Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Šperos

Šperos (2046 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Strateginis valdymas (21)

  Strategijos formavimo lygiai. Pagrindinės korporacinės strategijos paskirtis. Funkcinės strategijos. Strategijų tipai. Priekinės integracijos rekomendacijos taikymui. Atgalinės integracijos rekomendacijos taikymui. Horizontalios integracijos rekomendacijos taikymui. Intensyvios strategijos. Skverbimosi į rinką strategija. Rinkos plėtros strategija. Produkto plėtros strategija. Diversifikacijos strategijos. Diversifikacijos tikslai. Diversifikacijos privalumai ir trūkumai. Gynybinės strategijos. Pasitraukimo iš rinkos priežastys. Mažinimo strategija. Padalinio ar organizacijos dalies pardavimas. Lyderiavimas kaštais. Bendrosios strategijos ir 5 konkurencinės jėgos. Diferenciacija. Bendrosios strategijos ir 5 konkurencinės jėgos. Nišos strategija. Bendrosios strategijos ir 5 konkurencinės jėgos. Strategijos, lemiančios nesėkmę. SWOT (SSGG) analizė. Keturi Strategijų Tipai. Bostono Konsultacinės Grupės (BCG) matrica. BCG matricos trūkumai. General elektic matrica. SPACE parametrai. SPACE matricos sudarymas. Pagrindiniai išoriniai veiksniai. Pagrindiniai vidiniai veiksniai. metodai. Vidinė plėtra. Eksportas .Atstovybės užsienyje. Gamybą užsienyje. Multinacionalinės operacijos. Globalinės operacijos. Prielaidos steigti. Sinergijos efektas. Konkurencijos mažinimas - Konkurento įsigijimas naudingas. Vystymas naujų gebėjimų. Integravimo problemos. Neadekvatus įvertinimas. Didelės skolos. Nesugebėjimas pasiekti sinergiją. Per didelė diversifikacija. Vadovai pernelyg susitelkia ties įsigijimais. Strateginis aljansas. Panaikinimas: priežastys. Išorinis kontraktavimas – išorės paslaugų pirkimas. Šaka gimimo fazėje. Dvi svarbios strateginės problemos. Strateginiai sprendimai. Šaka augimo fazėje. Strateginiai sprendimai. Šaka brandos fazėje. Strateginiai sprendimai. Šaka nuosmukio fazėje. Strateginiai sprendimai.
  Vadyba, špera(12 puslapių)
  2009-10-28
 • Strateginis valdymas (5)

  Pramonės šakos gyvavimo ciklo etapai bei šių pokyčių reikšmė firmos strategijai. Pramonės šakos organizavimo tipus bei jų reikšmę firmos organizavimui. Kaip gali būti sprendžiamos problemos, trukdančios realizuoti strateginius pokyčius. Kuo pasižymi konkurencija rinkose su pelno didėjimo iš paklausos pusės efektu ir kokias konkurencines strategijas galima pasirinkti. Kaip valdomi technologijos adaptavimo procesai Kokia naudą iš globalizacijos įgyja firmos? Kokius strateginius iššūkius (reakcija vietos rinkose, efektyvumas, mokymasis) sukuria globalizacija? Kaip globalizacijos sukurtus iššūkius padeda spręsti organizavimas? Korporacijos strategijos sistema bei kaip valdoma strateginė sklaida. Strateginės sklaidos priežastis. Strateginės sklaidos valdymo būdai: resursų paskirstymas ir organizacijos projektavimas. Verslo strategijos procesas. Korporacijos strategijos procesas.
  Vadyba, špera(5 puslapiai)
  2006-09-13
 • Strateginis valdymas (9)

  Strateginio valdymo esmė. Penki strateginio valdymo uždaviniai. Kas turi spręsti 5 strateginio valdymo uždavinius. Strateginio metodo valdyme privalumai. Trys strateginio plano parengimo uždaviniai. Strateginio matymo ir misijos tobulinimas. Tikslų nustatymas. Strategijos parengimas. Konkurencinės situacijos analizė šakoje. Kompanijos padėties analizė. Strategija ir konkurencingumas. Strateginių pokyčių valdymas. Efektyvus lyderis strategas. Lyderio veiklos planavimo tobulinimas.
  Vadyba, špera(7 puslapiai)
  2006-12-03
 • Stratifikacija

