Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Šperos

Šperos (2046 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Makroekonominė sistema

  Makroekonominė sistema ir jos charakteristika. Infliacijos kaip reiškinio charakteristika, priežastys, rūšys, jėgos. Svarbiausios infliacijos pasekmės. Ekonominės sistemos funkcionavimo dinamika: Ekonominis augimas, jo teritorija ir pagrindiniai veiksniai, ekonominė pusiausvyra. Ekonominio cikliškumo priežastingumo aiškinimas.
  Makroekonomika, špera(7 puslapiai)
  2005-10-27
 • Management (2)

  Darbas anglų kalba. Vadyba. The systems approach understanding work. Work in teams. Understanding management. Cybernetic model controlling, subject and object of management. Organization as a space of management activities. Organization design. Management decisions. Functions of management. Organizing. Forecasting and planning. Motivation of work behavior. Work compensation. Work appraisal. Dynamics of motivational influence. Controlling. Legal regulating of management. Strategic management of enterprise. Strategy of organization management communications. Change management. Conflict management. Brain teamwork.
  Vadyba, špera(14 puslapių)
  2009-04-27
 • Marketingas (12)

  Planavimas. Kryptinis planavimas. Planavimo uždaviniai. Prognozavimas. Organizavimas. Produkto gaminimo veiklos organizavimas. Valdymo organizavimas. Skatinimas. Kontrolė ir reguliavimas. Žmonių veiklos motyvavimas pinigais. Teisiniai vadybos pagrindai. Valdymo struktūros, nuostatai, standartai.
  Rinkodara, špera(7 puslapiai)
  2006-01-12
 • Marketingas (13)

  Vartotojo elgsena. Kultūra. Klasė. Įtakos grupės. Psichologiniai tipai. Suvokimas. Motyvas. Patirtis. Nuomonė. Pirkimo procesas. Paslauga. Rėmimas. Pirkimo strategijos. Reklamos vieta marketinge. Strateginis planavimas. Parinkimas pozicionavimo būdo.
  Rinkodara, špera(8 puslapiai)
  2006-01-23
 • Marketingas (17)

  Marketingo samprata. Marketingas. Makromarketingas. Mikromarketingas. Marketingui būdingos sąvokos. Paklausos rūsys. Mainai. Sandoris. Prekė. Marketingo ir gamybos santykis. Marketingo principai ir sistema. Gamyba. Marketingo sistema. Verslo orientacijos samprata. Verslo orientacija. Gamybos orientacijos samprata. Gamybos orientacija. Prekes orientacija. Pardavimo orientacija. Marketingo orientacija. Socialinis-etninis marketingas. Verslo orientacijų ryšys ir skirtumai. Marketingo aplinkos samprata. Marketingo kompleksas. Marketingo aplinka. Makro aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė kultūrinė aplinka. Politinė teisinė aplinka. Mokslinė technologinė aplinka. Gamtine aplinka. Rinkos samprata. Rinkos potencialas. Rinkos talpumas. Rinkos paklausa. Įmonės prekių paklausa. Rinkos dalis. Tikslinės rinkos parinkimas. Tikslinė rinka. Rinkos segmentavimas. Koncentruotas marketingas. Diferencijuotas marketingas. Nediferencijuotas marketingas. Rinkos segmentavimas. Vartojimo prekių rinkos segmentavimas. Geografinis segmentavimas. Demografinis segmentavimas. Psichografinis segmentavimas. Vartotojo elgsenos segmentavimas. Gamybinės paskirties prekių rinkos segmentavimas. Geografinis segmentavimas. Segmentavimas pagal įmonės dydį. Šakinis segmentavimas. Segmentavimas pagal įmonių pirkimo požymius. Segmentavimas pagal vartotojo elgseną. Vartotojų elgsenos samprata. Išoriniai ir vidiniai vartotojų elgsenos veiksniai. Vartojimo prekių pirkimo procesas. Pirkimo procesas. Pirkimo proceso etapai. Prekės samprata. Prekių asortimento samprata. Struktūros analizė. Prekių klasifikavimas. Gamybinės paskirties prekių klasifikavimas. Kainos samprata ir reikšmė. Kainodaros tikslai. Rinkos poveikis kainai. Pasiūla. Paklausos elastingumas. Kainų strategijos. Kainos ir kokybės strategija. Įmonės marketingo mikroaplinka. Marketingo informacijos samprata. Pirminių duomenų rinkimo metodai. Marketingo tyrimų proceso etapai. Naujų prekių kūrimas. Prekės gyvavimo ciklas. Prekės vartotojų klasifikacija. Prekės gyvavimo ciklo stadijos. Prekės gyvavimo ciklo panaudojimas strateginiam planavimui.
  Rinkodara, špera(20 puslapių)
  2006-02-09
 • Marketingas (21)

