Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Šperos

Šperos (2046 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ūkio statistika ir ekonomika

  Ką tiria ūkio statistika? Kokie sėkmingo statistikos taikymo etapai? Kokie gali būti statistiniai duomenys? Kokie metodai būdingi tik statistikai? Statistinis klasifikavimas ir grupavimas. Statistinis identifikavimas. Kam reikalinga faktorinė-indeksinė analizė? Kam naudojama ekonometrinė analizė? Ką duoda prognozavimas? Ką numato statistikos įstatymas? Kas gali ruošti oficialiąją statistiką? Statistinę informaciją gali rengti Ką atlieka statistikos tarnybos? Kokie pagrindiniai valstybės statistikos organizavimo principai? Ką garantuoja centralizuota statistikos sistema? Kas reglamentuoja privalomą informaciją? Ką reiškia vardinių duomenų konfidencialumas? Kokios yra valstybinės statistikos funkcijos? Ką reiškia viešumo funkcija? Ką reiškia pažintinė statistikos funkcija? Kokie pagrindiniai valstybės statistikos uždaviniai? Kas garantuoja statistinių duomenų apsaugą? Kam reikalinga statistinių duomenų apsauga? Kokios tarptautinės statistikos organizacijos? Ką charakterizuoja nacionalinių sąskaitų sistema? Kas lemia valdymo funkciją? Ką apima nacionalinių sąskaitų sistema? Kokios sąskaitos sudaromos? Kam lygi bendroji pridėtinė vertė? Kokie gali būti sandoriai? 37. Kam sudaromos nacionalinės sąskaitos? Ką parodo prekių ir paslaugų sąskaita? Gamybos sąskaita. Kas yra produkcija? Pagrindiniai gamybos sąskaitos rodikliai. Kaip skirstomas turtas (aktyvai)? Kokios yra finansinės įmonės? Pajamų formavimo sąskaita. Kapitalo sąskaita. BVP vertinamas. Kam naudinga darbo statistika? Kaip skirstomi šalies gyventojai? Kokia nedarbo kaina? Ką rodo Oukeno koeficientas? Koks tarpšakinio balanso modelis? Ką atspindi TB vidinė matrica? Namų ūkių biudžeto tyrimo tikslai. Disponuojamos pajamos. Vartojimo išlaidos. Absoliuti skurdo riba. Žemų pajamų nuokrypis. Kapitalo rentabilumas. Žemų pajamų indeksas. Mokėjimo balanso tikslas. Kainų indeksų ir kainų statistikos pagrindiniai metodologiniai principai. Bendrosios pusiausvyros modelis.
  Statistika, špera(8 puslapiai)
  2005-08-30
 • Urbanistika ir architektūra

  Pastatų konstrukcijos ir konstrukcinės sistemos. Pastatų konstrukcijų klasifikavimas. Mažaaukščių pastatų konstrukcinės sistemos. Unifikacija statyboje. Gruntai: pagrindo gruntai, gruntiniai vandenys, gruntų peršalimas. Pamatų konstrukcijos. Pamatų tipai ir medžiagos. Rūsio sienų ir patalpų hidroizoliacija. Poliniai pamatai. Juostinių pamatų stiprinimo būdai. Sienos. Perdangos. Dangos. Sklypo planas. Pastatų techniniai ekonominiai rodikliai. Gyvenamų namų patalpų specifikacija. STR – gyvenamieji pastatai. Durys. Patalpų aukštingumas. Rūsys. Laiptai. Grindys. Insoliacija.
  Inžinerija, špera(8 puslapiai)
  2007-07-04
 • Urbanistika ir architektūra (2)

  Svarbiausios kraštotvarkos ir urbanistikos sampratos. Miesto susisiekimo erdvės. Pastatai ir jų konstrukcijos. Pastatų projektavimo funkciniai pagrindai. Planavimo ir projektavimo normatyvai. Miesto aplinkos sisteminio formavimo principai. Bendrieji, specialieji ir detalieji planavimai. Miesto teritorijos paviršiaus formavimas. Miestų teritorijų inžinerinis tvarkymas. Miesto želdynų sistemos formavimas.
  Inžinerija, špera(10 puslapių)
  2009-02-02
 • Užsienio bibliografija (2)

  Pasaulinės bibliografinės raidos apžvalga nuo seniausių laikų iki 19 amžiaus. raidos etapai: pinakografinis, poligrafinis, elektroninis. Valstybinės ir nacionalinės (tautinės) bibliografijos samprata. Jos atsiradimas ir raida. Valstybinė ir repertuarinė bibliografija Jungtinėje Karalystėje XVII amžiuje. Valstybinė ir repertuarinė bibliografija Prancūzijoje. Bendroji bibliografija Jungtinėse Amerikos Valstijose. Valstybinė ir repertuarinė bibliografija Vokietijoje. Valstybinė ir repertuarinė bibliografija Rusijoje. Lenkijos bibliografija. Latvijos bibliografija. Estijos bibliografija.
  Bibliotekininkystė, špera(6 puslapiai)
  2010-11-16
 • Užsienio ekonomika

