Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Šperos

Šperos (2046 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Tarptautiniai finansai

  Tarptautinė valiutinė sistema. Pagrindiniai tarptautinės pinigų sistemos bruožai. Aukso standartas. Bimetalinė sistema. Aptarnavimo mokestis. Šlubuojantis aukso standartas. Valiutų kursų pasikeitimai. Bretton Woodso sistema. Fondo ištekliai. Europinė mokėjimo sąjunga (EMS). Valiutinė sistema. Europos pinigų sistema. Bendros valiutos nauda. Europos pinigų sistemos sukūrimas. Europos valiutinis vienetas. Ekiu valiuta. Valiutų rinkos. Valiutos kursas. Palūkanų arbitražas. Spekuliacija valiutos kursu. Valiutos kurso arbitražas. Bendri valiutos paklausą ir pasiūlą, bei valiutos kursą sąlygojantys veiksniai. Valiutos kurso sistemos. Valiutų rinkos ir jų dalyviai. Valiutos mainų operacijos. Mokėjimų balansas. Mokėjimų balanso samprata ir struktūra. Bendrasis balansas. Perkamosios galios paritetas. Santykinė perkamosios galios pariteto forma (SPGP). Palūkanų normų paritetas. Efektyvios rinkos. Eurovaliutos rinka. Eurorinkos instrumentai.
  Finansai, špera(13 puslapių)
  2005-11-04
 • Tarptautiniai finansai (5)

  Tarptautiniai finansai. Tarptautinė pinigų sistema. Aukso standartas (1880 - 1914 m.). Aukso devizų standartas. Bretton Woodso sistema (1944 - 1971 metais). Valiutinė sistema po 1973 m. Europos pinigų sistema. Optimalios valiutos teritorijos. Europos pinigų sistemos sukūrimas. Europos valiutinis vienetas.. Valiutų rinkos. Valiutos kursą veikiantys veiksniai. Valiutos kurso sistemos. Valiutų rinkos ir jų dalyviai. Valiutos mainų operacijos. Mokėjimų balansas. Mokėjimų balanso samprata ir struktūra. Bendrasis balansas. Mokėjimų balanso sąskaitų ryšys su valiutos kursu. Perkamosios galios paritetas (PGP). Absoliutus perkamosios galios pariteto forma (vienos kainos dėsnis). Santykinė perkamosios galios pariteto forma (SPGP). Valiutos kursas ir kainos. Palūkanų normų paritetas (PNP). Neapdraustas palūkanų normų paritetas (NPNP). Apdraustas palūkanų normų paritetas (APNP). Efektyvios rinkos. Tarptautinė Fišerio formulė. Užsienio valiutos kurso svyravimų priežastys. Eurovaliutos rinka. Eurorinkos instrumentai.
  Finansai, špera(11 puslapių)
  2006-10-12
 • Tarptautinis marketingas

  Pagrindinis įmonės užsienio ekonominės veiklos tikslas. Įmonės užsienio ekonominės veiklos motyvų grupavimas. Tarptautinio marketingo apibrėžimas. Tarptautinio marketingo tipai. Tarptautinio marketingo aplinka. Tarptautinio verslo socialinės ir kultūrinės aplinkos elementai. G. Hofsteede’o kriterijai, šalyje vyraujančios vertybių ir santykių sistemos apibūdinimui. Politinės ir teisinės tarptautinio marketingo aplinkos elementai. Prekybos ir užsienio investicijų valstybinio reguliavimo priemonės. Tarptautinio marketingo institucinės aplinkos elementai. Integracijos požymiai, būdingi įvairiems šalių ekonominės integracijos lygiams. Tarptautinio marketingo tyrimo organizavimas. Užsienio rinkų segmentavimas.
  Rinkodara, špera(8 puslapiai)
  2005-11-18
 • Tarptautinis verslas (4)