  Visuomenės struktūra, santykių kategorijos ir sistemos, Formalių organizacijų tipai, gyvenimo stiliai, socialinis mobilumas, Funkcionalistinė stratifikacijos teorija, K.Marx'o ir F.Engels'o darbo pasidalinimo (DP) samprata, Klasių kova, Lenininis klasės apibrėžimas, progresyvių visuomenių socialinė struktūra, Max Weber'io koncepcijos kritika ir klasių suvokimas, M.Weber'is ir trys lygiai, Rango, asmeninio talento ir progreso išryškinimas, Dėmesio stratifikacijai sumažėjimas, Socialinės stratifikacijos sritis.
  Sociologija, špera(9 puslapiai)
  2005-04-06
 • Stratifikacija (2)

  Visuomenės struktūra. Priklausomybės ir skirtumų sistema. Socialinės grupės. Pirminės ir antrinės grupės. Grupės dydžio svarba. Statusas. Vaidmuo. Socialiniai institutai. Pagrindinės stratifikacijos charakteristikos. Normų ir sankcijų apibrėžimas. Socializacijos poreikis. Diferenciavimas ir rangavimas. Huaco. Funkcionalistinė stratifikacijos teorija. Davis Moore. Stratifikacijos principai. Socialinės stratifikacijos sritis. Dėmesio stratifikacijai sumažėjimas. Rango, asmeninio talento ir progreso išryškinimas. Lenininis klasės apibrėžimas. Giddenso Marxo požiūrio kritika. Marxo klasinis požiūris. Marxo ir Engelso darbo pasidalijimo koncepcija. Giddenso Veberio požiūrio traktavimas.
  Sociologija, špera(8 puslapiai)
  2006-02-17
 • Struktūrinė politika

  Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius. Atskleiskite ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus istorinę raidą Europos Sąjungoje (ES). Klasifikatoriaus gilumas. Ūkio (ir apdirbamosios pramonės) šakinė struktūra sudaroma pagal šiuos ekonominius rodiklius. Ūkio (ir apdirbamosios pramonės) šakos dalies apskaičiavimas. Pagrindinės Lietuvos ūkio šakos. Pagrindinės Lietuvos apdirbamosios pramonės šakos. Ūkio (ir apdirbamosios pramonės) šakinė struktūra, jos sudarymas ir skaičiavimai. Pagrindinių Lietuvos ūkio šakų kitimo tendencijos. Pagrindinių Lietuvos apdirbamosios pramonės šakų kitimo tendencijos. Ūkio proporcijos. Lietuvos apdirbamosios pramonės pagrindinės proporcijos 2002–2006 metų laikotarpiu. Lietuvos žemės ūkio proporcijos kitimo tendencija pastaraisiais metais. Struktūrinių pokyčių skaičiavimo pagrindiniai būdai. Ūkio šakos struktūrinis pokytis. Ūkio struktūrinių pokyčių aritmetinis vidurkis. Ūkio struktūrinių pokyčių kvadratinis vidurkis. Ūkio struktūrinių pokyčių apibendrinantis koeficientas. 3-jų šakų teorijos esmė. Ūkio struktūrinė politika. Pramonės struktūrinė politika. Struktūrinės politikos tipai. Pagrindiniai Lietuvos ūkio (ir pramonės) šakinės struktūros pertvarkymo principai. Ūkio (ir pramonės) šakinės struktūros plėtojimo kriterijai. Gyventojų užimtumo kriterijus. Išteklių poreikio ir jų naudojimo efektyvumo kriterijus. Ūkio (ir pramonės) šakinės struktūros plėtojimo kriterijai. Prioritetų diferenciavimas, jų laipsnio nustatymas ir pagrindimas. Prioritetų skaičiavimo metodas. Struktūrinės politikos formavimo prielaidos. "Eurosklerozės" efektas.
  Ekonomika, špera(8 puslapiai)
  2008-03-26
 • Sveikatos ugdymas

