Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Šperos

Šperos (2046 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvių rašomosios kalbos istorija

  Rašomojo laikotarpio lietuvių kalbos istorija: to meto rašyba, 3 rašomosios kalbos variantai, fonologinės, morfologinės kalbos ypatybės, stiliai, Didžiosios ir Mažosios Lietuvos rašto kūrėjai, jų veikalai, kalbiniai darbai, bendrinės kalbos susiformavimo istorija.
  Kalbų studijos, špera(12 puslapių)
  2006-01-26
 • Lietuvių žiemos laikotarpio šventės

  Pratarmė. Apie Advento-Kalėdų laiką bei papročius. Adventas. Kūčios. Kalėdos. Tarpukalėdis. Naujieji metai. Trys karaliai. Apie Advento-Kalėdų tautosaką. Kelios pastabos apie dainuojamųjų tekstų tarmiškumą.
  Etninė kultūra, špera(17 puslapių)
  2006-05-10
 • Lietuvos gamtinė geografija

  Lietuvos geografinė ir geopolitinė padėtis. Lietuvos Respublikos plotas ir gyventojų skaičius. Geografinė padėtis ir jos įvertinimas. Lietuvos sienos. Sausuminių ir jūrinių sienų apibūdinimas. Kraštiniai Lietuvos Respublikos taškai. Geometrinis Lietuvos centras. Geopolitinė Lietuvos padėtis. Artimi ir tolesni kaimynai, jų požiūris į Lietuvą. Geopolitinis Lietuvos sienų spaudimas ir kaita. Administracinis Lietuvos suskirstymas. Administraciniai vienetai, jų atsiradimas ir raida. Administracinio suskirstymo istorinė raida. Dabartinis suskirstymas. Valstybinė ir politinė santvarka. Herbas, vėliava, himnas. Svarbiausi valdžios organai miestuose ir kaimuose. Leidžiamoji valdžia. Vykdomoji valdžia, teisinė valdžia. Žiniasklaida. Valstybinė kalba, partijos ir visuomeninės organizacijos. Geologinė padėtis. Bendrieji geologijos raidos bruožai iki kvartero. Archainė ir proterozojaus eros. Kristalinis pamatas. Lietuvos teritorijos raida paleozojuje, mezozojuje ir kainozojuje. Teritorijos raida Kvartero metu. Apledėjimas ir tarpledynmečiai. Teritorijos raida poledynmetyje. Bendrieji Lietuvos reljefo bruožai. Pagrindinės reljefo formos: žemumos, lygumos, plynaukštės, aukštumos. Dabartinio reljefo ryšys su geologine praeitimi (priekvarteru). Orografinis Lietuvos suskirstymas. Orografinių vienetų apibūdinimas. Upių slėnių ir ežerų dubenų susidarymas ir raida. Dabartiniai veiksniai, keičiantys Lietuvos paviršių. Žemės turtų paieškos ir jų reikšmė. Naudingų iškasenų susidarymo sąlygos ir dėsningumai. Kristalinis pamatas ir jo turtai. Pagrindinių sluoksnių žemės turtai, jų ryšys su geologine praeitimi. Kvartero periodo žemės turtai. Neišsenkantys turtai ir jų panaudojimas. Lietuvos klimato kaita geologinėje praeityje, istoriniais laikais. Svarbiausi Lietuvos klimato bruožai. Klimatą formuojantys veiksniai. Klimato pereinančio iš jūrinio į sausuminį savybės. Atskiri klimato elementai. Lietuvos klimato ypatumai atskirais metų laikais. Lietuvos klimato rajonai. Ūkinis klimato įvertinimas. Vandenų bendra apžvalga. Požeminiai vandenys, jų tipai, slūgsojimo sąlygos, dinamika, temperatūrų rėžimas. Mineraliniai vandenys ir jų tipai. Požeminių vandenų reikšmė. Paplitimas, panaudojimas, apsauga. Upių tinklo susidarymas ir tankumas. Baseinai, vandenskyros, nuolydžiai. Upių mityba, nuotėkis, temperatūrų rėžimas. Upių reikšmė krašto apgyvendinimui. Didesnių Lietuvos upių apibūdinimas. Kanalai ir jų reikšmė. Ežeringumas praeityje ir dabar. Ežerų kaitos priežastys. Genetinė ežerų dubenų klasifikacija. Svarbiausi Lietuvos ežerai ir ežerynai. Ežerų raida, nuosėdos, hidrochemija, autrafizacija. Ežerų ūkinis panaudojimas ir apsauga. Pelkėdaros procesai Lietuvoje. Pelkių susidarymas ir raida, tipai, augalija. Pelkių apsauga. Kauno, Antalieptės, Elektrėnų marių reikšmė. Kuršių marios ir jos reikšmė. Baltijos jūra – vartai į pasaulį. Dirvožemio susidarymas ir bendrieji bruožai. Dirvodarinės uolienos, jų paplitimas, kilmė. Dirvožemius formuojantys veiksniai. Natūralūs Lietuvos dirvožemiai. Dirvožemio derlingumą įtakojančios priemonės. Lietuvos dirvožemių rajonavimas. Natūralios augalijos istoriniai bruožai. Pelkiniai augalai. Augalų bendrijos. Ekologinė miškų situacija. Pievų tipai, paplitimas, reikšmė. Vidaus vandenų augalijos apžvalga. Ruderalinė ir introdikuota augalija. Parkai ir jų tipai. Vaistažolės. Lietuvos augalijos rajonavimas. Stuburinių gyvūnų suskirstymas. Gyvūnijos kompleksai. Dabartinės faunos raida. Aklimatizuoti gyvūnai. Raudonoji knyga. Faunos įtaka geografinei aplinkai. Saugotinos Lietuvos teritorijos. Saugotinų teritorijų sistema. Rezervatai, regioniniai parkai, draustiniai, jų paplitimas ir reikšmė. Sritys ir rajonai.
  Lietuvos geografija, špera(37 puslapiai)
  2006-01-23
 • Lietuvos geografija

