Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Šperos

Šperos (2046 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Medicinos diagnostika

  Medicinos diagnostikos sritis. Diagnostikos priemonių parinkimas ar sukūrimas. Objekto techninės būklės įvertinimas ir jo kitimo eksploatacijos metu prognozavimas. Funkcinė diagnostika. Testinė diagnostika. Kombinuota diagnostika. Diagnostiniai modeliai. Gedimo modeliai. Sprendimų priėmimo taisyklės. Gedimų kontrolės teorija. Diagnostiniai požymiai jų parinkimas. Teoriniai tech. diagnostikos pagrindai. Analitiniai modeliai. Fenomenologiniai modeliai. Lyginiai modeliai. TD eksperimentiniai metodai. Eksperimentinių metodų klasifikacija. Akustiniai diagnostiniai metodai. Ultragarsinis diagnostikos metodas. Akustinės emisijos metodas. Vibraciniai diagnostikos metodai. Magnetinių laukų sąveika pagrysti metodai.
  Medicina, špera(10 puslapių)
  2005-10-29
 • Medicinos terminai lotynų kalba

  Lotynų kalbos egzamino paruoštukė. Augalų dalys. Vaistų formos. Augalai. Atkarpos. Receptų santrumpos. Elementų pavadinimai.
  Medicina, špera(16 puslapių)
  2005-02-24
 • Medienotyra (3)

  Medienos ypatumai. Šakos klasifikuojamos pagal 6 požymius. Stiebo formos ydos: kreivumas, nuolaibis, kambliškumas, ovalumas, prieaugos, rožė, kino ūsai. Reaktinga mediena atsiranda arba veikiant svorio jėgai, sukeliančiai hormonų, stimuliuojančių (arba slopinančių augimo) procesus, persigrupavimą, arba veikiant vėjo apkrovoms, augimo įtempiams ir pan. Tariamasis branduolys. Sakingoji mediena (sakotumas). Apaugusioji žievė (pranara). Medienos puvimas. Pelėsiai. Balanos grybinai atspalviai. Balanos puvinys. Vabzdžių išgraužos. Medienos patvarumas. Medienos cheminės savybės.
  Medžiagotyra, špera(6 puslapiai)
  2010-02-11
 • Medinės konstrukcijos (3)

  Trumpa medinių konstrukcijų raidos apžvalga. Medienos kaip statybinės medžiagos savybės. Medžio kamieno sandara. Gerosios ir blogosios medienos savybės. Medienos drėgnumas. Medienos mechaninės savybės. Anizotropijos įtaka. Ilgalaikis medienos stiprumas. Medienos veislės įtaka. Drėgnumo ir temperatūros įtaka. Deformacijų moduliai. Medienos stiprumas. Pagrindinės medienos veislės naudojimas konstrukcijų gamyboje. Lapuočiai. Medienos asortimentas. Medienos ydos. Pjaustinių deformacijos atsirandančios jiems džiūstant. Fanera. Medienos degumas ir apsauga. Puvimas ir apsauga. Vabzdžiai kenkėjai ir apsauga nuo jų. Medinių konstrukcijų apskaičiavimo teorijos pagrindai. Centriškai tempiamų elementų skaičiavimas. Centriškai gniuždomų elementų skaičiavimas. Lenkiamų elementų skaičiavimas. Necentriškai gniuždomų elementų skaičiavimas. Necentriškai tempiamų elementų skaičiavimas. Ilginiai ir sijos. Pasvirusios sijos. Įkirčiai sijų galuose. Sijos sustiprintos pasijomis. Medinių elementų jungimas. Virbalo pjūvio laikančiosios galios nustatymas. Vinių darbo ypatumai. Jungimas klijais.
  Statyba, špera(13 puslapių)
  2007-01-03
 • Medžiagotyra

  Atomo sandara. Elementariosios dalelės. Tarpatominiai ryšiai. Joninis ryšys. Kovalentinis ryšys. Koordinacinis skaičius (ryšys). Metalinis ryšys. Tarpmolekulinis ryšys. Kristalų sandara ir pagrindiniai parametrai. Kristalų klasės. Metalų kristalai. Kristalitai polimeruose; kristalinės ir amorfinės medžiagos. Metalų kristalai. Kompozicinės medžiagos. Dispersiškai sustiprintos medžiagos. Dalelėmis sustiprinta medžiaga. Medžiagų irimas. Temperatūros įtaka plastiškumui. Tamprioji ir plastiškoji medžiagų elgsena. Įtempimai ir deformacijos. Tamprumo modulis. Plastinis takumas. Dislokacijos. Difuzija. Savybių ir sudėties valdymas. Medžiagų sandara ir jų formavimas. Fazių ir mišinių taisyklės. Statybinių medžiagų įvairovė. Statybinių medžiagų senėjimas. Statybinių medžiagų parinkimo kriterijai. Ekonomiškas medžiagų parinkimas. Statybinių medžiagų fizikinės savybės. Statybinių medžiagų mechaninės savybės. Statybinių medžiagų fizikinės ir cheminės savybės. Statybinių medžiagų technologinės savybės. Statybinių medžiagų eksploatacinės savybės.
  Medžiagotyra, špera(15 puslapių)
  2005-05-11
 • Medžiagotyra (10)

