Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Šperos

Šperos (2046 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vadyba (25)

  Valdymas ir vadyba. Valdymo ypatybės versle. Organizacijų valdymo struktūros. Vadybos funkcijos. Planavimas. Psichologiniai valdymo pagrindai. Darbo skatinimas. Darbo vertinimas ir skatinimas pinigais. Kontrolė ir reguliavimas. Teisiniai valdymo pagrindai. Organizacijos valdymo struktūros projektavimas. Vadybos sprendimai ir jų formavimo metodai. Vadovo komunikacijos. Skatinimas darbo turiniu, ilgalaikiais tikslais ir korporacine kultūra. Pokyčių valdymas. Konfliktų valdymas. Vadovo darbo ypatybės.
  Vadyba, špera(19 puslapių)
  2006-02-08
 • Vadyba (26)

  Vadybos samprata. Vadybos mokslo raida. Sisteminis požiūris į vadybą. Valdymo sistema. Pagrindiniai organizacijų tipai ir charakteristikos. Organizacijų vidinė ir išorinė aplinka. Prognozavimo samprata. Prognozavimo metodai. Planavimo samprata. Planavimo procedūros. Strateginis planavimas. Planavimo procesai. Projektinės veiklos ciklas. Organizavimo samprata. Organizacinės struktūros. Kontrolės samprata. Kontrolės dydžiai ir ryšys. Kontrolės procesas. Motyvavimo samprata. Motyvavimo metodai. Turinės (poreikių) motyvavimo teorija. Komunikavimo samprata, procesas. Komunikacijos rūsys. Organizacijos informacinė sistema. Konfliktų sprendimas. Vadovavimas. Vadovo darbo organizavimas. Komandinis darbas. Sprendimų priėmimas. Valdymo skirtumai gamybos ir paslaugų sferos organizacijose.
  Vadyba, špera(8 puslapiai)
  2006-02-20
 • Vadyba (29)

  Kaina. Prekių asortimentas. Marketingo nagrinėjami gyvavimo ciklai. Prekės identifikavimas. Kainodara. Produkto derinimo strategija. Kainos nustatymo etapai. Komunikacinis procesas. Marketingo valdymas. Mažmeninė prekyba. Prekių judėjimą lemiantys veiksniai.
  Vadyba, špera(5 puslapiai)
  2006-03-08
 • Vadyba (32)