  Absoliutaus pranašumo teorija. Santykinis pranašumas. Hekšerio-Olino modelis. Produkto gyvavimo ciklas. Paklausos ir pasiūlos modelis. Valstybinis tarptautinių ekonominių santykių reguliavimas. Tarptautinė darbo jėgos migracija. Tarptautinės darbo jėgos imigracijos ir emigracijos politikos vykdymo ypatumai. Europos Sąjungos ir jos rinkų ypatumai. Bendros rinkos kūrimo priežastys. Pagrindiniai bendros rinkos principai. Tarptautinė technologijų rinka. Technologijos gyvavimo ciklo pagrindiniai etapai. Tarptautinės valiutos sistema. Raida (etapai). Sistemos funkcijos. Tarptautinis kreditavimas. 4 pagrindinės tarptautinio kreditavimo funkcijos. 4 tarptautinio kreditavimo rinkos. Tarptautinė kredito rinka. 5 pagrindiniai tarptautinio kreditavimo principai.
  Tarptautinė ekonomika, špera(5 puslapiai)
  2007-08-16
 • Tarptautinis verslo organizavimas

  Palyginamojo pranašumo dėsnis. Rikardo modelis. Hekserio-Olino modelis. Leontjevo paradoksas. Masto ekonomija ir tarptautinė prekyba. Masto ekonomija-masinis gamybos efektas. Tarptautinės prekybos politikos kryptys ir formos. Tarptautinės prekybos politikos instrumentai: Muitai. Tarptautinės prekybos instrumentai: netarifiniai apribojimai. Mokėjimo balansas ir jo struktūra. Mokėjimo balansą veikiantys veiksniai. Lietuvos mokėjimo balanso ypatumui. Valiutos kursas ir jo režimai. Aukso standartas. Bretton Wood sistema. Dolerio standartas. Lanksčiojo valiutos kurso režimas. Fiksuotųjų valiutos kursų zonų nauda ir kaštai. Tarptautinio darbo jėgos judėjimo modelis. Tarptautinio darbo jėgos judėjimo priežastys. Tarptautinio darbo jėgos judėjimo pagrindai. Tarptautinio darbo jėgos judėjimo pasekmės Lietuvai. Tarptautinio kapitalo judėjimas. Užsienio investicijos: užsienio investicijų teorijos. Tarptautinio kapitalo judėjimas. Užsienio investicijos: tiesioginių užsienio investicijų formos. Tarptautinio kapitalo judėjimas. Tiesioginių užsienio investicijų priežastys. Tarptautinio kapitalo judėjimas. Tiesioginių užsienio investicijų poveikis šalies ūkiui. Tarptautinė bankininkystė. Tarptautinės kapitalo rinkos. Tarptautiniai ekonominiai susitarimai ir organizacijos. Tarptautinė ekonominė politika išsivysčiusiose šalyse: Europos sąjunga. Tarptautinė ekonominė politika išsivysčiusiose šalyse: Japonija. Tarptautine ekonomine politika besivystančiose šalyse. Lietuvos makroekonominė politika: pinigų politika ir kapitalo judėjimas. Lietuvos pajamų politika, ūkio konkurencingumo didinimas ir užimtumo politika. Lietuvos makroekonominė politika: tarptautinių ekonominių santykių politika.
  Tarptautinė ekonomika, špera(21 puslapis)
  2006-10-22
 • Tarptautinis verslo protokolas

  Etiketo ir protokolo samprata. Renginių organizavimas. Spaudos konferencija ir spaudos atstovių priėmimas. Prezentacijos etika. Oficialūs vizitai. Darbo vizitas. Pasisveikinimo, pristatymo ir prisistatymo etiketas. Vizitinės kortelės ir jų naudojimo etiketas. Oficialių pokalbių ir sutikimų etiketas. Derybų vedimas.
  Etiketas, špera(9 puslapiai)
  2006-03-23
 • Technologinės mašinos (2)

