Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Šperos

Šperos (2046 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Socialinio aprūpinimo teisė

  Socialinio aprūpinimo sąvoka. Socialinio aprūpinimo pašalpų klasifikacija. Pašalpos, mokamos iš socialinio draudimo lėšų. Socialinio draudimo pašalpų apskaičiavimas. Socialinio draudimo pašalpų skyrimas ir mokėjimas. Socialinės pašalpos sąvoka. Asmenys, turintys teisę gauti socialinę pašalpą. Socialinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas. Valstybės pašalpų šeimoms, auginančioms vaikus, sąvoka ir rūšys. Vienkartinė pašalpa kūdikiui gimus. Šeimos pašalpa. Pašalpa šeimoms, auginančioms tris vaikus ir daugiau. Vaiko globos pašalpa. Pašalpa tikrosios krašto apsaugos tarnybos karių (prievolininkų) vaikams. Našlaičio stipendija. Pašalpa našlaičiams ir likusiems be tėvų globos vaikams įsikurti. Pašalpų skyrimo ir mokėjimo ypatybės.
  Civilinė teisė, špera(6 puslapiai)
  2005-06-10
 • Socialinio darbo istorija

  Skurdo problema ir jos sprendimo keliai. Socialistinė kryptis skurdo problemų sprendime. Konservatyvioji kryptis sprendžiant skurdo problemas. Įvadas į socialinio darbo istoriją. Vargšų globa viduramžiais ir absoliutizmo laikais 16 – 18a. Pilietinis visuomenės formavimasis ir socialinis darbas. Labdaringų organizacijų susivienijimai. "Gyvenviečių" judėjimas - bendruomenių socialinio darbo pradžia. Vargšų globos reglamentavimas ankstyvuoju socialinio darbo laikotarpiu. Socialinis pedagoginis judėjimas. Socialinio darbo metodų istorinė raida. Bendruomeninis socialinio darbo metodas. Perėjimas nuo atskirų socialinių klausimų reguliavimo prie valstybės socialinės politikos. Socialinio darbo profesija Lietuvoje.
  Socialinis darbas, špera(8 puslapiai)
  2006-08-22
 • Socialinio darbo metodika

  Socialinio darbo teorijos samprata, tikslai, požymiai. Teorijos samprata. Atliekant tyrimus naudojami metodai. Vertinimo kriterijai. Skirtingas teorinis požiūris į socialinį darbą, kaip atsaką į rūpestį ir poreikį. Bazinis SD požiūris - įgalinti žmogų, kad jis pasikeistų. Socialinio darbo teorijos ir praktikos taikymas skirtinguose kultūriniuose kontekstuose. Socialinio darbo konstrukcija ir jos ryšys su teorija. Pozityvistinės ir postmodernistinės filosofinės krypties įtaka socialinio darbo teorijai. Socialinio darbo teorijų taikymo principai praktikoje. Socialinio darbo teorinių modelių apžvalga ir jų skirstymas pagal vyraujančius mokslus. Psichodinaminis socialinio darbo teorinis modelis. Funkcinis socialinio darbo teorinis modelis. Į užduotį centruotas socialinio darbo teorinis modelis. Sisteminis modelis socialinio darbo teorijoje. Ekologinis (gyvenimo) modelis kaip sisteminio modelio atmaina. Humanistinės – egzistencinės teorijų idėjų taikymas socialinio darbo praktikoje. Krizių intervencijos socialinio darbo teorinis modelis. Kognityvinės ir bihevioristinės teorijų pritaikymo sferos socialiniame darbe.
  Socialinis darbas, špera(8 puslapiai)
  2006-05-02
 • Socialinio sektoriaus ekonomika (2)