  Paklausos analizė. Klientų sudėties nustatymas. Rinkos segmentacija. Klientų profiliavimas. Penkių jėgų modelis.
  Tarptautinė ekonomika, špera(6 puslapiai)
  2006-04-10
 • Užsienio teisės istorija (3)

  Atėnų teisės šaltiniai. Drakono įstatymai. Solono įstatymas. Antikos teisė. Nuosavybės ir valdymo teisė. Prievolinė teisė. Santuokos teisė. Nusikaltimai ir bausmės. Romėnų teisė. Pagrindiniai Romėnų teisės šaltiniai. "Vulgarioji" romėnų teisė. Romėnų teisės renesansas. Glosatoriai ir konsiliatoriai. Genčių teisė. Esminiai bruožai. Salijų teisynas. Saksų įstatymas (Lex Saxonum). Anglosaksų bendrinės teisės ypatybės. Kanonų teisė. Kanonų teisės atsiradimas, raida ir šaltiniai. Kanonu teises struktūra. Nuosavybė ir sutartys. Santuoka, šeima ir paveldėjimas. Inkvizicija ir inkvizicinis procesas. Lenų ir dvarų teisė. Vasaliteto-siuzereniteto sistemos Feodalinė žemėvalda. Lenų teisės šaltiniai. Miestų ir prekybos teisė. Miestų atsiradimas ir jų kova už savarankiškumą. Miestų savivaldos institucijos. Miestų teisės šeimos. Prekybos teisė centrai ir šaltiniai. Magdeburgo miesto teisė Lietuvoje. Magdeburgo teisės šaltiniai/ Nuosavybės teisė Prievolinė teisė. Baudžiamoji teisė. Karalių teise. Prancūzija. Parlamentas. Nuosavybės teisė. Prievolinė teisė. Šeimos teisė. Paveldėjimas. Teismo procesas. Vokietija. Vokietijos žemių teisė. Anglija. Rusijos teisė. Soboro statutas. Nusikaltimo ir bausmės. Anglijos teisė. Konstitucinė teisė. Respublikos paskelbimas. Lordų rūmai . Darbo teisinių santykių reguliavimas. Didžioji Prancūzijos revoliucija. 1789 žmogaus ir piliečio teisių deklaracija. 1791 konstitucija. 1793 žmogaus ir pilietinių teisių deklaracija ir konstitucija. Direktoriatas. Konsulatas ir imperija. Antroji respublika. Trečioji respublika. Ketvirtoji respublika. Penktoji respublika. Naujųjų laikų pagrindinės teisės principai. Naujųjų laikų nuosavybės teisė. Šeimos ir santuokos teisė. 1804 civilinio kodekso parengimas. Civilinio kodekso (CK) teisės šaltiniai. Civilinio kodekso (CK) sistema. Privatinės teisės dualizmas ir 1807 prekybos kodeksas. Civilinio kodekso (CK) nuosavybės teisė ir prievolinė teisė. Naujųjų principų įdiegimas baudžiamojoje teisėje 1810 metais. Baudžiamojo kodekso struktūra, principai, bausmių ir nusikaltimų sistema. 1806 civilinio proceso bruožai. 1808 baudžiamojo proceso bruožai. Vokietijos teisė. 1871 Vokietijos imperijos konstitucija. Veimaro konstitucija ir jos demokratinių principų tolesnė raida. Civilinė teisė, partikuliariosios ir bendrosios teisės raida. 1900 civilinio ir prekybos kodeksų priėmimas. 1872 baudžiamojo kodekso struktūra. Galiojimas Klaipėdos krašte 1923-1939 metais. Teismo proceso eiga. 1776 metų liepos 4 dienos nepriklausomybės deklaracija. 1776-84 metų valstijos priima savo konstituciją. Konstitucijos pataisos. XX amžiaus konstitucijos raida. JAV teisės sistemos ypatumai.
  Teisė, špera(40 puslapių)
  2009-03-18
 • Vadyba

  Pilnas kursas: Organizacija, vadovas ir sėkmingas valdymas. Valdymo koncepcijų raida. Organizacijos vidinė aplinka. Išorinė aplinka ir verslas. Socialinė atsakomybė ir etika. Bendravimas ir ryšiai. Strateginis planavimas. Strategijos įgyvendinimo planai. Vyksmo organizavimas ir įgaliojimai. Organizacijų kūrimas. Motyvavimas. Kontrolė. Valdymo metodai ir grupių dinamika. Organizacijos vadovybė: valdžia ir asmeninė įtaka. Vadovavimo stilius, situacijos ir efektyvumas. Konfliktų, pokyčių ir stresų valdymas. Valdymo sprendimų priėmimas. Darbo išteklių valdymas. Gamybos (paslaugų) valdymo operacijų sistemos sudarymas. Gamybos (paslaugų) valdymo operacijų sistemos funkcionavimas. Našumo valdymas. Kokybės valdymo evoliucija: svarbiausieji praėjusio šimtmečio įvykiai.
  Vadyba, špera(8 puslapiai)
  2004-05-31
 • Vadyba (100)

