Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Šperos

Šperos (2046 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Verslo etika (32)

  Etika. Religija ir verslas. Teologinė etika. Deontologinė etika. Reliatyvizmas. Teisingumo teorija. Integralinė socialinių kontraktų koncepcija. Individo moralinis išsivystymas. Stadijos. Verslo socialinė atsakomybė. Etiniai nusižengimai versle. Reklama. Organizacijos moralinis klimatas. Organizacijos etikos kodeksas. Tarptautinio verslo etika. Multinacionalinių korporacijų veikla. Diskriminacija. Etinės problemos. Kainos tarptautinėje verslo aplinkoje. Kultūra ir verslo etika.
  Etika, špera(6 puslapiai)
  2007-04-17
 • Verslo etika (38)

  Etikos, verslo etikos ir jų studijų reikšmė. Verslo etikos samprata. Moralės funkcijos. Etikos teorijos. Yra įvairios teorijos teigiančios veikimo teisingumą. Kantas. Moralinis Kanto imperatyvas. Akceptavimas. Antinomija. A posteiori. A priori. Destruktyvus. Dilema. Dualizmas. Ekstrapoliacija. Fatalizmas. Precedentas. Postulatas. Asmens veikimą lemiantys veiksniai: brandumas ir normos. L. Kohlberg. Etinės raidos teorija. Brandumo ir normų laikymosi santykis atliekant pareigas. 4 atvejai. Brandumo ir normų laikymosi santykis atliekant pareigas. Turtinio skirtumo etinis įvertinimas. Ruso. Dialektika. Materializmas. Istorinis materializmas. Ataskaitos taškas. Visuomeninės etinės plėtros etiniai aspektai. Etikos kodeksas. Etikos kodekse funkcijos. Svarbiausios etikos kodekso dalys. Struktūra pagal temas. Verslo situacija (etiniai reikalavimai vadybininkui). Nesuinteresuotojai. Reikalavimai vadovui. Vadovo santykiai su darbuotojais. Gero vadovavimo požymiai. Skundas pateisinamas. Verslo etiketas. Bendrieji etikos reikalavimai verslininkui. Organizacijos tipų etinis vertinimas. 4 organizacijų tipai. Renginių etiketas. Kortelių rūšys ir variantai. Vizitinių kortelių įteikimas. Pobūviai, renginiai. Dieniniai pobūviai. Vakariniai pobūviai.
  Etika, špera(5 puslapiai)
  2007-10-26
 • Verslo finansai (3)

  Rizikos analizė. Rizikos bruožai. Finansinė rizika. Finansinės rizikos charakteristikos. Finansinės rizikos klasifikavimo požymiai. Finansinės rizikos rūšys. Rizikos valdymas. Rizikos kiekybinis įvertinimas. Rizikos valdymo priemonės. Vidinės finansinės rizikos neutralizavimo mechanizmai. Finansinis planavimas ir prognozavimas. Planavimo ir prognozavimo reikšmės. Samprata. Planavimo ir prognozavimo ryšys. Prognozavimo metodai. Prognozavimo etapai. Įmonės prognozuojamų finansinių ataskaitų sudarymo etapai. Įmonės vertės nustatymas. Verte pagrįsto valdymo koncepcija. Pajamų požiūris. Rinkos požiūris. Kaštų požiūris. Diskontų norma. Investicijų projektų vertinimas. Investicinės veiklos tikslas. Investicinė politika. Investicijų rūšys pagal investavimo trukmę. Investicijų rūšys pagal finansavimo šaltinius. Investuotojų rūšys pagal pagrindinės veiklos kryptį. Investuotojų rūšys pagal investavimo tikslus. Investicijų į realųjį turtą klasifikacija. Investicinių projektų klasifikavimo požymiai. Investicinės veiklos administravimo etapai. Kritiniai investicinių projektų rengimo momentai. Vidinė pelno norma. Diskonto norma nustatoma įvertinus tris veiksnius. Pagrindinės investicinių projektų investavimo schemos.
  Finansai, špera(9 puslapiai)
  2008-03-17
 • Verslo finansai (4)