  Socialinio sektoriaus ekonomikos objektas. Socialinio sektoriaus ekonomikos funkcijos. Socialinio sektoriaus ekonomikos ugdymo veiksniai. Socialinio sektoriaus ekonomikos funkcionavimo principai. Socialinio sektoriaus ekonomikos uždaviniai. Socialinio sektoriaus ekonomikos problemos. Sisteminis socialinio sektoriaus ekonomikos tyrimo metodas. Ekonominė įmonės funkcija. Regioninis užimtumo politikos formavimas kaip mezoekonominis uždavinys. Regioninis gyventojų užimtumo vertinimas. Skurdo mažinimas. Teisingas pajamų paskirstymas. Lietuvos ekonominio augimo perspektyvos. Socialinio-ekonominio vystymosi sisteminė tikslų analizė. Ekonomikos, darbo ir socialinės apsaugos efektyvumas. Stabilaus vystymosi uždaviniai ir kryptys. Stabilaus vystymosi indikatoriai. Ekologiniai indikatoriai. Instituciniai indikatoriai. Socialinio sektoriaus ekonomikos rodikliai.
  Ekonomika, špera(10 puslapių)
  2006-11-13
 • Socialinio sektoriaus organizavimas

  Ekonomika. Poreikiai. Ištekliai. Darbo jėga. Ekonomiškai aktyvūs. Technologija. Socialinė apsauga. Socialinė parama. Socialinė pašalpa. Socialinė politika. Skurdas. Skurdo spąstai. Socialinė atskirtis. Socialinė programa. Rinkos ribotumo priežastys. Gyvenimo lygis. Visuomeninės prekės. "Zuikiavimo" problema. Alternatyvūs kaštai. Gamyba. Darbas. Vartotojo perviršis. Gamintojo perviršis. Rinka. Rinkos efektyvumas. Socialinis mobilumas. Užimti gyventojai. Bedarbiai. Laisvalaikio naudingumo kreivė. Darbo rinka. Darbo santykiai. Darbo ribinių pajamų produktas. Pusiausvyros darbo užmokestis. Monopsonija. Monopolija. Migracinis nedarbas. Struktūrinis nedarbas. Darbo rinkos modelis. Profesinių sąjungų įtaka pasiūlai ir paklausai darbo rinkai. Natūralus nedarbo lygis. Stagfliacija. Infliacija. Rinkos dalyviai, kuriems infliacija nuostolinga. Rinkos dalyviai, kuriems infliacija naudinga. Pusiausvyra pinigų rinkoje. Trumpo laikotarpio Filipso kreivė. Kainų ir atlyginimų pokyčių sąveika. Ekonomikos nuosmukis infliacijos sąlygomis. Ekonominis efektyvumas. Socialinis efektyvumas. Socialinis efektyvumas. VUI programos tikslas. VUI projektų ekonominis efektyvumas. SADM uždaviniai. SADM struktūra. Lietuvos darbo biržos (LDB) tikslai. LDB vykdomos programos. Remiamų darbų programa. Profesinio mokymo programa. Viešųjų darbų programa. Darbo klubų programa. Paslaugų klasifikacija pagal teikėjo statusą. Paslaugų klasifikacija pagal kompensavimą. Socialinės paslaugos plačiuoju požiūriu. Socialinės paslaugos siauresniu požiūriu. Socialinės paslaugos siauruoju požiūriu. Socialinių išskyrimo kriterijai. Socialinių paslaugų vertinimo kriterijai. Teisė į socialines paslaugas. Paslaugų prieinamumo kriterijai. Pagrindinės socialinių paslaugų klientų grupės. Bendruomenės paslaugos. Stacionarios paslaugos. Globos pinigai. Socialinių paslaugų poreikis. Socialinių paslaugų poreikio nustatymo būdai. Draudimo sąvokos. Draudimo rūšys. Lietuvos respublikos draudimo priežiūros komisija. Draudimo tankis, prasiskverbimas, išsiplėtimas. Draudimo problemos Lietuvos respublikoje. Socialinio draudimo rūšys. Ilgalaikės išmokos. Trumpalaikės išmokos. Socialinio draudimo institucijos. Senatvės pensija. Invalidumo pensija. Tripakopė pensijų sistema. VSD įmokų pasiskirstymas.
  Ekonomika, špera(7 puslapiai)
  2007-03-06
 • Socialinio sektoriaus organizavimas (2)

