Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Šperos

Šperos (2046 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pagrindiniai ekonomikos klausimai

  Ekonomika. Pagrindiniai ekonomikos klausimai. Mikroekonomika. Makroekonomika. Ekonomikos modeliai ir praktika. Ceteris paribus. Grafikai ir indeksai. Ekonomika ir ekonominis elgesys. Pozityvioji ir normuojančioji ekonomika. Rinkos subalansavimas ir kainos. Sandorio kaštai. Rinkos klaida. Tobulosios konkurencijos ekonomikos bruožai ir sandara. Ekonominių srautų judėjimas ratu. Paklausa ir jos veiksniai. Rinkos paklausa. Pasiūlos dėsnis ir jos kreivė. Pasiūla.
  Ekonomika, špera(5 puslapiai)
  2005-11-07
 • Paklaidos ir jų šaltiniai

  Paklaidos ir jų šaltiniai. Absoliuti ir santykinė paklaidos. Vieno kintamojo funkcijų paklaidos. Daugelio kintamųjų funkcijų paklaidos. Atvirkštiniai paklaidų skaičiavimo uždaviniai. Lygių įtakų ir kiti principai. Iteracinių procesų teorija. Iteracinio proceso konvergavimo sąlygos. Paprastųjų iteracijų metodas. Geometrinė prasmė. Tikslumo įvertinimas iteracijų metode. Kirstinių metodas. Liestinių (Niutono) metodas. Vektoriaus ir matricos normos Vektoriaus norma. Tiesinių lygčių sistemų sprendimas iteracijų metodu. Netiesinių lygčių sistemų sprendimas iteracijų metodu. Iteracijų metodo konvergavimo sąlygos. Funkcijų interpoliavimas. Interpoliavimo daugianario sudarymas. Splainai. Niutono-Koteso formulės.
  Matematika, špera(7 puslapiai)
  2008-06-10
 • Pardavimų vietos nustatymas ir jos organizavimas

  Įvadas. Prekybos įmonės steigimas ir jos vietos parinkimas. Mažmeninės prekybos įmonės vietos parinkimas. Naujos prekybos įmonės traukos zonos įvertinimas. Praktinė tiriamoji dalis. Konkrečios dislokacijos vietos parinkimas. Asortimento optimizavimas. Išvados.
  Rinkodara, špera(18 puslapių)
  2006-12-18
 • Parlamento teisė (3)

  Konstitucijos samprata. Konstitucinių įstatymų samprata. Seimo statuto, kaip teisės akto, ypatumai. Parlamento teisės samprata. Seimo, kaip Tautos atstovybės, konstitucinė koncepcija. Seimo funkcijos, Seimo veiklos nepertraukiamumas. Seimo nario laisvo mandato konstitucinė samprata. Esmė. Reikalavimai asmeniui, kuris gali būti renkamas Seimo nariu. Konstitucinės nuostatos "nesusijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei" turinys. Konstitucinės nuostatos "nebaigęs atlikti bausmės pagal teismo paskirtą nuosprendį" turinys. Seimo nario imunitetai. Seimo nario imunitetai. Seimo nario darbinės veiklos apribojimai. Seimo frakcijos: formavimas, veiklos tvarka, teisės. Seimo komitetai: sudarymas, veiklos tvarka, teisės. Seimo laikinosios tyrimo komisijos: sudarymas, veiklos tvarka, įgaliojimai. Seimo įgaliojimai Vyriausybės formavimo procese. Nepasitikėjimas Vyriausybe, jo pareiškimo tvarka. Paklausimas Ministrui Pirmininkui, ministrui. Įstatymų leidybos iniciatyvos teisė, jos įgyvendinimo tvarka. Įstatymų leidybos iniciatyvos teisė. Įstatymų projektų svarstymas Seimo komitetuose: "pagrindinio" komiteto funkcijos, teisės. Seimo nario įgaliojimų pasibaigimo konstituciniai pagrindai. Seimo nario mandato panaikinimas apkaltos proceso tvarka.
  Konstitucinė teisė, špera(11 puslapių)
  2007-04-16
 • Pasaulio istoriografija

  XIX amžiaus pirmos pusės vokiečių istorijos mokslas. Istorinė teisės mokykla. L. Rankė (1795-1886). Vokiečių istorijos mokslas XIX amžiaus II pusėje. Pozityvistinė metodologija (O. Kontas). XIX amžiaus II pusės pozityvistinės istorijos mokslas Prancūzijoje. Marksistinės istorijos sampratos atsiradimas, jos esminiai bruožai. Marksas (1818-1883) ir Engelsas (1820-1895). Rusų istorijos mokslo formavimasis bei raida XVIII-XIX amžiuje. Pozityvistinis istorijos mokslas Prancūzijoje XIX amžiaus antrojoje pusėje (I. Tenas. Renanas, Stenas. De Kulanžas). Pozityvistinės istorijos krizė ir jos kritika XIX amžiaus pabaiga - XX amžiaus pradžia. TSRS istorijos mokslo esminiai bruožai, jo vertinimas. XX amžiaus vokiečių istorijos mokslas. Analų mokyklos susiformavimas Prancūzijoje. F. Brodelis, jo veikalai ir idėjos. Trečioji "Analų" mokyklos karta.
  Visuotinė istorija, špera(9 puslapiai)
  2008-05-14
 • Pasaulio ūkio šakų geografija

