Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Šperos

Šperos (2046 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Politologija (14)

  Politikos mokslo samprata. Politikos mokslo struktūra. Pagrindinės politikos mokslo kategorijos. Autoritetas ir legitimumas. Trys legitimaus viešpatavimo tipai (pagal M. Veberį). Valstybės samprata. Valstybės aiškinimo modeliai. Autokratinis rėžimas, jo bruožai ir tipologija. Demokratija: pagrindiniai bruožai, veikimo mechanizmas. Laisvės principas. Lygybės principas. Solidarumo principas. Parlamentinis ir prezidentinis rėžimas: bendroji charakteristika. Pusiau prezidentinis rėžimas ir jo tipai (Lietuvos pavyzdžiu). Politinės partijos ir jų funkcijos. Partijų klasifikacija. Partinės sistemos, jų klasifikacija. Interesų grupės. Interesų grupių sąveikos su vyriausybe modeliai. Tarptautinės politikos samprata, jos subjektai (veikėjai). Nevalstybiniai tarptautinės politikos veikėjai. Jungtinių Tautų Organizacija ir Lietuva. Europos Sąjungos raida. NATO ir Lietuva. Pasaulis šaltojo karo laikotarpiu.
  Politologija, špera(13 puslapių)
  2006-03-29
 • Politologija (16)

  Politologijos mokslas. Termino "politologija" kilmė ir reikšmė. Politologijos metodai ir funkcijos. Valdžios esmės ir pagrindiniai jos elementai. Valdžios tipai ir funkcijos. Valstybės atsiradimo prielaidos ir teorijos. Valstybės esmė ir pagrindiniai jos elementai. Valstybės tipai ir funkcijos. Politikos režimo samprata. Demokratinis režimas. Autoritarinis režimas. Totalitarinė valstybė. Politinės partijos esmė, atsiradimo sąlygos ir priežastys. Politinių partijų tipai ir funkcijos. Visuomeniniai judėjimai ir interesų grupės. Partinės sistemos esmė ir tipai. Politinio elito tipai. Politinio elito teorijos. Politinių lyderių esmė. Politinių lyderių tipai. Pilietinės visuomenės esmė. Politinės ideologijos santvarka. Liberalizmas. Konservatizmas. Fašizmas. Nacionalizmas. Socializmas. Socialdemokratija. Komunizmas.
  Politologija, špera(6 puslapiai)
  2006-04-29
 • Politologija (18)

  Politikos mokslo statutas. Ką tyrinėja politikos mokslas? Politikos mokslo struktūra. Autoritetas ir legitimumas. Trys legitimaus viešpatavimo tipai (pagal M. Weberį). Valdžia, valdžios formos ir šaltiniai. Elitarinis valdžios pasiskirstymo visuomenėje modelis. Klasinis valdžios pasiskirstymo visuomenėje modelis. Pliuralistinis valdžios pasiskirstymo visuomenėje modelis. Valstybė: sąvoka, bruožai ir funkcijos. Liberalioji demokratija: pagrindiniai bruožai, veikimo mechanizmas. Totalitarizmas ir jo bruožai. Autoritarizmas. Perėjimas iš autoritarizmo į demokratiją. Konstitucija: reikšmės, funkcijos, raida. Kodifikuotos ir nekodifikuotos konstitucijos. Parlamentinis ir prezidentinis režimas: bendroji charakteristika. Pusiauprezidentinis režimas ir jo tipai (Lietuvos pavyzdžiu). Klasikinės parlamento funkcijos ir vaidmuo šiuolaikinėje visuomenėje. Vyriausybės funkcijos ir sąveika su parlamentu.
  Politologija, špera(7 puslapiai)
  2006-05-03
 • Politologija (19)