  Alternatyvūs kaštai. Bedarbiai. Bendruomenės paslaugos. Darbo jėga. Darbo ištekliai. Darbo ribinių pajamų produktas. Darbo rinka. Darbo rinkos modelis (realaus darbo užmokesčio ir darbuotojų skaičiaus ryšys). Darbo santykiai. Draudimo problemos Lietuvos respublikoje. Draudimo sąvokos: Apdraustasis. Draudėjas. Draudiminis įvykis. Draudimo išmoka. Draudimo laikotarpis. Draudimo objektas. Perdraudimas. Draudimo tankis. Draudimo prasiskverbimas. Draudimo išsiplėtimas. Draudimų rūšys. Civilinės atsakomybės draudimas. Ekonominis efektyvumas. Ekonomikos nuosmukis infliacijos sąlygomis. Ekonomikos teorija. Ekonomiškai aktyvūs. Neaktyvūs. Gamintojo perviršis. Gamyba. Gyvenimo lygio diferenciacija. Globos pinigai. Ilgalaikės išmokos. Infliacija. Invalidumo pensijos. Ištekliai. Kainų ir atlyginimų pokyčių sąveika, profsąjungų įtaka. Laisvalaikio naudingumo kreivė. LDB tikslai. LDB vykdomos programos. Lietuvos respublikos draudimo priežiūros komisija. Migracinis nedarbas. Monopolija. Monopsonija. Natūralus nedarbo lygis. Paslaugų klasifikacija pagal kompensavimą. Profesinio mokymo programa. Profesinis mokymas. Profesinio mokymo įstaiga. Profesinių sąjungų įtaka pasiūlai ir paklausai darbo rinkai. Pusiausvyra pinigų rinkoje. Pusiausvyros DU. Remiamų darbų programa. Rinka. Rinkos dalyviai, kuriems infliacija naudinga. Rinkos dalyviai, kuriems infliacija nuostolinga. Rinkos efektyvumas. Rinkos ribotumo priežastys. SADM struktūra. SADM uždaviniai. SD institucijos. SD rūšys. Senatvės pensija. Skurdas. Skurdo lygis. Skurdo spąstai. Socialinė apsauga. Socialinė atskirtis. Socialinis efektyvumas. Socialinis mobilumas. Socialinė parama. Socialinė pašalpa. Socialinė politika. Socialinė programa. SP išskyrimo kriterijai. SP nustatymo būdai. SP poreikis. Stagfliacija. Struktūrinis nedarbas. Technologija. Tripakopė pensijų sistema. Trumpalaikės išmokos. Trumpo laikotarpio Filipso kreivė. Užimti gyventojai. Vartotojo perviršis. Viešųjų darbų programa. Visuomeninės prekės. VSD įmokų pasiskirstymas. VUI programos tikslas. VUI projektų ekonominis efektyvumas. Zuikiavimo problema. ŽSR. SR samprata. ŽSR vertinimas.
  Socialinis darbas, špera(9 puslapiai)
  2007-05-15
 • Socialinio sektoriaus organizavimas (4)

