Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Šperos

Šperos (2046 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Medžiagotyra (9)

  Bendroji polimerinių siuvinių medžiagų klasifikacija. Medžiagos, pagamintos iš pluoštų. Pluoštų klasifikacija ir gamyba. Audinių klasifikacija ir gamyba. Pagrindinių audimo staklių mechanizmų darbo principai. Audinių apdaila. Dažymas. Baigiamoji apdaila. Megztinių medžiagų/ mezginių klasifikacija. Neaustinių medžiagų klasifikacija ir gamyba. Dirbtinių kailių gamyba. Dubliuotų medžiagų gamyba. Natūraliųjų odų išdirbimas ir dirbtinių odų gamyba. Natūralieji pluoštai.
  Medžiagotyra, špera(10 puslapių)
  2006-09-18
 • Medžiagų atsparumas

  Apibendrintoji lenkiamo strypo (sijos) deformacija. Įlinkis. Skerspjūvio posūkis. Įlinkių kreivė. Priklausomybė tarp skerspjūvio posūkio ir įlinkio. Priklausomybė tarp sijos kreivio ir įlinkio. Ryšiai tarp įlinkio, skerspjūvio posūkio, lenkimo momento, skersinės jėgos ir apkrovos intensyvumo. Diferencialinė įlinkų kreivės lygtis. Kraštinės sąlygos įlinkių kreivės lygties integravimo konstantoms rasti. Sijos lenkimo potencialinė energija. Skersinės jėgos įtakojama potencinė energija. Kaip nustatoma sijos pilnutinė potencinė energija? Kokie yra būdai sijos poslinkiams skaičiuoti? Moro integralas. Kaip jis taikomas poslinkiams skaičiuoti? Vienetinis lenkimo momentas. Kaip nustatomi vienetiniai lenkimo momentai, kai ieškomas kampinis poslinkis (skerspjūvio posūkis)? Kaip formuojama grafinio - analitinio būdo taisyklė? Diagramų skaidymo taisyklės, kai taikomas grafinis - analitinis būdas. Kaip išreiškiamos sijų standumo sąlygos? Kokia kūno pusiausvyros forma stabili, kokia - nestabili ir neutrali? Nuo ko priklauso deformuojamo elemento pusiausvyros stabilumas? Kritinė apkrova, kritinis įtempis. Klupdymas. Kokie strypo parametrai įeina į Oilerio formulę kritinei jėgai skaičiuoti? Kuriais atvejais galioja ir kodėl ir kuriais atvejais negalioja Oilerio formulė? Strypo liaunumas ir liaunis. Nuo ko priklauso tampraus strypo kritinis įtempis? Įtempių koncentracija, priežastys. Nominalus įtempis. Koncentracijos koeficientas. Medžiagos plastiškumo įtaka įtempių kocentracijai. Kokią įtaką įtempių koncentracijai turi koncentratoriaus skylės, plyšio forma? Medžiagos irimas. Pagrindinė Grifitso irimo teorijos priežastis. Kiek energijos reikia naujam paviršiui sudaryti trapioje medžiagoje? Kiek maždaug jos reikia plastinėje medžiagoje? Trapusis ir kvazi irimas. Sąlyčio įtempimai. Koks įtempių būvis būna ties elementų sąlyčiu? Medžiagos nuovargis, nuovarginis irimas. Įtempimo ciklas. Vidutinio ciklo įtempimas. Įtempimo asimetrijos koeficientas. Konstrukcinio elemento patvarumas, patvarumo riba, jos žymėjimas. Praktinis patvarumo ribos nustatymas.
  Fizika, špera(4 puslapiai)
  2005-10-03
 • Medžiagų atsparumas (10)

  Medžiagų atsparumo mokslo objektas ir uždaviniai. Medžiagų atsparumo skaičiavimo schemos. Konstrukcijų elementai. Apkrovų klasifikavimas. Įrąžos sąvoka. Pjūvio metodo esmė. Įtempiai (pagrindinės sąvokos). Deformacijų ir poslinkių bendrosios sąvokos. Tamprio ir plastiškumo apibūdinimas. Ryšys tarp įtempių ir deformacijų (bendrosios sąvokos). Tangentinės deformacijos. Įrąžos ašinių apkrovų atvejui. Tempimo ir gniuždymo įrąžų. Tempiamo ir gniuždomo strypo skersinio pjūvio įtempiai. Tempiamo ir gniuždomo strypo deformacijos ir poslinkiai. Puasono koeficientas ir strypo standumo modulis. Tempimo ir gniuždymo deformacijos darbas ir potencinė energija. Medžiagų mechaninių savybių charakteristikos ašinių apkrovų atvejui. Gniuždymo diagrama ir jos ypatybės. Medžiagos plastiškumas (tempimo ir gniuždymo diagramų analizė). Medžiagos sukietinimas. Stiprio atsargos koeficientai. Leistinieji įtempiai.
  Fizika, špera(10 puslapių)
  2009-06-08
 • Medžiagų atsparumas (11)

  Lenkimo pagrindinės sąvokos. Skersinės jėgos ir lenkimo momentai. Lenkimo įrąžos išskirstytos apkrovos atveju. Lenkiamos sijos apkrautos koncentruota jėga bendrieji dėsningumai. Dviatramė sija, apkrauta koncentruota jėga. Lenkiamos sijos normaliniai įtempiai. Lenkiamos sijos neutralusis sluoksnis. Tangentiniai įtempiai lenkiamose sijose. Plastinės medžiagos lenkiamos sijos stiprio skaičiavimas. Trapios medžiagos lenkiamos sijos stiprio skaičiavimas. Lenkiamų strypų poslinkiai. Sijos kreivumo diferencialinė lygtis. Lenkiamų sijų standumo skaičiavimas.
  Fizika, špera(8 puslapiai)
  2009-05-07
 • Medžiagų atsparumas (2)