  Boldingas. Bendroji sistemų klasifikacija. T. Parson: Sisteminės organizacijos bruožai. Sistemų skirstymas pagal elementų ir jų tarpusavio ryšių turinį bei savybes. Organizacija kaip sistema. Socialinės sistemos idėja. M.Blau ir V.Skotas, organizacijų, kaip socialinių sistemų klasifikacija. Sistemų struktūrų tipai. Pagrindinės sistemų charakteristikos. Valdymas kaip sistemos funkcionavimo proceso dalis. Valdymo būdai proceso organizavimo požiūriu. Sėkmingo valdymo sąlygos. Valdymo sistemų struktūrų tipai. Organizacija ir jos egzistavimo sąlygos. Bendrieji organizacijų bruožai. Vertikalusis ir horizontalusis darbo pasidalijimas. Bendroji organizacijų struktūra. Organizacijos viešajame ir privačiuose sektoriuose. Organizacijų klasifikacija, jas įvertinant bent penkiais aspektais. Organizacijos dydžių charakteristikai nustatyti yra du kriterijai. Organizacijos gyvavimo ciklas ir etapai, jų turinys. Darbo našumas ir priemonės jam užtikrinti. Emersono principai. Idealios organizacijos charakteristikos: M.Vėberio koncepcijos esmė. Organizacija ir aplinka. Bendroji ir specifinė, jų įtaka organizacijai. Veiklą įtakoja šios aplinkos savybės. Aplinka. Vidaus ir išorės aplinka. Organizacijos elgsena aplinkoje. Organizacijos elgsena kitų organizacijų atžvilgiu. Organizacijos tikslai, tikslų analizės aspektai, "tikslų medis". Administracinė veikla kaip svarbiausia priemonė tikslams. Fajolis:Administracinės veiklos elementai ir principai. Organizacijos valdymas, jo esmė. Valdymo ciklas kaip sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo veiksmų seka. Sprendimo parengimo būdai. Sprendimo priėmimo būdai. Planų skirstymas įvairiais požiūriais. Organizavimas ir pagrindinės priemonės, užtikrinančios konkretaus plano įgyvendinimą. Kontrolė, jos reikšmė organizacijos valdyme. Koordinavimas, vadovavimas ir motyvavimas, jų tarpusavio ryšis. Koordinavimas. Motyvavimas. Poveikio būdai. Dviejų veiksnių grupių (motyvai ir higieniniai veiksniai) teorija. Higieniniai veiksniai. Valdžios formos. Vadovų profesionalų veiklos organizavimo principai. Vadovavimo stiliaus turinys ir reikšmė. 3 vadovavimo stiliai. Laikerto vadovavimo stiliaus sistemos. Vadovavimo stiliaus rūšys pagal Vrumą. 2 vadovo veiklos sferos – perspektyvinė ir operatyvinė veikla. Organizacinis organizacijos vystymasis (Frenčas, Margulis, Drakeris). Lyginamoji analizė ir analogų taikymas valdyme. Sąlygos, užtikrinančios organizacinį organizacijos vystymąsi. Organizacijos projektavimas ir jo sudėtinės dalys. Kompleksinį valdymo sistemos organizacinį projektą sudaro šie skyriai. Pitersas, Vuotermanas Tobulos šiuolaikinės organizacijos bruožai. Antrepreneriškumas ir jo įtaka šiuolaikinei organizacijai. Ateities organizacijos vizija. Modulinės organizacijos modelis.
  Vadyba, špera(7 puslapiai)
  2006-03-29
 • Vadyba (33)

  Vadyba. Organizacija turi tokius bruožus. Organizacijos būna. Valdymas. Priežastys, kodėl organizacijas reikia vaidyti. Verslininkas. Aukščiausio lygio vadovai. Vidurinės grandies vadovai. Žemiausio lygio vadovai. Vadybininko arba vadovo atliekami vaidmenys pagal H. Mincberg. Našumas. Efektyvumas. Vadybos mokslo raida. Mokslinė vadybos mokykla (nuo 19 amžiaus pabaigos). Senovinė organizacija. Šiuolaikinės organizacijos. H. Emersonas. Administravimo principai. Sisteminis požiūris. Vadyba Lietuvoje. Organizacijų aplinka. Bendravimo procesai organizacijoje (komunikacija). Bendravimo procesas. Sprendimų priėmimas. Sprendimų priėmimo modeliai ir metodai.
  Vadyba, špera(5 puslapiai)
  2006-03-29
 • Vadyba (35)

  Informacinė vadybinių sprendimų priėmimo sistema. Informacijos vaidmuo valdymo procese. Planavimo reikšmė sprendimo priėmimo procese. Planavimo procesas. Organizavimo reikšmė sprendimo priėmimo procese. Organizacijos valdymo struktūros kūrimo turinys. Organizacijos valdymo struktūros pagrindinės charakteristikos. Organizacijos pokyčių valdymas. Vadybinių sprendimų priėmimo sistemos tobulinimo galimybės. Bendrovės konkurencinės strategijos formavimo modelis. Strateginės konkurencinės informacijos sistema.
  Vadyba, špera(11 puslapių)
  2006-04-07
 • Vadyba (36)

