Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Šperos

Šperos (2046 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Matavimai ir metrologija

  Matavimų klasifikacija. Matavimų vienovė. Matavimų paklaidos ir jų klasifikacija. Atsitiktinių ir sisteminių paklaidų matavimas. Atsitiktinės paklaidos ir jų įvertinimas. Pagrindiniai atsitiktinių paklaidų pasiskirstymai. Periodinių trukdančių signalų su atsitiktine faze pasiskirstymai. Tikrosios matuojamo dydžio reikšmės ir atsitiktinių paklaidų neapibrėžties įvertinimas. Entropinis atsitiktinių paklaidų įvertinimas. Grubių paklaidų aptikimas. Sistemingos paklaidos. Netiesioginių matavimų paklaidos. Bendra matavimo paklaida. Standartinės matavimo pateikimo formos. Bendros žinios apie informacinę energetinę matavimo teoriją. Matavimo priemonių pagrindinės charakteristikos. Pagrindinės matavimo priemonių metrologinės charakteristikos. Matavimo priemonių tikslumo gerinimo metodai. Matavimų neapibrėžtis. Pagrindiniai matavimo priemonių elementai. Mastelio kitimo įtaisai. Neelektrinių dydžių matavimo mastelių keitikliai. Kintamos įtampos (srovės) keitimas į nuolatinę. Amplitudiniai detektoriai (atviro tipo). Amplitudiniai detektoriai (uždaro tipo). Detektorių tikslumo didinimas. Sinchroniniai arba faziniai detektoriai. Kiti analoginiai įtaisai. Informacijos išvedimo įtaisai. Skaitmeniniai keitikliai. Keitikliai kodas–analogas (c/a). Keitikliai analogas–kodas (a/c).
  Elektronika, špera(13 puslapių)
  2008-01-16
 • Matavimai ir metrologijos pagrindai

  Metrologijos pagrindai, matavimo priemonės, matai ir prietaisai. Matavimo prietaisų paklaidos, tikslumo klasės. Analoginiai matavimo prietaisai. Magnetoelektrinis matavimo mechanizmas. Nuolatinės srovės matavimas. Ampermetrų matavimo ribų plėtimas. Nuolatinės įtampos matavimas. Voltmetrų matavimo ribų plėtimas. Garsinio dažnio srovės matavimas. Lygintuviniai matavimo prietaisai. Dažninės ir temperatūrinės lygintuvinių prietaisų paklaidos, jų sumažinimas. Galios matavimas nuolatinės srovės ir žemo dažnio grandinėse. Elektroniniai voltmetrai, jų skirstymas pagal struktūrines schemas ir veikimo principą. Skaitmeniniai voltmetrai. Skaitmeninių voltmetrų specifiniai parametrai. Skaitmeninio voltmetro su laiko – impulsinių keityklių struktūrine schema ir veikimo principas. Matavimo generatoriai, pagrindiniai reikalavimai generatorių parametrams. Žemo dažnio matavimo generatorius. Struktūrinė schema. Veikimo principas. Aukšto dažnio matavimo generatoriai. Generatorių skirstymas. Aukšto dažnio generatorius su amplitudinė moduliacija. Impulsų generatoriai. Struktūrinė schema. Veikimo principas. Oscilografai. Jų skirstymas. Supaprastinta oscilografo struktūrinė schema. Oscilografo veikimo principas. Signalo vaizdo gavimas ekrane. Oscilografo darbo rėžimai. Skleistinės generatoriaus ir sinchronizacijos schemos darbo rėžimai. Mažų laiko intervalų matavimas oscilografu. Stroboskopinis oscilografas. Skaitmeninis oscilografas. Elektronines schemos pasyvių elementų parametrų matavimas. Ometrai. Nuolatinės ir kintamosios srovės tilteliai. Varžų matavimas tilteliu. Kondensatoriaus parametrų matavimas kintamosios srovės tilteliu. Rezonansinis R, L ir C matavimo metodas. Elektrinio dažnio matavimo metodai. Oscilografiniai dažnio matavimo metodai. Skaitmeninis dažniamatis. Puslaidininkinio diodo parametrai ir jų matavimas. Bipoliarinio tranzistoriaus parametrai ir jų matavimas.
  Elektronika, špera(18 puslapių)
  2010-12-23
 • Matavimo prietaisai

