Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Šperos

Šperos (2046 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Projektų valdymas (3)

  Pagrindinis studijų modulio "Projektų valdymas" tikslas. Kokias teorines žinias suteikia studijų modulis "Projektų valdymas". Kokius tris organizacijų tipus išskiria Lee Jacocca. Paaiškinkite vieną iš projektų charakteristikų "laikina veikla". Paaiškinkite vieną iš projektų charakteristikų "unikalumas". Pateikite vieną iš projekto sampratų. Išvardinkite projektinės veiklos apribojimus. Išvardinkite projektuose naudojamus resursus. Kas projekte akcentuojama: procesas ar rezultatas. Projektų valdymo paskirtis 21-ame amžiuje. Integracijos procesai projektų valdyme vyksta dviem kryptimis. Projekto identifikavimo 4 etapai. Paaiškinkite sąvoką "projekto objektyvioji prasmė". Paaiškinkite sąvoką "projekto subjektyvioji prasmė". Kas yra bendro tarp projektų ir operacijų. Nurodykite esminį skirtumą tarp projektų ir operacijų. E.Goldratt'o nuomonė dėl projektų paskirties. H.Kerzner'io nuomonė apie projektų valdymo privalumus. Nurodykite projektų evoliucijos organizacijose etapus. Paaiškinkite sąvoką "projektų vadybos organizacinis brandumas". Kokius "projektų vadybos organizacinio brandumo" lygius žinote. Nurodykite projektų tipus. Nurodykite projektų rūšis. Kokias keturias projektų gyvavimo ciklo fazes žinote. Kokias tris projektų gyvavimo ciklo fazes žinote. Išvardinkite ne mažiau kaip 5 projekto dalyvių grupes. Projektas sisteminiu požiūriu. Projekto samprata pagal PMBOK. Pagrindiniai projekto ypatumai. Pagrindiniai projekto ypatumai. Į kokį klausimą atsako projekto tikslas. Ką parodo projekto uždaviniai. Trilypis projekto tikslas. Projekto tikslų prioritetai. Projektų valdymo būtinumą lemia šie veiksniai. Projektų valdymo sistemos valdomi parametrai. Projekto kokybės valdymas apima. Projekto laiko valdymas apima. Projekto kaštų valdymas apima. Projekto žmogiškųjų išteklių valdymas apima. Projekto pokyčių valdymas apima. Projektų valdymo metodai leidžia. Projekto stebėsenos (monitoringo) samprata. Kuo skiriasi projektų valdymas nuo tradicinių veiklų valdymo. Projektų valdymo samprata. Projektų valdymo principai. Projektų valdymo galimybės. Projektų valdymo privalumai. Projektų valdymo trūkumai. Projektų valdymo dažniausiai kylančios problemos. Kokias projektų valdymo institucijas žinote. Kas yra projektų valdymas. Projektų valdymo procesų grupės. Idėjos/ projekto analizių rūšys. Projektų planavimo etapai. Projekto planavimo tikslas. Projekto planavimo principai. Projekto idėjos atrankos metodai. Projekto dekompozicijos metodo esmė. Projekto išteklių planavimo metodai. Projekto planas gali keistis dėl šių priežasčių. Projekto pakeitimai paveikia. Idėjos/projekto atrankos neskaitmeniniai metodai. Idėjos/projekto atrankos skaitmeniniai metodai. Idėjos/projekto atrankos Q-sort metodo esmė. Projekto planavimo tikslas. Projekto planavimo etapai. Projekto loginės matricos samprata. Projekto loginės matricos "vertikali logika". Kas nurodoma atsakomybės matricoje. Projekto loginės matricos "horizontali logika" Vertikali logika. Kas nurodoma atsakomybės matricoje. Kuriose projekto fazėse privalo būti vykdomas pokyčių valdymas. Ką apima projekto pokyčių valdymas. Prieš priimant sprendimą daryti pakeitimus projekte reikia įvertint. Projekto sėkmės samprata. Projekto sėkmės veiksniai. Du projekto sėkmės aspektai. Sėkmingo projekto modelio pagrindiniai rezultatai.
  Vadyba, špera(4 puslapiai)
  2007-09-20
 • Protokolas