  Įvadas. Valdymo koncepcijų raida. Organizacijos vidinė aplinka. Išorinė aplinka ir verslas. Socialinė atsakomybė ir etika. Bendravimas ir ryšiai. Strateginis planavimas. Strategijos įgyvendinimo planai. Vyksmo organizavimas ir įgaliojimai. Organizacijų kūrimas. Motyvavimas. Kontrolė. Valdymo metodai ir grupių dinamika. Organizacijos vadovybė: valdžia ir asmeninė įtaka. Vadovavimo stilius, situacijos ir efektyvumas. Konfliktų, pokyčių ir stresų valdymas. Valdymo sprendimų priėmimas. Darbo išteklių valdymas. Gamybos (paslaugų) valdymo operacijų sistemos sudarymas. Gamybos (paslaugų) valdymo operacijų sistemos sudarymas. Gamybos (paslaugų) valdymo operacijų sistemos funkcionavimas. Našumo valdymas. Kokybės valdymo evoliucija: svarbiausieji praėjusio šimtmečio įvykiai.
  Vadyba, špera(45 puslapiai)
  2006-04-11
 • Vadyba (38)

  Personalo vadybos turinys ir raida, personalo klasifikavimas. Valdymo lygiai. Darbdavių ir valdymo personalo uždaviniai. Darbuotojų interesas. Personalo organizavimas. Personalo organizavimo tikslai. Valdymo struktūrų organizavimo principai. Klasikinės valdymo struktūros, sistemos. Naujos valdymo organizacinės struktūros. Personalo valdymas. A. Maslowo motyvavimo teorija. McGregoro X - Y teorija. Vadovo autoritetas. Valdymo stilius ir elgsena. Lyderiavimas. Valdymo kokybės įvertinimas. Darbo pasidalijimas. kooperavimas ir personalo paskirstymas. Darbo metodai. Darbo vietų organizavimas. Darbo normavimas. Darbo laiko sąnaudų klasifikavimas ir darbo laiko norma. Darbo normų nustatymas, remiantis darbo proceso tyrimais. Darbo normų nustatymas pagal normatyvus. Atlyginimas už darbą. Išoriniai veiksniai. Darbo rinkos sąlygos. Vidiniai veiksniai. Darbo užmokesčio formos. Vienetinė darbo užmokesčio forma ir jos atmainos. Laikinė darbo užmokesčio forma ir jos atmainos. Atlyginimo už darbą organizavimo ypatybės visuotinės kokybės vadyboje.
  Vadyba, špera(10 puslapių)
  2006-05-11
 • Vadyba (42)

  Vadybos samprata. Vadybos mokslo raida. Klasikinės administravimo teorijos. Sisteminis požiūris į vadybą. Valdymo sistema. Pagrindiniai organizacijų tipai ir charakteristikos. Organizacijų vidinė ir išorinė aplinka. Prognozavimo samprata. Prognozavimo metodai. Planavimo samprata. Planavimo procedūros. Strateginis planavimas. Planavimo procesai. Projektinės veiklos ciklas. Organizavimo samprata. Organizacinės struktūros. Organizacinių struktūrų formavimas. Kontrolės samprata. Kontrolės dydžiai ir rūšys. Kontrolės procesas. Motyvavimo samprata. Motyvavimo metodai. Turinės (poreikių) motyvavimo teorija. Procesinė motyvavimo teorija. Komunikavimo samprata, procesas. Komunikacijos rūšys. Komunikavimo barjerai. Konfliktų sprendimas. Vadovavimas. Komandinis darbas.
  Vadyba, špera(9 puslapiai)
  2006-06-02
 • Vadyba (44)

