Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Šperos

Šperos (2046 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pjovimo procesai

  Įrankių dilimo reiškiniai. Įrankių dilimo dėsningumai, pastovumas ir leistinas pjovimo greitis. Įrankių dilimas, patvarumas ir leistinas pjovimo greitis kituose apdirbimo būduose. Drožimas. Gręžimas, gilinimas, plėtimas. Frezavimas. Pratraukimas. Pasipriešinimas pjovimui ir pjovimo jėgos. Pagrindinių faktorių įtaka pjovimo jėgoms, pjovimo jėgų ir galingumo apskaičiavimas. Pasipriešinimas pjovimui. Pjovimo jėgos momentas ir galingumas gręžiant, gilinant ir plečiant. Gilinimas. Plėtimas. Pasipriešinimas pjovimui. Pjovimo jėgos ir galingumas frezuojant. Pasipriešinimas pjovimui ir pjovimo jėgos pratraukiant. Apdirbto paviršiaus kokybė. Pjovimo procesų ypatumai abrazyvinio apdirbimo būduose. Abrazyvinės rišamosios medžiagos. Šlifavimo disko sudėtis, charakteristikos ir žymėjimas. Pagrindiniai šlifavimo būdai. Baigiamieji abrazyvinio apdirbimo būdai.
  Mechanika, špera(10 puslapių)
  2006-05-15
 • Pjovimo procesai (2)

  Įrankių dilimo reiškiniai. Įrankių dilimo dėsningumai, pastovumas ir leistinas pjovimo greitis. Įrankių dilimas, patvarumas ir leistinas pjovimo greitis kituose apdirbimo būduose. Drožimas. Gręžimas, gilinimas, plėtimas. Frezavimas. Pratraukimas. Pasipriešinimas pjovimui ir pjovimo jėgos. Pagrindinių faktorių įtaka pjovimo jėgoms, pjovimo jėgų ir galingumo apskaičiavimas. Pasipriešinimas pjovimui. Pjovimo jėgos momentas ir galingumas gręžiant, gilinant ir plečiant. Gilinimas. Plėtimas. Pasipriešinimas pjovimui. Pjovimo jėgos ir galingumas frezuojant. Pasipriešinimas pjovimui ir pjovimo jėgos pratraukiant. Apdirbto paviršiaus kokybė. Pjovimo procesų ypatumai abrazyvinio apdirbimo būduose. Abrazyvinės rišamosios medžiagos. Šlifavimo disko sudėtis, charakteristikos ir žymėjimas. Pagrindiniai šlifavimo būdai. Baigiamieji abrazyvinio apdirbimo būdai.
  Mechanika, špera(10 puslapių)
  2007-03-27
 • Pjovimo teorija, įrankiai ir staklės

  Pjovimo teorijos pagrindai. Pagrindinės sąvokos ir apibrėžimai. Pagrindiniai pjovimo atvejai. Įrankių pjaunančiosios dalies geometriniai parametrai. Medžiagos būsena pjovimo zonoje, drožlių tipai ir jų subėgimas. Prieaugos susidarymas ant įrankių paviršių; metalo būklė pjovimo zonoje. Jėgų sistema pjaunant metalus. Metalo pjovimo įrankių dilimas ir kt. Apdirbimo pjovimu būdai ir naudojami metalo pjovimo įrankiai. Pjovimo įrankių medžiagos, jų charakteristikos. Pjovimo režimo elementai tekinant. Pagrindinės tekinimo operacijos. Tekinimo peilių tipai. Tekinimo peilių geometriniai elementai. Pjovimo jėgos ir galingumas. Pjovimo režimo elementai gręžime. Grąžtų tipai. Grąžtų geometriniai elementai. Pjovimo jėgos ir galingumas. Pagrindinės frezavimo operacijos. Frezų tipai. Pjovimo jėgos ir galingumas frezuojant. Šlifavimo diskų tipai. Pjovimo jėgos ir galingumas šlifuojant.
  Mechanika, špera(10 puslapių)
  2006-04-04
 • Planavimas (12)