  Paaiškinkite finansų sąvokos esmę siaurąja ir plačiąja prasme? Kas sudaro finansinį turtą? Kokie yra finansų valdymo tikslai? Finansų valdymo funkcijos? Apibūdinkite operatyvinius ir strateginius sprendimus? Apibūdinti investicinius sprendimus. Kokius turto valdymo klausimus turėtų spręsti finansininkas? Kokius kapitalo klausimus turėtų spręsti finansininkas? Už kokią veiklos dalį įmonėje atsakingas vyr. buhalteris? Už kokią veiklos dalį įmonėje atsakingas vyr. finansininkas? Kas yra pinigų rinkos ir kapitalų rinkos. Kas yra nuosavybės ir skolos VP? Kas yra palūkanų norma finansų rinkoje? Nuo ko priklauso palūkanos normos lygis? Kas yra laukiamas pelnas ir rizika? Kas yra dividendai? Iš kokių veiklos sričių susideda finansų valdymas? Verslo finansų paskirtis. Kokie finansiniai sprendimai daro įtaką akcininkų turto didinimui? Paaiškinti kaip susiję pelningumas ir rizika. Paaiškinti kapitalo struktūros sprendimus (skolintas, nuosavas)? Dividendų politikos sprendimai? Paaiškinti interesų konfliktą tarp akcininkų ir vadovų. Interesų konfliktas tarp akcininkų ir kreditorių. Finansų paskirtis. Finansų rinkos. Finansų rinkos klasifikacija. Kapitalo rinka. Pirminė ir antrinė rinka. VP biržos ir nebiržinės vertybinių popierių rinkos. Komerciniai bankai. Kredito unijos. Investiciniai bankai. Savitarpio finansavimo investiciniai fondai. Pensijų fondai. Gyvybės draudimo kompanijos. Rinkos veiksmingumas. Trys rinkos veiksmingumo lygmenys. Nedidelis rinkos veiksmingumas. Vidutinis rinkos veiksmingumas. Didelis rinkos veiksmingumas. Insaiderių prekyba. Akcijų rinkos indeksai. Ką jie parodo? Palūkanos. Realioji palūkanų norma. Nominalioji palūkanų norma. Kokias žinote rizikos priemokas? Infliacijos priemoka. Likvidumo priemoka. Įsipareigojimų nevykdymo priemoka. Skolos mokėjimo terminų priemoka. Kas yra rizika? Kas yra laukiama pajamų norma? Kaip matuojama rizika? Kur naudingiau investuoti į vieną akciją ar į akcijų paketą? Vertybinių popierių portfelio pelningumas. Portfelio rizika. Kaip galima sumažinti nesisteminę riziką? Beta koeficiento samprata. Pagrindinių fondų kainodaros modelis (CAPM). 4.2 ir 4.3 pavyzdžiai. Obligacijos. Kas yra obligacijos nominalioji vertė? Kas yra kupolinė išmoka? Konvertuojamos obligacijos. Obligacijos iki pareikalavimo. Kaip apskaičiuojama obligacijų einamoji pajamų norma? Obligacijos rūšys. Kuo jos skiriasi? Kas yra obligacijų rizika. Rizikos rūšys. Privilegijuotosios akcijos. Paprastosios akcijos. Paprastųjų akcijų vertinimas. Kaip parduodami VP? Išvestiniai VP. Išankstiniai sandoriai. Ateities sandoriai. Opcionas. Varantai. Finansų prognozavimo etapai. Pardavimų apimties prognozavimas. Papildomų lėšų poreikio nustatymas. Kapitalo kainą. Kapitalo kainos aritmetinis vidurkis. Kapitalo kainos dėmenys. Kapitalo kainos nustatymo problemos. Investavimo sprendimų priėmimų priėmimo taisyklės. Atsipirkimo laikotarpio trukmė. Kas yra grynoji dabartinė vertė. Vidinė pelno (pajamų) norma. Kuris rodiklis geresnis: grynoji dabartinė vertė ar vidinė pelno norma? Pinigų srautų įvertinimas. Kas yra nuoma? Nuomos rūšys. Kaip priimamas sprendimas - nuomoti ar pirkti? Kaip vertinami nuomos pinigų srautai? Kapitalo struktūra. Tikslinė kapitalo struktūra. Jos pranašumai ir trukumai. Optimali kapitalo struktūra. Veiklos rizika. Veiklos pastoviųjų išlaidų svertas. Nenuostolingumo lūžio taškas. Finansinis svertas. Kaip finansinis svertas padidina savininkų pelningumą ir riziką? Kapitalo struktūros teorijos. Kas yra dividendų išmokėjimo norma? Dvi pagrindinės nuomonės dividendų poveikio įmonės vertei. Miller ir Modigliani teorema. Optimali dividendų politika. Likutinė dividendų politika. Akcijų skaldymas. Dividendų mokėjimo procesas. Pinigų biudžetas. Iš kokių dalių susideda išsami pinigų biudžeto schema? Trumpalaikių piniginių lėšų kaina. Trumpalaikiai finansavimo šaltinių rūšys.
  Vadyba, špera(8 puslapiai)
  2010-04-21
 • Verslo ir paslaugų ekonomika