  Vadybos samprata ir jos genezė. Vadybos objektų charakteristika. Organizacijų veiklos vidaus ir išorės aplinkos. Vadybos subjekto apibūdinimas. Vadybos mokslo raidos etapai. "X" vadybos teorijos esmė. "Y"vadybos teorijos turinys. "Z" vadybos teorijos apibūdinimas. Vadybos tikslų sistema ir tikslų permainos globalizacijos sąlygomis. Užduočių pagrindimas ir reikšmė įgyvendinant vadybos tikslus. Objektyvieji vadybos dėsniai ir jų paisymo būtinumas. Merfio dėsniai ir jų reikšmė vadyboje. Vadybos principų charakteristika. Valdymo stiliai ir charakteringi jų bruožai šiuolaikinėmis sąlygomis. Darbuotojų motyvacija: koncepcijos ir būdai. Vadybos metodai kaip bendravimo instrumentas. Asmeninių kontaktų turinys ir reikšmė efektingam valdymui. Organizacijos informacinės sistemos. šiuolaikinėmis sąlygomis. Vadybos sprendimų modeliai ir charakteringi jų bruožai. Veiksniai, įtakojantys vadybos sprendimų turinį. Pagrindinių vadybos sprendimų charakteristika. Programuoti ir neprogramuoti vadybos sprendimai ir jų priėmimo procesas. Organizacijos kultūra ir jos komponentai. Organizacijos multikultūros formavimas šiuolaikinėmis sąlygomis. Organizacijos vadovo darbo turinys šiuolaikinėmis sąlygomis. Bendrasis vadybos funkcijų apibūdinimas. Globalizacija ir transformacijos vadyboje. Vadybinės veiklos pertvarka įsitvirtinant globalioje erdvėje. Organizavimas kaip vadybos funkcija. Organizacijos struktūros projektavimo komponentai. Valdymo lygiai ir jiems priklausančių darbuotojų kompetencija. Pagrindinių organizacinių valdymo struktūrų charakteristika. Planavimas kaip vadybos funkcija. Planų sistema ir jų sudarymo ypatybės. Operatyvaus planavimo esmė ir ypatybės. Strateginio planavimo funkcijos, esmė ir nauda. Prognozavimo esmė ir reikšmė vadyboje. Prognozavimo metodų charakteristika. Reguliavimo kaip valdymo funkcijos turinys. Verslo tarpusavio santykių Europos Sąjungos (ES) šalyse reguliavimas. Kontrolės esmė ir visuotinės kokybės vadyba. Kontrolės metodai ir formos. Vadovavimas kaip vadybos funkcija. Penkios valdžios formos ir pagrindiniai reikalavimai vadovui. Organizacijų vadybos projektavimo teisiniai pagrindai. Svarbiausieji pagrindinių įmonių rūšių privalumai ir trūkumai.
  Vadyba, špera(32 puslapiai)
  2009-03-19
 • Vadyba (101)