  Verslo įmonė – gamybos proceso pagrindas. Įmonės, kaip ekonominės, savarankiškos, gaminančios rinkai organizacijos apibrėžimas. Įmonės, kaip ekonominės - socialinės sistemos apibrėžimas. Įmonės (organizacijos) pagrindinės funkcijos. Gamybos ekonominė pusiausvyra. Įmonės aplinka. Įmonių rūšys. Planavimo apibūdinimas ir eiga. Įmonės tikslų sistema. Planavimo principai. Planavimo metodologijos. Riboto racionalumo planavimas. Sisteminis planavimas. Planavimo objektai. Įmonės planų sistema. Periodinis planavimas. Projektinis–neperiodinis planavimas. Informacinė planavimo bazė. Įmonės veiklos planavimo organizavimas. Įmonės bendro veiklos plano sudarymas. Strateginio planavimo reikšmė. Strateginio planavimo proceso pagrindiniai etapai ir stadijos. Organizacijos paskirtis (misija). Integruotos ir dalinės strategijos. Strateginio planavimo (valdymo) metodologijos. Strateginio planavimo metodai. Strateginio planavimo informacinė bazė. Strateginio planavimo organizavimas įmonėje – galimybės. Išorės veiksnių analizė. Analizės reikšmė. Makroaplinka. Ūkio šakos aplinka. Veiklos aplinka. Veiklos stadija. Strategijos tikslinės orientacijos fonas. Organizacijos paskirties (misijos) formuluotė. Tikslų numatymas. Įmonės strategijų sistema. Įmonės (organizacijos) strategija. Verslo strategija. Funkcinės strategijos. Strategijų tipai ir elementai. Strategijos pasirinkimas ir strategijos formavimo algoritmas. Strateginio plano sudarymas. Strateginio plano struktūra. Strategijos įgyvendinimas. Strateginio planavimo trūkumai ir privalumai. Strategijos įgyvendinimas. Strateginio planavimo trūkumai ir privalumai.
  Vadyba, špera(24 puslapiai)
  2007-01-17
 • Planavimas (13)

  Planavimas. Planavimo formalizacija. Planavimo proceso veiksmai. Pagrindiniai problemos sprendimo etapai. Planavimo proceso nuoseklumas. Planavimo ryšys su kitomis vadybos funkcijomis. Problemos sudėtingumas. Racionalumas, jo kriterijai. Formalus, riboto racionalumo ir sisteminis planavimas. Riboto racionalumo planavimas. Sisteminis planavimas. Rodikliai ir jų sistemos. Natūriniai, sąlyginiai natūriniai ir vertiniai rodikliai. Pagrindinės metodų grupės. Ilgalaikio planavimo metodų grupės. Dažniausiai naudojami įmonės veiklos prognozavimui. Tiesioginis ir atvirkštinis planavimas. Scenarijaus paskirtis. Scenarijaus struktūra. Scenarijaus sudarymas. Informacinės bazės reikšmė planavime. Kuriant planavimo informacinę bazę, reikia laikytis šių pagrindinių principų. Strateginio planavimo informacija turi savo specifiką, kurią lemia šie veiksniai. Tikslai klasifikuojami pagal įvairius požymius. Tikslų sistema. Tikslų sistemą sudaro dalinių. Skiriami šie tikslų sistemos formavimo etapai. Tikslų sistema sukuriama skaidant bendrus tikslus į smulkesnių objektų trumpesnio laikotarpio tikslus. Trumpalaikiai tikslai. Tikslų formavimo metodai. Verslo įmonė. Įmonė yra organizacija. Kodėl tos dvi sampratos svarbios įmonių vadyboj? Aplinka. Verslo planavimo principai. Planavimo objektai ir jų grupavimas. Įmonės planų sistema. Periodinis planavimas. Įmonės veiklos plano sudarymo eiga. Strateginio planavimo procesas. Strateginis planavimas. Įmonės išorinė aplinka. Konkurencingumo veiksniai. PTGG (SWOT) analizė. Strategijos tikslinė orientacija. Strategijos elementai.
  Vadyba, špera(20 puslapių)
  2007-04-23
 • Planavimas (15)