  Matavimo prietaisai. Matavimo priemonių metrologinės charakteristikos ir jų normavimas. Matavimo priemonių tikslumo klasės. Matavimų automatizavimas
  Elektronika, špera(7 puslapiai)
  2005-11-10
 • Matavimo teorija

  Netiesiškumo paklaida. Multiplikatyvinės paklaidos (gain error). Adityvinės paklaidos (offset error). Kvantavimo paklaida. Diskretizavimo paklaida. Pagal matuojamo dydžio kitimą laike paklaidos skirstomos į statines ir dinamines. Pagal pasireiškimo vietą matavimo procese: Metodo paklaidos. Instrumentinės (arba matavimo priemonių) paklaidos. Subjektyvios paklaidos. Pagal pasireiškimo būdą: Atsitiktinės paklaidos. Sistemingosios paklaidos. Fazinio kampo matavimas. Grandžių fazinių charakteristikų matavimas. Fazinių matavimų ypatumai. Fazinio kampo matavimo metodai. Fazometras su formuotuvais (elektroninis fazometras). Kompensacinis matavimo metodas. Fazinio kampo matavimas aukštuose dažniuose. Galios matavimas. Elektrinės galios matavimas. Galios matavimas pramoninių dažnių grandinėse. Galios matavimas aukštuosiuose dažniuose. Galios matavimas mikrobangiame ruože. Kalorimetras. Balometrai arba termistoriai. Keitikliai K/A ir A/K. Dažnio ir laiko intervalų matavimas. Skaitmeninis dažnio matavimas. Dažnio matavimas palyginimo metodu. Dažnių matavimas mikrobangiame ruože.
  Elektronika, špera(9 puslapiai)
  2006-10-02
 • Matavimų keitikliai

  Bendrosios žinios ir klasifikavimas Matavimo keitiklių paklaidos Matavimo keitiklių dinaminės savybės Analoginiai-skaitmeniniai matavimo keitikliai (ASK).
  Elektronika, špera(7 puslapiai)
  2005-11-10
 • Matavimų teorija ir praktika (10)

  Metrologija. Matavimas. Fizikinis dydis. Tolerancija. Kontrolė. Matavimų būdai. Matavimų principai. Matavimo priemonės. Matavimo paklaidos. Matmenys, tolerancijos ir suleidimai. Sujungimai ir suleidimai. Tolerancijų ir suleidimų parinkimo principai. Tarptautinė arba ISO tolerancijų ir suleidimų sistema. Tolerancijos vienetas.
  Inžinerija, špera(7 puslapiai)
  2008-02-17
 • Matavimų teorija ir praktika (3)

  Suminiai nuokrypiai ir tolerancijos. Priklausomos ir nepriklausomos tolerancijos. Formos nuokrypiai ir tolerancijos. Srieginiai sujungimai. Paviršių padėties nuokrypiai ir tolerancijos. Nuokrypių normavimas. Išdrožiniai sujungimai. Pleištiniai ir išdrožiniai sujungimai. Nuokrypių klasifikacija ir formavimas. Tvirtinimo skylių ašių padėties tolerancijos. Pozicinė tolerancija. Šiurkštumo pagrindiniai parametrai. Krumpliaratinės pavaros.
  Mechanika, špera(9 puslapiai)
  2006-03-21
 • Matematika

  Pagrindinės vektorių sąvokos. Vektorių projekcijos ir jų savybės. Vektorių sandauga. Trijų vektorių mišri sandauga. Bendroji plokštumos lygtis. Kampas tarp dviejų plokštumų, statmenumo ir lygiagretumo sąlyga. Taško atstumas nuo plokštumos. Tiesės erdvėje R3 kanoninės ir parametrinės lygtys. Bendroji tiesės erdvėje R3 lygtis. Kampas tarp tiesės erdvėje R3. Kampas tarp tiesės ir plokštumos. Bendroji tiesės lygtis erdvėje R2. Kryptinė tiesės lygtis. Apskritimas. Elipsė. Hiperbolė. Parabolė.
  Matematika, špera(3 puslapiai)
  2004-03-17
 • Matematika (10)

