Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Šperos

Šperos (2046 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Šukuosenos kompozicija

  Šukuosenos kompozicija. Šukuosenos kompozicijos dėsningumai. Forma. Jos charakteristika. Proginės šukuosenos. Spalvos tonai kompozicijoje.
  Mada ir drabužiai, špera(8 puslapiai)
  2006-03-22
 • Švietimas Lietuvoje

  Pirmųjų Lietuvos švietimo veikėjų idėjos (Roizijus, Rapalionis, Kulvietis, Mažvydas, Liauksminas, Daukša). Švietimas Lietuvoje XVIII amžiaus I–osios Edukacinės komisijos veikla. Švietimas Lietuvoje XIX amžiaus I-oje pusėje. II-osios Edukacinės komisijos veikla. Žymiausi XIX amžiaus I-os pusės Lietuvos švietėjai. Švietimas Lietuvoje XIX amžiaus II-oje pusėje. Žymiausi XIX amžiaus II-os pusės švietėjai. Nepriklausomos Lietuvos švietimo sistemos kūrimas (1918–1940). Švietimas Lietuvoje 1940–1945 metais. Švietimas Lietuvoje 1945-1990 metais. Dabartinės Lietuvos švietimo sistemos problemos ir naujovės. Prigimties ir aplinkos poveikio teorija Lietuvoje ir jos atstovų idėjos. Eksperimentinė pedagogika Lietuvoje ir jos atstovų veikla. Kultūros pedagogikos kryptis Lietuvoje ir jos atstovų idėjos. Naujojo auklėjimo kryptis Lietuvoje ir jos atstovų idėjos. Socialinės ir humanistinės krypties pedagoginė mintis Lietuvoje ir jos atstovų idėjos. Diferencijuoto, individualizuoto, probleminio ugdymo sistemos. Montesori, Valdorfo, "Geros pradžios" ugdymo sistemos.
  Mokslas ir švietimas, špera(10 puslapių)
  2007-04-20
 • Švietimo ekonomika

  Švietimo ekonomikos vystymasis. Švietimo politika. Švietimo principai. Švietimo samprata ir jos apibūdinimas. Aukštojo mokslo atsiradimas. Švietimo ekonomikos objektas ir pagrindinių problemų grupės. Švietimo produkcija. Švietimo vystymo prognozavimas. Mokymosi visa gyvenimą memorandumo pagrindines gairės. Švietimo sistema. Pagrindiniai aukštosios mokyklos uždaviniai. Lietuvos gyventojų pagal išsilavinimą struktūra procentais. Mokymo proceso organizavimo būdai. Teisinė aukštojo mokslo sistemos bazė. Studijų pakopos. Švietimo kokybės rodikliai. Švietimo reforma ir jos problemos. Švietimo finansavimas Lietuvoje. Švietimo sistemos valdymo bruožai. Švietimo strategija.
  Mokslas ir švietimas, špera(8 puslapiai)
  2008-05-21
 • Švietimo įstaigų vadyba

  Pasaulyje egzistuojančios vadybos teorijos. Švietimo vadybos samprata. Reikalavimai šių dienų vadybininkams. Švietimo reformos prioritetiniai uždaviniai. Vadovo asmenybė. Pozicija. Kompetencija. Mokyklos valdymas, vizija, misija, f-ja. Strategijos kūrimas. Ugdymo institucijos, bendruomenės sutelktumas, grupės, komandos. Ugdymo institucijos efektyvumas. M-klos veiklos vertinimo ir tobulinimo principai. Vidaus auditas. Švietimo sistemos samprata. Funkcijos. Sąveika su aplinka.
  Vadyba, špera(9 puslapiai)
  2005-05-19
 • Taikomoji chemija

  Molekulių polingumas, polinės ir nepolinės molekulės, jų pvz., solvatacija. Tirpimo procesas, dipolio momentas, dielektrinė skverbtis, dujų tirpalai skysčiuose. Praskiestų tirpalų savybės. Elektrochemija. Elektrolitų skirstymas. Silpni elektrolitai, jų disociacijos konstanta. Disociacijos rodiklis pKa, ryšys tarp disociacijos laipsnio (Ostvaldo dėsnis). Stiprus elektrolitai: joninė atmosfera, osmosinis koeficientas f, aktingumas a, aktingumo koeficientas γ. Oksidacijos-redukcijos sistemos. Redokso potencialas, normalinis redokso potencialas. Elektrovaros jėgos prigimtis. Biologinės redokso sistemos. Cheminė kinetika. Reakcijų greičio priklausomybė nuo reaguojančių medžiagų koncentracijos, temperatūros. Cheminių reakcijų aktyvacijos energija, jų ypatumai biologinėse sistemose. Katalizė. Paviršiaus įtempimas ir paviršiaus energija. Dispersinės sistemos. Polimerų tirpalų savybės.
  Chemija, špera(5 puslapiai)
  2005-06-26
 • Taikomoji matematika (2)

