prašymo turinys ir jo nagrinėjimas. Santuokos nutraukimas dėl sutuoktinio (sutuoktinių) kaltės. Kaltės nustatymo kriterijai. Kaltės prezumpcija. Santuokos nutraukimo teisinės pasekmės kaltam sutuoktiniui. Sutuoktinių taikinimas ir laikinosios apsaugos priemonės. Santuokos nutraukimo teisinės pasekmės. Buvusių sutuoktinių tarpusavio išlaikymas. Sutuoktinių gyvenimas skyrium (separacija). 7 tema. Sutuoktinių gyvenimas skyrium (separacija). Sutuoktinių gyvenimo skyrium samprata. Prašymo dėl gyvenimo skyrium turinys. Priešiniai reikalavimai. Šios kategorijos bylų nagrinėjimas ir išspęstini klausimai. Gyvenimo skyrium teisinės pasekmės. Gyvenimo skyrium pabaiga. Bendrosios nuostatos (sutuoktinių turtinės teisės ir pareigos). Sutuoktinių turto teisinio režimo rūšys: įstatyminis ir sutartinis. Šeimos turto samprata. Turtas, sudarantis šeimos turtą. Šeimos turto registras.Šeimos turto teisinis režimas: asmeninės sutuoktinio nuosavybės, nekilnojamojo turto, kreditorių reikalavimų nukreipimas į šeimos turtą. Sandoriams dėl nekilnojamo daikto, kuris yra šeimos turtas, sudaryti reikalingas teismo leidimas. Šeimos turto teisinio režimo pabaigos pagrindai. Nepilnamečių vaikų teisių apsauga, naudojant šeimos turtą. Turtiniams sutuoktinių santykiams taikytina teisė. Įstatymų nustatytas sutuoktinių turto teisinis režimas. Bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės samprata. Turtas, kuris pripažįstamas bendrąja jungtine nuosavybe. Asmeninė sutuoktinių nuosavybė. Turtas, kuris sudaro šią nuosavybę. Jo pripažinimas bendrąja jungtine nuosavybe. Bendrosios jungtinės nuosavybės valdymo, naudojimo, disponavimo ja tvarka. Leidimas sudaryti sandorius ir įgaliojimas tvarkyti turtą. Sandorių dėl bendrosios jungtinės nuosavybės nuginčijimas. Sutuoktinių dovanų teisinis režimas. Bendrosios jungtinės nuosavybės pabaigos pagrindai. Pagal sutartį nustatytas sutuoktinių turto teisinis režimas. Vedybų sutarties samprata. Jos sudarymo tvarka, forma ir turinys. Negaliojančios vedybų sutarties sąlygos. Vedybų sutarties pakeitimas, nutraukimas ir pabaiga. Šios sutarties pripažinimas negaliojančia. Civilinė atsakomybė pagal turtines prievoles Sutuoktinių civilinės atsakomybės pagal turtines prievoles samprata. Prievolės, vykdomos iš bendro sutuoktinių turto. Atsakomybė pagal vieno iš sutuoktinių prievolę. Sutuoktinių atsakomybės atribojimas. Teisė į kompensaciją.
  Civilinė teisė, konspektas(23 puslapiai)
  2006-05-16
 • Teisė į privatumą