  Marketingas. Makromarketingas. Mikromarketingas. Orientacija į vartotoją. Tikslo orientacija. Sisteminis požiūris. Svajonė. Noras. Poreikis. Reikmė. Poreikių hierarchija. Paklausa. Mainai. Vertybė. Sandoris. Barteris. Natūriniai mainai. Prekė. Gaminys. Derybos. Derybų zona. Gamyba. Naudingumas. Sovietinio eksperimento raida ir etapai. Kultūros sudėtis ir raida. Marketingas ir kitos verslo orientacijos. Lojalus (pastovus) pirkėjas. Marketingo kompleksas. Marketingo aplinka. Makroaplinka. Makroaplinkos elementai(aplinkos). Mikroaplinka. Mikroaplinkos elementai. Ekonominė aplinka. Kultūros fenomenai ir jų raidos tendencijos. Politinė teisinė aplinka. Pardavimo tarpininkai. Pardavimo pagalbininkai. Tiekėjai. Konkurentai. Rinkos struktūrų tipai. Informacijos samprata. Marketingo tyrimų samprata. Pirminių duomenų rinkimo metodai. Rinkos samprata. Vartotojo elgsena. Vartojimo prekių pirkimo procesas. Gamybinės paskirties prekių pirkimo procesas. Prekė ir jos savybės. Prekių asortimentas. Prekių klasifikacija. Paslaugos ir jų savybės. Naujų prekių kūrimas. Prekės atnaujinimo variantai. Prekių gyvavimo ciklas. Ciklo tipai. Prekės gyvavimo ciklo stadijose naudojamos marketingo strategijos. Kainodaros pagrindai. Rinkos poveikis kainai. Iracionali paklausa. Pasiūla. Paklausos elastingumas. Jautrumas kainai. Pasiūlos elastingumas. Monopolinė konkurencija. Kaštų poveikis kainai. Kainos nustatymo metodai. Galutinės kainos nustatymas. Kainos nustatymo variantai. Kainų strategijos. Paskirstymas. Paskirstymo kanalai. Paskirstymo kanalo ilgis. Paskirstymo sistemos plotis. Vertikalioji marketingo sistema. Marketingo logistikos samprata. Marketingo logistika. Marketingo logistikos valdymas. Prekyba. Komunikacijos procesas marketinge. Rėmimas. Reklama. Asmeninis pardavimas. Ryšiai su visuomene. Marketingo strateginis planavimas. Bendrosios marketingo strategijos. Marketingo valdymas, strateginis ir taktinis jo lygiai. Marketingo padalinys įmonėje, tipinės jo organizacinės struktūros formos. Paslaugų marketingas. Paslaugų esmė, savybės, ir klasifikacija. Paslaugų klasifikavimo kriterijai. Paslaugų marketingo ypatumai. Paslaugų įmonių marketingo strategijos. Prekes lydinčios paslaugos.
  Rinkodara, špera(42 puslapiai)
  2006-04-26
 • Marketingas (22)

  Atlikti marketingo tyrimą reiškia. Marketingo tyrimai padeda sužinoti. Kas paskatino marketingo tyrimų vystymąsi? Socialinė ir komercinė marketingo tyrimų vertė. Marketingo tyrimai yra labai svarbūs. Gamintojas turi. Informacija: marketingo veiklos pagrindas. Marketingo tyrimų pagrindas. MT-ų pagrindą sudaro paprastas sveikas protas. Marketingo tyrimų metodologija. Marketingo tyrimai: galimybių riba. Marketingo tyrimai nėra siejami ir su kokiu nors įmonės dydžiu. Marketingo tyrimai nebūtinai turi būti brangūs. tema Marketingo tyrimų vieta sprendimų priėmime. Sprendimo priėmimas tai. Priimant sprendimą remiamasi. Racionalaus sprendimo (ir problemos sprendimo) priėmimo modelis. Daugelį marketingo sprendimų galima priskirti sudėtingų valdymo sprendimų klasei, nes. Marketingo sprendimų sudėtingumą lemia. Marketingo (ar problemos) sprendimas. Marketingo sprendimo proceso struktūriniai elementai. Marketingo sprendimo priėmimo procesą sudaro 2 stadijos. Pagrindinės marketingo sprendimų priėmimo proceso charakteristikos. Sprendimų klasifikacija. Tyrimo problemos formulavimas. Ryšys tarp sprendžiamos ir tiriamos problemų. Neapibrėžtumas, kylantis iš tyrimo problemos, apsprendžia tyrimo metodologiją. Žvalgomieji tyrimai. Aprašomieji tyrimai. Priežastiniai tyrimai. Tyrimų metodologija. Tyrimo problemos formulavimo procesas. Tyrimo tikslai. Marketingo tyrimai - tai marketingo sprendimams reikalingos informacijos paieškos, rinkimo, apdorojimo ir interpretavimo procesas. Kuo duomenys skiriasi nuo informacijos? Duomenų tipai. Apklausa. Atranka.
  Rinkodara, špera(17 puslapių)
  2006-05-05
 • Marketingas (24)