  Paslaugų samprata ir savybės. Paslaugų klasifikavimas. Kuo paaiškinama paslaugos apibrėžimų gausa? Kuo skiriasi paslauga nuo tretinės veiklos? Ką reiškia paslaugos heterogeniškumas ir kokios jo priežastys. Suformuluokite paslaugos apibrėžimą. Išvardinkite svarbiausias paslaugų savybes. Kurios iš paslaugų savybių laikomos esminėmis, sisteminėmis ir kodėl? Kokias problemas vadybai ir marketingui sukelia paslaugos neapčiuopiamumas? Nurodykite paslaugų gamybos ir vartojimo vienovės pasekmes vadybai ir marketingui. Su kokia paslaugų savybe siejamas paslaugos kaštų nepastovumas? Kodėl personalo vadyba paslaugų atveju užima išskirtinę vietą? Kokias vadybos problemas sukelia kliento artumas fizine ir geografine prasme? Kuo skiriasi ekonominio proceso logika paslaugų ir materialiųjų prekių atveju? Kas sudaro paslaugų vadybos ir marketingo kompleksą? Dėl ko diskutuojama nustatant paslaugų sektoriaus ribas? Kokie ūkio sektoriai skiriami atliekant ūkio analizę? Kuo pasireiškia ribų tarp ūkio sektorių nykimas? Kuo paremtos paprastosios paslaugų klasifikavimo schemos? Kokios klasifikavimo schemos laikomos sudėtingomis? Kuriam Lietuvos ūkio sektoriui priskiriama statyba, viešasis transportas, prekybos įmonių veikla? Paslaugų rezultato kiekybinė išraiška. Paslaugų veiklos efektyvumas, kapitalo investicijos ir inovacijos. Kuo pasižymi I paslaugų grupės pagal rezultato pobūdį? Kokios paslaugos priskiriamos II grupei? Kokiais rodikliais išreiškiamas I grupės paslaugų rezultatas? Kuo pasižymi mišrieji paslaugų rezultato rodikliai? Kokios priežastys nulemia II, III ir IV grupės paslaugų rezultato skaičiavimo sunkumus? Kas trukdo tiksliai išreikšti paslaugų veiklos našumą? Kurios grupės paslaugos santykinai palankios našumui išreikšti? Ką reiškia tiesioginis paslaugų veiklos efektyvumas? Ką parodo bendrasis paslaugų veiklos efektyvumas? Koks santykis tarp tiesioginio ir bendrojo paslaugų veiklos efektyvumo? Kas riboja industrializacijos plėtrą paslaugų sektoriuje? Kokias fazes pereina paslaugos techninio pertvarkymo išdavoje? Kokiomis ypatybėmis pasižymi kapitalo investicijos paslaugų sektoriuje? Kokios paslaugų šakos tiesiogiai susijusios ūkio konjunktūros pokyčiais? Nurodykite paslaugų veiklas, neturinčias tiesioginio ryšio su ūkio konjunktūros pokyčiais? Kuo paaiškinamas investicinio proceso netolygumas paslaugų sektoriuje? Kuo pasireiškia informacinių technologijų poveikis paslaugų veiklai? Kurias paslaugų savybes labiausiai paveikia informacinių technologijų taikymas? Kuo skiriasi produkto ir proceso inovacijos ir kuris tipas dominuoja paslaugų sektoriuje? Ką reiškia du paslaugų inovacijų aspektai? Darbo jėga paslaugų veikloje. Išvardinkite svarbiausias paslaugų užimtumo savybes. Kokie rodikliai atskleidžia paslaugų užimtumo poliarizaciją (skirtingumą)? Kuo paaiškinamas dalinio užimtumo paplitimas paslaugų sektoriuje? Kodėl paslaugų sektoriuje dominuoja moterų darbas? Koks esminis skirtumas tarp kontakto zonos ir tarnybinės zonos darbuotojų? Kas sudaro tipinės paslaugų įmonės kintamuosius darbo išteklius? Kokie darbuotojai sudaro paslaugų įmonės branduolį? Kokie veiksniai nulemia paslaugų sektoriaus užimtumo savybes? Paslaugų kokybė. Kokios charakteristikos apibūdina paslaugos kokybę vartotojo požiūriu? Ką reiškia techninė paslaugos kokybė? Ką reiškia funkcinė paslaugos kokybė? Kaip susiformuoja patirta kokybė? Ar tikėjo įvaizdis turi įtakos kokybės vertinimui? Kokia sąvoka išreiškia santykį tarp patirtos ir laukiamos kokybės? Kokie veiksniai suformuoja kliento laukiamą kokybę? Išvardinkite kokybės valdymo sistemas. Ką reiškia "tiesos momentas" paslaugų kokybės kontekste? Kuo pasižymi SERVQUAL kokybės valdymo sistema? Kuo skiriasi "kritinių zonų" ir "tiesos momentų" valdymu paremtos kokybės valdymo sistemos? Paslaugų paklausos veiksniai. Vartojimo paslaugos. Paslaugos ūkiniams vienetams. Nurodykite pagrindines paslaugų vartojimo kryptis. Kaip galima pagrįsti priklausomybę tarp paslaugų raidos ir vartojimo struktūros šalies ūkyje? Kokios yra bendrosios paslaugų paklausos augimo prielaidos? Nurodykite tiesioginius veiksnius darančius poveikį paslaugų paklausos augimui. Nurodykite bendrąsias ekonomines paslaugų paklausos augimo prielaidas. Išvardinkite socialines demografines paslaugų paklausos augimo prielaidas. Iš ko susideda ekonominis namų ūkio potencialas? Kokie namų ūkio veiklos padaliniai priskiriami tretinei veiklai? Kokią veiklą apima namų ūkio veiklos organizavimas ir koordinavimas ir kaip kinta jos mastai šiuolaikinėje visuomenėje? Kaip veikia namų ūkių paklausą paslaugoms išplitęs ilgalaikio naudojimo daiktų vartojimas? Kaip veikia paslaugų paklausą didėjančios šeimų pajamos? Pateikite pavyzdžių kaip valstybės politiniai sprendimai gali įtakoti paslaugų paklausą. Išvardinkite veiksnius skatinančius ir ribojančius paslaugų paklausą namų ūkiuose. Ką reiškia gamybos tertiarizavimas? Kaip keičiasi gamybos struktūra gamybos tertiarizavimo išdavoje? Kas skatina tretinės veiklos ekternalizavimą? Kokios priežastys skatina tretinės veiklos plitimą ūkiniuose vienetuose? Kokie veiksniai skatina gamybinių vienetų paklausą paslaugoms? Kokie veiksniai skatina ūkinius vienetus plėtoti vidinę tretinę veiklą? Kokį poveikį paslaugų paklausai turi įmonės dydis, produkto gamybos mastai, įmonės socialinė aplinka? Paslaugų rinkos struktūra ir kainodara. Paaiškinkite, kodėl paslaugų rinkose palyginti reti monopolijos ir monopsonijos atvejai? Kokios kliūtys trukdo laisvajai konkurencijai paslaugų rinkose įsigalėti? Kuo pasireiškia vietinis (lokalinis) monopolis paslaugų rinkose ir kas jį skatina? Kuo pasireiškia paslaugų rinkos neskaidrumas? Kuo pasireiškia paslaugų rinkos reguliavimas? Kokios įėjimo į rinką kliūtys dažniausiai pasitaiko paslaugų versle? Koks kainodaros metodas dažniausiai taikomas paslaugose? Išvardinkite paslaugų kainodaros ypatumus. Į ką paprastai orientuojamos paslaugų kainodaros strategijos? Kuo pasireiškia paslaugų kainodaros paradoksas? Kodėl sudėtinga tiksliai įvertinti paslaugų ir materialiųjų prekių substitucijos tendencijas? Kokią substitucijos tendenciją pabrėžia neoindustrinis požiūris? Kokie faktai prieštarauja neoindustriniam požiūriui? Kuo pasireiškia paslaugų ir materialių prekių komplimentarumas? Paaiškinkite, ką reiškia tiesioginis komplimentarumas, vartojimo komplimentarumas ir dinaminis komplimentarumas. Pateikite komplimentarumo pavyzdžių. Kokios kliūtys gali trukdyti vartotojo laisvam pasirinkimui tarp prekių ir paslaugų?
  Ekonomika, špera(16 puslapių)
  2008-01-19
 • Verslo ir vadybos įvadas

