Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Šperos

Šperos (2046 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Moderniosios technologijos (2)

  Ultragarsinis apdirbimas. Technologiniai rodikliai. Darbo našumo gerinimas priklauso. Technologinių procesų projektavimas. Ultragarsiniai įrengimai. Ultragarsinių medžiagų sujungimas. Reikalavimai suvirinamoms medžiagom. Technologiniai parametrai. Ultragarsinis valymas. Magnetinis abrazyvinis apdirbimas. Plazminis apdirbimas. Mikroplazminis suvirinimas. Oksidinis padengimas. Plazminis Pjaustymas. Medžiagų apdirbimas elektronų srautu. Elektronų spindulių srautų pritaikymas. Lazerių technologija. Lazerinis legiravimas. Metalizavimas. Amorfiniams. Pjovimas lazeriu. Lazerinis suvirinimas. Litavimas. Skylių sudarymas. 24.Lazerinis raižymas. Sugeriančios dangos.
  Mechanika, špera(5 puslapiai)
  2007-10-14
 • Modernizmo literatūra

  Modernizmo modeliai, psichoanalizė. Marselis Prustas "Prarasto laiko beieškant". Džoiso kūryba, "Uliso" nagrinėjimas. Goldingas "Musių valdovas". Hesė "Stepių vilkas". Kafka "Metamorfozės".
  Visuotinė literatūra, špera(5 puslapiai)
  2006-09-11
 • Mokesčiai (12)

  Mokesčiai. Mokesčių reikšmė, reikalingumas. Mokesčių elementai. Mokesčių funkcijos. Apmokestinimo principai ir uždaviniai. Mokesčių našta. Mokesčių klasifikavimas. Leidžiami atskaitymai. Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai. Neleidžiami atskaitymai. Pelno mokesčio tarifai. Dividendų ir kito paskirstytojo pelno apmokestinimas. Pelno mokesčio sumokėjimo tvarka. Gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimo pagrindai. Su darbo santykiais susijusių pajamų apmokestinimas. Autorinių pajamų apmokestinimas. Su darbo santykiais nesusijusių pajamų apmokestinimas. Pridėtinės vertės mokesčio objektas. Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojai. Pridėtinės vertės mokesčio apmokestinamoji vertė. Pridėtinės vertės mokesčio tarifai. Pirkimo PVM apskaičiavimas. Pardavimo PVM apskaičiavimas. Gautinas PVM. Akcizo objektas. Apmokestinamoji akcizų vertė. Žemės mokesčio objektas. Žemės mokesčio apskaičiavimas. Žemės mokesčio lengvatos. Įmonių nekilnojamojo turto mokesčio objektas. Įmonių nekilnojamojo turto mokėtojai. Įmonių nekilnojamo turto mokesčio tarifai. Nekilnojamo turto mokestinė vertė. Nekilnojamo turto mokesčio apskaičiavimo ir sumokėjimo tvarka. Paveldimo (dovanojimo)turto mokesčio objektas. Paveldimo (dovanoto)turto mokesčio tarifai. Paveldimo turto mokesčio lengvatos. Muitų rūšys. Prekyviečių mokesčio objektas ir mokėtojai. Prekyviečių mokesčio apskaičiavimo ir sumokėjimo tvarka. Kelių mokesčių rūšys. Kelių mokesčių tarifai. Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius apskaičiavimo tvarka. Naftos ir dujų mokesčio apskaičiavimo tvarka. Mokesčio už aplinkos teršimą objektas. Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo tvarka. Konsulinio mokesčio objektas. Valstybės rinkliavų objektas. Vietinių rinkliavų objektas. Įmokų į Garantinį fondą apskaičiavimas. Azartinių lošimų mokesčio objektas. Azartinių lošimų mokesčio apskaičiavimo tvarka. Mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą objektas. Mokesčius administruojančių institucijų teisės ir pareigos. Mokesčių mokėtojų teisės ir pareigos. Mokesčio išieškojimas ir sumokėjimas. Mokesčių grąžinimas ir įskaitymas. Mokesčių mokėtojų registravimas. Piktybiniai mokesčių įstatymų pažeidimai. Mokesčių mokėtojų atsakomybė už mokesčių įstatymo pažeidimus. Mokestiniai ginčai. Azartinių lošimų mokesčio apskaičiavimo tvarka. Azartinių lošimų mokesčio objektas. Įmokų į garantinį fondą apskaičiavimas. Vietinių rinkliavų objektas. Vietinė rinkliava. Valstybės rinkliavų objektas. Žyminio mokesčio objektas. Konsulinio mokesčio objektas. Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo tvarka. Mokesčio už aplinkos teršimą objektas. Naftos ir dujų mokesčio apskaičiavimo tvarka.
  Finansai, špera(8 puslapiai)
  2007-11-26
 • Mokesčiai (3)