  Bendros žinios apie metalo pjovimo stakles ir jų valdymą. Metalo pjovimo staklių klasifikacija. Metalo pjovimo staklių ir jų mechanizmų kinematiniai elementai. Metalo pjovimo staklių darbinių organų judesiai. Staklių pagrindinių judesių greičių reguliavimo dėsniai. Staklių mechanizmų kinematinių grandinių skaičiavimo metodika. Staklių pavarų ir pagrindinių mechanizmų kinematiniai elementai. Metalo pjovimo staklių hidraulinės pavaros. Gręžimo ir ištekinimo staklių grupė. Gręžimo staklės. Vertikaliosios gręžimo staklės. Giliojo gręžimo staklės. Ištekinimo staklės. Horizontaliosios ištekinimo staklės. Bekonsolės frezavimo staklės. Išilginio frezavimo staklės. Išilginio drožimo staklės. Vidinio šlifavimo staklės. Becentrio šlifavimo staklės. Plokščiojo šlifavimo staklės. Superfinišavimo staklės. Pritrynimo staklės. Sriegių apdirbimo staklės. Sriegių tekinimo staklės. Sriegių frezavimo staklės. Krumpliaračių apdirbimo staklės. Cilindrinių krumpliaračių apdirbimo staklės. Kūginių krumpliaračių apdirbimo staklės.
  Mechanika, špera(8 puslapiai)
  2007-02-27
 • Technologiniai virpesiai

  Amplitudės dažninių charakteristikų tipai ir jų apibūdinimas. Virpesių izoliavimo principai ir būdai. Inercinis virpesių matavimas. Netiesinių sistemų priverstinių virpesių ypatumai. Rotorių korekcinių plokštumų parinkimas ir disbalanso leistinųjų reikšmių jose nustatymas. Parametrinių virpesių prigimtis. Inžinerinis kritinių velenų sukimosi greičių įvertinimas. Kraštinių ir pradinių sąlygų įtaka judėjimo lygties sprendiniui strypų išilginių virpesių atveju. Kraštinių ir pradinių sąlygų įtaka judėjimo lygties sprendiniui strypų skersinių virpesių atveju. Virpesių slopinimo parametrai. Netiesiškumų tipai. Lanksčių rotorių balansavimas. Konservatyviosios tiesinės sistemos laisvųjų virpesių ir netiesinės sistemos nusistovėjusių virpesių palyginimas. Antirezonansas. Rotorių centravimas. Automatinis rotorių balansavimas. Dinaminės sistemos virpesių tikrinė forma.
  Dinamika, špera(5 puslapiai)
  2006-04-13
 • Teisė (13)

  Administracinės teisės sąvoka, reguliavimo dalykas, metodas ir šaltiniai. Civilinės teisės samprata, principai, šaltiniai. Civilinės teisės subjektai. Fiziniai asmenys. Juridiniai asmenys ir jų rūšys. Autorinės teisės samprata. Autorių teisių subjektai ir objektai. Šeimos teisės samprata, dalykas ir šaltiniai. Santuokos samprata, sudarymo sąlygos ir tvarka. Darbo teises samprata, principai. Darbo teisės šaltiniai. Darbo teisės subjektai. Kolektyviniai darbo santykiai. Darbo sutartis. Viešojo valdymo samprata ir pagrindiniai bruožai. Viešojo valdymo subjektų samprata, rūšys ir sistema. Sandorio samprata ir rūšys. Sandorio forma. Negaliojantys sandoriai. Autorių teisių apsaugos ženklas. Autorių teisės. Santuokos negaliojimas, nutraukimas. Asmeniniai ir turtiniai sutuoktinių santykiai. Darbo ir poilsio laikas. Darbo užmokestis. Darbo drausmė. Viešojo valdymo sistema. Valstybės tarnyba. Atstovavimo samprata, subjektai, rūšys, įgaliojimas. Termino samprata, rūšys ir skaičiavimas. Ieškinio senaties terminai. Autorinės sutartys. Gretutinės teisės. Asmeniniai, turtiniai tėvų ir vaikų santykiai. Materialinė atsakomybė. Valdymo aktų samprata ir klasifikacija. Administracinė atsakomybės samprata ir principai. Daiktinės teisės samprata, objektai. Nekilnojamieji ir kilnojamieji daiktai. Valdymo samprata ir rūšys, atsiradimas, pasibaigimas, gynimas. Nuosavybės teisės samprata, subjektai ir objektai. Nuosavybės teisės rūšys, turinys, atsiradimas. Bendrosios nuosavybės teisė. Savininko teisių apsauga ir gynimas. Autorinių teisių ir gretutinių teisių gynimas. Darbo ginčai. Administracinio teisės pažeidimo samprata ir sudėtis. Administracinės nuobaudos. Administracinės nuobaudos ir jų rūšys. Prievolių teisės samprata. Prievolės samprata, dalykas, rūšys ir subjektai. Prievolių vykdymas. Administracinių nuobaudų skyrimo, apskundimo, vykdymo tvarka. Sutarties samprata, rūšys, forma. Sutarties sudarymo tvarka. Civilinės atsakomybės samprata ir rūšys. Civilinės atsakomybės sąlygos. Paveldėjimas. Palikimas. Testamentas.
  Teisė, špera(15 puslapių)
  2006-02-15
 • Teisė (14)