  Klasikinės socialinės apsaugos tradicijos. Socialinės apsaugos sistema Europoje. Pagrindiniai Lietuvos teisės aktai, reglamentuojantys socialinę apsaugą. Valstybinio socialinio draudimo paskirtis ir funkcijos. Socialinės apsaugos apibrėžimas. Socialinio draudimo rizikos. Sudėtinės socialinės apsaugos dalys. Socialinio draudimo ir socialinės paramos skirtumai. Socialinių paslaugų samprata ir rūšys. Viešasis administravimas ir naujoji viešoji vadyba: atsiradimas ir skirtumai. Naujosios viešosios vadybos pavyzdžiai Lietuvos socialinės apsaugos sistemoje. Pagrindiniai Europos Sąjungos (ES) koordinavimo reglamentai socialinio draudimo srityje, jų paskirtis. Pagrindiniai reiškiniai, darantys įtaką socialinės apsaugos sistemoms ir jų reformoms Europos sąjungos (ES) valstybėse. Atviro koordinavimo metodo Europos sąjungoje (ES) samprata. Migruojančių asmenų socialinė apsauga Europos sąjungoje (ES): teisės aktai ir pagrindinės nuostatos. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos institucijų sistema: socialinio draudimo ir socialinės paramos išmokas mokančios institucijos ir jų pagrindinės funkcijos. Lietuvos pensijų sistemos sandara. Socialinio draudimo, šalpos, socialinės paramos ir valstybinės pensijos, jų vieta pensijų sistemoje. Išankstinės pensijos). Pensijas mokančios institucijos. Kaupiamųjų pensijų sistemos reforma Lietuvoje 2003 metais: priežastys ir pagrindinės nuostatos. Ligos ir motinystės draudimo paskirtis, išmokų rūšys: struktūra, tikslai, uždaviniai. Nelaimingi atsitikimai darbe ir profesinių ligų paskirtis: struktūra, tikslai, uždaviniai. Lietuvos sveikatos draudimo sistema: struktūra, tikslai, uždaviniai. Neįgaliųjų socialinės integracijos sistema: institucijos ir jų funkcijos. Socialinės paramos struktūra, tikslai, uždaviniai. Darbo ir užimtumo politikos samprata ir turinys. Užimtumo politiką įgyvendinančios institucijos. Trišalis principas socialinės apsaugos institucijų valdyme. Trišalės tarybos funkcijos. Socialinė partnerystė "Sodroje" ir Lietuvos darbo biržoje. Pagrindiniai senatvės pensijų organizavimo būdai: einamojo finansavimo (pay-as-you-go) ir kaupiamasis (funded). Profesinės pensijos. Vidinė ir išorinė komunikacija. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymas. Elektroninės paslaugos viešajame sektoriuje ir jų svarba. Personalo valdymo ypatumai socialiniame sektoriuje. Vidaus audito samprata, rūšys ir skirtumai nuo išorinio audito. Strateginio planavimo samprata.
  Viešasis administravimas, špera(15 puslapių)
  2009-02-05
 • Sociologija (12)