  Medžiagų laidumas. Laidumas orui. Laidumas garams. Laidumas vandeniui. Laidumas dulkėms. Audinių siūlų paslankumas ir irumas. Trintis. Šlytis. Siuvinių medžiagų sorbcinės savybės. Reiškiniai susiję su sorbcija. Sorbcinių savybių charakteristikos. Tekstilės medžiagų drėgnumo nustatymo metodai. Siuvinių medžiagų tempimo charakteristikos. Pusciklės tempimo charakteristikos. Vienaciklės tempimo charakteristikos. Daugiaciklės tempimo charakteristikos. Pusciklės lenkimo charakteristikos. Vienaciklės lenkimo charakteristikos. Daugiaciklės lenkimo charakteristikos. Akustinės savybės. Siuvinių medžiagų elektrinės savybės. Šiluminės tekstilės medžiagų savybės. Šilumos laidumas. Šilumos imlumas. Atsparumas šilumai ir termoatsparumas. Atsparumas ugniai. Atsparumas šalčiui.
  Medžiagotyra, špera(17 puslapių)
  2006-09-19
 • Medžiagotyra (11)

  Medžiagų pažinimo reikšmė. Medžiagų mokslo esmė ir apibrėžimas. Tiriamų medžiagų struktūra. Smulkiausios dalelės ir jų savybės. Boro postulatai. Kvantiniai skaičiai. Cheminiai ryšiai. Joninis, kovalentinis, metališkasis, vandenilinis, molekulinis ryšiai. Medžiagų būsenos. Cheminių reakcijų rūšys ir kinetika. Homogeninės ir heterogeninės reakcijos. Cheminių reakcijų skirstymas. Mineralinės žaliavos naudojamos statybinių medžiagų pramonėje. Svarbiausių uolienų klasifikacija. Sukietėjusio cemento korozija. Fizikinė korozija, cheminė korozija. Apsauga nuo korozijos. Metalų korozija. Pagrindiniai korozijos tipai. Cheminė korozija. Elektrocheminė korozija. Vandens poveikis medžiagoms. Vandens įmirkis, hidroskopiškumas, kapiliarumas, brinkimas, traukimasis, džiuvimas. Šilumos perdavimo būdai. Šilumos laidumo koeficientas ir jo nustatymo būdai. Kitos šilumines savybės: šiluminė talpa, atsparumas ugniai, atsparumas kaitrai, temperatūrinės medžiagų deformacijos. Mechaninės medžiagų savybės ir jų nustatymo būdai. Stiprumas, skalumas, kietumas, dilumas, dėvėjimasis. Deformacinės savybės. Tamprumas, plastiškumas. Termodinaminiai parametrai, termodinaminės sistemos, grįžtamieji ir negrįžtamieji procesai. 1-asis ir 2-asis termodinaminis dėsnis. Entropija. Rentgenostruktūrinė analizė. Analizės metodai. Rentgenogramų šifravimas. Rentgenografinė analizė. Naudojama aparatūra. Terminė analizė. Endoterminiai ir egzoterminiai efektai. Termogravimetrija. Diferencinė terminė analizė. Diferencinė termogravimetrija. Elektroninė mikroskopija. Rastrinė elektroninė mikroskopija. Infraraudonųjų spindulių spektroskopija. Tyrimai panaudojant optinį mikroskopą. Lūžio rodiklis. Natūralioji ir poliarizuotoji šviesa. Medžiagų senėjimas ir ilgaamžiškumas. Atsparumas šalčiui. Pagrindinės suirimo priežastys. Keraminių gaminių atsparumo šalčiui metodai. Tiesioginiai ir spartieji prognozavimo metodai. Portlandcementis. Pagrindiniai vykstantys procesai. Portlandcemencio kietėjimas. Statybinių medžiagų pagrindiniai technologijos procesai. Paruošiamieji darbai. Sudozuoto mišinio komponentų maišymo procesai. Gaminių formavimo ir tankinimo procesas. Fizikiniai cheminiai procesai vykstantys perdirbant suformuotus gaminius.
  Medžiagotyra, špera(13 puslapių)
  2006-09-27
 • Medžiagotyra (12)

  Atomo sandara. Elementariosios dalelės. Tarpatominiai ryšiai. Joninis ryšys. Kovalentinis ryšys. Koordinacinis skaičius (ryšys). Metalinis ryšys. Tarpmolekulinis ryšys. Kristalų sandara ir pagrindiniai parametrai. Kristalų klasės. Kristalitai polimeruose; kristalinės ir amorfinės medžiagos. Kristalinės ir amorfinės medžiagos. Metalų kristalai. Kompozicinės medžiagos. Dispersiškai sustiprintos medžiagos. Dalelėmis sustiprinta medžiaga. Medžiagų irimas. Temperatūros įtaka plastiškumui. Tamprioji ir plastiškoji medžiagų elgsena. Įtempimai ir deformacijos. Tamprumo modulis. Plastinis takumas. Dislokacijos. Difuzija. Savybių ir sudėties valdymas. Medžiagų sandara ir jų formavimas. Fazių ir mišinių taisyklės. Statybinių medžiagų įvairovė. Statybinių medžiagų senėjimas. Statybinių medžiagų parinkimo kriterijai. Ekonomiškas medžiagų parinkimas. Statybinių medžiagų fizikinės savybės. Statybinių medžiagų mechaninės savybės. Statybinių medžiagų fizikinės ir cheminės savybės. Statybinių medžiagų technologinės savybės. Statybinių medžiagų eksploatacinės savybės.
  Medžiagotyra, špera(11 puslapių)
  2006-10-11
 • Medžiagotyra (14)