  Skaliarinis laukas. Kryptinė išvestinė. Gradientas. Vektorinio lauko divergencija. Cirkuliacija. Vektorinio lauko rotorius. Vektoriniai laukai. Eilutės. Alternuojančios eilutės. Kintamojo ženklo eilutė. Funkcijų eilutės. Laipsninės eilutės. Teiloro eilutė. Trigonometrinės Furjė eilutės.
  Matematika, špera(4 puslapiai)
  2007-02-09
 • Taikomoji matematika (3)

  Lyginių ir nelyginių funkcijų Furje eilutės. Apibendrinta Koši integralinė formulė. Reziudiumai. Furje integralas. Pakankamos sąlygos. Kompleksinio kintamojo funkcija. Funkcijos nuliai bei ypatingi skaičiai. Kompleksinė Furjė integralinė forma. Furje transformacija. Amplitudžių spektras ir fazių spektras. Kompleksinio kintamojo integralas, savybės. Koši integralinė formulė.
  Matematika, špera(5 puslapiai)
  2007-02-09
 • Taikomoji mechanika

  Krumpliaratiniai mechanizmai. Perdavimo skaičius ir perdavimo santykis. Krumpliaratinių pavarų klasifikacija. Krumpliaratinių mechanizmų klasifikacija. Krumpliaračių klasifikacija. Pagrindiniai krumpliaračio dydžiai. Krumplių profilių parinkimas. Evolventė ir jos savybės. Pagrindinis sankibos dėsnis. Krumplių profilių braižymas išorinėje sankiboje. Perdengimo koeficientas. Krumpliaračių gamybos būdai. Įrankio gamybinis kontūras. Sudėtingi krumpliniai mechanizmai. Planetinių reduktorių krumpliaračių krumplių skaičiaus parinkimas ir parinkimo teisingumo patikrinimas. Mechanizme veikiančios jėgos. Mašinos judesio netolygumas. Masių ir jėgų redukavimas. Grafinis mašinos judėjimo dėsnio nustatymas. Vittenbauerio būdas judėjimo dėsnio nustatymui. Smagračio įtaka į mašinos judesį. Smagračio skaičiavimas. Rotorių balansavimas. Mašinos veikimas į pamatą ir jos išsvėrimas pakeičiančiųjų masių metodu. Epicikliniai mechanizmai. Diferencialai ir planetiniai reduktoriai.
  Mechanika, špera(13 puslapių)
  2006-01-16
 • Taikomoji mechanika (3)

  Mašinų ir mechanizmų teorijos nagrinėjamasis objektas, reikšmė. Mašina, mechanizmas, jų analizės ir sintezės uždaviniai. Grandys, kinematinės poros, kinematinių porų klasifikacija pagal jas sudarančių grandžių reliatyviojo judesio trajektorija; žemesnės ir aukštesnės kinematinės poros; jų klasifikacija pagal laisvės laipsnius reliatyviam judėjime? Kinematinė grandinė, mechanizmas, erdviniai mechanizmai, mechanizmų laisvės laipsnių skaičius. Plokščiųjų mechanizmų sandaros formulė ir jos panaudojimo pavyzdžiai. Atliekami ryšiai mechanizmuose vidinei mechanizmų laisvumai. Mechanizmų aukštesniųjų porų pakeitimas žemesnėmis. Mechanizmų sandaros grupės ir Asuro pasiūlyta mechanizmų klasifikacija. Mechanizmų tipai. Skriejiko svirties mechanizmas, kaitos koeficientas. Skriejiko-slankiklio mechanizmas. Keturgrandžiai kulisiniai mechanizmai. Plokščių svirtinių mechanizmų kinematinė sintezė. Antros klasės mechanizmų grandžių padėčių nustatymas. Grafinis diferencijavimas ir integravimas. Greičių ir pagreičių analogai. Kumštelinių mechanizmų tipai. Kumštelinio mechanizmo su smailu sekikliu kinematinė analizė. Kumštelinio mechanizmo su plokščiu slankiojančiu sekikliu kinematinė analizė. Sekiklio judėjimo dėsniai. Slėgio ir judesio perdavimo kampai. Krumpliaračių elementai. Evolventinis sukimas. Nuliniai ir nenuliniai krumpliaračiai. Krumplių pavarų kokybės rodikliai. Sudėtiniai krumpliniai mechanizmai. Diferencialiniai mechanizmai, Viliso formulė. Planetiniai mechanizmai, jų perdavimo santykis. Mašinas ir mechanizmus veikiančios jėgos. Redukavimo grandies pradinio kampinio greičio r,0 nustatymas grafiniu būdu. Mašinos sukimosi greičio netolygumo koeficientas. Smagračio inercijos momento nustatymas Vitenbauerio būdu. Mechanizmų atsverimas. Rotorių neatsvertumas. Rotorių balansavimas. Rotorių atsverimas.
  Mechanika, špera(11 puslapių)
  2006-05-03
 • Taikomoji mechanika (4)

