Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Šperos

Šperos (2046 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Optika

  Optika. Fotometrija. Spinduliuotės srautas. Energinis skaistis. Energinė apšvieta. Dispersija. Bugerio dėsnis. Frenelio formulės. Geometrinė optika. Lęšis. Chromatinė aberacija. Sferinė aberacija. Astigmatizmas. Lupa. Mikroskopas. Šviesos interferencija. Koherentiniai šaltiniai. Interferencija plonose plėvelėse. Niutono žiedai. Interferometrai. Daugelio bangų interferencija. Šviesos difrakcija. Fraunhoferio metodas. Difrakcija viename plyšyje. Difrakcija dviejuose plyšiuose. Difrakcinė gardelė. Kvantinės šviesos savybės.
  Elektromagnetizmas, špera(9 puslapiai)
  2005-11-21
 • Optika (2)

  Skaidulinio šviesolaidžio sandara ir parametrai. Pakopinio lūžio rodiklio skaidulos. Gradientinio lūžio rodiklio skaidulos. Spinduliai ir modos. Reiškiniai skaidulos medžiagoje. Chromatine dispersija. Optimalus šviesos bangos ilgis. Fotonų ir elektronų sąveika. Slopinimas. Injekcinė liuminescencija. Vidinis kvantinis našumas. Dviguba heterosandūra. Šviesos stiprinimas. Moduliacijos būdai. Lazeriniai diodai. Fototranzistoriai ir fototiristoriai. Optinio ryšio fotodetektoriai. Optiniai retransliatoriai. Optronai. Individualus lustų apdorojimas.
  Elektromagnetizmas, špera(7 puslapiai)
  2005-12-08
 • Optika (3)

  Vandeniliškas atomas. Pagrindinės būsenos. Sterno ir Gerlacho bandymai. Paulio draudimo principas. Vandenilio spektras. Franko ir Herco eksperimentas ir išvados. Rentgeno spindulių ištisiniai ir linijiniai spektrai. Atomų sąveikos molekulėje rūšys. Molekulių energetiniai lygiai. Kvantinių šuolių tipai ir lygmenų užpildymas. Kvantinių stiprintuvų ir generatorių veikimo principas. Metalų šiluminė talpa ir fotonai. Kvantinės metalų el. laidumo teorijos išvados. Superlaidumas. Kristalai. Atomų energijos lygmenų skilimas susidarant kristalui ir energijos juostos. Metalai, puslaidininkiai ir dielektrikai juostinės teorijos požiūriu. Puslaidininkiai. Puslaidininkiai ir savasis puslaidininkių laidumas. Priemaišinių puslaidininkių laidumas. Atomo branduolio nukleoninis modelis. Branduolio masė, krūvis, spindulys, tankis, sukinys. Branduolio jėgų savybės. Branduolio ryšio energija ir masės defektas. Radioaktyvumas. Skilimas. Radioaktyviųjų elementų poslinkio skilimo dėsnis. Branduolinių reakcijų samprata. Branduolio dalijimosi reakcija ir grandininė reakcija. Atomo branduolių sintezės reakcija. Elementariosios dalelės. Dalelės ir antidalelės. Fundamentalieji sąveikos tipai. Elektronų pasiskirstymas atome. Periodinė elementų sistema. Molekuliniai spektrai. Kaip sudaroma lygmenų užpildymo elektronais apgrąža. Subatominių dalelių klasifikacija. Kvarkų samprata. Pagrindinis kvantinis skaičius. Kvantinių stiprintuvų ir generatorių veikimo principas. Valdomos branduolinės reakcijos.
  Fizika, špera(15 puslapių)
  2006-02-02
 • Optika (7)