  Akcijos sąvoka. Akcijų emisijos metodai. Finansiniai sprendimai. Finansų valdymo reikšmė. Ilgalaikės banko paskolos. Investiciniai sprendimai. Komercinių bankų funkcijos. Kredito linija. Paskolos. Vertybiniai popieriai. Paprastoji akcija. Privilegijuotoji akcija. Obligacijos. Vyriausybės vertybiniai popieriai. Obligacijos nominalioji vertė. Kuponinės obligacijos. Nulinio kupono akcija. VVP pagal trukmė. Euroobligacijos. Hipotetinis kreditavimas. Vekseliai. Akcijos rinkos kainą lemiantys veiksniai. Diskontavimas. Vekselių rūšys. Pasirenkamasis sandoris. Ateities sandoris. Išankstinis sandoris. Apsikeitimo sandoris. Hipotekos lakštas. Čekiai. Kliringo banko paskirtis. Nesubalansuota rinka. Marketingas. Verslo koncepcijos. Marketingo kompleksas. Prekės lygiai. Kainų formavimo būdai. Rėmimo elementai. Marketingo aplinka. Marketingo tyrimo būdai. Vartotojo elgsenos tyrimai. Tarptautinis marketingas. Marketingo etapai. Marketingo funkcijos. Marketingas internete. Reklamos internete priemonės. Akcininkai. UAB. AB. Autoritetas ir jo dedamosios. Bendrosios valdymo funkcijos. Finansinės pramoninės grupės. Intraverslininkai. Komanditinė ūkinė bendrija. Koncernas. Konsorciumas. Kooperatinė bendrovė. Kredito unijos. Likvidumas ir mokumas. Ne pelno organizacijos. Organizacijos gyvavimo etapai. Organizacijų struktūrų formos. Projektų valdymas. Sindikatai, strateginiai tikslai ir jų planavimas. Tikroji ūkinė bendrija. Trumpalaikiai tikslai. Vadovavimas ir jo stiliai. Verslo planas. Viešoji įstaiga. Visuotinė vadybos kokybė. VšĮ bruožai. Žemės ūkio bendrovė.
  Vadyba, špera(9 puslapiai)
  2007-02-15
 • Verslo įvadas (3)

  Įvadas. Verslo kūrimo ir valdymo aspektai. Verslo įmonių kūrimas ir valdymas. Verslo kūrimo ypatumai ir galimybės. Verslo ir produkto gyvavimo ciklas. Išvados. Teorinis verslo vertinimo pagrindimas. Verslo vertinimo kriterijai, procesas ir metodai. Verslo sistema, joje sprendžiami uždaviniai ir atskirų elementų vertinimas. Verslo vertinimo principai. Gamybinis-technologinis verslo vertinimas. Proporcingumas, nenutrūkstamumas ir ritmingumas. Gamybos specializavimas. Gamybos sroviškumas. Gamybos mechanizavimas ir automatizavimas. Gamybos proceso lankstumas. Gamybos integravimas. Technologinės ir biologinės pažangos vertinimas. Gamybos organizuotumo vertinimas. Valdymo procesas. Proporcingumas. Gamybos lankstumo ir struktūros vertinimas. Ištekliai―kaštai―produkcija. Gamybos potencialo panaudojimo vertinimas. Gamybos funkcija – gamybos išteklių racionalaus naudojimo vertinimas. Optimalios kintamojo gamybos veiksnio panaudojimo sąlygos. Ekologinis verslo vertinimas. Technologijų vertinimas ekologiniu požiūriu. Technologijų vertinimas ekologiniu požiūriu. Kaštų efektyvumo analizė. Personalo vertinimas. Sąvokos. Personalo organizavimas. Personalo organizavimas erdvės ir laiko požiūriu. Vidiniai ir išoriniai veiklos subjektai. Organizavimas laiko požiūriu. Personalo tarnybos organizavimo tvarka. Personalo vertinimas. Vertinimo sistema. Vertinimo metodo ir vertinimo atlikimo būdo parinkimas. Personalo tarnybos organizavimas vidutinėje ir didelėje įmonėje. Energetinis verslo valdymas. Įvadas. Sąvokos. Energijos sąnaudų skaičiavimas. Mašinų, įrangos energijos sąnaudos. Žemės ūkio produkcijos energijos efektyvumas. Žemės ūkio produkcijos energijos efektyvumas. Turto vertinimo procesas. Finansinis vertinimas. Finansiniai rodikliai ir jų tarpusavio ryšiai. Gamybinės veiklos analizė. Išteklių valdymas. Finansinių rodiklių tarpusavio ryšiai. Santykinių rodiklių trūkumai. Veiklos ribinio pelningumo analizė (lūžio taškas). Dabartinės grynosios vertės (NPV), vidinės grąžos normos (IRR) ir investicijų atsipirkimo trukmės nustatymas. Pinigų srautų grynoji esamoji vertė (NPV). Marketingo kontrolės ir vertinimo sistema. Metinių planų vykdymo kontrolės tikslas. Prekių ir jų asortimento vertinimas. Kompleksinis verslo vertinimas.
  Vadyba, špera(50 puslapių)
  2006-05-02
 • Verslo organizacijų vadyba

