Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Šperos

Šperos (2046 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Skerdimas

  Disciplinos apibrėžimas, uždaviniai, ryšys su kitomis disciplinomis. Mėsa žmonių mityboje. Žemės ūkio gyvuliai – mėsos perdirbimo įmonių žaliava. Galvijienos, kiaulienos, paukštienos didinimo rezervai. Transportavimo įtaka gyvulių sveikatai. Gyvulių transportavimas. Transportavimo ligos. Stresai. Stresinė mėsa. Stresinės mėsos rūšys. Mėsos perdirbimo įmonės, jų tipai. Galvijų skerdimas ir skerdinio apdorojimas. Kiaulių skerdimas nulupant odą, skerdinio apdorojimas. Skerdimo būdai. Kiaulių skerdimas nekupant odos, skerdinio apdorojimas. Triušių skerdimas ir skerdinio apdorojimas. Paukščių skerdimas, skerdinio apdorojimas. Priverstinis sanitarinis gyvulių skerdimas. Skerdenos ir vidaus organų priešskerdiminė ir poskerdiminė ekspertizė. Limfinė sistema ir jos reikšmė veterinarinei ir sanitarinei kontrolei. Sirgusių gyvulių skerdenų ir vidaus organų sanitarinio apdorojimo būdai (pramoninis ir sanitarinis-pramoninis perdirbimas). Maistui netinkamos atliekos. Konfiskatai. Atliekų utilizacija. Mėsos morfologinė sudėtis. Raumeninio audinio morfologinė sudėtis. Jungiamojo audinio morfologinė sudėtis. Kaulinio ir kremzlinio audinio cheminė sudėtis. Mėsos raumeninio audinio cheminė sudėtis. Mėsos kremzlinio ir kaulinio audinio cheminė sudėtis. Mėsos maistinė, biologinė, energetinė vertė. Mėsa. Mėsos kokybės rodikliai. Veiksniai, turintys įtakos mėsos ir mėsos produktų kokybei. Normalūs poskerdiminiai mėsos pakitimai. Mėsos brendimas. Mėsos gedimas (sudusimas, pelėjimas, puvimas). Mėsos rūgimas, gleivėjimas, švytėjimas. MPI valymas, plovimas. MPI valymo medžiagos. MPI dezinfekcija. Dezinfekcinės medžiagos, jų rūšys. Bendri dešrų gamybos technologijos bruožai. Žaliava dešroms gaminti. Reikalavimai dešrų apvalkalams. Virtų dešrų gamybos technologija. Virtų – rūkytų dešrų gamyba. Parūkytų dešrų gamyba. Žalių (rūkytų) dešrų gamybos technologija. Kepeninių dešrų gamybos technologija. Mėsos duonos gamybos technologija. Slėgtainio ir šaltienos gamyba. Mėsos konservų gamybos technologija. Mėsos konservavimas. Konservavimo būdai. Fiziniai mėsos konservavimo būdai (džiovinimas, sublimacinis džiovinimas). Mėsos konservavimas mikrobangomis, ultravioletiniaisi ir infraraudonaisiais spinduliais. Mėsos konservavimas aukšta temperatūra (pasterizacija, sterilizacija, tindalizacija). Mėsos konservavimas žema temperatūra. Mėsos atšaldymas, sušaldymas, gilus sušaldymas. Mėsos sušaldymo būdai (vienfazis ir dvifazis sušaldymas). Mėsos atšildymas (defrostavimas). Defrostavimo būdai. Fiziniai ir cheminiai laikomos mėsos pakitimai. Mėsos sūdymas, sūdymo būdai. Mėsos rūkymas. Rūkymo būdai. Įvairių rūšių gyvulių riebalų charakteristika. Riebalų lydumas. Lydymo būdai. Riebalų valymas. Riebalų gavimas iš kaulų. Subproduktai. Jų cheminė sudėtis ir maistinė vertė. Subproduktų klasifikacija. Įvairių rūšių subproduktų panaudojimas. Subproduktų apdorojimas. Skerdžiamų gyvulių kraujo perdirbimas. Pirminis kraujo apdorojimas, jo konservavimas. Kraujo defibravimas ir stabilizavimas. Stabilizatoriai. Kraujo preparatai, jų panaudojimas. Kraujo konservavimas. Endokrininė žaliava. Jos pirminis apdorojimas. Fermentinė žaliava, jos pirminis apdorojimas. Žarnos. Žarnų pirminis apdorojimas. Odos. Jų cheminė sudėtis ir fizinės savybės. Odų klasifikacija. Odų pirminis apdorojimas, jų konservavimo būdai. Skerdimui skirtų gyv pristatymo-priėmimo tvarka. Įskaitinė gyvulio masė. Gyvulio mėsos nuoskaitos taikomos MPĮ. Gyvulių paruošimo vežimui į MPĮ zootechniniai ir veterinariniai reikalavimai. Gyvulių pristatymo į MPĮ būdai. Centralizuotas ir necentralizuotas. Skerdžiamų galvijų pasiskirstymas į grupes pagal amžių ir lytį. Galvijų skerdenų kokybės vertinimas. Kiaulių skirstymas į grupes pagal amžių, lytį. Skerdžiamų (gyvų) kiaulių pasiskirstymas į kategorijas. Kiaulių skerdenos kokybės nustatymas pagal raumeningumą. Skerdžiamų avių, ožkų nustatymas pagal lytį, amžių. Avių skerdenų vertinimas. Reikalavimai pristatomiems į MPĮ gyviems paukščiams. Paukščių skirstymas į jauniklius ir suaugusius. Paukščių (gyvų) kokybės (įmitimo kategorijos) nustatymas. Paukštienos kokybės nustatymas. Skerdžiami triušiai. Triušienos kokybės nustatymas. Skerdienos išeiga ir masė zootechnikos ir MPĮ praktikoje. Mėsos šviežumas. Šviežumo nustatymo būdai. Riebalų gedimas. Gedimo rūšys. Riebalų gedimo nustatymo būdai. Kokybės valdymo sistemos ISO. Pagrindiniai kokybės vadybos principai. Kokybės valdymo sistemos. Sistema nuo tvarto iki stalo. RVASVT sistema MPĮ. Pagrindiniai diegimo etapai. RVASVT. Pagrindiniai RVASVT principai. maisto priedai, jų rūšys, žymėjimas. LST 1919 mėsa ir jos gaminiai.
  Veterinarija, špera(28 puslapiai)
  2009-03-02
 • Skysčių mechanika