  Grupė. Grupės savybės. Darbo grupių tipai. Vaidmenys grupėje. Grupės narys turėtų. Grupės vystymosi etapai. Grupės bruožai. Darbo grupėse variantai. Grupės vadovo/lyderio vaidmuo. Grupiniai sprendimų priėmimo metodai. Sprendimų medis. Nepakankamo pradinio kapitalo ir apyvartinės lėšos. Grupinių sprendimų privalumai. Moderatorius. Moderavimas sudaro sąlygas. Klasikinės grupių klasifikacijos. Realių grupių klasifikacija. Mažų grupių ypatybės. Didelė grupė. Pastovi grupė. Laikina grupė. Įforminta (formali) grupė. Formalios grupės sudaromos. Formalių grupių tipai. Psichologinio darnumo ryšys. Neformalių grupių privalumai organizacijai. Grupių formavimosi stadijos. Statusas. Grupės narių statusai. Darbo grupės efektyvumą lemia. Darbo grupių suderinamumas. Sprendimų priėmimas. Sprendimų klasifikacija. Sprendimų priėmimo taisyklės. Valdymo sprendimų klasifikacijos. Vadovų sprendimų priėmimo stiliai. Sprendimų priėmimo etapai. Sprendimų priėmimo būdai. Sprendimų priėmimo metodai. Požiūriai į sprendimų priėmimą. Racionalistų nuomone. Kultūra. Organizacijos kultūros charakteristikos. Organizacijos kultūros dalys. Organizacijų kultūrų rūšys. Organizacijų kultūros bruožai. Organizacijos kultūros funkcijos. Organizacijų kultūros elementai. Teigiamas organizacijos kultūros poveikis. Neigiamas organizacijos kultūros poveikis. Pelno siekiančių organizacijų kultūros tipai. Vadybinio proceso kultūra. Valdymo procesų organizavimo kultūra. Valdymo darbo sąlygų kultūra. Dokumentacijos sistemos kultūra. Valdymo kultūros charakteristikos. Valdymo kultūros principai. Organizacijų vertybių rūšys. Kontrolė. Palyginimo atlikimui reikalinga. Kontrolės tikslas. Nukrypimai gali atsirasti. Kontrolės uždaviniai. Kontrolės vykdymo principai. Kontroliuoti galima. Pagrindiniai klausimai susiję su kontrolės vykdymu. Bendrosios kontrolės tikslas. Kontrolės lygiai. Kontrolės proceso etapai. Kontrolės funkcijos. Kontrolės vykdymas skirtinguose hierarchijos lygiuose. Strategijos kontrolė organizacijos planavimo ir strateginės kontrolės sritys. Operacijos kontrolės porūšiai. Elgesio kontrolės porūšiai. Savikontrolės efektyvumą lemia. Elgesio kontrolės etapai. Kontrolės rūšys pagal taikymo laikotarpį. Kontrolės būdai. Kontrolės sistema. Kontrolės elementai. Kontrolės organizavimo principai. Kontrolės charakteristikos. Kiekybinė charakteristika kokybinė charakteristika. Laiko charakteristika. Vertės charakteristika. Kontrolės efektyvumą lemia. Kontrolė bus efektyvi, jeigu. Kontrolės veiksmingumą apsprendžia. Standartų klasifikacija. Kontrolės reikšmė. Konfliktas. Prieštaravimas tampa konfliktine situacija. Objektyvios konfliktų kilimo priežastys. Subjektyvios konfliktų kilimo priežastys. Negatyvūs veiksniai, įtakojantys konfliktus organizacijose (pavyzdžiai). Vadovas kaip konflikto priežastis. Konfliktų f-jos. Konfliktų tipai. Darbo grupių vidaus konfliktai. Konflikto valdymo procesas. Konfliktų valdymo veiksmai. Aktyviai ir refleksyviai klausyti. Konfliktų valdymo principai. Konfliktų valdymo strategijos. Konfliktų požymiai. Konfliktų sprendimo būdai. Asmeniniai. Derybų veiksniai. Konfliktų sprendimo būdų pavyzdžiai. Konfliktų sprendimo strategijos. Tarpininkavimo taisyklės. Gero tarpininko bruožai. Darbuotojų mokymas. Lavinimas tobulinimas. Mokymo proceso etapai. Reakcija žinojimas elgesys rezultatai. Mokymo uždaviniai. Į organizacijos veiklos efektyvumą orientuoti uždaviniai. Darbuotojų mokymo sritys. Mokymo organizavimas. Gamybinio mokymo programos. Mokymo priemonės. Mokymo metodai. Mokymas darbo vietoje. Modeliavimo proceso etapai. Profesinio mokymo sudėtinės dalys. Kvalifikacijos tobulinimas. Kvalifikaciniai ugdymo veiksniai. Kvalifikacijos ugdymo strategijos. Kvalifikacijos tobulinimo priežastys. Kvalifikacijos tobulinimo organizavimas. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo metodai. Tradiciniai kvalifikacijos metodai. Tradiciniai kvalifikacijos tobulinimo metodų privalumai ir trūkumai. Paskaitos. Diskusijos ir debatai. Darbas grupėse. Nurodymai ir instrukcijos. Ekskursijos ir stažuotės. Netradicinių kvalifikacijos tobulinimo metodų privalumai ir trūkumai. Stebėjimai ir įvertinimas. Kokybės būreliai. Dualūs vadybos seminarai. Neakivaizdinis mokymasis. Audiovizualinis mokymasis. Imitaciniai žaidimai. Mokymasis darbo vietoje. Savarankiškas mokymasis. Darbuotojo kvalifikacijos tobulinimo organizacijoje vidiniai ir išoriniai veiksniai. Darbo ir poilsio laikas. Sutrumpinta darbo trukmė nustatoma. Poilsio rūšys. Darbo drausmė. Darbuotojo pareigos. Drausmės valdymo etapai. Drausmės tikslų ir taisyklių nustatymas ir paskelbimas. Elgesio įvertinimas ir keitimas. Darbuotojų, dažniausiai reikalaujančių drausminimo veiksmų, grupės. Drausminė atsakomybė taikoma. Šiurkštūs darbo pažeidimai. Drausminimo būdai. Formalus drausminimas. Neformalus drausminimas. Teisinis drausminimas. Drausminių nuobaudų skyrimo tvarka. Skiriant drausminę nuobaudą būtina atsižvelgti. Nuobaudų skyrimo terminai. Nuobaudų galiojimo terminai. Darbo ginčai. Vadovavimas. Vadovo darbo organizavimo kryptys. Vadovavimo funkciją atliekantys veiksniai. Vadovo vaidmuo. Vadovų kompetencijos rūšys. Kompetencija. Valdžios formos. Vadovavimo stiliaus kintamieji. Vadovavimo stilių rūšys. Vadovų funkcijos. Asmeninio stiliaus formavimosi veiksniai. Asmeninis vadovavimo stilius – tam tikram vadovui būdingi elgesio ir poveikio pavaldiniams būdai, sąlygojami jo asmeninių ir vadovaujamos organizacijos darbuotojų savybių. Realus vadovo darbo laiko planas. Valdymo įgūdžių tipai. Darbo santykių tipai. Darbo santykiai. Įgaliojimų delegavimas. Delegavimas. Delegavimo užduotys. Priežastys kodėl vadovai nedeleguoja valdžios. Efektyvaus delegavimo principai. Darbo sąlygos. Ergonomika. Ergonomikos tyrimų objektą sudaro. Personalo klasifikacija pagal specifiką. Vadovai. Specialistai. Aptarnaujantis techninis personalas. Darbo vietų aprašymas. Darbo vietų aprašymo struktūra. Darbo vieta. Darbo vietų planavimas. Darbo vietų įrengimas. Technologinė įranga. Organizacinė įranga. Darbo vietų aptarnavimas. Aptarnavimų rūšys. Įvadinis instruktažas. Darbo sąlygos. Darbo sąlygų klasifikacija. Kenksmingi profesiniai veiksniai. Profesinė lyga. Darbo aplinkos klasifikacija. Komunikacija. Komunikacijos elementai. Komunikacijos proceso etapai. Informacijos perdavimo priemonės gali būti. Dekodavimas. Grįžtamasis ryšys. Informacijos klasifikacija. Organizaciniai trikdžiai. Asmeniniai komunikacijos trikdžiai. Komunikacija. Išorinė ir vidinė organizacijos aplinka. Vartotojai. Konkurentai. Tiekėjai. Įstatymai reguliuoja. Organizacijos vidinės aplinkos veiksniai.
  Vadyba, špera(34 puslapiai)
  2009-09-17
 • Vadyba (103)

