Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Šperos

Šperos (2046 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vandens ekologija

  Vandens reikšmė žmonių gyvenime. Hidrostatikos pagrindai: slėgis. Vandens šaltiniai vandentiekiui: paviršinis, požeminis, atmosferinis ir jūrų vanduo. Kanalizacijos reikšmė, jos schema ir pagrindiniai elementai. Vidaus kanalizacijos įrenginiai. Nuotekų sudėtis, jų valymo būdai. Nuotekų valymo būdai. Vandens tekėjimo pagrindiniai dėsningumai: greitis, slėgis, skerspjūvis, Bernulio lygtis. Vandens tekėjimo režimas. Požeminio vandens ėmimo įrenginiai: šachtiniai ir gręžtiniai šuliniai, jų debitai ir konstrukcijos. Šachtiniai šuliniai. Gręžiniai. Befiltriai gręžiniai. Kanalizacijos reikšmė, vystymosi apžvalga, perspektyvos ir kanalizacijos schema. Nuotakio sistemos. Lauko kanalizacijos tinklai. Mechaninis ir biologinis procesų valymas. Nuotekų valymas. Hidrauliniai nuostoliai, jų prigimtis, skaičiavimo būdai. Vandens kokybės rodikliai, geležies junginiai vandenyje ir jų šalinimo būdai. Kanalizacijos paskirtis, klasifikacija, pagrindiniai įrenginiai: vidaus ir išorės. Nuotekų valymo stotis, dumblo apdorojimas, alternatyvus nuotekų valymo būdai.
  Ekologija, špera(7 puslapiai)
  2005-10-03
 • Vandens ekologija (2)

  Vandens ekologijos apibrėžimas. Ekologija. Vanduo gamtoje. Baltijos jūra ir jos baseinas. Subalansuota vandens ūkio plėtra. Pasaulio vandens balansas. Krituliai. Kritulių gausa. Transpiracija. Suminis garavimas. Drėgmės imlumas. Paviršinis nuotėkis. Požeminiai vandenys. Dirvožemio erozija. Defliacija. Vandenų ekosistemos. Gėlųjų vandenų ekosistemos. Po1imiksija. Monomiksija. Dimisija. Trofogeninės ir trofolitinės zonos. Šlapynės. Bioįvairovė. Jūrų vandens ekosistemos. Baltijos jūros ekosistema. Pagrindinės baltijos jūros gyvųjų organizmų grupės. Baltijos jūros pakrančių ekosistemos. Baltijos jūros pe1agia1ės ekosistema. Hidrosferos tarša cheminėmis medžiagomis. Atmosferos vandens tarša. Paviršinio vandens tarša. Žemės ūkio tarša. Požeminio vandens tarša. Upių hidrografija ir hidrologija. Upių tinklo ypatumai. Upių hidrologija. Upių nuotėkio charakteristikos. Upių vandens chemija. Upių mineralingumas. Upių nuotėkio formavimasis. Hidrograma. Upių biocenozė. Upių vagų ekologinė terpė. Upėse gyvenantys organizmai. Ežerų hidrografija, hidrologija. Ežerų apibudinimas. Ežeras. Ežerų morfometriniai rodikliai ežerų morfometrija. Ežerų ir jūrų vandens fizika ir chemija. Baltijos jūros vandens chemija. Kuršių marios ir jų tarša cheminėmis medžiagomis. Ežerų biocenozė. Ežerų ekosistemos. Žmogaus veiklos įtaka vandens būklei. Tvenkiniai. Sureguliuotų upelių renatūralizavimas. Aplinkosaugos ekonominiai ir teisiniai aspektai. Antropogeninio poveikio aplinkai pasekmių socialinis ekonominis vertinimas. Aplinkos apsaugos teisiniai pagrindai.
  Ekologija, špera(13 puslapių)
  2007-06-16
 • Vandentieka