  Pridėtinės vertės mokestis (PVM). PVM objektas. PVM tarifai. PVM ir Europos Sąjunga (ES). Privaloma PVM registracija. PVM ir ilgalaikis turtas. Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimas. PVM atskaita. PVM deklaracija. Kaip turi elgtis juridinis asmuo, kuris perka prekes iš importuotojo, kuris neužsiregistravęs PVM. Kada galima registruotis PVM mokėtoju? Socialinio draudimo samprata. Socialinio draudimo tarifai. Socialinio draudimo pašalpos. Ligos pašalpos ypatumai. Vaiko priežiūros ypatumai. Savarankiškas draudimas. Socialinis draudimas ir individualios įmonės savininkas. Socialinio draudimo forma F4. Gyventojo pajamų mokesčio objektas. A lygio pajamos. B lygio pajamos. Gyventojų pajamų mokesčio tarifai. Neapmokestinimo ypatumai. Kelių mokesčio apmokestinimo ypatumai. Kelių mokesčio tarifai. Garantinis fondas ir jo tarifai. Neapmokestinamos kelių mokesčiu pajamos. Mokesčių administravimo įstatymo ypatumai. Mokesčių administravimo teisės ir pareigos. Mokesčio mokėtojo teisės ir pareigos. Sveikatos draudimo įstatymas. Pelno mokesčio įstatymo ypatumai. Pelno mokesčio tarifai. Sveikatos draudimo tarifai. Leistini atskaitymai. Neleistini atskaitymai. Ribojami atskaitymai. Rezervai jų sudarymo tvarka. Privalomojo rezervo apskaita. Atidėjimų formavimų galimybės. Individuali veikla, jos apmokestinimo ypatumai.
  Finansai, špera(24 puslapiai)
  2005-11-28
 • Mokesčiai ir jų sistema (4)