  Skerspjūvio posūkio ir įlinkio priklausomybė. Sijos kreivio ir įlinkio priklausomybė. Įlinkio, skerspjūvio posūkio, lenkimo momento, skersinės jėgos ir apkrovos intensyvumo ryšiai. Diferencialinė įlinkių kreivės lygtis. Kraštinės sąlygos įlinkių kreivės lygties integravimo konstantoms rasti. Sijos lenkimo potencinė energija. Skersinės jėgos įtakojama potencinė energija. Sijos pilnutinė potencinė energija. Sijos poslinkių skaičiavimo būdai. Moro integralas. Vienetinis lenkimo momentas. Vienetiniai lenkimo momentai. Kampinis poslinkis (skerspjūvio posūkis). Grafinio-analitinio būdo taisyklė. Diagramų skaidymo taisyklės. Sijų standumo sąlygos. Kūno pusiausvyros formos. Deformuojamo elemento pusiausvyros stabilumas. Kritinė apkrova. Kritinė jėga. Kritinis įtempis. Klupdymas. Oilerio formulė kritinei jėgai skaičiuoti. Strypo liaunumas ir liaunis. Tampraus strypo kritinis įtempis. Įtempimų koncentracija. Nominalinis įtempimas. Koncentracijos koeficientas. Medžiagos plastiškumo įtaka įtempimų koncentracijai. Koncentratoriaus skylės plyšio formos įtaka įtempimų koncentracijai. Medžiagos irimas. Pagrindinė Grifitso irimo teorijos prielaida. Kritinis plyšio ilgis. Trapusis ir kvazitrapusis irimas. Sąlyčio įtempiai. Medžiagos nuovargis. Nuovarginis irimas. Įtempimo ciklas. Vidutinis ciklo įtempimas. Įtempimo ciklo asimetrijos koeficientas. Konstrukcinio elemento patvarumas. Patvarumo riba.
  Fizika, špera(4 puslapiai)
  2005-11-19
 • Medžiagų atsparumas (3)

  Konstrukcijos skaičiuojamoji schema. Konstrukcijų geometrinė forma. Izotropinė medžiaga. Deformacijos rūšys. Tūrinės apkrovos. Paviršinės apkrovos. Linijinės apkrovos. Taškinės apkrovos. Įrąža. Proporcingumo prielaida (Huko dėsnis). Poslinkių mažumo prielaida. Sen-Venano principas. Plokščiųjų pjūvių hipotezė. Superpozicijos principas. Relaksacija. Valkšnumo teorija. Centrinis tempimas (gniuždymas). Statiškai išsprendžiamos sistemos. Statiškai neišsprendžiamos sistemos. Statinio neišsprendžiamumo laipsnis. Standis (standumo modulis). Skersinės deformacijos koeficientas. Santykinės potencinės energijos sąvoka. Laisvumo laipsnis. Statinės pusiausvyros lygtys. Plokščiosios figūros (skerspjūvio) ploto statinis momentas. Ploto ašinis inercijos momentas. Polinis inercijos momentas. Ploto išcentrinis inercijos momentas. Svarbiausios inercijos ašys. Svarbiausi ploto inercijos momentai. Ašinis atsparumo momentas. Inercijos spindulys.
  Klasikinė mechanika, špera(5 puslapiai)
  2005-11-29
 • Medžiagų atsparumas (4)

  Kas laikytina apibendrintąja lenkiamo strypo (sijos) deformacija? Ką vadiname įlinkiu? Ką vadiname skerspjūvio posūkiu (deviacija)? Ką vadiname įlinkių kreive? Kokia priklausomybė sieja skerspjūvio posūkį su įlinkiu? Kokia priklausomybė sieja sijos kreivį su įlinkiu? Kokie ryšiai yra tarp įlinkio, skerspjūvio posūkio, lenkimo momento, skersinės jėgos ir apkrovos intensyvumo? Kaip parašoma diferencialinė įlinkių kreivės lygtis? Kraštinės sąlygos įlinkių kreivės lygties integravimo konstantoms rasti? Kaip išreiškiama sijos lenkimo potencinė energija? Kaip išreiškiama skersinės jėgos įtakojama potencinė energija? Kaip nustatoma sijos pilnutinė potencinė energija? Kokie yra būdai sijos poslinkiams skaičiuoti? Kaip parašomas Moro integralas? Kaip jis taikomas poslinkiams skaičiuoti? Ką reiškia vienetinis lenkimo momentas? Kaip nustatomi vienetiniai lenkimo momentai, kai ieškomas kampinis poslinkis (skerspjūvio posūkis)? Kaip formuluojama grafinio-analitinio būdo taisyklė? Kokios yra diagramų skaidymo taisyklės, kai taikomas grafinis-analitinis būdas? Kaip išreiškiamos sijų standumo sąlygos? Kaip išreiškiamos sijų standumo sąlygos? Kokia kūno pusiausvyros forma vadinama stabilia, kokia – nestabilia, kokia – neutralia? Nuo ko priklauso deformuojamo elemento pusiausvyros stabilumas? ką vadiname kritine apkrova, kritine jėga, kritiniu įtempiu? Ką vadiname klupdymu? Ką vadiname kritine apkrova, kritine jėga, kritiniu įtempiu? Kuriais atvejais ir kodėl Oilerio formulė negalioja? Kas yra strypo liaunumas ir liaunis? nuo ko priklauso tampraus strypo kritinis įtempis? kas yra įtempimų koncentracija, kokios yra jos priežastys? ką vadiname nominaliniu įtempimu? kas yra koncentracijos koeficientas? kokia yra medžiagos plastiškumo įtaka įtempimų koncentracijai? kokią įtaką įtempimų koncentracijai turi koncentratoriaus – skylės, plyšio – forma? kas yra medžiagos irimas? kokia yra pagrindinė Grifitso irimo teorijos prielaida? kas yra kritinis plyšio ilgis? Kiek energijos reikia naujam paviršiui sudaryti trapioje medžiagoje? Kiek maždaug jos reikia plastinėje medžiagoje? Koks yra trapusis ir kvazitrapusis irimas? Ką vadiname sąlyčio įtempiais? Koks įtempių būvis būna ties elementų sąlyčiu? Ką vadiname medžiagų nuovargiu, nuovarginiu irimu? Ką vadiname įtempimo ciklu? Kas yra vidutinis ciklo įtempimas? Kas yra konstrukcinio elemento patvarumas, patvarumo riba, kaip ji žymima? Kaip praktiškai nustatoma patvarumo riba?
  Klasikinė mechanika, špera(5 puslapiai)
  2006-01-11
 • Medžiagų atsparumas (5)

