Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Šperos

Šperos (2046 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Matematika (32)

  Kompleksinio skaičiaus algebrinė forma. Kompleksinio skaičiaus trigonometrinė forma. Šaknis iš kompleksinio skaičiaus. Kompleksinių skaičių aibė. Kompleksinio kintamojo funkcija. Kompleksinio kintamojo funkcijos riba. Funkcijos diferencijuomumas. Analizine funkcija. Harmonines funkcijos. Kompleksinio kintamo funkcijos. Kompleksinės funkcijos integralas. Koši teorema vienjungei sričiai. Koši teorema daugiajungei sričiai. Koši teoremos. Koši integralinė formulė. Koši integralo apibendrinimas. Kompleksinių skaičių eilutės. Kompleksinių funkcijų eilutės. Laipsninės eilutės. Teiloro teorema. Laipsninė eilutė. Analizinės funkcijos nuliai. Lorano eilutės. Lorano teorema. Izoliuotieji taškai. Rezidiumai. Furjė transformacijos.
  Matematika, špera(6 puslapiai)
  2006-10-23
 • Matematika (41)

  Paklaidų šaltiniai. Reikšmingieji, teisingieji ir abejotini skaitmenys. Skaičių apvalinimas. Aritmetinių veiksmų paklaidos. Veiksmų absoliučioji paklaida. Veiksmų santykinė paklaida. Funkcijų diferencialo pritaikymas paklaidų įvertinimui. Apytikslis lygčių sprendimas. Stygų metodas. Liestinių metodas (Niutono metodas). Kombinuotas metodas. Iteracijų (nuoseklaus artėjimo) metodas. Stačiakampių metodas. Trapecijų metodas. Parabolių metodas. Pirmos eilės diferencialinių lygčių apytikslis sprendimas Oilerio metodu. Modifikuotas Oilerio metodas (Rungės-Kuto metodas Iieilės). Funkcijų interpoliacija. Niutono interpoliacinis daugianaris. Lagranžo interpoliacinis daugianaris. Eksperimento rezultatų apdorojimas. Mažiausių kvadratų metodas. Tiesinės difrakcijos parametrų radimas mažiausių kvadratų metodu. Kvantinės funkcijos parametrų radimas mažiausių kvadratų metodu. Funkcijų ištiesinimas. Funkcinės skalės. Laipsninės ir rodiklinės funkcijos ištiesinimas. Rodiklinė funkcija. Apytikslis tiesinių lygčių sprendimas Gauso-Zedelio metodu. Konvergavimo sąlygos.
  Matematika, špera(9 puslapiai)
  2007-01-09
 • Matematika (50)

  Apskritimo liestinė. Kreivės normalė. Intravertiškumo savybė. Ferma teorema. Rolio teorema. Koši teorema. Lagrandžo teorema. Lopitalio teorema. Lokaliųjų ekstremumų apibrėžimas. Kritinis taškas. Funkcinio grafiko asimptotės. Kelių kintamųjų f sąvoka. Elipsodai. Hiperboloidai. Elipsinis paraboloidas. Hiperbolinis paraboloidas. Cilindriniai paviršiai. Kūginiai paviršiai. Sukimosi kūgiai. Dviejų kintamųjų f dalinės išvestinės. Pilnasis diferencialas, pokytis. Daliniai diferencialai. Kryptinė išvestinė. Gradientas.
  Matematika, špera(4 puslapiai)
  2007-04-25
 • Matematika (7)