  Sisteminis požiūris ir organizacija. Boldingo klasifikacija. Sisteminė analizė ir jos esmė. Pagrindinės dualinės klasės. Organizacija kaip sistema. Valdymas kaip sistemos funkcionavimo proceso dalis. Sėkmingo valdymo sąlygos. Organizacija kaip socialinė ekonominė sistema. Organizacija ir jos egzistavimo sąlygos. Darbo pasidalijimas organizacijoje. Darbo paskirstymo tikslas. Vertikalusis ir horizontalusis darbo pasidalijimas. Pagrindinės technologijos, naudojamos organizacijoje, jų esmė. Bendroji organizacijų struktūra. Bendroji organizacijų struktūra. Organizacijos viešajame ir privačiame sektoriuose. Organizacijos gyvavimo ciklas ir etapai, jų turinys. Vidaus ir išorės aplinka. Organizacijos valdymas. Organizacija kaip tikslinga sistema. Organizacijos tikslai, tikslų analizės aspektai, "tikslų medis". Administracinė veikla kaip svarbiausia priemonė tikslams siekti. Administracinės veiklos elementai ir principai (H. Fajolis). Organizavimo uždaviniai. Planavimas gali būti. Organizacijos valdymas, jo esmė. Sprendimo parengimo būdai. Skiriami trys sprendimo priėmimo būdai. Planai klasifikuojami. Planų skirstymas įvairiais požiūriais. Organizavimas ir pagrindinės priemonės, užtikrinančios konkretaus plano įgyvendinimą. Kontrolė padės įgyvendinti organizacijos tikslus. Koordinavimas, vadovavimas ir motyvavimas, jų tarpusavio ryšis. Vadovaujant naudojami poveikio būdai. Poveikio būdai: organizacinis, administracinis, ekonominis, sociopsichologinis. Valdymo metodai. Valdymo metodų esmė. Poreikių tenkinimas ir jo ryšys su valdymo metodais. Poreikių hierarchija (A. Maslou). Pagrindinė E. Meijo išvada. Makgregoro veiklos organizavimo ir motyvavimo teorija. Teorijos X ir Y yra A. Maslou ir F. Hercbergo išvadų tobulinimas. D. Makgregoro veiklos organizavimo ir motyvavimo teorija. Teorijos X ir Y yra A. Maslou ir F. Hercbergo išvadų tobulinimas. Strateginis valdymas. Strateginio valdymo modelis. Strateginio planavimo požiūris. Strateginių sprendimų sisteminės visumos požiūris. Strateginių problemų sprendimo požiūris. Konkurencinio pranašumo numatymo požiūris. Projektų valdymas. Personalas ir valdymas. Darbuotojų karjeros planavimas. Vadovas ir jo funkcijos. Valdžia ir autoritetas. Vadovų profesionalų veiklos organizavimo principai. Trys vadovavimo stiliai. Vadovavimo stiliaus rūšys pagal V. Vrumą. Silpnam vadovui būdingi šie pagrindiniai bruožai. Gabus vadovas. Vadovo kvalifikacija. Vadovo mąstymo tipas. Vadovo rengimo planavimas. Organizacijos raida. Organizacinis organizacijos vystymasis (V. Frenčas, N. Margulis, P. Drakeris). Lyginamoji analizė ir analogų taikymas valdyme. Žmogiškasis veiksnys ir jo įtaka organizacijos raidai. J. Hakmano tezės – darbo derinimas prie darbuotojo – esmė. Darbuotojų elgsena ir jos modifikavimas. Organizacijos valdymo tobulinimas. Atsitiktinių situacijų valdymas (F. Fidleris), trys situacijų ir trys vadovų grupės. Tobulos organizacijos bruožai. Antrepreneriškumas ir jo įtaka šiuolaikinei organizacijai. Vadybos žinių reikšmė viešojo sektoriaus organizacijų raidai. Vadybos vystymosi tendencijos. Modulinės organizacijos modelis.
  Vadyba, špera(33 puslapiai)
  2009-12-03
 • Vadyba (105)