  Mašinų ir mechanizmų teorijos nagrinėjamasis objektas, reikšmė. Mašina, mechanizmas, jų analizės ir sintezės uždaviniai. Grandys, kinematinės poros, kinematinių porų klasifikacija pagal jas sudarančių grandžių reliatyviojo judesio trajektoriją; žemesnės ir aukštesnės kinematinės poros; jų klasifikacija pagal laisvės laipsnius reliatyviam judėjime. Kinematinė grandinė, mechanizmas, erdviniai mechanizmai, mechanizmų laisvės laipsnių skaičius. Plokščiųjų mechanizmų sandaros formulė ir jos panaudojimo pavyzdžiai. Atliekami ryšiai mechanizmuose; vidiniai mechanizmų laisvumai. Mechanizmų aukštesniųjų porų pakeitimas žemesnėmis. Mechanizmų sandaros grupės ir Asuro pasiūlyta mechanizmų klasifikacija. Mechanizmų tipai. Skriejiko svirties mechanizmas, kaitos koeficientas. Skriejiko-slankiklio mechanizmas. Keturgrandžiai kulisiniai mechanizmai. Plokščių svirtinių mechanizmų kinematinė sintezė. Antros klasės mechanizmų grandžių padėčių nustatymas. Diada su vidine slenkamąja pora. Grafinis diferencijavimas ir integravimas. Greičių ir pagreičių analogai. Kumštelinių mechanizmų tipai. Kumštelinio mechanizmo su smailu sekikliu kinematinė analizė. Kumštelinio mechanizmo su plokščiu slankiojančiu sekikliu kinematinė analizė. Sekiklio judėjimo dėsniai. Slėgio ir judesio perdavimo kampai. Krumpliaračių elementai. Evolvetinis sukimas. Nuliniai ir nenuliniai krumpliaračiai. Krumplių pavarų kokybės rodikliai. Sudėtiniai krumpliniai mechanizmai. Diferencialiniai mechanizmai. Viliso formule. Planetiniai mechanizmai, jų perdavimo santykis. Mašinas ir mechanizmus veikiančios jėgos. Redukavimo grandies pradinio kampinio greičio nustatymas grafiniu būdu. Mašinos sukimosi greičio netolygumo koeficientas. Smagračio inercijos momento nustatymas Vitenbauerio būdu. Mechanizmų atsvėrimas. Rotorių balansavimas. Rotorių atsvėrimas.
  Mechanika, špera(15 puslapių)
  2006-09-08
 • Taikomoji mechanika (5)

