Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Civilinė teisė>Civilinės teisės konspektai

Civilinės teisės konspektai (56 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Civilinė teisė (7)

  Civilinės teisės samprata. Užsienio valstybių Civilinės teisės sistemų apžvalga. Civilinės teisės šaltiniai. Civilinės teisės sistema. Civilinės teisės objektai ir jų rūšys. Terminai. Ieškinio senaties samprata. Civilinių teisių įgyvendinimas ir pareigų vykdymas. Sandoriai. Sandorių samprata Negaliojantys sandoriai. Niekiniai ir nuginčijami sandoriai. Fiziniai asmenys. Teisnumas. Juridinio asmens sąvoka. Sandorių sudarymas per atstovus. Daiktinės teisės samprata. Daiktai ir daiktinės teisės kaip civilinių teisių objektai. Daiktinių teisių rūšys. Daiktinių teisių apsunkinimai, sukuriantys daiktines teises. Servituto nustatymas įgyvendinimas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Hipotekos samprata ir rūšys. Valdymas. Valdymas kaip savarankiškas civilinio teisinio reglamentavimo objektas. Teisėtas ir neteisėtas valdymas. Teisinio valdymo teisinis titulas. Teisėtas valdymas be teisinio titulo. Sąžiningas ir nesąžiningas neteisėtas valdymas. Teisėto valdymo atsiradimo ir pasibaigimo pagrindai. Valdymo įgyvendinimas ir gynimas. Nuosavybės teisė. Nuosavybės teisės rūšys ir formos. Viešoji ir privati nuosavybė. Kolektyvinės privačios nuosavybės formos. Mišrioji nuosavybė. Nuosavybės teisės subjektai ir objektai. Nuosavybės teisės turinys. Nuosavybės teisės įgijimo pirminiai ir išvestiniai pagrindai. Nuosavybės teisės pasibaigimo pagrindai. Daikto suvartojimas ir sunaikinimas kaip nuosavybės pasibaigimo pagrindas. Sandoriai kaip nuosavybės teisės pasibaigimo pagrindas. Nacionalizavimas, konfiskavimas ir kiti prievartiniai nuosavybės teisės pasibaigimo pagrindai. Nuosavybės teisės įgyvendinimas. Viešosios nuosavybės teisės įgyvendinimo ypatumai. Valstybės ir savivaldybių institucijos, įgyvendinančios valstybės ir savivaldybių nuosavybės teisę. Valstybės turto perdavimas valstybės institucijoms patikėjimo teise. Valstybės turto perdavimas valdyti fiziniams juridiniams asmenims pagal panaudos ar nuomos sutartį. Valstybės turto investavimas. Valstybės turto privatizavimas. Valstybės turto privatizavimo sandoriai. Bendrosios nuosavybės teisės samprata ir rūšys. Bendrosios nuosavybės teisės subjektai ir objektai. Bendrosios nuosavybės teisės įgyvendinimo ypatumai. Bendrosios nuosavybės teisės atsiradimas, pasikeitimas ir pasibaigimas. Nuosavybės teisės apsauga ir gynimas. Prievoliniai ir daiktiniai nuosavybės gynimo būdai. Valdymo teisės gynimas (vindikacinis ieškinys). Sąžiningo neteisėto valdytojo interesų apsauga. Daiktinių teisių gynimas nuo pažeidimų, nesusijusių su valdymo netekimu (negatorinis ieškinys). Paveldėjimo teisės sąvoka, jos reikšmė. Paveldėjimo teisės dalykas. Palikėjai. Įpėdiniai. Paveldėjimo teisės objektas(palikimas). Palikimo atsiradimas. Palikimo atsiradimo laikas ir vieta. Paveldimo turto apsauga. Paveldėjimas pagal įstatymą. Įstatyminiai įpėdiniai. Paveldėjimas atstovavimo teise. Įpėdinių dalys paveldint pagal įstatymą. Paveldėjimas pagal testamentą. Testamento sąvoka. Testamento turinys. Privalomojo palikimo dalis. Antrinio įpėdinio paskyrimas. Testamentinė išskirtinė. Testamentinis įsipareigojimas. Testamento galiojimo sąlygos. Palikimo priėmimas ir jo atsisakymas. Paveldėjimo transmisija. Paveldėjimo teisės liudijimas. Įpėdinių atsakomybė už palikėjų skolas. Prievolės sąvoka. Prievolės šalys Kreditorius. Skolininkas. Prievolių teisinius santykius charakterizuojantieji bruožai: prievolės dinamiškumas, prievolės turinio apibrėžtumas(privalomumas), prievolės šalių subjektinių teisių gynimas; prievolės tikslingumas. Prievolės teisinių santykių skirtumas nuo daiktinių teisinių santykių. Prievolių teisės sąvoka ir sistema. Dalinė, solidarinė ir subsidinė prievolės. Sutartinės ir nesutartinės prievolės. Prievolės su asmenų daugetu. Skolininkų ir kreditorių daugetas. Dalomos ir nedalomos prievolės. Alternatyvios prievolės. Sąlyginės prievolės. Terminuotos prievolės. Piniginės prievolės. Prievolių vykdymas. Prievolių įvykdymo užtikrinimas. Prievolių pasibaigimas. Bendrieji sutarčių teisės nuostatai. Pirkimas-pardavimas. Mainai. Dovanojimas. Turto perleidimas esant sąlygai išlaikyti iki gyvos galvos. Renta. Turto nuoma. Panauda. Finansinė nuoma (lizingas). Lizingo sąvoka ir reikšmė. Gyvenamosios patalpos nuoma. Ranga. Krovinių ir keleivių vežimas. Draudimas. Draudimo sąvoka, reikšmė, teisinio reguliavimo šaltiniai.
  Civilinė teisė, konspektas(102 puslapiai)
  2005-11-23
 • Civilinė teisė (8)