  Stiprumas. Vientisumas. Vidinės jėgos. Deformacija. Proporcingumo dėsnis. Centrinis tempimas arba gniuždymas. Skersinė deformacija. Potencinė ištempto strypo energija. Paprastasis lenkimas. Maksimalūs normaliniai įtempimai. Konstrukcinių elementų skaičiavimo metodai. Skerspjūvio polinis atsparumo momentas. Kirpimo sąlyga. Sukimo stiprumo sąlyga.
  Fizika, špera(5 puslapiai)
  2006-01-12
 • Medžiagų atsparumas (8)

  Medžiagų atsparumo apibrėžimas. Indžinierius ir konstrukcijų skaičiavimas. Vidinės jėgos, pjūvio metodas, įražos. Temperatūros ir savojo svorio įtaka. Įtempimai. Pilna atstojamoji jėga. Ryšys tarp įražų ir įtempimų. Poslinkiai ir deformacijos. Pagrindinės prielaidos ir hipotezės naudojamos medžiagų atsparume. Deformavimo tipai. Tempiamo - gniuždomo strypo stiprumo sąlygos. Įtempimai pasvyruose pjūviuose. Įtempimai pasvyruose pjūviuose. Savojo svorio įtaka vertikaliam strypui. Temperatūros įtaka strypo deformacijoms ir įtempimams. Statiškai neišsprendžiamos sistemos. Tempiamų - gniuždomų strypų sistemos. Statiškai neišsprendžiamos tempiamos - gniuždomos konstrukcijos. Kuo skiriasi statiškai išsprendžiama ir statiškai neišsprendžiama konstrukcija. Išorinių jėgų darbas, potencinė deformavimo energija. Skerspjūvių geometrinės charakteristikos. Skerspjūvio svorio centro padėties nustatymas, statinis momentas. Paprastų figūrų inercijos momentų išraiškos. Ryšys tarp inercijos momentų lygiagrečiai perkeltų ašių atžvilgiu. Inercijos spindulys ir skerspjūvio atsparumo momentai. Ašiniai inercijos momentai pasuktų ašių atžvilgiu. Geometriniai rodikliai. Medžiagų mechaninės savybės. Tamprumo modulis. Sąlyginė proporcingumo ir sąlyginė takumo riba. Deformacijos. Gniuždymo bandymas. Įvairių veiksnių įtaka medžiagų mechaninėms savybėms. Įtempimų koncentracija. Konstrukcijų patikimumo įvertinimo metodas. Kirpimas. Glemžimas. Sukimas. Potencinė sukamo strypo energija. Sukamų strypų skritulinio skerspjūvio velenų standumas ir stiprumas. Sraigtinės, cilindrinės ir mažažingsnės spyruoklės. Neskritulinio skerspjūvio sukamų strypų skaičiavimas. Paprastasis lenkimas(plokščiasis lenkimas). Diferencialinis ryšys tarp Q,M,q. Grynasis lenkimas. Normaliniai įtempimai. Tangentiniai įtempimai. Lenkiamų strypų stiprumas. Sijos deformacijos ir poslinkiai. Sijos įlinkių kreivės diferencialinė lygtis.
  Mechanika, špera(11 puslapių)
  2007-03-21
 • Medžiagų atsparumas (9)