  Verslo organizacijos samprata. Organizacijos apibūdinimas. Organizacijos informacijos šaltinių kilmė. Planavimo funkcija. Strategija. Strateginis planavimas. Strateginio planavimo reikšmė. 5 strateginio planavimo uždaviniai. Strateginių nuostatų komponentės. Strateginių nuostatų formulavimas. Organizacijos tikslų nustatymas (tikslodara). Strateginių tikslų charakteristika. Strateginių tikslų nustatymo kriterijai. Strateginių tikslų įvardinimo principai. Organizavimo funkcija. Organizavimas. Organizacijų projektavimo elementai. Valdymo centralizacija ir decentralizacija. Diferenciacija ir integracija. Darbo pasidalijimas ir specializacija. Valdumo norma (valdumas). Organizacijos dydis. Strategijos tipai. Išorės aplinka. Technologijos reikšmė organizacijos projektavimo procese. Organizacijos funkcija: personalo organizavimas. Vadovavimas kaip vadybos funkcija. Vadovo vaidmens suskirstymas. Valdžios ir vadovavimo tipai. Valdymo subjektas ir objektas. Valdymo metodai. Vadovavimo stiliai pagal x ir y teorijų nuostatas. Kontrolės funkcija. Auditas.
  Vadyba, špera(7 puslapiai)
  2007-06-11
 • Verslo organizavimas (4)

  Kas yra verslas? Kokios sąlygos būtinos verslininkystei plėtoti? Apibrėžkite kas yra verslininkas. Kuo Lietuvos verslininkas naudingas visuomenei? Kokias žinote verslininkystės rūšis? Apibūdinkite jas. Kokios verslo kūrimo paskatos Lietuvoje šiose žmonių grupėse? Kokios yra įmonių rūšys pagal Lietuvos respublikos įmonių įstatymą? Apibūdinkite pagrindinių verslo organizavimo formų privalumus ir trūkumus? Kokie veiksniai turi įtakos verslo rizikos laipsniui? Apibūdinkite juos. Kokia informacija pateikiama verslo plano skyriuje "Marketingas"? Kokia informacija pateikiama verslo plano skyriuje "Gamyba"? Kokia informacija pateikiama verslo plano skyriuje "valdymo personalas ir darbuotojai"? Apibūdinkite verslo rizikos mažinimo būdus. Kas tai yra konkurencija ir kokias žinote konkurencinio pranašumo siekimo strategijas? Apibūdinkite jas. Kokie Lietuvos respublikos įstatymai reglamentuoja verslo įmonės įkūrimą? Apibūdinkite įmonės įstatų pagrindinius skyrius. Apibūdinkite steigimo sutarties pagrindinius skyrius. Koks reikalingas minimalus įstatinis kapitalas, steigiant UAB? Koks reikalingas minimalus įstatinis kapitalas, steigiant AB? Kokios individualios įmonės registravimo eiga? Kokia UAB registravimo tvarka? Kokia informacija pateikiama verslo plano skyriuje "Rizika"? Kokia informacija pateikiama verslo plano skyriuje "Finansai"? Kokia bendros su užsieniu įmonės įregistravimo tvarka? Įregistravus rejestro tarnyboje, kur dar būtina įregistruoti verslo įmonę. Kokia individualios įmonės banko sąskaitos atidarymo eiga? Kokia UAB banko sąskaitos atidarymo eiga? Kokia licencijų išdavimo tvarka. Kokia patentų išdavimo tvarka? Apibūdinkite Lietuvos respublikos įstatymus ir LRV nutarimus, reglamentuojančius muitinės darbą? Apibūdinkite verslo įmonės valdymo pagrindinius aspektus. Apibūdinkite verslo įmonės apskaitos pagrindinius aspektus. Kokia verslo įmonės reorganizavimo eiga. Kokia verslo įmonės likvidavimo eiga. Apibūdinkite verslo įmonės bankroto prielaidas. Apibūdinkite pagrindinius verslo apsaugos planavimo ir strategijos aspektus? Kokia verslo plano paskirtis ir tikslai. Kokia universali verslo plano struktūra. Kokia informacija pateikiama verslo plano skyriuose "Projekto esmė" ir "Firmos charakteristika"? Kokia informacija pateikiama verslo plano skyriuje "Rinka"?
  Vadyba, špera(11 puslapių)
  2006-04-24
 • Verslo organizavimas (5)

  Verslo objektas. Verslininko sąvoka pagal R. Chizričą. Verslo organizavimo apibūdinimas. Verslo organizavimo schema. Verslo aplinkos apibrėžimas. Įmonių rūšys apibūdinti. Kokias ekonomines funkcijas atlieka rinka? Kokios turi egzistuoti sąlygos, įtakojančios verslininko veiklą? Neigiami rinkos ekonomikos bruožai. Verslininko funkcija rinkos ekonomikoje. Rinkos subjektai ir jų poveikis verslininkui. Pagrindiniai motyvai, organizuojant verslą. Verslo pasaulio bruožai. Būtini verslininko esminiai bruožai. Verslo idėjų gynimas. Vartotojų problemos ir poreikiai. Vartotojų poreikių nustatymas. Verslo kūrimo būdai. Įmonės veiklos organizavimas.
  Vadyba, špera(5 puslapiai)
  2006-11-15
 • Verslo planas. Teorinė pusė (2)