  Skaidulinio šviesolaidžio sandara ir parametrai. Pakopinio lūžio rodiklio skaidulos. Gradientinio lūžio rodiklio skaidulos. Spinduliai ir modos. Reiškiniai skaidulos medžiagoje. Chromatinė dispersija. Optimalus šviesos bangos ilgis. Fotonų ir elektronų sąveika. Slopinimas. Slopinimo priklausomybė nuo fotono energijos. Injekcinė liuminescencija. Vidinis kvantinis našumas. Dviguba heterosandūra. Išorinis kvantinis našumas. Šviesos stiprinimas. Moduliacijos būdai. Lazeriniai diodai. Fototranzistoriai ir fototiristoriai. Optinio ryšio fotodetektoriai. Fotorezistoriai. Fotovoltiniai elementai. Optiniai retransliatoriai. Optronai. Individualus lustų apdorojimas.
  Elektromagnetizmas, špera(8 puslapiai)
  2006-12-04
 • Optika (8)

  Elektromagnetinės indukcijos reiškinys. Indukcijos elektrovaros jėgos nustatymas. Saviindukcijos reiškinys. Savitarpio indukcija. Magnetinio lauko energija. Fuko elektros srovės. Medžiagų magnetinės savybės. Atomas magnetiniame lauke. Diamagnetikai vienalyčiame magnetiniame lauke. Paramagnetinės medžiagos magnetiniame lauke. Feromagnetikai. Šviesos interferencija. Virpamasis kontūras. Interferencijos stebėjimo metodai. Interferencija aspindi nuo skaidrios plokštelės. Interferencinio vaizdo skaičiavimas. Šviesos difrakcija. Lygiagrečių spindulių einančių pro plyšį difrakcija. Lygiagrečių spindulių sklindančių pro kelius plyšius difrakcija. Interferometrai. Difrakcinė gardelė. Jos dispersija ir skiriamoji geba. Rentgeno spindulių difrakcija. Šviesos sklidimas per turmalino plokštelę. Dvigubas šviesos lūžimas. Šviesos dispersija. Elipsinė ir apskrita šviesos poliarizacija. Kristalų plokštelių spalvos (poliarinės šviesos interferencija). Šviesos absorbcija. Šviesos dispersijos elektroninės teorijos pagrindai.
  Elektromagnetizmas, špera(8 puslapiai)
  2006-12-15
 • Optika ir elektromagnetinės bangos

  Elektromagnetinių bangų sklidimas. Dipolio spinduliavimas. Dipolio spinduliavimo diagrama. Vienodo storio interferencijos juostos. Hiugenso ir Fremelio principas. Optinis kelias. Optiniu kelių skirtumas plonajame sluoksnyje. Plonojo lęšio formulė. Spindulio lūžio sferiniame paviršiuje (nulinis Abės invarijantas). Šviesos atspindžio ir lūžio dėsnis. Plokščių elektromagnetinių bangų savybės. Elektromagnetinės bangos lygtis. Maksvelo lygtis. Iterferencinio vaizdo priklausomybė nuo šviesos šaltinio dydžio. Vienodo polinkio juostos. Optikos skaidrinimo principas. Aukšto atspindžio paviršių gavimas. Dviejų spindulių interferometrai. Interferencinis vaizdas nuo 2 koherentinių šaltinių. Koherentinių šaltinių gavimo principas, interferencinių schemų charakteristikos. Niutono žiedai. Koherentinių bangų interferencija.
  Elektromagnetizmas, špera(25 puslapiai)
  2005-10-07
 • Organinė chemija (3)