  Biurokratija, jos funkcijos. Idealaus biurokratinio modelio bruožai (Weberis). Biurokratijos kontrolė ir rekrutavimas. Politinės kultūros samprata ir tipai. Politinė socializacija ir jos institutai. Interesų grupės. Interesų grupių sąveikos su vyriausybe modeliai. Liberalizmas: ištakos ir esminės vertybės. Konservatyvizmas ir jo vertybinė sistema. Šiuolaikinio konservatizmo ypatumai. Marksizmas. Socialdemokratizmas.
  Politologija, špera(5 puslapiai)
  2006-05-03
 • Politologija (20)

  Konstitucija. 1992 m. spalio 25 d. konstitucija. Priimta 1938 m. konstitucijos pagrindu. Demokratiniai rinkimai ir jų esmė. Valstybės atsiradimo ir kilmės teorijos. Valstybės funkcijos. Valstybių tipai. Rinkimų sistemos. Teisinės valstybės principai. Partijų esmė atsiradimas, tipai, funkcijos. Partinė sistema ir jos klasifikacija.
  Politologija, špera(8 puslapiai)
  2006-05-20
 • Politologija (24)

  Liberalizmo genezė. Liberalizmo samprata. Liberalizmo doktrinos esmė. Ankstyvasis liberalizmas Anglijoje ir Prancūzijoje. Klasikinis liberalizmas. Neoliberalizmas. Šiuolaikinis liberalizmas. Socialliberalizmo idėjos. Konservatizmas. Konservatizmo atsiradimas. Konservatizmo samprata. Konservatizmo tipologija. Klasikinis konservatyvizmas. Neokonservatizmas.
  Politologija, špera(11 puslapių)
  2006-10-23
 • Politologija (27)

  Partijos samprata. Partijų klasifikacija pagal tikslus. Partijų klasifikacija pagal veiklos stilių. Partijų funkcijos. Partijų ideologija. Liberalizmas. Konservatizmas. Demokratinis socializmas. Rinkimai. Demokratinių rinkimų bruožai. Rinkimų sistemos. Absentizmas. Konstitucija. Konstitucionalizmo samprata. Nerašytinė konstitucija. Rašytinė konstitucija. Konstitucinė kontrolė. Konstitucinės priežiūros formos. Politika. Politinė sistema. Pilietinė visuomenė. Politinė filosofija. Ideologija. Geopolitika. Tarptautiniai santykiai. Tarptautinė teisė. Viešasis administravimas. Biheviorizmas. Valstybė. Organizacija. Globalizacija. Politikos mokslo samprata. Politikos mokslo metodika. Politinė sistema. Respublikos tipai. Politinis rėžimas. Pliuralizmas. Parlamento struktūra. Parlamento kompetencija. Monarchijos tipai. Nomenklatūra. Nedemokratinis valdymas. Valstybės forma. Valdymo forma. Valdymo stilius. Valdžios suskirstymo teorijos. Vykdomosios valdžios institucijos. Valstybės vadovų teisės ir privilegijos. Valstybės vadovo kompetencija. Vyriausybės struktūra. Vyriausybės kompetencija. Totalitarinis valdymas. Totalitarinio valdymo charakteristika. Teisminės valdžios sistemos. Teisminės valdžios samprata. Teisinės konstitucinės kontrolės formos. Autonomija. Autoritarinis režimas. Autoritarinių rėžimų klasifikacija. Autoritarinių rėžimų bruožai. Administracinių teismų sistema. Biudžetas. Biurokratija. Bendrosios jurisdikcijos teismų sistema. Demokratijos požymiai. Demokratijos principai. Demokratinio politinio rėžimo bruožai. D. Eastono politinio gyvenimo koncepcija. D. Eastono politinės sistemos modelis. Federacinė valstybė. Fašizmas. Frakcija. Idemnitetas. Imunitetas. Įstatymų leidybos iniciatyvos teisė. Jurisdikcija. Justicija. Kiekybiniai metodai. Kokybiniai metodai. Konfederacija. Komunizmas. Konstitucinė justicija ir kontrolė. Legitimiškumas. Opozicijos. Unitarinė valstybė.
  Politologija, špera(10 puslapių)
  2007-01-22
 • Politologija (30)