  Verslo plano samprata, jo būtinumas ir paskirtis. Verslo plano rengimo tikslai. Nurodykite asmenis (institucijas) kurios būtų suinteresuotos Jūsų verslo planu. Kodėl? Galimi verslo finansavimo šaltiniai. Rizikos veiksnių įvertinimas atskirose verslo plano dalyse. Bendrieji reikalavimai verslo plano apiforminimui. Tipinė verslo plano struktūra. Santraukos (reziumė) esmė, vieta ir vaidmuo verslo plane. Šakos (įmonės) charakteristika ir verslo pristatymas. Rinkos įvertinimas. Marketingo planas. Organizacinis planas. Vadyba. Gamybos planas. Finansinis planas. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų atsiradimo idėja ir paskirtis. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų remiami ir neremiami ūkio sektoriai. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų paramos struktūra. Bendrasis programavimo dokumentas (BPD). Tinkamos ir netinkamos finansuoti išlaidos, remiantis Europos Sąjungos (ES) reglamentais. Atsakingos institucijos ir koordinuojamos sritys paramai gauti iš Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų. Paramos projektų kriterijai. Projektų rengimo ciklas ir jo pakopos. Projektų ciklo valdymo samprata, pagrindiniai principai. Esama (dabartinė) ir būsima pinigų vertė (užrašykite formules, paaiškinkite). Verslo projektų įvertinimo metodai. Paaiškinkite NPV esmę ir turinį. Paaiškinkite PI esmę ir turinį. Paaiškinkite apsimokėjimo trukmės metodo esmę ir turinį. Iliustruokite paprastu pavyzdžiu: projektas A ir projektas B; pradinė investicija – 200000Lt.
  Verslo planai, špera(11 puslapių)
  2005-12-17
 • Verslo plano rengimas (7)

  VP samprata ir VP tipai. VP būtinumas ir VP paskirtis. VP rengimo tikslai. Pirminės ir antrinės informacijos šaltiniai būtini VP parengti. Rinkos (šakos) verslo aplinkos analizė. Verslo makro aplinkos analizė. Kokie pokyčiai, tendencijos. SSGG analizės esmė. Nurodyti asmenis ar institucijas, kurie būtų suinteresuoti Jūsų VP. Kodėl VP lyginamas su vietovės ar kelio žemėlapiu. Galimi verslo finansavimo šaltiniai. Rizikos elementų įvertinimas VP. Kokia rizika numatyta, kaip vertiname (gamybinė, komercinė, įsipareigojimų rizika). Bendrieji reikalavimai VP apiforminimui. Trumpas VP išdėstymas. Įmonės(šakos)charakteristika. Produkcija arba paslaugos. Rinka ir pardavimų planas. Marketingo planas. Informacija apie gamybą. Valdymas. Finansinis planas. Galima rizika.
  Vadyba, špera(4 puslapiai)
  2006-05-11
 • Verslo projektas

  Kas yra verslo projektas? Verslo projekto paskirtis. Verslo plano sudarymo nauda. Verslo projektų rengimo etapai. Verslo projekto struktūra. Esamos padėties analizė. Siūlomo projekto esmė. Produktai ir paslaugos. Produkto gyvavimo ciklas. Nauji produktai. Gamybinis planas. Marketingo planas. Organizacinis planas. Rizikos įvertinimas. Finansinis planas, jo rengimas. Investiciniai projektai.
  Vadyba, špera(15 puslapių)
  2005-06-23
 • Verslo statistika

  Statistikos objektas ir samprata. Tikimybė. Atsitiktinis dydis. Atsitiktiniu dydžiu pasiskirstymas/skirstinys. Pagrindinės sąvokos. Statistinio tyrimo planavimas ir organizavimas. Statistinio tyrimo planavimas. Statistinio tyrimo planavimas. Statistinio tyrimo metodai. Statistinio tyrimo etapai. Atranka. Atranka. Imčių sudarymo būdai. Imčių derinimo būdai. Aprašomoji statistika. Įvadinės pastabos. Dažnių lentelės. Dažnių lentelės. Grupuotieji duomenys. Grupuotieji duomenys. Dažnių skirstinio grafikai. Dažnių daugiakampis/poligonas. Sukauptųjų dažnių laužte. Histograma. Grafinis duomenų vaizdavimas. Duomenų padėties charakteristikos. Vidurkis. Moda. Mediana. Kvantiniai. Duomenų sklaidos charakteristikos. Duomenų sklaidos charakteristikos. Duomenų sklaidos charakteristikos. Duomenų sklaidos charakteristikos. Variacijos koeficientas. Variacijos koeficientas. Pasikliautinieji intervalai. Pasikliautinieji intervalai. Imties tūrio nustatymas. Imties tūrio nustatymas. Statistinių hipotezių tikrinimas. Hipotezių tikrinimo įvadas. Statistinių hipotezių tikrinimas. Parametrinės hipotezės tikrinimo pavyzdys. Neparametrinės hipotezės tikrinimo pavyzdys. Hipotezės tikrinimo schema. Parametrinių hipotezių tikrinimo atvejai. Neparametrinės hipotezės tikrinimo pavyzdys. Hipotezės tikrinimo schema. Suderinamumo tikrinimas. Suderinamumo tikrinimo schema. Požymių nepriklausomumo tikrinimas. Požymių nepriklausomumo tikrinimo pavyzdys. Susijusių požymių lentelė. Požymių nepriklausomumo tikrinimo schema. Maknemaro kriterijus. Priklausomų požymių dažniai. Hipotezės tikrinimas. Regresinė analizė. Regresijos tiesės. Tiesinė regresija. Tiesinės regresijos modelis. Determinacijos koeficientas. Logistinė regresija. Logistinės regresijos modelis. Galimybė/Tikimybių santykis.
  Statistika, špera(13 puslapių)
  2006-11-24
 • Verslo strategijos (2)