  Medžiagų parinkimo kriterijai. Faziniai virsmai plienuose. Austenitinis virsmas. Perlitinis virsmas. Izoterminis peraušinto austenito skilimas. Austenito skilimas nepertraukiamai aušinant. Martensitas ir liekamasis austenitas. Užgrūdinamumas. Kitimai kaitinamame užgrūdintame pliene. Grafitizacija. Metalo terminio apdirbimo būdai. Atkaitinimas. Normalizavimas. Grūdinimas. Plienų grūdinimo budai. Atleidimas. Guliajevo diagrama. Terminio apdorojimo defektai. Ketaus terminis apdirbimas. Paviršinis plienų grūdinimas. Termocheminis metalų apdirbimas. Plienų cementavimas. Terminis apdorojimas po cementavimo. Plieno azotinimas. Plieno karbonitravimas. Plienų borinimas. Plienų termomechaninis apdirbimas. Mašinų medžiagų konstrukcinis stiprumas. Plienų žymėjimo sistemos. Konstrukcinis plienas. Slėginių indų plienas. Vamzdynų plienas. Mašinų gamybos plienas. Armatūrinis iš anksto įtemptas plienas. Bėgių plienas. Aukšto stiprumo saltai valcuotas plienas. Elektrotechninis plienas. Plieno žymėjimas pagal chemine sudėtį. Greitapjūviai plienai. Ketaus klasifikavimas ir savybės. Pilkasis ketus. Kalusis ketus. Stiprusis ketus. Plieno legiravimo paskirtis. Nerūdijantys plienai. Chrominiai nerūdijantys plienai. Chromonikeliniai nerūdijantys plienai. Varis ir jo lydiniai (klasifikavimas, žymėjimas, savybes). Bronza (klasifikavimas, žymėjimas, savybes). Vario nikelio lydiniai. Aliuminis ir jo lydiniai. Titanas ir jo lydiniai (klasifikavimas, žymėjimas, savybes). Kompozicinės medžiagos.
  Medžiagotyra, špera(22 puslapiai)
  2007-09-14
 • Medžiagotyra (15)

  Apibūdinkite medžiagų agregatines būsenas. Paaiškinti elektrotechninių medžiagų atomų sandara ir jų jungimosi į molekules ryšių tipus. Kokių dalelių sudaryta medžiaga, elektriniu požiūriu apibūdinkite šias daleles. Kokie procesai vyksta medžiagose patalpintose kintamajame bei nuolatiniame elektriniame lauke. Paaiškinti medžiagos dalelių jonizacija. Paaiškinkite dielektrikų laidumo procesą. Kuo jis skiriasi nuo poliarizacijos proceso. Nubrėžkite ir paaiškinkite dielektriko esančio nuolatiniame elektriniame lauke nuotėkio srovės priklausomybes nuo laiko grafiką. Elektrinės konstantos ir santykinės dielektrinės skvarbos fizikinės prasmės. Apibūdinkite dielektrikų poliarizacijos grupes. Nubrėžkite srovių tekančių per dialektika patalpinta tarp elektrodų vektorių diagramą. Kaip vertinamas kietųjų dielektrikų elektrinis laidumas. Kaip vertinamos izoliacinių medžiagų cheminės savybės. Transformatorinė alyva ir svarbiausieji jos parametrai. Elektrotechniniuose įrenginiuose naudojamų naftos alyvų senėjimas ir jų regeneravimas. Sintetiniai izoliaciniai skysčiai. Apibūdinkite gamtinių ir sintetinių dervų panaudojimą elektrotechnikoje. Palyginkite izoliacinių lakų ir kompaundų savybes ir jų panaudojimą. Iš kokių dedamųjų sudarytas plastikas ir kur jis panaudojamas. Kur elektrotechnikoje naudojamas kaučiukas ir kaip jis gaunamas. Medienos, popieriaus, kartono bei fibros naudojimas elektrotechniniuose įrenginiuose. Iš ko gaminami izoliaciniai stiklai ir kur elektrotechnikoje jie naudojami. Kaip gaunamas žėrutis ir kur jis elektrotechnikoje naudojamas. Apibūdinkite elektrotechnikes medžiagas naudojamas aukštos įtampos izoliatorių gamyboje. Šiluminės dielektrinių medžiagų savybės. Fotoelektrikų poliarizacija. Kietųjų dielektrikų šiluminis pramušimas. Silicio organiniai junginiai. Sluoksniuotieji plastikai.
  Medžiagotyra, špera(7 puslapiai)
  2007-10-29
 • Medžiagotyra (16)