  Skysčio sąvoka. Tankis. Suspaudžiamumas. Temperatūrinis išsiplėtimas. Klampa. Idealaus skysčio sąvoka. Skystį veikiančios jėgos. Skysčio slėgio savoka, matavimo vienetai. Eulerio lygtys. Pagrindinis hidrostatikos dėsnis. Paskalio dėsnis. Skystiniai prietaisai slėgiui matuoti. Mechaniniai prietaisai slėgiui matuoti. Slėgio į plokščią paviršių atstojamoji jėga. Slėgio į kreivą paviršių atstojamoji jėga. Archimedo dėsnis. Skysčio tėkmė jos tipai ir parametrai. Tėkmės vientisumo lygtys. Bernulio lygtys. Hidraulinių nuostolių sąvoka. Turbulentinė tekėjimo struktūra. Šezi formulė. Angos ir antgalio sąvokos. Hidraulinis smūgis ir jo parametrai. Kavitacijos reiškinys. Hidraulinių reiškinių modeliavimas. Hidraulinio panašumo kriterijai ir modeliavimo masteliai. Skysčio tėkmės matematiniai modeliai. Gruntinio vandens dinamikos pagrindai. Gruntinio vandens filtracija.
  Mechanika, špera(6 puslapiai)
  2005-06-19
 • Skysčių mechanika (2)

  Skysčių mechanikos apibrėžimas. Trumpa hidraulikos apžvalga. Skysčių mechanikoje naudojami metodai. Skystis, jo apibrėžimas. Lašeliniai ir dujiniai skysčiai. Idealūs ir realūs skysčiai. Skysčių fizikinės savybės (tankis, tamprumas, klampa, kapiliarumas). Jėgos, veikiančios skystyje. Hidrostatikos apibrėžimas. Hidrostatinis slėgis, jo savybės. Skysčių pusiausvyros diferencialinė lygtys Oilerio hidrostatikos lygtys). Skysčių pusiausvyros diferencialinių lygčių integravimas. Pagrindinis hidrostatikos dėsnis. Pagrindinė hidrostatikos lygtis. Geometrinė ir energetinė jos interpretacija. Absoliutus ( pilnutinis) ir manometrinis (perteklinis) slėgis. Vakuuminis slėgis. Slėgio matavimo prietaisai. Paskalio dėsnis ir techninis taikymas. Hidraulinis presas. Skysčio slėgio jėga į plokščią paviršių. Jėgos dydis, kryptis, pridėties taškas. Archimedo dėsnis. Kūnų plūdrumas ir stabilumas. Hidrodinaminės charakteristikos. Skysčio dalelių judėjimo greitis ir hidrodinaminis slėgis. Pagrindines sąvokos, apibūdinančios skysčių tekėjimą. Tėkmė linija, trajektorija, elementarioji čiurkšlė, tėkmė. Skysčių tekėjimo tyrimo metodai. Lagranžo ir Oilerio metodai. Tėkmės geometriniai ir hidrauliniai elementai (parametrai). Tėkmės geometriniai ir hidrauliniai elementai (parametrai). Elementariosios čiurkšlės debitas. Tėkmės debitas, vidutinis greitis, tėkmės vientisumo lygtis. Neklampaus skysčio dinamika. Diferencialinės skysčių tekėjimo lygtys. (Oilerio hidrodinamikos lygtys). Bernulio lygtis idealiojo skysčio elementariajai čiurkšlei. Lygties geometrinė ir energetinė prasmė. Bernulio lygtis. Pjezometrinis nuolydis, hidraulinis nuolydis. Hidrauliniai nuotoliai, jų priežastys ir rūšys. Laminarinis ir turbulentinis skysčių tekėjimas. Reinoldso skaičius. Skysčių tolyginio tekėjimo lygtis. Turbulentinė tėkmė. Tikrasis greitis taške ir vidurkinis greitis. Reinoldso - Businesko turbulentinės tėkmės modelis. Greičių ir slėgių pulsacija. Tangentiniai įtempimai turbulentinėje tėkmėje, greičių pasiskirstymas turbulentinės tėkmės skerspjūvyje. Laminarinė plėvelė. Hidrauliškai lygūs ir šiurkštūs paviršiai. Hidrauliniai kelio nuostoliai turbulentinėje tėkmėje. Nikuradzės bandymai. Šezi formulė. Vamzdžių ir vamzdynų hidraulinis skaičiavimas. Gyvenviečių vandentiekio sistemos. Pagrindinių vandentiekio elementų konstrukcijos ir įrengimas. Vandens apskaitos mazgas. Gaisrinis vandentiekis. Laistymo čiaupai. Hidraulinio skaičiavimo uždaviniai.
  Mechanika, špera(23 puslapiai)
  2005-06-22
 • Skysčių mechanika (3)