  Senosios pramonės šakos. Naujos pramonės šakos. Naujausios pramonės šakos. Naujausios industrinės (pramonės) šalys. Gavybos pramonės geografija. Perdirbimo arba apdirbamoji pramonė, jos paplitimas. Energijos gamyba ir suvartojimas. Pasaulio energetinis balansas. Elektroenergetikos ūkis. Atominė energetika. Alternatyvūs energijos gavimo būdai. Naftos resursai ir gavyba. Naftos panaudojimas. Gamtinių dujų atsargos ir gavyba. Dujų prekyba ir panaudojimas. Anglies gavyba ir produkcija. Juodosios metalurgijos žaliavos, jų gavyba. Plieno ir ketaus pramonė. Spalvotosios metalurgijos žaliavos, jų gavyba. Aliuminio gamyba. Vario lydymas. Aukso gavyba ir sąnaudos. Mašinų ir metalo dirbinių pramonės struktūra. Automobilių gamybos geografija. Automobilių prekyba. Lengvųjų automobilių gamyba. Aviacijos, raketų ir kosmoso pramonė (ARKP). Informacinių sistemų pramonė (ISP). Buitinių prietaisų pramonė. Chemijos pramonės struktūra. Chemijos pramonės žaliavos. Mineralinių trąšų gamyba. Naftos pramonė. Plastmasių gamyba. Farmacijos pramonė. Statybinių medžiagų pramonė. Popieriaus ir celiuliozės pramonė. Tekstilės ir siuvimo pramonė. Avalynė. Juvelyrikos pramonė. Maisto pramonės struktūra. Maisto pramonės žaliavos.
  Geografija, špera(19 puslapių)
  2005-05-14
 • Pasaulio virtuvių ypatumai (2)

  Amerikiečių, kanadiečių mitybos ypatumai. Anglų mitybos ypatumai. Arabų mitybos ypatumai. Armėnų mitybos ypatumai. Azerbaidžaniečių mitybos ypatumai. Bulgarų mitybos ypatumai. Čekų mitybos ypatumai. Danų mitybos ypatumai. Graikų mitybos ypatumai. Gruzinų mitybos ypatumai. Ispanų mitybos ypatumai. Italų mitybos ypatumai. Indų mitybos ypatumai. Japonų mitybos ypatumai. Kinų mitybos ypatumai. Korėjiečių mitybos ypatumai. Lenkų mitybos ypatumai. Meksikiečių mitybos ypatumai. Norvegų mitybos ypatumai. Prancūzų mitybos ypatumai. Portugalų mitybos ypatumai. Rumunų mitybos ypatumai. Suomių mitybos ypatumai. Švedų mitybos ypatumai. Vidurinės Azijos mitybos ypatumai. Vengrų mitybos ypatumai. Vokiečių mitybos ypatumai. Žydų mitybos ypatumai.
  Kulinarija, špera(14 puslapių)
  2007-05-12
 • Paslaugų ekonomika (13)