  Įvadas. Vandens reikšmė žmonių gyvenime. Hidrostatikos pagrindai. Vandens tekėjimo pagrindiniai dėsningumai. Hidrauliniai nuostoliai. Vandentiekių klasifikacija. Vandentiekio schemos ir pagrindiniai įrenginiai. Vandens vartojimas, vandens ėmimas. Vandens vartotojai. Vandens vartojimo normos, parų ir valandų netolygumo koeficientai. Vartotojų skaičiuojamieji parų ir valandų debitai. Vandens šaltiniai. Požeminis, atmosferinis ir jūrų vanduo. Požeminio vandens ėmimo įrenginiai: šachtiniai ir gręžtiniai šuliniai, jų debitas ir konstrukcijos. Gręžtinių šulinių filtrai. Horizontalių vandens ėmimo įrenginių konstrukcijos. Šaltinių vandens ėmimo įrenginiai. Sanitarinės apsaugos zonos ir juostos. Geriamo vandens ruošimas. Vandens kokybės sąvoka. Vandens kokybės rodikliai: fiziniai, cheminiai, bakteriologiniai. Vandens ruošimo būdai ir įrenginiai. Vandens ruošimo stotis. Geležies junginiai vandenyje ir jų šalinimo būdai. Kiti vandens kokybės gerinimo būdai. Vandens transportavimas ir skirstymas. Hidraulinis smūgis vamzdynuose. Vandens skirstymo tinklas, jo hidrauliniai skaičiavimai. Vandentiekyje naudojami vamzdžiai, fasoninės dalys, armatūra ir įrenginiai. Vandentiekio tinklo įrengimo technologija. Slėgio ir debito reguliavimo įrenginiai. Vandentiekio bokštai, jų tūrio skaičiavimas ir konstrukcijos. Vidaus vandentiekio schemos. Įvadai į pastatus, vandens apskaita. Vidaus vandentiekio tinklas. Gyvulininkystės pastatų, ganyklų ir šiltnamių vandentiekis. Vandentiekio projektavimas, ekonominiai ir eksploataciniai rodikliai. Inžineriniai tyrinėjimai. Projektavimo tvarka, stadijos, projekto techninė dokumentacija. Vandentiekio statybos kainos nustatymas. Vandens savikaina. Vandentiekių eksploatacija. Nuotakyno sistemos. Nuotakyno schema ir jos pagrindiniai elementai. Nuotakyno tinklai. Pastatų vidaus nuotekų surinkimas. Lauko nuotekų tinklas. Nuotekų vamzdynai, šuliniai. Nuotekų valymas. Mechaninis ir biologinis nuotekų valymas. Dumblo apdorojimas. Skysčių apibūdinimas. Skysčių fizikines savybės. Slėgis skysčiuose. Alternatyvus nuotekų valymas.
  Geodezija, špera(12 puslapių)
  2007-03-28
 • Vandentiekis

  Pastatų šaltasis vandentiekis. Šaltojo vandentiekio sistemų klasifikavimas, pagrindiniai elementai ir jų paskirtis. Šaltojo vandentiekio schemos. Vandens skaitiklių parinkimas, vandens apskaitos mazgai: sudėtis, tipai, įrengimo taisyklės. Uždaromosios, reguliuojamosios, apsauginės, imamosios ir pripildomosios vandentiekio armatūros tipai (čiaupai). Pastatų gaisrinio vandentiekio sistemos. Slėgio didinimo ir išlyginimo įrenginiai. Vandentiekio vamzdžiai. Šaltojo vandentiekio skaičiavimas: debitų nustatymas. Pastatų karštasis vandentiekis. Karšto vandentiekio sistemų klasifikacija, bendra schema ir pagrindiniai elementai. Karštojo vandentiekio sistemų skaičiavimo vartojimo ir apytakos režimuose principai. Centralizuotas karštas vandentiekis. Apytakos užtikrinimo būdai. Nuotekų šalintuvai pastatuose. Nuotekų šalinimo sistemų klasifikavimas. Nuotekų įlajos, hidraulinės užtvaros. Nuotekų vamzdynas: elementai, trasavimas, įrengimas; vamzdžiai. Kiemo nuotekų tinklų įrengimas. Nuotakyno skaičiavimas. Lietaus vandens nuotakynas pastatuose. Lauko vandentiekis. Lauko Vandentiekių sudėtis ir klasifikacija. Vandens reikšmė. Pagrindiniai vandens vartotojai, vartojimo normos ir režimas. Vandentiekio tinklas: schemos, vamzdžiai, fasoninės dalys, armatūra. Statiniai vandentiekio tinkle. Vandentiekio tinklų hidraulinio skaičiavimo principai. Bendrosios žinios apie vandentiekio siurblius. Vandens talpyklos. Lauko nuotakynas. Bendrosios žinios apie nuotekų siurblines. Nuotekų teršalai. Principiniai nuotekų valymo ir dumblo apdorojimo būdai. Nuotekų teršalai. Aplinkosaugos reikalavimai nuotekoms tvarkyti Lietuvoje.
  Statyba, špera(12 puslapių)
  2005-08-08
 • Vandenvala (3)