  Teisė. Teisės požymiai. Objektyvioji teisė. Subjektyvioji teisė. Teisės normos. Dispozicija. Viešoji teisė. Privatinė teisė. Įstatymas. Šeima. Seimas. Rinkimai. Prezidentas. Vyriausybė. Teismai. Savivaldos. Konstitucija. Sandoriai. Įgaliojimas. Prievolė. Sutartis.
  Teisė, špera(9 puslapiai)
  2006-02-17
 • Teisė (15)

  Teisė. Pagrindiniai teisės požymiai. Teisės akto galiojimas laike. Teisės akto galiojimas asmenims. Teisės akto galiojimas erdvėje. Teisės norma. Skirtumai nuo kitų socialinių normų. Teisės normos struktūra. Teisės pažeidimas. Teisės pažeidimo sudėtis. Teisinė atsakomybė. Teismų sistema. Apylinkės teismo kompetencija. Apygardos teismo kompetencija. Apeliacinio teismo kompetencija. Administracinių teismų sistema. Civilinė teisė. Daiktų klasifikacija. Atstovavimas. Įgaliojimas. Paveldėjimas pagal įstatymą. Paveldėjimas pagal testamentą. Santuokos nutraukimas bendru sutikimu. Vieno iš sutuoktinių pareiškimu. Dėl sutuoktinio kaltės. Vedybų sutartis. Sutuoktinių turto padalijimas. Asmeninė sutuoktinių nuosavybė. Ieškinio senatis. Ieškinio senaties termino pasibaigimo teisinės pasekmės. Ieškinio senaties terminų rūšys. Bendrieji terminai. Sutrumpinti ieškinio senaties terminai. Ieškinio senaties termino eigos pradžia. Terminas. Termino eiga. Juridinis asmuo. Juridinio asmens pasibaigimas. Santuokos sudarymas. Sutuoktinių turto teisinis rėžimas. Bausmė. Bendrininkavimas. Aplinkybės pašalinančios veikos pavojingumą ir baudžiamumą. Būtinoji gintis. Nusikaltimo padarymo stadijos. Malonė. Amnestija. Lygtinis atleidimas nuo bausmės prieš terminą. Bausmės vykdymo atidėjimas. Teisės aktų rūšys. Atstovavimas be įgaliojimo. Globa ir rūpyba. Asmens pripažinimas nežinia kur esančiu. Asmens paskelbimas mirusiu. Fizinio asmens teisnumas. Fizinio asmens veiksnumas. Santuokos pabaiga. Baudžiamoji atsakomybė, jos pagrindas ir subjektas.
  Teisė, špera(6 puslapiai)
  2006-02-21
 • Teisė (16)