  Dviejų vektorių vektorinė sandauga: apibrėžimas, savybės, reiškimas vektorių koordinatėmis, geometrinė prasmė. Trijų vektorių mišrioji sandauga: apibrėžimas, geometrinė prasmė, savybės, reiškimas vektorių koordinatėmis. Bendrosios plokštumos lygties išvedimas ir atskiri jos atvejai. Taško atstumas iki plokštumos. Tiesės erdvėje kanoninės ir parametrinių lygčių išvedimas. Bendroji tiesės lygtis ir jos suvedimas į kanoninę lygtį. Elipsės apibrėžimas, kanoninės lygties išvedimas, brėžinys, parametrai ir jų prasmė, kiti elipsės atvejai. Lygties išvedimas. Kiti elipsės atvejai. Hiperbolės apibrėžimas, kanoninės lygties išvedimas, brėžinys, asimptotės, parametrai ir jų prasmė, kiti hiperbolės lygties atvejai. Lygties išvedimas. Kiti hiperbolės atvejai. Parabolės apibrėžimas, kanoninės lygties išvedimas, brėžinys, kiti parabolės atvejai. Lygties išvedimas. Kiti atvejai. Atvirkštinės funkcijos apibrėžimas, jos egzistavimo sąlyga. Atvirkštinių trigonometrinių funkcijų apibrėžimas, jų savybės ir grafikai. Funkcijos ribos taške apibrėžimas ir geometrinė prasmė. Vienpusės funkcijos ribos. Nykstamosios funkcijos apibrėžimas. Įrodykite teoremą apie funkcijos, jos ribos ir nykstamosios funkcijos sąryšį. Ribų dėsniai. Nykstamųjų funkcijų palyginimas. Ekvivalenčios nykstamos funkcijos. Funkcijos tolydumo taške sąvoka (trys apibrėžimai su paaiškinimais). Tolydžių atkarpoje funkcijų savybės. Funkcijos trūkio taškų klasifikacija (su brėžiniais).
  Matematika, špera(6 puslapiai)
  2005-11-18
 • Matematika (8)

  Dviejų vektorių skaliarinė sandauga, jos savybės ir reiškimas vektorių koordinatėmis. Dviejų vektorių vektorinė sandauga, jos savybės ir reiškimas vektorių koordinatėmis. Bendroji plokštumos lygtis ir atskiri jos atvejai. Tiesės erdvėje kanoninė ir parametrinė lygtys. Bendroji tiesės lygtis. Parabolės apibrėžimas, lygties išvedimas ir brėžinys. Parabolė. Taško atstumas iki plokštumos. Hiperbolės apibrėžimas, lygties išvedimas ir brėžinys. Hiperbolė. Elipsė. Polinė koordinačių sistema. Atvirkštinės funkcijos sąvoka. Atvirkštinės trigonometrinės funkcijos. Funkcijos riba taške. Parametrinės funkcijos lygtys. Apskritimo, elipsės ir cikloidės parametrinės lygtis. Skaičius e ir hiperbolinės funkcijos. Skaičių sekos riba ir skaičių sekos ribos egzistavimo teoremos. Nykstamosios funkcijos ir jų savybės. Ribų dėsniai. Funkcijos ribos egzistavimo požymiai. Riba lim(1+1/x) pakelta iksuoju. Nykstamųjų funkcijų palyginimas. Ekvivalenčios nykstamosios funkcijos. Funkcijos tolydumo taške sąvoka. Tolydžių atkarpoje funkcijų savybės. Funkcijos trūkio taškai.
  Matematika, špera(9 puslapiai)
  2005-11-18
 • Matematikos funkcijos