  Organizacija. Kodėl organizacijas reikia valdyti? Formalios ir neformalios organizacijos. Įmonė kaip vadybos objektas. Įmonių tipai. Vadybos samprata ir turinys. Planavimo proceso fazės. Organizavimas. Kontrolė. Vadovavimas. Valdymo personalo klasifikavimas. Operacijos. Pagrindinių procesų fazės. Proporcingumas, nenutrūkstamumas ir ritmingumas. Gamybos tipai. Gamybos ciklas. Operacijų derinimo būdai. Gamybos ciklo trumpinimo būdai. Gamybos proceso organizavimas erdvėje. Cecho gamybos struktūra. Srovinių linijų klasifikavimas. Srovinių linijų transporto priemonės. Srovinės gamybos efektyvumas. Srovinės gamybos trūkumai. Pagalbinės gamybos ir gamybos aptarnavimo organizavimas. Įrankių ūkis. Remonto ūkis. Energetikos ūkis. Medžiagų ūkis. Logistikos sistemai svarbūs veiksniai. Medžiagų poreikio nustatymas. Tiekimo organizavimas. Atsargų planavimas. Sandėlių organizavimas. Vidaus transportas. Pagalbinių tarnybų darbo efektyvumas. Pagalbinių tarnybų organizavimo tobulinimo kryptys. Planavimas, apskaita, kontrolė, koregavimas. Planavimo samprata ir svarba. Įmonės vizija. Įmonės misija. Planavimo sistemos organizavimas. Periodinis planavimas. Projektinis planavimas. Kaštai. Apskaitos objektas. Bendrieji apskaitos principai. Vienguba ir dviguba buhalterija. Buhalterinės ir finansinės atskaitomybės balansai. Kontrolės samprata ir svarba. Kontrolės lygiai organizacijoje. Kontrolės procesas. Broko apskaita ir analizė. Koregavimas. Dispečeriavimas. Kontrolingas.
  Vadyba, špera(14 puslapių)
  2006-06-19
 • Vadyba (45)

  Antrepreneris. Vedėjas. Klasikinė vadybos mokykla. Mokslinio valdymo koncepcija. Administracinė valdymo teorija. Žmogiškųjų santykių mokykla. Douglas McGregor. X teorija. Y teorija. Organizacijų ypatumai ir skirtumai. Klasikinės ir žmogiškųjų santykių mokyklų pagrindinės koncepcijos. Šiuolaikinės valdymo teorijos – harmoningo žmogaus koncepcija. Visuotinės kokybės vadyba (naujasis metodas) koncepcija. Trys esminės nuostatos. Penki VKV principai. Dešimt vadybos priemonių. Vadybos funkcijos. Planavimas organizacijose. Formalus planavimas. Strateginė veikla. Organizavimas. Pagrindiniai formalios organizacijos požymiai. Delegavimas. Atsakomybė. Valdymo organizavimas. Linijinės struktūros privalumai ir trūkumai. Funkcinė valdymo struktūra. Funkcinės struktūros privalumai ir trūkumai. Štabinė struktūra. Konsultacinis aparatas. Štabinės struktūros privalumai ir trūkumai. Matricinė struktūra. Matricinės struktūros privalumai ir trūkumai. Valdymo centralizacija ir decentralizacija. Decentralizuoto valdymo modelis. "Aukštos ir žemos" struktūros. Motyvacija. Vadovavimas. Vadovo vaidmenų suskirstymas pagal H. Mintzberg. Interpersonaliniai vaidmenys. Informaciniai vaidmenys. Informacija vadyboje. Informacijos perdavimo kanalai. Tipinės valdymo funkcijos. Priėmimo stilius. Sprendimų priėmimo būdai. Sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo etapai.
  Vadyba, špera(15 puslapių)
  2006-06-27
 • Vadyba (47)