  Sveikatos ugdymo kurso tikslai, reikšmė, turinys. Mokyklos uždaviniai saugant ir ugdant moksleivių sveikatą. Sveikatos lapas mokykloje, jo svarba. Moksleivių sveikatos vertinimo kriterijai. Moksleivių sveikatos grupės. Medicininės fizinio pajėgumo grupės. Ligos samprata. Ligų priežastys. Ligų rūšys. Vidinės ligų priežastys. Organizmo reaktyvumas. Alergija. Fizinis aktyvumas. Hipokinezija ir hiperkinezija, priežastys, įtaka sveikatai. Kaulas, jo sandara ir amžiaus ypatumai. Griaučiai, jų raida. Laikysena, jos formavimas. Taisyklinga laikysena. Laikysenos sutrikimai, jų priežastys. Moksleivių stuburo deformacijos, jų priežastys ir prevencija. Pėda, jos formavimasis. Plokščiapadystė, jos priežastys ir prevencija. Higienos reikalavimai mokykliniams baldams. Mokyklinis suolas. Suolų dydžiai ir jų parinkimas. Higienos reikalavimai baldų sustatymui klasėje. Dirbtuvių, laboratorijų baldai, jų parinkimas. Mokyklos patalpų mikroklimatas. Mikroklimato rodiklių nustatymas ir įvertinimas. Mokyklos patalpų mikroklimato reguliavimas. Vėdinimas, jo įvertinimas ir taisyklės. Mokyklos patalpų apšvietimas, jo įtaka sveikatai ir darbingumui. Natūralaus ir dirbtinio apšvietimo įvertinimas. Kraujas, jo funkcijos ir sandara. Kraujo grupės. Donorystė. Imunitetas, jo reikšmė. Imuniteto rūšys. Grūdinimasis, jo reikšmė sveikatai. Infekcija. Infekcinių ligų sukėlėjai, jų rūšys, ypatumai. Kvėpavimo organai. Kvėpavimas. Taisyklingo kvėpavimo reikšmė. Dantys. Dantų problema mokykliniame amžiuje, priežastys ir prevencija. Burnos higiena. Supratimas apie medžiagų apykaitą ir mitybą. Pagrindinės maisto medžiagos, jų svarba. Klausos sensorinės sistemos reikšmė ugdyme. Dažniausios moksleivių klausos sutrikimų priežastys, prevencija. Lytis. Lyties formavimasis. Supratimas apie nervų sistemos sandarą ir funkcinę reikšmę. Somatinė ir vegetacinė nervų sistema. Supratimas apie nervų sistemos sandarą ir funkcinę reikšmę. Somatinė ir vegetacinė nervų sistema. Psichinės sveikatos kriterijai. Dažniausi psichinės sveikatos sutrikimai mokykliniame amžiuje, jų priežastys ir prevencija. Neurozė. Moksleivių neurozės priežastys ir prevencija. Mokymo proceso organizavimo higiena, jo reikšmė ir funkcijos. Dienotvarkės reikšmė. Moksleivio dienotvarkės sudarymo principai. Moksleivio poilsio formos, jų higieninė charakteristika. Miegas, jo reikšmė. Miego higiena.
  Medicina, špera(6 puslapiai)
  2005-07-21
 • Sveikatos ugdymas (10)