  Termino "politologija" kilmė ir reikšmė. Politikos mokslo objektas. Politinio tyrimo metodai. Politologijos funkcijos. Politikos samprata ir funkcijos. Politikos objektas. Politiniai santykiai, interesai, institutai. Politikos subjektai. Politinės valdžios samprata ir požymiai. Politinės valdžios šaltiniai ir resursai. Politinė valdžia ir valstybinė valdžia. Valdžios legitimumo problema. Demokratija kaip politinės organizacijos forma. Politinio elito teorijos. Politinio elito tipologija. Politinio lyderio samprata. Politinių lyderių tipai. Politinės sistemos koncepcijos raida. Politinės sistemos samprata. Politinės sistemos funkcijos. Politinės sistemos struktūra. Politinių sistemų tipologija. Politinio proceso samprata. Valstybė kaip politinės sistemos elementas. Teisinė valstybė. Pilietinės visuomenės samprata. Politinio režimo samprata. Totalitarizmo samprata ir pagrindiniai bruožai. Autoritarizmo samprata ir pagrindiniai bruožai. Autoritarizmo tipai. Mišraus tipo ir pereinamieji režimai. Valdymo formos sąvoka ir klasifikacija. Monarchijos samprata, bruožai ir rūšys. Atskirų monarchijos rūšių ypatybės. Respublikos bruožai, rūšys ir ypatybės. Prezidentinės respublikos požymiai. Parlamentinė respublika. Mišri valdymo forma, jos ypatumai. Valstybės teritorinės struktūros ypatumai. Teritorinių vienetų pagrindinės rūšys, politiniai ir administraciniai vienetai. Unitarinė valstybė, jos požymiai. Partinės sistemos samprata. Partinių sistemų tipai. Rinkimų principai ir cenzai. Rinkimų sistemos sąvoka ir rūšys. Mažoritarinė rinkimų sistema. Proporcinė rinkimų sistema. Rinkiminė kampanija. Rinkimų organizavimo ir vykdymo tvarka. Rinkėjų sąrašai, kandidatų iškėlimo ir registravimo tvarka. Balsavimas ir absenteizmas. Rinkimų rezultatų nustatymas.
  Politologija, špera(19 puslapių)
  2007-09-19
 • Politologija (34)

  Politika. Politologija. Vidinė mokslo šakų struktūra. Valstybė. Valstybių formos. 3 pagrindiniai valstybės valdymo tipai. Konstitucija. Konstitucijos funkcijos. Trys pagrindiniai rinkimų sistemų tipai. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai. Interesų grupė. Valdžia. Demokratija. Diktatūra. Politinis režimas. Partinė sistema. Pliuralizmas ir korporatyvizmas. Biurokratija. Vietos savivalda. Biudžetas. Ekonominė politika. Politinė partija. Liberalizmas. Socialdemokratija. Konservatizmas. Konstitucionalizmas. Politinis dalyvavimas. Politinė sistema. Politinių partijų funkcijos. Politinė teorija. Socialinė politika. Europos Sąjunga. Europos Sąjungos. konstitucinė sutartis. Narystės Europos sąjungoje sąlygos. Tarptautiniai santykiai.
  Politologija, špera(13 puslapių)
  2007-12-07
 • Politologija (35)