  Įmonė ir jos tikslai. Įmonių juridinė sandara. Įmonių junginiai. Vadybos samprata. Klasikinės vadybos teorijos. F.Teiloro teorija. H.Fordo principai. M.Vėberio teorija – idealaus biurokratinio valdymo teorija. H.Fajolio pagrindai. Klasikinės sociopsichologinės teorijos. Žmogiškųjų santykių teorija. Veiklos ir elgsenos motyvacijos teorija. (bihevioristinė). Visuotinio dalyvavimo valdyme teorija (partisipatyvinė). Ankstyvosios empirinės teorijos. Integratyvaus mokslo teorija. Profesionalaus menedžmento teorija. Sistemų teorijos metmenys. Įmonių valdymo procesas. Organizacinis valdymas. Gamybos ir technologijos aptarnavimo valdymas. Pardavimo ir įsigijimo valdymas. Finansų valdymas. Personalo valdymas. Vadovo darbo stilius. Vadovas – autokratas. Vadovas – demokratas. Vadovas – liberalas. Reikalavimai vadovui. Organizacinės valdymo struktūros. Gamybos proceso vadyba. Operacijų derinimo būdai. Marketingas. Rinka. Paslaugos ir jų paklausa. Paslaugų kainodara. Lūžio taškas. Kokybės vadyba. Nusidėvėjimas. Darbo organizavimas. Investiciniai planai.
  Vadyba, špera(12 puslapių)
  2006-09-18
 • Vadyba (52)

  Organizacijos ir jos aplinkos kaip sistemos sudarymas. Organizacijos veiklos supratimas. Vadovas ir jo veikla. Vadyba ir jos sėkmė. Vadybos teorijos ir jų raida. Biurokratijos koncepcijos esmė. Vadybos plėtotė Lietuvoje. Vadybiniai požiūriai. Organizacijos vidaus aplinkos kintamieji elementai. Uždaviniai. Išorinės aplinkos veiksniai ir jų įtaka organizacijos veiklai. Etikos ir socialinės atsakomybės supratimas. Veiklos etikos principai ir normos. Bendravimas ir jo aspektai. Vadovas ir jo ryšiai su pavaldiniais. Grupės psichologinis komfortas ir diskomfortas. Strategijos esmė. Strategijos parengimo procesas. Strategijos formavimas ir jos įgyvendinimas. Veiklos organizavimas ir jo principai. Įgaliojimų delegavimas ir atsakomybė. Individuali darbo vieta. Prielaidos organizacinei struktūrai kurti. Struktūra, jos sudėtiniai elementai ir ryšiai. Centralizacijos ir decentralizacijos supratimas. Pagrindinės motyvacijos sąvokos. Motyvavimo teorijos. Kontrolės sistema. Audito supratimas. Kontrolės procesas. Kontrolė kokybės vadyboje. Inspektavimo supratimas. Valdžia ir jos šaltiniai. Vadovavimo teorijos. Vadovavimo stilius ir jo tipai. Problemos ir jų analizė. Problemų sprendimo metodai. Vadovas ir sprendimo priėmimo metodai. Sprendimų mokslinių metodų supratimas. Konfliktai, jų priežastys ir raida. Konfliktų sprendimo būdai. Konfliktų pasekmės. Personalo vadyba ir jos ugdymo sistema. Personalo poreikiai ir jų padengimo šaltiniai. Personalo parinkimas. Karjera ir jos planavimas. Kokybės supratimas ir jos vadyba. Visuotinės kokybės vadybos koncepcija. Tarptautiniai kokybės sistemos standartai. Kokybės sistemos kūrimas.
  Vadyba, špera(22 puslapiai)
  2006-10-18
 • Vadyba (54)

  Vadyba. Valdymas. Vadovų tipai. Klasifikacija pagal atliekamas funkcijas. Valdymo lygiai ir įgūdžiai. Žmogiškųjų santykių (bihevioristinė) mokykla. Sisteminė mokykla. Situatyvinė (atsitiktinumų arba kontingencinė) mokykla. Išorinė aplinka. Tiesioginio poveikio elementai. 5 pagrindinės visuotinės kokybės vadybos idėjos. Visuotinės kokybės vadybos priemonės. Planavimas. Organizavimas. Organizacinio projektavimo sudėtinės dalys. Organizacinio vystymo tipai.
  Vadyba, špera(8 puslapiai)
  2006-11-09
 • Vadyba (57)