  Akultūracija. Amžiaus normos. Amžiaus statusas. Amžiaus tarpsniai. Amžiaus vaidmenys. Analizės lygiai: Mikroanalizė. Makroanalizė. Asimiliacija. Beasmeniškumas. Bendravimo. Vengimo. Palaikymo. Patvirtinimo. Bendruomenė. Planinė bendruomenė. Savanoriška bendrija. Religinės bendruomenės. Urbanistinės bendruomenės. Firmos bendruomenės. Subkultūrinės bendruomenės. Biologinė lytis. Biurokratija. Branduolinė šeima. Deviacija. Deviantinė elgsena. Deviantinė subkultūra. Disfunkcija. Diskriminacija. Dramaturginis požiūris. Etikečių klijavimas. Etninė grupė. Etnocentrizmas. Firmos bendruomenės. Formali grupė. Formali organizacija. Formalios struktūros bruožai. Genderinė tapatybė. Genderiniai idealai. Genocidas. Gerontologija. Homogeninė visuomenė. Identifikavimas. Lyčių unifikacija. Lytiniai vaidmenys. Maskulinizacija. Mažumos ir daugumos santykiai. Modeliavimas. Moralė. Nacionalinė mažuma. Natūralios bendruomenės nykimo priežastys. Natūralios bendruomenės nykimo priežastys. Neformalios struktūros formalioje organizacijoje. Normatyvinė tvarka. Pagrindiniai socialiniai institutai. Pagrindinė grupė. Pagrindiniai santykiai. Paradigma. Patvirtinimo. Persocializacija. Pirminė socializacija (ankstyvoji). Ekstensyvi socializacija. Intensyvi socializacija. Planinė bendruomenė. Pliuralistinė visuomenė. Priskirti vaidmenys. Profesinė socializacija. Psichoanalizės teorija. Rasė. Religija kaip socialinė institucija. Religinės bendruomenės. Religinės grupės. Resocializacija. Ritualai. Sankcijos. Savaime suprantamas arba gyvenimiškasis pasaulis. Saviizoliacija. Savivoka. Segmentacija. Segregacija. Senėjimo teorijos. Simbolinė sąveika. Simbolinės sąveikos paradigma. Situacijos. Socialiniai atlygiai. Socializacija. Sociologinės teorijos apie lyčių nelygybę. Struktūrinė-funkcinė lyčių nelygybė. Specializacija (darbo pasidalijimas). Stereotipas. Stigma. Strata. Struktūrinis funkcionalizmas. Subkultūra. Subkultūrinės bendruomenės. Subordinacija. Susitapatinimas. Suvokti vaidmenys. Šalutinė grupė. Šalutiniai santykiai. Šeimyninė socializacija. Šeimos dezorganizacija. Šeimos funkcijos. Šiuolaikinės šeimos tipai. Šventi simboliai. Švietimo funkcijos. Tarpgeneracinis mobilumas. Tradicijos. Tarpusavio. Tarpusavio sąveikos norma. Urbanistinės bendruomenės. Vaidmens našta. Vaidmens poveikis. Vaidmuo. Identitetas. Imitacija. Institucija. Institucionalizacija. Internalizacija. Išplėstinė šeima. Karjeros mobilumas. Kasta. Klasė. Klasikinis biurokratinės įstaigos modelis. Koevoliucija. Kolonializmas. Kompetencija. Konflikto teorija. Kontrkultūra. Kosmopolitizmas. Ksenofobija. Kultūra. Kultūrinė anemija. Kultūrinė difuzija. Kultūrinė vertybė. Kultūrinės universalijos (bendrybės). Kultūrinis atsilikimas. Kultūrinis reliatyvizmas. Kultūrinis šokas. Kultūros funkcijos. Kultūros rūšys. Kultūros struktūra. Kultūros vertinimas. Kultūrų kaita. Laisvė. Lyčių dimorfizmas. Lyčių nelygybė. Socialinio konflikto paradigma. Socialinė kontrolė. Socialiniai mainai. Socialinis mobilumas. Socialinė nelygybė. Socialinė organizacija. Socialinė sąveika. Socialinė situacija. Socialinis statusas. Socialinė stratifikacija. Socialinė struktūra. Socialinis veikėjas. Valdžia. Valdžios hierarchija. Valdžios tipai. Valstybė. Vertinimas. Vertybių konfliktas. Visuomenės struktūra. Visuomenė.
  Sociologija, špera(6 puslapiai)
  2005-12-02
 • Sociologija (20)

  Sociologija. Sociologijos minties raida. Paradigma. Tyrimo objekto dydis, analizės lygis. Kokybiniai metodai. Atvejo studija. Etnografinė studija. Grounded teorija. Biurokratija. Duomenų kodavimas. Kultūra. Subkultūros. Kultūrų skirtumai. Etnocentrizmas. Kultūrinis reliatyvizmas. Socialinė kontrolė. Karas. Revoliucija. Žiniasklaida. Religija ir bažnyčia. Klausimų tipai. Matavimų skalės. Klausimynas. Duomenų rinkimas. Stratifikacija. Šeima ir santuoka. Darbo samprata. Bedarbystė. Tyrimo problemos formulavimas. Hipotezės. Atranka. Tyrimo rezultatų pristatymas. Visuomenė. Socializacija.
  Sociologija, špera(9 puslapiai)
  2006-05-01
 • Sociologija (21)