  Cheminių jungčių tipai. Kovalentinės σ ir π jungtys organiniuose junginiuose. Atviros konjuguotos sistemos konjugacijos energija. Uždaros konjugacijos sistemos. Uždaros konjugacijos sistemos kondensuotų arenų aromatiškumas (naftalinas, antracenas, fenantrenas). pπ,ππ konjugacija organiniuose junginiuose. Atomų tarpusavio sąveika organiniuose junginiuose. Molekulių konformacijos. Molekulių chirališkumas. Chiralinės molekulės. Gamtinių aminorūgščių stereoizomerija su vienu ir dviem chirališkumo centrais. Organinių junginių rūgštingumas. Organinių junginių bazingumas. Kovalentinės jungties skilimo būdai. Elektrofilinės ir nukleofilinės substitucijos reakcijos. substitucijos (SR) ir eliminavimo (E1, E2) reakcijos. Suderinta ir nesuderinta orientacija SE reakcijose arenuose. SR reakcijos alkanuose ir cikloalkanuose. Reakcijų mechanizmas. Regioselektyvumas. Supratimas apie grandininius procesus. AE reakcijos alkenuose. Reakcijų mechanizmas. Markovnikovo taisyklė. AE reakcijos alkenuose. Hidrohalogenai alkenuose ir α, β nesočiuose karboniniuose junginiuose. SE arenuose. Mechanizmas, katalizės būtinumas. SE arenuose. Mechanizmas. σ ir π kompleksai. SN reakcijos halogenalkanuose (hidrolizės reakcijos pavyzdys). Eliminavimo reakcijos. E1 ir E2 reakcijų mechanizmas. SN reakcijos alkoholiuose. SE ir A reakcijos fenoliuose. Aminų nukleofilinės ir bazinės savybės. AE reakcijos aldehiduose ir ketonuose. Aldehidų ir ketonų cheminio aktyvumo palyginamoji charakteristika. Prijungimo ir atskėlimo reakcijos aldehiduose ir ketonuose. Karboninių junginių identifikacija. Nukleofilinio prijungimo reakcijos aldehiduose ir ketonuose, aldolinė, krotoninė kondensacija. Monosacharidų stereoizomerija. Aromatiniai 6-nariai heterociklai su 1 N atomu. Aromatiniai 6-nariai heterociklai su 2 N atomais. Purino aromatiškumas. Pirolo ir piridino bazinių savybių bei jų cheminio aktyvumo palyginimas. Aromatiniai 5-nariai ir 6-nariai heterociklai su N atomu. 7-nariai heterocikliniai junginiai. Alkanai. Cikloalkanai. Cikloalkanų konformacijos. Alkenai. Dienai. Alkinai. Nomenklatūra. Trigubos jungties sandara. Arenai (benzenas, toluenas, ksilenas). Kondensuoti arenai. Halogenalkanai. Arenų dariniai. Alkoholiai. Klasifikacija. Monohidroksiliai alkoholiai. Fenoliai. Eteriai. Aminai. Aromatiniai aminai. Diazo junginiai. Aldehidai ir ketonai. Triacetilglicerinai (riebalai, aliejai). Muilai. Karbamidas. Aminorūgštys. α-minorūgštys, įeinančios į baltymų sudėtį. Peptidai, baltymai. Monosacharidai, klasifikacija, nomenklatūra. Monosasharidai. Aldoketozių stereoizomerija esterių ir eterių gavimas. Monosasharidai. Aldopentozių stereoizomerija, monosacharidų redukcija. Redukuojantys ir neredukuojantys disacharidai. Polisacharidai. Klasifikacija. Heteropolisacharidai. Nauda, atstovai. Šešianariai heterociklai su deguonies atomu. Alkaloidai. Cheminė klasifikacija. Nukleozidai. Terpenoidai. Arseno organiniai junginiai. Magnio organiniai junginiai. Aukštesnes riebiosios rūgštys. Acetilenas. Benzenas, naftalinas. Kancerogeninės medžiagos. Halogenalkenai. Polihidroksiliai alkoholiai (etilenglikolis, glicerolis). Dihidroksiliai fenoliai (pirokatechinas, rezorcinas, hidrochinonas). α ir β naftoliai. Eteriai. Dietilis eteris. Tioliai. Amino alkoholiai. Kolaminas, cholinas, acetilocholinas. Tioeteriai. Aromatiniai aminai: anilinas, p-fenetidinas, difenilaminas. Alifatiniai aldehidai. Formaldehidas. Aldehido oksidacija vario ir sidabro hidroksidais. Jodoformas. Chloroformas. Benzo, nafto ir antrochinonai. Biuretas. Vaškai. p-aminofenolis. Aldoheksozių epimerizacija. Pirazolonas 5 ir jo dariniai. Pirazolonas. Tautomerija. Nikotino, izonikotino rūgštys. Furfurolas. Barbitūro rūgštis. N-metilintiksantinai. Nukleotidiniai kofermentai. Cholestano dariniai. Cholano ir pregnano dariniai. Estrano ir androstrano dariniai.
  Chemija, špera(16 puslapių)
  2008-03-21
 • Organizacija ir vadovas