  Marketingo samprata ir koncepcija. Marketingo komplekso elementai. Rinkos tyrimai. Produkto politika. Kainų politika. Pardavimų rėmimas, stimuliavimas. Reklamos tikslai ir uždaviniai. Reklamos kampanijos planavimas. Prekių pateikimas. Firmos įvaizdis ir paslaugų kokybė. Vartotojų elgsena. Marketingo planavimas. Esamų klientų marketingas. Firmos vidaus marketingas. Marketingo logistika. Marketingo išlaidų efektyvumas. Aplinkos pažinimas tarptautiniame marketinge. 3 įėjimo į užsienio rinkas būdai.
  Rinkodara, špera(16 puslapių)
  2006-05-15
 • Marketingas (29)

  Kas yra marketingas? Kas yra marketingo koncepcija? Kokios galimos alternatyvinės koncepcijos? Apibūdinkite marketingo tikslus ir uždavinius. Koks paklausos ir marketingo ryšys? Koks marketingas taikomas, esant skirtingai paklausai? Charakterizuokite marketingo komplekso elementus. Kokia aplinka veikia marketingo kompleksą? Kas sudaro mikroaplinką? Apibūdinkite makroaplinką. Kas yra rinka? Kaip ji klasifikuojama? Kokie vartotojų rinkos ypatumai? Charakterizuokite gamybinės paskirties rinką. Kokie valstybinės rinkos ypatumai? Kokie tarptautinės rinkos ypatumai? Pagal kokius kriterijus segmentuojama asmeninės paskirties prekių rinka? Pagal kokius kriterijus segmentuojama pramoninio pobūdžio prekių rinka? Kas yra prekė? Kaip identifikuojamos prekės? Kokie yra prekės lygiai? Kaip klasifikuojamos asmeninio naudojimo prekės? Kaip klasifikuojamos gamybinės paskirties prekės? Kas yra prekės gyvavimo ciklas? Kokie jo pagrindiniai etapai? Kokie marketingo veiksmai atliekami kiekviename prekės gyvavimo etape? Kuo svarbus prekės pripažinimo procesas? Kokie jo etapai? Kas yra prekių asortimentas? Kaip nustatyti prekės konkurentabilumą? Kas yra nauja prekė? Kokie galimi naujų prekių kūrimo šaltiniai? Kokie naujos prekės kūrimo etapai? Ar firma, prieš įvesdama naują prekę į rinką, atlieka bandomąjį marketingą? Prekės ženklo reikšmė? Kuo svarbios prekės ženklo sudėtinės dalys? Prekės įpakavimo reikšmė ir rūšys. Kokie įpakavimo elementai? Kokias funkcijas gali atlikti prekės įpakavimas? Kas yra kaina? Kokie gali susidaryti prekės lygiai? Kaip kaštai veikia kainą? Ar rinka turi poveikį kainos nustatymui? Ar nuo rizikos priklauso kaina? Konkurentų poveikis kainai. Vyriausybės vaidmuo nustatant kainas. Kokių tikslų siekia firma, nustatydama kainą? Kokie yra kainų nustatymo metodai? Kokias nuolaidas taiko firmos? Psichologiniai kainų nustatymo metodai. Kokias kainų nustatymo strategijas taiko firmos? Kaip galutinai nustatoma kaina? Kas yra prekių pateikimas? Kokie yra pateikimo kanalų dalyviai? Kas yra tiesioginis pateikimas? Kokį pateikimo intensyvumą gali pasirinkti firmos? Nuo ko tai priklauso? Kas yra mažmeninė prekyba? Kas yra didmeninė prekyba? Kokios didmeninės prekybos funkcijos? Kaip klasifikuojami didmeniniai prekybininkai? Kas yra rėmimas? Kokie yra rėmimo komplekso elementai? Kokie yra rėmimo tikslai? Kokios galimo rėmimo strategijos? Kas yra pardavimo rėmimas? Kas yra populiarinimas? Kaip tai daroma? Reklamos reikšmė? Reklamos nešėjų rūšys. Kaip rengiama reklamos žinutė? Kaip apskaičiuojamas reklamos biudžetas? Kokie galimi reklamos partneriai? Kaip suprantame asmeninį pardavimą? Kas turi didžiausios reikšmės asmeniniame pardavime? Kokie etapai išskiriami asmeninio pardavimo procese? Marketingo planavimo esmė. Kas yra marketingo strategija?
  Rinkodara, špera(20 puslapių)
  2006-10-03
 • Marketingas (3)