  Atsitiktiniai vektoriai. n-matė pasiskirstymo funkcija. Dvimatis tolydus atsitiktinis vektorius. Nepriklausomumas. Atsitiktinių vektorių skaitinės charakteristikos. Čebyšovo nelygybės. Centrinės ribinės teoremos. Montekarlo metodas. Statistikos problemos ir objektas. Grafinis imties vaizdavimas. Maksimalaus tikėtinumo metodas. Momentų metodas. Pasikliautinieji intervalai.
  Matematika, špera(17 puslapių)
  2005-12-19
 • Matematika (12)

  Pagrindinės vektorių sąvokos. Veiksmai. Vektorių projekcijos ir jų savybės. Savybės. Bendroji tiesės lygtis erdvėje R2. Taško atstumas iki tiesės. Bendroji plokštumos lygtis. Lygtis tiesės einančios per 2 duotus plokštumos taškus. Apskritimas. Elipsė. Hiperbolė. Parabolė. Skaičių seka ir jos riba. Monotoninės ir aprėžtos sekos. Skaičius e. Funkcijos riba taške. Vienpusės ribos. Funkcijos riba begalybėje. Neapibrėžtai didėjančios funkcijos. Aprėžtos funkcijos. Nykstančios funkcijos, jų savybės. Nykstamų funkcijų palyginimai. Tolydžios funkcijos. Funkcijos trūkio taškai. Ribų dėsniai.
  Matematika, špera(4 puslapiai)
  2006-01-31
 • Matematika (15)

  Pirmos eilės diferencialinės lygtys. Pirmos eilės diferencialinės lygties sprendimas izoklinų metodu. Pirmos eilės homogeninės diferencialinė lygtys. Pirmos eilės dif., lygtys, kurių formulė: y’=f((a1x+b1y+c1)/(a2x+b2y+c2)). Pirmos eilės diferencialinės lygtys. Bernulio diferencialinės lygtys. Pirmos eilės diferencialinės lygtys pilnais diferencialais. Aukštesnių eilių diferencialinės lygtys. Koši uždavinys. Sprendinio egzistavimo ir vienaties teorema. Antros eilės diferencialinių lygčių atskiri atvejai. N eilės tiesinės homogeninės diferencialinės lygtys. Antros eilės homogeninės diferencialinės lygtys. Struktūra. Ostrograckio - Liuvilio teorema. Antros eilės nehomogeninės diferencialinės lygtys. Lagranžo metodas. Tiesinių nehomogeninių diferencialinių lygčių taikymas Lagranžo metodu. Antros eilės tiesinės homogeninės diferencialinės lygtys su pastoviais koeficientais. Antros eilės tiesinės nehomogeninės diferencialinės lygtys su pastoviais koeficientais. Normalinės diferencialinių lygčių sistemos. Kanoninės diferencialinių lygčių sistemos. Tiesinių diferencialinių lygčių su pastoviais koeficientais sistemos. Furje transformacija, Furje sinuso ir Furje kosinuso transformacija. Furje integralo amplitudinis ir fazinis spektrai. Neperiodinės funkcijos spektras. Elementariosios kompleksinio kintamojo funkcijos (laipsninė, eksponentinė, logaritminė, trigonometrinės ir hiperbolinės funkcijos, jų savybės). Kompleksinio kintamojo funkcijos integralas, jo skaičiavimas. Matricos, jų rūšys, matricų veiksmai. Determinantai, jų apskaičiavimas. Minoras ir adjunktas. Deteminantų skaičiavimas skleidžiant juos minorais. Determinantų savybės. Matricos rangas. Atvirkštinė matrica. Tiesinių lygčių sprendimas atvirkštinių matricų metodu. Kramerio formulės. Gauso metodas. Kronekerio – Kapeli teorema. Teisinių homogeninių lygčių sistema. Atkarpos dalijimas duotu santykiu. Dviejų vektorių skaliarinė sandauga. Dviejų vektorių vektorinė sandauga. Trijų vektorių mišrioji sandauga. Bendroji tiesės lygtis erdvėj R2. Kampas tarp dviejų tiesių. Taško atstumas iki tiesės. Apskritimas. Elipsė. Hiperbolė. Parabolė. Bendroji plokštumos lygti R3. Taško atstumas iki plokštumos. Tiesės erdvėj R3 kanoninės ir parametrinės lygtys. Kanoninės lygtys tiesės duotos 2 plokštumų susikirtimu. Lygtis tiesės einančios per 2 duotus taškus. Polinė koordinačių sistema. Skaičių seka ir jos riba. Monotoninės ir aprėžtos sekos. Skaičius e. Funkcijos riba taške. Vienpusės ribos. Funkcijos riba begalybėje. Neaprėžtai didėjančios funkcijos. Aprėžtos funkcijos. Nykstančios funkcijos, jų savybės. Ribų dėsniai. Neapibrėžtumai. Nykstamų funkcijų palyginimas. Tolydžios funkcijos. Funkcijos trūkio taškai. Išvestinės apibrėžimas. Teorema apie funkcijos diferencijavimo ir tolydumo sąryšį (įrodymas). Išvestinės geometrinė prasmė. Kreivės liestinė ir normalė. Diferencialo apibrėžimas ir jo savybės. Diferencialo geometrinė prasmė. Diferencialo formos invariantiškumas. Vidurinių reikšmių teoremos ir jų įrodymai, geometrinės prasmės (Ferma, Rolio, Košy, Lagranžo). Liopitalio taisyklė (Įrodyti neapibrėžtumui 0/0). Funkcijos ekstremumai. Suformuoti ir įrodyti II taisyklę ekstremumams tirti). Kreivės iškilumas ir perlinkio taškai (įrodyti I teoremą, nesinaudojant Teiloro formule). Funkcijos grafiko asimptotės (apibrėžimai ir įrodymai). Dalinės išvestinės, jų geometrinė prasmė. Pilnas funkcijos pokytis (įrodyti formulę pinam funkcijos pokyčiui rasti). Pilnas funkcijos diferencialas. Sudėtinių funkcijų diferencijavimas. Neišreikštinių funkcijų diferencijavimas. Kryptinė išvestinė (apibrėžimas, skaičiavimo formulės išvedimas). Gradientas. Gradiento ir kryptinės išvestinės sąryšis. Funkcijos z=f(x,y) ekstremumų egzistavimo būtinos ir pakankamos sąlygos.
  Matematika, špera(22 puslapiai)
  2006-03-15
 • Matematika (17)