  Vadovo darbo ypatybės, Organizacija kaip sistema, jos elementai, Vadovo darbo produktai, organizacijos paskirtis ir strategija, organizacijos tikslų kompleksas, Vadybos funkcijos, organizacijų valdymo struktūros, Planavimas - vadybos ciklo pradžia, Organizacijos valdymo struktūros projektavimas , Darbo vertinimas, Skatinimas, Kontrolė ir reguliavimas, Teisiniai valdymo pagrindai, Komunikacijos proceso žingsniai, Pokyčių valdymas, Konfliktų valdymas.
  Vadyba, špera(10 puslapių)
  2005-03-09
 • Organizacijų darnaus vystymo planavimo ir valdymo sistemos

  Darnaus vystymo procesai ir valdymo ypatumai. Organizacijų valdymo sistemos. Strateginis valdymas. Verslo valdymas ir organizavimas vadovaujantis numatyta strategija. Informacijos vaidmuo verslo valdyme. Darnaus vystymo vadybos tikslai. Dalykinė darnaus vystymo vadybos ir administravimo struktūra. Duomenų struktūros taikomosiose ir sisteminėse programose. Išskirstytos informacinės sistemos. Informacinė infrastruktūra kelių transporto sistemoje. Kelių transporto informacinės infrastruktūros įvertinimas. Transporto informacinių sistemų integravimo perspektyvos. Multimodalinių vežimų technologijos modeliavimo ypatumai.
  Vadyba, špera(7 puslapiai)
  2007-06-03
 • Organizacijų sociologija (2)

  Organizacijos kaip tyrimo objektas. Organizacijų teorijos. Socialinės grupės. Organizacija kaip socialinė grupė. Šiuolaikinės organizacijos formos. Organizacijos kultūra. Komunikacija organizacijose. Organizaciniai konfliktai. Socialinė kontrolė organizacijose.
  Sociologija, špera(10 puslapių)
  2007-09-21
 • Organizacijų teorija (2)

  Organizacijos samprata. Organizacija kaip atvira sistema. Organizacijos sudėtinės dalys. Organizacijų tipai. Organizacija ir išorinė aplinka. Organizacijos teorijos. Organizacijos informacinės teorijos teiginiai. Natūralios atrankos arba biologinis požiūris. Organizacijos gyvavimo ciklai. Organizacinė struktūra ir jos projektavimas. Organizacinių struktūrų tipai. Divizinė struktūra. Hibridinė struktūra. Matricinė struktūra. Tinklinė struktūra. Administracinė hierarchija. Decentralizacija. Centralizacija. Mechaninis ir organinis struktūros modeliai. Organizacijos strategijos ir struktūros ryšys. Organizacijos dydis ir struktūra. Organizacijos technologija ir struktūra. Organizacijos kultūra. Kultūros sukūrimas ir išsaugojimas. Organizacijų pokyčiai. Organizacijų pokyčių tipai. Pagrindiniai pokyčio proceso etapai. Organizacijos vystymo pagrindinės prielaidos. Organizacijos transformavimas. Tarpgrupiniai konfliktai organizacijoje. Konfliktų priežastys. Tarpgrupinių konfliktų valdymas. Konfliktų prevencijos metodai. Ateities organizacija.
  Vadyba, špera(9 puslapiai)
  2005-10-14
 • Organizacijų teorija (3)