  Mašina, mechanizmas, jų klasifikacija. Laisvės laipsniai ir apibendrintos koordinatės. Kinematinės poros ir jų klasifikacija. Kinematinės grandys. Mechanizmų struktūrinė ir kinematinė schemos. Bendroji mechanizmo struktūrinė formulė. Plokščių mechanizmų struktūrinė formulė. Pasyviosios grandys. Vidiniai mechanizmo laisvumai. Aukštesnių kinematinių porų pakeitimas žemesniosiomis. Plokščių mechanizmų klasifikacija. Assūro grupės. Plokštieji svirtiniai mechanizmai PSM. Keturgrandis šarnyrinis mechanizmas. Jo charakteristika. Skriejiklio – slankiklio mechanizmas. Jo charakteristika. Kulisinis mechanizmas. Jo charakteristika. Keturgrandžio šarnyrinio mechanizmo metrinė sintezė. Skriejiklio-slankiklio mechanizmo metrinė sintezė. Kulisinio mechanizmo metrinė sintezė. Kinematinė mechanizmo analizė, jos uždaviniai ir metodai. Kinematinės diagramos. Greičių ir pagreičių analogai. Grafinis diferencijavimas. Grafinis integravimas. Ryšys tarp diferencialinės ir integralinės kreivės. Keturgrandžio šarnyrinio mechanizmo grafoanalitinė kinematika. Skriejiklio slankiklio mechanizmo grafoanalitinė kinematika. Kulisinio mechanizmo grafoanalitinė kinematika. Kumšteliniai mechanizmai, jų klasifikacija. Slėgio ir judesio perdavimo kampai kumšteliniame mechanizme. Kumštelinio mechanizmo pagrindiniai dydžiai. Sekiklio judėjimo dėsniai. Grafoanalitinis ir analitinis slėgio ir judesio perdavimo kampo nustatymo būdas. Kumštelis mechanizmas su smailiu sekliu. Dydžių nustatymas ir profilio sintezė. Kumštelinis mechanizmas su sekikliu su ritinėliu.
  Mechanika, špera(12 puslapių)
  2006-11-14
 • Taikomoji mechanika (9)

  Kinematinės poros. Grandys. Kinematinių porų tipai. Mechanizmas ir jo laisvės laipsnių skaičius. Kinematinė grandinė. Mechanizmas. Mechanizmo laisvės laipsnių skaičius. Mechanizmo sandaros formulė (formulė mechanizmo laisvės laipsnių skaičiui rasti). Aukštesniųjų kinematinių porų pakeitimas žemesniosiomis. Plokščiųjų mechanizmų sudarymas prijungiant struktūrines grupes. Mechanizmų sandaros grupės. Naujų mechanizmų sudarymas. Plokščiųjų mechanizmų klasifikacija, paremta Asuro grupių taikymu. Mechanizmų tipai. Svirtiniai mechanizmai. Svarbiausi plokštieji svirtiniai mechanizmai ir jų savybės. Keturgrandžiai šarnyriniai mechanizmai. Skriejiko - svirties mechanizmas. Skriejiko – slankiklio mechanizmas. Keturgrandžiai kulisiniai mechanizmai. Plokščiųjų svirtinių mechanizmų kinematinė sintezė. Bendri mechanizmų sintezės uždaviniai. Keturgrandžių plokščiųjų mechanizmų kinematinė sintezė. Plokščiųjų svirtinių mechanizmų kinematinė analizė. Kinematinės diagramos. Grafinis diferencijavimas. Grafinis integravimas. Greičių ir pagreičių analogai. Kumšteliniai mechanizmai. Kumštelinių mechanizmų tipai. Kumštelinių mechanizmų kinematinė analizė. Kinematinės analizės uždaviniai ir metodai. Slėgio ir judesio perdavimo kampai. Sekiklio judėjimo dėsniai. Krumpliniai mechanizmai. Pavaros, jų tipai, perdavimo santykis. Cilindrinių tiesiakrumplių krumpliaračių elementai. Krumplinių profilių savybės. Pradiniai apskritimai. Evolventinis sukibimas. Pagrindinis apskritimas evolventiniame kabinimesi. Krumplių interferencija ir pagrindinės evolventinio kabinimosi savybės. Krumpliaračių gamybos būdai. Staklinis kabinimasis. Pradinis gamybinis kontūras (PGK). Dalijamasis ir pradinis apskritimai. Nuliniai ir nenuliniai krumpliaračiai. Krumplinių pavarų kokybės rodikliai. Sudėtingi krumpliniai mechanizmai. Sudėtingi krumpliniai mechanizmai su nejudančiomis sukimosi ašimis. Satelitiniai (epicikliniai) krumpliaratiniai mechanizmai. Mechanizmų atsvėrimas. Rotorių neatsvertumas. Rotorių atsvėrimas.
  Mechanika, špera(37 puslapiai)
  2008-09-02
 • Taikomųjų tyrimų metodologija