  Mokesčių ir jų sistemos samprata bei funkcijos. Pagrindiniai mokesčio elementai. Mokesčio subjektas. Mokesčių objektas. Mokesčio šaltiniai. Apmokestinamas vienetas. Mokesčio tarifas. Mokesčio lengvatos. Mokesčio ėmimo būdas. Mokestinis laikotarpis. Mokesčio nustatymo metodas. Apmokestinimo principai. Pagrindiniai apmokestinimo principai. Pagrindinė apmokestinimo problema. Mokesčių sistemos įvertinimas. Tarptautinio valiutos fondo (TVF) atstovai siūlo skaičiuoti 8 indeksus. Nesurinktų mokesčių dalis nuo visų surinktų mokesčių. Faktinis mokestinis įsiskolinimas. Administravimo efektyvumo rodiklis. Lietuvos mokesčių sistema. Pagal subjektą skiriami. Juridinių asmenų mokesčiai. Pagal mokesčių rinkimą Lietuvos Respublikoje (LR) mokami mokesčiai įskaitomi. Į valstybės biudžetą mokami šie mokesčiai. Į savivaldybių biudžetus mokami šie mokesčiai. Į valstybinius nebiudžetinius fondus mokami mokesčiai. Pridėtinės vertės mokestis. Importo PVM objektas. Prievolė sumokėti PVM atsiranda. Akcizai. Akcizų objektas. Gyventojų pajamų mokestis. Neapmokestinamos pajamos. Individualūs NPD taikomi. Nekilnojamojo turto mokestis Reglamentuoja. Mokesčio lengvatos. Žemės mokestis. Mokesčių lengvatos. Neapmokestinama. Mokestis už valstybinius gamtos išteklius. Naftos ir dujų išteklių mokestis. Mokesčio bazė. Mokesčio tarifai. Mokestis už aplinkos teršimą. Konsulinis mokestis. Žyminis mokestis. Įmokos pagal Lietuvos Respublikos (LR) Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymą. Paveldimo turto mokestis. Valstybės rinkliava imama. Vietinių rinkliavų objektai. Vietinių rinkliavų nustatymas. Rinkliavų įskaitymas į biudžetus. Loterijų ir azartinių lošimų mokestis. Mokesčio bazė. Loterijų ir lošimo mokesčio tarifas ir dydis. Mokestis už pramoninės nuosavybės objektų registravimą. Pelno mokestis. Baltojo cukraus virškvočio mokestis. Kvotinio cukraus gamybos ir papildomo cukraus gamybos mokestis. Muitai. Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos (LR) miškų įstatymą. Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise. Lietuvos Respublikos (LR) laikinasis socialinis mokestis. Lietuvoje mokesčius administruoja. Valstybinės mokesčių inspekcijos uždaviniai. Mokesčio administratoriaus pareigūnas turi teisę. Mokesčių derinimas Europos Sąjungoje (ES). Pagrindiniai mokesčių derinimo aspektai. Tarptautinių sutarčių viršenybės principas.
  Finansai, špera(17 puslapių)
  2007-10-01
 • Mokslinė ir technologinė kūryba

  Įvadas. Mokslinė kūryba ir jos objektas. Technologinė kūryba ir jos objektas. Mokslo sandara. Technologijos sandara. Mokslinių tyrimų samprata. Technologinės kūrybos samprata. Mokslo ir technologijos organizacijos struktūros Lietuvoje. Mokslo kategorijos. Metodologija. Metodologijų metodai. Technologinės kūrybos metodai. Informacija. Bibliografinis aprašas. Informacijos paieška. Mokslinės ir technologinės kūrybos eiga. Eksperimentinis tyrimas. Technologinės kūrybos eiga. Mokslinės ir technologinės kūrybos rezultatų įforminimas. Mokslinio tiriamojo darbo struktūra. Mokslinio straipsnio struktūra. Referatyvinių kūrinių įforminimas. Mokslinis pranešimas. Magistro darbo recenzija. Mokslinio darbo redagavimas. Mokslinės informacijos pateikimas žodine forma.
  Mokslas ir švietimas, špera(9 puslapiai)
  2006-02-17
 • Mokslinių tyrimų metodologija (2)