  Marketingo apibrėžimas, Verslo tikslų pasiekimo uždaviniai, marketingo funkcijos, marketingo orientacija, Paklausų rūšys, marketingo principai ir sistema, Marketingo sistemos procesai, Verslo koncepcijos (orientacijos), Prekės orientacija, Pardavimo koncepcija, Marketingo koncepcija, Socialinio-etinio marketingo orientacija, Marketingo aplinka, įmonės marketingo makroaplinkos, Ekonomikos vystymosi ciklo fazės, Socialinė-kultūrinė marketingo aplinka, Politinė-teisinė aplinka, Mokslinė techninė, įmonės marketingo mikroaplinka, pirkėjų skirstymas, Įmonės partneriai, Tiekėjai, Konkurentai, Rinkoje vykstančios konkurencijos rūšys, Sprendimų priėmimo žingsniai, rinkos segmentavimas, tikslinės rinkos parinkimas, Nediferencijuotas marketingas, diferencijuotas marketingas, Vartotojo elgesys, pozicionavimas rinkoje. Marketingo špera, tiems kas nieko nežino apie marketingą.
  Rinkodara, špera(6 puslapiai)
  2005-03-25
 • Marketingas (39)

  Marketingo samprata. Verslo orientacijos samprata. Gamybos orientacija. Prekės orientacija. Pardavimo orientacija. Marketingo orientacija. Socialinio-etinio marketingo orientacija. Verslo orientacijos rūšys. Marketingo principai ir sistema. Marketingas kaip veiklos rinkos ūkyje teorija ir praktika. Marketingo vieta ir reikšmė Lietuvoje. Marketingo aplinkos samprata. Įmonės marketingo mikroaplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė kultūrinė aplinka. Politinė-teisinė aplinka. Mokslinė-technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Įmonės marketingo mikroaplinka. Lietuvos marketingo aplinkos tyrimai. Rinkos samprata. Rinkos segmentavimas. Vartojimo prekių rinkos segmentavimas. Gamybinės paskirties prekių rinkos segmentavimas. Vartotojo elgsenos samprata. Išoriniai vartotojo elgsenos veiksniai. Vidiniai vartotojo elgsenos veiksniai. Vartojimo prekių pirkimo procesas. Gamybinės paskirties prekių pirkimo procesas. Prekės samprata. Prekių asortimentas. Prekių klasifikavimas. Naujų prekių kūrimas. Prekės gyvavimo ciklas. Ciklo tipai. Prekės gyvavimo ciklo stadijose naudojamos marketingo strategijos. Prekės identifikavimo samprata. Prekių identifikavimo strategijos. Prekių įpakavimo sprendimai.
  Rinkodara, špera(8 puslapiai)
  2007-04-23
 • Marketingas (41)

  Marketingas. Makromarketingas. Mikromarketingas. Tikslo orientacija. Sisteminis požiūris. Svajonė. Noras. Poreikis. Reikmė. Poreikių hierarchija. Paklausa. Mainai. Vertybė. Sandoris. Barteris. Natūriniai mainai. Prekė. Gaminys. Derybos. Derybų zona. Gamyba. Naudingumas. Marketingo uždaviniai. Marketingo funkcijos. Marketingo principai. Marketingo sistema. Marketingo sistemos proceso etapai. Verslo orientacija. Verslo koncepcija. Prekės kokybė. Marketingo organizacija. Marketingo kompleksas. Marketingo aplinka. Mikroaplinka. Mikroaplinkos elementai. Ekonomine aplinka Ekonominę aplinką apibūdinantys rodikliai. Ekonomikos vystymosi ciklai. Trys nedarbo rūšys. Socialinė-kultūrine aplinka. Pasauliniu mastu demografinė aplinka. Kultūros fenomenai ir jų raidos tendencijos. Pagrindinės kultūros vertybės. Politinė teisinė aplinka. Gamtinė aplinka. Pavojų keliančios tendencijos. Mikroaplinka. Pirkėjas. Pirkėjų grupės. Marketingo duomenys. Marketingo tyrimų samprata. Marketingų tyrimų rūšys. Pirminių duomenų rinkimo metodai. Imties atranka. Rinkos samprata. Vartotojo elgsena. Tikslinė rinka. Vartojimo prekių pirkimo procesas. Gamybinės paskirties prekių pirkimo procesas. prekė ir jos savybės. Prekių asortimentas. Prekių klasifikacija. Paslaugos ir jų savybės. Naujų prekių kūrimas. Kainodaros pagrindai. Kainos nustatymo metodai. Paskirstymas. Prekyba. Komunikacijos procesas marketinge. Komunikacinis procesas. Reklama. Asmeninis pardavimas. Ryšiai su visuomene. Marketingo strateginis planavimas. Marketingo valdymas, strateginis ir taktinis jo lygiai. Paslaugų marketingas.
  Rinkodara, špera(44 puslapiai)
  2007-05-16
 • Marketingas (42)