  Vandens apytakos ratas gamtoje. Vandens balansas. Vandens lygių, greičių ir debitų matavimas upėse ir grioviuose. Požeminio vandens kilmė, rūšys, klasifikacija. Dirvožemio vandeningumo savybės. Dirvožemio vandens maitinimo šaltiniai. Drėgmės pertekliaus priežastys. Sausinimo įtaka dirvožemiui ir augalams. Vandens balansas sausinamose žemėse. Sausinimo priemonės. Sausinimo sistema. Vandens imtuvai. Vagų hidrologiniai skaičiavimai. Drenažo klasifikavimas. Drenažo tinklo rūšys. Drenažo sistema. Drenažo hidrologiniai skaičiavimai. Drenažo hidrauliniai skaičiavimai. Drenažas ypatingomis sąlygomis:sodų, miškų, gyvenviečių sausinimas. Drėkinimo rūšys. Drėkinimo įtaka dirvožemiui, augalams. Drėkinimo sistema ir jos elementai. Drėkinimo būdai: paviršinis, lietinimas, podirvinis, lašelinis. Kultūrtechninė melioracija. Aplinkosauginė melioracija. Kelių tiesimo istorinė apžvalga. Kelių klasifikacija. Vietinio kelio apibūdinimas. Landšaftinis kelių projektavimas. Kelio trasos parinkimo principai. Viražas. Matomumas. Kelio juosta. Kelio skersinis profilis. Kelio sankasa. Kelio išilginis profilis. Projektinės linijos išvedimo principai ir metodai. Vertikalios kreivės. Vandens nuvedimas nuo kelio, pagrindiniai įrengimai. Šoniniai kelio grioviai, jų stiprinimas. Kelio dangų klasifikacija ir konstrukcija.
  Inžinerija, špera(8 puslapiai)
  2010-04-14
 • Varikliai

  Bazinės variklio detalės. Alkūninis mechanizmas, jo paskirtis, sandara ir veikimas. Dujų skirstymo mechanizmas, jo paskirtis, sandara ir veikimas. Variklių paleidimo būdai. Tepimo sistema, jos paskirtis, sandara ir veikimas. Aušinimo sistema, jos paskirtis, sandara ir veikimas. "Otto" variklių maitinimo sistema ir karbiuratoriai; elementaraus karbiuratoriaus sandara ir veikimas. Dyzelinių variklių maitinimo sistema ir didelio slėgio įpurškimo siurbliai bei reguliatoriai. Jų paskirtis, sandara ir veikimas. Otto ir dyzelinių variklių rodiklių palyginimas. Kai kurios istorinės žinios apie variklių, traktorių ir automobilių atsiradimą ir jų vystymąsi iki šių dienų. Pasaulyje žinomos traktorių ir automobilių gamyklos. Vidaus degimo variklių klasifikacija pagal įvairius požymius. Vidaus degimo variklių pagrindinės sąvokos (VGT, AGT, S, D, S/D, Vc, Vb, Va, taktas, ciklas) ir pagrindiniai parametrai (n, Me, Pe, Bd, be). Keturtakčio karbiuratorinio variklio veikimas ir jo darbo ciklo parametrai - pa, Ta, pc, Tc, pz, Tz, pb, Tb, pr, Tr. Keturtakčio dyzelinio variklio veikimas ir jo darbo ciklo parametrai – pa, Ta, pc, Tc, pz, Tz, pb, Tb, pr ir Tr. Daugiacilindrinių variklių veikimas ir kas yra cilindrų darbo tvarka. Išdirbio ir degalų sąnaudų apskaita žemės ūkio gamyboje dirbantiems traktoriams ir automobiliams. Traktorių ir automobilių klasifikacija pagal įvairius požymius. Kaip mes suprantame traukos klasę ir kam tokia sąvoka reikalinga? Traktorių ir automobilių sandara. Arba kitaip tariant, kokie pagrindiniai mazgai sudaro traktorių ir automobilį? Sankabos, jų paskirtis, sandara ir veikimas. Sankabų klasifikacija. Pavarų dėžės, jų paskirtis, sandara ir veikimas. Ką mes vadiname perdavimo skaičiumi? Kokiu būdu keičiamas važiavimo greitis ir traukos jėga, kaip pakeisti važiavimo kryptį? Centrinė pavara ir diferencialas, jų paskirtis, sandara ir veikimas. Kodėl reikalingi diferencialų blokavimo mechanizmai? Traktorių bei automobilių galinės pavaros ir važiuoklė. Kokie mazgai sudaro važiuoklę? Vairavimo ir stabdžių sistemos, jų paskirtis, sandara ir veikimas. Kokią paskirtį vairavimo sistemoje atlieka trapecijos mechanizmas? Vikšrinių traktorių pasukimo būdai ir mechanizmai. Kuo skiriasi elastinga, pusiau elastinga ir standi važiuoklė? Hidraulinė pakabinimo sistema, jos paskirtis, sandara veikimas. Traktorių ir automobilių kabinos įrengimai, ten esantys valdymo ir kontroles prietaisai. Traktoriaus ar automobilio traukos ir pasipriešinimo jėgų balanso lygtis ir jos analizė. Degalai – benzino bei dyzelinių degalų markės, jų pagrindiniai rodikliai – oktaninis skaičius, cetaninis skaičius. Degalams keliami reikalavimai. Alyvos ir tepalai, joms keliami reikalavimai. Variklinės ir transmisinės alyvos. Kiti techniniai skysčiai – tosolas, langų plovikliai, transmisiniai bei stabdžių skysčiai ir kiti. Visi elektros prietaisai pagal paskirtį skirstomi į srovės šaltinius ir imtuvus. Akumuliatorių baterija.
  Inžinerija, špera(8 puslapiai)
  2008-01-01
 • Vėdinimo sistemos