  Kuo paaiškinama paslaugos apibrėžimų gausa? Kuo skiriasi paslauga nuo tretinės veiklos? Ką reiškia paslaugos heterogeniškumas ir kokios jo priežastys? Suformuluokite paslaugos apibrėžimą. Išvardinkite svarbiausias paslaugų savybes. Kokias iš paslaugų savybių laikomos esminėmis sisteminėmis ir kodėl? Kokias problemas vadybai ir marketingui sukelia paslaugos neapčiuopiamumas? Nurodykite paslaugų gamybos ir vartojimo vienovės pasekmes vadybai ir marketingui. Su kokia paslaugų savybe siejamas paslaugos kaštų nepastovumas? Kodėl personalo vadyba paslaugų atveju užima išskirtinę vietą? Kokias vadybos problemas sukelia kliento artumas fizine ir geografine prasme? Kuo skiriasi ekonominio proceso logika paslaugų ir materialiųjų prekių atveju. Kas sudaro paslaugų vadybos ir marketingo kompleksą? Dėl ko diskutuojama nustatant paslaugų sektoriaus ribas? Kokie ūkio sektoriai skiriami atliekant ūkio analizę? Kuo pasireiškia ribų tarp ūkio sektorių nykimas? Kuo paremtos paprastosios paslaugų klasifikavimo schemos? Kokios klasifikavimo schemos laikomos sudėtingomis? Kuo pasižymi I paslaugų grupė pagal rezultato pobūdį? Kokios paslaugos priskiriamos II grupei. Kokiais rodikliais išreiškiamas I grupės paslaugų rezultatas? Kuo pasižymi mišrieji paslaugų rezultato rodikliai? Kokios priežastys nulemia II, III ir IV grupės paslaugų rezultato skaičiavimo sunkumus? Kas trukdo tiksliai išreikšti paslaugų veiklos našumą? Kurios grupės paslaugos santykinai palankios našumui išreikšti? Ką reiškia tiesioginis paslaugų veiklos efektyvumas? Ką parodo bendrasis paslaugų veiklos efektyvumas? Koks santykis tarp tiesioginio ir bendrojo paslaugų veiklos efektyvumo? Kas riboja Industrializacijos plėtrą paslaugų sektoriuje? Kokias fazes pereina paslaugos techninio pertvarkymo išvadoje? Kokios charakteristikos apibūdina paslaugos kokybę vartotojo požiūriu? Ką reiškia techninė paslaugos kokybė? Ką reiškia funkcinė paslaugos kokybė? Kaip susiformuoja patirta kokybė? Kokia sąvoka išreiškia santykį tarp patirtos ir laukiamos kokybės? Kokie veiksniai suformuoja kliento laukiamą kokybę? Ką reiškia "tiesos momentas" paslaugų kokybės kontekste? Išvardinkite kokybės valdymo sistemas. Nurodykite pagrindines paslaugų vartojimo kryptis. Kaip galima pagrįsti priklausomybę tarp paslaugų raidos ir vartojimo struktūros šalies ūkyje? 3 Kokios yra bendrosios paslaugų paklausos augimo prielaidos? Nurodykite tiesioginius veiksnius darančius poveikį paslaugų paklausos augimui. Nurodykite bendrąsias ekonomines paslaugų augimo prielaidas. Išvardinkite socialines demografines paslaugų paklausos augimo prielaidas. Kokie namų ūkio veiklos padaliniai priskiriami tretinei veiklai? Kokią veiklą apima namų ūkio veiklos organizavimas ir koordinavimas ir kaip kinta jos mastai šiuolaikinėje visuomenėje? Kaip veikia namų paklausą paslaugomis išplitęs ilgalaikio naudojimo daiktų vartojimas? Kaip veikia paslaugų paklausą didėjančios šeimos pajamos? Pateikite pavyzdžių kaip valstybės politiniai sprendimai gali įtakoti paslaugų paklausą. Išvardinkite veiksnius skatinančius ir ribojančius paslaugų paklausą namų ūkiuose. Ką reiškia gamybos terciarizavimas? Kaip keičiasi gamybos struktūra gamybos terciarizavimo išdavoje? Kokios priežastys skatina tretinės veiklos plitimą ūkiniuose vienetuose? Kas skatina tretinės veiklos eksternalizavimą (outsourcing)? Kokie veiksniai skatina gamybinių vienetų paklausą paslaugoms? Kokie veiksniai skatina ūkinius vienetus plėtoti vidinę tretinę veiklą? Kokį poveikį paslaugų paklausai turi įmonės dydis, produkto gamybos mastai, įmonės socialinė aplinka? Paaiškinkite, kodėl paslaugų rinkose palyginti reti monopolijos ir monopsonijos atvejai? Kokios kliūtys trukdo laisvajai konkurencijai paslaugų rinkose įsigalėti? Kuo pasireiškia vietinis (lokalinis ) monopolis paslaugų rinkose ir kas jį skatina? Kuo pasireiškia paslaugų rinkos neskaidrumas? Kuo pasireiškia paslaugų rinkos reguliavimas? Koks kainodaros metodas dažniausiai taikomas paslaugose? Išvardinkite paslaugų kainodaros ypatumus. Į ką paprastai orientuojamos paslaugų kainodaros strategijos? Kuo pasireiškia paslaugų kainodaros paradoksas? Kodėl sudėtinga tiksliai įvertinti paslaugų ir materialiųjų prekių substitucijos tendencijas? Kodėl substitucijos tendenciją pabrėžia neoindustrinis požiūris? Kokie faktai prieštarauja neoindustriniam požiūriui? Kuo pasireiškia paslaugų ir materialiųjų prekių komplimentarumas? Paaiškinkite ką reiškia tiesioginis komplimentarumas, vartojimo komplimentarumas ir dinaminis komplimentarumas. Pateikite komplementarumo pavyzdžių. Kokios kliūtys gali trukdyti vartotojo laisvam pasirinkimui tarp prekių ir paslaugų? Kas yra nekomercinės paslaugos? Kuo skiriasi valstybinės ir privačios nekomercinės organizacijos? Su kuo siejamas nekomercinių paslaugų buvimas rinkos ekonomikoje? Kuo pasireiškia informacijos asimetrija paslaugų rinkose? Kaip visuomeninių prekių naudojimas susijęs su paslaugomis. Kaip įvertinama nekomercinių paslaugų apimtis? Kokios nekomercinių paslaugų kitimo tendencijas būdingos išsivysčiusių šalių ekonomikoms? Kokiomis ypatybėmis pasižymi kapitalo investicijos paslaugų sektoriuje? Kokios paslaugų šakos tiesiogiai susijusios su ūkio konjunktūros pokyčiais? Nurodykite paslaugų veiklas, neturinčias tiesioginio ryšio su ūkio konjunktūros pokyčiais? Kuo paaiškinamas investicinio proceso netolygumas paslaugų sektoriuje? Kuo pasireiškią informacinių technologijų poveikis paslaugų veiklai? Kurias paslaugų savybes labiausiai veikia informacinių technologijų taikymas? Kuo skiriasi produkto ir proceso inovacijos ir kuris tipas dominuoja paslaugų sektoriuje? Ką reiškią du paslaugų inovacijų aspektai? Išvardinkite svarbiausias paslaugų užimtumo ypatybes. Kokie rodikliai atskleidžia paslaugų užimtumo poliarizaciją? Kuo paaiškinamas dalinio užimtumo paplitimas paslaugų sektoriuje? Kas sudaro paslaugų įmonės kintamuosius darbo išteklius? Kokie darbuotojų segmentai sudaro paslaugų įmonės branduolį? Kokie veiksniai nulemia paslaugų sektoriaus užimtumo ypatybes? Kuo ypatingas buvo septintasis dešimtmetis išsivysčiusių šalių ekonomikos struktūrai? Kokiomis ypatybėmis pasižymi trečiojo sektoriaus raida besivystančiose šalyse? Kokie neigiami ypatumai būdingi besivystančių šalių trečiojo sektoriaus plėtrai? Kokios Lietuvos paslaugų sektoriaus plėtros perspektyvos?
  Ekonomika, špera(11 puslapių)
  2010-06-11
 • Paslaugų ekonomika (14)