  Teisės samprata. Teisė ir įstatymas. Etatistinė teisės koncepcija. Sociotarinė teisės koncepcija. Teisė ir visuomenė. Teisės normų ir moralės normų santykis. Teisės normos samprata, požymiai. Teisės normos struktūra. Teisinės sistemos samprata. Teisės šaka, pošakis, institutas. Teisinės sistemos samprata. Teisinių sistemų klasifikavimo kriterijai. Romanų – Germanų (kontinentinės teisinės sistemos) skiriamieji požymiai. Anglosaksų bendrosios teisinės sistemos ) požymiai. Teisės šaltinio samprata. Teisės šaltinių hierarchija skirtingų teisinių sistemų valstybėse. Norminis aktas kaip teisės šaltinis. Jų hierarchija. Teisės doktrina kaip teisės šaltinis. Bendrųjų teisės principų, kaip teisės šaltinio svarba. Teisinių santykių samprata, požymiai, atsiradimo pagrindai. Teisinių santykių struktūra (objektas, subjektai, turinys). Teisinių faktų samprata ir klasifikavimas. Teisės pažeidimo samprata. Teisės pažeidimo sudėtis. Teisinės atsakomybės samprata, požymiai, teisinės atsakomybes rūšys. Civilinės teisės reguliavimo dalykas. Neturtinė žala. Šeimos teisė, kaip civilinės teisės pošakis. Santuokos sudarymo sąlygos. Bažnytinė santuokos registracija. Santuokos nutraukimo pagrindai ir tvarka. Santuokos metu įgyto turto teisinis režimas. Paveldėjimo teisė kaip civilinės teisės pošakis. Paveldėjimo atsiradimo laikas ir vieta. Paveldėjimas pagal įstatymą. Paveldėjimas pagal testamentą. Oficialieji testamentai. Asmeniniai testamentai. Palikimo priėmimo būdai. Įpėdinių atsakomybė už palikėjo skolas. Nuosavybės teisės samprata. Nuosavybės teisės įgijimo pagrindai. Sutarčių teisės principai. Sutarčių rūšys. Sutarčių sudarymo tvarka. Negaliojančios sutartys. Konstitucinės teisės reguliavimo dalykas. Konstitucingumo raida Lietuvoje. Pagrindinės žmogaus teisės ir laisvės. Baudžiamosios teisės reguliavimo dalykas. Nusikaltimo sąvoka, požymiai. Nusikaltimo sudėtis, elementai. Bendrininkavimas padarant nusikaltimą. Nusikaltimo padarymo stadijos. Aplinkybės, šalinančios baudžiamąją atsakomybę. Bausmių rūšys. Bausmės skyrimo pagrindai. Lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės skiriant bausmę.
  Teisė, špera(14 puslapių)
  2006-02-24
 • Teisė (19)

  Valstybės kilmė. Valstybių forma. Monarchija. Respublika. Valstybės sandaros formos. Europos Sąjunga. Teisinės valstybės požymiai. Teisės norma. Lietuvos Respublikos konstitucija. Teisės pažeidimas. Teisinė atsakomybė. Administracinė teisė. Valstybinio valdymo institucijos. Darbo teisė. Civilinė teisė. Daiktinė teisė. Nuosavybės teisė. Komercinė teisė. Mokesčių teisė.
  Teisė, špera(7 puslapiai)
  2006-03-10
 • Teisė (20)