  Protokolas. Valstybės valdyme. Diplomatija valstybės valdyme. Tarptautinio bendravimo protokolas. Nevyriausybinių organizacijų protokolas. Protokolas versle. Derybų protokolas. Statutinių organizacijų protokolas. Dalykinis etiketas ir vadovų elgesio normos. Naujos moterų elgesio ir elgesio su jomis taisyklės. Dalykinio etiketo normų įvairovė pasaulyje. Verslininkų ir vadybininkų veikla užsienyje. Tautinis orumas. Dalykinės manieros, kultūra ir multikultūra. Įvaizdis, sėkmė ir karjera. Pasilinksminimai ir verslas. Dovanos ir suvenyrai verslo vadyboje.
  Etiketas, špera(16 puslapių)
  2007-02-23
 • Protokolas ir etiketas (4)

  Protokolas. Valstybės valdymo protokolo raida Lietuvos Respublikoje (LR), jo pobūdis ir svarbiausi klausimai. Tarptautinio bendravimo protokolas. Nevyriausybinių organizacijų protokolas. Protokolas versle. Derybų protokolas. Statutinių organizacijų protokolas. Verslo protokolas Europos Sąjungos (ES) šalyse. Dalykinis etiketas ir vadovų elgesio normos. Naujos moterų elgesio ir elgesio su jomis taisyklės. Dalykinio etiketo normų įvairovė pasaulyje. Dalykinės manieros, kultūra ir multikultūra. Įvaizdis, sėkmė ir karjera. Pasilinksminimai ir verslas. Dovanos ir suvenyrai verslo vadyboje.
  Etiketas, špera(7 puslapiai)
  2006-10-12
 • Protokolas ir etiketas (9)

  Įvadas. Protokolo samprata, jo raida turinys ir formų įvairovė. Diplomatija valstybės valdyme. Diplomatų privilegijos ir imunitetas. Protokolas valstybės valdyme. Tarptautinio bendravimo protokolas. Nevyriausybinių organizacijų protokolas. Protokolas versle. Derybų ir susitarimų protokolas versle. Statutinių organizacijų protokolas. Dalykinis etiketas ir vadovų elgesio normos. Naujos moterų elgesio ir elgesio su jomis taisyklės. Dalykinio etiketo normų įvairovė pasaulyje. Verslininkų ir vadybininkų veikla užsienyje. Tautinis orumas. Dalykinės manieros. Įvaizdis, sėkmė, karjera. Pasilinksminimai ir verslas. Dovanos ir suvenyrai įstaigų bei verslo vadyboje.
  Etiketas, špera(13 puslapių)
  2007-09-21
 • Psichologija

  Apsisprendimai, Temperamentas, Charakteris, Aštuoni vystymosi "amžiai", Aš, Žmogaus valia, Mirties suvokimas, Dievo buvimo fazės.
  Psichologija, špera(12 puslapių)
  2004-10-27
 • Psichologija (10)

  Streso psichologija. Asmenybės psichologija. Visuminė asmenybes struktūra. Elgesį reguliuojanti procesų eiga. Asmenybės poreikiai. Bendrasis jausmų apibūdinimas. Jausmų formos. Nuostatos. Temperamentas. Temperamento pagrindų aiškinimai. Žmonių skirstimas pagal Krečmerį. Charakteris. Vadovo asmenybė. Vaizduotės įgūdžiai. Vertybių derinimas. Įgalinimo įgūdžiai. Savęs supratimas. Individualios vadovo savybės.
  Psichologija, špera(12 puslapių)
  2005-11-03
 • Psichologija (12)

  Mąstymo rūšys. Veiksminis mąstymas. Vaizdinis mąstymas. Sąvokinis mąstymas. Mąstymo operacijos. Analizė, sintezė, lyginimas, apibendrinimas, sintetinis apibendrinimas, abstrahavimas. Mąstymo formos. Protavimas, dedukcinis protavimas, silogizmas. Psichologinių tyrimų metodai. Eksperimentas, stebėjimas, tyrimas. Klausimų formos.
  Psichologija, špera(9 puslapiai)
  2005-11-26
 • Psichologija (13)

  Psichologijos mokslo šakos. Psichika. Bendroji psichologija. Raidos psichologija. Pedagoginė psichologija. Diferencinė psichologija. Darbo psichologija. Medicinos psichologija. Klinikinė psichologija. Socialinė psichologija. Individualių skirtumų psichologija. Inžinerinė psichologija. Juridinė psichologija. Specialioji psichologija. Karo psichologija. Sporto psichologija. Struktūralizmas. Funkcionalizmas. Biheiviorizmas. Psichoanalizė (kognityvinė, humanistinė). Asmenybės tipai pagal Hipokratą. Jutimai. Suvokimas. Neurofiziologiniai suvokimo pagrindai. Suvokimo ypatumai. Judėjimo suvokimas. Girdimasis suvokimas. Spalvos suvokimas. Laiko suvokimas. Mąstymas. Konkretus veiksminis mąstymas. Konkretus vaizdinis mąstymas. Abstraktusis sąvokinis mąstymas. Kalba. Kalbos rūšys.
  Psichologija, špera(6 puslapiai)
  2005-11-26
 • Psichologija (14)