  Pagrindiniai norminiai dokumentai, žinomiausios organizacijos ir žmonės. Terminai. Vėdinimo sistemų klasifikacija. Teršalų koncentracijos normavimas lauko ir patalpų orui. Dulkių ir dujų sprogstamumas. Pagrindiniai meteorologiniai mikroklimato parametrai. Šiluminio komforto vertinimas. Jaučiamoji oro kokybė. Ligoto pastato sindromas. Vėdinimo oro kiekio nustatymo metodai. Oro mainų organizavimas ir vėdinimo oro kiekio nustatymas išsiskiriant perteklinei šilumai. Oro mainų organizavimas ir vėdinimo oro kiekio nustatymas išsiskiriant kenksmingoms dujoms, avarinis vėdinimas. Kada naudojamas/nenaudojamas vėdinimo sistemų valdymas pagal temperatūros CO2 jutiklių signalą? Pastatų sandarumo nustatymo metodai. Oro cirkuliacijos įtaka teršalų sklidimui patalpose. Oro cirkuliacijos pastovumas. Minimalus ir skaičiuotinas vietinio siurbtuvo šalinamas oro kiekis. Avarinis ir prieš dūminis vėdinimas. Natūrali oro cirkuliacija pastate ir apie pastatą, aerodinaminiai koeficientai. Slėgio epiūros. Nepalankios oro cirkuliacijos butuose atvejai. Teršalų sklidimo aplinkoje kontroliniai taškai. Pneumatinis transportas. Vėdinimo sistemų konstrukcijos viešosios paskirties pastatuose. Vėdinimo sistemų vienbučiuose gyvenamuosiuose namuose ypatumai. Vėdinimo sistemų konstrukcijos pramonės pastatuose. Vėdinimo įrangos išdėstymas pastatuose. Oro tiekimo kameros sekcijų paskirtis ir ypatumai. Ventiliatoriaus ir tinklo charakteristikos,jų panaudojimas. Oro tiekimo kameros su šilumos atgavimu. Oro skirstytuvai, konstrukcijos ir parinkimas. Šoniniai siurbtuvai. Gaubtai ir traukos spintos. Dulkių siurbtuvai. Centrinio oro kondicionieriaus schema. Reikalavimai kondicionuojamųjų patalpų statybinei daliai. Šilumos ir elektros energijos vėdinimui taupymo būdai. Šalinamo oro šilumos atgavimo įrangos konstrukcijos. Energijos suvartojimas vėdinimui. Pastatų energetinio efektyvumo sertifikavimo principai. Brėžiniai (4 psl.).
  Inžinerija, špera(24 puslapiai)
  2008-03-05
 • Veisimas