  Socialinė stratifikacija Apibrėžimas ir teorinės sampratos. M.Weber. Neovėberistai. Konfliktas. Funkcionalistų požiūris į stratifikaciją. K. Marks. Struktūrinis konstruktyvizmas. Stratifikacijos sistemos. Pagrindiniai socialinį sluoksnį/klasę/stratą išskiriantys požymiai (rodikliai). Socialinis mobilumas. Slauga kaip profesija. Profesinis dominavimas. Medikalizacija. Deprofesionalizacija. Proletarizacijos teorija. Medicinos feminizacija. Kūno sociologija. Kūnas kaip technologija. Kūnas ir technologija. Realybė. Hipertikrovė. Atvaizdas. Simuliacija. Individas. Lyčių (giminės) sociologija. Lyčių priespaudos teorijos. Socialinė kaita. Globalizacija. Kolektyvinis elgesys. Kolektyvinio elgesio formos. Socialinių judėjimų tipai.
  Sociologija, špera(6 puslapiai)
  2006-05-05
 • Sociologija (26)

  Sociologijos teorijos. Struktūrinis funkcionalizmas. 5 pagrindiniai teiginiai, sudarantys SF rėmus. Socialinis konfliktas SK. Simbolinis Interakcionizmas SI arba Simbolinė Sąvoka. Pagrindiniai SI principai. Sociologinis tyrimas. Tyrimo strategija. Bendroji metodologija. Tyrimo metodai. Kultūrinė įvairovė. Požiūriai į kitas kultūras. Socializacija. Socializacijos agentai. Socialinė sąveika. Grupės ir organizacijos. Pirminės ir antrinės grupės. Instrumentinis ir ekspresyvus grupės vaidmuo. Organizacija. Deviacija ir socialinė kontrolė. Biologinės deviacijos teorijos. Psichologinės deviacijos teorijos. Sociologinės deviacijos teorijos. Stratifikacija. Stratifikacijos sistemos. Giminė ir seksualumas. Teorijos. Patriarchatas. Religija. Dvi religijos sociologijos paradigmos. Religinių organizacijų klasifikacija į bažnyčias, denominacijas ir sektas. Giminystė, santuoka ir šeima. Šeima ir santuoka Europos istorijoje. Šeima ir santuoka Lietuvoje. Skyrybos ir ištuokos. Alternatyvos tradiciniai šeimai ir santuokai. Politinė sistema.
  Sociologija, špera(10 puslapių)
  2006-10-03
 • Sociologija (27)

  Sociologijos mokslo samprata. Sociologijos mokslo ištakos. Sociologijos mokslo objektas ir dalykas. Sociologinės analizės lygiai. Sociologijos ryšys su kitais mokslais. Sociologijos teorijos. E. Diurkheimas ir "sociologinė mokykla". K. Marksas. M.Vėberis. Socialinio konflikto teorija. Struktūralizmo teorija. Simbolinis interakcionizmas. Fenomenologinė sociologija. Žinojimo sociologija. Sociologinio tyrimo metodai. Sociologiniai tyrimai: teoriniai ir taikomieji. Sociologijos metodologija ir metodai. Sociologiniai tyrimai, jų rūšys ir klasifikacija. Kiekybiniai ir kokybiniai tyrimai. Kiekybinis tyrimas. Kokybiniai tyrimai. Sociologinio tyrimo procesas. Sociologinės informacijos rinkimo metodai: apklausos, eksperimentas, stebėjimas, sociometrinė apklausa, duomenų analizė ir kt. Kultūra kaip socialinė sistema. Civilizacija. Kultūros sudėtis. Socialinės normos. Kultūrinės universalijos. Tradicijos. Socializacija. Socialinė stratifikacija. Socialinis mobilumas. Socialinė deviacija ir socialinė kontrolė. Socialinė norma. Kaimo ir miesto sociologija. Demografinės socialinio gyvenimo sąlygos ir prielaidos. Migracija. Socialiniai institutai. Tipologija ir funkcijos. Šeima kaip socialinis institutas. Švietimo institutas. Politiniai institutai. Religiniai institutai. Ekonominiai institutai. Socialinės organizacijos samprata.
  Sociologija, špera(19 puslapių)
  2006-10-11
 • Sociologija (28)