  Asmeninis pardavimas. Teigiamos savybės. Neigiamos. Prekybos agentų funkcijos. Prekybos agento darbo bruožai. Asmeninio pardavimo uždaviniai. Misionieriškas siūlymas. Prekybos agentų atlyginimo mokėjimo formos. Pardavimo kvota. Kaina. Kainodaros tikslai. Paklausa. Iracionali paklausa. Pasiūla. Paklausos elastingumas. Kintamieji kaštai. Pastovieji kaštai. Bendrieji kaštai. Vidutiniai kaštai. Kainos nustatymo metodai. Nuolaida. Nuolaidų rūšys. Prekių asortimento kainų nustatymo variantai. Naujų prekių kainų nustatymo variantai. Diskriminacinių kainų nustatymas. Rinkoje egzistuojančių prekių kainų variantai. Nugriebimo strategija. Skverbimosi strategija. Į konkurentus orientuota strategija. Rėmimas. Komunikacinis procesas. Informacijos siuntėjas turi. Informacijos užkodavimas. Pranešimas. Perdavimo priemonės. Dekodavimo tikslumas. Informacijos gavėjas. Informacijos gavėjo reakcija. Informacijos gavėjo reakcija. Prekė. Užkoduota. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Trumpalaikio poveikio pardavimo skatinimo veiksmai. Ilgalaikio poveikio pardavimo skatinimo veiksmai. Prekybininkų naudojami pardavimo skatinimo veiksmai. Pardavimo skatinimo planavimas ir vertinimas. Paskirstymas. Paskirstymo kanalas. Paskirstymo kanalo ilgis. Marketingo logistika. Logistikos kaštai. Klientų aptarnavimo lygis. Prekyba. Mažmeninės prekybos įmonių tipai. Parduotuvių tipai. Mažmeninės prekybos įmonių marketingas. Reklamos auditorija. Reklamos funkcijos. Pozicija. Spausdintos reklamos nešikliai. Transliacinės reklamos nešikliai. Tiesioginės reklamos nešikliai. Viešosios reklamos nešikliai. Reklamos pardavimo vietose nešikliai. Specialios reklamos nešikliai. Demonstracinės reklamos nešikliai. Reklamos planavimo įmonėje etapai. Reklamos kampanija. Ryšiai su visuomene. Būdingos funkcijos: įmonei svarbios visuomenės grupės. Komunikavimo su pasirinktomis visuomenės grupėmis būdai. Populiarinimas. Parama. Paroda. Dalyvavimo parodoje tikslai. Kiti komunikavimo su visuomene būdai. Ryšių su visuomene organizavimas.
  Rinkodara, špera(10 puslapių)
  2007-05-22
 • Marketingas (44)

  Plataus marketingo sąvoka. Makromarketingas. Mikromarketingas. Marketingas. Paklausa. Barteris. Prekė. Gaminys. Gamyba. Naudingumas. Marketingo sistema. Tikslumo principas. Tikslo principas. Trejopos orientacijos principas. Adaptacijos principas. Verslo orientacija. Gamybos orientacija. Prekės kokybė. Prekės orientacija. Pardavimo orientacija. Lojalus pirkėjas. Marketingo orientacija. Socialinis-etinis marketingas. Marketingo kompleksas. Marketingo aplinka. Makroaplinka. Mikroaplinka. Ekonominė Politinė ir teisinė aplinka. Firmos vardas. Mokslinė ir technologinė. Gamtinė aplinka Pardavimo pagalbininkai. Tiekėjai. Konkurentai. Visuotinė konkurencija. Vertikalioji konkurencija. Horizontalioji konkurencija. Duomenys. Marketingo informacija. Vidiniai duomenys. Išoriniai duomenys. Marketingo tyrimai. Kiekybinis tyrimas. Kokybinis tyrimas. Apklausa. Stebėjimas. Eksperimentas. Nepriklausomas kintamasis. Priklausomas kintamasis. Priežastingumo tyrimas. Laboratorinis eksperimentas. Tikrovės eksperimentas. Fokusuota grupė. Imtis. Matavimas. Matavimo taisyklė. Prieinama informacija. Marketingo informacijos sistema (MIS). Marketingo sprendimus palaikančios sistemos (MSPS). Rinka. Rinkos potencialas. Rinkos talpumas. Rinkos paklausa. Tikslinė rinka. Koncentruotas marketingas. Geografinis segmentavimas. Vartotojo elgsena. Prekė. Naujumo aspektai. Prekės inovacija. Įvedimas. Augimas. Branda. Prekės vardas. Logotipas Prekės simbolis. Pakuotė.
  Rinkodara, špera(4 puslapiai)
  2007-07-05
 • Marketingas (46)