  Kokias tris konstrukcijų savybes nagrinėja medžiagų atsparumas? Kas yra stiprumas? Kas yra standumas? Kas yra stabilumas? Kaip apibrėžiamas medžiagų atsparumas? Kaip schematizuojama konstrukcijų geometrinė forma?Kas vadinama strypu? Kas vadinama plokšte, kevalu? Kas vadinama masyvu? Kas yra konstrukcijos skaičiuojamoji schema? Kaip schematizuojamos konstrukcinės medžiagos? Kaip suprantamas medžiagos vientisumas? Kas yra vienalytė (homogeniška) medžiaga? Kas yra izotropinė ir anizotropinė medžiaga? Kas yra idealiai tampri medžiaga? Kas yra tamprioji (grįžtamoji) deformacija? Kas yra plastinė (liekamoji) deformacija? Kaip klasifikuojamos išorinės jėgos? Kas yra tūrinė, paviršinė, linijinė, taškinė apkrova? Kokiais vienetais šios apkrovos matuojamos? Kokia apkrova vadinama statine, kokia dinamine? Kokios vidinės jėgos nagrinėjamos medžiagų atsparumo kurse? Koks yra pjūvio metodo algoritmas? Kas yra įrąža? Kas yra ašinė jėga? Kokia jos ženklo taisyklė? Kas yra skersinė jėga? Kokia jos ženklo taisyklė? Kas yra sukimo momentas? Kokia jo ženklo taisyklė? Kokie diferencialiniai ryšiai sieja apkrovą ir įrąžas? Kas yra įrąžų diagramos? Kam jos reikalingos? Kas yra įtempimas, pilnasis įtempimas, normalinis įtempimas, tangentinis įtempimas? Kokiais vienetais jie matuojami? Kokiais simboliais ir indeksais žymimi įtempimai? Kokios yra normalinių ir tangentinių įtempimų ženklų taisyklės? Kokie integraliniai ryšiai sieja skerspjūvio įrąžas su įtempimais? Kas yra linijinis poslinkis, kampinis poslinkis? Kokiais vienetais jie matuojami? Kas yra vadinama šlyties deformacija, šlyties kampu? Ką teigia proporcingumo prielaida (Huko dėsnis)? Kas yra tamprumo modulis, šlyties modulis? Kokiais vienetais jie matuojami? Ką teigia poslinkių mažumo prielaida? Ką teigia Sen-Venano principas? Ką teigia plokščių pjūvių (Bernulio) hipotezė? Ką teigia superpozicijos principas? Kuriais atvejais superpozicijos principas negalioja? Tempimas ir gniuždymas. Koks deformavimas vadinamas centriniu tempimu? Kam lygūs normaliniai įtempiai centriškai tempiamo strypo skerspjūvyje? Kam lygūs normaliniai ir tangentiniai įtempiai įstrižame tempiamo strypo skerspjūvyje? Kam lygūs maksimalūs tangentiniai įtempiai tempiamame strype ir kur jie veikia? Kokia yra tempiamo strypo stiprumo sąlyga? Kokia yra gniuždomo strypo stiprumo sąlyga? Kurie tempiamo strypo skerspjūviai laikomi pavojingais? Kaip išreiškiama tempiamo strypo išilginė deformacija? Kaip išreiškiamas tempiamo strypo skerspjūvio standis (standumo modulis), strypo standis, strypo deformatyvumo rodiklis? Kas yra Puasono koeficientas, koks maždaug jo didumas? Kaip apskaičiuojamas tempiamo strypo ilgio pokytis? Kas yra strypo skerspjūvio poslinkis? Kas yra ir kaip išreiškiama potencinė tempiamo strypo energija? Kas yra santykinė potencinė deformavimo energija? Ar priklauso tempiamo strypo stiprumas nuo strypo ilgio? Mechaninės medžiagų savybės. Ką nusako mechaninės medžiagos savybės? Kas yra savybių rodikliai? Kaip standartizuojami savybių tyrimai? Kaip vyksta tempimo bandymas? Kas vadinama tempimo diagrama? Kokie yra ypatingieji tempimo diagramos taškai? Kas yra takumo aikštelė? Kas yra medžiagos stiprėjimo ruožas? Kas yra Liuderso linijos? Kaip gaunama priklausomybė? Kas yra proporcingumo riba? Kas yra tamprumo riba? Kas yra takumo įtempimas? Kas yra stiprumo riba? Kokio maždaug didumo yra pagrindiniai plieno savybių rodikliai? Kas yra svarbiausieji medžiagos stiprumo rodikliai? Kas diagramoje išreiškia medžiagos tamprumo modulį? Kas yra trūkimo riba? Kuo skiriasi sąlyginis įtempimas nuo tikrojo? Kaip nustatoma tikroji deformacija? Kas yra ir kaip nustatomas sąlyginis takumo įtempimas? Kaip nukrovimo metu mažėja tamprioji deformacija? Kokios medžiagos laikomos plastinėmis, kokios trapiomis? Kokie yra pagrindiniai medžiagos plastiškumo rodikliai? Kas yra santykinis liekamasis bandinio ilgio pokytis? Kas yra santykinis liekamasis bandinio skerspjūvio ploto pokytis? Kas yra medžiagos kietumas? Kaip jis nustatomas? Kaip deformuojasi pakartotinai apkrautas bandinys? Kas vadinama medžiagos stiprėjimu (stiprinimu)? Kokių medžiagų savybės tiriamos gniuždymo bandymu? Kuo skiriasi plastinės medžiagos tempimo ir gniuždymo diagrama? Kas yra mainioji deformacija? Kokia yra temperatūros įtaka mechaninėms medžiagų savybėms ir jų rodikliams? Kokia yra radioaktyviojo švitinimo įtaka? Kokia yra plieno terminio apdirbimo (atkaitinimo, grūdinimo, atleidimo) įtaka? Kokia yra cheminio aplinkos poveikio įtaka? Kokia yra apkrovimo greičio įtaka? Kaip reiškiasi medžiagos senėjimas? Kas yra medžiagos valkšnumas? Kas yra įtempimų relaksacija? Geometriniai skerspjūvių rodikliai. Kas yra plokščios figūros (skerspjūvio) ploto statinis momentas? Kokiais vienetais matuojamas plokščios figūros statinis momentas? Kas yra figūros centrinė ašis? Kaip nustatome figūros ploto svorio centro padėtį? Kas yra plokščios figūros (skerspjūvio) ašinis, išcentrinis, polinis inercijos momentas? Kokiais vienetais matuojami plokščios figūros inercijos momentai? Kokio ženklo (teigiami ar neigiami) gali būti inercijos momentai? Kurias ašis vadiname svarbiausiomis inercijos ašimis? Kas yra svarbiausieji inercijos momentai? Kuo jie ypatingi? Ką vadiname plokščiosios figūros inercijos spinduliu? Ką vadiname skerspjūvio ašiniu ar poliniu atsparumo momentu? Kokiais vienetais matuojami atsparumo momentai? Kaip apskaičiuojamas sudėtingos figūros atsparumo momentas? Šlytis. Kirpimas. Sukimas. Kokį deformavimą vadiname kirpimu, kokį sukimu? Kas bendro tarp kirpimo ir sukimo? Ką vadiname glemžimu? Kodėl glemžimą nagrinėjame greta kirpimo? Kaip pasiskirsto įtempiai sukamo strypo skrituliniame skerspjūvyje, kokia jų kryptis? Kas yra santykinis sąsūkis, kuo jis matuojamas? Kaip išreiškiamas sukamo strypo skerspjūvio standumo modulis? Kaip skaičiuojami sukamų strypų poslinkiai?
  Mechanika, špera(20 puslapių)
  2007-06-12
 • Medžiagų inžinerija