  Skysčių mechanikos apibrėžimas. Trumpa hidraulikos apžvalga. Skysčių mechanikoje naudojami metodai. Skystis, jo apibrėžimas. Lašeliniai ir dujiniai skysčiai. Idealūs ir realūs skysčiai. Skysčių fizikinės savybės (tankis, tamprumas, klampa, kapiliarumas). Jėgos, veikiančios skystyje. Hidrostatikos apibrėžimas. Hidrostatinis slėgis, jo savybės. Skysčių pusiausvyros diferencialinė lygtys Oilerio hidrostatikos lygtys). Skysčių pusiausvyros diferencialinių lygčių integravimas. Pagrindinis hidrostatikos dėsnis. Pagrindinė hidrostatikos lygtis. Geometrinė ir energetinė jos interpretacija. Absoliutus ( pilnutinis) ir manometrinis(perteklinis) slėgis. Vakuuminis slėgis. Slėgio matavimo prietaisai. Paskalio dėsnis ir techninis taikymas. Hidraulinis presas. Skysčio slėgio jėga į plokščią paviršių. Jėgos dydis, kryptis, pridėties taškas. Skysčio slėgio jėga į kreivalinijinius paviršius. Slėgio epiūros. Slėgio kūnai. Jėgos dydis, kryptis pridėties taškas. Archimedo dėsnis. Kūnų plūdrumas ir stabilumas. Skysčių kinematikos ir skysčių dinamikos apibrėžimai. Hidrodinaminės charakteristikos. Skysčio dalelių judėjimo greitis ir hidrodinaminis slėgis. Pagrindines sąvokos, apibūdinančios skysčių tekėjimą. Tėkmė linija, trajektorija, elementarioji čiurkšlė, tėkmė. Skysčių tekėjimo tyrimo metodai. Lagranžo ir Oilerio metodai. Tėkmės geometriniai ir hidrauliniai elementai (parametrai). Skysčių tekėjimo rūšys. Elementariosios čiurkšlės debitas. Tėkmes debitas, vidutinis greitis, tėkmės vientisumo lygtis. Neklampaus skysčio dinamika. Diferencialinės skysčių tekėjimo lygtys. (Oilerio hidrodinamikos lygtys). Bernulio lygtis idealiojo skysčio elementariajai čiurkšlei. Lygties geometrinė ir energetinė prasmė. Bernulio lygtis realiojo skysčio elementariajai čiurkšlei. Lygties geometrine ir energetine prasmė. Pjezometrinis nuolydis, hidraulinis nuolydis. Bernulio lygtis realiojo skysčio tėkmei. Koriolio koeficientas. Lygties geometrinė ir energetinė prasmė, Bernulio lygties grafikas. Bernulio lygties taikymo ribos ir praktinio taikymo pavyzdžiai (venturimetras, ežektorius). Hidrauliniai nuotoliai, jų priežastys ir rūšys. Laminarinis ir turbulentinis skysčių tekėjimas. Reinoldso skaičius. Skysčių tolyginio tekėjimo lygtis. Laminarinis skysčių tekėjimas. Greičių pasiskirstymas. Kelio hidrauliniai nuostoliai laminarinėje tėkmėje. Turbulentinė tėkmė. Tikrasis greitis taške ir vidurkinis greitis. Reinoldso - Businesko turbulentinės tėkmes modelis. Greičių ir slėgių pulsacija. Tangentiniai įtempimai turbulentinėje tėkmėje, greičių pasiskirstymas turbulentinės tėkmės skerspjūvyje. Laminarinė plėvelė. Hidrauliškai lygūs ir šiurkštūs paviršiai. Ekvivalentinis šiurkštumas. Pakraštinis tėkmės sluoksnis. Pradinis ruožas. Hidrauliniai kelio nuostoliai turbulentinėje tėkmėje. Nikuradzės bandymai. Hidraulinės trinties koeficientas. Šezi formulė. Vietiniai hidrauliniai nuostoliai. Vietinių kliūčių koeficientai. Sistemos pasipriešinimo koeficientas. Vamzdžių ir vamzdynų hidraulinis skaičiavimas. Bendros sąvokos ir nuostatai. Trumpų vamzdžių hidraulinis skaičiavimas (ištekėjimas į rezervuarą, sifonas, siurblio siurbimo vamzdis). Ilgų vamzdžių skaičiavimas. Paprasto ilgo vamzdžio hidraulinis skaičiavimas. Vamzdynų hidraulinis skaičiavimas (nuosekliai ir lygiagrečiai sujungti vamzdynai, vamzdis su tolygiai mažėjančiu debitu). Nenusistovėjęs slėginis skysčių tekėjimas vamzdžiuose. Hidraulinis smūgis. Hidraulinis taranas. Skysčių tekėjimas pro angas ir antgalius. Angų tipai. Čiurkšlės suspaudimo atvejai. Čiurkšlės suspaudimo koeficientas. Nenusistovėjęs skysčių tekėjimas pro mažą neapsemtą ir apsemtą angą. Čiurkšlės suspaudimo, greičio ir debito koeficientai. Jų priklausomybė nuo Reinoldso skaičiaus. Nenusistovėjęs skysčių tekėjimas pro dideles angas. Nenusistovėjęs skysčių tekėjimas pro antgalius. Antgalių tipai. Nenusistovėjęs skysčių tekėjimas pro angas ir antgalius. Hidraulinės čiurkšlės. Apsemtos ir neapsemtos hidraulinės čiurkšlės. Gaisrinės čiurkšlės. Skaičiuojamieji čiurkšlių parametrai. Čiurkšlių ir kietų kūnų tarpusavio sąveika. Dinaminis ir reaktyvinis čiurkšlės veikimas. Hidraulinių reiškinių modeliavimas. Geometrinis, kinematinis ir dinaminis hidraulinių reiškinių panašumas. Panašumo kriterijai.
  Mechanika, špera(19 puslapių)
  2006-06-08
 • Slenkamojo ir sukamojo judesio kinematika. Pagrindiniai dinamikos dėsniai