  Civilinė teisė. Fiziniai asmenys. Specifinės fizinių asmenų civilinės teisės. Sandorių samprata ir forma. Terminai. Ieškinio senatis. Nuosavybės sąvoka ir jos įgijimo pagrindai. Paveldėjimo teisė. Darbo teisės sąvoka ir jos reguliuojami visuomeniniai santykiai. Darbo sutarties sąvoka ir turinys. Darbo sutarties sudarymas. Darbo sutarties vykdymas. Darbo sutarties pasibaigimas. Darbo laikas. Poilsio laikas. Santuokos sudarymas. Santuokos pabaiga. Sutuoktinių turtinės teisės. Tėvų teisės ir pareigos. Baudžiamosios teisės samprata. Bausmių rūšys ir jų sistema.
  Civilinė teisė, konspektas(16 puslapių)
  2005-11-23
 • Civilinė teisė: civilinės teisės samprata, šaltiniai, sistema

  Civilinės teisės samprata bei šaltiniai, sistema. Civilinės teisės samprata. Civilinės teisės reguliavimo dalykas. Civilinio teisinio reguliavimo metodas. Civilinės teisės šaltiniai. Civilinės teisės norminių aktų galiojimas. Civilinės teisės sistema. Civilinis teisinis santykis. Civilinio teisinio santykio subjektai. Civilinio teisinio santykio objektas. Sandorio samprata. Sandorio subjektai. Juridiniai poelgiai. Sąlyginiai sandoriai. Sandorio galiojimo sąlygos. Sandorių rūšys. Sandorio forma. Termino samprata. Terminų rūšys. Terminų skaičiavimas. Atstovavimo samprata, subjektai ir rūšys. Komercinis atstovavimas. Sutarties samprata. Sutarčių rūšys. Sutarties forma. Sutarčių sudarymo tvarka. Daiktinės teisės samprata. Daiktinių teisių viešumas. Daiktinių teisių objektai. Nekilnojamieji ir kilnojamieji daiktai. Valdymas. Valdymo rūšys. Valdymo atsiradimas. Valdymo pabaiga. Valdymo gynimas. Prievolės samprata. Prievolės dalykas. Prievolių rūšys. Prievolių subjektai. Prievolių vykdymas. Civilinės atsakomybės samprata ir rūšys. Civilinės atsakomybės sąlygos. Sutartinė atsakomybė. Deliktinė atsakomybė.
  Civilinė teisė, konspektas(21 puslapis)
  2009-06-08
 • Civilinio proceso stadijos ir civilinis procesas pirmos instancijos teisme

  Įvadas. Civilinio proceso stadijos ir jų paskirtis. Ieškinė Teisena. Teisingumas. 135 straipsnis. Civilinės bylos, teismingos apylinkės teismui. 136 straipsnis. Civilinės bylos, teismingos apygardos teismams. 136 straipsnis. Civilinės bylos, teismingos tik Vilniaus apygardos teismui. 136 straipsnis neteko galios. 136 straipsnis. Bylos, teismingos administraciniam teismui. 137 straipsnis. Ieškinio pareiškimas pagal gyvenamąją vietą. 138 straipsnis. Teisingumas pagal ieškovo pasirinkimą. 139 straipsnis. Išimtinis teisingumas. 140 straipsnis. Sutarties teisingumas. 141 straipsnis. Kelių tarpusavyje susijusių bylų teismingumas. 142 straipsnis. Teismo priimtos savo žinion bylos perdavimas kitam teismui. 143 straipsnis. Bylos perdavimas iš teismo, kuriam ji teisminga, kitam teismui. 144 straipsnis. Ginču dėl teismingumo neleistinumas. 145 straipsnis. Bylos perdavimas užsienio valstybės teismui. Ieškinio Pareiškimas. 146 straipsnis. Ieškinio pareiškimo forma ir turinys. 147 straipsnis. Neteko galios. 148 straipsnis. Ieškinio pareiškimo priedai. 149 straipsnis. Kelių ieškininių reikalavimų sujungimas ir išskyrimas. 150 straipsnis. Civilinių bylų pareiškimų priėmimas. 151 straipsnis. Pareiškimo trūkumų šalinimas. 152 straipsnis. Priešieškinio pareiškimas. 153 straipsnis. Sąlygos, kuriomis teismas priima priešieškinį. 154 straipsnis. Priešieškinio pareiškimo taisyklės. Išvados.
  Civilinė teisė, konspektas(12 puslapių)
  2010-01-13
 • Civilinio proceso teisė (3)