  Metalų apdirbimas spaudimu. Metalų apdirbimo spaudimu fizikiniai ir mechaniniai pagrindai. Valcavimas. Valcavimo būdai. Velenai, staklynai, papildomi įrenginiai. Traukimas. Presavimas. Laisvasis kalimas. Štampavimas. Formavimas. Detalių gamyba iš metalo miltelių. Miltelinė metalurgija. Miltelių savybių įtaka presavimo procesui. MM presavimo technologija. Presformų skirstymas. Presavimo brokas ir jo padariniai. Sukepinimas. Metalų suvirinimas. Dujinis suvirinimas. Kontaktinis suvirinimas. Taškinis suvirinimas. Reljefinis suvirinimas. Siūlinis suvirinimas. Sandūrinis suvirinimas. Elektrošlakinis suvirinimas. Lazerinis suvirinimas. Difuzinis suvirinimas. Ultragarsinis suvirinimas. Šaltasis suvirinimas. Suvirinant trinties būdu. Smūginis kondensatorinis suvirinimas. Metalų pjovimas, apvirinimas ir metalizavimas. Metalizvimas. Litavimas. Plastmasinių detalių gamybos technologija. Guminių detalių gamybos technologija.
  Fizika, špera(8 puslapiai)
  2006-06-07
 • Medžiagų inžinerija (3)

  Kristalinė metalų sandara. Kristalinės sandaros defektai. Kristalinė lydinių sandara. Lydinių kristalizacija. Metalų ir lydinių savybės. Geležies–anglies lydinių būvio diagrama. Lydinių būvio diagramos. Geležies lydinių nuolatinės priemaišos. Plienų klasifikavimo pagrindai. Ketus. Spalvotieji metalai ir lydiniai. Metalo liejiminės savybės. Formavimo žemė, gurgučiai. Modeliai, formadėžės. Rankinis ir mašininis formų sudarymas. Specialūs liejimo būdai. Supratimas apie plastinės deformacijos procesą. Ruošinių įkaitinimo prieš karštą apdirbimą spaudimų tikslas. Valcavimas. Presavimas. Traukimas. Laisvasis kalimas. Štampavimas. Apdirbimas pjovimu. Drožlės susidarymas. Įrankinės medžiagos. Metalų pjovimo staklės. Ruošinių apdirbimas tekinimo staklėmis. Gręžimas. Ištekinimas. Frezavimas. Ruošinio apdirbimas šlifavimo staklėmis. Ruošinių apdirbimas drožimo staklėmis. Ruošinių paviršių išbaigimo metodai. Elektrofizikiniai ir elektrocheminiai apdirbimo būdai. Miltelinė metalurgija. Detalių gamyba iš plastmasių (pagrindinės plastmasių savybės). Kompozicinės medžiagos. Techninių gumos gaminių gavyba (gumos sudėtis ir savybės).
  Medžiagotyra, špera(10 puslapių)
  2011-05-25
 • Medžiagų įvadas