  Mokslo metodologija ir metodas. Kategorijos metodologija sampratos įvairovė. Mokslinio tyrimo metodologijos esmė. Tyrimo metodas. Edukologinių tyrimų objektas. Mokslinio pažinimo specifika. Moksliškumo vertinimo kriterijai. Mokslinio tyrimo principai. Mokslinio tyrimo projekto sudarymas. Literatūros studijavimas. Temos pasirinkimas. Temos performulavimas į problemą. Tyrimo tikslo ir uždavinių nusakymas. Hipotezė. Teorinis tyrimas. Tyrimo metodologija. Kiekybiniai tyrimai. Kiekybinė analizė. Kiekybinių ir kokybinių tyrimų santykis. Imties tūris. Jo parinkimo būdai. Empiriniai tyrimo metodai. Dokumentų analizės metodas. Kontent–analizės metodas. Ekspertų vertinimo metodas. Sociometrinis metodas. Kai kurios statistinės procedūros. Standartinių paklaidų ir pasikliautinojo intervalo skaičiavimas ir aiškinimas. Reikšmingumo nustatymas. Metodologines tyrimų klaidos. Mokslinio darbo ataskaitos struktūra ir turinys. Tyrėjų atliekančių tyrimus kompetencijos skiriamieji bruožai.
  Sociologija, špera(20 puslapių)
  2008-01-15
 • Tarptautinė ekonomika (11)

  Valiutos kurso sąvoka ir ekonominiai veiksniai, lemiantys jo pokyčius. Lietuvos dalyvavimas Tarptautiniame valiutos fonde. Lietuva ir pasaulio bankas. Lietuvos respublikos mokėjimų balanso einamosios sąskaitos apžvalga. Muitų rūšys ir jų taikymas Lietuvos respublikos muitų teritorijoje. Netarifiniai prekybos barjerai Lietuvos užsienio prekyboje. Lietuvos narystės Pasaulio prekybos organizacijoje įtaka Lietuvos užsienio prekybai.
  Tarptautinė ekonomika, špera(15 puslapių)
  2007-01-10
 • Tarptautinė firmų internacionalizacija

  Tarptautinis verslas. Verslo plėtrą veikia 3 motyvacijos tikslai. Tarptautiniam verslui yra būdinga. Investicijos. Nagrinėjami investavimo būdai. Tarptautinio verslo gamybos veiksnių klasifikacija. Tarptautinis darbo pasidalijimas. Pasaulinis prekybos tinklas. Pasaulinės ekonomikos atsiradimas. Šiandieninėje globalizacijoje šiuolaikinei pasaulinei ekonomikai būdingi 4 bruožai. Verslo vedimo filosofija. Tarptautinė ekonomika ir jos struktūra. Internacionali ekonomika. Pasaulio arba internacionali ekonomika. Tarptautinė ekonomika. Tarptautinės ekonomikos finansiniai ryšiai. Nacionalinės ekonomikos sektoriai. Nacionalinių sąskaitų sistema (NSS). NSS kriterijai. NSS požiūriu visi instituciniai vienetai skirstomi į 5 grupes.
  Tarptautinė ekonomika, špera(7 puslapiai)
  2006-09-25
 • Tarptautinė prekyba (19)