  Gyvūnų veisimo ir selekcijos samprata. Gyvūnų veisimo tikslas ir strategija. Gyvūnų veisimo mokslo istorija. Gyvulių domestikacijos samprata. Gyvūnų domestikavimo laikas ir vieta. Gyvūnų kilmės tyrimo metodai. Gyvūnų pasikeitimai domestikacijos eigoje. Svarbiausi domestikuotų gyvulių evoliucijos veiksniai. Natūrali atranka. Natūralios atrankos efektyvumą įtakojantys faktoriai. Natūralios atrankos formos. Populiacijos samprata. Atvirų ir uždarų populiacijų samprata. Genetiniai gyvulių selekcijos pagrindai. Fenotipinė gyvulio vertės išraiška, genetinė gyvulio vertės išraiška. Aplinkos faktorių grupavimas. Produktyvumo rodiklių fenotipinė variansa. Rūšių susidarymas. Rūšies samprata. Rūšies izoliacinių mechanizmų tipai. Veislės samprata ir reikšmė gyvulininkystėje. Svarbiausi veislių formavimosi ir evoliucijos veiksniai. Veislės struktūra ir jos struktūrinių elementų reikšmė. Veislių klasifikavimo principai. Gyvūnų aklimatizacija. Žemės ūkio gyvūnų genetinių išteklių būklės įvertinamo kriterijai. Genetinės įvairovės išsaugojimo priežastys. Genetinės įvairovės išsaugojimo būdai. Ontogenezės ir filogenezės samprata bei tarpusavio ryšys, svarbiausi ontogenezės dėsningumai. Augimo ir vystymosi samprata. Vystymosi laikotarpiai ir periodai, jų ypatumai. Gyvūnų lytinis ir ūkiškasis subrendimas. Pirmojo kergimo ir sėklinimo amžius. Skirtingų gyvulių rūšių augimo, gyvenimo ir ūkinio naudojimo trukmė. Gyvūnų augimą ir vystymasį įtakojantys veiksniai. Augimo ir vystymosi netolygumas ir ritmiškumas. Gyvūnų individualaus augimo ir vystymosi valdymas embrioniniu ir poembrioniniu periodais. Gyvūnų grupavimas vykdant dirbtinę atranką. Gyvūnų kūno dalių identifikavimas ir įvertinimas. Gyvūnų, eksterjero ir konstitucijos samprata. Gyvūnų konstituciniai tipai. Gyvūnų eksterjero tyrimo ir įvertinimo metodai. Kūno matmenų indeksai ir eksterjero profiliai. Gyvūnų produktyviųjų savybių vertinimas pagal interjerą. Dirbtinės atrankos samprata. Dirbtinės atrankos rūšys. Atrankos pagal fenotipą samprata, kiekybiniai ir kokybiniai atrankos požymiai. Selekciniai genetiniai parametrai ir jų įtaka atrankai. BLUP metodas. Galvijų genetinis vertinimas. Kiaulių genetinis vertinimas. Arklių genetinis vertinimas. Avių ožkų genetinis vertinimas. Gyvulių prepotentiškumo vertinimas. Parankos samprata. Parankos ir atrankos rūšys. Parankos efektyvumą įtakojantys veiksniai. Svarbiausi parankos principai. Parankos tipai, jų ypatumai, naudojimo tikslai. Parankos formos, jų ypatumai, naudojimo tikslai. Grynojo veisimo samprata, genetiniai ypatumai, reikšmė, tikslai. Inbrydingo samprata jo taikymas veislininkystėje. Inbrydingo tipai. Inbrydingo (homozigotiškumo laipsnio nustatymas. Inbrydingo laipsniai. Inbredinė depresija. Veisimo linijomis samprata. Linijų rūšys. Linijų krosai. Bendroji ir specifinė derinimo savybės. Tarplinijinė hibridizacija. Veisimo šeimomis samprata. Kryžminimo samprata, genetinė esmė, tikslai. Kryžminimo sėkmę sąlygojantys veiksniai. Heterozės efektas, jo genetinė, biologinė esmė. Heterozės formos. Kuriamasis kryžminimas. Stelbiamasis kryžminimas. Įterpiamasis kryžminimas. Gamybinis kryžminimas. Kintamasis kryžminimas. Tarprūšinės hibridizacijos samprata, taikymas. Tarprūšinės hibridizacijos problemos. Veislių selekcijos mokslinių programų rengimo principai. Bandų selekcijos programos rengimo principai. Lietuvoje veisiamų gyvulių veislių selekcijos mokslinės programos. Gyvulių veislininkystės sistema, funkcijos, valstybinė strategija Lietuvoje. Įvairių gyvulių rūšių ir veislių asociacijos. Kilmės knygos, jų vedimo tvarka.
  Veterinarija, špera(26 puslapiai)
  2007-02-12
 • Vektoriai

  Atsitiktiniai vektoriai. N-matė pasiskirstymo funkcija. Dvimatis tolydus atsitiktinis vektorius. Kelių atsitiktinių dydžių (argumentų) funkcijos. Atsitiktinių vektorių skaitinės charakteristikos. Centrinės ribinės teoremos. Čebyševo nelygybės. Didžiųjų skaičių dėsnis. Markovo teorema. Čebišovo teorema. Bernulio teorema. Montekarlo metodas. Statistikos problemos ir objektas. Grafinis imties vaizdavimas. Maksimalaus tikėtinumo metodas. Momentų metodas. Pasikliautinieji intervalai.
  Algebra, špera(17 puslapių)
  2005-11-29
 • Verbs