  Druker‘io įtaka organizacijų vadybai. P. Drukeris: rytdienos problemos. P. Drukeris: valdymo naujosios paradigmos. Drukeris apie protinio darbo darbuotojų darbo našumo įtaką ateities organizacijoms. P. Drukeris: informacijos iššūkiai vadybai. Drukeris apie permainų kūrimą. P. Drukeris: nauji faktai – nauja strategija. Grynųjų pajamų pasiskirstymo pokyčiai. Veiklos efektyvumo nustatymas. Globalinis konkurencingumas. Didėjantis ekonominės globalizacijos ir politinio susiskaidymo neatitikimas. Apibrėžti komunikavimą ir išvardyti keturias jo funkcijas. Apibūdinti komunikavimo procesą. Palyginti tris dažnai sutinkamus mažų grupių tinklų tipus. Atpažinti veiksnius, darančius įtaką gandų skleidimui. Apibūdinti dažnai sutinkamas efektyvaus komunikavimo kliūtis. Išvardyti keturias skirtingų kultūrų komunikavimo gerinimo taisykles. Apibrėžti bendrąsias ypatybes, apibūdinančias organizacijos kultūrą. Palyginti stiprias ir silpnas kultūras. Apibūdinti funkcinį ir disfunkcinį organizacijos kultūros poveikį žmonėms. Išvardyti veiksnius, palaikančius organizacijos kultūrą. Apibūdinti dvasingumą ir dvasingos kultūros ypatybes. Palyginti organizacijos kultūrą su nacionaline kultūra. Apibūdinti pokyčius skatinančias jėgas. Apibrėžti planinius pokyčius. Apibendrinti Lewino trijų etapų modelį. Paaiškinti priešinimosi permainoms šaltinius. Apibūdinti priešinimosi pokyčiams įveikimo metodus. Paaiškinti vertybes, kuriomis grindžiama didžioji dalis organizacijos vystymo (OV) pastangų. Apibūdinti intelektualią organizaciją. Nurodyti šešis svarbiausius elementus, apibrėžiančius organizacijos struktūrą. Apibūdinti paprastąją struktūrą. Paaiškinti biurokratijos savybes. Apibūdinti matricinę organizaciją. Apibendrinti, kodėl vadovai nori sukurti neturinčias ribų organizacijas. Skirtingoms organizacinėms struktūroms palankūs veiksniai. Paaiškinti, kokį poveikį skirtingos organizacinės struktūros daro darbuotojų elgesiui. Paaiškinti veiksnius, skatinančius politišką elgesį organizacijoje. Blau: formalūs ir neformalūs santykiai biurokratinėse organizacijose. Burnsas ir Stalkeris: mechanistinės ir organinės sistemos. Organizacijų kaita: japoniškasis modelis. Valdymo transformacija. Tinklaveikos organizacijos. Adhokratijos iškilimas. Postmodernioji organizacija. Organizacijų vystymasis sociokultūriniu požiūriu. Valdymas ir technologijos (J. Woodward). Etnografinis metodas organizacijų tyrime. Konstitucionalizmas vadyboje. Sisteminis požiūris. K. Bouldingo sistemų hierarchija.
  Vadyba, špera(30 puslapių)
  2007-03-19
 • Organizacijų teorija (5)