  Dempingas, taikymo atvejai, kainų riba, pelnas, dempingo rūšys, pelno maksimizavimo atvejai, dempingo naudojimo ekonominės pasekmės, antidempingas, antidempingo ekonominės pasekmės, dempingas trumpalaikiame ir ilgalaikiame periode. Embargas. Muitas, rūšys, klasifikacija, muitų įtaka: vartotojams, gamybininkams, kainai, valstybei, šaliai, muitų įvedimo netiesioginės pasekmės, metodai leidžiantys nustatyti šalies nuostolius įvedus muitus, muitų įtaka šalies ekonomikai. Muitų klasifikacija. Muito įtaka vartotojams, kainai ir gamintojams. Šalies bendri nuostoliai patiriami dėl muito ir jų ekonominė prasmė. Argumentai už ir prieš muitus. Vartojimo efektas. Tiesioginė įtaka. Netiesioginė įtaka. Muitų apsaugos veiksmingumo koeficientas, jo apskaičiavimas, situacijos, kai APK > nominalus apsaugos koeficientas ir atvirkščiai APK < NAK. Muitų apsaugos veiksmingumo koeficientas. Muitus pateisinantys argumentai (iš neto). Prekių muitinės vertės apskaičiavimas (iš neto). Optimalus muitas. Netarifiniai tarptautinės prekybos apribojimai, importo kvotos, rūšys, kvotų tikslai, naudojimas, kvotų naudojimas esant laisvai konkurencijai, kvotų veikimo mechanizmas, kvotų palyginimas su importo muitais, kvotų pavojingumo atvejai, importo licenzijų paskirstymo būdai, importo reguliavimas administracinėmis priemonėmis. Eksporto reguliavimo priemonės: eksporto muitai, muitų ekonominės pasekmės. Eksporto muito ėmimo atvejis ir įvedimo pasekmės, eksporto muitų politika. Eksporto subsidijos ir kompensaciniai muitai, jų ekonominės pasekmės, savanoriškas eksporto apribojimas, jų ekonominės pasekmės, palyginimas su importo kvotomis ir laisvąja prekyba, eksporto kvotavimas. Eksporto subsidijų ekonominės pasekmės. Preferenciniai prekybiniai susivienijimai. Muitų sąjungos sukūrimo ekonominės pasekmės. Ekonominė integracija, pakopos, tipai. Prekybos sukūrimas ir iškraipymas, prie kokių sąlygų muitų sąjunga neiškraipys prekybos. Strateginė prekybos politika. PPO (Pasaulinė prekybos organizacija). Preferenciniai prekybos susitarimai ir jų ekonominės pasekmės. Mokėjimo balansas, struktūra (einamoji sąskaita, kapitalo ir finansinė sąskaita, veiksniai turintys įtakos mokėjimo balansui, subalansavimo metodai ir priemonės. Valiutų kursai, valiutų rinka, valiutų pasiūla ir paklausa, veiksniai nulemiantys valiutų pasiūlą, paklausą, kapitalo srautai ir valiutos kursas, valiutos kursų režimas. Valiutos kursų rūšys ir jų naudojimas: išankstiniai sandoriai ir jų kursas, ateities sandoriai, apsikeitimo sandoriai (svopai), pasirinkimo sandoriai (opcionai), nominalusis ir realusis valiutos kursas. Valiutos kurso kitimas. Stiprios ir silpnos valiutos veiksniai. Perkamosios galios paritetas. Tarptautinė valiutų sistema, aukso standartas, Bretton Woods, OVE, Mastrichtas. Tarptautinis darbo jėgos judėjimas, jo motyvai, pasekmės, modeliai, priežastys, stūmimo ir traukos veiksniai, migracijos vertė ir jos apskaičiavimas, judėjimo įtaka šalių ekonomikom, pasekmės, darbo išteklių jungimosi įtaka darbo išteklių kainai, migracijos ir darbo užmokesčio pasiskirstymas, šalies darbo išteklių jungimosi efektas, tarptautinės migracijos teorijos (neoklasikinė, naujoji ir t.t.). Tarptautinio kapitalo judėjimas. Užsienio investicijos. Tiesioginių užsienio investicijų formos. Tiesioginių užsienio investicijų priežastys. Tiesioginių užsienio investicijų poveikis šalies ūkiui. Tarptautinė bankininkystė. Tarptautinės kapitalo rinkos. Globalizacija. Tarptautinė prekyba. Užsienio prekybos politika. Tarptautinės prekybos absoliutinis pranašumas. Tarptautinės prekybos nauda ir lėšų pasiskirstymas. Tarptautinės prekybos naudos pasiskirstymas. Tarptautinės prekybos sąlygos. Pagrindinės paradigmos, kuriomis grindžiama tarptautinė prekyba.
  Tarptautinė ekonomika, špera(35 puslapiai)
  2009-01-21
 • Tarptautinė privatinė teisė (4)

  Jurisdikcijos klausimai. Pripažinimo klausimai. Tarptautinės privatinės teisės reguliavimo dalykas. Užsienio teisės samprata. Tarptautinės privatinės teisės ir tarptautinės viešosios teisės santykis. Tarptautinės privatinės teisės šaltinių bendroji charakteristika. Konstitucija ir bendrieji teisės principai. Tarptautinės sutartys, kaip tarptautinės privatinės teisės šaltinis. Vidaus statutinė teisė, kaip tarptautinės privatinės teisės šaltinis. Teismų praktika, kaip tarptautinės privatinės teisės šaltinis. Papročiai ir teisės doktrina, kaip tarptautinės privatinės teisės šaltiniai. Kolizinės normos. Kolizinių normų rūšys. Kolizinių normų struktūra. Pagrindiniai kolizijų sprendimo principai. Kolizinių normų kvalifikavimas. Šalutinė problema. Išskaidymas. Grąžinimas. Atsisakymas taikyti užsienio teisę. Teisminio priklausymo bendrosios nuostatos. Actines in personon. Actiones in rem. Forum non convenies. Lis pendens. Sutartinės jurisdikcijos ypatumai tarptautiniame civiliniame procese. Teisminis priklausymas pagal tarptautines sutartis. Ieškinio užtikrinimas. Pranešimų ir šaukimų įteikimas užsienio valstybėse. Įrodymų rinkimas užsienio valstybėse. Užsienio teismų sprendimų pripažinimas ir vykdymas. Tarptautinio komercinio arbitražo klausimai. Teisė, taikytina šeimos teisiniams santykiams. Santuokos galiojimo ir sudarymo procedūra. Ištuoka. Sutuoktinių turtiniai ir asmeniniai neturtiniai tarpusavio santykiai. Vaikų ir tėvų tarpusavio santykiai. Įvaikinimas. Šalių teisė pasirinkti taikytiną teisę. Teisė, taikytina nesant šalių susitarimo dėl taikytinos teisės. Specialūs atvejai pasirenkant taikytiną teisę. Teisė, taikytina deliktinėms prievolėms. Teisė, taikytina nekilnojamiems daiktams. Teisė, taikytina kilnojamiems daiktams. Teisė, taikytina paveldėjimo santykiams. Testamento galiojimas. Kilnojamo turto paveldėjimas. Nekilnojamo turto paveldėjimas. Teisė, taikytina reguliuoti čekius ir vekselius. Teisė, taikytina valiutinėms operacijoms.
  Teisė, špera(7 puslapiai)
  2008-01-01
 • Tarptautinė teisė (5)