  Atvirkštinė funkcija. Išreikštinės ir neišreikštinės funkcijos. Hiperbolinės funkcijos. Parametrinės funkcijos lygtis. Funkcijos išvestinės geometrinė prasmė. Funkcijos diferencijuojamumas. Diferencijavimo taisyklės. Sudėtinės funkcijos išvestinė. Atvirkštinės funkcijos išvestinė. Neišreikštinių funkcijų diferencijavimas. Logaritminio diferencijavimo metodas. Parametrinėmis lygtimis duotų funkcijų diferencijavimas. Viduriniųjų reikšmių teoremos. Lagranžo teorema. Rolio teorema. Koši teorema. Lopitalio taisyklė. Diferencialas ir jo savybės. Diferenciavimo pritaikymas apytiksliam skaičiavimui. Aukštesnių eilių išvestinės ir diferencialai. Bendroji funkcijų tyrimų schema. Ekstremumai. Kreivės asimptotės. Bendros sąvokos kelių kintamųjų funkcijų. Kelių kintamųjų funkcijos riba ir tolydumas. Kelių kintamųjų funkcijų dalinis ir pilnas pokyčiai. Kelių kintamųjų funkcijų dalinės išvestinės. Aukštesnių eilių dalinės išvestinės. Kelių kintamųjų funkcijų dalinis ir pilnas diferencialai. Sudėtinės funkcijos diferencijavimas. Neišreikštinių funkcijų diferenciavimas dalinių išvestinių pagalba. Kelių kintamųjų funkcijų aukštesnių eilių diferenciavimas. Dviejų kintamųjų funkcijų ekstremumai.
  Matematika, špera(6 puslapiai)
  2006-06-12
 • Matematinė analizė

  Teiloro formulė. Lokalūs ekstremumai. Iškilosios funkcijos. Funkcijos be antros rūšies trūkių. Neapibrėžtinis integralas. Funkcijų sekų tolygus konvergavimas. Apibrėžtinis integralas. Elementariosios laiptinių funkcijų integralo savybės. Integralo egzistavimas ir apibrėžtumo korektiškumas. Niutono-Leibnico formulė. Kintamojo keitimo formulė. Integravimo dalimis formulė. Rymano integralas. Baigtinės variacijos funkcija. Styltjeso integralas. Netiesioginis integralas. Netiesioginių integralų palyginimo teorema. Konvergavimas. Integralinis eilučių konvergavimo požymis. Nulinio mato aibė. Skaičių eilutės suma. Absoliučiai ir reliatyviai konverguojanti skaičių eilutė. Koši požymis. Dalambero požymis. Leibnico požymis. Eilučių narių perstatymas.
  Matematika, špera(6 puslapiai)
  2005-06-15
 • Matematinė analizė (10)

  Funkcijos riba. Ekvivalentumo įrodymas. Funkcijų ribų savybės. Koši kriterijus. Funkcijos tolydumas ir trūkių rūšys. Vajerštraso teoremos. Bolcano-Koši teoremos. Funkcijos išvestinė. Funkcijų išvestinių savybės. Vidurinių reikšmių teoremos. Teiloro formulė. Lokalūs ekstremumai. Funkcijos iškilumas. Funkcijos be antros rūšies trūkių. Neapibrėžtinis integralas. Apibrėžtinis integralas. Elementarios laiptinių funkcijų integralo savybės. Integralo egzistavimas, apibrėžimo korektiškumas. Kintamas rėžis, Niutono – Leibnico formulė. Kintamojo keitimo formulė. Rymano integralas. Netiesioginis integralas.
  Matematika, špera(6 puslapiai)
  2006-10-31
 • Matematinė analizė (12)

  Skaičių eilutės. Pagrindinės sąvokos. Skaičių eilutės. n-oji dalinė suma. Eilutės konvergavimas. Eilutės suma. Geometrinės progresijos eilutė. Harmoninė eilutė. Geometrinės progresijos eilutė. Būtina skaičių eilučių konvergavimo sąlyga. Konvergavimo eilučių savybės. Skaičių eilučių konvergavimo požymiai. Alternuojančios eilutės. Absoliutusis ir reliatyvusis konvergavimas. Absoliučiai ir reliatyviai konverguojančių eilučių savybės. Funkcijų eilutės. Pagrindinės sąvokos. Funkcijų eilučių sumos tolydumas. Funkcijų eilučių integravimas ir diferencijavimas panariui. Laipsninės eilutės. Laipsninės eilutės konvergavimo intervalas.
  Matematika, špera(8 puslapiai)
  2007-03-09
 • Matematinė analizė (3)