  Paslaugos samprata ir savybės. Pramonės gamybos ir paslaugų skirtumai. Paslaugų sektoriaus ribos ir paslaugų klasifikavimas. Paslaugų rezultato kiekybinė išraiška. Našumo problema paslaugų veikloje. Paslaugos kokybė ir jos valdymas. Paslaugų paklausos susidarymas. Vartotojiškos paslaugos ir jų paklausos veiksniai. Šiuolaikinės gamybos pokyčiai ir paslaugų paklausa. Paslaugų rinkos ypatybės ir kainodara. Substitucija ir komplimentarumas paslaugų rinkoje. Nekomercinės paslaugos ir jų vaidmuo ekonomikoje. Kapitalo investicijos paslaugų sektoriuje. Darbo jėgos panaudojimas paslaugų sektoriuje. Paslaugų ir ekonomikos raida.
  Ekonomika, špera(9 puslapiai)
  2010-06-11
 • Paslaugų ekonomika (3)

  Vadybos ir marketingo specifinės problemos. Rezultato matavimo svarbesnieji rodikliai. Veiklos produktyvumas. Kokybė. Augimo prielaidos. Namų ūkio veiklos padaliniai. Gershuny savitarnos teorija. Nematerialios investicijos. Įmonės sprendimus įtakojantys veiksniai. Inovacijos. Paslaugų raidos kiekybiniai aspektai.
  Ekonomika, špera(6 puslapiai)
  2005-06-13
 • Paslaugų ekonomika (6)

  Paslaugų, materialiųjų prekių bei nekomercinių prekių santykis ekonomikoje. Kapitalo investicijos bei inovacijos paslaugų sferoje. Paslaugų ekonomikos raida. Paslaugos gamyboje. Paslaugų plėtros modeliavimas. Pasaulio paslaugų rinka.
  Ekonomika, špera(8 puslapiai)
  2006-03-24
 • Paslaugų ekonomika (7)

  Paslaugų ekonomikos raidos etapai. Paslaugų vartojimo būdo tendencijos. Paslaugų esmė ir pagrindinės paslaugų savybės. Pagrindinės diskusijos dėl paslaugų sferos. Paslaugos kokybė, jos išmatavimas. Paslaugų vartojimo kryptys. Namų ūkis. Nematerialios (intelektualios) investicijos. Paklausa gamybinėms paslaugoms ir jos didinimo veiksniai. Paslaugų rinka.
  Ekonomika, špera(8 puslapiai)
  2006-04-07
 • Paslaugų ekonomika (8)