  Pagrindinių sensorinių sistemų problemos. Regėjimo ir klausos saugojimas. Dažniausi regos ir klausos sutrikimai, jų priežastys ir pasekmės. Akių ir ausų sužeidimai, svetimkūniai, pirmoji pagalba. Regėjimo ir klausos problemų ankstyvas išaiškinimas, sutrikimų profilaktika. Akių mankšta, regos higienos įgūdžių formavimas. Triukšmo mažinimo politika. Pedagogo darbo ypatumai, ugdant vaikus su sutrikusia rega ir klausa. Kvėpavimo organų problemos. Taisyklingo kvėpavimo reikšmė. Mokymas taisiklingai kvepuoti. Gryno oro reikšmė sveikatai ir darbingumui. Kvėpavimo sutrikimų priežastys ir pasekmės, profilaktika. Pirma pagalba dusulio metu. Širdies ir kraujagyslių sistemos problemos. Širdies ir kraujagislių augimo ypatumų sąlygoti sutrikimai (pulso ir kraujospūdžio pakitimai, širdies ūžesiai...), jų išaiškinimas. Juvenilinės hipertonijos priežastys, požymiai, prevencija. Įgimtos ir įgytos širdies ligos. Vaikų, sergančių šiomis ligomis, stebėjimas mokykloje, tausojančio režimo sudarymas, fizinio ir protinio krūvio kontrolė. Pirmoji pagalba apalpus. Reanimacijos principai. Šalinimo organų sistema. Šalinimo procesų reikšmė. Šalinimo procesų sutrikimai. Naktinis šlapimo nelaikymas, jo profilaktika. Odos problemos. Odos higienos reikšmė ligų prevencijoje. Alergijų prevencija. Alergenai, alergijų tipai, pirma pagalba ūminių ir sunkių alerginių būklių metu. Alergijų profilaktika. Infekcinių ligų. Infekcinių ligų ypatumai. Infekcinių ligų paplitimas, klasifikacija. Bendrosios ir specialiosios profilaktinės priemonės ugdymo įstaigose. AIDS problema pasaulyje ir Lietuvoje. Ugdymo įstaigų darbuotojų vaidmuo, užkertant kelią infekcinių ligų plitimui. Psichikos sveikata. Psichikos sveikatos samprata. Psichikos sveikatą tausojantys ir bloginantys veiksniai. Nuolatinio streso įtaka sveikatai, streso valdymas. Elgesio sutrikimai. Vaikų neurozės, jų priežastys,pasireiškimo formos ir prevencija. Nerviniai valgymo sutrikimai. Gyvenimo (socialinių įgūdžių) ugdymas. Priklausomybių prevencija. Priklausomybės apibūdinimas ir pagrindiniai požymiai. Priklausomybių rūšys. Narkotinių medžiagų vartojimo paplitimas, vartojimo priežastys ir pasekmės. Narkotikų rūšys ir poveikis. Narkomanijos ir AIDS ryšys. Ankstyvo narkotikų vartojimo išiaškinimo reikšmė. Pirminė narkomanijos prevencija, pagrindiniai principai. Prevencijos programos. Prevencija šeimoje, mokykloje ir bendruomenėje. Ugdymo proceso higiena: higienos reikalavimai pamokų tvarkaraščiui, pamokoms, pertraukoms, kontroliniams darbams, užklasinei veiklai. Mokinių protinis darbingumas ir jį lemiantys veiksniai. Nuovargis ir pervargimas. Pervargimo priežastys ir profilaktika. Dienotvarkės reikšmė ir sudarymo principai. Ugdymo institucijų higiena. Higienos reikalavimai patalpoms, baldams ir įrangai. Mikroklimato ir apšvietimo higiena. Pedagogo profesinė higiena. Oro, vandens, dirvožemio taršos, radiacijos įtaka sveikatai, profilaktinės priemonės. Gamtinių veiksnių panaudojimas sveikatai gerinti. Grūdinimasis, jo reikšmė. Lytis ir lytinis ugdymas. Lytinis brendimas ir branda. Organizmo pokyčiai lytinio brendimo metu. Ankstyvi lytiniai santykiai ir jų pasekmės. Lytiniu keliu plintančios infekcijos ir jų prevencija. Lytinio ugdymo reikšmė, tikslai ir turinys.
  Pedagogika, špera(12 puslapių)
  2010-05-17
 • Sveikatos ugdymas (6)