  Civilinio proceso teisės samprata, dalykas ir metodas. Civilinis procesas: kitos subjektinių teisių ir interesų gynimo bei ginčo sprendimo formos. Teisė į teisminę gynybą – viena pagrindinių asmens teisių. Teisė į gynybą Lietuvos respublikos Konstitucijoje ir kituose teisės šaltiniuose. Civilinio proceso teisės atribojimas nuo kitų teisės šakų. Civilinio proceso ryšys su materialiosiomis teisės šakomis. Civilinio proceso teisės funkcijos ir uždaviniai, tikslai. Civilinio proceso teisės dalykas ir metodas. Civilinio proceso teisės sąvoka ir sistema. Civilinio proceso modeliai ir jų esmė. Civilinio proceso teisės raida Lietuvoje. Civilinio proceso modelis Lietuvos civilinio proceso teisėje. Civilinio proceso samprata ir esmė, skirtumas nuo civilinio proceso teisės. Civilinio proceso teisenos. Civilinio proceso stadijos. Tarptautinio civilinio proceso sąvoka ir reguliavimo sritis. Civilinio proceso teisės mokslas. Civilinio proceso teisės mokymo disciplina. Šiuolaikinės civilinio proceso teisės raidos tendencijos. Civilinio proceso teisės šaltiniai. Civilinio proceso teisės šaltinių samprata. Teisės šaltinių klasifikacija. Tiesioginiai teisės šaltiniai. Netiesioginiai (antriniai) šaltiniai. Civilinio proceso teisės vienodinimas. Tarptautinio civilinio proceso teisės šaltiniai. Civilinio proceso teisės normos ir jų ypatumai. Civilinio proceso teisės normos galiojimas laiko atžvilgiu, teritorijoje ir asmenims. Laiko atžvilgiu. Galiojimas teritorijoje. Galiojimas asmenims. Įstatymo ir teisės analogija civiliniame procese. Civilinio proceso teisės principai. Civilinio proceso teisės principų samprata. Civilinio proceso teisės principų reikšmė. Civilinio proceso teisės principų sistema ir tarpusavio ryšys. Civilinio proceso teisės principų klasifikavimas. Atskirų civilinio proceso teisės principų turinys. Teisminės gynybos prieinamumo ir universalumo principas. Teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismas. Teisės į teisingą (sąžiningą, tinkamą) teismo procesą. Teisėjų nepriklausomumo ir nešališkumo principas. Teismo proceso viešumo principas. Šalių procesinio lygiateisiškumo principas. Teismo proceso kalbos principas. Žodiškumo principas. Betarpiškumo principas. Bylos nagrinėjimo nepertraukiamumo ir teisėjų sudėties nekintamumo principas. Rungimosi principas. Dispozityvumo principas. Teismo sprendimo priėmimo slaptumo principas. Teisės būti išklausytam principas. Teisėjo vadovavimo procesui principas. Laisvo įrodymų vertinimo principas. Draudimo piktnaudžiauti procesu principas. Proceso koncentracijos (operatyvumo) principas. Proceso ekonomiškumo principas. Kooperacijos principas. Teismo sprendimo privalomumo principas. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos (VGTP) principas. Teismo pareigos aiškinti ir taikyti įstatymus vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo kriterijais principas. Civiliniai procesiniai teisiniai santykiai ir jų subjektai. Civilinių procesinių teisinių santykių (CPTS) samprata ir bruožai. Civilinių procesinių ir materialiųjų teisinių santykių sąveika. CPTS atsiradimo, pasikeitimo ir nutraukimo pagrindai. CPTS elementai. CPTS subjektai, jų klasifikavimas. Proceso dalyviai: dalyvaujantys byloje asmenys, kiti proceso dalyviai. Civilinis procesinis teisnumas ir veiksnumas. Fiziniai ir juridiniai asmenys, valstybė - civilinių procesinių teisinių santykių subjektai. Fiziniai asmenys - civilinių procesinių teisinių santykių subjektai. Juridiniai asmenys - civilinių procesinių teisinių santykių subjektai. Valstybė - civilinių procesinių teisinių santykių subjektas. Teismas - privalomas civilinių procesinių teisinių santykių subjektas. Teismo vaidmuo šiuolaikinėje visuomenėje. Teismų ir teisėjų atsakomybė. Teismo vaidmuo civiliniame procese. Teismo išaiškinimo pareiga. Teismo sudėtis. Teisėjo ir kitų civilinio proceso dalyvių nušalinimo pagrindai ir tvarka. Neleistinumas teisėjui pakartotinai dalyvauti nagrinėjant bylą. Civilinio proceso šalys. Civilinio proceso šalių samprata. Ieškovas ir atsakovas. Šalis materialiąja ir procesine teisine prasme. Šalių esminiai bruožai. Šalių procesinės teisės ir pareigos. Šalių pareiga rūpintis civilinio proceso skatinimu. Tinkama ir netinkama šalis. Netinkamos šalies pakeitimas tinkama. Procesinis bendrininkavimas. Bendrininkavimo rūšys. Privalomasis ir fakultatyvinis bendrininkavimas. Procesinis teisių perėmimas. Tretieji asmenys civiliniame procese. Tretieji asmenys civiliniame procese: samprata, požymiai, rūšys ir reikšmė. Tretieji asmenys, pareiškiantys savarankiškus reikalavimus; jų skirtumai nuo ieškovo. Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų. Jų skirtumas nuo bendrininkų ir nuo netinkamos šalies. Trečiųjų asmenų procesinės teisės ir pareigos. Viešojo intereso gynimas civiliniame procese. Prokuroro, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų bei fizinių asmenų, ginančių viešąjį interesą, dalyvavimo civiliniame procese pagrindai, tikslas ir formos, procesinės teisės ir pareigos. Prokuroro (P) dalyvavimas civiliniame procese. Valstybės ar savivaldybių institucijų bei kitų asmenų, ginančių viešąjį interesą, dalyvavimas civiliniame procese. Valstybės ir savivaldybių institucijų įtraukimas arba jų įstojimas į procesą duoti išvadą byloje. Grupės ieškinys.
  Civilinė teisė, konspektas(60 puslapių)
  2007-05-04
 • Civilinio proceso teisė (4)