  Paslaugų ekonomika. Pagrindinės paslaugų teorijos bei paslaugų veiklos esmė. Trys paslaugų ekonomikos raidos etapai ir jų esmė paslaugų teorijoje. Paslaugų esmė ir pagrindinės paslaugų savybės. Paslaugų klasifikavimas bei jų rezultato pobūdis. Paslaugų klasifikavimas ir jo kriterijai. Paslaugų skirstymas į grupes pagal jų rezultato pobūdį. Paslaugų kokybė ir paslaugų produktas. Bendroji suvokta paslaugų kokybė ir "tiesos momentai" paslaugų teikimo procese. Paslaugų kokybės aspektai, kuriems pirmenybę teikia vartotojas. Diskusijos, kylančios dėl našumo paslaugų sferoje. Du paslaugų produkto našumo matavimo lygmenys. Techninės pažangos įtaka paslaugų našumui. Paslaugų paklausa. Paslaugų vartojimo kryptys. Paklausos paslaugoms didinimo prielaidos veiksniai. Paklausos ir pasiūlos valdymo būdai. Vartotojiškų paslaugų ekonomika. Namų ūkis ir jo funkcijos. Namų ūkio struktūra, siūloma Prancūzijos mokslininkų. Paklausos namų ūkio paslaugoms kitimo tendencijos. Pagrindiniai j. Gersuny teiginiai. Gamybinės paslaugos. Nematerialios investicijos, jų ypatybės bei galimos formos. Tertiarizacija ir jos egzistavimo priežastys. Paklausa gamybinėms paslaugoms ir jos didinimo veiksniai. Paslaugų konkurencijos bei kainodaros ypatumai. Paslaugų rinkos esmė ir joje veikianti konkurencija. Pagrindinės laisvos konkurencijos kliūtys. Paslaugų rinkos reglamentavimo metodai ir koncepcijos. Paslaugų kainodaros ypatumai. Paslaugų ir materialiųjų prekių substitucija ir komplimentarumas, šių reiškinių apraiškos. Paslaugų autonomija. Nekomercinės paslaugos ir priežastys, lemiančios jų atsiradimą. Investicijų į paslaugų verslą ypatybės. Techninės pažangos diegimo paslaugų versle ypatumai. Informacinių technologijų įtaka paslaugoms. Paslaugų inovacijų esmė bei jų ypatybės. Užimtumas paslaugų sektoriuje. J. Gadrey darbo jėgos segmentavimo esmė ir jo paslaugų sektoriuje išskirti segmentai. Pagrindiniai paslaugų užimtumą formuojantys veiksniai. Paslaugų ekonomikos kitimo ypatumai. Trys paslaugų raidos fazės bei joms būdingos savybės. Paslaugų augimo tipai ir jiems būdingos savybės. Paslaugos gamyboje. Paslaugų plėtros modeliavimas. Pirmoji paslaugų plėtros modelių grupė (Fisher-Clark modelis). Antroji paslaugų plėtros modelių grupė (J. Gersuny ir W. Baumol "kaštų ligos" modeliai). Trečioji paslaugų plėtros modelių grupė (augimo modeliai, paremti tarpinės paklausos raida). Ketvirtoji paslaugų plėtros modelių grupė ("kempinės" modelis). Tarptautinė paslaugų rinka. Paslaugų, teikiamų tarptautinėje rinkoje, grupės. Turizmo paslaugų rinka. Inžinerinių paslaugų rinka. Konsultacinių paslaugų rinka. Informacinių paslaugų rinka. Transporto paslaugų rinka. Draudimo ir banko paslaugų rinka. Maitinimo paslaugų rinka. Paslaugų rinkos reguliavimo esmė bei principai.
  Ekonomika, špera(44 puslapiai)
  2006-04-13
 • Paslaugų ekonomika (9)