  Slenkamojo judesio kinematika: poslinkis, kelias, greitis, pagreitis. Tangentinis ir normalinis pagreitis. Atskaitos sistema. Sukamojo judesio kinematika: posūkio kampas, kampinis pagreitis, kampinis greitis. Sąryšis tarp linijinių ir kampinių kinematinių dydžių. Pagrindiniai dinamikos dėsniai. Masės samprata. Kūno impulsas, impulso tvermės dėsnis. Sukimo momentas. Pagrindinis dinamikos dėsnis sukamajam judesiui (II Niutono dėsnis). Kūno inercijos momentas ašies atžvilgiu. Inercijos momentų skaičiavimas. Šteinerio teorema. Impulso momentas, impulso momento tvermės dėsnis. Darbas slenkamajame ir sukamajame judėjime. Kinetinė ir potencinė energija, jų ryšys su darbu. Inercinė ir neinercinė atskaitos sistemos. Inercinės jėgos. Išcentrinė inercinė ir Koriolio jėgos. Priverstiniai svyravimai, jų diferencialinė lygtis, jos sprendinys. Rezonansas. Slopstamieji svyravimai, jų diferencialinė lygtis, jos sprendinys. Logaritminis slopinimo dekrementas. Harmoniniai svyravimai. Laisvieji svyravimai, jų diferencialinė lygtis, jos sprendinys. Spyruoklinė, fizinė ir matematinė svyruoklės. Svyravimų energija. Laisvės laipsnių skaičius. Energijos pasiskirstymas pagal laisvės laipsnius Dujų plėtimosi darbas, jų vidinė energija, šilumos kiekis. Grįžtami ir negrįžtami procesai. Cikliniai procesai. Karno ciklas, jo naudingo veikimo koeficientas. Realios dujos. Van-der-Valso lygtis, jos izotermos. Eksperimentinė izotermė. I rūšies faziniai virsmai. Klauzijaus-Klapeirono lygtis, Vienalytės sistemos fazių pusiausvyros diagramos. Trigubas taškas. Pirmas termodinamikos dėsnis, jo taikymas izoprocesams. Molekulių pasiskirstymas pagal greičius (Maksvelio pasiskirstymas). Tikimiausias greitis. Bangos tamprioje aplinkoje. Plokščios bangos lygtis. Stovinčios bangos, jų lygtys. Barometrinė formulė. Bolcmano pasiskirstymas. Adiabatinis procesas. Puasono lygtis. Redukuotos šilumos kiekis. Klauzijaus nelygybė. Entropija. Antras termodinamikos dėsnis.
  Klasikinė mechanika, špera(7 puslapiai)
  2006-01-20
 • Smulkaus ir vidutinio verslo reguliavimas

  Smulkaus ir vidutinio verslo subjektai. Jų vieta Lietuvos ekonomikoje. Rinkos ūkio reguliavimas. Privalumai ir trūkumai. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra, plėtros programos, kryptys, priemonės. Smulkaus ir vidutinio verslo reguliavimo tarnybos Lietuvos mastu. Smulkaus ir vidutinio verslo reguliavimo tarnybos apskričių mastu. Pradinių žinių apie verslo pradžią suteikimas. Svarbiausia informacija apie verslo plėtrą. Informacija apie smulkų ir vidutinį verslą, skelbiama internete. Informacija apie smulkų ir vidutinį verslą, skelbimą per žiniasklaidą. Smulkaus ir vidutinio verslo finansinis skatinimas iš Europos fondų, kitų organizacijų. Smulkaus ir vidutinio verslo finansinis skatinimas iš Lietuvos respublikos vyriausybės, savivaldybės fondų. Verslo informaciniai centrai ir jų steigimas. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra regionu mastu. Ekonomikos nuostatų modeliavimas.
  Makroekonomika, špera(12 puslapių)
  2005-06-30
 • Smulkus ir vidutinis verslas (SVV) (10)

  Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) samprata ir įmonių klasifikavimas. Pagrindinės įmonių rūšys. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) plėtros kryptys. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) būklė Lietuvoje. Europos Sąjungos (ES) Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) politika. Smulkaus ir vidutinio verslo Akto principai ir įgyvendinimo priemonės. Mokesčių būtinumas ir funkcijos. Mokesčių sistemos istorinė raida. Apmokestinimo principai. Mokesčių klasifikavimas. Lietuvos mokesčių sistema. Pagrindiniai mokesčiai ir jų esminės charakteristikos. Dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių esmė. Mokesčių administravimas. Verslo vertinimo principai ir metodai. Verslo vertės nustatymas pajamų požiūriu (diskontuotų piniginių srautų metodas. Verslo vertinimo rizikos įvertinimas. Vertybiniai popieriai ir jų klasifikavimas. Pagrindiniai vertybinių popierių rinkos elementai. Investuotojų grupės ir jų esmė. Vertybinių popierių (VP) listingavimas. Vertybinių popierių (VP) prekybos sąrašų sudarymas. Baltijos šalių Vertybinių popierių (VP) rinkos organizavimas: prekybos sąrašai ir indeksai. Lietuvos VP rinkos infrastruktūra. Europos Sąjungos (ES) struktūrinė parama Lietuvai 2007-2013 metais. Sprendimų dėl ES paramos suteikimo priėmimo procedūros. Verslui ir verslo aplinkai skirtos Europos Sąjungos (ES) paramos priemonės.
  Mikroekonomika, špera(10 puslapių)
  2011-04-19
 • Smulkus ir vidutinis verslas (SVV) (7)