  Sveikatos ugdymo kurso tikslai, reikšmė ir turinys. Integruotas sveikatos kursas mokykloje. Sveikatos ugdymo modelis. Mokyklos uždaviniai saugant ir ugdant moksleivių sveikatą. Sveikatos samprata. Sveikatą lemiantys veiksniai. Šiuolaikinės Lietuvos gyventojų sveikatos problemos. Moksleivių sveikatos problemos. Sveikatos lapas mokykloje, jo svarba. Moksleivių sveikatos vertinimo kriterijai. Moksleivių sveikatos grupės. Medicininio fizinio pajėgumo grupės. Mokyklos sveikatos priežiūros darbuotojo (slaugytojo) pareigos. Vaiko raida, jos etapai. Organizmo raidos dėsningumai. Organizmas, kaip visuma. Organizmo ryšys su aplinka. Šiuolaikiniai raidos ypatumai. Fizinė sveikata, jos rodikliai. Fizinės raidos įvertinimas. Brandumas mokyklai, jo nustatymas ir įvertinimas. Paveldėjimo, aplinkos ir gyvensenos įtaka sveikatai. Ligos samprata, priežastys, rūšys. Vidinės ligų priežastys. Organizmo reaktyvumas. Alergija. Judamasis aparatas, jo funkcijos. Judėjimo reikšmė. Fizinis aktyvumas. Hipokinezija ir hiperkinezija, jų priežastys ir įtaka sveikatai. Moksleivių fizinio aktyvumo formos. Kaulas, jo sandara ir amžiaus ypatumai. Griaučiai, jų raida. Laikysena, jos formavimasis. Taisyklinga laikysena. Laikysenos sutrikimai, jų priežastys. Moksleivių stuburo deformacijos, jų priežastys ir prevencija. Pėda, jos formavimasis. Plokščiapadystė, jos priežastys ir prevencija. Higienos reikalavimai mokykliniams baldams. Mokyklinis suolas. Suolų dydžiai ir jų parinkimas. Higienos reikalavimai baldų sustatymui klasėje. Dirbtuvių, laboratorijų baldai, jų parinkimas. Higienos reikalavimai kompiuterių klasės įrengimui. Mokyklos patalpų mikroklimatas. Mikroklimato rodiklių nustatymas ir įvertinimas. Mokyklos patalpų mikroklimato reguliavimas. Vėdinimas, jo įvertinimas ir taisyklės. Mokyklos patalpų apšvietimas, jo įtaka sveikatai ir darbingumui. Natūralaus ir dirbtinio apšvietimo įvertinimas. Kraujas, jo sandara ir funkcijos. Kraujo grupės. Donorystė. Dažniausiai pasitaikančios vaikų kraujo ir kraujo gamybos organų ligos, jų priežastys ir prevencija. Imunitetas, jo reikšmė. Imuniteto rūšys. Nespecifinis imunitetas, jo ryšys su gyvensena. Grūdinimasis, jo reikšmė sveikatai. Pagrindinės grūdinimosi taisyklės. Infekcija. Infekcinių ligų sukėlėjai, jų rūšys ir ypatumai. Infekcinių ligų plitimo keliai. Dažniausios oro-lašinės infekcijos. Oro-lašinių infekcijų prevencija. Tuberkuliozė. Tuberkuliozės problema Lietuvoje. Prevencinės priemonės mokykloje. Žarnyno infekcijos ir helmitozės. Užsikrėtimo keliai ir prevencija. Kraujo (transmisinės) infekcijos. Prevencinės priemonės. Supratimas apie specifinį imunitetą. Vakcinacija, jos reikšmė. Infekcinių ligų prevencija mokykloje. Bendrosios ir specialios priemonės. Mokytojo vaidmuo infekcinių ligų prevencijoje. Kraujo apytakos sistema. Dažniausiai pasitaikantys kraujo apytakos sutrikimai mokykliniame amžiuje, priežastys ir prevencija. Pulso ir kraujo spaudimo nustatymas ir įvertinimas. Kvėpavimo organai. Kvėpavimas. Taisyklingo kvėpavimo reikšmė. Kvėpavimo organų ligos ir jų prevencija. Virškinimo organai. Virškinimas, jo reikšmė. Dantys. Dantų problemos, jų priežastys, prevencija. Burnos higiena. Virškinimo sutrikimai ir jų priežastys. Virškinimo organų ligos, jų prevencija. Supratimas apie medžiagų apykaitą ir mitybą. Pagrindinės maisto medžiagos, jų svarba. Sveika mityba. Sveikos mitybos principai ir taisyklės. Sveikos mitybos principų pažeidimų pasekmės. Šalinimo procesai, jų reikšmė. Šalinimo organai. Šlapimo organų sistema. Vaikų šlapinimosi sutrikimai, jų priežastys. Šlapimo organų ligų priežastys ir prevencija. Oda, jos funkcijos. Odos priežiūros ir asmens higienos reikšmė užkrečiamų ligų prevencijai. Sensorinės sistemos, jų reikšmė. Sensorinės sistemos sandara. Regos sensorinės sistemos reikšmė ugdyme. Dažniausi moksleivių regos sutrikimai, jų priežastys ir prevencija. Organizmo reguliacinės sistemos.
  Pedagogika, špera(17 puslapių)
  2007-04-05
 • Sveikatos ugdymas (9)

  Judamasis aparatas. Kraujas ir kraujotaka. Kvėpavimas. Virškinimas. Mityba. Šalinimas. Oda. Ligos. Sensorinės sistemos. Jų reikšmė. Regos sensorinė sistema. Ligos. Klausos sensorinė sistema. Vidaus sekrecijos liaukos. Organizmo reguliacinės sistemos. Lytis, lytinis brendimas. Nervų sistema. Nugaros ir galvos smegenys. Mokymosi fiziologiniai pagrindai. Psichinė sveikata ir jos sutrikimai. Priklausomybės ir prevencija. Protinio darbingumo įvertinimas. Sveikatos ugdymo kurso reikšmė, integravimas mokykloje, sveikatos samprata. Ligos, jų priežastys, klasifikacija.
  Medicina, špera(11 puslapių)
  2007-09-07
 • Šeimos pedagogika (2)