  Vadovo darbo sritys. Organizacijos samprata, bruožai, rūšys ir tipai, organizacijos aplinka, sėkmės komponentai. Vadovo kompetencijos ribos, žinios, lygiai ir bruožai. Valdymo koncepcijų raidos bendrieji bruožai ir eros. Klasikinės vadybos mokyklos. Žmogiškųjų santykių koncepcija. Šiuolaikinės valdymo mokyklos. Organizacijos aplinkos samprata. Vidinė aplinka. Išorinė aplinka ir aplinkos tyrimo kriterijai. Vadovo juridinė ir socialinė atsakomybė. Verslo etikos principai. Verslo kultūra ir multikultūra. Komunikavimo principai organizacijoje. Vadovo vaidmuo komunikacijos procese ir informacinė sistema. Sprendimų priėmimo procesas, racionalus sprendimas. Darbuotojai sprendimų priėmimo procese, sprendimų priėmimo metodai. Valdymo funkcijos. Planavimo ir strateginio planavimo samprata ir principai. Strateginio planavimo procesas. Strategijos įgyvendinimas ir valdymas. Biudžetas ir tikslinis valdymas. Strategijos vertinimas. Organizavimo samprata. Organizacinė struktūra ir delegavimas. Organizacinės struktūros formavimas. Organizacinių struktūrų tipai. Linijinio tipo struktūra. Funkcinio tipo struktūra. Linijinio štabinio ir funkcinio tipo struktūros. Matricinė struktūra. Motyvavimo samprata ir teorijos. Vadovavimo samprata ir stiliai, formos. Vadovo darbo laiko valdymas. Pokyčių valdymas. Konfliktų ir stresų valdymas. Kontrolės samprata, rūšys ir vykdymas. Tradiciniai valdymo metodai. Šiuolaikiniai valdymo metodai. Formalių grupių valdymas. Neformalių grupių valdymas, grupių susirinkimo efektyvumo didinimas. Žmogiškųjų išteklių valdymas. Gamybos samprata ir strategija. Paslaugų valdymo ypatumai. Gamybos projektavimas. Gamybos organizavimas ir operatyvus valdymas. Naujų projektų valdymas. Atsargų valdymas. Kokybės valdymas ir visuotinė kokybės vadyba.
  Vadyba, špera(13 puslapių)
  2006-11-27
 • Vadyba (6)

  Organizacinis projektavimas, organizacinių valdymo struktūrų tipai, vadovavimo esmė, vadovavimo stiliai, motyvacija, kontrolės esmė, kontrolės sistema įmonėje, kokybės valdymas.
  Vadyba, špera(7 puslapiai)
  2005-05-24
 • Vadyba (62)