  Planavimo samprata. Planavimas – iš 2 pakopų. Nustatomi nukrypimai. Planavimo procesas. Planavimo formalizavimas. Planavimo eiga. Reikšmė. Metodologijos. Racionalumo kriterijai. Pagal racionalumo kompleksiškumą. Pagal sprendimo priėmimą. Metodologijos. Formalaus planavimo. Privalumai. Trūkumai. Riboto racionalumo planavimas. Privalumai. Trūkumai. Požiūriai į pokyčius. Ekspertiniai (vertinimo) arba euristiniai metodai. Planavimo metodai. Socialinės-ekonominės analizės metodai. Tiesioginių inžinerinių-ekonominių skaičiavimų metodai. Balansinis metodas. Ekonominiai-matematiniai metodai. Sisteminės analizės ir sintezės metodai. Ilgalaikio planavimo metodai. Tikslai ir jų sistema. Bendrieji tikslai. Daliniai tikslai. Ekonominių tikslų. Socialiniai tikslai. Verslo įmonė. Išorinė įmonės aplinka. Įmonės pagrindinės funkcijos ir jų derinimas. Kolektyvo dalyvavimo planavime. Įmonės planų sistemą suprantame. Planavimo proceso nepertraukiamumas. Projektinis – neperiodinis planavimas. Įmonės bendro veiklos plano sudarymo eiga. Strateginio planavimo procesas. Organizacijos kultūra. Organizacijos politika. Filosofija. Strategija. Įmonės išorinės ir vidinės aplinkos analizė. Ūkio šakos ekonominis vertinimas. Konkurencijos lygio įvertinimas. Veiklos aplinkos analizė. Konkurentų analizė. Pirkėjų analizė. Tiekėjų analizė. Darbo išteklių analizė. Įmonės veiklos finansavimo šaltinių analizė. Vidaus veiksnių analizė. Vidinių įmonės išteklių įvertinimas. Finansinių išteklių įvertinimas. Marketingo išteklių įvertinimas. Gamybos įvertinimas. Strateginė kaštų analizė. Išskirtinė kompetencija ir konkurenciniai trūkumai. Įmonės (verslo) misijos ir tikslų planavimas. 8 Strategijų lygiai. Strateginių verslo vienetų įvertinimas. Pagrindinės konkurencinės strategijos. Jos atspindi penkių pagrindinių strategijos elementų būklę. Strategijos formavimo algoritmas ir pasirinkimas. Strateginis planas. Privalumas. Ypatumai. Trūkumai.
  Vadyba, špera(6 puslapiai)
  2008-04-18
 • Planavimas (7)

  Verslo įmonė – planavimo kurso objektas. Įmonė - ekonominė, savarankiška, gaminanti rinkai organizacija. Įmonė kaip ekonominė-socialinė sistema. Įmonės aplinka. Įmonės pagr. funkcijos ir gamybos ekonominė pusiausvyra. Įmonės tikslų sistema. Planavimo esmė ir turinys. Planavimo samprata ir eiga. Planavimo principai. Planavimo metodologijos. Planavimo rodiklių sistema ir metodai. Įmonės planavimo sistema. Planavimo objektai. Įmonės planų sistema. Įmonės veiklos planavimo organizavimas. Įmonės veiklos plano sudarymo eiga. Informacinė planavimo bazė. Strateginio planavimo apžvalga. Strateginio planavimo esmė. Strateginio planavimo proceso stadijos ir eiga. Strateginio planavimo organizavimas. Įmonės išorinės ir vidinės aplinkos analizės. Išorinės veiksnių analizės tikslai ir uždaviniai. Įmonės išorinės ir vidinės aplinkos analizės. Išorinės veiksnių analizės tikslai ir uždaviniai. Makroaplinkos analizė. Ūkio šakos aplinkos ir konkurencinės padėties analizė. Veiklos aplinka ir jos analizė. Vidaus veiksnių analizė ir vertinimas. Išskirtinė kompetencija ir konkurenciniai trūkumai. Strategijos tikslinė orientacija: vizija, misija, tikslai. Misijos formuluotės reikšmė ir elementai. Tikslų numatymas, tikslų formulavimo principai; vertinimo kriterijai; tikslų lygiai ir tipai. Tikslų suskaidymo procesas. Įmones strategijos planavimas. Įmonės strategijų sistema. Įmonės ir atskirų verslo vienetų strategija. Funkcinės strategijos. Įmonės vystymo strategijų tipai ir elementai. Įmonės strategijos formavimo algoritmas ir strategijos pasirinkimas. Įmonės strateginio plano apiforminimas. Strategijos įgyvendinimas. Strategijos įgyvendinimo proceso komponentai. Strategijos įgyvendinimo programų tipai. Strateginio planavimo privalumai ir trūkumai.
  Vadyba, špera(12 puslapių)
  2006-03-21
 • Plaukimas