  Koordinavimas ir koordinavimo sprendimo būdai. Padalinių tarpusavio priklausomybė. Vadovavimo stiliai. Koordinavimo principas. Koordinacinė veikla pagal pobūdį. Principinės koordinavimo rūšys. Koordinavimo išlaidas galima sumažinti. Organizacijos koordinavimo būdai. Koordinavimas pačių parengtomis technologinėmis direktyvomis, programomis. Programų rengimo seka. Planas ir planavimas, kaip koordinavimo priemonės. Koordinavimo veiklos priemonė. Neformalus neprogramuojamas koordinavimas. Programuojamas beasmenis koordinavimas. Programuojamas individualus koordinavimas. Programuojamas grupių koordinavimas. Koordinavimo sprendimo būdai. Organizacijos veiklos koordinavimo būdų matavimas. Koordinavimo asmeniniais nurodymais matavimas. Koordinavimo pačių apsisprendimu matavimas. Koordinavimo programomis matavimas. Matavimas koordinavimo planu. Jungtinis (suvestinis) koordinavimo matavimas. Organizacijos valdymo struktūros konfigūracija. OVS konfigūracijos kitimo ypatumai. Smukimo etapo esminiai bruožai. Padalinių steigimo principas. Vertikalieji valdymo ryšiai. Horizontaliųjų ryšių formos. Įgaliojimas. Sprendimų rūšys. Sprendimai klasifikuojami. Efektyvaus sprendimo požymiai. Organizacijos sprendimų priėmimas. Sprendimų priėmimo decentralizacija. Sprendimų priėmimo proceso nuoseklumas. Racionalusis požiūris. Įgaliojimų sprendimams priimti perdavimas. Perdavimo sudėtis. Įgaliojimų perdavimas užtikrina. Įgaliojimų perdavimas netinkamas. Organizacijos struktūros centralizacija. Atsakomybės ir įgaliojimų naudojimo, pasiskirstymo bei kontrolės ypatumai. Efektyvios valdžios atributai. Kontrolės pasekmės. Einamasis biudžetas. Atlyginimo sistema. Darbo procedūros. Grupės ir individualios kontrolės apimtis. galima sumažinti. Netiesioginiams matavimo būdams priskirtini. Tiesioginiams masto nustatymo būdams. OVS formalizavimas ir jo aspektai. Organizacijos valdymo struktūros formalizavimas. Raštiškas taisyklių fiksavimas. Organigramos ir aprašai. Sutartimis ir kitomis formaliomis priemonėmis palaikomą sistemą sudaro. Sandoriai paprasta rašytine forma. Sandoriai notarine forma turi būti sudaromi. Informacijos srautų formalizavimas. Organizacijos narių veiklos rezultatų sumavimo ir vertinimo formalizavimas. Formalizavimo matavimo ypatumai. Bendros struktūros formalizavimo vertinimo nuostatos. Informacijos srautų formalizavimo matai. Darbo našumo dokumentai. Apibendrintas organizacijos formalizavimo įvertinimas. Stambioms organizacijoms būdingi bruožai ir jų suteikiami privalumai. Smulkioms įmonėms būdingi bruožai ir jų privalumai. Didelės ir mažos įmonės hibridas. Veiklos telkimo procesas. Gamybos telkimas leidžia. Organizacijos veikimo prielaidos bei sąlygos Įtampos laukai. Organizacijos aplinka. Aplinkos bruožai. aplinkos tipai. Aplinka ir jos sudedamieji elementai. klasifikuojami. Išorinės aplinkos elementai. Organizacijos aplinkos elementus. Vidinei aplinkai. Technologijų klasifikavimas. Bendrosios organizacijų savybės. Konservatyvumas. Korporatyvumas. Problemiškumas. Selektyvumas (atranka). Suinteresuotumas ir motyvacija. Rotacija. Iniciatyva ir inovatyvumas. Konkurencingumas. Komunikabilumas. Efektyvumas (naudingumas). Organizacijos veikią ribojantys veiksniai. Organizacijų sinerginės savybės ir jų gerinimas. Architektonika ir kompozicija. Formalizavimas. Tolerancija. Įsitraukimo į veiklą ir kūrybos nuoseklumas. Susireguliavimas. Grįžtamasis pakartotinis ryšys ir cikliškumas. Naujų gebėjimų naudojimo operatyvumas. Agresyvumas. Konjunktūriškumas. Koreliacinis ryšys. Diversifikacijos ir jos galimų tikslų apibūdinimas. pagrindinės diversifikavimo rūšys diversifikacija galima apibendrintai suvokti. Įmonių diversifikavimo priežastys. Pagrindiniai diversifikavimo tikslai. Organizacijos konkurencingumas suderinamumas. Organizacinis tapatumas. konkurencingumo vertinimo aspektai. Įtakos rinkai didinimo tikslas. Sinergijos dėsnis. Teigiama ūkinės veiklos sinergija. Pelno didinimo tikslas. Vadybinių interesų tikslas. Diversifikaciją yra dviejų tipų. Globalinė ir lokalinė diversifikacija. Koncentrinės diversifikacijos. Įmonės veiklos diversifikavimo vertinimo kriterijai. Produktų (prekių, paslaugų) diversifikacijos matavimo būdai. Pagal specializavimo lygį visos įmonės buvo suskirstytos į keturias grupes. Vertikalumo lygis. Diversifikavimo prielaidos ir sąlygos bei jo priemonių rengimo tvarka. Makrolygio sąlygoms ir veiksniams. Mikroveiksniams ir sąlygoms. Strategijos rengiamos ir įgyvendinamos sudarant schemas ir sistemas. Diversifikavimas įgyvendinamas. Pozicionavimo schemos susideda. Diversifikuota rinkos plėtra. Integruotos rinkos plėtros rūšys pasiekiamos. Rinkos užmojo strategija. Produkto ir rinkos pasirinkimas priklauso. Strategijos gali būti įgyvendinamos. Diversifikavimo programa vertinama įvairiais kriterijais.
  Vadyba, špera(27 puslapiai)
  2008-12-19
 • Organizacinė elgsena