  Tarptautinės privatinės teisės samprata ir užsienio elementas. Tarptautinės privatinės teisės turinys. Tarptautinės privatinės teisės santykis su tarptautine viešąja teise. Tarptautinės privatinės teisės metodai. Tarptautinės privatinės teisės doktrinos. Tarptautinės privatinės teisės šaltinių bendroji charakteristika. Tarptautinių sutarčių, kaip teisės šaltinio padėtis Lietuvos teisės sistemoje. Valstybės vidaus teisė kaip tarptautinės privatinės teisės šaltinis. Teismų ir arbitražų sprendimai. Paprotys, kaip tarptautinės privatinės teisės šaltinis. Kolizinės normos samprata ir rūšys. Kolizinės normos struktūra. Teismo santykio bei sąvokų kvalifikavimas. Šalutinė problema ir išskaidymas. Atsiskaitymas taikyti užsienio teisę. Procesinės ir materialinės teisės apribojimas. Fizinių asmenų teisinis statusas ir jiems taikytina teisė. Juridinių asmenų teisinis statusas ir jiems taikytina teisė. Valstybė kaip tarptautinės privatinės teisės subjektas. Jos imunitetas ir jo rūšys. Jurisdikcijų kolizijos sprendimų reikšmė. Teismingumo taisyklės Civilinio proceso kodekse. Sutartinis teismingumas. Laikinosios apsaugos priemonės. Pranešimų, šaukimų įteikimas užsienio valstybėse(bendri bruožai, ypatingai iš konvencijų). Įrodymų rinkimas užsienio valstybėse. Užsienio teisės turinio nustatymas. Užsienio teismų sprendimų pripažinimas, bendrosios nuostatos. Pripažinimas pagal dvišales tarptautines sutartis. Užsienio teismų sprendimo pripažinimo kiti atvejai. Užsienio arbitražo sprendimo pripažinimas. Užsienio teismų (arbitražo) sprendimų vykdymas. Teisė taikytina šeimos teisiniams santykiams Santuokos sudarymas ir galiojimas. Ištuoka. Sutuoktinių turtiniai ir asmeniniai neturtiniai santykiai. Vaikų ir tėvų tarpusavio santykiai. Tarptautinis įvaikinimas. Susitarimas dėl taikytinos teisės tarptautiniams pirkimo pardavimo sutartims. Taikytinos teisės nustatymas neesant šalių susitarimui. Sutarties formai taikytina teisė. 1980 Vienos konvencija dėl tarptautinio prekių pirkimo pardavimo sutarčių. Kilnojamo turto paveldėjimas. Nekilnojamo turto paveldėjimas.
  Tarptautinė teisė, špera(25 puslapiai)
  2007-04-14
 • Tarptautinė teisė (6)