  Darbas anglų kalba. Veiksmažodžiai. Veiksmažodžių gramatinės kategorijos, klasifikacija. Laikai. The Verb. Grammatical categories. Finite and non-finite forms. Classification of verbs according to morphological structure. Classification of verbs according to the way they built. According to the syntactic function, verbs are divided into four groups. According to the lexical meaning verbs are divided into. Transitive verbs. Intransitive verbs. The formation of tenses. The use of the tenses. The Present Indefinite tense. The Present continuous tense. The Present Perfect tense. The Present Perfect Continuous tense.
  Gramatika, špera(4 puslapiai)
  2009-06-08
 • Verslas (8)

  Verslas Lietuvos ūkio ekonomikos sistemoje. Verslo raida. Verslo aplinka, (artimoji ir tolimoji). Verslo įstatyminė bazė. Ekonominė verslo struktūra. Ekonominiai verslo principai. Ekonomikos tikslai. Verslo esmė ir vaidmuo. Verslo nauda. Verslas ir rizika. Gamybos kaštai. Gamybos išlaidų apskaita. Pagrindinės verslo kliūtys. Verslininko savybės. Verslo kūrimo paskatos. Smulkiojo ir vidutinio verslo privalumai ir trūkumai. Smulkiojo ir vidutinio verslo politika formuojančios institucijos. Tradicinės verslo rūšys. Frančizė. Lizingas. Faktoringas. Verslo steigimo tikslai ir būdai. Verslo plano struktūra. Verslo plano paskirtis.
  Ekonomika, špera(3 puslapiai)
  2007-09-17
 • Verslo ekonomika (12)

  Žymiausias visuotinės kokybės pradininkas, ir jo suformuoti principai. Visuotinės kokybės vadybos samprata ir turinys. Standartų ir VKV sąryšis. Nacionalinio kokybės prizo konkurso tikslas. Tradicinės ir visuotinės kokybės vadybos palyginimas. Inovacija. J. Štumperio 5 vystymosi pokyčiai. Bostono konsultacinės grupės matrica. Pagrindiniai finansavimo šaltiniai trumpalaikiam turtui įsigyti. Lizingo operacijos. Pagrindiniai finansavimo šaltiniai ilgalaikiam turtui įsigyti. Apyvartinių lėšų naudojimas yra įvertinamas keletu rodiklių. Apyvartinis gamybinis kapitalas susideda iš 2-jų dalių. Apyvartinis kapitalas. Pagrindinis kapitalas. Kapitalo apytakos ir apyvartos turinys. Franšizė. Faktoringas. Veiksniai, lemiantys darbo apmokėjimo lygį šalyje. Darbo užmokesčio struktūra. Tarifų sistema. Vienetinė darbo užmokesčio forma. Vienetinės darbo užmokesčio sistemos. Laikinė darbo užmokesčio forma. Laikinės darbo užmokesčio sistemos. Nominalaus ir realaus darbo užmokesčio turinys. Mokesčiai. Apmokestinimo principai. Mokesčių našta. Apmokestinimų instrumentarijus. A.Laferio kreivė. Mokesčių sistema. Verslo rizikos klasifikavimas. Verslo rizikos zonos. Verslo rizikos mažinimo būdai.
  Ekonomika, špera(7 puslapiai)
  2006-06-27
 • Verslo ekonomika (23)

  Trumpalaikis turtas: samprata, struktūra ir finansavimo šaltiniai. Ilgalaikis turtas: samprata, struktūra ir finansavimo šaltiniai. Apskaitos principai: trumpai aptarti. Finansų ir valdymo apskaita: jų turinys, esminiai skirtumai. Dvejybinio įrašo buhalterinėje apskaitoje turinys. Pavyzdinis sąskaitų planas. Aktyvinės ir pasyvinės sąskaitos: pokyčių atspindėjimas jose. Verslo apskaitos standartas. Balansas: trumpas turinys. Pelno (nuostolių) ataskaita. Pinigų srauto ataskaita. Pagrindinės įmonių finansinės veiklos santykinių rodiklių grupės: išvardinti, apibūdinti. Pristatyti ir aptarti vieną pasirinktinai įmonės likvidumo rodiklį. Pelningumo rodiklis. Finansų struktūros rodiklis. Turto panaudojimo efektyvumo (apyvartumo) rodiklis. Bankroto diagnostikos turinys. Bankroto prevencijos turinys. Bankroto būklė Lietuvoje, trumpai aptarti: bankrutavusių įmonių skaičius viso, pagal teisinę formą, bankroto iniciatoriai. Bankroto būklė Lietuvoje, trumpai aptarti bankroto procesą pagal apskritis, pagal ekonominės veiklos rūšis, pramonės įmonių bankroto eigą.
  Ekonomika, špera(5 puslapiai)
  2007-10-30
 • Verslo ekonomika (25)