  Civilinis procesas ir kitos subjektinių teisių ir interesų gynimo bei ginčų sprendimo formos. Arbitražas. Teisminės gynybos privalumai. Teisė į teisminę gynybą, kaip viena pagrindinių asmens teisių. Teisė į teisminę gynybą Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir kituose teisės šaltiniuose. Civilinio proceso teisės atribojimas nuo kitų teisės šakų. Civilinio proceso teisės dalykas. Civilinio proceso teisės metodas. Civilinio proceso teisės sąvoka ir sistema. Civilinio proceso samprata ir esmė, skirtumas nuo civilinio proceso teisės. Civilinio proceso modeliai ir jų esmė. Civilinio proceso modelis Lietuvos civilinio proceso teisėje. Civilinio proceso teisenos. Civilinio proceso stadijos. Civilinio proceso teisės mokslas. Civilinio proceso teisės raida Lietuvoje. Šiuolaikinės civilinio proceso teisės ir jos doktrinos raidos tendencijos. Šaltinių samprata. Šaltinių sistema ir klasifikacija. Civilinio proceso teisės vienodinimas. Civilinio proceso teisės normos. Teisės normų galiojimas. Teisės ir įstatymų analogija. Civilinio proceso teisės principai. Civilinio proceso teisės principų samprata ir sistema. Civilinio proceso teisės principų klasifikavimas. Civilinio proceso teisės principų reikšmė. Atskirų civilinio proceso teisės principų turinys ir jų tarpusavio ryšys. Civiliniai procesiniai santykiai. Civilinių procesinių santykių dalyviai. Proceso dalyviai. Civilinis procesinis veiksnumas. Teismas. Teismo sudėtis. Teisėjų ir kitų dalyvių nušalinimas. Neleistinumas teisėjui pakartotinai dalyvauti nagrinėjant bylas. Civilinio proceso šalys. Tretieji ir kiti asmenys civiliniame procese. Tretieji asmenys civiliniame procese: samprata, požymiai, rūšys, ir reikšmė. Tretieji asmenys, pareiškiantys savarankiškus reikalavimus. Jų skirtumai nuo ieškovo. Trečiųjų asmenų procesinės teisės ir pareigos. Viešojo intereso gynimas civiliniame procese.
  Civilinė teisė, konspektas(18 puslapių)
  2007-05-24
 • Civilinio proceso teisė (5)

  Civilinio proceso teisės sąvoka, dalykas, sistema, šaltiniai. Civilinio proceso teisės principai. Konstituciniai principai. Civilinio proceso teisės principai, įtvirtinti kituose įstatymuose. Civiliniai procesiniai teisiniai santykiai ir subjektai. Civilinių procesinių teisinių santykių ypatumai. Šalys, jų teisės ir pareigos. Procesinis teisių perėmimas, netinkamos šalies pakeitimas tinkama. Trečiųjų asmenų sąvoka, rūšys, procesinės teisės ir pareigos. Atstovavimo sąvoka ir rūšys. Atstovo procesinė padėtis, įgalinimų įforminimas. Civilinių bylų priskirtinumas. Civilinių bylų teismingumas. Civiliniai procesiniai terminai. Bylinėjimosi išlaidos. Teismo nuobaudos. Įrodinėjimo sąvoka ir tikslas. Įrodymų sąvoka ir klasifikacija. Įrodinėjimo priemonės civiliniame procese. Teisminiai pavedimai ir įrodymų užtikrinimas. Procesinių dokumentų rūšys. Ieškinio sąvoka, turinys, pareiškimo teismui tvarka. Atsakovo interesų gynimo procesinės priemonės. Pasirengimo bylų nagrinėjimui teismo posėdyje būdai. Laikinosios apsaugos priemonės. Teismo posėdis ir jo sudedamosios dalys. Šalių ir kitų bylos dalyvių neatvykimo į teismo posėdį pasekmės. Teismo sprendimų rūšys, turinys, priėmimo ir paskelbimo tvarka. Teismo nutartys. Civilinės bylos nagrinėjimo atidėjimas. Bylos sustabdymas ir baigimas nepriėmus sprendimo. Atskirų kategorijų civilinių bylų nagrinėjimo ypatumai. Ypatingosios teisenos esmė. Atskirų ypatingosios teisenos bylų kategorijų nagrinėjimo ypatumai. Apeliacijos esmė ir reikšmė. Neįsiteisėjusių teismo sprendimų ir nutarčių apskundimo tvarka. Apeliacinio skundo nagrinėjimo tvarka. Apeliacinės instancijos teismo teisės. Kasacijos esmė ir reikšmė. Kasacinio apskundimo tvarka. Bylos nagrinėjimas kasacine tvarka. Proceso atnaujinimo pagrindai ir tvarka. Vykdymo proceso esmė ir reikšmė, dalyviai. Vykdomieji dokumentai. Teismų sprendimų, nutarčių ir nutarimų vykdymo tvarka. Priverstinio vykdymo priemonės. Užsienio valstybių teismų pavedimų ir sprendimų vykdymo tvarka Lietuvoje. Lietuvos Respublikos (LR) teismų kreipimosi su pavedimas į užsienio teismus tvarka.
  Civilinė teisė, konspektas(74 puslapiai)
  2008-03-17
 • Civilinis procesas (4)