  Verslo strategijos esmė ir tipai. Veiksnių visuma daranti įtaką verslo strategijai. Verslo strategijos kūrimo uždaviniai. Verslo strategijų klasifikacija. Konkurencinio pranašumo įgijimo strategijos. Žemos kainos strategija. Diferenciacijos strategijos esmė. Koncentracijos strategijos esmė. Konkurencinio lygio šakoje nustatymas. Fokuso strategija. Strateginių alternatyvų analizė. Intensyvaus augimo strategijos. Skverbimosi į rinką strategija. Produkto tobulinimo strategija. Strategija naujam verslui pradėti. Rinkos plėtros strategija. Restruktūrizavimo strategija. Strategija krizinėje situacijoje. Bankroto strategija. Operacijų strategija. Funkcionalinių strategijų elementai. Marketingo strategija. Finansų strategija. Gamybos strategija. Žmogiškųjų išteklių strategija. Inovacijų (tyrimų, tobulinimo) strategija. Korporacijos strategija. Vertikali integracija ir diversifikacija. Alternatyvų vertinimo kriterijai. Alternatyvų vertinimo kriterijų prioritetai. Alternatyvų pirminis atrinkimas. Loginis strategijos patvirtinimas. Empirinis strategijos patvirtinimas.
  Vadyba, špera(7 puslapiai)
  2007-05-28
 • Verslo telekomunikacijos (2)

  IP telefonija. IP telefonijos privalumai. IP Telefonijos veikimo principas. Internet-telefonija. IP telefonijos įranga (VoIP). Terminalai. VoIP sąsajos. Sargas (gatekeeper). IP telefonijos naudojimo variantai. Video konferencijos. GSM ryšys. WAP paslauga. MMS. Identifikavimas. Prarastos subsidijos. Kriptografija. Simetrinės ir asimetrinės kriptosistemos. RSA – populiariausias asimetrinis algoritmas. Kriptosistemų palyginimas. Skaitmeniniai vokai. Dokumentų autentiškumas. Identifikavimas. Sertifikatai ir sertifikavimo tarnybos. Elektroninių bylų bei elektroninio pašto perdavimas. Interneto bei WAP naršymas. Duomenų perdavimas iš įvairių prietaisų (telemetrija). Nenutrūkstamo duomenų srauto paslaugos (streaming). Balso technologijos grupės. Balso technologijų plėtros motyvai.
  Elektronika, špera(5 puslapiai)
  2006-11-24
 • Verslo telekomunikacijos (3)

  Kokie pokyčiai veikia darbo vietas? Kas tai yra komunikacijos procesas? Pavaizduokite ir paaiškinkite komunikacijos modelį. Kaip siuntėjas gali koduoti žinutę? Kokie gali būti žinutės perdavimo kanalai? Kaip gavėjas gali dekoduoti informaciją? Kam reikalingas grįžtamas ryšys? Kokie egzistuoja barjerai tarpasmeninei komunikacijai? Kas skatina informacijos supratimą? Kokie barjerai blokuoja informacijos sklidimą organizacijose? Kaip reikia išvengti komunikacijos barjerų? Kaip sklinda informacija oficialiais kanalais? Kokios yra komunikacijos formos, sklindančios oficialiais kanalais? Kaip reikia įveikti organizacinius barjerus? Kaip tapti aktyviu klausytoju? Kaip gali vykti neverbali komunikacija? Kaip pagerinti neverbalinės komunikacijos įgūdžius? Kokias vertybes labiausiai vertina amerikiečiai? Kaip kontroliuoti etnocentrizmą ir stereotipus? Kokie reikalavimai keliami žodiniam skirtingų kultūrų asmenų bendravimui? Kokie reikalavimai keliami rašytiniam skirtingų kultūrų asmenų bendravimui? Kaip reikia elgtis bendraujant su skirtingose šalyse esančių kompanijos padalinių darbuotojais?Kokias žinote komunikacijų technologijas? Kokius žinote struktūrinius vienetus verslo organizacijose? Kokias funkcijas ir kokius dokumentus ruošia atlyginimų skaičiavimo skyrius? Kokias funkcijas ir kokius dokumentus ruošia pardavimų kontrolės ir apskaitos skyrius? Kokias funkcijas ir kokius dokumentus ruošia pirkimų kontrolės ir apskaitos skyrius? Kokias funkcijas ir kokius dokumentus ruošia valdymo kontrolės skyrius? Kokias funkcijas ir kokius dokumentus ruošia atsargų kontrolės skyrius? Kokias funkcijas ir kokius dokumentus ruošia gamybos skyrius? Kokie yra informacijos lygiai? Kaip yra klasifikuojama informacija? Kas apibūdina informacijos kokybę? Apibūdinkite socialines ir kompiuterines sistemas? Kas tai yra valdymo informacinės sistemos? Kas tai yra duomenų bazės? Kam reikalingos duomenų bazių valdymo sistemos? Kaip duomenys laikomi duomenų lentelėse? Kas tai yra duomenų sąryšio modelis? Kokias žinote duomenų sąryšio formas? Kokį vaidmenį vaidina telekomunikacijos organizacijose? Kokie yra trys pagrindiniai elementai formuojant duomenų komunikaciją? Kas tai yra tinklas? Kas tai yra kompiuterinis tinklas? Kokias žinote tinklų topologijas? Kas tai yra paketas? Kokia yra didelės apimties kompiuterių tinklo struktūra? Kas tai yra maršrutizavimas? Kokius žinote signalų moduliacijas? Kaip apibūdintumėte amplitudinę moduliaciją? Kaip apibūdintumėte dažninę moduliaciją? Kokias žinote perdavimo terpes? Kas tai yra duomenų suspaudimas ir kam jis reikalingas? Kas apsprendžia kanalo parinkimą? Kokias žinote informacines terpes ir kam jos naudojamos? Kam reikalingi standartai? Kas tai yra informacinės technologijos? Kas sudaro informacines technologijas? Kas yra analoginiai ir skaitmeniniai signalai? Kas yra modemas ir kam jis naudojamas? Kas yra kanalo talpa ir kanalo juostos plotis? Kas tai yra multipleksavimas? Kokias žinote multipleksavimo rūšis, apibūdinkite jas. Kas tai yra protokolai ir kam jie naudojami? Kokie reikalavimai keliami protokolams? Kokias žinote dvi duomenų suspaudimo formas? Kaip skirstomi kompiuteriniai tinklai? Kas tai yra internetas? Kokias paslaugas siūlo internetas? Kaip galima prisijungti prie interneto? Kas tai yra elektroninis paštas? Kokie yra elektroninio pašto privalumai? Kokie yra elektroninio pašto trūkumai? Kas tai yra informacija? Kaip koduojamas tekstas? Kam reikalinga struktūrizuota informacija? Kaip koduojamas garsas? Kaip koduojami paveikslai? Kaip koduojama video informacija? Kas tai yra mišri informacija? Kam reikalinga sinchronizacija, perduodant mišrią informaciją? Kokie duomenys yra statiniai ir kokie dinaminiai. Pateikite pavyzdžius. Reikalavimai elektroninei komercijai. Kokie yra pagrindiniai kompiuterinių sistemų tikslai ir kokios grėsmės šioms sistemoms egzistuoja? Kokios yra kompiuterinių įsilaužėlių kategorijos? Dėl kokių priežasčių gali būti prarandama informacija? Kokie yra informacijos šifravimo principai? Kuo skiriasi atviras tekstas nuo šifruoto teksto? Kokie gali būti šifravimo raktai? Kas tai yra elektroninis parašas? Kas tai yra vartotojo autentiškumas ir kam tas yra reikalinga? Kokiais būdais gali būti patikrintas vartotojo autentiškumas? Kaip gali būti pažeistas operacinės sistemos saugumas? Kokie yra pagrindiniai principai saugumui pasiekti? Kokie pavojai tyko dirbant tinkluose? Kokie yra virusų veikimo pobūdžiai? Kaip virusai plinta? Kam reikalingos ir kaip funkcionuoja antivirusai ir antivirusinės programos? Kokios gali būti apsaugos priemonės?
  Informatika, špera(7 puslapiai)
  2007-06-03
 • Verslo vadyba (2)