  Kompleksinio skaičiaus algebrinė forma. Kompleksinio skaičiaus trigonometrinė forma. Šaknis iš kompleksinio skaičiaus. Kompleksinių skaičių aibė. Kompleksinio kintamojo funkcija. Kompleksinio kintamojo funkcijos riba. Kompleksinio kintamojo funkcijos tolydumas. Funkcijos diferencijuojamumas. Teorema. Pakankumas. Analizinė funkcija. Harmoninės funkcijos. Kompleksinio kintamo funkcijos. Kompleksinės funkcijos integralas. Koši teorema vienjungčiai sričiai. Koši integralinė formulė. Kompleksinių skaičių eilutės. Laipsninės eilutės. Teiloro teorema. Rezidiumai. Furje transformacijos.
  Matematika, špera(6 puslapiai)
  2006-03-27
 • Matematika (18)

  Matricos, jų rūšys, matricų veiksmai. Determinantai, jų apskaičiavimas. Minoras ir adjunktas. Deteminantų skaičiavimas skleidžiant juos minorais. Determinantų savybės. Matricos rangas. Atvirkštinė matrica. Tiesinių lygčių sprendimas atvirkštinės matricos metodu. Kramerio formulės. Gauso metodas. Kronekerio – Kapeli teorema. Tiesinių homogeninių lygčių sistema. Atkarpos dalijimas duotu santykiu. Dviejų vektorių skaliarinė sandauga. Dviejų vektorių vektorinė sandauga. Trijų vektorių mišrioji sandauga. Bendroji tiesės lygtis erdvėj R2. Kampas tarp dviejų tiesių. Taško atstumas iki tiesės. Apskritimas. Elipsė. Hiperbolė. Parabolė. Bendroji plokštumos lygtis R3. Taško atstumas iki plokštumos. Tiesės erdvėje R3 kanoninės ir parametrinės lygtys. Kanoninės lygtys tiesės duotos 2 plokštumų susikirtimu. Lygtis tiesės einančios per 2 duotus taškus. Polinė koordinačių sistema. Skaičių seka ir jos riba. Monotoninės ir aprėžtos sekos. Skaičius e. Funkcijos riba taške. Vienpusės ribos. Funkcijos riba begalybėje. Neaprėžtai didėjančios funkcijos. Aprėžtos funkcijos. Nykstančios funkcijos, jų savybės. Ribų dėsniai. Neapibrėžtumai. Nykstamų funkcijų palyginimas. Tolydžios funkcijos. Funkcijos trūkio taškai.
  Matematika, špera(7 puslapiai)
  2006-04-04
 • Matematika (2)