  Lagranžo teorema. Lopitalio taisyklė. Teiloro formulė. Funkcijos pastovumo ir monotoniškumo sąlygos. Funkcijos ekstremumo būtinos ir pakankamos sąlygos. Pirmykštė funkcija. Neapibrėžtinių integralų lentelė. Integravimas pakeičiant kintamąjį. Dalinis integravimas. Elementarių racionalių f-jų integravimas. Darbų sumos. Rymano integralo egzistavimo sąlyga. Integruojamų funkcijų klasės. Apibrėžtino integralo savybės. Niutono-Leibnico formulė. Apibrėžtinio integralo apskaičiavimo metodai. Apibrėžtinio integralo taikymo pavyzdžiai. Kelių kintamųjų funkcijos riba ir tolydumas. Kelių kintamųjų tolydžių funkcijų savybės. Sudėtinės funkcijos išvestinė. Neišreikštinių funkcijų diferencijavimas. Aukštesnių eilių išvestinės ir diferencialai. Kelių kintamųjų funkcijos ekstremumas, būtina sąlyga. Didžiausia, mažiausia kelių kintamųjų funkcijos reikšmė.
  Matematika, špera(6 puslapiai)
  2005-10-24
 • Matematinė analizė (5)

  Funkcijos išvestinės sąvoka. Funkcijų diferencijavimo taisyklės. 1 teorema. Pagrindinių elementariųjų funkcijų išvestinės. Funkcijų diferencialas, jo geometrinė prasmė. Diferencialo savybės. Aukštesniųjų eilių išvestinės ir diferencialai. Ferma teorema ir Rolio teoremos jų geometrinė prasmė. Koši teorema, Lagranžo teoremos, jų geometrinė prasmė. Liopitalio teorema. Teiloro formulė. Funkcijos reiškimas, Teiloro formulė. Makloreno formulės. Funkcijos pastovumo sąlyga, monotoniškumo intervalai. Funkcijos lokalūs ekstremumai, būtinos jų sąlygos. Pakankamos lokaliųjų ekstremumų sąlygos. Kreivės iškilumas ir perlinkio taškai. Funkcijos grafiko asimptotės. Pirmykštės funkcijos ir neapibrėžtinio integralo sąvokos. Neapibrėžtinių integralų lentelė. Pagrindiniai integravimo metodai. Funkcijų, kurių išraiškoje yra kvadratinis trinaris, integravimas. Paprasčiausių racionaliųjų trupmenų integravimas.
  Matematika, špera(5 puslapiai)
  2006-02-14
 • Matematinė analizė (6)

  Aibė plokštumoje ir erdvėje. Metrinės erdvės. Taško aplinka erdvėje Rn. Atvirosios ir uždarosios erdvės. Kelių kintamųjų funkcijos geometrinis vaizdavimas. Kelių kintamųjų funkcijų ribos. Kelių kintamųjų funkcijos tolydumas. Dalinės išvestinės. Pilnasis funkcijos pokytis. Kelių kintamųjų funkcijos pilnasis diferencialas. Pilnojo diferencialo taikymas. Sudėtinės kelių kintamųjų funkcijos išvestinės. Pirmojo diferencialo formos invariantiškumas. Neišreikštinės kelių kintamųjų funkcijos diferencijavimas. Aukštesniųjų eilių išvestinės ir diferencialai. Kelių kintamųjų funkcijos. Teiloro eilutė. Funkcijos lokalusis ekstremumas. Sąlyginiai ekstremumai. Didžiausioji ir mažiausioji funkcijos reikšmė uždaroje srityje. Gradientas. Kryptinė išvestinė. Erdvinės kreivės liestinė ir normalinė plokštuma. Paviršiaus liečiamoji plokštuma ir normalė.
  Matematika, špera(7 puslapiai)
  2006-02-27
 • Matematinė analizė (7)