  Vadovėlis civilinio proceso – II tomai. Išleistas prieš 5 metus. Civilinio proceso (CP) teisė kaip savarankiška teisės šaka. Civilinio proceso (CP) samprata. Civilinio proceso teisės principai. Civilinio proceso teisės principai. Principų reikšmė. Civilinio proceso modeliai, priklausomai nuo principų. Principų klasifikavimas. Principų klasifikavimas. Sąžiningo proceso principas ir jo turinys. Tarptautiniai standartai (UNIDRIOT) – rekomendacinio pobūdžio šaltinis. Proceso sąžiningumą turi užtikrinti. Sąžiningo teismo proceso turinį sudaro tokios nuostatos. Teoriniai principo aspektai. Praktika. Grėsmės nešališkumui ir nepriklausomumui. Civiliniai procesiniai teisiniai santykiai. Ypatumai. Teismų kompetencija CPK 22-36 str. Teismų kompetencijos samprata. Civilinių bylų priskirtinumas. Teismų klaidos. Šalys. Šalių požymiai. Privalomasis bendrininkavimas. Tretieji asmenys civiliniame procese. Atstovavimas. Santykis–advokatas-teismas. Santykis advokatas-advokatūra. Advokatas-visuomenė. Procesiniai terminai. Įrodymai ir įrodinėjimas. Įrodinėjimo subjektai. Pasiruošimas civilinės bylos nagrinėjimui. Šalių ir kitų dalyvaujančių byloje asmenų neatvykimo į teismo posėdį padariniai. Palikimas nenagrinėtu. Apeliacija.
  Civilinė teisė, konspektas(52 puslapiai)
  2010-09-15
 • Daiktinė teisė (8)

  Daiktinės teisės konspektas. Daiktinės teisės sąvoka. Nuosavybės teisės vieta ir reikšmė daiktinės teisės (DT) sistemoje. Daiktinės teisės (DT) objektas. Daiktų rūšys. Turto patikėjimo teisė. Bendrosios nuosavybės teisė. Savininko teisių apsauga ir gynimas. Valdymas. Servitutai. Uzufruktas. Užstatymo teisė (superficies). Ilgalaikė nuoma (emphyteusis). Hipoteka. Įkeitimas. Daikto sulaikymas. Kito asmens turto administravimas.
  Civilinė teisė, konspektas(32 puslapiai)
  2009-10-30
 • Daiktinė teisė (9)