  Išvardinkite ir trumpai apibūdinkite penkias medžiagos mechanines savybes. Kietumo nustatymo būdai. Apibūdinkite Rokvelio metodą kietumui nustatyti. Smūginis tąsumas: jo nustatymas ir žymėjimas,smūginio tąsumo skaitinė reikšmė, anglies įtaka. Deformavimo greičio, temperatūros, įtempimų erdviškumo ir terminio apdirbimo įtaka medžiagos plastiškumu. Pagrindiniai parametrai cikliniam stiprumui apibūdinti. Medžiagos nuovargis, nuovargio kreivės sudarymas ir patvarumo ribos nustatymas. Valkšnumo ir įtempimų relaksacijos reiškiniai medžiagose. Būdingiausi trinties paviršių dilimo atvejai. Būdai dilimui sumažinti. Amorfinės ir kristalinės kietosios medžiagos ir jų savybės. Kietieji tirpalai. Geležies lydinių sudedamosios dalys: austenitas, feritas, cementitas, perlitas, grafitas, ledeburitas. Austenitas. Plieno ir ketaus skirstymas priklausomai nuo anglies kiekio ir struktūros. Liekamojo austenito įtaka plieno savybėms. Metalų terminio apdirbimo būdai. Trumpai juos apibūdinkite. Plieno įgrūdinimas. Žemasis atleidimas. paviršinio sluoksnio stiprinimo būdai. Medžiagos kalumas ir suvirinamumas. Plieno skirstymas pagal anglies kieki. Plieno skirstymas pagal cheminę sudėtį. Legiruotu vadinamas plienas, legiruotas plienas skirstomas. Plienas pjovimo įrankiams. Anglinis įrankinis plienas. Plienas matavimo įrankiams. Cheminių elementų įtaka ketaus struktūrai ir savybėms. Cementinis. Pagal grafito intarpų formą grafitinis. Antifrikcinis ketus. Žalvario sudėtis. Bronza. Apibūdinkite alavinės, berilinės ir silicinės bronzos savybes bei jų panaudojimo sritis. Vario nikelio lydinių panaudojimas. Aliuminis ir jo lydiniai. Duraliuminis: sudėtis, savybės, panaudojimas. Titanas ir jo lydiniai: savybės, privalumai ir trūkumai. Varžinių lydinių panaudojimas. Feritų sudėtis, savybės ir panaudojimas. Invaras. Elinvaras. Nitinolas (specialiųjų šiluminių savybių lydiniai): savybės ir panaudojimas. Polimerinių medžiagų bendroji charakteristika. Plastikų savybės, privalumai ir trūkumai. Apibūdinkite vieno iš nurodytų termoplastikų: polietilenas, polipropilenas, polietilentereftalatas, povilinilchloridas, fluoroplastas, poliamidai. Savybės ir panaudojimas. Apibūdinkite konstrukcinį tekstolitą arba aminoplastą: savybės ir panaudojimas. Apibūdinkite putplasčius ir poroplastikus. Fenoplastų su stiklo pluoštu savybės ir panaudojimas. Medžiagos kaučiuko pagrindu: skirstymas, savybes ir trūkumai. Gumos sudėtis: apibūdinti gumos sudėtyje esančius komponentus. Stiklo klasifikavimas. Bendrosios stiklo savybes. Stiklo termines savybes:šiluminis plėtimasis ir terminis atsparumas. Stiklo atkaitinimas ir grūdinimas. Terminio apdirbimo tikslas. Beskeveldris, sklaidantis šviesą,spektrą keičiantis ir apsauginis, stiklas: savybes ir panaudojimas. Sitalų sudėtis ir būtinos sąlygos jiems susidaryti. Sitalų savybės. Bendroji kompozitų charakteristika ir pagrindinei komponentai kompozicinei medžiagai sudaryti. Kompozitų skirstymas pagal armuojančių komponentų formą ir jų pasiskirstymą matricoje. Kompozitų skirstymas pagal matricai naudojamą medžiagą. Trumpai apibūdinti viena iš jų. Kompozitų panaudojimas. Konstrukcinės medžiagos, jų privatumai ir trūkumai. Kietlydiniai: savybes, panaudojimas ir skirstymas pagal cheminę sudėtį. Fizines miltelines medžiagos:jų sudėtis, savybės ir panaudojimas. Slydimo ir jungimo kontaktams keliami reikalavimai. Medienos savybės,jos privalumai ir trūkumai. Medžio kamieno sandara. Skersinis ir išilginis (spinulinis, tangentinis) pjūviai. Brazdas: ankstyvoji ir vėlyvoji mediena,metinės rievės,medienos stiprumas ir amžiaus nustatymas. Higroskopinė ir laisvoji drėgmė. Medienos skirstymas ir drėgnumas. Medienos akustinės savybės. Metalinės dangos: anodinės ir katodinės, dangos parinkimas. Galvaninėms dangoms keliami reikalavimai. Emaliai: reikalavimai,dangos savybes,emalių panaudojimas ir trūkumai. Klijuoto sujungimo privalumai ir trūkumai. Nanotechnologija: nanomokslo plėtra ir pritaikymas. Anglies nanovamzdeliai. Anglies molekulės sudaro labai plonus vamzdelius, kurių skersmuo gali būti įvairus, o ilgis milijonus. Anglies nanovamzdelių mechaninės ir elektrinės savybės: trumpai apibūdinti. Nanovamzdelių panaudojimas: išvardinti sritis, vieną iš jų apibūdinti. Nanotechnologijos negatyvios pasekmės žmonių sveikata įmanoma, kad puslaidininkinių medžiagų ir technologijų plėtra. Silicis. Fotoelektriniu medžiagų panaudojimas. Medžiagos saulės elementams gaminti. Superkietųjų medžiagų panaudojimas šiuolaikinėse. Tekstilės medžiagoms priskiriami tekstilės pluoštai: siūlai. Bendrieji reikalavimai audiniams. Megztinė medžiaga. Natūrali ir dirbtinė oda: žaliava ir savybės, gamybos technologijos būdai.
  Medžiagotyra, špera(14 puslapių)
  2008-01-09
 • Medžiagotyra (2)