  Kas tai yra teisė, kokie jos pagrindiniai požymiai? Kas yra teisės norma, kokios jos gali būti? Kokie yra pagrindiniai teisės šaltiniai, kaip jie apibūdinami? Kokie yra norminiai aktai, kada pasibaigia galiojimas. Teisės akto galiojimas laiko, teritorijos ir asmenų atžvilgiu. Kokie gali būti poįstatyminiai aktai? Teisės pažeidimo sąvoka, jo sudėties elementai. Kokie yra teisės pažeidimai, kokia teisinė atsakomybė už juos taikoma. Kas įtakoja šiandieninės rinkimų sistemos susiformavimą, kada ir kur moterims pripažinta rinkimų teisė, kokie rinkimai šiuo metu yra daugely pasaulio valstybių. Kada parlamentas susiformuoja ir ima veikti, kas nustato jo struktūrą, kokios yra narių privilegijos. Kas organizuoja ir vykdo rinkimus į seimą, kas turi rinkimų teisę Lietuvos respublikoje, kur galima balsuoti rinkimų metu? Kas vykdo valstybės valdžią Lietuvoje, kur tai įteisinta? Kokios yra seimo funkcijos, kas negali būt seimo nariu? Kas yra interpeliacija, kas gali pateikti ją? Kas gali būti renkamas Lietuvos respublikos Prezidentu, kokios jo funkcijos? Kokios pagrindinės vyriausybės funkcijos. Kada vyriausybė privalo atsistatydinti? Kuo ypatingas Lietuvos biudžeto įstatymas? Kas vykdo vyriausybės valdymą apskrityje? Kokios yra savivaldybių tarybos funkcijos? Kokios yra mero funkcijos? Lietuvos konstitucinio teismo teikiamos išvados. Kokie teismai yra Lietuvoje, kokia jų kompetencija? Kokių pakopų ir instancijų yra bendrosios kompetencijos teismai? Kokie yra teisminės valdžios pagrindiniai požymiai. Kokias bylas sprendžia administraciniai teismai? Kas yra baudžiamoji teisė, ką numato jos normos? Kas ir kada asmenį gali pripažinti kaltu, padarius nusikalstamą veiką, kas jį gali nubausti kriminaline bausme? Kas yra nusikaltimas, baudžiamasis nusižengimas, jų požymiai? Kokios yra nusikaltimo ir baudžiamojo nusižengimo padarymo stadijos? Kokie yra pagrindiniai kriterijai atskiriant nusikaltimą nuo kitų teisės pažeidimų? Kokios yra bendrininkavimo formos, kuo jos pasireiškia. Kas yra bausmė, jos rūšys. Kaip skirstomi nusikaltimai finansams. Kaip suprantat aplaidų, apgaulingą buhalterinės apskaitos tvarkymą. Kokia veika gali būti laikoma kaip vertimasis neteisėta komercine ūkine finansine veikla? Kas atsako už aplaidų buhalterinės apskaitos tvarkymą? Kaip suprantate nusikaltimo būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, jų požymiai. Kas yra darbo teisė, jos šaltiniai. Kokie principai taikomi reguliuoti darbo santykiams. Kokie yra pagrindiniai darbo teisės principai, kokie poįstatyminiai aktai reguliuoja darbuotojų teisinius santykius? Kas gali būti darbo teisės subjektu? Kas yra darbo sutartis? Kokios yra pagrindinės darbo sutarčių rūšys, būtinosios darbo sąlygos? Kokiais atvejais darbdavys gali nutraukti darbo sutartį, nesant darbuotojo kaltės. Kokiais atvejais darbdavys gali nutraukt darbo sutartį be įspėjimo, kas šiais atvejais turi pirmenybę pasilikti darbe. Kada gal būti suteikiamos tikslinės atostogos? Kaip skiriamos kasmetinės apmokamos atostogos? Kada darbuotojas gali pasirinkti atostogų laiką? Kas yra garantinė išmoka ir kada ji mokama? Kas yra kompensacija, kada ji mokama? Kada darbuotojui išmokama išeitinė išmoka? Kada gali būti nustatomas sutrumpintas darbo laikas? Kokie laikotarpiai įskaitomi į darbo laiką? Kokie laikotarpiai neįskaitomi į darbo laiką? Kas yra darbo ginčai, kokie jie gali būti? Kokie darbo ginčai nagrinėjami teisme. Kas yra streikas, kada gali būti skelbiamas? Kas yra juridiniai asmenys, kokios jų rūšys, požymiai. Kas yra fiziniai asmenys, kaip suprantat asmens veiksnumą, teisnumą. Kuo skiriasi visiškas veiksnumas nuo santykinio. Kas yra sandoris, kaip jie klasifikuojami? Kokios sandorių formos. Kas yra atstovavimas, koks jis gali būti. Kas yra įgaliojimas, kaip jie tvirtinami? Kada pasibaigia įgaliojimas. Kas yra terminas, kokie jie gali būti. Kas yra ieškinio senatis, kaip skirstomi, kada prasideda? Kas yra šeimos teisė, kokie pagrindiniai santuokos ir šeimos principai. Kokia tvarka sudaroma ir registruojama santuoka. Kaip sprendžiamos santuokos negaliojimo aplinkybės? Kada santuoka gali būti pripažinta negaliojančia?
  Teisė, špera(6 puslapiai)
  2006-03-16
 • Teisė (23)

  Civilinė teisė. Fiziniai asmenys kaip civilinės teisės subjektai. Juridiniai asmenys. Daiktinė teisė. Nuosavybės teisė. Sandoriai. Prievolinė teisė. Sutarčių teisės pagrindai. Konstitucinės teisės pavyzdžiai. Konstituciniai teisiniai santykiai. Mokymo apie valstybę pagrindai. Mokymo apie konstituciją pagrindai. Administracinės teisės pagrindai. Administracinė teisė valstybės valdymo srityje. Lietuvos respublikos vyriausybė kaip administracinės teisės subjektas. Lietuvos respublikos vyriausybės ir administracinių teritorinių vienetų santykiai. Piliečiai kaip administracinės teisės subjektai. Valstybės valdymo aktai. Administracinė teisinė prievarta. Administracinė atsakomybė. Administracinės teisės pažeidimas.
  Teisė, špera(19 puslapių)
  2006-03-22
 • Teisė (26)