  Konspektas pagal VU Teisės fakulteto dėstytojo A. Taminsko vedamas paskaitas. Daiktinės teisės sąvoka. Daiktinės teisės sąvoka ir reikšmė. Daiktinės teisės ir prievolių teisės santykis, šių teisių skirtumai. Nuosavybės teisės vieta ir reikšmė daiktinė teisės sistemoje. 2 tema. Daiktinės teisės objektas. Daiktinės teisės objekto sąvoka. Daikto sąvoka. Turto sąvoka. Daiktų rūšys. Daiktų skirstymo į rūšis teisinė reikšmė. Nekilnojamieji ir kilnojamieji daiktai. Pakeičiamieji ir nepakeičiamieji daiktai. Individualiais ir rūšies požymiais apibūdinti daiktai. Suvartojamieji ir nesunaudojamieji daiktai. Dalieji ir nedalieji daiktai. Išimti iš apyvartos, ribotai esantys apyvartoje ir neišimti iš apyvartos daiktai. Namų apyvokos daiktai. Daiktų skirstymas pagal vertę. Pagrindiniai ir antraeiliai daiktai. Daiktinės teisės suvaržymai. Daikto išlaidos. Nuosavybės teisės bendrosios nuostatos. Nuosavybė kaip ekonominė kategorija. Nuosavybės formos ir rūšys. Teisinis nuosavybės santykių reglamentavimas. Objektyvioji nuosavybės teisė. Subjektinė nuosavybės teisė. Savininko teisės, jų turinys. Nuosavybės teisės įgyvendinimo būdai ir ribos. Nuosavybės teisinių santykių subjektai. Nuosavybės teisės objektas. Žemės sklypas kaip nuosavybės teisės objektas. Žemės sklypo savininko teisių turinys, jų įgyvendinimo ypatumai. Statiniai kaip nuosavybės teisės objektai. Atskirų nuosavybės teisės į statinius įgijimo būdų ypatumai. Nuosavybės teisės įgijimas ir pasibaigimas. Bendrieji ir specialieji nuosavybės teisės įgijimo pagrindai. Pirminiai ir išvestiniai nuosavybės teisės įgijimo pagrindai, jų ypatumai. Nuosavybės teisės įgijimo pagrindų klasifikavimas ir atskirų pagrindų ypatumai. Nuosavybės teisės įgijimas pagal sandorį. Įgyjamoji senatis. Nuosavybės teisės į daiktą įgijimo momentas, jo nustatymo reikšmė. Nuosavybės teisės pasibaigimas. Privačios nuosavybės teisė. Privati nuosavybė ir privačios nuosavybės teisė. Privačios nuosavybės teisės sąvoka ir jos ypatumai. Privačios nuosavybės teisės įgyvendinimas. Asmenų daugeto privačios nuosavybės teisė. Privačios nuosavybės teisės įgijimo ir praradimo pagrindai. Viešosios nuosavybės teisė. Viešoji nuosavybė kaip ekonominė kategorija. Objektyvioji viešosios nuosavybės teisė. Subjektinė viešosios nuosavybės teisė ir jos ypatumai. Viešosios nuosavybės teisės subjektai. Valstybės subjektinės nuosavybės teisės turinys. Viešosios nuosavybės teisės įgijimo ir praradimo pagrindai, jų ypatumai. Viešosios nuosavybės teisės objektai ir jų klasifikavimas. Atskirų viešosios nuosavybės rūšių teisinis režimas. Lietuvos Respublikos išimtinė nuosavybės teisė. Viešosios nuosavybės teisės įgyvendinimas. Turto patikėjimo teisė. Patikėjimo teisė kaip ekonominė kategorija. Jos reglamentacija. Subjektinė patikėjimo teisė. Patikėjimo teisė kaip valstybinių, savivaldybių organizacijų teisinis turtinio savarankiškumo pagrindas. Patikėjimo teisės turinys. Patikėjimo teisės subjektai. Patikėjimo teisės objektas. Patikėjimo teisės pasibaigimas. Bendrosios nuosavybės teisė. Bendrosios nuosavybės teisės sąvoka. Objektyvioji bendrosios nuosavybės teisė. Subjektinė bendrosios nuosavybės teisė. Vidiniai ir išoriniai bendrosios nuosavybės teisiniai santykiai. Bendrosios nuosavybės teisės rūšys ir ypatumai. Bendrosios nuosavybės teisės atsiradimo pagrindai. Bendrosios nuosavybės teisės subjektai. Bendrosios nuosavybės teisės objektai. Bendrosios dalinės nuosavybės teisė ir jos ypatumai. Bendrosios dalinės nuosavybės teisės įgyvendinimas. Bendraturčių teisės ir pareigos. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisė ir jos įgyvendinimo ypatumai. Sodininkų bendrijų narių bendrosios dalinės nuosavybės teisės ypatumai. Bendrosios dalinės nuosavybės teisės pasibaigimo pagrindų ir tvarkos ypatumai. Bendrosios jungtinės nuosavybės teisė. Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė. Šios nuosavybės teisės objektai, turinys ir šios teisės įgyvendinimo ypatumai. Savininko teisių apsauga ir gynimas. Savininko teisių apsaugos ir gynimo sąvoka. Savininko teisių apsaugos reikšmė. Nuosavybės neliečiamumas. Savininko teisių suvaržymai. Neatlygintinas ir atlygintinas nuosavybės paėmimas prieš savininko valią. Prievoliniai ir daiktiniai savininko teisių gynimo būdai. Turto išreikalavimas iš svetimo neteisėto valdymo (vindikacinis ieškinys). Atsiskaitymai grąžinant neteisėtai valdomus daiktus. Reikalavimas pašalinti teisės pažeidimus, nesusijusius su valdymo netekimu (negatorinis ieškinys). Negatorinių ieškinių rūšys, jų ypatumai. Nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimas kaip specialus savininko teisių gynimo būdas. Valdymas. Valdymo sąvoka ir reikšmė. Valdymo rūšys. Valdytojo sąvoka. Valdymo objektai. Teisėtas ir neteisėtas daikto valdymas. Valdymo atsiradimas. Valdymo atsiradimas sąžiningai ir nesąžiningai. Valdymo pasibaigimas. Valdymo gynimas. Valdymo pažeidimas. Ginčai dėl daikto valdymo. tema. Servitutai. Servituto sąvoka. Servitutų ekonominė reikšmė. Servituto turinys. Servitutų rūšys. Servituto nustatymas. Servituto turėtojo teisės ir pareigos. Tarnaujančiojo daikto savininko teisės ir pareigos. Atsakomybė pagal turtines prievoles, kylančias iš servituto. Servitutų pasibaigimas. Uzufruktas. Uzufrukto sąvoka. Uzufrukto ekonominė reikšmė. Uzufrukto ir kitų civilinės teisės institutų panašumai ir skirtumai. Uzufrukto nustatymas. Uzufruktoriaus teisės, pareigos ir atsakomybė. Uzufrukto pasibaigimas. Užstatymo teisė (superficies). Užstatymo teisės sąvoka. Užstatymo teisės nustatymas. Užstatymo teisės turinys. Užstatymo teisės pabaiga. Ilgalaikė nuoma (emphyteusis). Ilgalaikės nuomos sąvoka. Ilgalaikės nuomos nustatymas. Ilgalaikės nuomos turinys. Ilgalaikės nuomos pabaiga. Užstatymo teisės (superficies) ir ilgalaikės nuomos (emphyteusis) panašumai ir skirtumai. Ilgalaikės nuomos kaip daiktinės teisės ir nuomos kaip sutarties rūšies panašumai ir skirtumai. Hipoteka. Hipotekos sąvoka. Hipotekos reikšmė. Hipotekos subjektai. Hipotekos objektai. Hipotekos išlikimas padalijus įkeistą nekilnojamąjį daiktą ar sujungus įkeistus nekilnojamuosius daiktus. Hipotekos rūšys. Hipotekos įforminimas ir įregistravimas. Hipotekos perleidimas ir įkeitimas. Skolos išieškojimas hipotekos kreditoriaus naudai. Hipotekos pasibaigimas. Įkeitimas. Įkeitimo sąvoka. Įkeitimo reikšmė. Įkeitimo subjektai. Įkeitimo objektai. Įkeitimo įforminimas. Paskesnis įkeitimas. Išieškojimo nukreipimas į įkeistą objektą. Įkeitimo teisės pabaiga. Įkeitimo lombarde sąvoka ir ypatumai. Daikto sulaikymas. Daikto sulaikymo sąvoka. Daikto sulaikymo reikšmė. Daikto sulaikymo teisės turinys. Išlaidų, susijusių su daikto sulaikymus, atlyginimas. Daikto sulaikymo teisės pabaiga. Kito asmens turto administravimas. Kito asmens turto administravimo sąvoka. Turto administravimo reikšmė. Turto administravimo rūšys. Turto administratorius, jo teisės, pareigos ir atsakomybė. Bendras turto administravimas, jo ypatumai. Turto administravimo ir turto administratoriaus įgaliojimų pabaiga. Daiktų, daiktinių teisių ir juridinių faktų registravimas. Daiktų, daiktinių teisių ir juridinių faktų registravimo viešame registre reikšmė. Registravimo objektai. Daiktų, daiktinių teisių ir juridinių faktų registravimo viešame registre teisiniai pagrindai. Daiktų, daiktinių teisių ir juridinių faktų registravimo viešame registre tvarka. Žalos, atsiradusios dėl viešo registro tvarkytojo kaltės, atlyginimas. Teisė naudotis viešo registro duomenimis.
  Civilinė teisė, konspektas(71 puslapis)
  2011-03-30
 • Fiziniai asmenys kaip civilinės teisės subjektai (2)