  Metalų kristalinė sandara. Kristalinės gardelės. Kristalinės sandaros defektai. Metalų kristalizacija. Metalų deformacija. Pakitimai kaitinant plastiškai deformuotą plieną. Lydinių būklės diagramos. Eutektinė lydinių būvio diagrama. Neriboto tirpumo lydinių būvio diagrama. Riboto tirpumo lydinių būvio diagrama. Fe-c būvio diagrama. Struktūrinės dedamosios Fe-c diagramoje. Grafitizacija. Špižius. Faziniai virsmai plienuose. Plienų terminis apdirbimas. Atkaitinimas. Grūdinimas. Atleidimas. Termomechaninis apdirbimas. Termocheminis apdirbimas. Konstrukciniai plienai. Priemaišos plienuose. Plienų klasifikacija. Bendros paskirties angliniai plienai. Kokybiniai plienai. Aukštos kokybės plienai. Įanglinamieji plienai. Termiškai gerinamieji plienai. Spyruoklių lingių plienai. Statybiniai plienai. Guolių plienai. Didelio stiprumo plienai. Dilimui atsparūs plienai. Automatiniai plienai. Įrankiniai plienai. Plienai matavimo įrankiams. Greitapjoviai plienai. Štampiniai plienai. Korozijai atsparūs plienai. Karščiui atsparūs ir karštyje patvarūs plienai. Magnetiniai plienai ir lydiniai su ypatingomis fizinėmis savybėmis. Lydiniai su ypatingomis šiluminėmis ir tampruminėmis savybėmis. Kietlydiniai. Varis ir jo lydiniai. Aliuminis ir jo lydiniai. Magnis ir jo lydiniai. Antifrikciniai lydiniai.
  Medžiagotyra, špera(12 puslapių)
  2005-10-11
 • Medžiagotyra (20)

  Medžiagotyros esmė, komponentai. Vykstančių reiškinių tyrimas. Medžiagotyros istoriniai vystymosi etapai. Medžiagų klasifikavimas pagal būsenas. Būsenų klasifikacija. Dujinė, kietoji (kristalinė, amorfinė), skystoji būsenos. Atominė struktūra. Boro postulatai. Cheminiai ryšiai. Joninis, kovalentinis, metališkasis, vandenilinis ryšiai. Metalų, keramikos, polimerų struktūra. Statybinių, rišamųjų, dirbtinių medžiagų klasifikacija ir skirstymas. Orinių kalkių, gipsinių rišamųjų kalkių klasifikacija. Metalų ir gaminių klasifikacija. Juodieji, spalvotieji metalai. Keraminės medžiagos. Klasifikavimas pagal paskirtį, gamybos būda ir šukės sukepimą. Stiklo medžiagos. Statybinio stiklo skirstymas, skirstymas pagal apdorojimo būdą ir paskirtį. Polimerinės medžiagos. Skirstymas pagal kilmę, pokyčius šildant. Uolienų klasifikacija. Magminės, nuosėdinės, metamorfinės uolienos. Medžiagų struktūros tyrimo lygiai. Rentgenostrukūrinė analizė. Difraguotų spindulių eiga kristale. Analizės metodai. Rentgenogramų šifravimas. Rentgenofazinė analizė. Metodo taikymas. Terminė analizė. Endoterminiai, egzoterminiai efektai. Termogravimetrija. Optinė mikroskopija. Elektrinė mikroskopija. IR Spektroskopija. Medžiagų smulkinimo procesai. Smulkinimo tikslas, pagrindiai rodikliai, smulkinimo būdai. Trupinimas, malimas. Šlamų struktūra ir jų savybės. Medžiagų miltelių savybės. Susmulkintų medžiagų maišymo dėsningumai. Medžiagų džiovinimo fizikiniai-cheminiai procesai.
  Medžiagotyra, špera(4 puslapiai)
  2009-11-12
 • Medžiagotyra (21)