  Auklėjamoji šeimos funkcija. Suvokti vaikų ugdymo šeimoje esmę, tikslus ir uždavinius. Analizuoti šeimos tyrimo metodus. Auklėjimo stilių poveikis vaikams. Kritiškai vertinti negatyvias auklėjimo pozicijas. Skatinimo būdai. Bausmių taikymo galimybės. Analizuoti vaikų elgesio ydas, jų atsiradimo priežastis. Svarstyti vaikų neklausymo priežastis ir numatyti drausminimo būdus. Tipiškos tėvų bendravimo su vaikais klaidos. Nagrinėti veiksnius, įtakojančius mikroklimatą šeimoje. Pozityvus ir negatyvus mikroklimatas šeimoje. Mikroklimatas šeimoje būna palankus. Skyrybų poveikis vaikams. Pedagogų problemos su vaikais patyrusiais tėvų skyrybas. Alkoholio poveikis vaikui. Žalingų įpročių atsiradimo priežastys. Kaip kovoti su žalingais įpročiais. Žymių Lietuvos pedagogų patirtis vaikų ugdymo šeimoje aspektu. Šeimos funkcijos. Analizuoti vaikų ugdymo šeimoje specifiką skirtingais vaiko amžiaus tarpsniais.
  Pedagogika, špera(11 puslapių)
  2007-01-25
 • Šeimos psichologija (2)

  Šeimos psichologijos samprata. mažai socialiniai grupei ir šeimai būdingi tam tikri požymiai. Šeimos poreikiai bei funkcijos. Šeimos struktūros psichologinė samprata. Šeiminiai vaidmenys. Šeimos raida – ciklas. Ikisantuokinis elgesys. Ikisantuokinio elgesio formos. Vedybų partnerio pasirinkimas. Filtrai. Psichopatijos. Patologinis charakteris. Santuoka. Jaunos šeimos psichologinės problemos. Pagyvenusių žmonių šeima. Jų psichologija. Tėvų ir vaikų santykių vystymasis. Brandi šeima ir jos problemos. Darnos samprata. Skyrybos. Našlystė. Konfliktai šeimoje.
  Socialinė psichologija, špera(12 puslapių)
  2007-06-16
 • Šeimos teisė

  Sutuoktinių turto teisinis režimas. Vaiko kilmės ir tėvystės įstatymo bendrosios nuostatos. Asmeniniai vaikų ir tėvų santykiai. Tėvų pareiga išlaikyti savo vaikus. Vaikų pareiga išlaikyti tėvus. Įvaikinimo sąlygos ir tvarką. Bendras gyvenimas neįregistravus santuokos.
  Civilinė teisė, špera(3 puslapiai)
  2006-01-05
 • Šiaurės Amerika (6)

  Šiaurės Amerikos geografinė padėtis ir teritorija. Šiaurės Amerikos geologinė struktūra. Šiaurės Amerikos pleistoceno apledėjimas ir jo įtaka dabartiniam paviršiui. Neotektonika ir dabartinis Šiaurės Amerikos paviršius. Vakarinės Šiaurės Amerikos dalies (Kordiljerinės) paviršiaus bruožai. Šiaurės Amerikos klimatą formuojantys veiksniai. Oro masių cirkuliacija liepos mėnesį Šiaurės Amerikoje. Oro masių cirkuliacija sausio mėnesį Šiaurės Amerikoje. Vidutinių platumų juosta ir jos klimato tipai. Subtropinio klimato juosta ir jos klimato tipai. Šiaurės Amerikos upių režimai ir mitybos tipai. Misisipės geografinė charakteristika. Šiaurės Amerikos ežerai, jų pasiskirstymo dėsningumai ir genetiniai tipai. Didžiųjų Šiaurės Amerikos ežerų geografinė charakteristika. Šiuolaikinis Šiaurės Amerikos apledėjimas. Pagrindiniai Šiaurės Amerikos organinio pasaulio bruožai. Subarktinių platumų geografinės zonos ir jų ypatumai. Vidutinių platumų geografinės zonos ir jų ypatumai. Spygliuočiai miškai. Vakarų pakrančių spygliuočiai miškai. Mišrieji miškai. Plačialapiai miškai. Miškastepės, stepės ir prerijos. Pusdykumės ir dykumos. Subtropinės juostos geografinės zonos ir jų ypatumai. Kserofitiniai retmiškiai ir krūmynai. Subtropinės dykumos. Stepės. Miškastepės. Mišrieji musoniniai subtropikų miškai. Šiaurės Amerikos gyvūnija. Šiaurės Amerikos geografinis rajonavimas. Grenlandija. Kanados Arktinis salynas. Laurencijos aukštumos. Centrinės lygumos. Didžiosios lygumos. Apalačų kalnai. Pakrančių lygumos. Aliaskos Kordiljerai. Kanados Kordiljerai. Pietiniai Kordiljerai. Meksikos kalnynas.
  Gamtinė geografija, špera(14 puslapių)
  2007-12-04
 • Šiluminė fizika