  Ekonomikos valstybinio reguliavimo teorija. Valstybės vaidmuo neoklasikinėje sistemoje. Konkurencijos palaikymas ir apsauga. Pinigų apyvartos reguliavimas, antiinfliacinė politika. Pasiūlos ekonominė teorija ir valstybės mokesčių politika. Valstybė ir rinka keinsistinėje teorijoje. Valstybinis dirižizmas. Valstybinio reguliavimo raida. Valstybė ir verslas. Verslo reguliavimo formos ir metodai. Pagrindinės valstybės funkcijos verslo kūrimosi laikotarpiu. Verslo paramos formos. Mokesčių esmė, funkcijos, apmokėjimų principai. Mokesčių prasmę į vaidmenį, išorinį jų savybių reiškimąsi atspindi 2 mokesčių funkcijos: fiskalinė ir reguliavimo. Mokesčių elementai. Europartneriai programa. PVM. Akcizai. Fizinių asmenų pajamų mokestis. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) nuostatų modeliavimas. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) nuostatų tipai ir metodai. Smulkių ir vidutinių įmonių (SVĮ) rėmimo programos Europos sąjungoje (ES). Smulkių ir vidutinių įmonių (SVĮ) veiklą reguliuojančios Europos sąjungos (ES) institucijos (EK, EIF). Smulkių ir vidutinių įmonių (SVĮ) veiklą reguliuojančios ES institucijos (EIB, ERPB, ESRK). Europos sąjungos (ES) paramos programos smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) plėtotei apžvalga (Business angels; CREA). Mokesčių klasifikavimas.
  Mikroekonomika, špera(16 puslapių)
  2007-03-09
 • Socialinė etika

  Etninių problemų klasifikacija. Organizacijoje yra skiriami šie konfliktai. Konfliktų priežastys. Asmenys atsidūrę konfliktinėje situacijoje turi šias galimybes. Organizacijoje kylantys konfliktai dažniausiai sprendžiami struktūriniais metodais. Vadybinės etikos, vadybinio darbo kultūros pagrindiniai reikalavimai. Pagrindiniai socialinio darbo etikos principai ir vertybės. Pagrindiniai socialinio darbo etikos principų ir vertybių apibūdinimai. Socialinė etika. Subsidiarumas. Solidarumas. Teisingumo rūšys. socialinis teisingumas. Valstybinės pareigos gyventojų atžvilgiu ir atvirkščiai. Socialinė parama.
  Etika, špera(8 puslapiai)
  2008-10-29
 • Socialinė filosofija (3)

  Socialinių idėjų raida Antikoje. Intersubjektyvusis elgesio vertinimo principo grindimas (Kantas). Klasikinis liberalizmas. Objektyvusis elgesio vertinimo principo grindimas. Asmens samprata krikščioniškoje Europos kultūroje. Laisvės įgyvendinimas laisvės srityje. Marksizmas, totalitarizmas (nominalistinė pakraipa). Konservatizmas. Socializmas. Elgesio vertinimo principo įgyvendinimo būdai (Jungo schema). Subjektyvusis elgesio vertinimo principas. Nominalistinės socialinės raidos modelis (vertybės). Krikščioniškoji socialinė teorija. Esencialistinis socialinės raidos modelis. Socialinių teorijų raida.
  Filosofija, špera(12 puslapių)
  2007-01-02
 • Socialinė gerontologija

  Gyventojų senėjimas Lietuvoje. Gyventojų senėjimo veiksniai ir pasekmės. Biologinio senėjimo teorijos: stochastinės. Biologinio senėjimo teorijos: nestochastinės. Sergamumo senyvame amžiuje ypatumai bei ligų profilaktika. Sociologinės senėjimo teorijos: atsiskyrimo ir aktyvumo teorijos. Sociologinės senėjimo teorijos: socialinių mainų teorija. Sociologinės senėjimo teorijos: socialinio konstravimo teorija. Sociologinės senėjimo teorijos: amžiaus stratifikavimo teorija. E.Eriksono psicho-socialinės asmens raidos teorija. Pagyvenusių žmonių šeiminė padėtis ir namų ūkio struktūra. Vyresnio amžiaus žmonių ekonominis aktyvumas, pajamos, skurdas. Pagyvenusių žmonių būsto sąlygos. Senatvė - socialinės apsaugos objektas. Paramos pagyvenusiems žmonėms politika Lietuvoje. Vyresnio amžiaus žmonių socialinio aktyvumo galimybės. Gerontologinio socialinio darbo atsiradimo prielaidos bei raidos etapai. Gerontologinio socialinio darbo ypatumai bei nauji uždaviniai. Gerontologinis socialinis darbas: intervencijos lygiai. Socialinio darbuotojo ir jo kliento požiūris į senatvę ir senėjimą. Rūpinimasis mirštančiuoju.
  Socialinis darbas, špera(5 puslapiai)
  2007-02-21
 • Socialinė medicina

  Socialinės medicinos mokslas, disciplinos raida. Lietuvos sveikatos priežiūros politika ir strategija. Strateginis planavimas Lietuvos sveikatos priežiūros reformai. Tarpsektorinis bendradarbiavimas sveikatos srityje. Sveikatos sistemos reforma Lietuvoje. Sveikatos sistemos reformos strategijos Lietuvoje. Pagrindiniai sveikatos sistemą reglamentuojantys įstatymai. Lietuvos sveikatos programa ir jos vykdymas. Sveikatos ekonomikos sąvokos ir problemos. Sveikatos priežiūros draudimas, finansavimo šaltiniai. Priežiūros paslaugų apmokėjimas. Socialinė gerontologija. Reabilitacija. Gyventojų sveikatą charakterizuojantys faktoriai. Sveikatą nulemiantys veiksniai. Pirminė, antrinė, tretinė sveikatos priežiūra. Vaikų ir paauglių sveikatos priežiūra. Moterų sveikatos priežiūra. Psichologinė pagalba gyventojams. Valstybinė Visuomenės Sveikatos Priežiūros Tarnyba. Priešlaikinės mirtys Lietuvoje ir jų prevencija. Gyventojų sveikatingumo tyrimo metodai. Statistika jos reikšmė. Statistikos rūšys. Statistinio tyrimo metodika. Tyrimo vienetas. Statistinio tyrimo metodai. Statistinio tyrimo plano ir programos sudarymas. Medžiagos įvertinimo programa. Atrankos būdai statistikoje. Atrankinio stebėjimo apimtis. Didžiųjų skaičių dėsnis. Normalaus pasiskirstymo dėsnio pagrindinės savybės. Santykiniai dydžiai. Ekstensyviniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai, variacinė eilutė. Vidurkis, moda, mediana. Pasiskirstymo simetrija. Vidutinė standartinė paklaida. Skirtumo, statistinio patikimumo tarp dviejų rodiklių vertinimas. Pasikliautiniai intervalai. Patikimumo testai (Stjudento kriterijus ir HI kriterijus). Intensyviniai, tarpusavio santykio, vaizdumo dydžiai. Standartizacijos metodas. Demografiniai rodikliai Lietuvoje. Sergamumo analizė.
  Medicina, špera(17 puslapių)
  2010-03-14
 • Socialinė pedagogika (11)