  Mokslinio tyrimo sąvoka. Tiesos samprata tyrime. Fundamentiniai moksliniai tyrimai (FMT). Taikomieji moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra. Mokslinių tyrimų klasifikacijos. Kokybiniai moksliniai tyrimai. Kiekybiniai moksliniai tyrimai. Mokslinio tyrimo elementai ir sandara. Mokslo sandara. Mokslo kalbos ir terminijos problemos. Mokslo metodologijos, metodo samprata. Loginiai tyrimo metodai ir mokslinio mąstymo principai. Aprašomieji tyrimo metodai. Empiriniai tyrimo metodai. Mokslinio tyrimo eigos žingsniai. Pagrindas tyrimo pradžiai. Tyrimo tema ir tikslas. Tiriamojo dalyko atpažinimas. Mokslinės informacijos apie tiriamąjį dalyką paieška ir rinkimas. Problemos samprata. Probleminė situacija. Problemų rūšys. Tyrimo problemos formulavimas ir pagrindimas. Tyrimo užduoties formulavimas. Mokslinių teiginių formulavimas. Hipotezės samprata ir vaidmuo moksliniuose tyrimuose. Hipotezių rūšys. Hipotezių formulavimas. Reikalavimai formuluojamoms hipotezėms. Moksliniai įrodymai ir jų rūšys. Statistinės hipotezės samprata. Hipotezių teisingumo tikrinimo metodai. Matavimas. Matavimo metodai. Matavimo principas. Matavimo vienetas. Matavimo paklaidos. Matavimo priemonės. Kintamieji. Kintamųjų rūšys. Kintamųjų matavimo skalės. Skalių rūšys ir pavyzdžiai. Socialinio matavimo samprata. Testo sąvoka. Reikalavimai testui. Pagrindinės testų savybės. Testo validumo (tinkamumo) rūšys. Tyrimo duomenų atranka. Populiacija ir imtis. Imties tūrio nustatymas. Paprastoji tikimybinė imtis. Imčių sudarymo būdai. Faktorinės analizės samprata. Faktoriaus lygmens samprata. Eksperimentinio modelio sudarymas. Vienfaktorinio eksperimento plano samprata. Klausimyno sudarymo ypatumai. Bandymo duomenų gavimas ir registravimas dokumentuose (apklausos vykdymo ypatumai). Tyrimo duomenų analizės matematinis pagrindas. Tikimybės samprata. Programų paketo "SPSS" paskirtis ir darbo principai. Reikalavimai mokslinio tiriamojo darbo išvadų formulavimui. Mokslinio tiriamojo darbo rezultatų kategorijos.
  Mokslinė metodologija, špera(15 puslapių)
  2009-03-20
 • Mokslinių tyrimų pagrindai

  Mokslinis tiriamasis darbas. Temos aktualumas. Mokslinio darbo tikslas — pažinti, atskleisti reiškinių esmę, jų prigimtį. Darbo tikslas, uždaviniai. Darbo planas. Idėjų, hipotezių, teorijų kūrimas. Informacijos paieška. Eksperimentai. Kiti duomenų rinkimo būdai. Skaičiuotės. Apklausos. Statistiniai duomenys ir jų tikimybinis apibendrinimas. Statistinių vertinimų tikimybinis pobūdis. Matematinės statistikos uždavinių tipai.
  Mokslinė metodologija, špera(4 puslapiai)
  2008-11-27
 • Molekulinė biologija

  Nukleosoma – chromatino struktūrinis ir reguliacinis vienetas. DNR polimerazių struktūra. Bakterinės (E.coli) polimerazės. tRNR antrinė ir tretinė struktūra. Antrinė tRNR molekulių struktūra. DNR ir RNR antrinė ir tretinė struktūra. Chromatino ir DNR transkripcija. Transkripcija prokariotuose. Rentgenostruktūrinės analizės principai. DNR IR RNR pirminė struktūra. Transliacijos terminacija. DNR replikacija eukariotuose. RNR redagavimas ir redagavimo tipai. DNR polimerazė. RNR transkriptų brendimas. Transliacijos dekodavimas. Bakterinės RNR polimerazės. Transkripcijos terminacija bakterijose. Nukleosomos šerdinės dalelės struktūrinės savybės. Transkripcijos komplekso susimontavimas ties promotoriais. Bakterinės DNR polimerazės. DNR sintezė (elongacija). Replisomos susimontavimas ties replikacijos sritimi. Centrinė molekulinės biologijos dogma. DNR Polimerazių struktūra. DNR replikacija prokariotuose. DNR Replikacijos "fabriko" hipotezė. Slankiosios sankabos ir šerdinės dalelės prijungimas prie DNR. Eukariotų DNR replikacinės šakutės komponentai. Chromatinas ir DNR transkripcija. Chromatino fibrilės. Ribosomos. RNR susimontavimas į ribosomas. DNR replikacija. Linijinių DNR molekulių replikacija. DNR organizacija prokariotuose. Bakterijų nukleoidas. Okazaki fragmentų sujungimas vėluojančioje grandinėje.
  Biologija, špera(8 puslapiai)
  2008-06-18
 • Molekulinė fizika