  Fiziniai asmenys kaip civilinės teisės subjektai. Fizinių asmenų teisnumas. Fizinio asmens teisnumo pradžia ir pasibaigimas. Fizinių asmenų teisnumo lygybė. Lietuvos Respublikos (LR) konstitucija apie fizinių asmenų lygiateisiškumą. Fizinių asmenų teisnumo turinys, teisnumo realumas ir garantijos. Fizinių asmenų veiksnumas. Visiškas veiksnumas. Santykinis veiksnumas. Gyvenamoji vieta, jos juridinė reikšmė. Pripažinimas nežinia kur esančiu ir paskelbimas mirusiu. Fiziniai asmenys kaip civilinės teisės subjektai. Jų civilinis teisnumas. Civilinio teisnumo atsiradimas ir veiksnumas. Veiksnumo sąvoka ir turinys. Veiksnumo ribojimas. Asmens pripažinimas neveiksniu. Asmenys. Fizinių asmenų civilinio teisnumo turinys. Fizinių asmenų civilinio teisnumo atsiradimas ir išnykimas. Fizinių asmenų civilinio teisnumo atsiradimas ir išnykimas. Asmenys, galintys būti įpėdiniais. Palikėjo teisė palikti testamentu turtą savo nuožiūra. Fizinio asmens gimimo ir mirties momentas. Neleistinumas apriboti fizinių asmenų civilinį teisnumą ar veiksnumą įstatymuose nenumatytais pagrindais. Nepilnamečių iki keturiolikos metų civilinis veiksnumas. Fizinių asmenų civilinio veiksnumo apribojimas. Fizinio asmens pripažinimas neveiksniu. Veiksnaus asmens rūpyba.
  Civilinė teisė, konspektas(9 puslapiai)
  2008-05-21
 • Fiziniai ir juridiniai asmenys

  Fizinių asmenų civilinio teisnumo turinys. Fizinių asmenų civilinis veiksnumas. Teisė į vardą. Teisės į vardą gynimas. Teisė į atvaizdą. Teisė į privatų gyvenimą ir jo slaptumą. Asmens garbės ir orumo gynimas. Teisė į kūno neliečiamumą ir vientisumą. Neleistinumas apriboti fizinio asmens laisvę. Juridiniai asmenys. Juridinio asmens sąvoka. Viešieji ir privatieji asmenys. Juridinio asmens pavadinimas. Teisė į juridinio asmens pavadinimą. Juridinio asmens dokumentuose nurodoma informacija. Juridinių asmenų steigimo dokumentai. Juridinio asmens įstatai. Juridinių asmenų turtas. Juridinio asmens buveinė. Juridinių asmenų atsakomybė pagal savo prievoles. Juridinio asmens veiklos laikotarpis. Juridinio asmens steigėjai. Juridinio asmens steigimo momentas. Juridinio asmens registravimo pažymėjimas ir kodas. Asmenys, atsakingi už juridinio asmens dokumentų ir registro duomenų pateikimą registro tvarkytojui. Atsisakymas registruoti. Klaidų juridinių asmenų registre taisymas. Juridinio asmens likvidavimas juridinių asmenų registro tvarkytojo iniciatyva. Juridinių asmenų registro viešumas. Juridinių asmenų registro duomenų paskelbimo būdai ir tvarka. Juridinių asmenų teisnumas. Licencijos išdavimas. Juridinio asmens organai. Juridinių asmenų organų kompetencija ir funkcijos.
  Civilinė teisė, konspektas(6 puslapiai)
  2006-02-09
 • Intelektinė nuosavybė

  Konspektai pagal paskaitas ir V. Žilinsko knygą "Intelektinė nuosavybė ir jos apsauga". Intelektinė veikla ir jos rezultatai. Techninė kūryba, jos motyvacija ir metodai. Bandymų ir klaidų metodas. Laimingo atvejo metodas. Kontrolinių klausimų metodas. Gamtos sprendimų kopijavimo metodas. Fokalinių objektų metodas. Minties (proto) Šturmo metodas. Agregavimo metodas. Morfologinės analizės ir sintezės metodas. Formaliosios logikos dėsnių taikymo metodas. Sinektika. Funkcinė vertinė analizė. Išradimo algoritmas. Kiti techninės kūrybos metodai. Techninės kūrybos sprendimo priėmimas. Autorinė ir patentų teisė. Teisės normos ir teisiniai santykiai. Autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga Lietuvos Respublikoje. Teisinė pramonės nuosavybės objektų apsauga. Išradimo apibrėžtis. Išradimo brėžiniai. Išradimo ekspertizė. Išradimų registravimas ir skelbimas. Išradimo apsaugos dokumentai. Išradimų naudojimas. Teisinė apsauga atkūrus Lietuvos Respublikos nepriklausomybę. Prekių ir paslaugų ženklų apsauga. Juridinių asmenų pavadinimų apsauga. Apsauga nuo nesąžiningos konkurencijos. Puslaidininkinių gaminių topografijų apsauga. Augalų naujų veislių apsauga. Tarptautinės patentinės sutartys. Pramonės nuosavybės objektų apsauga užsienyje. Licencijų prekyba. Patentinė informacija. Intelektinės nuosavybės naudojimo organizavimas ir planavimas. Tiesioginio ir netiesioginio intelektinės nuosavybės mokymo sistema.
  Civilinė teisė, konspektas(65 puslapiai)
  2005-09-26
 • Intelektinė nuosavybė (3)