  Psichologija. Psichologijos kryptys. Psichikos samprata. Psichologijos filogenezė ir ontogenezė, jas įtakojantys veiksniai. Psichikos tyrimo galimybės, būdai. Asmenybės samprata, struktūra. Asmenybės tapsmas. Aktyvumo formos. Veikla, jos struktūra. Motyvacijos samprata. Motyvų rūšys. Asmenybės individualios savybės. Temperamentas. Charakteris. Dėmesys. Suvokimas ir suvokiniai. Atmintis. Mąstymas. Vaizduotė. Psichikos sutrikimai.
  Psichologija, špera(31 puslapis)
  2005-12-12
 • Psichologija (15)

  Temperamentas. Charakteris. Emocijos ir jausmai. Jutimas. Pojūčių rūšys ir klasifikacija. Mąstymas. Intelektas. Veiklos ir elgesio motyvacija. Veiklos motyvacija. Atmintis. Užmiršimas. Dėmesys.
  Psichologija, špera(8 puslapiai)
  2005-12-19
 • Psichologija (2)

  Kas yra psichologija, Psichologijos struktūra, Eksperimentas, Sąmonė, Psichika, Psichikos funkcijos, Psichiniai procesai, Veiklos psichologinė charakteristika, Žaidimų rūšys, Dėmesys, Valia, Intelektas, Asmenybės struktūra, Charakterio bruožai.
  Psichologija, špera(5 puslapiai)
  2004-12-17
 • Psichologija (20)

  Psichologijos apibrėžimas, šakos, tyrimų sritys, tyrimų metodai. Aviatoriaus darbo psichologija. Sensoriniai procesai. Sensorinis kodavimas. Jutimo organai. Biologiniai psichologijos pagrindai. Reflekso lankas. Dydžio, erdvės, judesio suvokimas. Sąmonė ir jos būsenos. Atminties stadijos: įsiminimas, laikymas, atgaminimas. Kalba ir mąstymas. Efektyvus mokymasis. Intelektas. Emocijų apibrėžimas. Emocijų teorijos. Emocinės išraiškos. Sprendimų priėmimas. Užmiršimas, atminties treniravimas. Pojūčiai. Dėmesys. Atminties tipai. Sensorinė, trumpalaikė ir ilgalaikė atmintis. Motyvai, motyvacijos teorijos. Efektyvus bendravimas. Konfliktas. Asmenybės samprata. Savimonė, savigarba ir savirealizacija. Grupė. Komanda.
  Psichologija, špera(8 puslapiai)
  2006-01-23
 • Psichologija (21)

  Psichologija. Psichologijos mokslo šakos, pagrindinės psichologijos tyrimo kryptys. Psichikos samprata, struktūra. Sąmonė ir neįsisąmoninti reiškiniai. Savimonė. Psichologijos tyrimo metodai (aprašomieji, eksperimentiniai, koreliaciniai). Psichologinio įvertinimo metodai (klinikinis, testai ir kiti.). Asmenybės apibūdinimas, individualumo samprata. Temperamentas, jo tipai. Charakteris, nuostatos, stereotipai, vertybinės orientacijos. Sugebėjimai ir intelektas, jų rūšys. Prigimties ir aplinkos įtaka intelekto formavimuisi. Intelekto matavimas. Dirbtinis intelektas. Jutimo apibūdinimas. Pojūčių rūšys. Bendrieji dėsningumai. Suvokimo apibūdinimas. Suvokimo savybės (konstantiškumas, visybiškumas ir kitos) ir rūšys. Iliuzijos. Haliucinacijos. Dėmesys. Dėmesio komponentai. Dėmesio rūšys ir ypatumai. Išsiblaškymo samprata. Atminties apibūdinimas. Atminties asociacijos ir rūšys. Atminties procesai, užmiršimas. Vaizduotė, jos rūšys. Mąstymo samprata. Mąstymo turinys ir formos. Mąstymas ir kalbėjimas. Jų ryšys. Mąstymo operacijos ir rūšys. Mąstymo uždavinių sprendimas. Individualūs mąstymo skirtumai, sutrikimai. Motyvacijos samprata. Motyvai ir poreikiai. Motyvų rūšys (biologiniai, socialiniai, intelektiniai). Emocijų samprata ir fiziologija. Valia. Stresas. Asmenybės sutrikimai.
  Psichologija, špera(7 puslapiai)
  2006-02-03
 • Psichologija (24)