  Sociologija. Sociologijos atsiradimas. Sociologijos pradininkai. Sociologijos lygiai. Sociologijos teorinės paradigmos. Simboliai. Kalba. Vertybės. Normos. Kultūrų vienovė ir įvairovė. Kultūros vidinė įvairovė. Socializacija. Grupės ir organizacijos. Kvalifikacija. Šiuolaikinė biurokratijos samprata. Biurokratijos bruožai, atskleisti po M. Weberio.
  Sociologija, špera(9 puslapiai)
  2006-10-20
 • Sociologija (30)

  Sociologija. Visuomenė. Kultūra. Socializacija. Socialinė kontrolė. Klasė, stratifikacija ir nelygybė. Socialinių klasių skirtumai šiandieninėse Vakarų visuomenėse. Atrankos. Apklausos. Klausimų formulavimas. Focus grupės. Simuliaciniai tyrimai. Stebėjimas. Eksperimentas.
  Sociologija, špera(8 puslapiai)
  2006-12-04
 • Sociologija (34)

  Sociologija. Socialinės funkcijos. Socialinės analizės lygiai. Makrosociologinės teorijos. Mikrosociologinės teorijos. Kokybinių tyrimų strategijos. Sociologinės informacijos rinkimo metodai. Kultūra. Simboliai. Etnocentrizmas. Subkultūra. Socialinė mažuma. Deviantinis elgesys. Lytis. Socializacija. Socializacijos veiksniai. Kas būdinga suaugusiųjų socializacijai? Socialinis statusas. Socialinis vaidmuo. Socialinė grupė. Socialinė organizacija. Socialiniai institutai. Šeima. Santuoka. Religija. Pagrindinės pasaulio religijos. Religinių organizacijų formos. Išsimokslinimas (švietimas). Išsimokslinimas ir socialinė stratifikacija. Politinė valdžia. Politiniai režimai. Visuomenės politinė kultūra. Socialinė stratifikacija. Globalizacijos aspektai. Požiūriai į globalizaciją.
  Sociologija, špera(6 puslapiai)
  2007-03-02
 • Sociologija (37)

  Sociologijos mokslo objektas, dalykas ir struktūra. Sociologijos sąvoka. Sociologinių žinių struktūra. Sociologinės analizės lygiai. Sociologijos funkcijos. Sociologijos mokslo ryšys su kitais mokslais. Kultūros samprata. Pagrindiniai elementai. Subkultūros samprata. Deviacijos samprata ir jos funkcijos. Socializacijos samprata ir jos tipai. Socializacija. Kultūrinis kontekstas. Socialinės stratifikacijos supratimas ir aiškinimas. Stratifikacijos dimensijos. Stratifikacijos sistema. Klasės šiuolaikinėje visuomenėje. Maksas Vėberis. Ogiustas Kontas. Diurkheimo sociologijos nuostatos.
  Sociologija, špera(9 puslapiai)
  2007-05-09
 • Sociologija (4)

  Sociologija, jos samprata, struktūra, vaidmuo, funkcijos, analizės, grupės, stratifikacija. Struktūrinis funkcionalizavimas. Socialinė padėtis ir vaidmuo. Organizacija. Biurokratija. Socialinis mobilumas. Klasinės priklausomybės nustatymo metodai.
  Sociologija, špera(6 puslapiai)
  2005-05-31
 • Sociologija (41)