  Molekulinės kinetinės teorijos teiginiai. Molekulių sistemos vidinė energija. Temperatūra. Dujų molekulinė kinetinė teorija. Dujų dėsniai. Termodinamika. Pirmasis termodinamikos dėsnis. Antrasis termodinamikos dėsnis. Karno teorema. garų savybės. Oro drėgmė. Virimas. Skysčių savybės. Drėkinimas. Kapiliariniai reiškiniai. kietųjų kūnų savybės. Skystieji kristalai. Deformacija. Huko dėsnis. Deformacijos rūšys. Šiluminis plėtimasis. Lydymasis ir kietėjimas.
  Kvantinė mechanika, špera(7 puslapiai)
  2005-12-08
 • Molekulinė fizika (2)

  Molekulių pasiskirstymas pagal greičius. Statistiniai molekulių greičiai. Barometrinė formulė. Bolcmano pasiskirstymas. Vidutinis laisvasis kelias. Dujų plėtimosi darbas. Termodinaminės sistemos vidinė energija. Darbas ir šilumos kiekis- energijos perdavimo būdai. Pirmasis termodinamikos dėsnis. Šiluminė talpa. Idealiųjų dujų molinės šilumos. Pirmojo termodinamikos dėsnio taikymas izoprocesams. Adiabatinis procesas. Grįžtamieji ir negrįžtamieji procesai. Šiluminių mašinų veikimo principas. Karno ciklas ir jo naudingumo koeficientas. Entropija. Antrasis termodinamikos dėsnis. Difuzija. Dujų klampa. Šilumos laidumas. Realios dujos.
  Kvantinė mechanika, špera(5 puslapiai)
  2006-01-05
 • Molekulinė fizika ir termodinamika

  Atomų ir molekulių masės. Medžiagos kiekis. Agregatiniai būviai. Statistinis ir termodinaminis nagrinėjimo metodai. Mikro ir makro būviai. Idealiosios dujos. Dėsniai. Būvio lygtys. Pagrindinė kinetinės dujų teorijos lygtis. Vidutiniai molekulių greičiai. Molekulių pasiskirstymo pagal greičius(Maksvelo) dėsnis. Barometrinė formulė. Bolcmano pasiskirstymo dėsnis. Molekulių laisvasis kelias. Pernešimo reiškiniai dujose. Sistemos vidinė energija. Darbas ir šiluma. Specifinė ir molinė šiluma. Pirmasis termodinamikos dėsnis. Darbas, atliekamas kūno, kintant jo tūriui. Cikliniai, grįžtamieji ir negrįžtamieji procesai. Antrasis termodinamikos dėsnis. Karno ciklas. Entropija. Idealiųjų dujų izoprocesai. Adiabatinis procesas. Tarpmolekulinės sąveikos jėgos. Van der Vaalso lygtis. Idealiųjų dujų izotermos. Fazių pusiausvyra. Fazių virsmai. Trigubas taškas.
  Termodinamika, špera(4 puslapiai)
  2005-11-25
 • Molekulinė fizika ir termodinamika (2)