  Psichologija. Psichologijos mokslo objektas. Psichologijos tikslas. Psichologijos metodai. Psichika. Psichinių reiškinių klasifikavimas. Psichologijos tyrimo kryptys. Psichologijos disciplinos. Požiūriai į asmenybę. Konfliktų sprendimo būdai. Psichologinė asmenybės samprata. Adler. Neurotiški gynybos mechanizmai. Asmenybė. humanistinė asmenybės samprata. Rogersas. Spontaniškumas. Pilnai funkcionuojanti asmenybė. A. Maslovo poreikių piramidė. Saviraiška. Psichiniai pažintiniai procesai. Absoliutus pojūčių slenkstis. Suvokimas. Atmintis. Mąstymas. Vaizduotė. Emocijos. Vertybės. Nerimas. Psichozė. Depresija. Stresas. Afekto būsena. Adekcija. Socialinė psichologija. Komunikavimo veiksniai.
  Psichologija, špera(5 puslapiai)
  2006-02-17
 • Psichologija (26)

  Psichologijos objektas, šakos. Kryptys. Uždaviniai. Reikšmė. Vieta mokslų sistemoje. Psichikos tyrimo galimybės ir būdai. Specifiniai raidos. Pedagoginės ir socialinės psichologijos tyrimo būdai. Asmenybė. Jos struktūra, aktyvumo formos. Poreikių, kaip asmenybės raidos varomosios jėgos, hierarchinė struktūra. Asmenybės motyvacinė sfera (kryptingumas). Temperamentas. Charakteris ir sugebėjimai asmenybės struktūroje. Valia. Valios procesas. Asmenybės emocinė sfera. Emocijos ir jausmai. Jų rūšys ir raiškos formos. Dėmesys ir dėmesingumas. Dėmesio rūšys, ypatybės ir veiksniai. Jutimas ir suvokimas. Pojūčių ir suvokimų rūšys, savybės ir ypatumai. Jutimo jautrumas. Jo kitimas. Kompensacija. Atmintis, jos procesai, rūšys, formos, tipai. Atminties veiksniai. Mastymas. Jo veiksmai (operacijos). Mastymo turinio (minties) formos. Mastymo rūsys. Lygiai. Tipai. Mastymas ir kalba. Vaizduotė, jos rūšys. Vaizdinių perdirbimo vaizduotėje būdai. Vaizduotė ir emocijos. Žmogaus pažintinės sferos raida. J. Piaget. Moralės raida. Ž. Pježė, L. Kohlbergas apie moralės raidos lygius ir stadijas. Valios raida. Asmenybės tapsmas. Įvairių psichologijos krypčių atstovų pažiūros į asmenybės raidą, jos veiksnius. Asmenybės raidos stadijos, krizės (pagal Z. Froidą, E. Eriksoną), jų pasekmės. Paauglio psichologinis apibūdinimas. Pedagoginis psichologijos objektas. Mokymo ir auklėjimo vienovė. Ugdymo priklausomybė nuo asmenybės sampratos. Išmokimo teorijos. Reakcijos sąlygojamas. Operantinis, socialinis išmokimas. Išmoktas bejėgiškumas. Mokymosi objektyvūs ir subjektyvūs veiksniai. Mokymosi motyvacija, jos rūšys. Išmokimo priklausomybė nuo motyvacijos lygio. Pedagogo psichologinės savybės. Pedagoginiai mokėjimai, įgūdžiai, pedagoginiai sugebėjimai. Pedagogo profesinės raidos stadijos. Pedagogo savybės. Grupės psichologinis apibūdinimas. Grupių savybės ir rūšys. Referentinė grupė. Sociometriniai metodai. Socializacija. Jos teorijos. Desocializacija ir resocializacija. Socialiniai vaidmenys, jų rūšys. Vaidmenų konfliktai. Socialinis statusas. Statusų hierarchija grupėse. Bendravimas, jo struktūra, rūšys, socialiniai suvokimo ypatumai, klaidos. Individualūs skirtumai bendravime. Bendravimo stiliai. Konfliktai, jų rūšys ir sprendimo būdai. Konfliktiškų asmenybių tipai. Konfliktų profilaktika. Socialinė percepcija. Socialinio suvokimo ypatumai, klaidos. Lyderio psichologija. Požiūriai i lyderystę bruožų, poreikių, elgesio, sąveikos teorijų kontekste. Disfunkcinis ir neurotinis lyderio supratimas. Taikomoji reklamos psichologija. Verslo psichologija.
  Psichologija, špera(34 puslapiai)
  2006-03-01
 • Psichologija (27)