  Kuo paaiškinama paslaugos apibrėžimų gausa? Kuo skiriasi paslauga nuo tretinės veiklos? Ką reiškia paslaugos heterogeniškumas ir kokios jo priežastys? Suformuluokite paslaugos apibrėžimą. Išvardinkite svarbiausias paslaugos savybes. Kurios iš paslaugų savybių laikomos esminėmis, sisteminėmis ir kodėl? Kokias problemas vadybai ir marketingui sukelia paslaugos neapčiuopiamumas? Nurodykite paslaugų gamybos ir vartojimo vienovės pasekmes vadybai ir marketingui. Su kokia paslaugų savybe siejamas paslaugos kaštų nepastovumas? Kodėl personalo vadyba paslaugų atveju užima išskirtinę vietą? Kokias vadybos problemas sukelia kliento artumas fizine ir geografine prasme? Kuo skiriasi ekonominio proceso logika paslaugų ir materialinių prekių atveju? Kas sudaro paslaugų vadybos ir marketingo kompleksą? Dėl ko diskutuojama nustatant paslaugų sektoriaus ribas? Kuo pasireiškia ribų tarp ūkio sektorių nykimas? Kuo paremtos paprastosios paslaugų klasifikavimo schemos? Kokios klasifikavimo schemos laikomos sudėtingomis? Kuriam Lietuvos ūkio sektoriui priskiriama statyba, viešasis transportas, prekybos įmonių veikla? Kuo pasižymi I paslaugų grupė pagal rezultato pobūdį? Kokios paslaugos priskiriamos II grupei? Kokias rodikliais išreiškiamas I grupės paslaugų rezultatas? Kuo pasižymi mišrieji paslaugų rezultato rodikliai? Kokios priežastys nulemia II, III ir IV grupės paslaugų rezultato skaičiavimo sunkumus? Kas trukdo tiksliai išreikšti paslaugų veiklos našumą? Kurios grupės paslaugos santykinai palankios našumui išreikšti? Ką reiškia tiesioginis paslaugų veiklos efektyvumas? Ką parodo bendrasis paslaugų veiklos efektyvumas? Koks santykis tarp tiesioginio ir bendrojo paslaugų veiklos efektyvumo? Kas riboja industrializacijos plėtrą paslaugų sektoriuje? Kokias fazes pereina paslaugos techninio pertvarkymo išdavoje? Kokios charakteristikos apibūdina paslaugos kokybę vartotojo požiūriu? Ką reiškia techninė paslaugos kokybė? Ką reiškia funkcinės paslaugos kokybė? Kaip susiformuoja patirta kokybė? Kokia sąvoka išreiškia santykį tarp patirtos ir laukiamos kokybės? Kokie veiksniai suformuoja kliento laukiamą kokybę? Ką reiškia "tiesos momentas" paslaugų kokybės kontekste? Išvardinkite kokybės valdymo sistemas. Nurodyti pagrindines paslaugų vartojimo kryptis. Kaip galima pagrįsti priklausomybę tarp paslaugų raidos ir vartojimo struktūros šalies ūkyje? Kokios yra bendrosios paslaugų paklausos augimo prielaidos? Nurodyti tiesioginius veiksnius darančius poveikį paslaugų paklausos augimui. Nurodykite bendrąsias ekonomines paslaugų paklausos augimo prielaidas. Išvardinti socialines demografines paslaugų paklausos augimo prielaidas. Iš ko susideda ekonominis namų ūkio potencialas? Kokie namų ūkio veiklos padaliniai priskiriami tretinei veiklai? Kokią veiklą apima namų ūkio veiklos organizavimas ir koordinavimas ir kaip kinta jos mastai šiuolaikinėje visuomenėje. Kaip veikia namų ūkio paklausą paslaugoms išplitęs ilgalaikio naudojimo daiktų vartojimas? Kaip veikia paslaugų paklausą didėjančios šeimų pajamos? Pateikite pavyzdžių kaip valstybės politiniai sprendimai gali įtakoti paslaugų paklausą. Išvardinti veiksnius skatinančius ir ribojančius paslaugų paklausą namų ūkiuose. Ką reiškia gamybos terciarizavimas? Kaip keičiasi gamybos struktūra gamybos terciarizavimo išdavoje? Kokios priežastys skatina tretinės veiklos plitimą ūkiniuose vienetuose? Kas skatina tretinės veiklos eksternalizavimą (outsourcing)? Kokie veiksniai skatina gamybinių vienetų paklausą paslaugoms? Kokie veiksniai skatina ūkinius vienetus plėtoti vidinę tretinę veiklą? Kokį poveikį paslaugų paklausai turi įmonės dydis, produkto gamybos mastai, įmonės socialinė aplinka? Kodėl paslaugų rinkose palyginti reti monopolijos ir monopsonijos atvejai? Kokios kliūtys trukdo laisvajai konkurencijai paslaugų rinkose įsigalėti? Kuo pasireiškia vietinis monopolis paslaugų rinkose ir kas jį skatina? Kuo pasireiškia paslaugų rinkos neskaidrumas? Kuo pasireiškia paslaugų rinkos reguliavimas? Koks kainodaros metodas dažniausiai taikomas paslaugose? Išvardinti paslaugų kainodaros ypatumus. Į ką paprastai orientuojamos paslaugų kainodaros strategijos? Kuo pasireiškia paslaugų kainodaros paradoksas? Substitucija ir komplimentarumas paslaugų rinkoje. Kodėl sudėtinga tiksliai įvertinti paslaugų ir materialiųjų prekių substitucijos tendencijas? Kokią substitucijos tendenciją pabrėžia neoindustrinis požiūris?Kokie faktai prieštarauja neoindustriniam požiūriui? Kuo pasireiškia paslaugų ir materialiųjų prekių komplimentarumas? Paaiškinkite ką reiškia tiesioginis, vartojimo ir dinaminis komplimentarumas? Pateikite komplimentarumo pavyzdžių? Kokios kliūtys gali trukdyti vartotojo laisvam pasirinkimui tarp prekių ir paslaugų? Nekomercinės paslaugos ir jų vaidmuo ekonomikoje. Kas yra nekomercinės paslaugos? Kuo skiriasi valstybinės ir privačios nekomercinės organizacijos? Su kuo siejamas nekomercinių įmonių paslaugų buvimas rinkos ekonomikoje? Kuo pasireiškia informacijos asimetrija paslaugų rinkose? Kaip visuomeninių prekių naudojimas susijęs su paslaugomis? Kaip įvertinama nekomercinių paslaugų apimtis? Kokios nekomercinių paslaugų kitimo tendencijos būdingos išsivysčiusių šalių ekonomikoms? Kapitalo investicijos paslaugų sektoriuje. Kokiomis ypatybėmis pasižymi kapitalo investicijos paslaugų sektoriuje? Kokios paslaugų šakos tiesiogiai susijusios su ūkio konjunktūros pokyčiais? Nurodykite paslaugų veiklas, neturinčias tiesioginio ryšio su ūkio konjunktūros pokyčiais? Kuo paaiškinamas investicinio proceso netolygumas paslaugų sektoriuje? Kuo pasireiškia informacinių technologijų poveikis paslaugų veiklai? Kurias paslaugų savybes labiausiai paveikia informacinių technologijų taikymas? Kuo skiriasi produkto ir proceso inovacijos ir kuris tipas dominuoja paslaugų sektoriuje? Ką reiškia du paslaugų inovacijų aspektai? Darbo jėgos panaudojimas paslaugų sektoriuje. Išvardinkite svarbiausias paslaugų užimtumo savybes. Kokie rodikliai atskleidžia paslaugų užimtumo poliarizaciją? Kuo paaiškinamas dalinio užimtumo paplitimas paslaugų sektoriuje? Kas sudaro paslaugų įmonės kintamuosius darbo išteklius? Kokie darbuotojų segmentai sudaro paslaugų įmonės branduolį? Kokie veiksniai nulemia paslaugų sektoriaus užimtumo ypatybes? Paslaugos ir ekonomikos raida. Kuo ypatingas buvo 7-asis dešimtmetis išsivysčiusių šalių ekonomikos struktūrai? Apytikriai nurodykite trečiojo sektoriaus dalį išsivysčiusių šalių ekonomikoje. Kokiomis ypatybėmis pasižymi trečiojo sektoriaus raida besivystančiose šalyse? Kokie neigiami ypatumai būdingi besivystančių šalių trečiojo sektoriaus plėtrai? Kokią dalį sudaro paslaugų sektorius Lietuvos ūkio struktūroje? Kokios Lietuvos paslaugų sektoriaus plėtros perspektyvos?
  Ekonomika, špera(15 puslapių)
  2007-01-29
 • Pastatų konstrukcijos