  Atomų ir molekulių masės. Medžiagos kiekis. Agregatinės būsenos. Statistinis ir termodinaminis tyrimo metodai. Idealiosios dujos. Idealiųjų dujų dėsniai, būsenos lygtys. Dujų molekulės kinetinės teorijos lygtis. Vidutinė molekulės energija. Molekulės laisvės laipsnių skaičius ir energijos pasiskirstymas pagal laisvės laipsnius. Absoliutinė temperatūra. Molekulių pasiskirstymas pagal greičius (Maksvelo skirstinys). Vidutiniai molekulių greičiai (vidutinis kvadratinis, tikimiausias, vidutinis). Molekulės laisvasis kelias. Pernešimo reiškiniai dujose (difuzija, šiluminis laidumas, klampa). Sistemos vidinė energija. Šiluma ir darbas. Savitoji (specifinė) ir molinė šiluma. Pirmasis termodinamikos dėsnis. Dujų plėtimosi darbas. Idealiųjų dujų savitosios šilumos; jų santykis. Cikliniai, grįžtamieji ir negrįžtamieji procesai. Antrasis termodinamikos dėsnis. Karno ciklas. Entropija. Idealiųjų dujų izoprocesai. Adiabatinis procesas. Molekulių sąveikos jėgos. Van der Valso lygtis. Realiųjų dujų izotermos. Fazių pusiausvira. Faziniai virsmai. Trigubasis taškas.
  Termodinamika, špera(14 puslapių)
  2006-01-17
 • Molekulinė genetika

  Branduolys sudarytas. Karioplama. Branduolėlis. Mitochondrijos. Chloroplastai. Ribosomos. Citoplazma. Baltymus. Paveldimosios medžiagos DNR ir RNR sandara. RNR struktūra. RNR ir DNR panašumai ir skirtumai. Nukleorūgščių hibridizacija ir molekuliniai zondai. DNR susivijimo ilgiai. DNR replikacija. Dvigrandinės DNR sintezė 5‘-3‘ kryptimi. Genų rūšys, struktūra. Reguliuojantys genai. Judriųjų genomų elementų funkcijos, atradimas. Mitochondrijų genomų sandara. Genų raiška. Palyginimas RNR ir DNR sintezės. RNR brendimas. Genetinės informacijos perkėlimas į baltymo amino rūgščių seką. Genetinio kodo ypatybės. Transliacija skirstoma. Genų raiškos reguliavimas. Eukariotų genų raiškos reguliavimas. Chromosomų mutacijos. Genų mutacijos.
  Genetika, špera(5 puslapiai)
  2008-06-09
 • Monopolija (2)

  Abejingumo kreivėms būdingos savybės. Vartotojo pusiausvyra. Gamyba. Firma. Įmonė. Kaštai. Pelnas. Gamybos funkcija. Izokvanta. Trumpasis ir ilgasis gamybos laikotarpiai. Mažėjančio rezultatyvumo dėsnis. Bendri kintamieji kaštai. Monopolijos užsidarymo taisyklė. Monopolijos pelno maksimizavimas ilgu laikotarpiu. Netobula konkurencija. Oligopolinė rinka. Oligopolinės rinkos bruožai. Įėjimo į oligopolinę rinką barjerai. Kaina. Monopolinės konkurencijos rinka. Monopolinės konkurencijos rinkos struktūros požymiai. Reklamos vaidmuo.
  Mikroekonomika, špera(14 puslapių)
  2005-06-02
 • Moralės struktūra ir funkcijos

  Išankstinis moralinių dalykų supratimas. Religinė moralės kilmės teorija. Socialinė moralės kilmės teorija. Gamtamokslinė moralės kilmės teorija. Moralės struktūra. Utilitarizmo etikos pagrindiniai principai. Hedonizmo pagrindinės nuostatos. Moralės funkcijos. Platono dorybių teorija. Makintero dorybių teorija. Tomo Akviniečio dorybių teorija. Aristotelio dorybių teorija.
  Etika, špera(3 puslapiai)
  2006-05-17
 • Morfologija (4)