  Politikos mokslo atsiradimas ir ypatumai. Politologijos mokslo esmė ir jos objektas. Pagrindinės politologijos funkcijos. Politinės sistemos esmė ir jos struktūra. Politinės sistemos tipai ir jos funkcijos. Valdančioji-integracinė funkcija. Strateginė funkcija. Organizacinė funkcija. Reguliacijos funkcija. Politinės socializacijos funkcija. Politinės komunikacijos funkcija. Politinių režimų esmė. Politinių režimų tipai. Valstybės atsiradimo prielaidos. Valstybės esmė ir pagrindiniai jos elementai. Valstybės tipai. Pagrindinės valstybės funkcijos. Valdžios formos ir tipai. Pagrindiniai valdžios elementai ir jos ištekliai. Politinės valdžios legitimumas. Politinės valdžios funkcijos. Partijų atsiradimas. Partijų tipai ir funkcijos. Socialinių interesų integracijos funkcija. Socialinių interesų išreiškimo ir atstovavimo funkcija. Politinės socializacijos funkcija. Kovos dėl valdžios formavimo funkcija. Rinkiminės kompanijos organizavimo funkcija. Valdymo funkcija. Politinių partijų finansavimas. Finansavimo šaltiniai. Partinės sistemos esmė. Partinės sistemos tipai. Daugiapartinė sistema. Dvipartinė sistema. Dvipartinė modifikuota sistema. Blokų sistema. Dominavimo (vyravimo) partinė sistema. Visuomeniniai-politiniai judėjimai ir interesų grupės. Rinkimų esmė ir eiga. Rinkimų teisės nustatymas. Valstybės teritorijos padalijimas į rinkimines apygardas. Rinkėjų registravimas ir rinkėjų sąrašų sudarymas. Rinkėjų sąrašai. Kandidatų iškėlimas ir registravimas. Priešrinkiminė kampanija. Balsavimas. Rezultatų nustatymas ir mandatų suteikimas. Rinkimų sistemos esmė. Politinio elito samprata. Politinių elitų tipai. Politinių lyderių esmė. Politinių lyderių tipai. Pagrindines politinio lyderio funkcijos. Analitinė funkcija. Organizacinė funkcija. Integruojanti funkcija. Novatorinė funkcija. Komunikacinė funkcija. Instrumentinė funkcija. Orientacinė funkcija. Pilietinės visuomenės samprata. Pilietinė visuomenė ir valstybė. Pagrindinės tarptautinės organizacijos, jų struktūra ir pagrindinės veiklos kryptys. Jungtinių Tautų organizacija (JTO). Europos Taryba (ET). Šiaurės Atlanto sutarties organizacija (NATO). Europos Sąjunga (ES).
  Politologija, špera(12 puslapių)
  2008-01-07
 • Politologija (36)

  Politikos mokslo objektas ir politikos samprata. Politikos tyrimo metodologija ir teoriniai požiūriai. Pagrindinės politikos mokslo kategorijos ir teorinės kryptys. Galia, autoritetas, legitimumas. Pagrindinės politikos mokslo kategorijos ir teorinės kryptys. Galios pasiskirstymas visuomenėje. Valstybė. Šiuolaikinė valstybė ir jos genezė. Valstybės tipologija, formos. Valstybė ir ekonomika. Valstybė ir socialinė politika. Politinė praktika ir politinės doktrinos. Politinės filosofijos atsiradimo ir vystymosi apžvalga. Politinė praktika ir politinės doktrinos. Konservatizmas. Liberalizmas. Socializmas. Politinis spektras. Politiniai režimai. Demokratinis valdymas. Nedemokratinis valdymas. Nacionalizmas. Politinės sistemos ir jų tipologija. Valstybinės valdžios institucijos ir politinis procesas. Konstitucija ir valdžių pasidalijimas. Valstybinės valdžios institucijos ir politinis procesas. Pagrindinės valdžios institucijos ir jų sąveika. Valstybinės valdžios institucijos ir politinis procesas. Viešoji politika ir jos formavimas. Valstybinės valdžios institucijos ir politinis procesas. Biurokratijos vieta ir vaidmuo šiuolaikinėje visuomenėje. Politinė kultūra ir politinė socializacija. Politinės partijos ir politinės sistemos. Interesų grupės. Rinkimai ir jų sistemos. Partinės sistemos. Tarptautinė politika. Tarptautinių santykių sistemos istorinio vystymosi bruožai. Užsienio politikos formavimo ir vykdymo procesai. Tarptautinė politika. Pagrindinės tarptautinių santykių teorijos. Tarptautinės organizacijos. Tarptautinė teisė.
  Politologija, špera(7 puslapiai)
  2008-01-24
 • Politologija (37)