  Atskleiskite pedagogikos, ugdymo mokslo sistemos sklaidą (integraciją su kitais mokslais, naujų pedagogikos mokslo šakų atsiradimas). Mokykla kaip ugdymo institucija. Mokyklos ugdomoji galia. Mokyklos atvirumas visuomenei. Mokykla tęstinio mokymosi institucija. Pasirinkite konkretų moksleivių amžiaus tarpsnį apibūdinkite pasirinkto amžiaus tarpsnio moksleivį bei pateikite šio amžiaus tarpsnio pedagoginės diagnostikos būdus. Pateikite ugdytojo profesiogramos modelį, susiejant ji su XXI amžiaus (21 amžiaus) iššūkiais švietimui, pedagogų perkvalifikavimu, atestavimu, naujomis mokytojų rengimo strategijomis Ugdymo principai. Pateikite principų įgyvendinimo pavyzdžių pedagoginiame procese Lietuvos švietimo sistema. Apibūdinkite įvairias švietimo sistemos institucijas Lietuvos švietimo sistemos principai. Jų sklaida ir įgyvendinimas XXI amžiaus (21 amžiaus) iššūkių kontekste. Švietimo reforma. Paanalizuokite vykdomos švietimo reformos privalumus ir trukumus. Mokimo(-si) organizavimo raida. Ryškiausios mokymo sistemos ir kryptys. Mokymo procesas kaip mokymo komponentų visuma, jų tarpusavio ryšiai. Apibūdinkite tris mokymo tikslų (pažinimo, emocinio-vertybinio ir psichomotorikos) lygius ir juos iliustruokite pavyzdžiais. Pamoka pagrindinė mokymo forma. Pamokos organizavimas. Studijuojamo dalyko pamokų ugdomieji aspektai. Mokymo turinys jo ypatumai ir kaitos tendencijos reformuojant švietimą. Mokymo turinio parinkimo kriterijai pamokoje. Apibūdinkite studijuojamo dalyko standartus, mokymo planus, programų ir vadovėlių ugdomąsias galimybes. Poreikio mokytis ugdymas. Mokymo(-si) motyvacija. Pateikite kuo įvairesnių (konkrečių) pavyzdžių moksleivių motyvacijai skatinti. Mokymo(-si) metodai. Jų pasirinkimo kriterijai ir konkrečių metodų taikymas ugdymo procese. Mokymosi rezultatų tikrinimas ir vertinimas. Principai, funkcijos, metodai. Vertinimo problemos. Asmeninio požiūrio į vertinimą pagrindimas. Vertinimo metodikos. Mokinių grupinio, projektinio, individualaus, rašto darbų vertinimo kriterijai. Aplankai. Projektinis mokymas, jo vieta ugdymo procese. Mokytojo vaidmuo projektiniame darbe. Bendradarbiavimas kaip ugdymo veiksnys pedagoginiame procese. Mokytojo vaidmuo mokantis bendradarbiaujant. Auklėjimo proceso teoriniai pagrindai ir samprata. Auklėjimo problemos ir jų sprendimo budai šiandieninėje mokykloje. Vertybes auklėjimo procese. Vertybių ugdymo metodai. Mokymas(-sis) spręsti ir apsispręsti konkrečiose ugdomojo proceso situacijose. Auklėjimo metodai, jų klasifikacija, paskirtis. Atskirų metodų taikymas ugdymo procese. Dorinis mokinių ugdymas (tikslas, uždaviniai, turinys, būdai). Dorinio auklėjimo problemos ir jų įgyvendinimo bei sprendimo būdai mokykloje. Tautinio ugdymo esmė, tautinės individualybės ugdymas (tikslas, uždaviniai). Pateikite ir aptarkite mokinių ugdymą tautiškumo dvasia per mokomojo dalyko pamokas ir papildomąją veiklą. Mokyklos ir klasės bendruomenė, jos įtaka asmenybei, santykiai grupėje. Dorovinio auklėjimo problemos ir uždaviniai Klasės auklėtojas. Jo pagrindinės veiklos kryptys. Šeima, jos ugdomasis vaidmuo, sėkmingo auklėjimo šeimoje sąlygos. Bendradarbiavimas su mokykla.
  Socialinis darbas, špera(19 puslapių)
  2009-06-11
 • Socialinė pedagogika (9)