  Daiktavardis. Būdvardis. Skaitvardis. Įvardis. Veiksmažodis. Dalyvis. Pusdalyvis (dam). Padalyvis (-ant). Būdinys (te, tinai). Bendratis. Siekinys (eitų). Prieveiksmis. Prielinksnis. Dalelytė. Jungtukas. Jaustukas. Ištiktukas. Daryba. Iš bendraties. Dalelytės skirstomos. Klausiamosios bei abejojamosios dalelytės. Neigiamosios. Tvirtinamosios. Pabrėžiamosios. Tikslinamosios. Išskiriamosios. Parodomosios. Lyginamosios. Geidžiamosios ir skatinamosios. Veiksmažodžiai. Pagal veiksmo santykį su tiesioginiu objektu. Valentingumas. Veikslas. Rūšys. Nuosaka. Dalyvis. Vartojimas. Siekinys. Būdinys. Pusdalyvis. Prielinksnis. pagal kilmę. Pagal sandarą. Prielinksnis su galininku. Su įnagininku. Prieveiksmiai. Daryba ir kilmė. Laipsniai. Reikšmės. Skaitvardžiai. Įvardis. Jaustukas. Ištiktukas. Jungtukas. Sudedamieji jungtukai. Aiškinamieji (paremiamieji) jungtukai.
  Gramatika, špera(10 puslapių)
  2008-06-26
 • Motoriniai įgūdžiai

  Judesių klasifikacija: tipai, pagrindinės judesių savybės, judesių valdymo dėsningumai, refleksai, Fittso dėsnis, Hicko dėsnis, judesių autogenezė, judesių vystymosi bruožai.
  Sportas, špera(3 puslapiai)
  2005-02-25
 • Muitai. Monetarinė sistema

  Muitų teorija, esmė, funkcijos, muitų sistema. Muito įtaka vartotojams ir gamintojams. Faktinio muito (tarifo) dydis. Muitų politikos įtaka bendriems šalies interesams. Metodai, leidžiantys nustatyti šalies nuostolių dydį, priėmimo muitus. Optimalus muitas. Kvotų ir muitų palyginimo analizė esant laisvai konkurencijai. Kvotų ir muitų palyginimo analizė esant monopolinėm sąlygom. Eksporto muitas. Eksporto subsidijos ir kompensaciniai muitai. Dempingas, antidempingas. Antidempinginių muitų stoka šalies ar pasaulio gerbūviui. Valiutos rinka, valiutos kursas, išankstinis valiutos kursas. Mokėjimo balanso ryšys su užsienio valiuta. Valiutos rinka ir jos teikiamos paslaugos (funkcijos). Valiutų arbitražas. Monetų era, klasikinis aukso standartas, aukso devizų standartas, Brettono Woodso monetarinė sistema, naujoji monetarinė sistema – jų esmė, privalumai, trūkumas. Valiutinė intervencija.
  Finansai, špera(7 puslapiai)
  2005-12-02
 • Multikultūrinė komunikacija ir vadyba (2)

  Komunikacijos samprata. Komunikacijos sąvokos reikšmės. Komunikacijos tikslas. Viešoji komunikacija. Komunikacijos procesui būdingi tokie pagrindiniai elementai. Masinės komunikacijos bruožai. Stereotipai ir jų formavimasis visuomenės sąmonėje. Funkcinis stereotipų laukas. Kultūrinio šoko samprata. Kultūrinio šoko stadijos. Kultūrinis šokas nėra psichologinis sutrikimas, bet socialinio žinojimo, įgūdžių, reikiamų naujoje aplinkoje, trūkumas. A. Obergas pirmasis panaudojo kultūrinio šoko terminą ir išskyrė pagrindinius jo aspektus. A. Obergas išskyrė keturias kultūrinio šoko stadijas. Vertybės supratimas. Vertybės savybės. Vertybės savybės. Vertybės gyvavimo ciklas. Vertybės regimos raiškos elementai. Vienplanės ir daugiaplanės kultūros, jų ypatumai. Susitikimai: pradžia ir eigos įvairovė. Sprendimų priėmimo ypatumai.
  Vadyba, špera(7 puslapiai)
  2007-10-30
Puslapyje rodyti po