  Kokias žinote pagrindines organizacijų teorijas? Trumpai apibūdinkite jas. Klasikinės biurokratinės organizacijų teorijos. Bihevioristinės arba organizacijos elgsenos teorijos. Sisteminės organizacijų teorijos. Atsitiktinumų teorija. Vaidmenų teorija. Psichoanalizės teorija. Apibrėžkite, kas tai yra organizacijos elgsena ir kokius žinote pagrindinius organizacijos elgsenos tyrimų elementus? Kokius žinote organizacijos elgsenos modelius? Apibūdinkite šį modelį. Apibrėžkite, kas tai yra formali organizacija. Pateikite pavyzdžių. Apibrėžkite, kas tai yra neformali organizacija. Pateikite pavyzdžių. Kodėl žmonės buriasi į neformalias organizacijas? Apibūdinkite organizacijos vertybes. Koks yra pagrindinis psichologinis konfliktas tarp individo ir organizacijos? Prie ko individas turi prisitaikyti organizacijoje? Kas yra pirminė ir antrinė grupės? Apibrėžkite, kas tai yra organizacijos kultūra. Kokios pagrindinės charakteristikos (pagal S. P. Robbins) būdingos organizacijos kultūrai? Kokius žinote organizacijos kultūros modelius? Apibūdinkite šį modelį. Kas (pagal S. P, Robbins) nulemia organizacijos kultūros pokyčius? Kas tai yra subkultūros ir kontrkultūros ir kas skatina jų formavimąsi organizacijoje? Kokie yra organizacijos kultūros analizės lygiai? Apibūdinkite juos. Kaip pasireiškia išorinė organizacijos kultūra? Organizacijos kultūros išoriniai elementai. Kaip pasireiškia persidengusios vertybės organizacijos kultūroje? Kas tai yra bendri susitarimai ir kokia jų reikšmė organizacijos kultūrai? Kokia organizacijos kultūra yra stipri ir kada stipri kultūra vertinama teigiamai, o kada - neigiamai? Apibrėžkite, kas tai yra organizacijos klimatas, kokios jo optimizavimo galimybės. Apibūdinkite incidento, konflikto subjekto, konflikto objekto, konfliktinės situacijos, konflikto sąvokas. Kas tai yra organizacinis konfliktas ir kokios jo teigiamos ir neigiamos funkcijos? Organizacinių konfliktų funkcijos. Kas yra racionalūs ir iracionalūs konfliktai ir kaip jie reiškiasi organizacijoje? Konfliktas hierarchijos vidinėje struktūroje, kylantis dėl apdovanojimų. Ką reiškia konfliktų valdymas ir kokius jo metodus ir stilius žinote? Kokius sistemos elgsenos tipus jūs žinote? Apibūdinkite juos.
  Vadyba, špera(19 puslapių)
  2006-09-19
 • Organizacinė elgsena (2)