  Vaikų socialinė padėtis Lietuvoje. Vaikų socialinė politika Lietuvoje (norminiai aktai). Socialinės pedagogikos samprata, objektas, funkcijos. Socialinio pedagogo profesinės veiklos kryptys. Socialinio ugdymo tikslai, metodai. Rizikos grupių vaikai. Socialinė-pedagoginė parama jiems. Visuomenės raidos ypatumai įtakojantys vaikų socialinį ugdymą. Pasaulėžiūros ir pilietinio ugdymo esmė. Individualus socialinis darbas. Socialiniai pedagoginiai tyrimų metodai. Komunikacijos ir bendravimo reikšmė socioedukaciniame darbe. Vaiko globos ir ugdymo institucijų Lietuvoje sistema. Vaiko užimtumo ir laisvalaikio politika Lietuvoje. Socialinis ugdymas grupėje. Narkomanijos prevencija, kaip sociokultūrinė problema. Vaikų nusikalstamumo prevencijos kryptys ir sistema. Laisvalaikio kultūros formavimas, jos įtaka vaikų ugdymui. Demokratinės vertybės ir principai darbe su vaikais ir jaunimu. Vaikų prievartos rūšys bei prievartos paplitimas. Vaikų prievartos požymiai, pagalba vaikui, patyrusiam prievartą. Vaikų prievartos prevencija. Vaiko teisės ir pareigos. Socialinės atskirties grupės. Gatvės vaikai. Specialiųjų poreikių vaikų ugdymo politika ir principai. Specialiųjų poreikių vaikų socialinio ugdymo specifika Lietuvoje ir Vokietijoje. Socialinė parama, integruojant ir adaptuojant ugdymo institucijose specialiųjų poreikių vaikui. Mokyklos ir socialinio darbuotojo bei šeimos bendradarbiavimas. Vaiko socialinis ugdymas šeimose. Mokymosi motyvacija. Komandinio darbo reikšmė socialiniame ugdyme. Vaikų socialinis ugdymas Dienos centruose. Vaikų ir paauglių socialinis ugdymas globos namuose.
  Pedagogika, špera(20 puslapių)
  2008-03-02
 • Socialinė psichologija (11)

  Grupės samprata. Jos apibrėžtys socialinėje psichologijoje. Grupės funkcijos. Grupės struktūros plotmės. Lyderiavimo esmės sampratos. Lyderio funkcijos. Lyderių tipai (tipologija). Konformizmo tyrimai socialinėje psichologijoje. Referentinių grupių bruožai. Stigmatizuotų grupių ypatybės. Socialinio suvokimo dėsningumai.
  Socialinė psichologija, špera(9 puslapiai)
  2007-01-30
 • Socialinė psichologija (13)

  Socialinės psichologijos objekto apibrėžtis. Grupės samprata. Grupės funkcijos. Referentinių grupių bruožai. Stigmatizuotų grupių ypatybės. Įvaizdžio kūrimo strategijos. Lyderiavimo esmės sampratos. Lyderių tipologijos. Lyderių funkcijos. Socialinio suvokimo dėsningumai. Konformizmo tyrimai socialinėje psichologijoje. Paklusimo tyrimai socialinėje psichologijoje.
  Socialinė psichologija, špera(7 puslapiai)
  2007-08-27
 • Socialinė psichologija (15)

  Socialinė Psichologija Socialinė psichologija. Veiksniai, turintys įtakos socialinei sąveikai. Socialinės psichologijos tyrimo objektas. Šiuolaikinės socialinės psichologijos akcentai. Socialinės psichologijos santykis su kitais mokslais. Bendri reikalavimai apklausai. Stebėjimas. Stebėjimo variantai. Stebėjimo minusai. Eksperimentas. Testai, anketų forma. Aš – vaizdas. Bendrieji-konkretieji aspektai. Žmonių grupės. Psichologinis darnumas. Psichologinis klimatas grupėje. Tarpasmeniniai santykiai. Konfliktas. Neverbalinis bendravimas. Aš - vaizdo įtaka bendravimui. Realieji – parodomieji aspektai. Parodomojo aš pateikimo priežastys. Kaip žmonės manipuliuoja. Trokštamasis aš. Kognityviniai ir afektyvūs aspektai. Veiksniai turintys įtakos aš jausmui. Neadekvataus savęs vertinimas. Grupė ir asmenybė. Priežastingumo lokusas. Bendravimo funkcijos. Aureolės efektas. Referentinė grupė. Savęs vertinimas. Bendravimo apibūdinimas. Svarbiausi bendravimo aspektai (struktūra). Bendravimas ir komunikacija. Gestų interpretavimas. Aktyvus klausymas. Neadekvataus vertinimo šaltiniai. Socialiniai vaidmenys. Vaidmuo. Socialinių vaidmenų stadijos. Socialinių vaidmenų konfliktai. Kaip tvarkomasi su vaidmenų konfliktais? Įprastos rinkimosi stadijos. Motyvacija ir individualūs žmonių tipai. Padedantys žmonės. Direktyvūs žmonės. Konsoliduojantys žmonės. Prisitaikantys žmonės. Statusų hierarchija grupėje. Aš vaizdas. Aš vaizdo turinys. Aš vaizdo formos. Nežodinis bendravimas. Nuostata. Tarpasmeninių konfliktų tipai. Konflikto dinamika. Nuostatų formavimo būdai. Socialinės psichologijos tikslas ir uždaviniai. Konflikto struktūra. Vertybinės situacijos. Aktyvaus klausymosi reikšmė. Sėkmingo bendravimo aspektai. Komandos vaidmenys. Natūralus lyderis ar vadovas. Veiklos žmogus. Idėjų žmogus. Kontaktų žmogus. Organizatorius. Tikrintojas. Teisėjas. Komandos darbuotojas. Socialinės nuostatos. Nuostatų komponentai. Nuostatų formavimasis. Grupė. Bendradarbiavimo strategijos pagrindiniai žingsniai. Bendravimas ir sąveika. Nuostatų pastovumas. Kas svarbu įtikinimui? Kognityvinis disonansas. Festingeris. Festingerio "kognityvinio disonanso teorija". Nuostatos ir elgesys. Nuostatų rūšys. Klausymo funkcijos. Klausymo barjerai. Socialinis suvokimas. Socialinio suvokimo ypatumai. Priežasčių priskyrimas (kauzalinė atribucija).
  Socialinė psichologija, špera(17 puslapių)
  2008-01-16
 • Socialinė psichologija (17)