  Pastatų konstrukcijų klasifikacija. Daugiaaukščių pastatų konstrukcinės sistemos. Modulinė sistema ir unifikacija statyboje, ašių nužymėjimas, matmenys. Pagrindo gruntai, gruntų peršalimas. Pamatų tipai. Juostiniai pamatai. Poliniai pamatai, gręžtiniai pamatai. Sienų charakteristika ir klasifikacija. Medinės sienos. Mūrinės sienos. Plytų sienų elementai: karnizas, sąramos, cokolis. Perdangų klasifikacija. Medinių ir plieninių sijų perdangos. Surenkamosios ir monolitinės g/b perdangos. Šlaitiniai stogai, jų tipai, stogų konstrukcinės schemos. Šlaitinių stogų reikalingi nuolydžiai, stogo dangų tipai, jų įrengimas, šlaitinio stogo vandens nutekėjimo schemos. Plokšti stogai, jiems keliami reikalavimai, jų tipai, mazgai. Lentų grindys. Parketinės grindys. Polimerinių medžiagų grindys, g/b monolitinės grindys. Grindų sujungimas ir prijungimas prie sienos. Durys. Langai. Laiptai, jų įrengimas, konstrukcijos, laiptų tipai. Židiniai.
  Statyba, špera(20 puslapių)
  2006-10-26
 • Pastatų konstrukcijos (2)

  Pastatų konstrukcijų klasifikacija. Daugiaaukščių pastatų konstrukcinės sistemos. Modulinė sistema ir unifikacija statyboje, ašių nužymėjimas, matmenys. Pagrindo gruntai, gruntų peršalimas. Pamatų tipai. Juostiniai pamatai. Juostiniai pamatai, ištisiniai pamatai. Poliniai pamatai, gręžtiniai pamatai. Sienų charakteristika ir klasifikacija. Medinės sienos. Mūrinės sienos. Plytų sienų elementai: karnizas, sąramos, cokolis. Perdangų klasifikacija. Medinių ir plieninių sijų perdangos. Surenkamosios monolitinės perdangos. Šlaitiniai stogai, jų tipai, stogų konstrukcinės schemos. Šlaitinių stogų reikalingi nuolydžiai, stogo dangų tipai, jų įrengimas, šlaitinio stogo vandens nutekėjimo schemos. Plokšti stogai, jiems keliami reikalavimai, jų tipai, mazgai. Lentų grindys. Polimerinių medžiagų grindys, g/b monolitinės grindys. Skirtingų rūšių grindų sujungimas ir grindų prijungimas prie sienos. Durys. Langai. Laiptai, jų įrengimas, konstrukcijos, laipų tipai.
  Statyba, špera(9 puslapiai)
  2007-03-29
 • Pastatų konstrukcijos ir architektūra