  Kraulio technikos pagrindai. Nugara technikos pagrindai. Krūtine technikos pagrindai. Peteliške technikos pagrindai. Pradmės šuolių (krauliu, peteliške, krūtine, nugara) technika. Posūkių technika. Krauliu mokymas (kojų judesių). Krauliu (rankų judesių). Krauliu (kvėpavimo ir judesių derinimo mokymas). Nugara (kojų judesiai). Nugara (rankų judesių ir kvėpavimo pratimai). Nugara (judesių derinimo pratimai).
  Sportas, špera(8 puslapiai)
  2006-04-07
 • Plienas

  Anglinis plienas. Ketus. Pilkas ketus. Kalusis ketus. Stiprusis ketus. Legiruotas konstrukcinis plienas. Statybiniai plienai. Termiškai gerinami plienai. Spyruokliniai plienai. Rutulinių guolių plienai. Legiruotas įrankinis plienas. Štampų plienas. Štampų plienas skirtas karštam deformavimui. Plienas skirtas matavimo įrankiams. Specialūs plienai ir lydiniai. Nerūdijantis plienas. Spalvotu metalu lydiniai. Bronza. Aliuminio lydiniai.
  Statyba, špera(7 puslapiai)
  2006-10-10
 • Plokštumos ir tiesės erdvėje

  Plokštumos ir tiesės erdvėje. Tiesės erdvėje, apibrėžtos dviejų plokštumų sankirta kanoninė lygtis. Bendroji plokštumos lygtis ir jos atskirieji atvejai. Normalioji plokštumos lygtis. Kampas tarp dviejų plokštumų. Plokštumų grįžtė. Kampas tarp dviejų tiesių erdvėje. Tiesės ir plokštumos tarpusavio padėtis. Taško atstumas iki plokštumos. Taško atstumas iki tiesės erdvėje. Kampas tarp tiesės ir plokštumos. Plokštumų pluoštas. Plokštuma išvesta per 5 taškus.
  Matematika, špera(5 puslapiai)
  2007-04-06
 • Pneumatika

  Pneumatinių sistemų pranašumai. Pneumatinių sistemų principinės schemos. Kompresorinės pneumatinės pavaros. Kompresorinės stotys. Ventiliatoriai. Ventiliatorių pagrindiniai parametrai, jų reguliavimas. Kompresoriai.
  Mechanika, špera(6 puslapiai)
  2006-01-27
 • Polimerai (6)

  Kopolimerizacija. Kopolimerizacijos konstantų nustatymas. Kopolimerizacijos sudėties atvejis. Komonomerų reaktingumas. Kopolimerų sudieties heterogeniškumas. Pusiausvyrinė polikondensacija. Nepusiausvyrinė polikondensacija. Techniniai polikondensacijos veikimo būdai.
  Chemija, špera(4 puslapiai)
  2006-06-21
 • Politika