  Mokslinė vadybos mokykla. Administracinė mokykla. Žmogiškųjų santykių mokykla. Elgsenos mokykla. Empirinė mokykla. Situatyvinė mokykla. Vadybos mokslas Lietuvoje. Kas yra gamybos veiksniai. Bendrosios valdymo funkcijos. Linijiniai ir funkciniai padaliniai. Kas yra specializacija, delegavimas, koordinavimas. Kokios yra vadovavimo poveikio priemonės. Kas yra verslas, įmonė?Verslo organizacijų rūšys. Kuo skiriasi AB, UAB, personalinės įmonės veikla? Kokius žinote mišrios ekonomikos sektorius? Kokias žinote įmonių susijungimo formas? Vidinė verslo organizacijų struktūra. Kokius žinote organizacijų tikslus. Įmonės produkcija. Kokie esminiai pokyčiai įvyko globalioje ekonomikoje?Kaip šie pokyčiai įtakojo verslą? Kokius žinote pgrd konkurencinio pranašumo šaltinius? Kokią įtaką turi verslo globalizacija kraštui, pasiskirstymui? Kokius žinote verslo oraganizacijos ekonominis išteklius? Lyderiškumo teorija, pagrindinės idėjos. Kokius žinote tradicinius valdymo stilius? Apibūdinkite pagrindinius AB valdymo organus? Kokius žinote įmonės raidos etapus? Kas yra marketingas, marketingo kompleksas? Kokias žinote pagrindines marketingo koncepcijos dalis? Kokius žinote gaminių būklės analizės metodus? Kas yra rinkos paklausa, konkurencija? Kokias žinote mark strategijas? Kokius tikslus ir uždavinius sprendžia pardavimų vadyba? Kokius žinote marketingo tyrimo metodus? Kas yra mažmeninė didmeninė prekyba agentai, brokeriai, prekių prekių pateikimo kanalai būdai? Kas yra reklaminė korporacija?jos organizacijos?
  Vadyba, špera(13 puslapių)
  2010-02-18
 • Vadyba (106)

  Mokslinių tiriamųjų darbų organizavimas. Konstruktorinės gamybos rengimas. Technologinis gamybos rengimo organizavimas. Organizacinės gamybos rengimas. Projektavimo išlaidų sąmata. Darbo laiko sąnaudų klasifikavimas ir darbo laiko norma. Atlyginimas už darbą (aud). Marketingas (rinkodara). Kainos svarba marketingui. Pirkėjų vertinimo metodas. Pardavimų vadyba, reklama, prekių paskirstymas. Prekių paskirstymo kanalai. Vadybos teorija. Situacinė valdymo mokykla. Valdymo funkcijos. Valdymo dėsniai principai ir metodai. Valdymo metodai (technika). Valdymo stilius. Valdymo organizacinės struktūros. Sprendimų priėmimas. Personalo organizavimas. Personalo valdymas.
  Vadyba, špera(17 puslapių)
  2010-02-22
 • Vadyba (107)

  Personalo vadybos turinys ir raida, personalo klasifikavimas. Personalo organizavimas Personalo organizavimo tikslai. Valdymo struktūrų organizavimo principai. Klasikinės valdymo struktūros, sistemos. Naujos valdymo organizacinės struktūros. Personalo valdymas. Valdymo stilius ir elgsena. Lyderiavimas. Galima išskirti šiuos lyderio įtakos šaltinius. Valdymo kokybės įvertinimas. Darbo organizavimas. Ergonomikos tyrimų objektą sudaro daug elementų. Darbo pasidalijimas. Kooperavimas ir personalo paskirstymas. Darbo metodai. Darbo vietų organizavimas. Darbo normavimas. Darbo laiko sąnaudų klasifikavimas ir darbo laiko norma. Darbo normų nustatymas remiantis darbo proceso tyrimais. Darbo normų nustatymas pagal normatyvus. Atlyginimas už darbą. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Vienetinė darbo užmokesčio forma ir jos atmainos. Laikinė darbo užmokesčio forma ir jos atmainos. Atlyginimo už darbą organizavimo ypatybės visuotinės kokybės vadyboje.
  Vadyba, špera(14 puslapių)
  2010-02-22
 • Vadyba (11)