  Pagrindinės vektorių sąvokos. Veiksmai. Bendroji tiesės lygtis erdvėje R2. Kampas tarp dviejų tiesių. Taško atstumas iki tiesės. Taško atstumas iki plokštumos. Lygtis tiesės einančios per 2 duotus plokštumos taškus. Apskritimas. Hiperbolė. Skaičių seka ir jos riba. Monotoninės ir aprėžtos sekos. Vienpusės ribos. Funkcijos riba begalybėje. Neapibrėžtai didėjančios funkcijos. Aprėžtos funkcijos. Nykstančios funkcijos, jų savybės. Ribų dėsniai. Neapibrėžtumai. Tolydžios funkcijos. Funkcijos trūkio taškai. Nykstamų funkcijų palyginimai. Parabolė. Dviejų vektorių skaliarinė sandauga. Elipsė. Funkcijos riba taške. Bendroji plokštumos lygtis.
  Matematika, špera(5 puslapiai)
  2004-03-17
 • Matematika (20)

  Funkcijos y=f(x) išvestinė. Diferencijuojamos funkcijos tolydumas. Atvirkščias teiginys. Atvirkštinių funkcijų diferencijavimas. Parametrinės funkcijos išvestinė. Rolio teorema. Košy teorema. Lagranžo teorema. Geometrinė prasmė. Liopitalio teorema. Liopitalio taisyklė. Funkcijos diferencialas. Teorema apie funkcijos pokytį. Diferencialo apibrėžimas. Diferencialo savybės. Aukštesnių eilių išvestinės. Lokalieji ekstremumai. Kreivės iškylumų apibrėžimai. Perlinkio taško apibrėžimas. Vertikali asimptotė. Pražulni asimptotė. Teorema apie pilną pokytį. Sąlyginiai ekstremumai. Kryptinės išvestinės. Gradiento apskaičiavimas. Erdvinės kreivės liestinė.
  Matematika, špera(10 puslapių)
  2006-04-14
 • Matematika (22)

  Funkcijos apibrėžimas, atvirkštinė funkcija, funkcijos monotoniškumas ir apibrėžtumas. Racionaliosios, laipsninės, rodiklinės ir logaritminės funkcijos. Trigonometrinės ir atvirkštinės trigonometrinės funkcijos. Funkcijos ribos apibrėžimai. Nykstančios funkcijos. Funkcijų sumos, sandaugos ir dalmens ribos. Seka ir jos riba. Skaičius e. Funkcijos tolydumas taške. Funkcijų sumos, sandaugos ir dalmens tolydumas. Funkcijos pastovumo požymis. Funkcijos didėjimas ir mažėjimas. Funkcijos ekstremumai. Kritinių taškų tyrimas. Kreivės iškilumas ir vingio (persilenkimo) taškai. Lopitalio taisyklė. Pirmykštė funkcija ir neapibrėžtas integralas. Neapibrėžtinio integralo savybės. Kintamojo keitimas neapibrėžtame integrale. Neapibrėžtinio integralo integravimas dalimis. Apibrėžtinio integralo sąvoka. Matrica. Matricos rangas.
  Matematika, špera(4 puslapiai)
  2006-04-26
 • Matematika (26)

  Pagrindinės vektorių sąvokos. Veiksmai. Vektorių projekcijos ir jų savybės. Savybės. Vektorių sandauga. Trijų vektorių mišri sandauga. Kampas tarp dviejų plokštumų, statmenumo ir lygiagretumo sąlyga. Kampas tarp tiesės erdvėje R3. Kampas tarp tiesės ir plokštumos. Bendroji tiesės lygtis erdvėje R2. Kampas tarp dviejų tiesių. Taško atstumas iki tiesės. Bendroji plokštumos lygtis. Taško atstumas iki plokštumos. Tiesės erdvėje R3 kanoninės ir parametrinės lygtys. Lygtis tiesės einančios per 2 duotus plokštumos taškus. Apskritimas. Elipsė. Hiperbolė. Parabolė. Polinė koordinačių sistema. Skaičių seka ir jos riba. Monotoninės ir aprėžtos sekos. Skaičius e. Funkcijos riba taške. Vienpusės ribos. Funkcijos riba begalybėje. Neapibrėžtai didėjančios funkcijos. Aprėžtos funkcijos. Nykstančios funkcijos, jų savybės. Nykstamų funkcijų palyginimai. Tolydžios funkcijos. Funkcijos trūkio taškai.
  Matematika, špera(5 puslapiai)
  2006-06-02
 • Matematika (28)