  Intelektinė nuosavybė. Autorių teisė. Autorių teisės objektas. Autorių teisių subjektai. Autorių teisės. Autoriaus turtinių teisių ribojimas. Gretutinės teisės. Duomenų bazių gamintojų teisės. Autorių teisių, gretutinių teisių ir duomenų bazių gamintojų teisių apsauga. Apsauga techninėmis priemonėmis. Autorių, gretutinių teisių ir sui generis teisių pažeidimai. Atsakomybė už autoriaus, gretutinių teisių ir sui generis teisių pažeidimus. Pramoninė nuosavybė. Prekių (paslaugų) ženklai.
  Civilinė teisė, konspektas(41 puslapis)
  2007-01-04
 • Notariatas (2)

  Notariatas. Valstybė vykdo notarų veiklos priežiūrą. Kiti notaro profesinės veiklos apribojimai. Notarų rūmų uždaviniai ir funkcijos. Notarų rūmų struktūra, valdymas ir veikla. Notarų rūmų susirinkimas. Notarų rūmų prezidiumas. Notarų rūmų prezidentas. Revizijos komisija. Garbės teismo kompetencija. Notarinių veiksmų atlikimas. Drausminė notarų atsakomybė. Garbės teismas nenagrinėja. Garbės teismas notarui gali skirti šias poveikio priemonės. Notaro įgaliojimų pasibaigimas.
  Civilinė teisė, konspektas(8 puslapiai)
  2007-05-04
 • Pirkimo-pardavimo sutartis (8)

  Bendrosios nuostatos. Pirkimo-pardavimo sutarties samprata. Sutarties šalių pareigos. Bendrosios pardavėjo pareigos. Pardavėjo pareiga perduoti daiktą (prekę). Pardavėjo pareiga patvirtinti daiktų nuosavybės teisę (įspėti apie trečiųjų asmenų pretenzijas į parduodamą daiktą). Pardavėjo pareiga saugoti parduotus daiktus. Bendrosios pirkėjo pareigos. Pirkėjo pareiga sumokėti kainą. Pirkėjo pareiga priimti daiktus. Teisių gynimas pardavėjui ar pirkėjui pažeidus savo pareigas pagal pirkimo-pardavimo sutartį. Atskirų pirkimo-pardavimo sutarčių ypatumai. Vartojimo pirkimo- pardavimo sutarčių ypatumai. Daiktų keitimas ir grąžinimas. Pardavėjo atsakomybė, susijusi su netinkamos kokybės daikto pardavimu pirkėjui (vartotojui). Nekilnojamo daikto pirkimo –pardavimo sutartis. Būsimo gyvenamojo namo ar buto pirkimo-pardavimo sutartis.
  Civilinė teisė, konspektas(9 puslapiai)
  2006-11-28
 • Prekyba žmonėmis

  Prekybos žmonėmis problema neaplenkė ir Lietuvos. Kokių rezultatų tikimasi įgyvendinus prekybos žmonėmis ir prostitucijos prevencijos programą? Lietuva kovos su prekyba žmonėmis srityje. Visuomenės nuomonė.
  Civilinė teisė, konspektas(10 puslapių)
  2006-04-19
 • Prievolė (2)

  Prievolės sąvoka. Prievolinių teisinių santykių šalys. Prievolės šalys. Tinkamas prievolės vykdymas.
  Civilinė teisė, konspektas(10 puslapių)
  2007-02-27
 • Prievolių teisė

  Prievolių teisės ir prievolės samprata. Nuosavybės (daiktiniai) teisiniai santykiai. Prievolės teisiniai santykiai. Prievolės dalykas, subjektai, turinys. Prievolių atsiradimo pagrindai. Prievolių rūšys. Prievolių vykdymas ir jų neįvykdymo teisinės pasekmės. Tinkamas prievolės vykdymas. Prievolės įvykdymo subjektai. Prievolės įvykdymas trečiajam asmeniui. Trečiojo asmens prievolės vykdymas. Prievolės įvykdymo objektas. Prievolės įvykdymo kokybė. Prievolės įvykdymo kiekis. Kiti prievolės objektui keliami reikalavimai. Prievolės įvykdymo būdas. Prievolės įvykdymo vieta. Prievolės įvykdymo terminai. Prievolės šalių bendradarbiavimas. Prievolės įvykdymo ekonomiškumas. Kiti prievolių vykdymo ypatumai. Prievolės neįvykdymo teisinės pasekmės. Atsakomybė už neįvykdytą prievolę pagal dvišalę sutartį. Atvejai, kai skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę. Atvejai, kai kreditorius laikomas pažeidusiu prievolę.
  Civilinė teisė, konspektas(7 puslapiai)
  2006-11-24
 • Prievolių teisė (2)

  Kreditoriaus interesų gynimo būdai. Kreditoriaus teisė ginčyti skolininko sudarytus sandorius (Actio Pauliana). Netiesioginis ieškinys. Sulaikymo teisė. Prievolių įvykdymo užtikrinimas. Prievolių įvykdymo užtikrinimo būdai. Netesybos. Laidavimas. Garantija. Banko garantija. Rankpinigiai. Asmenų pasikeitimas prievolėje. Reikalavimo perleidimas. Skolos perkėlimas. Subrogacija (reikalavimo perleidimas trečiajam asmeniui regreso tvarka).
  Civilinė teisė, konspektas(8 puslapiai)
  2007-01-05
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
Puslapyje rodyti po