  Pagrindiniai tarptautinės viešosios (tarptautinės teisės) teisės bruožai. Tarptautinės ir nacionalinės (vidaus) teisės santykis. Tarptautinė teisė, Europos Sąjungos (ES) teisė ir nacionalinė teisė. Tarptautinės privatinės teisės samprata ir reguliavimo apimtis. Tarptautinės privatinės teisės metodai. Tarptautinės privatinės teisės santykis su tarptautine viešąja teise ir tarptautinio civilinio proceso teise. Tarptautinis civilinis procesas. Jurisdikcijos (teismingumo) klausimas. Pripažinimo klausimas. Taikytinos teisės klausimas. "Užsienio teisės" samprata. Tarptautinės privatinės teisės istorija: Romos imperija, viduramžiai, Antrasis pasaulinis karas. Šiuolaikinės tendencijos – tarptautinis kolizinės teisės ir privatinės teisės vienodinimas. Bendra šaltinių charakteristika. Konstitucija ir bendrieji teisės principai. Tarptautinės sutartys – sąvoka, rūšys, įsigaliojimo ypatumai, aiškinimas ir taikymas. Tarptautinių sutarčių taikymas ir aiškinimas. Vidaus statutinė teisė. Teismų ir arbitražų praktika. Papročiai ir teisės doktrina. Kolizinės teisės normos. Įstatymų kolizijos atsiradimų prielaidos. Kolizinės teisės normos samprata ir struktūra. Kolizijų sprendimo principai. Kolizinių normų aiškinimas ir taikymas. Teisminių dokumentų įteikimas užsienio valstybėse. Įrodymų rinkimas užsienio valstybėse. Užsienio teismų sprendimų pripažinimas, bendrosios nuostatos. Tarpininkavimas ir taikinimas. Tarptautinio komercinio arbitražo samprata ir arbitražinis susitarimas. Arbitražo procesas ir sprendimas Užsienio arbitražų sprendimų pripažinimas.
  Tarptautinė teisė, špera(11 puslapių)
  2007-05-16
 • Tarptautiniai ekonominiai ryšiai (3)

  Tarptautinių ekonominių santykių raida. Tarptautinės prekybos funkcijų kaita kiekviename pasaulinio ūkio vystymosi etape. Skirtumas tarp vidaus ir užsienio prekybos. Tarptautinių ekonominių santykių vystymosi objektyvios priežastys. Pasaulinio ūkio raidos etapai ir bruožai. Gamybos internacionalizmas, tarptautinio darbo pasidalijimo vystymo koeficientas ir jo ekonominė prasmė. Internacionalinės vertės susidarymas. Pasaulinė kaina ir kainų mechanizmas tarptautinėje prekyboje. Tarptautinių ekonominių santykių struktūra. Tarptautinis darbo pasidalijimas ir jo etapai. Gamybos veiksniai, jų judėjimas. Kapitalo migracijos priežastys ir pasekmės. Kapitalo investicijų formos. Naujos kapitalo investicijų formos. Kapitalo investicijų teorijos (monopolistinio pranašumo, produkto ir gamybos veiksnių netobulumo teorija, tarptautinio produkto gyvavimo ciklo, sekimo paskui firmą lyderį teorija, kryžminė investicijų teorija ir kt.). Investicijų rizika ir jų rūšys. Kapitalo pervedimas ir jo rūšys. Skirtumas nuo kapitalo išvežimo. Tarptautinė technologijų migracija: priežastys, formos. Tarptautinė gyventojų ir kvalifikuotų kodų migracija. Ekonominės pasekmės. Tarptautinių santykių ideologijos. Tarptautinės prekybos būtinumas. Tarptautinių prekių mainų teorija: absoliutinis ir santykinis pranašumas; Chekino – Olino teorema; Leontjevo paradoksas. Paklausos vaidmuo tarptautinėje prekyboje. Protekcionizmas tarptautinėje prekyboje. Laisvoji prekyba ir jos formos. Tarptautinės prekybos reguliavimas. Prekybos kliūtys: muitai, kvotos, apribojimai. Neoprotekcionizmas. Užsienio prekybos balansas. Einamoji mokėjimų sąskaita. Mokėjimo balansas. Muitų teorija. Muitų įtaka vartotojams, gamintojams. Faktiškas muito dydis. Šalies bendri nuostoliai patiriami dėl muitų ir jų ekonominė prasmė. Metodai nustatantys nacionalinius nuostolius dėl muito. Argumentai už ir prieš muitus. Optimalus muitas. Muitai ir gamybos skatinimas. Gamybos subsidijavimas. Importo kvotos ir jų palyginimas su muitais. Importo licenzijų paskirstymo būdai. Muitų sąjungos teorija. Eksporto muitas. Eksporto subsidijos ir kompensaciniai muitai. Dempingas. Rūšys. Antidempingas. Valiutų kursai.
  Makroekonomika, špera(11 puslapių)
  2006-10-18
Puslapyje rodyti po