  Kokie vidaus oro parametrai svarbūs patalpų mikroklimatui. Kokie išorės oro parametrai svarbūs statybinės šiluminės fizikos požiūriu. Šildymo sezono parametrai. Dienolaipsniai. Šilumokaitos būdai. Medžiagų drėgnumas. Šilumos laidumo koeficientas. Skaičiuojamasis šilumos laidumo koeficientas. Vandens galų laidumas. Medžiagų laidumas orui. Šiluminė talpa. Šiluminis spinduliavimas. Sorbcija – desorbcija. Medžiagų vandens įgėris. Šiluminė varža. Šilumos perdavimo koeficientas. Šilumos laidumo koeficiento ir šilumos perdavimo koeficiento fizikinės reikšmės. Visuminės šiluminės varžos skaičiavimas. Atitvarų su oro tarpais šiluminė varža. Stacionari ir nestacionari šilumokaita. Šilumos srauto tankis. Temperatūrinių laukų skaičiavimas. Oro drėgnio įvertinimo parametrai. Santykinis oro drėgnis. Kas yra rasos taškas. Temperatūrų pasiskirstymas atitvaroje nestacionariomis sąlygomis. Drėgmės kondensavimosi atitvaros viduje prognozavimas. Didžiausio leistinojo kondensato atitvaros viduje skaičiavimas. Reikalavimai atitvarų drėgminei būsenai. Reikalavimai pastatu atitvarų šilumosaugai. Savitieji šilumos nuostoliai. Leistinos ir normines šilumos perdavimo koeficientų vertės. Šiluminiai tilteliai. Grindų šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas. Pastato šilumos nuostolių skaičiavimas. Garso fiziniai rodikliai (garso lauko charakteristikos). Pagrindiniai šviesos technikos dėsniai ir vienetai. Šilumos perdavimo koeficiento nustatymas eksperimentiniu būdu. Oro drėgnio nustatymas psichrometro pagalba.
  Termodinamika, špera(5 puslapiai)
  2007-05-31
 • Šiluminė fizika (2)

  Vidaus oro parametrai svarbūs patalpų mikroklimatui? Kokie išorės oro parametrai svarbūs statybinės šiluminės fizikos požiūriu. Šildymo sezono parametrai. Dienolaipsniai. Šiluma, šiluminė energija, temperatūra. Šilumokaitos būdai. Šilumos laidumo koeficientas. Šilumos perdavimas laidumu. Projektinis šilumos laidumo koeficientas. Šilumos perdavimas konvekcija. Šilumos perdavimas spinduliavimu. Saulės spektras. Šiluminė talpa. Šiluminis imlumą. Medžiagų drėgnumas. Sorbcija-desorbcija. Medžiagų vandens įgėris. Vandens garų laidumas. Medžiagų laidumas orui. Šiluminė varža. Šilumos perdavimo koeficientas. Šilumos laidumo koeficiento ir Šilumos perdavimo koeficiento fizikinė prasmė. Visuminės šiluminės varžos skaičiavimas. Atitvarų su oro tarpais šiluminė varža. Oro tarpo šiluminė varža. Temperatūrinių laukų skaičiavimas. Oro drėgnio įvertinimo parametrai. Reikalavimai atitvarų drėgminei būsenai. Patalpos vidaus oro drėgnio skaičiavimai, užtikrinant kritinio drėgnio nesusidarymą ant atitvarų vidinio paviršiaus. Drėgmės kondensavimosi ant atitvaros paviršiaus prognozavimas. Kondensato kiekio atitvaros viduje skaičiavimas. Drėgmės kondensavimosi atitvaros viduje prognozavimas. Didžiausio leistino kondensato kiekio atitvaros viduje nustatymas. Reikalavimai pastatų šilumosaugai. Leistinosios ir norminės šilumos perdavimo koeficientų vertės. Šilumos nuostolių skaičiavimas per pastato atitvaras. Šiltinimo atsipirkimo laikas skaičiuojamas paprastasis ir tikrasis. Šilumosaugos priemonių atsipirkimo laiko skaičiavimas. Pastatų atitvarų ekonomiškumo uždavinys. Diferencialinė lygtis. Diferencialinė lygtis ir jos sprendimas. Temperatūros svyravimas atitvaros išoriniame paviršiuje. Garso laukas. Garso fiziniai rodikliai(garso lauko charakteristikos). Šviesos technika. Pagrindiniai šviesos technikos dėsniai ir vienetai.
  Fizika, špera(13 puslapių)
  2008-02-21
 • Šiluminė ir akustinė fizika