  Vadybos samprata ir turinys. Valdymo objektas, subjektas ir funkcijos. Ankstyvasis vadybos raidos etapas. Fordizmas. D. McGregoro sukurta X,Y teorija. W. Ouchis teorija. Vadybos mokslo raida ir mokyklos. Naujos vadybos teorijos. Vadybos raida Lietuvoje. Visuotinės kokybės vadyba ir harmoningosios plėtros koncepcijos ir jų taikymas Lietuvoje. Statybos produkcijos kokybė. Strateginio ir operatyvaus valdymo esmė ir metodologijos. Operatyvus įmonių valdymo turinys. Aplinkos ir strategijų sąveika. Alternatyvinės strategijos ir jų atranka. Strateginio spendimo alternatyvos. Įmonės strategijos formavimas. Analizės vaidmuo strateginiame ir operatyviame planavime. Analizė ir prognozė. Analizės rūšys. Prognozavimo metodai. Ištekliai ir strategija. Kaštai ir jų mažinimo keliai įmonėse. Žmonių ir finansų išteklių valdymas. Organizacijos esmė, organizacijos tipai. Valdymas per tikslus teorijos raida. Mažųjų ir vidutinių įmonių rūšys. Strateginiai sprendimai ir jų alternatyvos. Strategijų parinkimas. Alternatyvų vertinimas. Įmonės kaip žmonių veiklos sistemos kūrimas ir posistemių formavimas. Įmonės kūrimo etapų realizavimas. Valdymo sprendimai. Strategijos įgyvendinimas: strategija ir struktūros. Prognozavimas, planavimas ir organizavimas. Strateginis įgyvendinimas: strateginių pokyčių valdymas. Darbuotojų motyvavimas. Strategijos įgyvendinimas: Valdžios ir autoriteto sąveika. Valdymo stiliaus formavimas ir valdymo kontrolė. Darbo normavimas ir vertinimas įmonėje. Operatyvus svarbiausių įmonėje vykstančių procesų valdymas įvairiose įmonėse. Gamybos proceso organizavimas įmonėje. Produkto darymo proceso valdymo ypatumai statybinėse įmonėse. Darbo procesų organizavimo ypatumai didelėse, mažose ir vidutinėse įmonėse. Vadovavimo stiliai ir jų įtaka produktyvumui. Žmonių darbinio ir kūrybinio aktyvumo ugdymas. Komunikacijų vaidmuo valdyme. Komunikacijų ypatybės įvairiose įmonėse. Krizių vadyba. Įmonių restruktūrizavimas ir bankrotas, kaip krizės įveikimo būdai.
  Vadyba, špera(15 puslapių)
  2005-11-29
 • Vadyba (110)

  Vadyba. Valdymo teorijos. Klasikinės vadybos mokykla. Mokslinio valdymo teorijos. Teiloras. Maksas Vėberis. H. Fordas. G. Emersonas. Administracinė valdymo teoriją. H. Fajolis. Žmogiškųjų santykių mokykla. Kiekybinių metodų mokykla. Empirinės vadybos teorija (situacinis požiūris). Socialinių sistemų vadybos teorija (sisteminis požiūris). Sistema. Kibernetika. Procesinis požiūris. Visuotinė kokybės vadyba. Valdymo funkcijos. Planavimas. Planavimo žingsniai. Planų pavidalai. Planavimo barjerai. Planų skirstymas. Organizavimas. Organizavimo termino sąvokos. Organizacinė valdymo struktūra. Organizavimo tikslas. Organizavimo objektas. Delegavimas. Valdymo organizavimas. Valdymo struktūrų schemos arba organigramos. Valdymo struktūrų tipai. Valdymo struktūrų darniai: štabinės. Matricinės valdymo struktūros. Centralizacijos privalumai. Centralizacijos trūkumai. Decentralizacijos privalumai. Decentralizacijos trūkumai. Optimali organizacinė struktūra. Darbo paskirstymo formos. Horizontalusis darbo paskirstymas. Mintzbergo struktūra. Vadovavimas. Vadovo vaidmuo. Valdymo subjektas ir objektas. Vadovavimo stilius. Valdymo metodas. Kontrolė. Kontrolės charakteristikos. Reguliavimas – baigiamasis kontrolės etapas. Informacija. Informacijos klasifikavimas. Informacijos keliami reikalavimai. Pasikeitimas informacija. Informacijos perdavimo kanalai. Komunikacija. Komunikacijos proceso barjerai Valdymo apskaita. Informacijos poreikio nustatymas. Prognozavimas. Prognozavimo priemonės ir metodai. Prognozavimo metodo pasirinkimą lemiantys veiksniai. Pagrindinės prognozavimo problemos. Ekonometrija. Vadybos sprendimai. Sprendimai klasifikuojami pagal šiuos požiūrius. Sprendimo priėmimo metodai. Svarbiausia konflikto rūšis – kontroversija Sprendimų priėmimo būdai. Sprendimų priėmimo metodai. Kompromisas. Sprendimo priėmimo grupėje valdymas. Sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo etapai. Grupinio darbo priimant sprendimus problemos.
  Vadyba, špera(10 puslapių)
  2010-06-07
 • Vadyba (14)