  Medžiagų savybės. Išvardinkite ir trumpai apibūdinkite penkias medžiagos mechanines savybes. Išvardinkite tempimo bandymais nustatytas medžiagos stiprumines charakteristikas. Stiprumas. Leistinųjų įtempimų nustatymas ir atsargos koeficiento įvertinimas. Stiprumo ir standumo didinimo būdai. Kietumo nustatymo būdai. Trumpai apibūdinkite vieną iš metodų kietumui nustatyti. Smūginis tąsumas: jo nustatymas ir žymėjimas, anglies įtaka plieno smūginiam tąsumui. Deformavimo greičio, temperatūros, įtempimų erdviškumo ir terminio apdirbimo įtaka medžiagos plastiškumui. Pagrindiniai parametrai cikliniam stiprumui apibūdinti. Medžiagos nuovargio kreivės sudarymas ir patvarumo ribos nustatymas. Valkšnumo ir įtempimų relaksacijos reiškiniai medžiagose. Dilimo mažinimo būdai. Metalų ir jų lydinių sandara. Amorfinės ir kristalinės kietosios medžiagos ir jų savybės. Kietieji tirpalai, mechaniniai mišiniai, tarpmetaliniai ir cheminiai junginiai. Geležies lydinių sudedamosios dalys: austenitas, feritas, cementitas, perlitas. Plieno ir ketaus skirstymas priklausomai nuo anglies kiekio ir struktūros. Metalų terminis apdirbimas. Liekamasis austenitas ir jo įtaka plieno savybėms. Metalų terminio apdirbimo būdai. Trumpai juos apibūdinkite. Žemojo, vidutinio ir aukštojo atleidimo tikslas. Terminis gerinimas. Paviršinio sluoksnio stiprinimo būdai. Metalai. Metalams ir jų lydiniams būdingos metališkosios savybės. Plienas. Anglies įtaka plieno savybėms. Plieno skirstymas pagal angies kiekį: išvardinti grupes, nurodant anglies kiekį procentais. Plieno skirstymas pagal cheminę sudėtį ir žalingų priemaišų kiekį. Legiruotasis plienas: trumpai apibūdinti ir palyginti jo savybes su angliniu. Legiruojančių elementų kiekis legiruotame pliene. Apibūdinkite pjovimo įrankiams naudojamus anglinį įrankinį ir greitapjovį plienus. Reikalavimai matavimo įrankiams naudojamam plienui: anglies kiekis, terminis apdirbimas. Cheminių elementų įtaka ketaus struktūrai ir savybėms. Cementitinis (baltasis) ketus ir jo savybės. Grafitinio ketaus skirstymas pagal jame esančio grafito intarpus. Antifrikcinis ketus: reikalavimai, savybės, grafito atliekama funkcija. Ketus meno liejiniams. Žalvario sudėtis ir panaudojimas. Bronzos sudėtis. Palyginkite alavinės, berilinės ir silicinės bronzos savybės. Vario nikelio lydinių skirstymas ir panaudojimas. Aliuminis. Siluminas ir duraliuminis: sudėtis, savybės, panaudojimas. Titanas ir jo lydiniai: savybės, privalumai ir trūkumai. Antifrikcinių lydinių skistymas pagal matricą ir intarpus. Trumpai apibūdinkite. Varžtinių lydinių panaudojimas. Feritų sudėtis, savybės ir panaudojimas. Invaras. Elinvaras. Nitinolas (specialiųjų šiluminių savybių lydiniai): savybės ir panaudojimas. Polimerinių medžiagų bendroji charakteristika. Termoplastikų ir reaktoplastikų savybės. Polimerų fiziniai būviai. Plastikų savybės, privalumai ir trūkumai. Apibūdinkite vieno iš nurodytų termoplastikų: polietilenas (PE), polipropilenas (PP), polietilentereftalatas (PET), polivinilchloridas (PVC), fluoroplastas (PTFE), poliamidai (PA) savybes ir panaudojimą. Apibūdinkite konstrukcinį tekstolitą arba aminoplastą (reaktoplastiniai polimerai): savybės ir panaudojimas. Apibūdinkite putplasčius ir poroplastikus. Fenoplastų su stiklo pluoštu savybės ir panaudojimas. Medžiagos kaučiuko pagrindu: skirstymas, savybės ir trūkumai. Gumos sudėtyje esantys komponentai: siera, užpildai, plastifikatoriai, katalizatoriai, stabilizatoriai, dažalai. Keramikos savybės ir panaudojimas. Stiklo klasifikavimas pagal sudarančiąsias, modifikuojančiąsias medžiagas ir paskirtį. Bendrosios stiklų savybės. Stiklo terminės savybes: šiluminis plėtimasis ir terminis atsparumas. Stiklo grūdinimas. Stiklo cheminio apdirbimo būdai. Vieną iš jų apibūdinkite. Beskeveldris, sklaidantis šviesą, spektrą keičiantis ir apsaugantis stiklas: savybės ir panaudojimas. Sitalų sudėtis ir būtinos sąlygos jiems susidaryti. Sitalų savybės. Bendroji kompozitų charakteristika ir kompozicinės medžiagos sudarymas. Kompozitų skirstymas pagal armuojančių komponentų formą ir jų pasiskirstymą matricoje. Kompozitų skirstymas pagal matricai naudojamą medžiagą. Trumpai apibūdinkite vieną iš jų. Kompozitų panaudojimas. Konstrukcinės miltelinės medžiagos. Jų privalumai ir trūkumai. Kietlydiniai: savybės, panaudojimas ir skirstymas pagal cheminę sudėtį. Frikcinės miltelinės medžiagos: jų sudėtis, savybės ir panaudojimas. Slydimo ir jungimo kontaktams keliami reikalavimai. Medienos savybės, jos privalumai ir trukumai. Medžio kamieno sandara. Skersinis ir išilginis (spindulinis, tangentinis) pjūviai. Brazdas: ankstyvoji ir vėlyvoji mediena, metinės rievės, medienos amžiaus nustatymas. Higroskopinė ir laisvoji drėgmė. Medienos skirstymas pagal drėgnumą. Medienos akustinės savybės. Metalinės dangos: anodinės ir katodines dangos parinkimas. Galvaninėms dangoms keliami reikalavimai. Emaliai: reikalavimai, dangos savybės, emalių panaudojimas ir trūkumai. Klijuoto sujungimo privalumai ir trūkumai. Nanotechnologija: nanomokslo plėtra ir pritaikymas. Anglies nanovamzdelių mechaninės ir elektrinės savybės: trumpai apibūdint. Nanovamzdelių panaudojimas: išvardinti sritis, vieną iš jų apibūdinti išsamiau. Nanotechnologijos negatyvios pasekmės žmonių sveikatai. Puslaidininkių medžiagų ir technologijų plėtra. Šviesolaidžiai: sudėtis ir šviesos sklidimo šerdimi sąlyga. Saulės elementų fizikiniai pagrindai. Fotoelektrinių medžiagų panaudojimas. Medžiagos saulės elementams gaminti. Superkietųjų medžiagų panaudojimas šiuolaikinėse technologijose. Tekstilės medžiagos ir jų panaudojimas. Bendrieji reikalavimai audiniams. Trumpai apibūdinkite megztines medžiagas. Trumpai apibūdinkite neaustines medžiagas. Techninės tekstilės panaudojimas ir jai keliami reikalavimai. Apibūdinkite ir palyginkite natūraliuosius ir dirbtinius kailius. Natūrali ir dirbtinė oda: žaliava ir savybės, gamybos technologijos būdai.
  Medžiagotyra, špera(10 puslapių)
  2007-09-27
 • Medžiagų mechanika