  Politikos samprata. Politikos mokslo struktūra. Politikos mokslinis aiškinimas. Politikos mokslo formavimosi ypatybės. Politikos mokslo raidos etapai. Dabartinė politikos mokslo būklė. Politikos mokslo metodologija ir metodai. Galios kategorija politikos moksluose. Autoriteto ir legitimumo kategorijos politikos moksluose. Galios pasiskirstymo visuomenėje problema. Elitinė galios pasiskirstymo visuomenėje samprata. Valstybės samprata. Pilietinė visuomenė. Politinės sistemos samprata. D. Eastono sisteminė politinio gyvenimo koncepsija. G. Almondo politinės sistemos koncepcija. Politinių sistemų tipologija. Demokratijos samprata. Empirinės demokratijos teorijos. Demokratėjimo etapai ir jų bruožai. Totalitarizmas. Konstitucija ir konstitucionalizmas. Politiniai režimai ir jų tipologija. Parlamentas – atstovavimo ir įstatymų leidžiamoji institucija. Parlamento struktūra ir funkcijos. Vykdomoji valdžia. Biurokratija šiuolaikinėje visuomenėje. Viešosios politikos samprata ir struktūra. Politikos procesas. Politinė kultūra. Politinė socializacija. Politinės partijos. Partinės sistemos. Interesų grupės ir lobizmas. Politinė valdžia. Politika ir moralė. Žmogaus teisės. Politinis elitas. Politinis režimas. Politinė lyderystė. Politiniai konfliktai. Politinė prognozė. Politika ir ekonomika. Tarptautinė politika. Euroatlantinė integracija. Europos Sąjungos (ES) institucijos. Rinkimai ir rinkimų sistemos.
  Politologija, špera(34 puslapiai)
  2008-11-25
 • Politologija (5)

  Politikos samprata, Politika ir dorovė, Antikos mąstytojai, apie įstatymus, politiką, ir apie valstybės valdymą. Formas, Nikolas Makiavelis "Apie respubliką ir politiką", Šarlis Lui Monteskjė "Apie įstatymus ir valdžios atskyrumą", Demokratijos esmė, Jos stabilumas ir funkcionavimas, Demokratija ir piliečių laisvė, Daugumos ir mažumos sąveikos demokratija, Demokratijos pliuralizmas, Demokratijos istoriškumas, jos kritinė analizė, Valdžios fenomenas, jos legitimacija, Lyderystė ir valdžia, Elito esmė, jo vaidmuo, valdantysis elitas; jo klasifikacija, Demokratinės valstybės valdymo formos. Lietuvos politinė sistema, Pilietinės visuomenės samprata, Interesų grupės ir jų dalyvavimas politikoje, Politinės partijos asmuo, paskirtis.
  Politologija, špera(5 puslapiai)
  2005-05-21
 • Politologija (6)

  Politikos mokslo samprata, tyrimo objektas, metodai. Politikos mokslo ištakos ir raidos etapai. Pagrindinės politikos mokslo kategorijos. Galia. Autoritetas. Legitinumas. Galios pasiskirstymas visuomenėje. Valstybės samprata. Valstybės aiškinimo modeliai. Tautinė valstybė. Pilietinė visuomenė. Totalitarizmas ir autoritatizmas - samprata, pagrindiniai bruožai ir tipai. Šiuolaikinės ir antikinės demokratijos samprata. Poliarchija. Politinių institucijų sąrangos modeliai. Parlamentinė, prezidentinė ir pusiau prezidentinė sistemos. Politinės partijos ir partinės sistemos. Partinių sistemų klasifikacija. Lietuvos partinė sistema. Interesų grupės. Rinkimų sistemos. Politinė kultūra. Politinės ideologijos: liberalizmas, konservatyvizmas, socializmas.
  Politologija, špera(20 puslapių)
  2005-06-30
 • Politologija (8)