  Marketingas, jo samprata, organizavimo principai, funkcijos, tipai ir formos. Marketingo organizavimas įmonėse. Marketingo padalinys įmonėje, jo evoliucija. Funkcinė struktūra. Marketingo aplinka: išorinė ir vidinė. Rinkos tyrimas. Rinkos segmentavimas. Rinkos aprėpimo būdai. Konkurencija ir konkurentai. Pozicionavimas rinkoje. Konkurentinio pranašumo strategijos. Konkurentų analizė. SWOT analizė. Marketingo priemonių kompleksas. Marketingas "Mix". Prekės gyvavimo ciklas ir konkurentinio pranašumo strategijos. Kainų nustatymo metodai. Kainų strategijos. Pagrindiniai kainų formavimo kriterijai. Informacijos vaidmuo versle. Verslo informacijos tipai. Pagrindinės verslo informacijos rūšys. Pirminė informacija: privalumai ir trūkumai. Antrinės informacijos privalumai ir trūkumai.
  Ekonomika, špera(9 puslapiai)
  2008-06-11
 • Verslo ekonomika (26)

  Lietuvoje egzistuojančios (juridiškai) verslo įmonių rūšys. Įmonės tikslai. Planavimas ir jo uždaviniai. Apskaita ir jos vartotojai. Apskaitos principai. Įmonės investicijų ekonomika Pagrindinis kapitalas ir jo įkainojimas. Pagrindinių fondų nusidėvėjimas. Apyvartinis kapitalas. Medžiagų normavimas ir jų poreikio nustatymas. Medžiagų atsargos ir materialinių išteklių normų rūšys. Darbuotojų skaičiaus planavimas ir darbo apmokėjimas. Darbo užmokesčio formos. Verslo projektas ir jo gyvavimo ciklas. Verslo projekto finansinė analizė. Diskontuoti verslo projektų vertinimo metodai. Įmonės inovacijos ir jų klasifikavimas. Inovacinių strategijų rūšys. Mokesčių sistema ir jos elementai. Pagrindiniai mokesčiai ir jų funkcijos.
  Ekonomika, špera(11 puslapių)
  2009-01-22
 • Verslo ekonomika (4)

  Išlaidos ir jų planavimas. Išlaidų klasifikavimas. .Parduotų prekių ir atliktų darbų savikaina. Kas sudaro savikaina? Veiklos sąnaudos. Tiesioginių išlaidų skaičiavimas. Gamybos pridėtinės (netiesioginės) išlaidos. Veiklos sąnaudų paskirstymas. Pajamos. Nenuostolingumo lūžio taškas. Pelno formavimo schema. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos. Išlaidų klasifikavimas individualiose įmonėse ir ūkinėse bendrijose. Tiesioginės darbo išlaidos. Darbuotojų poreikių planavimas ir darbo apmokėjimas. Dirbančiųjų poreikio apskaičiavimas. Laiko struktūra. Veiksniai lemiantis darbo apmokėjimo lygį. Atlyginimo už darbą sudėtis. Laikinė darbo laiko forma. Vienetinės apmokėjimo formos sistemos. Įkainis. Vienetinė darbo užmokesčio forma.
  Ekonomika, špera(6 puslapiai)
  2005-11-03
 • Verslo etika (10)

  Verslo etika kaip mokslinė disciplina. Argumentai "už" ir "prieš" verslo etiką. Veiksniai, skatinantys domėjimąsi verslo etika. Utilitarizmo teorija. Sprendimo etiškumas utilitarizmo požiūriu. Etinė problema versle, kilimo priežastys ir analizės. Etinių problemų klasifikavimas. Etinės problemos kylančios dėl firmos domėjimosi privačiu darbuotojų gyvenimu. Organizacijoje dirbančių moterų problemos. "Stiklinių lubų" problemos. Seksualinis priekabiavimas. L. Kohlbergo individo moralinio vystymosi teorija. Pagrindinės verslininko veiklos etinės nuostatos. Verslo socialinė atsakomybė, argumentai "už" ir "prieš". Argumentai "už" socialinę atsakomybę. M. Velazqueso etinių sprendimų priėmimo modelis (7 žingsniai).
  Etika, špera(10 puslapių)
  2006-06-27
 • Verslo etika (2)