  Kas yra rinkodara? Kokios yra išskiriamos rinkodaros kryptys? Trumpai paaiškinkite jas. Apibūdinkite gaminio gyvybinį ciklą ir pateikite būdingas gaminiui šio ciklo raidos fazes. Kokios yra išskiriamos pagrindinės dalys gaminio rinkodaros koncepcijoje? Išvardinkite aspektus, kuriais yra įvertinama gamybinės programos struktūros analizė. Kas yra būdinga augimo ir rinkos dalies metodui? Trumpai paaiškinkite Rinkos dalies ir augimo (Portfolio) metodą. Kokios yra išskiriamos konkurencijos formos įmonės atžvilgiu? Kokie yra įmonės rinkodaros tikslai? Paaiškinkite juos. Pagal ką gali būti diferencijuojama rinkos paklausa? Iš kokių dalių susideda vartojimo rinkos paklausos tyrimas? Apibūdinkite rinkos segmentavimą. Kas nulemia vartotojų poreikių motyvus? Kuo yra apibūdinamas nepatenkintų poreikių dydis? Nuo ko priklauso rinkos dalies prognozavimas ir ką jis leidžia įvertinti? Kokios yra išskiriamos pagrindinės rinkodaros strategijos? Paaiškinkite jas. Į kokius etapus yra skirstomas techninis gamybos rengimas? Kokia yra konstruktorinio gamybos rengimo paskirtis? Į kokias dalis yra skirstomas konstruktorinis gamybos rengimas? Trumpai paaiškinkite jas. Kas yra vadinama technologiniu gamybos rengimu? Į kokias dvi grupes galima suskirstyti visus technologinio gamybos rengimo uždavinius? Kokios yra technologinio gamybos rengimo funkcijos? Kokios yra technologijų projektavimo stadijos? Kokie yra naudojami naujos gamybos diegimo metodai? Ką apima pardavimų vadyba? Kas formuoja bet kokios prekės ar paslaugos poziciją rinkoje? Kaip yra nustatoma produkto ar paslaugos kaina daugelyje įmonių ir kaip jūs suprantat terminą "maksimali kaina"? Kokios yra dažniausiai naudojamos pardavimų strategijos? Paaiškinkite jas. Į kokias grupes yra suskirstomos įmonės pagal pasirinktą pardavimų strategiją? Kokie yra prekių pateikimo vartotojui metodai? Kokie yra prekių pateikimo vartotojui būdai? Kokiu atveju personalo valdymas yra laikomas veiksmingu? Į kokias stambias dedamąsias yra skirstoma personalo vadyba? Kokios yra išskiriamos organizacinės valdymo struktūros? Kokios yra naudojamos valdymo organizacinės struktūros? Kokios yra išskiriamos personalo kryptingo ugdymo koncepcijos? Skiriamos šios pagrindinės mokymo rūšys. Skiriamos dvi pagrindinės funkcijos. Nubraižykite ir trumpai paaiškinkite poreikių piramidės esmę pagal A.H. Maslową. Kas yra vadinama valdymo stiliumi? Kokie yra išskiriami valdymo stiliai? Kokius pagrindinius asmeninius bruožus ir sugebėjimus privalo turėti ar išsiugdyti efektyvus vadovas? Kas yra vadinama darbo organizavimu? Kokias darbo sritis apima darbo organizavimas? Kokios yra pagrindinės darbo pasidalinimo formos? Trumpai paaiškinkite jas. Kokiu atveju darbo vykdymo metodai yra laikomi optimaliais? Kas yra vadinama darbo norma? Kas yra vadinama laiko norma? Iš kokių dalių ji susideda? Kokie yra darbo normavimo metodai? Kas yra vadinama išdirbimo norma? Pagrindinės darbo užmokesčio formos? Nuo ko priklauso darbo užmokesčio dydis pasirinkus vietinę darbo užmokesčio formą? Kokios yra vietinės darbo užmokesčio formos atmainos? Paaiškinkite progresyvinę ir regresyvinę vietines darbo apmokėjimo formas? Paaiškinti diferencijuotą (baudų), fiksuotu priedų, asmeninių priedų ir akordinę vietines darbo apmokėjimo formas? Kokios yra laikinės darbo užmokesčio formos atmainos? Paaiškinkite dviejų (arba kelių) atlygių laikinę darbo užmokesčio formos atmainą? Paaiškinkite japonų tradicinę pagal amžių laikinę darbo užmokesčio formos atmainą? Paaiškinkite japonų sintezuotą pagal rezultatus laikinę darbo užmokesčio formos atmainą? Kuri iš laikinės darbo užmokesčio formos atmainų yra efektyviausia siekiant idealios darbo kokybės?
  Vadyba, špera(7 puslapiai)
  2007-01-16
 • Vadyba (64)