  Apibrėžtinis integralas. Jo geometrinė interpretacija. Apibrėžtinio integralo savybės. Teorema apie integralą su kintamu rėžiu. Niutono-Leibnico formulė. Kintamojo pakeitimas apibrėžtiniame integrale. Integravimas dalimis. Netiesioginiai integralai. Kreivinės trapecijos plotas. Kreivinio sektoriaus plotas polinėse koordinatėse. Kreivės lanko ilgis stačiakampėje koordinačių sistemoje. Kreivės lanko ilgis, kai kreivė duota parametrinėmis lygtimis. Kreivės lanko ilgis, polinėse koordinatėse. Sukinio tūris. Sukinio ploto radimas. Dvilypis integralas. Jo savybės. Dvilypio integralo keitimas kartotiniu. Kintamojo pakeitimas dvilypiame integrale. Kreivinių integralų skaičiavimas. Tiesinės I eilės diferencialinės lygtys. Bernulio lygtis. Lygtis pilnais diferencialais. Teigiamųjų skaičių eilučių konvergavimo požymis (Dalamberas, Koši, palyginimas). Alternuojančiųjų skaičių eilutė. Leibnico požymis. Laipsninių eilučių konvergavimo sritis. Funkcijų skleidimas laipsninėmis eilutėmis.
  Matematika, špera(6 puslapiai)
  2006-06-12
 • Matematika (29)

  Simetrinės matricos. Transponuota matrica. Vektorių skaliarinė sandauga ir ortogonalieji vektoriai. Apibrėžimas. Skaliarinė sandauga. Košy-Buniakovskio nelygybe. Apibrėžimas. Simetrinės matricos tikrinės reikšmės ir tikriniai vektoriai. Matricų diagonalizavimas. 1 uždavinys apie panašias matricas. Matricos diagonalizavimas. Apibendrinimai. Blokinės matricos. Žardano matrica. Kvadratinės formos. Kvadratinės formos apibrėžimas. Kvadratinės formos kanoninis pavidalas. Kanoninis pavidalas. Relėjaus santykis. Vektorių ir matricų normos. Vektorių norma. Matricų funkcijos. Vienas apibendrinimas.
  Matematika, špera(10 puslapių)
  2006-10-09
 • Matematika (30)

  Diferencialinės lygtys. Pirmosios eilės diferencialinės lygtys. Pagrindinės sąvokos. Diferencialinės lygtys su atskiriamaisiais kintamaisiais. Homogeninės diferencialinės lygtys. Tiesinės diferencialinės lygtys. Antrosios eilės diferencialinės lygtys. Pagrindinės sąvokos. Apibrėžimas. Antrosios eilės diferencialinių lygčių atskiri atvejai. Antrosios eilės tiesinės homogeninės diferencialinės lygtys. Bendrosios sąvokos. Apibrėžimas. Tiesiškai nepriklausomų sprendinių savybės. Bendrojo sprendinio struktūra. Antrosios eilės tiesinės nehomogeninės diferencialinės lygtys. Konstantų varijavimo (Lagranžo) metodas. Nedetalizuotas lygties sprendimo planas. Antrosios eilės tiesinės homogeninės diferencialinės lygtys su pastoviaisiais koeficientais. Antrosios eilės tiesinės nehomogeninės diferencialine lygtys su pastoviaisiais koeficientais. Neapibrėžtųjų koeficientų metodas. Lygties sprendimo planas. Diferencialinių lygčių sistemų pagrindinės sąvokos. Pirmosios eilės tiesinių diferencialinių lygčių su pastoviaisiais koeficientais sistemos.
  Matematika, špera(11 puslapių)
  2006-10-19
Puslapyje rodyti po