  Kvadruojamos figūros. Figūros plotas. Kūno tūris. Kreivės plotas 0. Dviejų kintamųjų funkcijos integralinė suma. Dvilypis integralas. Teorema apie funkcijos integruojamumą uždaroje srityje. Dvilypio integralo paprasčiausios savybės (apie konstantą, sumą, skirtumą). Jei integravimo sritis yra dviejų sričių sąjunga. f(x,y)≤g(x,y). Funkcijos modulio integruojamumas. Integralo rėžiai. f(x0,y0)P. Dvilypio integralo keitimas kartotiniu, kai integravimo sritis yra stačiakampis. Dvilypio integralo keitimas kartotiniu, kai integravimo sritis yra kreivinė trapecija. Trijų kintamųjų funkcijos integralinė suma. Trilypis integralas. Jakobianas. Kintamųjų keitimas dvilypiame integrale. Kintamųjų keitimas trilypiame integrale. Jakobianas. Kintamųjų keitimas polinėje koordinačių sistemoje. Taško padėtis nusakyta apibendrintomis polinėmis (cilindrinėmis) koordinatėmis. Taško padėtis nusakyta apibendrintomis sferinėmis koordinatėmis. Dvilypio integralo taikymas paviršiaus ploto apskaičiavimui, kai paviršius nusakytas išreikštine lygtimi. Dvilypio integralo taikymas paviršiaus ploto apskaičiavimui, kai paviršius nusakytas neišreikštine lygtimi. Dvilypio integralo taikymas paviršiaus ploto apskaičiavimui, kai paviršius nusakytas parametrinėmis lygtimis. Dvilypio integralo taikymas mechanikoje plokštelės masei ir statiniams momentams rasti. Dvilypio integralo taikymas mechanikoje plokštelės masės centrui rasti. Dvilypio integralo taikymas mechanikoje plokštelės inercijos momentų radimui. Trilypio integralo taikymas kūno tūriui apskaičiuoti. Trilypio integralo taikymas kūno masei apskaičiuoti. Trilypio integralo taikymas kūno masės centro koordinatėms apskaičiuoti. Trilypio integralo taikymas kūno statiniams momentams apskaičiuoti. Kreiviniai integralai. Pirmojo tipo kreivinis integralas. Pirmojo tipo kreivinio integralo savybės. Kreivės lygtis y=y(x). Kreivė apibrėžta parametriškai. Kreivė apibrėžta polinėje koordinačių sistemoje. Antrojo tipo kreivinis integralas. Antrojo tipo kreivinio integralo savybės. Kreivė apibrėžta parametriškai. Kreivinių integralų sąryšis. Gryno – Ostrogradskio fomulė. Kreivinio integralo nepriklausomumo nuo integravimo kelio sąlyga. Kreivinio integralo, nepriklausančio nuo integravimo kelio, ryšys su funkcijos pilnuoju diferencialu. Cilindro paviršiaus plotas. Kreivės lanko ilgis. Plokščios figūros plotas. Kreivės lanko masės centro koordinatės ir inercijos momentai. Vienpusis paviršius. Dvipusis paviršius. Pirmojo tipo paviršinis integralas. Pirmojo tipo paviršinio integralo apskaičiavimas. Antrojo tipo paviršinis integralas. Antrojo tipo paviršinio integralo apskaičiavimas. Stokso formulė. Tiesioginis integralas, priklausantis nuo parametro. Teorema apie tiesioginio integralo, priklausančio nuo parametro, tolydumo sąlygą. Ribos ir integralo keitimas vietomis (paaiškinti). Teorema apie diferencijavimą po integralo ženklu. Diferencijavimas po integralo ženklu, kai integravimo rėžiai priklauso nuo parametro. Netiesioginis integralas, priklausantis nuo parametro. Konverguojantis netiesioginis integralas. Tolygiai konverguojantis netiesioginis integralas. Netiesioginio integralo liekana. Vejerštraso teorema apie netiesioginio integralo konvergavimą tolygiai ir absoliučiai. Funkcijos mažorantė. Netiesioginio integralo savybės. Beta funkcija. Gama funkcija.
  Matematika, špera(4 puslapiai)
  2006-02-27
 • Matematinė analizė (9)