  Pilietinės visuomenės sąvoka. Pilietinio ugdymo svarba. Pilietinės vertybės ir antipilietiškumas. Antipilietinės vertybės. Antikinė Graikija ir demokratijos praktika. Klasikinė Roma ir demokratijos praktika. Viduramžiai ir atstovaujančios valdžios vystymasis. Konstitucinis valdymas Anglijoje. Didžioji laisvių chartija. Peticija dėl teisės. Anglijos teisių bilis. Liberalių idėjų pradžia XVII amžiaus Anglijoje. Demokratijos plėtra XVIII amžiaus (18 amžiaus) Amerikoje. T. Džefersono nepriklausomybės deklaracija. Amerikos teisių bilis. Prancūzijos revoliucija ir žmonių bei piliečių teisių deklaracija. Liberaliosios demokratijos vystymasis XIX - XX amžiuje (19-20 amžiuje). Demokratijos samprata. Sokrato, Platono, Aristotelio požiūris į demokratiją. Pilietinės visuomenės funkcijos liberalioje demokratijoje. Pilietinė visuomenę ir politinė kultūra. Viešoji nuomonė demokratijoje. Partijos politiniame respublikos peizaže. Politikos subjekto samprata. Politikos subjektas demokratinėse, autoritarinėse ir totalitarinėse sistemose. Politikos subjektų klasifikacija. Tautos politinis subjektiškumas. Politinės partijos samprata. Politinių partijų atsiradimo istorija. Politinių partijų funkcijos politinėse sistemose. Partinės sistemos ir jų tipai. Modernaus socializmo ir komunizmo genezė (vystymasis). Marksistinis socializmas ir komunizmas. Komunizmo praktikos užuomazga. Komunizmo išsigimimas. Komunizmo pabaiga. Postkomunizmas. Reformistinis demokratinis socializmas. Nacionalizmo samprata, skirtingi nacionalizmo vertinimai. Sionizmas. Tautinių mažumų nacionalizmas, separatizmas. Tautinių mažumų problemų sprendimo keliai. Nacionalizmas ir tarp valstybiniai santykiai. Nacionaliniai pavojai, nacionalizmas ir internacionalizmas.
  Politologija, špera(10 puslapių)
  2006-10-02
 • Politika ir politologija

  Politika ir politologija. Politinio mokslo funkcijos. Analizės metodai. Valdžia. Valdžia tapatinama su autoritetu. Valdžios pagrindai ir resursai. Politinės valdžios legitimumas (teisėtumas). Politinė vadovybė ir politinis elitas. Politinė sistema. Šiuolaikinė valstybė. Monarchijos samprata. Rinkimai. Politikos objektas. Politiniai santykiai, interesai, institutai.
  Politologija, špera(8 puslapiai)
  2007-04-19
 • Politinė kultūra (4)

  Ideologija. Politinės doktrinos. Liberalizmas. Liberalizmas Vokietijoje. Anglijoje. Prancūzijoje (A. Monkretjienas, P. Lepezanas). Anglija (DŽ. Bentanas, Smitas, D. Rikardas, D. Rikardas, M. Keinzas, D. Rikardas, T.R. Moltusu, Rikardas, DŽ. Milis). Žmogaus vieta visuomenėje. Liberaliai visuomenei svarbi nuomonių įvairovė. Žmonių elgesys tarpusavyje. A. fon Hajekas. Lygybės principas. Liberalioji teisė. Požiūris į įstatymą ir tvarką. Požiūris į valdžią. Socialinis teisingumas. Dž. Rolnzas. Liberalizmo vertybės. Konservatizmas. Socializmas (Karlas Marksas, E. Bernšteinas). Anglijos imperinė doktrina (Bismarko). Rusijos doktrina. Ekstremistinės teorijos: (Ž. Sorelis, Babetas, Godvinas, Prudonas, Kropothinas, Bakuninas). Trockizmas. Naujųjų kairiųjų judėjimas. Ekspansinės teorijos. Komunizmas (Leninas, Trockio požiūris į revoliuciją). Socialdemokratija. Nacionalizmas. Idėjiniai šaltiniai: istorija ir etninė tradicija. Bendrieji nacionalizmo tikslai ir bruožai. Nacionalizmo tipai.
  Politologija, špera(8 puslapiai)
  2006-11-27
 • Politinės teorijos