  Kristalinė metalų sandara. Pirminė kristalizacija. Lydinių būsenos diagramos. Metalų gavyba. Geležies ir anglies klasifikacija. Angliniai plienai. Legiruotas plienas. Spalvotųjų metalų lydiniai. Vario lydiniai. Aliuminio lydiniai. Magnio lydiniai. Titano Lydiniai. Alavo-švino lydiniai. Metalų terminis apdirbimas. Austenitinio virsmas. Austenito grudelio dydis. Perlitinis virsmas. Izoterminis perausinto austenito skylimas. Metalu terminio apdirbimo budai. Atkaitinmas. Normalizavimas. Grūdinimas. Atleidimas. Atkaitinimas. Normalizavimas. Karbonitravimas. Liejininkyste. Metalų apdirbimas spaudimo būdu. Metalų plastiškumas. Suvirinimas. Mechaninių savybių kriterijai. Smūginio tąsumo. Mechanines savybes. Angliniai plienai.
  Medžiagotyra, špera(23 puslapiai)
  2009-11-27
 • Medžiagotyra (22)

  Medžiagotyros esmė. Medžiagotyros komponentai. Vykstančių reiškinių tyrimas. Medžiagų klasifikavimas pagal būsenas. Būsenų klasifikacija. Dujinė būsena. Skystoji būsena. Kietoji būsena (kristalinė, amorfinė). Atominė struktūra. Boro postulatai. Cheminiai ryšiai. Joninis ryšys, kovalentinis ryšys, metališkasis ryšys, vandenilinis ryšys. Metalų struktūra. Keramikos struktūra. Polimerų struktūra. Statybinių medžiagų klasifikacija. Dirbtinių medžiagų skirstymas. Rišamųjų medžiagų klasifikacija. Orinių kalkių klasifikacija. Gipsinių rišamųjų medžiagų klasifikacija. Metalų ir jų gaminių klasifikacija. Juodieji metalai. Spalvotieji metalai. Keraminės medžiagos. Klasifikavimas pagal paskirtį. Klasifikavimas pagal gamybos būdą ir pagal šukės sukepimą. Stiklo medžiagos. Statybinio stiklo skirstymas. Stiklo skirstymas pagal apdorojimo būdą ir paskirtį. Polimerinės medžiagos. Polimerų skirstymas pagal kilmę. Polimerų skirstymas pagal pokyčius šildant. Uolienų klasifikacija. Magminės uolienos, nuosėdinės uolienos, metamorfinės uolienos. Medžiagų struktūros tyrimo lygiai. Rentgeno struktūrinė analizė. Difraguotų spindulių eiga kristale. Analizės metodai. Rentgenogramų šifravimas. Rentgenofazinė analizė. Metodo taikymas. Terminė analizė. Endoterminiai efektai. Egzoterminiai efektai. Termogravimetrija. Optinė mikroskopija. Elektroninė mikroskopija. IR spektroskopija. Medžiagų smulkinimo procesai. Smulkinimo tikslas. Pagrindiniai smulkinimo proceso rodikliai. Smulkinimo būdai. Trupinimas. Malimas. Medžiagų džiovinimo fizikiniai-cheminiai procesai.
  Statyba, špera(11 puslapių)
  2010-04-22
 • Medžiagotyra (23)

  Portlandcementis. Cheminė ir minerologinė sudėtis. Gamybos žaliavos. Portlandcemenčio gamybos technologija. Portlandcemenčio kietėjimas. Statybinio stiklo gamyba. Pagrindinės gamybos operacijos. Įkrova ir lydymosi procesai. Skaidrinimas ir homogenizacija. Gaminių formavimas. Atkaitinimas ir grūdinimas. Keraminių gaminių gamyba. Žaliavos. Keraminių gaminių pagrindiniai gamybos etapai. Molio ruošimas. Masės formavimo būdai (plastinis, pussausis, sausasis, šlikerinis). Keraminių gaminių džiovinimas. Keraminių gaminių degimas. Keraminių gaminių apdaila (glazūravimas, angobavimas). Polimerinių medžiagų gamyba. Kompozicijos maišymas. Plastmasių perdirbimo būdai (valcavimas, kalandravimas, ekstruzija, presavimas, polimerizacija formose, liejimas, formavimas, užpurškimas, suvirinimas). Fizikinės savybės. Medžiagos tankis, savitasis tankis, piltinis tankis. Struktūrinės savybės. Poringumas atvirasis ir uždarasis. Poringumo nustatymo būdai. Vandens pavidalai statybinėse medžiagose (laisvasis, fiziškai surištas, chemiškai surištas). Vandens įmirkis, higroskopiškumas, kapiliariniai reiškiniai, laidumas vandeniui. Mechaninės savybės ir jų nustatymo būdai. Deformacija (tamprioji, plastinė). Standumas, tamprumas, plastiškumas, trapumas, smūginis tąsumas. Stiprumas. Stipris gniuždant, stipris lenkiant. Kietumas. Mineralų kietumas (Moso skalė). Metalų kietumas (Brinelio, Rokvelio, Vikerso metodai). Smūginis tąsumas. Du pagrindiniai etapai (tąsusis, trapusis). Klampa ir jos nustatymo būdai. Klampa ir jos atsiradimo priežastis, skysčio tirštėjimas. Niutono dėsnis. Englerio viskozimetras. Šiluminės savybės. Šilumos perdavimo būdai. Furjė dėsnis. Šilumos laidumas, priklausomybė nuo cheminės sudėties, drėgnumo, tankio ir kt. Šilumos laidumo nustatymo būdai. Šiluminė talpa. Atsparumas ugniai. Temperatūrinės deformacijos. Statybinių medžiagų ilgaamžiškumas. Ilgaamžiškumo periodai. Medžiagų senėjimas. Keraminių gaminių atsparumas šalčiui ir jo nustatymo būdai. Tiesioginiai atsparumo šalčiui nustatymo būdai. Spartieji prognozavimo metodai ir jų skirstymas. Statybinių medžiagų gamybos technologijų kūrimo koncepcijos. Naųjų technologijų kūrimo lygiai. Statybinių medžiagų struktūros lygiai. Statybinių medžiagų gamybos optimizavimo principai. Visų gamybų pagrindiniai elementai. Technologinių procesų įrenginių grupės. Standartizavimas. Sertifikavimas. Akmens medžiagų panaudojimas. Gipsinių rišamųjų medžiagų naudojimas. Kalkių naudojimas. Keraminiai gaminiai ir jų naudojimas. Stiklo medžiagų ir gaminių naudojimas. Portlandcementis. Cemento rūšys. Naudojimo sritys.
  Medžiagotyra, špera(13 puslapių)
  2010-05-11
 • Medžiagotyra (3)