  Kas yra teisė? Teisinė sistema. Teisės norma, teisiniai santykiai, teisinių pažeidimų sudėtis, teisinė atsakomybė. Konstitucinė teisė. Valdžių padalijimo principai.
  Teisė, špera(5 puslapiai)
  2006-04-13
 • Teisė (3)

  Sandorių samprata ir forma. Terminai. Ieškinio senatis. Daiktinė ir valdymo teisė. Nuosavybes sąvoką ir jos įgijimo pagrindai. Nuosavybės teisės gynimas ir apsauga. Prievolinė teisė ir prievolė. Prievolių rūšys. Paveldėjimo teise. Darbo teisės sąvoka ir jos reguliuojami visuomeniniai santykiai. Darbo sutarties sąvoka, jos šalys ir rūšys. Darbo sutarties sudarymas. Darbo sutarties vykdymas. Darbo sutarties nutraukimas. Darbo laikas. Poilsio laikas. Darbo užmokestis. Darbo ginčai. Drausminė atsakomybė. Kolektyviniai darbo santykiai. Autorių teisių subjektai ir objektai. Autorių teisės. Autorinės sutartys. Atlikėjų teisės. Šeimos teisės sąvoka ir dalykas. Santuoka ir jos sudarymas. Santuokos pabaiga. Sutuoktinių teisės ir pareigos. Asmeniniai ir turtiniai vaikų ir tėvų santykiai. Civilinio proceso teisės sąvoka. Civilinių bylų priskirtinumas teismams ir teismingumas. Dalyvaujantys byloje asmenys, jų teisės ir pareigos. Civilinių bylų nagrinėjimas teisme. Baudžiamosios teisės samprata ir dalykas. Nusikalstamos veikos samprata. Asmens, padariusio nusikalstamą veiką, amžius. Bausmės sąvoka. Bausmių rūšys.
  Teisė, špera(13 puslapių)
  2005-11-20
 • Teisė (31)

  Teisės sąvoka ir teisės reikšmė. Teisės funkcijos. Tesės normos ir jos struktūra. Teisinio santykio sąvoka ir požymiai. Teisinio santykio struktūra. Teisės forma ir rūšys. Teisės pažeidimo sąvoka ir rūšys. Teisės pažeidimo sudėties elementai. Teisinės atsakomybės sąvoka ir rūšys. Teisinės valstybės samprata. Konstitucinės teisės samprata. Konstitucinės teisės objektas. Konstitucinės teisės metodas. Valstybės tarnybos sąvoka ir valstybės tarnautojų klasifikavimas. Valstybės tarnybos valdymas.
  Teisė, špera(4 puslapiai)
  2006-05-02
 • Teisė (35)

  Teisės samprata. Socialinės normos. Jų rūšys. Sudėtinių teisės normos dalių klasifikacija. Teisės šaltiniai. Norminiai teisės aktai. Teisėkūra. Norminių teisės aktų sisteminimas. Norminių teisės aktų galiojimas laike, erdvėje, asmenims. Teisės realizavimas. Teisės taikymas. Teisės taikymo požymiai. Teisės taikymo stadijos. Teisės taikymo akto struktūra. Teisės sistema. Teisės šakų klasifikacija.
  Teisė, špera(9 puslapiai)
  2006-05-20
 • Teisė (36)

  Teisės pažeidimai. Neatsargumas. Teisinis santykis. Fizinių asmenų civilinis veiksnumas ir teisnumas. Teisinių santykių atsiradimas. Teisinių faktų klasifikacija. Teisinė atsakomybė. Civilinė atsakomybė. Sutartinė civilinė atsakomybė pasireiškia. Deliktinė civilinė atsakomybė pasireiškia. Subsidiarioji atsakomybė. Solidarioji atsakomybė. Pavojingo šaltinio valdytojo civilinės atsakomybės ypatumai. Teisės normų spragos, konkurencija ir kolizija. Teisės normų konkurencija. Teisės normų konkurencijos rūšys. Teisės normų kolizija.
  Teisė, špera(8 puslapiai)
  2006-05-20
Puslapyje rodyti po