  Politikos teorijos esmė. Politikos ir politikos teorijos samprata. Politikos teorijos formavimo procesas(pasaulėžiūra-ideologija-politikos teorija-politikos programa). Politinių doktrinų klasifikacija. Pagrindinės politinių doktrinų funkcijos. Politinių partijų vaidmuo, kuriant ir įgyvendinant politines teorijas. Klasikinės demokratijos teorija. Demokratijos idėjos raida. Klasikinės demokratijos teorijos pagrindai. Klasikinės demokratijos teorijos kritika. Demokratijos samprata. Demokratijos principai. Demokratijos sąlygos. Demokratijos trūkumai. Konservatizmo ir liberalizmo ideologijų gimimas. Kur susikerta liberalizmo ir konservatizmo keliai. Ideologijų esmė. Atstovavimas visuomenės sluoksniams. Ekonominis ideologijų aspektas. Išvados.
  Politologija, špera(11 puslapių)
  2006-04-11
 • Politinės teorijos (2)

  Politika ir politikos teorijos samprata. Pasaulėžiūra. Ideologija. Politinių doktrinų klasifikacija. Politikos doktrinų funkcijos. Politinės partijos vaidmuo kuriant ir realizuojant politines doktrinas. Klasikinė demokratijos teorija. Klasikinė demokratijos teorija.
  Politologija, špera(6 puslapiai)
  2006-04-14
 • Politinės teorijos (4)

  Politikos ir politinės teorijos samprata. Politinės teorijos formavimo procesas. Ideologija, politinė doktrina ir politinė programa. Politinių doktrinų klasifikacija. Doktrinų funkcijos. Politinės partijos vaidmuo kuriant ir įgyvendinant politinę teoriją. Politinės socializacijos funkcija. Rinkimų funkcija. Valdymo funkcija. Demokratijos idėjos raida. Demokratija. Svarbiausi politinės partijos bruožai. Partija. Ideologijos ir politinių doktrinų funkcija. Klasikinės demokratijos teorijos kritika. Klasikinės demokratijos teorijos susiformavimas. Demokratijos bruožai. 4 sąlygos demokratijai normaliai funkcionuoti. Demokratijos samprata. Demokratijos principai. Demokratijos sąlygos: Pliuralizmas, tolerancija, viešumas.
  Politologija, špera(6 puslapiai)
  2006-11-27
 • Politinės teorijos (5)

  Politikos ir politikos teorijos samprata. Politikos teorijos formavimosi procesas. Politinė programa. Politinių doktrinų klasifikacija. Politinių doktrinų funkcijos. Klasikinės demokratijos teorija. Demokratijos samprata. Demokratijos principai. Demokratijos sąlygos. Demokratijos privalumai ir trūkumai. Liberalizmo genezė. Liberalizmo samprata. Liberalizmo doktrinos esmė. Ankstyvasis liberalizmas Anglijoje ir Prancūzijoje. Klasikinis liberalizmas.
  Politologija, špera(9 puslapiai)
  2007-10-01
 • Politologija (11)

  Politika. Politikos sąvoka. Politikos mokslas ir objektas. Valstybė. Valstybės kilmės teorijos. Valstybės sąvoka ir funkcijos. Valstybės tipai. Valstybės valdymo formos. Šiuolaikinės valstybės. Unitarinė valstybė. Federacija. Konfederacija. Karalystė. Valdžia. Valdžios sąvoka. Valdžios kilmės teorijos. Įstatymų leidžiamoji valdžia. Vykdomoji valdžia. Teisminė valdžia. Valdžia Lietuvoje. Biudžeto tvirtinimas. Apkaltos procesas. Vyriausybės programos tvirtinimas. Prezidentas. Konstitucinis teismas. Politinės sistemos. Politinis rėžimas. Politinio rėžimo sąvoka. Politinių rėžimų klasifikacija. Totalitarizmo bruožai. Aritoritarizmas. Demokratija. Demokratijos apibrėžimas. Demokratijos teorijos. Sąlygos demokratijai egzistuoti. Rinkimai. Rinkimų teisė. Rinkimų funkcijos. Rinkimų dėsniai ir sistemos. Referendumas. Politinės partijos. Politinių partijų samprata. Partijų funkcijos ir organizacinės struktūros. Partijos organizacinė struktūra. Partinių sistemų tipai. Interesų grupės. Užsienio politika. Užsienio politikos tikslai ir kryptys. Tarptautinė politika. Diplomatiniai santykiai.
  Politologija, špera(12 puslapių)
  2006-01-12
Puslapyje rodyti po