  Lenkiamo strypo deformacija. Įlinkiai. Deviacijos. Įlinkių kreivė. Sijos lenkimo potencinė energija. Sijos poslinkių skaičiavimo būdai. Moro integralas. Vienetinis lenkimo momentas. Grafinio-analitinio būdo taisyklė. Sijų standumo sąlygos. Kritinė apkrova. Kritinė jėga. Kritinis įtempis. Klupdymas. Įtempimų koncentracija. Nominalinis įtempimas. Koncentracijos koeficientas. Medžiagos irimas. Kritinis plyšio ilgis. Nuovarginis irimas. Įtempimo ciklas.
  Mechanika, špera(5 puslapiai)
  2005-06-13
 • Medžiagų mechanika (2)

  Mechanika. Teorinė mechanika. Statika. Kinematika. Dinamika. Pagrindinės statikos sąvokos. Jėga. Veiksmai su jėgomis. Statikos uždaviniai. Susikertančių jėgų sistema. Pusiausvyros sąlygos. Pusiausvyros uždavinių sprendimo metodai. Jėgos momentas taško atžvilgiu. Atsisveriančių trijų jėgų teorema. Lygiagrečių jėgų, nukreiptų į vieną pusę, sudėtis. Lygiagrečių jėgų, nukreiptų į priešingas puses, sudėtis. Jėgų pora. Porų savybės. Porų sudėtis ir pusiausvyros sąlygos. Plokščios jėgų sistemos redukcija. Plokščios jėgų sistemos pusiausvyros lygtis. Lygiagretus jėgos perslinkimas. Puanso teorema. Varinjono teorema. Plokščios jėgų sistemos atstojamoji. Kūnų pusiausvyra. Jėgos momentas ašies atžvilgiu. Ryšys tarp jėgos momento taško atžvilgiu ir jėgos momento ašies atžvilgiu. Erdvinės jėgų sistemos redukcija. Erdvinės jėgų sistemos pusiausvyros sąlygos. Sistemos suvedimo atskiri atvejai. Erdvinė susikertančių jėgų sistema. Erdvinės susikertančių jėgų sistemos pusiausvyra. Slydimo trintis. Riedėjimo trintis. Svorio centras. Pusiausvyros pastovumas. Mechanikos istorija. Ryšiai, ryšių reakcijos. Paprasčiausi ryšių reakcijų nustatymo būdai. Standžios atramos reakcija.
  Mechanika, špera(5 puslapiai)
  2006-02-03
 • Medžiagų mechanika (3)

  Įvadas. Medžiagų atsparumo objektas. Medžiagų mechanika. Elementų schematizacija. Konstrukcijos skaičiuojamoji schema. Medžiagų prielaidos. Kaip klasifikuojamos apkrovos pagal jų pridėjimą? Statinė apkrova. Pjūvio metodas. Įrąža. Kiek ir kokios įrąžos veikia bendruoju atveju strypo skerspjūvį? Ką vadiname tempimu, sukimu, kirpimu, lenkimu? Pilnasis įtempimas. Normalinis ir tangentinis įtempimai. Linijinis ir kampinis poslinkiai. Linijinė ir kampinė deformacijos. Huko dėsnis. Poslinkių mažumo prielaida. Nepriklausomo jėgų veikimo principas – superpozicija. Sen-Venano principas. Plokščiųjų pjūvių hipotezė. Ašinės jėgos randamos? Kokia integralinė lygtis sieja ašinę jėgą su normaliniais įtempimais? Kaip skaičiuojami normaliniai įtempimai tempiamo strypo skerspjūvyje? Pavojingas pjūvis? Tempiamo (gniuždomo) strypo stiprumo sąlyga? Kaip apskaičiuojamas strypo ilgio pokytis? Kaip nustatoma skersinė ir išilginė deformacija, kas yra Puasono koeficientas, kokios jo kitimo ribos? Kaip nustatomas linijinės sistemos bet kurio pjūvio poslinkis? Konstrukcijos standumo sąlygos? Normaliniai įtempimai atsižvelgiant į jo savąjį svorį? Strypo ilgio pokytis nuo savojo svorio? Racionalaus (vienodo) stiprumo strypas? Įtempimų koncentracija. Statiškai išsprendžiama ir statiškai neišsprendžiama sistema. Statinio neišsprendžiamumo laipsnis. Temperatūriniai įtempimai. Montažiniai įtempimai. Kaip apskaičiuojama tempiamo strypo potencinė deformavimo energija? Medžiagų mechaniniai bandymai arba savybės. Dėl ko atliekami mechaniniai bandymai? Kaip skirstomi tempiamieji bandiniai pagal jų ilgį ir skerspjūvio formą? Kokie atsparumo savybių rodikliai nustatomi tempimo bandymu? Ką vadiname tempimo diagrama? Kuo skiriasi trapiųjų ir plastiškųjų medžiagų tempimo diagramos? Proporcingumo riba. Tamprumo riba. Takumo riba, Sąlyginė takumo riba. Stiprumo riba. Kokiais dydžiais išreiškiamos trapiųjų ir plastiškųjų medžiagų stiprumas? Kaip skaičiuojami tikrieji įtempimai bandinio trūkumų vietoje? Ką vadiname sukietinimu, kaip pasikeičia metalų mechaninės savybės po sukietinimo? Kaip suyra gniuždomi ketaus, betono ir medienos bandiniai? Kaip nustatomas skersai sluoksnių gniuždomos medienos stiprumas? Temperatūros įtaka. Radioaktyviojo švitinimo įtaka. Kaip nustatomas metalų tamprumo modulis? Medžiagos valkšnumas. Įtempimų relaksacija. Geometriniai skerspjūvių rodikliai. Skerspjūvio ploto statinis momentas, matavimo vienetai. Centrinės skerspjūvio ašys. Skerspjūvio ašinis, polinis ir išcentrinis inercijos momentas, jų matavimo vienetai? Kam lygųs stačiakampio, trikampio ir skritulio skerspjūvio inercijos momentas centrinių ašių atžvilgiu? Kas t.y. svarbiausios centrinės ašys? Įtempimų ir deformacijų būvis, irimo ir plastiškumo hipotezės. Ką vadiname įtempimų ir deformacijos būviu? Kuriais ir keliais įtempimais nusakomas įtempimų būvis taško aplinkoje? Tangentinių įtempimų dualumo dėsnis. Svarbiausios plokštumos? Kokius įtempimo būvius žinote? Ką vadiname deformacijų būviu taške, kokiais komponentais nusakomas deformacijų būvis taške? Bendrasis Huko dėsnis. Ką vadiname ekvivalentiniu įtempimu? Grynoji šlytis. Ką vadiname šlytimi? Ką vadiname glemžimu? Pagal kokį dėsnį pasiskirsto tangentiniai įtempimai kerpamo elemento skerspjūvyje, kaip jie nustatomi? Kerpamo elemento stiprumo sąlyga. Glemžiamo elemento stiprumo sąlyga. Varžtinės jungties stiprumo sąlyga.
  Mechanika, špera(9 puslapiai)
  2006-02-27
 • Medžiagų mechanika (4)