  Medžiagotyros esmė ir apibrėžimai. Medžiagų pažinimo reikšmė. Medžiagų struktūra. Medžiagų būsenos. Cheminių jungčių rūšys. Smulkiausios medžiagų dalelės, jų savybės. Cheminių reakcijų rūšys ir kinetika. Homogeninės, heterogeninės reakcijos. Mineralinės žaliavos, naudojamos statybinių medžiagų pramonėje. Svarbiausių uolienų klasifikacija. Sukietėjusio cemento korozija. Fizikinė korozija, cheminės korozijos rūšys. Metalų korozija. Korozijos pasireiškimo atmainos. Cheminė, elektrocheminė korozija. H2O poveikis medžiagoms. Kietos medžiagos ir H2O ryšio formos. H2O įmirkis, hidroskopiškumas, kapiliarumas, brinkimas, traukimasis, džiuvimas. Šilumos poveikis medžiagoms. Šilumos perdavimo būdai. Šiluminės savybės:šiluminė talpa, šilumos laidumas, temperatūrinės medžiagų deformacijos, atsparumas kaitrai. Šilumos laidumo tyrimo metodai. Mechaninės medžiagų savybės ir jų nustatymo būdai: stiprumas, kietumas, dilumas, dėvėjimasis. Statybinių medžiagų deformacinės savybės. Pagrindiniai termodinamikos dėsniai. Rentgenostruktūrinė analizė. Naudojama aparatūra. Analizės metodai. Rentgenogramų svyravimas. Diferencinė terminė analizė. Infraraudonųjų spindulių spektroskopija. Elektroninė mikroskopija. Tyrimai panaudojant optinį mikroskopą. Lūžio rodiklis. Natūrali ir poliarizuotoji šviesa. Medžiagų senėjimas ir ilgaamžiškumas. Statybinių medžiagų atsparumas šalčiui. Keraminių gaminių atsparumo šalčiui prognozavimo metodai. Tiesioginiai ir spartieji prognozavimo metodai. Portlandcementis. Pagrindiniai vykstantys procesai. Portlandcemenčio kietėjimas. Medžiagų bei jų gamybos technologijos kūrimo koncepcija. Du statybinių medžiagų ir struktūros lygiai. Fizikiniai cheminiai procesai, vykstantys perdirbant suformuotus gaminius. Gaminių formavimo ir tankumo procesai. Statybinių medžiagų pagrindinės technologijos, procesai.
  Medžiagotyra, špera(8 puslapiai)
  2005-10-11
 • Medžiagotyra (5)

  Kristalinė metalų sandara. Kristalinės gardelės. Kristalinės sandaros defektai. Metalų kristalizacija. Metalų deformacija. Monokristalo šalta plastinė deformacija. Šalta plastinė polikristalo deformacija. Pakitimai kaitinant plastiškai deformuot1 plieną. Eutektinė lydinių būvio diagrama. Grafitizacija. Deformuoto plieno struktūra. Faziniai virsmai plienuose. Plienų terminis apdirbimas. Atkaitinimas. Grūdinimas. Atleidimas. Termomechaninis apdirbimas. Termocheminis apdirbimas. Konstrukciniai plienai. Priemaišos plienuose. Plienų klasifikacija. Bendros paskirties angliniai plienai. Kokybiniai plienai. Aukštos kokybės plienai. Įanglinamieji plienai. Termiškai gerinamieji plienai. Spyruoklių lingių plienai. Statybiniai plienai. Guolių plienai. Didelio stiprumo plienai. Dilimui atsparūs plienai. Automatiniai plienai. Įrankiniai plienai. Plienai matavimo įrankiams. Greitapjoviai plienai. Štampiniai plienai. Korozijai atsparūs plienai. Karščiui atsparūs ir karštyje patvarūs plienai. Magnetiniai plienai ir lydiniai su ypatingomis fizinėmis savybėmis. Lydiniai su ypatingomis šiluminėmis ir tampruminėmis savybėmis. Kietlydiniai. Varis ir jo lydiniai. Antifrikciniai lydiniai.
  Medžiagotyra, špera(12 puslapių)
  2006-01-12
 • Medžiagotyra (6)