  Organizacija, kaip vadybinės veiklos erdvė. Organizacija, kaip sistema, jos elementai. Organizacijos veiklos aplinka ir jos įtaka organizacijos tikslams. Organizacijos tikslų kompleksas. Organizacijos paskirtis ir strategija. Vadovo darbas. Vadybos, kaip veiklos srities, esmė. Vadovo darbo ypatybės. Vadovui reikalingos žinios ir savybės. Vadovavimo stilius. Vadybos sprendimai. Vadybos sprendimo priėmimo procesas. Vadybos sprendimų paieškos būdai. Efektyvaus grupinio protinio darbo pagrindai. Vadybos funkcijos. Teorinė vadybos funkcijų problema. Vadybos sprendimo įgyvendinimas. Planavimas. Planų įvairovė ir jų sudarymo ypatybės. Tinklinis planavimas. Organizavimas. Darbų pasidalijimas ir koordinavimas organizacijose. Vadybos organizacijų struktūrizavimo reikalingumas. Vadybinių organizacijų struktūrų raida. Vadybinės organizacijos struktūros projektavimas. Darbo skatinimas. Teoriniai darbo skatinimo pagrindai. Efektyvaus darbo skatinimo būdai. Darbo skatinimas pinigais. Darbo vertinimas kaip paskata. Darbo skatinimas jo turiniu. Darbo skatinimas ilgalaikiais tikslais. Korporacinė kultūra kaip vadybos įrankis. Kontrolė ir reguliavimas. Vadovo komunikacijos. Komunikacijos proceso žingsniai. Kliūtys komunikacijos procese. Kliūčių komunikacijos procese mažinimas. Klausymas. Neverbalios komunikacijos. Konfliktų valdymas. Pokyčių valdymas. Teisiniai vadybos pagrindai. Darbo sutartis. Kolektyvinė sutartis. Svarbiausi nuolat veikiantieji vadybos dokumentai.
  Vadyba, špera(18 puslapių)
  2007-01-18
 • Vadyba (65)

  Sisteminis požiūris į organizaciją. Organizacija kaip socialinė ir ekonominė sistema. Organizacijos valdymas. Informacija ir valdymas. Valdymo metodai. Personalas ir valdymas. Vadovas ir jo funkcija. Konfliktai organizacijoje ir jų valdymas. Organizacijos raida. Vadybos vystymosi tendencijos.
  Vadyba, špera(25 puslapiai)
  2007-01-30
 • Vadyba (66)

  Pokyčių valdymas. Pokyčio samprata. Pokyčių tikslingumo nustatymas, sprendimai. Pokyčių projektavimas ir įgyvendinimas. Pokyčių psichologiniai aspektai. Vadybos teorija ir praktika rekomenduoja šias kovos su pasipriešinimu naujovėms strategijas. Valdymo informacinės sistemos. Valdymo grandinė. Valdymo procesas. Valdymo proceso modelis. Sprendimų parengimas ir priėmimas. Valdymo sprendimai. Sprendimai susiję su rizika. Rizikos valdymo metodai. Techninė ir programinė įranga. Informacijos technologijų (IT) svarba. Administracinių valdymo metodų klasifikacija. Ekonominiai vadybos metodai. Darbo apmokėjimas. Kainodara. Finansavimas. Ūkiskaita. Įsipareigojimų vykdymo užtikrinimas. Pelno paskirstymas. Efektyvumo vertinimas. Teisiniai vadybos aspektai. Pirminiai ir išvestiniai valdymo sprendimai. Valdymo teorijos taikymas įvairiems valdymo objektams ir veiklos sritims. Materialinio aprūpinimo valdymas. Kiekybinių sprendimų metodų taikymas atliekant įvairias valdymo funkcijas. Pokyčių valdymas. Pokyčių samprata. Vadybos samprata ir raida. Chronologinis požymis. Valdymo sistemos. Sistemų teorija. Tyrimo objekto interpretacija sistemų teorijos požiūriu. Vadybos metodai. Teisiniai vadybos aspektai. Teisinio reglamentavimas vadybiniu aspektu. Ekonominiai vadybos metodai. Ekonominiai reiškiniai kaip vadybos objektas. Psichologiniai vadybos metodai.
  Vadyba, špera(45 puslapiai)
  2007-02-14
Puslapyje rodyti po