  Vadovo darbo ypatybės. Kito autoriaus nuomonė. Žinios, reikalingos vadovo darbe. Kito autoriaus nuomonė. Vadovavimo stiliai. Organizacija kaip sistema, jos elementai. Organizacija yra socialinė –ekonominė sistema. Valdymas ir vadyba. Organizacinės-vadybinės veiklos erdvė. Kibernetinis valdymo medelis. Darbo pasidalijimas ir koordinavimas organizacijose. Vadyba. Organizacijų įvairovė. Vadovo darbo produktai. Vadybos sprendimo priėmimo procesas. Tikslo nustatymas sprendžiant. Vadybos sprendimų paieškos būdai. Euristinė sprendimų paieška. Grupinis protinis darbas sprendžiant. Organizacijos paskirtis ir strategija. Organizacijos tikslų kompleksas. Vadybos funkcijos. Organizacijų valdymo struktūros. Planavimas- vadybos ciklo pradžia. Tinklinis planavimas. Organizacijos valdymo struktūros projektavimas. Motyvavimas. McGregor’o motyvacijos teorijos X ir Y. Vadybos metodų trūkumai ir privalumai. Darbo vertinimas. Skatinimas. Kontrolė ir reguliavimas. Teisiniai valdymo pagrindai. Komunikacijos proceso žingsniai. Kliūtys komunikacijos procese. Komunikacijų įvairovė. Efektyvaus komunikacijos proceso laidavimas. Klausymas. Neverbalios (nežodinės) komunikacijos. Pokyčių valdymas. Organizacijų veikla sparčiai besikeičiančioje aplinkoje ir būtini pokyčiai veikloje. Konfliktų valdymas. Konfliktų priežastys ir pasekmės.
  Vadyba, špera(24 puslapiai)
  2006-05-11
 • Verslo vadyba (5)

  Valdymo samprata. Vadybos mokslo raida. Klasikinės administravimo teorijos. Sisteminis požiūris vadyboje. Valdymo sistema. Organizacijų tipai ir charakteristikos. Organizacijų vidinė ir išorinė aplinka. Prognozavimo samprata. Prognozavimo metodai. Planavimo samprata. Planavimo procedūros. Planavimo procesas. Projektinės veiklos ciklas. Organizavimo samprata. Organizacinės struktūros. Poreikių motyvavimo teorija. Elgsenos motyvavimo teorija.
  Vadyba, špera(5 puslapiai)
  2007-03-01
 • Verslo vadyba (7)

  Valdymo samprata. Vadybos mokslo raida. Klasikinės administravimo teorijos. Sisteminis požiūris vadyboje. Valdymo sistema. Organizacijų tipai ir charakteristikos. Organizacijų vidinė ir išorinė aplinka. Prognozavimo samprata. Prognozavimo metodai. Planavimo samprata. Planavimo procedūros. Planavimo procesas. Projektinės veiklos ciklas. Organizavimo samprata. Organizacinės struktūros. Poreikių motyvavimo teorija. Elgsenos motyvavimo teorija.
  Vadyba, špera(5 puslapiai)
  2007-04-05
Puslapyje rodyti po