  Sociologija. Sociologijos atsiradimas. Sociologijos pradininkai. Ryšys su kitais mokslais. Sociologija ir visuomenės poreikiai. Sociologijos lygiai. Sociologijos teorinės paradigmos. Kultūra. Kultūros elementai. Kultūros vidinė įvairovė. Kultūrų vienovė ir įvairovė. Socializacija. Asmenybės tapsmo teorijos. Socializacijos tipai. Socializacijos institutai. Asmenybės tapsmo teorijos. Socialinė struktūra. Socialinė padėtis. Socialinis vaidmuo. Socialinė grupė. Socialinė institucija. Visuomenė. Grupės ir organizacijos. Grupė. Grupės bruožai. Grupės elementai. Grupės klasifikavimas. Grupės vidiniai procesai. Grupės elementai. Grupės klasifikavimas. Grupės vidiniai procesai. Organizacija. Nuo tradicinės prie biurokratinės organizacijos. Šiuolaikinės biurokratijos samprata. Biurokratijos bruožai, atskleisti po M. Weberio. Disfunkcijos. Mitų kūrimas ir garbinimas. Informacijos asimetrija. Biudžeto didinimas. Biuro plėtimasis. Biuro autonomija. Privatus pasirinkimas. Deviacija. Socialinė nelygybė. Socialinė stratifikacija. Lytis. Lyčių stratifikacija ir jos ištakos. Socializacija pagal lytį. Lyčių socialiniai vaidmenys. Vaidmenų diferenciacijos aiškinimai. Lyčių nelygybė. Amžius. Amžiaus samprata. Gyvenimo ciklas. Svarbiausi gyvenimo etapai. Amžius ir socialinė struktūra. Senatvės problemos. Socialinės institucijos. Šeima. Šeimos formos. Šeimos funkcijos. Teoriniai požiūriai. Santuoka. Santuokos formos. Nesantuokinės sąjungos. Santuokos sudarymas ir sėkmė. Šeimos vidaus gyvenimas.
  Sociologija, špera(9 puslapiai)
  2008-01-15
 • Sociologija (43)

  Kokios pagrindinės socialinės jėgos nulėmė sociologijos atsiradimą? Kas buvo sociologijos pradininkais ir kokios jų pagrindinės idėjos? Koks yra sociologijos santykis su kitais mokslais? Kokia buvo sociologijos raida Lietuvoje? Kuo skiriasi terminas sociologija medicinoje nuo medicinos sociologijos termino? Kokie yra sociologinės analizės lygmenys? Paaiškinkite kuo skiriasi ir kuo panaši struktūrinio funkcionalizmo paradigma nuo socialinio konflikto paradigmos? Kokie yra pagrindiniai simbolinio interakcionizmo ir feminizmo bruožai? Analizės lygmuo, pagrindiniai atstovai ir idėjos. Kokie yra pagrindiniai kultūros elementai? Kas yra subkultūra? Kas yra etnocentrizmas? Pirminės ir antrinės socializacijos skirtumai. Kokie pagrindiniai socializacijos veiksniai? Kas yra socialinė sąveika? Kuo skiriasi pirminė grupė nuo antrinės? Etzionio formalios organizacijos. Vėberio biurokratijos struktūriniai bruožai. Kokie yra pagrindiniai organizacijos struktūros elementai (pagal H. Leavito)? Deviacija. Kas yra socialinė kontrolė? Kas yra šeima? Kokie pagrindiniai santuokos tipai? Šeimos funkcijos. Religija.
  Sociologija, špera(6 puslapiai)
  2008-03-26
 • Sociologija (44)

  Sociologija kaip socialinis mokslas. Teorinė sociologija: sociologinės minties raida. Socialiniai veiksniai, suformavę poreikį atsirasti sociologijos mokslui. Intelektualinė veikla, sąlygojusi sociologijos mokslo atsiradimą ir susiformavimą. Harriet Martineu (1802-1876), Anglija. Karl Marx (1818-1883), Vokietija – Anglija. Emile Durkheim (1858-1916), Prancūzija. Florian Witold Znaniecki (1882-1958), Lenkija. Albion W. Small (1854-1926), Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV). Sociologija Lietuvoje. Pagrindiniai sociologinio tyrimo proceso etapai. Tyrimo planas, strategija. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė. Visuomeninė kultūra. Individas ir visuomenė. Socialinė sąveika. Socialiniai santykiai. Socialinio vaidmens apibrėžtis.
  Sociologija, špera(19 puslapių)
  2008-04-21
Puslapyje rodyti po