  Vadovavimas. Vadovai. Valdymo subjektas ir objektas. Vadovavimo stiliaus ir valdymo metodų samprata. Vadovo darbo organizavimas. Vadovo darbo dienos tvarkymas.
  Vadyba, špera(8 puslapiai)
  2005-12-13
 • Vadyba (16)

  Rinkodara (marketingas). Marketingo uždaviniai ir tipai. Rinka ir rinkos tyrimai. Rinkos klasifikavimas. Rinkų segmentavimas. rinkų tipai. Kaina ir kainodara. Turto nusidėvėjimas. Amortizacija. Nusidėvėjimo skaičiavimo metodai. Personalo vadyba. Darbo organizavimo esmė. Darbo vietų organizavimas. Darbo normos ir jų funkcijos. Darbo užmokesčio formos ir atmainos. Kokybė ir jos parametrai. Kokybės valdymas. Verslo planų sudarymas.
  Vadyba, špera(8 puslapiai)
  2005-12-18
 • Vadyba (18)

  Valdymas. Vadyba. Sistema. Organizacija. Organizacijos tikslų kompleksas. Organizacijos aplinka. Valdymo objektas ir valdymo subjektas. Vadybos mokyklos. Organizacijų įvairovė. Vadybinio darbo ypatumai tam tikrose ūkio srityse. Sprendimų parengimas ir priėmimas. Sprendimo modeliai ir jų tipai. Matematinis modeliavimas. Valdymo informacinės technologijos. Valdymo struktūros. Valdymo struktūrų projektavimas ir aktualizavimas. Pavedimai ir jų kontrolė: Darbo pasidalijimas ir koordinavimas organizacijose. Organizacinės valdymo struktūros. Teisinio vadybos reguliavimo būtinumas. Norminių aktų hierarchija; įstatymai; įstatai; nuostatai; instrukcijos; normos. Kolektyvinė darbo sutartis. Svarbiausi nuolat veikiantieji vadybos dokumentai. Misija ir vizija. Tikslai, jų hierarchija. Aplinka. Valdymo funkcijų klasifikacija. Strateginis planavimas ir valdymas. Strategijos parengimas. Strategijos įgyvendinimas. Darbo pasidalijimas ir koordinavimas. Gamybos organizavimas. Įgaliojimų paskirstymas. Planinių sprendimų parengimas. Tinklinis planavimas. Operatyvusis planavimas. Sprendimo priėmimo procesas. Optimalių sprendimų suradimo metodai. Prognozavimo esmė. Prognozavimo metodai. Reguliavimo, kaip valdymo funkcijos samprata. Kontrolė. Apskaita. Analizė. Valdžia ir asmeninė įtaka. Vadovavimo stiliai. Skatinimas. Valstybės valdymas. Įmonės kūrimo technologija. Steigėjai. Steigimo dokumentai. Įmonių registravimas. Savininkų vaidmuo valdyme. Renkami valdymo organai. Skiriami valdymo organai. Įvairių rūšių įmonių valdymo ypatybės. Gamybos tipai. Įmonės gamybos struktūra. Gamybos procesas. Gamybinės struktūros. Darbo užmokesčio reglamentavimas. Darbo užmokesčio formos. Darbo įvertinimas. Darbo užmokestį sąlygojantys veiksniai. Kokybė. Kokybės standartai. Kokybės kontrolė. Kokybės valdymo sistemos ir jų įgyvendinimas. Aprūpinimo ištekliais organizavimas. Išteklių atsargų valdymas. Sandėlių ūkis.
  Vadyba, špera(20 puslapių)
  2005-12-20
 • Vadyba (19)

  Kas yra marketingas, marketingo koncepcijos, marketingo tipai, 4p (pi) pagrindiniai marketingo komplekso elementai, aplinkos komponentai, rinka, reali rinka, potenciali rinka, rinkos segmentas, tarpasmeniniai faktoriai, asmeniniai faktoriai, prekė, gyvavimo ciklas , prekių klasifikavimas, prekių linija, asortimentas, kanibalizacija, asortimento tobulinimo kryptys, naujų prekių kūrimo etapai, prekinis ženklas, prekinis simbolis, įpakavimo funkcijos,
  Vadyba, špera(7 puslapiai)
  2005-12-20
 • Vadyba (21)

  Vadyba. Vadyba senojoje Lietuvoje. Tautinio atgimimo laikotarpiu vadyba Lietuvoje. Klasikinės vadybos mokykla. Žmogiškųjų santykių mokykla. Kiekybinių metodų mokykla. Socialinių sistemų vadybos teorija (sisteminis požiūris). Procesinis požiūris. Visuotinė kokybės vadyba. Valdymo funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Valdymo struktūrų tipai. Optimali organizacinė struktūra. Vadovavimas. Kontrolė. Informacija. Prognozavimas. Prognozavimo priemonės ir metodai. Ekstrapoliacija. Sprendimų priėmimo metodai.
  Vadyba, špera(11 puslapių)
  2006-01-18
Puslapyje rodyti po