  Įvadas. Organizacinė elgsena. Individualaus elgesio pagrindai. Vertybės. Vertybių rūšys. Rokeacho vertybių apžvalga. Šiuolaikinės darbo kohortos. Kultūrų įvertinimo sistema. Nuostatos. Suvokimas (percepcija). Išmokimas. Asmenybė. Emocijos. Motyvacija. Motyvacijos teorijos. Motyvacija: nuo koncepcijų prie taikymo. Elgsenos modifikavimas. Darbuotojų pripažinimo programos. Kintamo atlygio programos. Įgūdžiais pagrįsti atlygio planai. Individualūs sprendimai. Grupinės elgsenos pagrindai. Darbo komandos. Komandos efektyvumo modelis. Komunikavimas.
  Vadyba, špera(10 puslapių)
  2006-10-24
 • Organizavimas

  Vertikali organizacinė struktūra. Departamentalizacijos esmė. Funkcijinė struktūra. Divizinė struktūra. Matricinė struktūra. Komandinis požiūris. Tinklinis požiūris. Besimokanti organizacija ir planinių pokyčių modelis. Planinių pokyčių tipologija.
  Vadyba, špera(13 puslapių)
  2005-05-27
 • Organografija

  Sėklos sandara, sėklos gemalas, kur sėkloje gali būti sukauptos maisto medžiagos, daigo dalys, suaugęs augalas ir jo antžeminė dalis, pumpuras, ūglys, stiebas, stiebų šakojimasis, krūmijimas, krūmijimosi būdai, stiebų morfologija, stiebų funhkcijos, stiebų pakitimai, kaip lapai prisegti prie stiebų, lapų morfologija, lapų skirstymas, lapo pakraštys, lapų lakštas, hetetofilija, lapų struktūra ir ryšys su aplinka, šaknų sistema, šaknies vidinė sandara, šaknų pakitimai, šakniažoliniai augalai.
  Botanika, špera(5 puslapiai)
  2005-03-04
 • Oro tarša (2)

  Anglies dioksidas. Anglies monoksidas. Atmosfera. Išmetamosios dujos. Katalizatorius. Nitritai. Ozonas. Pesticidai. Rūgštūs lietūs. Sieros dioksidas (SO2). Sunkieji metalai. Šiltnamio efektas. Švinas.
  Ekologija, špera(4 puslapiai)
  2005-05-16
 • Ortopedija

  Stomatognatinė sistema. Kramtymo raumenys. Smilkinkaulinis žandikaulio sąnarys. A/Ž judesiai. Judesiai sagitalinėj plokštumoje. Judesiai horizontalinėje padėtyje. Judėsiai frontalineje plokštumoje. Žmogaus kramtomasis aparatas. Dantų funkcinė anatomija ir okliuzinė charakteristika. Dantų lankų funkcinė anatomija ir okliuzinė charakteristika. Centrinė okliuzija. Priekinė ir šoninės okliuzijos, išvedimo elementai ir keliai. Priekinė okliuzija. Kramtymo funkcijų tyrimo metodai.
  Anatomija, špera(11 puslapių)
  2006-05-16
 • Pagreitis. Niutono dėsniai

  Greitis. Pagreitis. Tangentinis ir normalinis pagreitis. Normalinis pagreitis. Kreivumo spindulys. Pilnutinis pagreitis. Niutono dėsniai. Inercinės atskaitos sistemos. Mechaninis darbas. Energijos sąvoka. Judesio kiekio tvermės dėsnis. Masių centras ir jo judėjimo dėsnis. Vidinės ir išorinės jėgos. Kieto kūno slenkamasis judėjimas. Centrinių jėgų laukas. Lauko stiprumas. Potencialinės jėgos. Smūgis. Energijos tvermės ir virsmų dėsnis. Sukamasis judėjimas. Kinetinė energija. Potencinė energija. Kampinis pagreitis. Kampinis greitis. Kintamos jėgos darbas. Judesio kiekis. Jėgos momentas. Linijinio greičio ryšys su kampiniu greičiu. Inercijos momentas. Heigenso ir Šteinerio teorema. Judesio kiekio momentas.
  Klasikinė mechanika, špera(8 puslapiai)
  2006-05-11
Puslapyje rodyti po