  Socialiniai poreikiai. Bendriausi bendravimo principai. Asmenybinis bendravimas. Kompetentingo bendravime žmogaus charakteristika. Tarpusavio suvokimas. Socialinis suvokimas. Suvokimo proceso ypatumai. Kategoriškumas. Fiksacija. Suvokimo tikslumas/netikslumas. Suvokimo tikrinimas. Papildomos priemonės suvokimo klaidoms išvengti. Žodinis bendravimas. Pranešimų samprata, tipai. Semantinės taisyklės. Klausymasis ir girdėjimas. Klausymosi tipai. Brownel efektyvaus klausymosi modelis. "Sugedusio telefono" principas. Geras klausytojas M. Burkley-Alen. Nereflektyvus klausymasis. Reflektyvus klausymasis. Klausymasis norint padėti. Atsakymų tipai. Vertinimas. Analizavimas. "Aš" vaizdas. Savimonė. "Aš" vaizdo charakteristika. "Aš" vaizdo kognityviniai-afektyvūs aspektai. "Aš" vaizdo subjektyvumas. "Aš" vaizdo daugiadimensiškumas. "Aš" vaizdo turinys. "Aš" vaizdo daugiadimensiškumas. "Aš" vaizdo formos. "Aš" vaizdo daugiadimensiškumas. Kokius dar išskiria "Aš" vaizdus. Parodomasis (reprezentacinis) "Aš". "Aš" vaizdo labilumas ir rigidiškumas. "Aš" vaizdo labilumas ir rigidiškumas. Paskutinis lašas. Savaime išsipildančios pranašystės. Psichinės gynybos būdai. Kontrolės lokusas. "Aš" vaizdo keitimas. Savęs vertinimas. Savęs vertinimo lygiai. Savęs vertinimas. Veiksniai. "Aš" vaizdas. Aspiracijų lygis. Aplinkinių žmonių įvertinimas. Savęs lyginimas su kitais. Neverbalinis bendravimas. Kūno kalba. Neverbalinio bendravimo funkcijos. Neverbalinis bendravimas. Charakteristika. Neverbalinis ir verbalinis bendravimas. Neverbalinis bendravimas-rūšys. Poza. Gestai. Veido išraiška, akys (žvilgsnis). Džiaugsmo emociją. Nuostaba. Balsas. Artikuliacija. Amplitudė. Intonacija. Garsumas. Kalbos greitis. Lytėjimas, prisilietimas. Apranga. Jausmai. Valdyti galima tai, kas turi vardą. Priežastys dėl kurių neišreiškiame savo jausmų. Konfliktai. Etologinė. Grupinės dinamikos. Frustracijos-agresijos. Sociometrijos. Interakcionistinė. 2 laikotarpio kryptys. Konflikto samprata, tipai. Vidinių asmenybės konfliktų tipai. Pagrindiniai vidinių konfliktų tipai. Vidinių asmenybės konfliktų tipai. Neurotinių konfliktų tipai. Vidinių asmenybės konfliktų sprendimas. Tarpasmeninių konfliktų tipai. Tipai. Konflikto dinamika-etapai. Konflikto dinamika-fazės. Netiesioginiai konflikto sprendimo būdai. Oponento priverstinis klausymo principas. Konfliktiškų asmenybių tipai.
  Socialinė psichologija, špera(7 puslapiai)
  2009-02-02
 • Socialinė psichologija (4)

  Aš vaizdas, socialiniai vaidmenys, socialinės nuostatos, socialinis suvokimas, bendravimo psichologija, žmonių grupės, konfliktų psichologija.
  Socialinė psichologija, špera(5 puslapiai)
  2006-01-16
 • Socialinės paramos psichologija

  Apibūdinkite, kas tai yra socialinė parama. Kaip skirstoma socialinė parama? Kokie teigiami ir neigiami socialinės paramos aspektai? Kaip suprantate altruizmo sąvoką? Kokios psichologijos teorijos aiškina altruistinio elgesio prigimtį? Trumpai apibūdinkite. Kokia situacijos ypatumų svarba motyvacijai padėti? Kokia asmenybės faktorių įtaka pagalbos motyvacijai? Kokia pagalbos objekto įtaka pagalbos motyvacijai? Kokias žinote priešinimosi kritiniams išgyvenimams strategijas ir stilius? Kada tinkama orientuota į emocijas, o kada orientuota į problemą priešinimosi kritiniams išgyvenimams strategija? Kokia aplinkos kontrolės įtaka neigiamo patyrimo išgyvenimui? Koks nerimastingo kliento elgesys ir kokie bendravimo su juo ypatumai? Kokie bendravimo ypatumai su agresyviu ir priešiškai nusiteikusiu klientu? Apibūdinkite bendravimo ypatumus dirbant su nemotyvuotu klientu. Kokie sunkumai kyla teikiant pagalbą klientui keliančiam perdėtus reikalavimus? Kaip juos įveikti? Į ką svarbu atkreipti dėmesį bendraujant su verkiančiu klientu? Apibūdinkite gedėjimo proceso etapus. Kokie bendravimo ypatumai teikiant pagalbą gedinčiam klientui? Apibūdinkite E. Kubbler Rose išskirtas reakcijos į artėjančią mirtį fazes. Pateikite sąvokos krizė apibūdinimą. Kokias žinote psichologines krizes? Kokie psichologinių krizių bruožai? Kokios psichologinių krizių fazės? Paaiškinkite jas. Apibūdinkite savižudybės krizės fenomeną. Kokie psichologiniai aspektai būdingi savižudybių krizėms? Kokius žinote savižudybių tipus? Kaip tinkama elgtis bendraujant su suicidinių ketinimų turinčiu klientu? Kaip reikia nesielgti bendraujant su suicidinių ketinimų turinčiu klientu? Paaiškinkite bendrus krizių intervencijos ypatumus. Kokie kontakto ypatumai su krizę išgyvenančiu žmogumi? Kokiu žinote krizių intervencijos metodus? Kaip suprantate sąvoką postvencija? Kokie pagalbos ypatumai nusižudžiusių artimiesiems?
  Psichologija, špera(12 puslapių)
  2009-05-26
Puslapyje rodyti po