  Bendravimo proceso kliūtys ir efektyvumo didinimas. Paminėkite vertikalios (hierarchinės) komunikacijos trikdžius. Kokie svarbiausi horizontalios komunikacijos trukdymai? Apibūdinkite asmeninio bendravimo trikdžius. Kokios būdingiausios socialinio suvokimo klaidos? Apibūdinkite priemones siunčiamos informacijos efektyvumui didinti. Kokie veiksniai lemia klausymo efektyvumą ir koks gero klausymosi modelis? Kokie verslininko bruožai gali padėti išvengti socialinio suvokimo klaidų? Paminėkite konfliktų etapus ir pakomentuokite konfliktų grupes. Kokie konflikto sprendimo algoritmo veiksniai? Apibūdinkite konflikto sprendimo būdus. Kokie bendravimo grįžtamojo ryšio teigiami ir neigiami aspektai? Kas lemia konstruktyvią kritiką? Kada skundimas yra moraliai leistinas? Tarptautinio bendravimo protokolo aspektai. Apibūdinkite tarptautinio protokolo sąvoką. Kokie rangai sudaro diplomatijos personalą? Kokie diplomatų imunitetai bei privilegijos? Kokie labiausiai paplitę tarptautinės korespondencijos dokumentai? Kokie naudojami tarptautiniai vizitai? Paminėkite svarbiausius priėmimus. Kokie pasirengimo svečių priėmimui 10 darbų? Apibūdinkite priėmimų aprangos rūšis. Kuo skiriasi užstalės tostas nuo kalbos? Kokie simboliai (prancūzų kalbos žodžių pirmosios raidės) naudojami įrašams vizitinėse kortelėse ir kokia jų prasmė? Kuo skiriasi viengubos ir stogo formos stalo kortelės ir kur jos dedamos ant vaišių stalo? Labiausiai paplitusios elgesio ir etiketo taisyklės. Paminėkite pagrindinius etiketo reikalavimus bendravime. Kokie svarbiausi reikalavimai vyrų aprangai? Kokie batai ir jų spalva taikytina prie frako, smokingo bei kostiumo? Kuo skiriasi frakas nuo vizitinės eilutės? Kokios yra smokingo rūšys? Kokie etiketo reikalavimai stovint ir sėdint? Kokie pristatymo ir prisistatymo ypatumai? Kokie vynai ir kokios temperatūros naudojami prie mėsos ir žuvies patiekalų? Kokie dovanų dovanojimo apribojimai? Trys gero klausymosi savybės. Apie kvietimus. Kaip išvengti socialinio suvokimo klaidų? Kas yra diplomatinės privilegijos?
  Etika, špera(4 puslapiai)
  2005-10-10
 • Verslo etika (25)

  Verslo etikos samprata. Moralė ir etika. Verslo etikos samprata. Etinių problemų versle atsiradimų priežastys. Etikos teorijos verslo kontekste. Etikos teorijos. Individų moralinis išsivystymas. Verslo organizacijų socialinė atsakomybė. Verslo socialinės atsakomybės koncepcija. Socialinės atsakomybės dimensija. Organizacijos moralinis klimatas. Etiniai nusižengimai verslo aplinkoje. Reklamos etiniai aspektai. Tarptautinio verslo etika.
  Etika, špera(8 puslapiai)
  2007-01-18
 • Verslo etika (30)

  Etikos mokslo objektas. Verslo etikos raida. Etika ir moralė. Moralės funkcijos. Etikos teorijos. Etinių problemų klasifikacija. Interesų konfliktas. Etinių sprendimų priėmimas. Moralinė ir socialinė atsakomybė. Etikos įtaka marketingo sprendimams. Kodėl elgtis etiškai naudinga įmonei? Marketingo sritys, kuriose yra didžiausia pagunda veikti amoraliai. Verslo etika ir reklama. Verslo etika ir kultūra. Profesinė etika ir etiketas. Darbas su klientais firmoje. Kritikos etika. Pagyrimo etika. Etiško bendravimo svarba. Tarptautinis verslo protokolas. Pristatymo ir prisistatymo etiketas. Vizitinės kortelės ir jų naudojimo etiketas. Telefoninių pokalbių etiketas. Neverbalinis elgesys derybose. Vadovo ir pavaldinio bendravimas. Etiniai kriterijai verslininkystėje.
  Etika, špera(11 puslapių)
  2007-04-04
Puslapyje rodyti po