  Pramonės pastatų rūšys. Kėlimo ir transportavimo įrenginiai. Pagrindiniai pramonės pastatų rodikliai. Vienaaukščių pramonės pastatų pagrindiniai parametrai ir moduliai. Daugiaaukščių pramonės pastatų erdvinė sandara. Vienaaukščių ir daugiaaukščių karkasinių pastatų konstrukcinių elementų padėtis nužymimųjų ašių atžvilgiu. Išorinių laikančiųjų sienų padėtis išilginių nužymimųjų ašių atžvilgiu. Vienaaukščių ir daugiaaukščių pramonės pastatų planų schemos. Pramonės pastato techniniai - ekonominiai rodikliai. Tiltinių kranų padėtis pramonės pastate. Vienaaukščio pramonės pastato aukščio apytikslis nustatymas.Teritorijų planavimo tikslai, lygmenys ir rūšys. Svarbiausieji Lietuvos Respublikos (LR) įstatymai ir taisyklės, reguliuojantys teritorijų planavimą. Lietuvos Respublikos (LR) įstatymuose nustatytos pagrindinės žemės naudojimo tikslinės paskirtys. Gyvenamųjų vietovių klasifikavimas ir jų dydžiai. Miestų funkcinės zonos. Gyvenamosios zonos struktūriniai - planiniai požymiai. Gyventojų kultūrinio-buitinio aptarnavimo sistema. Miestų pramonės rajonų struktūra. Sanitarinės apsaugos zonos. Miesto poilsio zonos. Želdynai. Gatvių ir kelių kategorijos. Gatvių ir kelių tinklas. Raudonosios ir statybinės linijos. Skersiniai ir išilginiai gatvių profiliai, dangos ir želdiniai. Techniniai – ekonominiai genplano rodikliai. Saugomos teritorijos ir jų sistema. Pirmykštės bendruomeninės santvarkos architektūra. Senovės Egipto architektūra. Mesopotamijos architektūra. Senovės Graikijos architektūra. Graikų klasikinis orderis. Senovės Romos architektūra. Senovės romėnų orderis, orderinės arkados. Bizantijos architektūra. Romaninė architektūra. Gotikinė architektūra. Renesansas. Barokas ir rokokas. Klasicizmas. Rusų architektūra. Gynybinė Lietuvos architektūra. Lietuvos gotika. Lietuvos renesanso architektūra. Lietuvos baroko architektūra. Neoklasicizmas. Istorizmo architektūra. Vienaaukščių pastatų gelžbetoninių kolonų konstrukcijos. Kolonų pamatų ir pamatų sijų konstrukcijos. Gelžbetoninės pokraninės sijos. Sijos, santvaros, arkos ir rėmai. Kevalai, klostės, kupolai, skliaustai ir kabančios sistemos. Pogegnės konstrukcijos. Plokštės grįstai. Vienaaukščių pramonės pastatų ryšiai. Vienaaukčių pastatų plieniniai karkasai. Bendros žinios apie metalines santvaras, rėmus. Plieninės arkos ir ryšiai. Pramonės pastatų metalinės erdvinės konstrukcijos. Medinės sijos, santvaros, arkos ir rėmai. Daugiaaukščių pastatų su sijinėmis perdangomis karkasai. Daugiaaukščių pastatų su nesijinėmis perdangomis karkasai. Bendros žinios apie sienas. Fachverkai. Plytų ir stambių blokų sienos. Stambių plokščių ir lakštų sienos. Įstiklintos sienų plokštumos. Pertvaros, vartai, durys, laiptai. Sutapdintų stogų atitvarinės dalies konstrukcijos. Stogų dangos ir vandens nutekėjimo sistemos. Viršutinio apšvietimo ir aeravimo įtaisai. Grindų konstrukcijos.
  Statyba, špera(13 puslapių)
  2006-01-17
 • Pastatų medžiagos ir konstrukcijos

  Bendros žinios apie pagrindines statybinių medžiagų savybes. Fizikinės savybės. Mechaninės savybės. Fizinės, cheminės savybės. Technologinės savybės. Eksploatacinės savybės. Plytos. Čerpės. Rišamosios medžiagos. Skiediniai. Betonai ir betoniniai dirbiniai. Statybiniai metalai ir dirbiniai iš jų. Izoliuojančios medžiagos. Medžiagos ir dirbiniai su šilumą izoliuojančiais intarpais.
  Statyba, špera(10 puslapių)
  2006-03-21
 • Pastatų statybos technologija

  Pastatų statybos procesų teorijos tikslai ir pagrindiniai principai. Esamų pastatų ardymas ir griovimas. Komunikacijų perkėlimas. Statybvietės apsauga nuo paviršinio ir gruntinio vandens. Geodezinis pastatų žymėjimas. Laikinųjų kelių, pastatų ir komunikacijų įrengimas. Pastato pagrindo įrengimas. Pastato pamatų įrengimo technologijos principas. Pastatų statyba gramzdinimo metodu. Požeminių pastatų statyba tranšėjinės sienos metodu. Pastato išorinių komunikacijų įrengimas. Daugiaaukščių mūrinių pastatų statybos technologija. Mažaaukščių pastatų statybos technologija. Karkasinių pastatų statyba. Aukštybinių civilinių pastatų statyba. Monolitinių pastatų statybos būdai ir technologija. Surenkamųjų monolitinių pastatų statybos būdai ir technologija. Vienaukščių pramoninių pastatų statyba. Daugiaaukščių pramoninių pastatų statyba. Plačianavių pastatų statybos technologija.
  Statyba, špera(10 puslapių)
  2009-12-10
 • Pašarų higiena ir kokybė

  Maisto medžiagų grupės pašaruose. Pašarų neorganinės medžiagos. Pašarų organinės medžiagos. Lipidai. Fermentai. Hormonai. Vitaminai. Pašarų klasifikavimas. Koncentruoti pašarai.
  Žemės ūkis, špera(3 puslapiai)
  2005-06-26
Puslapyje rodyti po