  Konstitucija. Raida. Lietuvoje. Valstybės atsiradimo ir kilmės teorijos. Valstybės funkcijos. Valstybių tipai. Rinkimų sistemos. Teisinės valstybės principai. Partijų esmė atsiradimas, tipai, funkcijos. Partinė sistema ir jos klasifikacija.
  Politologija, špera(6 puslapiai)
  2005-11-08
 • Pramonės gaminių rinkos ir jų konkurentabilumas

  Pramones rinkodaros tyrimai. Pramonės rinkodaros tyrimo bendrieji aspektai Rinkodaros tyrimų socialiniai ir ekonominiai aspektai. Techninė komercinė analizė. Konkurencijos apibrėžimas iš naujo. Rinkų panaudojimas. Įmoninko uždavinys. Rinkodaros informacija. Kam reikalingi rinkodaros tyrimai. Produkto politika. Tiriamojo darbo planavimo aspektai. Pramonės ir vartojimo rinkų rinkodaros tyrimo panašumai ir skirtumai. Protingi pirkimo motyvai ir pirkimo praktikos. Pramonės rinkodaros ypatumas. Pramonės rinkų koncentracija. Tyrimo tikslai pramonės rinkodaroje. Kainų politika ir kainų struktūros pramonės rinkodaroje. Rinkodaros tyrimo metodikos. Instruktavimas. Darbo planas ir pasiūlymas tyrimui atlikti. Tyrimo atlikimo tvarkaraštis.
  Rinkodara, špera(8 puslapiai)
  2010-12-17
 • Pramoninė vaistų technologija

  Ekrsahavimo proceso teoriniai pagrindai. Faktiškai veikiantys ekstrahavimo procesai. Maceracija ir jos modifikacija. Perkoliacija. Reperkoliacija. Priešsrautinė reperkoliacija su nebaigtu ciklu. Tinktūros gamybos metodai, standartizavimas. Ekstraktai. Skystieji ekstraktai. Gamybos metodai. Tirštieji ekstraktai, gamybos būdai. Valymas. Sausųjų eksraktų gamybos būdai, standartizavimas. Ekstraktų konsentratų gamyba ir standartizavimas. Extracta standartisata consentrata. Šunvyšnių tinktūra tinctura Belladonnae. Valerijonų tinktūra Tinctura Valerianae. Jonažolių tinktūra (tinctura hyperici). Sukatžolių tinktūra (ticturae leonuri).Skystas gudobelių ekstraktas (extraktum crataegi fluidum). Šaltekšnių žievės skystojo ekstrakto gamyba ir standartizavimas. Tirštojo puplaiškių ekstrakto gamyba ir standartizavimas. Tirštojo pelynų ekstrakto gamyba ir standartizavimas. Tirštojo saldyšaknių ekstrakto gamyba ir standartizavimas. Tirštojo kiaulpienių ekstrakto gamyba ir standartizavimas. Drignių aliejinio ekstrakto gamyba ir standartizavimas. Jonažolių aliejus Oleum Hyperici; Extr. Hyperici oleosum. Sausasis šunvyšnių ekstraktas Extractum Belladonnae siccum. Čiobrelio ekstraktas .Thymi extractum fluidum. Gudobelių tinktūros Tinct Crataegi. Pakalnučių tinktūros gamyba Tincturae Convallariae.
  Medicina, špera(11 puslapių)
  2006-05-16
 • Pramoninė vaistų technologija (2)

  Miltelių fizikinių ir technologinių savybių tyrimas. Tabletės, jų klasifikacija.Teoriniai tabletavimo pagrindai. Pagalbinės medžiagos ir užpildai tablečių gamyboje,jų paskirtis. Granuliavimas, jo reikšmė,granuliavimo metodai. Tiesioginis tabletavimas. Tablečių padengimas presuotomis ir dražuotomis dangomis. Tablečių padengimas plėvelėmis. Tablečių savybių tyrimas. Vandeninių tirpalų gamybos ypatumai, Burovo tirpalo gamyba chemijos metodu. Aromatiniai vandenys, jų gamyba. Sirupai. Piliarožių, saldymedžio sirupų ir pertusino gamyba. Etanolio ir aliejinių tirpalų gamyba.
  Farmakologija, špera(8 puslapiai)
  2008-09-22
 • Pramoniniai robotai