  Kainodaros pagrindai. Rinkos poveikis kainai. Kainų nustatymo metodai ir strategijos. Paskirstymo kanalai ir marketingo logistika. Marketingo logistika. Prekyba. Prekybos samprata, jos sritys ir rūšys. Mažmeninės prekybos įmonių rūšys ir tipai. Mažmeninės prekybos įmonių marketingas. Didmeninės prekybos įmonių rūšys. Komunikacinis procesas marketinge. Komunikacinis procesas marketinge. Reklama. Reklamos auditorija. Reklamos funkcijos. Reklamos planavimas įmonėje apima tokius etapus. Reklamos kampanijos taktikos. Priežastys, dėl kurių įmonės naudojasi reklamos agentūrų paslaugomis. Universalių teikiamos paslaugos. Lyginamoji reklama. Savireguliavimo tikslai. Pardavimas. Asmeninis pardavimas. Pardavimo skatinimas. Vartotojų skatinimas. Ryšiai su visuomene. Marketingo strateginis planavimas. Marketingo planavimo svarba. Strateginis planavimas. Marketingo valdymas. Marketingo valdymo samprata. Marketingo valdymo sprendimų priėmimas. Marketingo padalinys įmonėje.
  Rinkodara, špera(10 puslapių)
  2007-07-05
 • Marketingas (47)

  Marketingo samprata. Makromarketingas ir mikromarketingas. Reikmė ir poreikis. Poreikių diferencijavimas. Paklausa ir jos rūšys. Mainai ir sandoriai. Marketingo ir gamybos santykis. Marketingo principai ir sistema. Marketingas kaip veiklos rinkoje teorija ir praktika. Marketingo vieta ir reikšmė Lietuvoje. Svarbiausios verslo orientacijos, jų esmė ir atsiradimo prielaidos. Marketingo aplinkos samprata. Įmonės marketingo makroaplinka. Ekonominė aplinka. Įmonės marketingo mikroaplinka. Lietuvos marketingo ypatumai. Marketingo informacija. Pirminiai ir antriniai duomenys, jų reikšmė. Marketingo tyrimų samprata. Marketingo tyrimų proceso etapai. Duomenų rinkimo metodai. Imtis ir jos atranka. Matavimai marketingo tyrimuose. Marketingo informacijos sistemos. Marketinge skirstomi pagrindiniai rinkos tipai, jų ypatumai. Rinkos potencialas, rinkos talpumas. Tikslinė rinka, jos parinkimas ir marketingo strategijos. Vartojimo prekių rinkos segmentavimas. Gamybinių prekių rinkos segmentavimas. Vartotojo elgsena - individo veiksmai, susiję su prekių įsigijimu bei vartojimu ir apimantys jo poelgius nuo problemos, kurią gali išspręsti prekės įsigijimas, atsiradimo iki reakcijos į jau įsigytą prekę. Vartojimo prekių pirkimo procesas, jo nuoseklumas ir etapai. Gamybinių prekių pirkimo procesas, jo etapai bei galimi pirkimo tipai. Prekė ir jos savybės, bendri klasifikavimo būdai. Trys prekės lygmenys. Prekių asortimentas, jo parametrai bei tobulinimo kryptys. Prekių asortimento struktūros analizė. Vartojimo prekės ir jų klasifikavimas. Vartojimo prekės. Naujų prekių kūrimas, jo strategija bei pagrindiniai etapai. Prekės gyvavimo ciklas ir stadijos. Pagrindiniai ciklo tipai. Prekės gyvavimo ciklo stadijose naudojamos marketingo strategijos. Prekės identifikavimas ir jo būtinumas. Prekės ženklas, jo sudėtis ir pagrindinės funkcijos. Svarbiausios prekių identifikavimo strategijos. Prekių pakuotė, jos paskirtis, funkcijos ir klasifikavimas. Pakuotės ženklinimas ir markiravimas.
  Rinkodara, špera(23 puslapiai)
  2007-07-23
 • Marketingas (52)