  Medžiagotyros objektas. Medžiagų parinkimo reikšmė. Medžiagotyros esmė ir apibrėžimai. Medžiaga materijos rūšis ir forma. Medžiagos pagrindinė savybė. Medžiagotyros ir technologijų vienovė ir išskirtinumas Medžiagotyros reikšmė. Medžiagų klasifikavimas pagal būsenas, sandarą, kilmę, praktinį panaudojimą. Homogeninės ir heterogeninės medžiagos. Metalai ir nemetalai, savybės, panaudojimas. Teoriniai neorganinių medžiagų sandaros pagrindai. Medžiagų būviai. Dujinis, skysčiai ir kietieji komponentai. Medžiagų sąnaudos, savybių ryšys ir sąveika. Jų įvertinimo ir išraiškos formos. Heterogeninės sistemos struktūros analizė. Medžiagos struktūros ir savybių ryšys. Cheminių ir fizikinių, geocheminių ir technologinių procesų ir jų parametrų įtaka medžiagų sandarai ir savybėms. Vandens savybės ir vaidmuo heterogeninėse ir homogeninėse sistemose. Bendri heterogeninių reakcijų dėsningumai, jų vyksmo kinetika. Rišamosios mineralinės medžiagos, rišamųjų savybių atsiradimo priežastys. Rišamųjų medžiagų hidratacija ir kietėjimas. Technologiniai procesai ir jų parametrai: lydymas, kaitinimas, degimas, deformacija. Smulkinimas; malimas; klasifikavimas; transportavimas. Medžiagos sandaros ir tyrimo metodai. Medžiagų tyrimų metodų klasifikavimas. Mechaniniai tyrimo metodai. Fizikiniai tyrimo metodai. Fizikiniai - cheminiai tyrimo metodai. Optinė mikroskopija. Rentgeno analizė. Elektroninė mikroskopija. Spektroskopiniai tyrimo metodai. Gamtinių medžiagų parinkimas ir praktinis panaudojimas. Mineralinės gamtinės medžiagos, jų klasifikavimas. Žaliavos rišamosioms medžiagoms, keramikai, stiklui, betonui ir statybiniams mišiniams. Dirbtiniai medžiagų gamybos optimizavimo principai galutinio produkto tiksliam panaudojimui. Technologijų ir žaliavų parinkimas. Kompozicinės medžiagos. Klimato bei eksploatacijos veiksnių poveikis medžiagų senėjimui, korozijai, destrukcijai. Vandens, vandens garų, temperatūrų pokyčių poveikis medžiagoms. Cheminių medžiagų poveikis svarbiausioms medžiagų grupėms ir metalams. Projektavimo, konsultavimo ir projektų įgyvendinimo kokybės įtaka optimaliam funkciniam medžiagų panaudojimui. Pagrindinių statybinių medžiagų grupių daugiavarijacinio funkcinio parinkimo principai. Medžiagų ilgaamžiškumo prognozavimo teorija ir praktika. Medžiagų atsparumo šalčiui teorija ir praktika.
  Medžiagotyra, špera(11 puslapių)
  2006-02-27
 • Medžiagotyra (7)

  Atomo sandara. Elementariosios dalelės. Tarpatominiai ryšiai. Joninis ryšys. Kovalentinis ryšys. Koordinacinis skaičius. Metalinis ryšys. Kitos ryšio formos. Tarpmolekuliniai ryšiai. Kristalų sandara ir pagrindiniai parametrai. Kristalų klasės. Kristalai polimeruose, kristalinės ir amorfinės medžiagos. Kristalų susidarymas. Milerio indeksai. Metalų kristalai. Kristalų analizė. Kompozicinės medžiagos. Dispersiškai sustiprintos medžiagos. Dalelėmis sustiprintos medžiagos. Kompozicinių medžiagų ypatumas ir apibrėžimas. Kompozitų klasifikacija ir tipai. Bendrieji reikalavimai KM komponentams. Komponentų pasiskirstymas kompozite. Sąveika tarp komponentų ir matricos. Kompozitų struktūros ir savybių ypatumai. Kompozitų irimo mechanizmas. Armuojančio komponento orientacijos įtaka kompozitų stipriui. Tarpusavio charakteristikų nustatymai. Medžiagų irimas. Temperatūros įtaka plastiškumui. Tamprioji ir plastiškoji medžiagų elgsena. Įtempimai ir deformacijos. Tamprumo modulis. Plastinis takumas. Dislokacijos. Difuzija. Savybių ir sudėties valdymas. Medžiagų sandara ir jos formavimas. Fazių ir mišinių taisyklės. Statybinių medžiagų įvairovė. Statybinių medžiagų senėjimas. Statybinių medžiagų parinkimo kriterijai. Ekonomiškas medžiagų parinkimas. Statybinių medžiagų fizikinės savybės. Statybinių medžiagų mechaninės savybės. Statybinių medžiagų fizikinės ir cheminės savybės. Statybinių medžiagų technologinės savybės. Statybinių medžiagų eksploatacinės savybės.
  Medžiagotyra, špera(11 puslapių)
  2006-03-17
Puslapyje rodyti po