  Pramoniniai robotai. Pramoninių robotų struktūra ir komponavimo principai. Robotų sudėtis, klasifikavimas ir parametrai. Robotų kinematinis projektavimas. Unifikavimas ir agregatinis-modulinis robotų konstravimas. Roboto pozicionavimo tikslumas. Roboto grandžių judesių parametrai. Manipuliatorių kinematika. Manipuliatorius. Manipuliatorių kinematikos uždaviniai. Tiesioginis manipuliatoriaus padėčių uždavinys. Posūkio matricos. Homogeninės koordinatės ir transformavimo matricos. Kinematinis manipuliatoriaus skaičiavimas. Specialios koordinačių sistemos. Transformacijos matricos iš i-tosios koordinačių sistemos į i-1-ąją koordinačių sistemų išvedimas. Tiesioginio manipuliatoriaus kinematinis uždavinys. Standartinės koordinačių sistemos. Atvirkštinis manipuliatorių kinematikos uždavinys. Manipuliatoriaus grandžių greičiai ir pagreičiai. Jakobianas. Ypatumai. Statinės jėgos manipuliatoriuje. Jakobianas jėgų erdvėje. Manipuliatorių dinamika. Manipuliatoriaus grandies judėjimo lygtys. Roboto mechaninė sistema. Mechaninė laikymo sistema. Vykdymo sistema. Pavarų parinkimas ir projektavimas. Elektros variklio parinkimas. Hidraulinių pavarų parametrų nustatymas. Pneumatinių pavarų parametrų nustatymas. Kinematinės schemos sudarymas. Roboto rankos mechanizmai. Roboto griebtuvo paskirtis ir tipai. Griebtuvų laikomųjų jėgų skaičiavimas. Pavaros jėgų ir griebtuvų stiprumo skaičiavimas. Atvirų griebtuvų skaičiavimas. Perdavimo velenų skaičiavimas. Robotų jutimo įtaisai. Matavimo tolimoje zonoje jutikliai. Optiniai lokaciniai jutikliai. Lokaciniai atstumo matuokliai. Matavimo artimoje zonoje jutikliai. Induktyvieji jutikliai. Holo jutikliai (Holl). Talpiniai jutikliai. Ultragarsiniai jutikliai. Optiniai jutikliai (fotoelektriniai). Taktiniai jutikliai. Diskretiniai. Analoginiai taktyviniai jutikliai. Jėgos ir momento jutikliai. Matymo jutikliai. Vaizdo apdorojimo metodai: dvejetainis, pilkos skalės. Vaizdo Apdorojimas. Fotoelektriniai padėties jutikliai: sukimosi enkoderiai, fotoelektriniai linijiniai keitikliai. Sukimosi enkoderiai: fotoelektriniai linijiniai keitikliai. Roboto valdiklio projektavimas. Roboto valdiklio architektūra. Procesorius. Atmintis. Sekimo stiprintuvai. Varikliai. Sąsaja su vartotoju. Judesio valdymas.
  Inžinerija, špera(36 puslapiai)
  2007-04-26
 • Prancūzų kalbos leksikologija

  La terme lexicologie. Le signe linguistique. La dénotation. La connotation. La lexicologie. La lexicologie a 3 types de motivations. Les causes de succes du latin. La latinite est represente 3 couches des mots. Les emprunts au gec. La formation des mots. Les mots construits. Le mots compose. Formation des mots. 3 niveaux de comprehension. Les mots composition savante. Les mots valises. Les familles des mots. Les sigles. L’onomatopée. Les archaïsmes. Les néologismes. L’argot.
  Prancūzų kalba, špera(9 puslapiai)
  2007-02-12
Puslapyje rodyti po