  Marketingo informacija. Vidiniai duomenys. Išoriniai duomenys. Antriniai duomenys. Pirminiai duomenys. Marketingo tyrimai. Rinkos tyrimai. Fundamentalūs tyrimai. Taikomieji marketingo tyrimai. Žvalgybinis tyrimas. Aprašomieji-vertinimo tyrimai. Paieškiniai-numatymo tyrimai. Kiekybinis tyrimas. Kokybinis tyrimas. Tęstiniai tyrimai. Vienkartiniai tyrimai. Apklausa. Stebėjimas. Eksperimentas. Nepriklausomas kintamasis. Priklausomas kintamasis. Priežastingumo tyrimas. Laboratorinis eksperimentas. Tikrovės eksperimentas. Vidinis eksperimento patikimumas. Išorinis eksperimento patikimumas. Fokusuotos grupės. Imtis. Tikimybinė atranka. Paprasta atsitiktinė atranka. Sisteminė atranka. Stratifikuota atranka. Klasterinė atranka. Netikimybinė atranka. Pasirinkimo atranka. Paranki atranka. Kvotinė atranka. "Sniego kamuolio" atranka. Imties paklaidos. Matavimas. Matavimo paklaida. Problemos išsiaiškinimas. Tyrimo reikalingumo pagrindimas. Tyrimo tikslų nustatymas. Žvalgybinis tyrimas. Tyrimo plano parengimas. Duomenų rinkimo metodo parinkimas. Imčių atrinkimas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizavimas. Tyrimo ataskaitos parengimas ir pateikimas. Tyrimo rezultatų įvertinimas ir naudojimas. Prieinama informacija. Paruošta naudojimui informacija. Marketingo informacijos sistema (MIS). Marketingo sprendimus palaikančios sistemos (MSPS). Rinkos potencialas. Rinkos talpumas. Rinkos paklausa. Įmonės prekių paklausa. Rinkos dalis. Tikslinė rinka. Rinkos segmentavimas. Koncentruotas. Marketingas. Diferencijuotas marketingas. Nediferencijuotas marketingas. Geografinis segmentavimas. Segmentavimas pagal vartotojo elgseną. Segmentavimas pagal įmonės dydį. Šakinis segmentavimas. Segmentavimas pagal įmonių pirkimo požymius. Segmentavimas pagal vartotojo elgseną. Įtakos grupė. Savisaugos poreikiai. Bendravimo poreikiai. Pripažinimo poreikiai. Pirkimo procesas. Poreikio atsiradimas. Saviraiškos poreikiai. Informacijos paieška. Informacijos įvertinimas. Sprendimo pirkti priėmimas. Reakcija nupirkus. Tiekėjų paieška. Tiekėjų pasirinkimas. Veiksmų įvertinimas. Prekės vienetas. Išplėstinė prekė. Prekių asortimentas. Prekių linija. Prekių asortimento plotis. Prekių asortimento gylis. Individuali prekė. Kasdieninės paklausos prekės. Pasirenkamos prekės. Ypatingos prekės. Pasyvios paklausos prekės. Žaliavos. Aptarnavimo medžiagos. Naujų paskirstymo kanalų radimas. Reklamos intensyvinimas. Kainos mažinimas. Prekės modifikavimas. Pelno maksimizavimas. Pardavimo apimties didinimas. Konkurencinio pariteto išlaikymas. Kokybės lyderio pozicijų užėmimas. Iracionali paklausa. Paklausos elastingumas. Neelastinga paklausa. Jautrumas kainai. Pasiūlos elastingumas. Absoliutus elastingumas. Santykinis elastingumas. Vienetinis elastingumas. Santykinis neelastingumas. Absoliutus neelastingumas. Monopolija. Monopolinė konkurencija. Oligopolinė rinka.
  Rinkodara, špera(11 puslapių)
  2008-01-09
 • Marketingas (54)

  Marketingo programa. Pateikimas. Pateikimo kanalo būdai. Marketingo kompleksas. Mažmeninė ir didmeninė prekyba. Marketingo kompleksas. Rėmimas. Rėmimo grupės. Komunikacija. Marketingo kompleksas. Rėmimas. Reklama jos tipai. Reklamos tikslai. Nešikliai. Asmeninis pardavimo pranašumai ir trūkumai. Asmeninis pardavimas ir jo procesas. Marketingo programa. Rėmimas. Pardavimo skatinamas ir jo priemonės bei veiksmai. Marketingo informacinė sistema: samprata, informacinių blokų sudėtis, santykis su marketingo tyrimais. Marketingo aplinkos. Rinka, rinkos segmentavimas. Marketingo valdymas įmonėje. Tarptautinio marketingo samprata ir bruožai. Marketingo kontrolė ir jos rūšys. Marketingo strategija. Kuo naudinga. Marketingo planas ir sudėtinės dalys. Praktiniai klausimai.
  Rinkodara, špera(8 puslapiai)
  2008-02-10
 • Marketingas (58)