  Psichologijos mokslas: šakos, kryptys ir galimybės. Psichika, jos sritys ir reiškiniai. Asmenybė ir jos struktūros samprata. Asmenybės veiklos motyvacija. Individualios asmenybės savybės. Pažinimo procesai. Emociniai reiškiniai, jų ypatumai. Psichikos sutrikimai.
  Psichologija, špera(5 puslapiai)
  2006-03-03
 • Psichologija (29)

  Psichologijos mokslo samprata, objektas, srovės, kryptys. Psichika. Asmenybė. Psichologiniai pažintiniai procesai (jutimas, suvokimas, atmintis, mąstymas vaizduotė). Psichinės būsenos (jausmai, stresas, afektas, nerimas, depresija). Motyvacinė psichologija (poreikiai, motyvai, vertybės, aspiracijos). Grupės poveikis žmogui ir atvirkščiai (žmonių grupės, jų rūšys, bendravimas, lyderio problema, vadovavimas).
  Psichologija, špera(6 puslapiai)
  2006-03-23
 • Psichologija (30)

  Psichologija. Psichologijos šakos. Tyrimo metodai. Sąmonė. Dėmesys. Dėmesio rūšys. Dėmesio rūšys. Dėmesio savybės (ypatybės). Pojūčio apibūdinimas. Jautrumas ir slenksčiai. Suvokimas. Iliuzijos. Atmintis. Atminties rūšys. Atminties procesai. Atsiminimas. Atminties produktyvumas ir veiksmai. Atminties sutrikimai. Mąstymas. Operacija analizė. Uždavinio sprendimas. Skirtumai. Vaizduotė. Emocijos. Teorijos. Nuotaika. Asmenybės samprata. Individualybė. Asmenybės modeliai. Asmenybės struktūra. Poreikiai. Temperamentas. Temperamento aiškinimas. Charakterio akcentuacijos. Aš – vaizdo – turinys. Vertinimas. Suvokimas. Suvokimo organizavimas. Pastovumas. Dydžio, erdvės, judesio suvokimas. Išmokimas, išmokimo apibrėžimas. Klasikinis sąlygojimas. Instrumentinis ir operantinis sąlygojimas. Stimulo generalizacija ir diskriminavimas. Sąlyginių reakcijų gesimas. Išmokimas ir mokymasis žmogaus vystymesi. Pastiprinimas ir bausmė. Socialinis išmokimas. Atmintis. Atminties tipai. Sensorinė, trumpalaikė ir ilgalaikė atmintis. Atminties stadijos: įsiminimas, laikymas, atgaminimas. Atminties treniravimas. Kalba ir mąstymas. Informacijos perdirbimo modelis. Sąvokos, jų išsidėstymas, hierarchija, sudarymas. Induktyvusis ir deduktyvusis mąstymas. Vaizdinis mąstymas ir kūrybiškumas. Problemų sprendimas. Kalba ir komunikavimas. Kalbos lygiai. Kalbos vystymasis.
  Psichologija, špera(9 puslapiai)
  2006-04-13
 • Psichologija (32)

  Temperamento (dinaminės) savybės (tipologines savybės). C. Jungas. Elgesio tipai: internalas ir eksternalas. Charakteris. Temperamento ir charakterio santykiai. Poreikiai ir motyvai. Atmintis. Mąstymas.
  Psichologija, špera(6 puslapiai)
  2006-05-17
 • Psichologija (38)

  Žmogus. Žmogaus prigimtis. Žmogaus struktūra. Psichologijos objektas. Jutimai. Suvokimas. Dėmesys. Atmintis. Atminties rūšys. Pagrindiniai atminties procesai. Mąstymas. Mąstymo struktūra. Vaizduotė. Vaizduotės procesas. Vaizduotės rūšys. Vaizduotės funkcijos. Vaizdų kūrimo būdai. Vaizduotė ir kiti asmenybės psichiniai procesai.
  Psichologija, špera(8 puslapiai)
  2006-10-13
Puslapyje rodyti po