  Informacijos laisvė. Teisė į informaciją. Teisė žinoti. Valstybės valdžios informacija. Teisė į valstybės institucijų veiklos informaciją. Valstybės institucijų veiklos informacijos viešos sklaidos ribojimas. Teisė į teisingumo vykdymo informaciją. Visuomenei reikšmingas įvykis. Lietuvos visuomenei itin reikšmingi įvykiai. Informavimas apie itin reikšmingus įvykius. Minties laisvė. Saviraiškos laisvė. Saviraiškos laisvės tikslai. Politiniai debatai. Valstybės tarnautojų saviraiška. Viešojo asmens kritika. Viešas asmuo. Viešo asmens samprata Lietuvoje: asmens pareigos ir padėtis visuomenėje. Informacijos laisvės ribojimas. Cenzūra. Cenzūros rūšys. Saviraiškos laisvės ribojimas demokratinėje valstybėje. Informacijos vertinimas. Neskelbtina informacija. Pornografinė informacija. Pornografinės informacijos sklaida Lietuvoje. Smurtą propaguojanti, skatinanti informacija. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas. Ribotos sklaidos informacija. Valstybės paslaptis. Tarnybos paslaptis. Įslaptinta informacija skirstoma. Slaptos informacijos kategorijos. Informacijos įslaptinimo terminas. Darbas su valstybės paslaptį sudarančia informacija. Atsakomybės už valstybės paslapties atskleidimą. Neteisėtas disponavimas valstybės paslaptimi. Valstybinės paslapties sunaikinimas, praradimas ar sugadinimas. Atsakomybė už tarnybos paslapties išviešinimą ir atsakomybė už tarnybos paslapties pagrobimą ar neteisėtą įgijimą. Komercinė paslaptis. Civilinė atsakomybė už komercinės paslapties išviešinimą. Baudžiamoji atsakomybė už komercinės paslapties išviešinimą. Profesinė paslaptis. Žmogaus teisė į privatumą. Privačios informacijos apsauga. Privatumas. Privatus gyvenimas. Teisė į privatumą. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnis. Privataus gyvenimo samprata. Privataus gyvenimo ribojimas Lietuvoje. Privataus gyvenimo pažeidimai (pagal Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) teisę). Privatumo viešinimas. Informacijos apie asmenį rinkimas. Informacijos apie privatų asmenį skelbimas. Visuomenės informavimo įstatyme numatyti informacijos apie privatų asmens gyvenimą viešinimo pagrindai. Viešo asmens privataus gyvenimo gynimas. Teisė į vardą. Teisė naudotis vardu, pavarde suteikimas. Teisės į vardą gynimas. Disponavimas išvaizda. Teisė į atvaizdą Lietuvoje. Lietuvoje, pažeidus teisę į atvaizdą, asmuo, kurio teisę pažeista, gali teismo reikalauti.
  Civilinė teisė, konspektas(18 puslapių)
  2008-05-14
 • Turto draudimo sutartis (3)

  Turto draudimo sutarties porūšiai bei rizikos. Draudimo vertė. Draudimo suma bei išmoka. Draudimo vertės kitimas galiojant draudimo sutarčiai. Subrogacija.
  Civilinė teisė, konspektas(7 puslapiai)
  2009-04-27
 • Valstybės dedamos ilgalaikės pastangos prekybai žmonėmis panaikinti

  Valstybės dedamos ilgalaikės pastangos prekybai žmonėmis panaikinti. Pagalba prekybos žmonėmis aukoms ir jų apsauga. Prekybos žmonėmis prevencija.
  Civilinė teisė, konspektas(3 puslapiai)
  2006-04-19
 • Valstybės sienų apsaugos raida

  Sienų apsauga ir gynimas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK). Politinė situacija LDK laikotarpiu. Teritorijos buvusios LDK sudėtyje. Valstybės sienų apsaugos vykdymas. Lietuvos Respublikos sienos apsauga atkūrus nepriklausomybę (1918-02-16). Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas. Valstybės sienos apsaugos organizavimas po nepriklausomybės atkūrimo. Klaipėdos krašto siena (Nemunu, Kuršių mariomis ir Baltijos jūra). Klaipėdos krašto sienos (Nemunu, Kuršių mariomis ir Baltijos jūra) apsaugos organizavimas. Pagrindinės problemos su kuriomis buvo susiduriama šiame pasienyje. Lietuvos Respublikos sienų apsaugos organizavimas Latvijos pasienyje. Sienos su Latvija apsaugos organizavimas. Sienos tarp Lietuvos ir Latvijos nustatymas. Administracinės linijos su Lenkija apsaugos ypatumai. Administracinės linijos tarp Lietuvos ir Lenkijos apsauga. Problemos šiame pasienyje. Lietuvos Respublikos sienų apsaugos atkūrimas 1990 m., organizavimo ypatumai, istoriniai momentai. Europos Sąjungos sienos apsauga. Lietuvos Respublikos sienų apsaugos atkūrimas 1990 m., organizavimo ypatumai, istoriniai momentai. Lietuvos Respublikos sienų apsaugos atkūrimas 1990 m., organizavimo ypatumai, istoriniai momentai. Europos Sąjungos sienos apsauga. Lietuvos Respublikos sienų apsaugos atkūrimas 1990 m., istoriniai momentai. Europos Sąjungos sienos apsauga. VSAT rinktinių ir Visagino pasieniečių mokyklos vėliavos, emblemos. Žinybiniai apdovanojimai. Pasieniečių muziejus. Pasieniečių dienos minėjimas, varžybų organizavimas ir kitos tradicijos. VSAT rinktinių ir Visagino pasieniečių mokyklos vėliavos, emblemos. Žinybiniai apdovanojimai. Pasieniečių muziejus. Pasieniečių dienos minėjimas, varžybų organizavimas ir kitos tradicijos.
  Civilinė teisė, konspektas(40 puslapių)
  2006-03-24
 • Vartotojų teisių apsauga