  Pagrindinės sąvokos. Konstrukcijų medžiagos ir pavidalo sutartiniai supaprastinimai. Išorines ir vidinės jėgos. Diferencialiniai ryšiai tarp įrąžų ir apkrovų. Įtempimai ir įrąžų skerspjūviai. Geometrinis skerspjūvio pasikeitimas. Medžiagų fizikiniai dėsniai. Deformavimo proceso supaprastinimas. Deformavimo tipai. Strypų tempimas - gniuždymas. Esminės sąvokos ir lygtis. Temperatūros poveikis skersinei deformacijai. Įstrižojo pjūvio įtempimo ir deformacijos būvis. Strypo svorio įtakos nagrinėjimas. Stiprumo ir standumo sąlygos. Plotas ir ploto statiniai momentai. Ploto inercijos momentai. Ploto necentriniai ir svarbiausi inercijos momentai. Ploto inercijos spinduliai ir atsparumo momentai. Strypų sukimas. Esminės prielaidos ir lygtis. Įtempimų ir deformacijų būvių parametrai. Įtempimų ir deformacijų būvis grynojo lenkimo atveju. Lenkiamos sijos tangentinių įtempimų nagrinėjimas. Žuravskio formulė.
  Mechanika, špera(8 puslapiai)
  2006-09-18
 • Medžiagų mechanika (5)

  Pagrindinės sąvokos. Sijos ir jų atramos. Sijų įrąžos. Diferencialinis ryšys tarp M, Q, q. Sijų įrąžų M ir Q diagramų sudarymas. Pavojingo pjūvio nustatymas. Dviatramių sijų įrąžų diagramų sudarymas. Normaliniai įtempimai lenkiant. Tangentinai įtempimai lenkiamame strype (Žuravskio formulė). Tangentiniai įtempimai kai kuriuose skerspjūviuose. Svarbiausieji įtempimai ir įtempimų būvis. Lenkiamo strypo potencinė energija. Plonasienių sijų ypatumai. Racionalios formos sijos.
  Mechanika, špera(11 puslapių)
  2008-03-25
 • Medžiagų mokslas (10)

  Medžiagų mokslo objektas. Medžiagų pažinimo reikšmė. Medžiagų klasifikacija pagal būseną, sandarą, praktinį panaudojimą. Medžiagų sandaros, savybių ryšys ir sąveika. Jų įvertinimo išraiškos. Cheminių ir fizikinių geocheminių, technologinių procesų ir jų parametrų įtaka medžiagų sandarai. Medžiagų savybių ir sandaros tyrimo metodai.
  Medžiagotyra, špera(5 puslapiai)
  2007-03-15
 • Medžiagų mokslas (12)

  Keraminių medžiagų klasifikacija, svarbiausios savybės. Keraminių medžiagų gamybos žaliavos ir pagrindiniai gamybos būdai. Pagrindinės konstrukcinės keraminės medžiagos. Techninės keramikos klasifikacija. Techninės keramikos gamybos ypatumai. Techninė keramika iš aukštatemperatūrių oksidų. Keramika sunkiai lydžių neoksidinių junginių pagrindu. Kompozicinės keraminės medžiagos. Keraminės ugniai atsparios medžiagos. Ugniai atsparūs skiediniai ir betonai. Pluoštinės ugniai atsparios medžiagos. Stiklo ir sitalų būsena. Stiklo žaliavos. Pagrindinės statybinio stiklo atmainos. Techninis stiklas. Elektrovakuuminis stiklas. Kvarcinis stiklas. Stiklo pluoštas. Sitalai. Grūdintas ir bešukis stiklas. Optinis stiklas. Elektronikos ir magnetinės medžiagos. Keraminės dielektrinės medžiagos. Neorganinės feroelektrinės ir pjezoelektrinės medžiagos. Magnetinės metalų ir keramikos savybės. Keraminiai magnetai. Metaliniai ir keraminiai superlaidininkai.
  Medžiagotyra, špera(16 puslapių)
  2008-10-02
Puslapyje rodyti po