  Matematinės indukcijos metodas. Niutono binomas. Realieji skaičiai. Tvarkos sąryšio aksiomos. Pilnumo aksioma. Tikslieji rėžiai. Apibrėžimas. Pavyzdžiai. Tiksliųjų rėžių egzistavimo teorema. Įdėtųjų intervalų lema. Funkcijų tolydumas ir trūkių rūšys. Bijekcija. Skaičios aibės. Apibrėžimas. Pavyzdžiai. Racionalių skaičių aibė yra skaiti. Kontinuumo galios aibė. Skaičių sekų ribos. Apibrėžimas. Pavyzdžiai. Bolcano-Vejerstraso lema. Koši konvergavimo kriterijus skaičių sekoms. Skaičiaus e apibrėžimas pasitelkus skaičių sekos ribą. Skaičių sekų viršutinės ir apatinės ribos. Apibrėžimas. Pavyzdžiai. Teoremos.
  Matematika, špera(5 puslapiai)
  2006-06-08
 • Matematinė statistika (4)

  Paprastųjų atsitiktinių dydžių vidurkis. Atsitiktinių dydžių vidurkis bendru atveju. Pilnojo vidurkio formulė. Dispersija, momentai, kitos skaitinės charakteristikos. Kovariacija. Koreliacijos koeficientas. Charakteristinės funkcijos. Vienaties teorema. Didžiųjų skaičių dėsnis. Centrinė ribinė teorema. Chincino didžiųjų skaičių dėsnis. Centrinė ribinė teorema. Cebisero nelygybė. Bernulio didžiųjų skaičių dėsnis. Diskrečių atsitiktinių dydžių funkcijos. Absoliučiai tolydžių dydžių funkcijos. Atsitiktinių vektorių skirstiniai. Atsitiktinių dydžių nepriklausomumas. Diskretūs dvimačiai vektoriai. Absoliučiai tolydūs dvimačiai vektoriai.
  Statistika, špera(9 puslapiai)
  2006-09-25
 • Matematinės fizikos lygtys

  Dalambero metodas. Koši uždavinys. Kraštiniai uždaviniai. Furje metodas. Furje metodas stygos lygčiai. Funkcijos tiesinis nepriklausomumas. Ortogonalumas. Šturmo- Liuvilio uždavinys. Nehomogeninės lygties sprendimas. Apibendrintos funkcijos.
  Matematika, špera(9 puslapiai)
  2007-07-08
 • Matematinės funkcijos

  Atvirkštinė funkcija. Išreikštinės ir neišreikšt funkcijos. Hiperbolinės funkcijos. Parametrinės funkcijos lygtis. Funkcijos išvestinės geometrinė prasmė. Funkcijos diferencijuojamumas. Diferencijavimo taisyklės. Sudėtinės funkcijos išvestinė. Atvirkštinės funkcijos išvestinė. Neišreikštinių funkcijų diferencijavimas. Logaritminio diferencijavimo metodas. Parametrinėmis lygtimis duotų funkcijų diferencijavimas. Viduriniųjų reikšmių teoremos. Lagranžo teorema. Rolio teorema. Koši teorema. Lopitalio taisyklė. Diferencialas ir jo savybės. Diferencijavimo pritaikymas apytiksliam skaičiavimui. Aukštesnių eilių išvestinės ir diferencialai. Bendroji funkcijų tyrimų schema. Ekstremumai. Kreivės asimptotės. Bendros sąvokos kelių kintamųjų funkcijų. Kelių kintamųjų funkcijos riba ir tolydumas. Kelių kintamųjų funkcijų dalinis ir pilnas pokyčiai. Kelių kintamųjų funkcijų dalinės išvestinės. Aukštesnių eilių dalinės išvestinės. Sudėtinės funkcijos diferencijavimas. Neišreikštinių funkcijų diferencijavimas dalinių išvestinių pagalba. Kelių kintamųjų funkcijų aukštesnių eilių diferencijavimas. Dviejų kintamųjų funkcijų ekstremumai. Kelių kintamųjų funkcijų dalinis ir pilnas diferencialai.
  Algebra, špera(6 puslapiai)
  2006-01-10
 • Matematinis modeliavimas