  Marketingo orientacijos. Poreikis. Paklausa. Sandoris. Marketingo principai. Marketingo tikslai. Marketingo funkcijos. Marketingo vadybos koncepcijos. Marketingo tipai. Marketingo kompleksas. Marketingo aplinka. Makroaplinka. Pirkėjai. Duomenys. Informacija. Marketingo tyrimai. Marketingo tyrimų poveikis. Marketingo tyrimų nauda. Tyrimų tikslas. Informacijos rinkimo metodai. Stebėjimo sąlygos. Marketingo tyrimų procesas. Marketingo informacijos sistema. Rinka. Rinkos tipai. Rinkos parametrai. Rinkos segmentavimas. Rinkos agregavimas. Rinkos segmentavimo reikalavimai. Segmentavimo variantai. Marketingo strategijos pagal tikslinės grupės parinkimą. Elgsena. Vartotojų elgsena. Išoriniai elgsenos veiksniai. Vidiniai elgsenos veiksniai. Pirkimo procesas. Prekė. Prekės lygmenys. Prekių asortimentas. Prekių linija. Verslo plėtros būdai. Asortimentas formuojamas. Prekių kvalifikavimas. Vartojamieji produktai. Gamybinės prekės. Prekės gyvavimo ciklas pagal pirkėjus. Prekės gyvavimo ciklas. Įvedimo stadija. Greito nugriebimo strategija. Lėto nugriebimo strategija. Greito įsiskverbimo strategija. Lėto įsiskverbimo strategija. Augimo stadija. Brandos stadija. Prekės modifikavimas. Marketingo priemonių modifikavimas. Prekės naujumo kriterijai. Modifikavimo charakteristikos. Prekės naujumo aspektai. Nesėkmių priežastys. Prekės kūrimo etapai. Identifikavimas. Prekės ženklas. Prekės vardas. Logotipas. Identifikavimo strategija. Prekės simbolis. Pakuotė. Kainodaros klaidos. Papildomi veiksniai. Nuolaidos. Kaina. Kainų politikos priemonės. Kainos nustatymo metodai. Kainodaros tikslai. Konkurencijos situacijos rinkoje. Kainų strategijos. Paskirstymo tinklo kanalų funkcijos. Institucijos, vykdančios pasiskirstymo funkcijas. Naujas pasiskirstymo kanalas. Paskirstymo būdas. Logistikos posistemiai. Logistikos svarba. Integruotosios logistikos vadyba. Mažmenininkų junginiai. Parduotuves įrengimas. Teikiamos paslaugos. Didmenines įmonės. Rėmimas. Rėmimo tikslai. Komunikacijos funkcijos. Rėmimo strategijos. Asmeninis pardavimas. Agentų funkcijos. Atlyginimas. Asmeninio pardavimo privalumai. Asmeninio pardavimo uždaviniai. Pagrindiniai veiksmingo pardavimo etapai. Pardavimo skatinimas. Pardavimo skatinimo priemonės. Pardavimo skatinimas. Vartotojų skatinimo tikslai. Prekybos skatinimo tikslai. Pardavimų skatinimo tikslai. Pardavimų skatinimo sprendimai. Reklamos funkcijos. Reklama. Reklamos tikslai. Reklamos pobūdžiai. Reklamos trūkumai. Pozicionavimas. Reklamos rūšys. Reklamos strategija. Reklamos tikslas. Reklamos planavimo strategija. Strategijų modifikacijos. Reklamos kampanijos tikslai. Veiksniai. Reklamos priemonių planas. Universalios reklamos agentūros. Agentūrų privalumai. Reklamos principai. Planai. Analizė. Marketingo strategijos struktūra. Marketingo plano turinys. Intensyvus marketingas. Pasyvus marketingas. Marketingo kryptingumas. Marketingo padalinio funkcijos. Marketingo padalinys. Paslauga. Paslaugų savybės. Paslaugų grupės. Paslaugų marketingo kompleksas. Bendrieji paslaugų ir prekių skirtumai. Suformuluotos paslaugos strategijos. Darbo našumo didinimas. Paslaugos, lydinčios prekę.
  Rinkodara, špera(8 puslapiai)
  2008-04-09
 • Marketingas (60)

  Kainų politika. Paskirstymo politika. Rėmimo politika. Klasikinė tipizavimo sistema. Mažmeninės prekybos dinamika ir struktūra. Didmeninės prekybos struktūra. Komercinių įmonių funkcijos. Prekybos funkcijos ir jos sistemos. Prekybos funkcijų išskaidymas ir perdavimas.
  Rinkodara, špera(7 puslapiai)
  2008-08-19
Puslapyje rodyti po