  Pastatų konstrukcijų ilgaamžiškumas Lietuvos klimato ypatumai. Stacionarus šilumos srautas (šilumos mainai). Temperatūrinio lauko išsidėstymas sienoje. Medžiagų šiluminės savybės. Medžiagų šiluminės drėgminės savybės. Drėgmės judėjimas vandens garų pavidale. Patalpų mikroklimato parametrai (temperatūra, santykinis drėgnis, oro judėjimo greitis). Langai. Šilumos taupymas. Triukšmo spektras. Smūgio garso izoliacija. Vienasluoksnių aitvarų oro garso izoliacija. Garsą sugeriančios medžiagos ir konstrukcijos. Pluoštinės garsą sugeriančios medžiagos. Membraninės garsą sugeriančios medžiagos. Rezonansinės garsą sugeriančios konstrukcijos. Garso lauko augimas ir silpimas uždarose patalpose. Aidėjimo procesas. Aidėjimo trukmė. Ankstyvųjų garso atspindžių struktūra. Difuzinis garso laukas.
  Fizika, špera(13 puslapių)
  2009-07-08
 • Šiluminė technika

  Kuras ir jo klasifikavimas. Kuro degimo šiluma (kaloringumas). Katilo šilumos balanso lygtis. Šilumos generavimo įrenginiai ir jų klasifikavimas. Dujinio kuro deginimas. Skystojo kuro degimas. Kietojo kuro degimas. Pagalbiniai katilinių įrenginiai. Aplinkos tarša, susidaranti energijos generavimo metu. Atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimas energijos generavimui.
  Inžinerija, špera(5 puslapiai)
  2009-02-02
 • Šiuolaikinė lietuvių literatūra

  Antanas Kalanavičius. Birūtė Pūkelevičiūtė. Sigitas Geda. Leonardas Gutauskas. Onė Baliukonytė. Gražina Cieškaitė. Gintaras Patackas. Antanas A. Jonynas. Juozas Erlickas. Ričardas Gavelis. Jurgis Kunčinas. Donaldas Kajokas. Nijolė Miliauskaitė. Kornelijus Platelis. Antanas Ramonas. Vanda Juknaitė. Jolita Skablauskaitė. Jurga Ivanauskaitė. Vaidotas Daunys. Aidas Marčėnas. Sigitas Parulskis. Gintaras Grajauskas. Eugenijus Ališanka. Marius Ivaškevičius. Renata Šerelytė.
  Lietuvių literatūra, špera(4 puslapiai)
  2006-01-13
 • Šiuolaikinės sociologijos teorijos (2)

  T. Parsons ir struktūrinis funkcionalizmas. Struktūrinio funkcionalizmo tradicija. Talcottas Parsonsas ir socialinės tvarkos problema. Fenomenologinė sociologija ir Alfred Schutz. Biografija. Fenomenologinė sociologija. Fenomenologinės sociologijos šaknys. Intersubjektyvumas. Gyvenamasis pasaulis. Tipizacijos ir receptai. Socialinio pasaulio sritys. H. Garfinkel ir etnometodologija. Harold Garfinkel. Pagrindinės etnometodologijos sąvokos. Refleksyvumas. Ataskaita arba atskaita. Indeksiškumas. Dokumentinis metodas. Etnometodologinių tyrimų pavyzdžiai. Kritinė teorija ir Habermas. Komunikacinio veiksmo teorija. Šiuolaikinės visuomenės kritika. V.G. Homans, P. Blau ir mainų teorija. Pirmasis G.C. Homans kūrybos etapas - indukcija. Antrasis G.C. Homans kūrybos etapas – dedukcija. Metodologija. Peter Blau mainų teorija. Teorija. Socialinių institutų atsiradimas. Anthony Giddens. Modernybė, postmodernybė, post-tradicija. Mass-media ir "aš". Racionalaus pasirinkimo prieiga (RPP). Racionalaus pasirinkimo teorijos pagrindinės idėjos. Sociologinio aiškinimo metodologija. Pierre Bourdieu refleksyvioji sociologija. P. Bourdieu intelektualinės skolos. Bourdieu metodologija. Lauko, habitus ir kapitalo teorija. Bourdieu stratifikacijos ir socialinės reprodukcijos teorija. Episteminio refleksyvumo idėja. Lytis ir vyrų dominavimas.
  Sociologija, špera(14 puslapių)
  2009-06-22
Puslapyje rodyti po