  Paprasčiausi matematiniai modeliai. Pirmos eilės diferencialinės lygtys. Aukštesnės eilės paprastosios diferencialinės lygtys. Diferencialinių lygčių sistemos. Tiesinės homogeninių lygčių sistemos. Kanoninių sistemų plokštumoje faziniai portretai. Autonominės lygtys tiesėje. Autonominės sistemos plokštumoje. Autonominių sistemų trajektorijos. Autonominių sistemų plokštumoje pusiausvyros TS. Dalinių išvestinių lygtys. Pagrindiniai uždaviniai. Integralinių Furjė transformacijų metodas.
  Matematika, špera(6 puslapiai)
  2006-10-31
 • Matematinis programavimas

  Netiesinio optimizavimo uždavinių samprata, formuluotė, rūšys. Besąlyginis optimizavimo uždavinys. Sąlyginis optimizavimo uždavinys. Grafinis optimizavimo uždavinių sprendimo metodas. Optimizavimo uždavinių sprendimas Lagranžo daugiklių metodu. Skaitinių optimizavimo metodų samprata, pagrindinis algoritmas. Optimizavimo uždavinių sprendimas atkarpos dalijimo pusiau metodu. Optimizavimo uždavinių sprendimas auksinio pjūvio metodu. Optimizavimo uždavinių sprendimas Fibonačio metodu. Besąlyginių optimizavimo uždavinių sprendimas gradiento metodu. Sąlyginių optimizavimo uždavinių sprendimas gradiento metodu. Besąlyginių optimizavimo uždavinių sprendimas Niutono metodais. Optimizavimo uždavinių sprendimas paieškos metodais.
  Matematika, špera(6 puslapiai)
  2009-01-28
 • Material science (2)

  Darbas anglų kalba. Medžiagotyra. Introduction. Types of materials. Structure-property-processing relationship. Environmental effects on material behaviour. The chemical bonding of atoms. The crystal structure of metals and dendritic solidification. Polymorphism. The tensile test. Impact test. The detection of surface cracks. Wrought materials. Eutectics. Solid solutions. Equilibrium diagrams. Types of equilibrium diagrams. Steel-making. Cast iron-making. Classification of steels. The composition of cast iron. The Influence Of Cooling Rate On The Properties of a Cast Iron. Ordinary cast irons. High duty cast irons. Malleable cats irons. Alloy cast irons. Constructions steels. Tool & die steels. Stainless steel. Sintered tool materials. Alloy steel & teir characteristics (russian standart). Normalising. Annealing. Principles of hardenning. Solid, liquid and gaseous hardening. Heat-treatment after carburizing. Nitriding. Carbonitring. Ionitriding. Flame-hardening. Induction-hardening. Quality control of heat treated articles and tools (finished products). Melting furnaces. Sand casting. Die casting. Investment casting. Centrifugal casting. Hot working. Cold working. The cutting process. Cutting tool materials. Machinability. Single point machining. Abrasive machining and finishing. Non-traditional machining processes. Soldering and brazing of metals. Fusion welding of metals. Gas welding. Pressure welding of metals. The welding of plastics. Forming of thermoplastics. Forming of thermosets. Ceramics and cermets. Forming of clay ceramics. Sintering. Manufacture of glass.
  Medžiagotyra, špera(28 puslapiai)
  2005-05-09
Puslapyje rodyti po