  Vartotojų teisių apsauga. Vartotojų teisės apsaugos sąvoka. Savireguliacija. Vartotojų teisės ir konkurencijos teisės santykis. Istoriniai vartotojų teisės apsaugos Lietuvos Respublikoje (LR) vystymosi aspektai. Vartotojų teisės apsaugos šaltiniai. Vartotojo sąvoka. Vartotojų teisės. Vartotojų ir žmogaus teisių santykis. Teisė į ekonominių interesų apsaugą. Įvairios direktyvos. Teisė į pažeistų teisių gynimą ir žalos bei nuostolių atlyginimą. Teisė į atstovavimą / teisė būti išklausytam. Vartojimo sutartis. Nesąžiningos sąlygos. Skaidrumo principas. Vartojimo pirkimo-pardavimo sutarčių ypatumai. Sutarties esminės sąlygos.
  Civilinė teisė, konspektas(21 puslapis)
  2006-02-27
 • Vartotojų teisių gynimo įstatymas. Darbo sutarties įstatymas

  Vartotojų teisių gynimo įstatymo konspektas. Vartotojų teisių gynimas. Vartotojų teisių gynimo valstybinės institucijos. Bendrosios nuostatos. Vartotojų teisės. Vartotojo informavimas. Darbo sutarties įstatymo konspektas. Įstatymo reguliuojami santykiai. Darbo santykių teisinio reguliavimo principai. Darbo sutartis. Darbo sutarties turinys ir jos sudarymas. Darbo sutarties sąlygos. Išbandymas sudarant darbo sutartį. Darbdavio pareiga pareikalauti, kad darbuotojas pateiktų valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą. Giminaičių darbo apribojimas. Darbo sutarties vykdymas ir pakeitimas. Darbuotojo pareiga pačiam atlikti jam pavestą darbą. Nušalinimas nuo darbo. Apribojimai nutraukiant darbo sutartį su nėščia moterimi ir motina, auginančia vaiką iki 3 metų. Darbdavio pareiga atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju. Darbuotojo grąžinimas į darbą. Įstatymų funkcijos. Įstatymo sąvokos.
  Civilinė teisė, konspektas(6 puslapiai)
  2005-10-06
 • Viešosios nuosavybės teisės įgyvendinimas

  Viešosios nuosavybės esmė, raida ir formos. Viešosios nuosavybės teisės subjektai ir objektai Viešosios nuosavybės įgijimas. Disponavimo viešąja nuosavybe samprata, disponavimo subjektai. Viešosios nuosavybės apskaita ir nurašymas. Viešosios nuosavybės valdymas patikėjimo teise. Valstybės ir savivaldybių turto nuoma, panauda, mainai.
  Civilinė teisė, konspektas(29 puslapiai)
  2007-08-14
 • Vokietijos civilinis kodeksas (1896 metų)

  Vokietijos civilinis kodeksas (1896 metų). Pagrindiniai vokiečių civilinės teisės institutai.
  Civilinė teisė, konspektas(6 puslapiai)
  2006-12-21
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
Puslapyje rodyti po