  Lietuvos vardo kilmė, teritorija, dydis, sienų kaita. Lietuvos geopolitinė padėtis ir jos kaita. Lietuvos teritorinis, administracinis suskirstymas, jo kaita, ir ateitis po 2 Pasaulinio karo ir tarpukario Lietuvoje. Lietuvos gelmių sandaros bruožai. Naudingosios iškasenos rodančios perspektyvas. Lietuvos reljefas jo kilmė, raida. Lietuvos klimato ypatybės, lemiami reiškiniai svarbiausi elementų pasiskirstymai. Atmosferos tarša ir įtaka atmosferai. Baltijos jūra ir Kuršių marios. Požeminiai vandenys, paplitimas, panaudojimas, apsauga. Lietuvos upės ir Nemuno geografinis apibūdinimas. Bendra vidaus vandenų apsauga. Dirvožemis, paplitimas, erozija, apsauga. Lietuvos augalija. Didžiausi miškai, girios. Miškingumas jo tendencijos. Saugomos teritorijos. Savo vietovės saugomos teritorijos. Lietuvos gamtos ištekliai, ekonomija. Gyventojų tautinė sudėtis. Tautinių mažumų geografija. Lietuviai užsienyje. Lietuvos gyventojų skaičiaus kaita. Natūralusis ir migracinis prieaugis. Demografinė politika. Vilnius sostinė. Geografinis apibūdinimas. Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio apibūdinimai. Lietuvos ūkio struktūra, raida, plėtros kryptys. Svarbiausi rodikliai, apibūdinantys ekonominį lygį. Perspektyvios ūkio šakos. Kuro ir energijos pramonė. Mašinų ir metalo apdorojimo pramonė. Kasybos pramonės geografija. Chemijos pramonė. Maisto pramonė. Lengvoji pramonė. Miško pramonė. Statybinių medžiagų pramonė. Paslaugų sfera,struktūra ir vieta Lietuvos ūkyje. Transporto geografija. Ryšių ir informatikos plėtra Lietuvoje. Žemės ūkis. Ryšiai su užsieniu.
  Geografija, špera(14 puslapių)
  2006-06-19
 • Lietuvos ir visuotinės istorijos svarbiausi įvykiai

  Lentelė: Lietuvos ir visuotinės istorijos svarbiausi įvykiai. Priežastys. Amžius, data, įvykis. Padariniai, reikšmė.
  Istorija, špera(37 puslapiai)
  2009-11-03
 • Lietuvos istorija (14)

  Lietuvos istorija nuo Mindaugo iki Žygimanto Augusto laiku. Svarbiausios to meto asmenybės ir dokumentai. Lietuvos valstybės susikūrimo prielaidos. Mindaugo valdymo laikotarpis (1236-1263). Gedimino valdymo laikotarpis (1316-1341). Jaunutis. Jogaila. Vytautas (1392-1430). Švitrigaila (1430–1432). Žygimantas Kęstutaitis (1432–1440). Kazimieras (1440–1492). Aleksandras (1492–1506). Žygimantas Senasis (1506–1544). Žygimantas Augustas (1544–1572).
  Lietuvos istorija, špera(5 puslapiai)
  2009-09-14
 • Lietuvos istorijos chronologija

  Įsimintinos Lietuvos istorijos datos. Priešistorė. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (XIII – XVI amžius). Abiejų Tautų Respublika (ATR). Lietuva Rusijos imperijos sudėtyje. Nepriklausoma Lietuva (1918-02-16 – 1940-06-15). Lietuva SSRS sudėtyje (1940-06-15 – 1990-03-11). Nepriklausoma Lietuva po 1990-03-11.
  Lietuvos istorija, špera(7 puslapiai)
  2007-12-21
 • Lietuvos rezervatai (5)

  Saugomų teritorijų steigimas. Saugomų teritorijų tikslas ir uždaviniai. Saugomų teritorijų klasifikavimas. Saugomų teritorijų plotų dinamika. Rezervatai. Kamanų rezervatas. Čepkelių rezervatas. Viešvilės rezervatas. Žuvinto biosferos rezervatas. Kernavės kultūrinis istorinis rezervatas. Nacionaliniai parkai. Aukštaitijos nacionalinis parkas. Dzūkijos nacionalinis parkas. Žemaitijos nacionalinis parkas. Kuršių nerijos nacionalinis parkas. Trakų istorinis nacionalinis parkas. Regioniniai parkai. Nemuno kilpų regioninis parkas. Metelių regioninis parkas. Labanoro regioninis parkas. Aukštadvario regioninis parkas. Nemuno deltos regioninis parkas. Draustiniai. Valstybiniai draustiniai. Herpetologiniai draustiniai skirti. Ichtiologiniai draustiniai skirti. Entomologiniai draustiniai skirti. Saugomi kraštovaizdžio objektai ir gamtos paminklai.
  Lietuvos geografija, špera(16 puslapių)
  2009-09-21
 • Lietuvos teisės istorija (4)

  Pamedės teisyno (1340 metai) ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) paprotinės teisės ryšiai, galiojimo laikas ir erdvė. Pamedės teisyno baudžiamoji teisė, nusikaltimų rūšys, bausmių sistema, baudžiamojo proceso ypatumai ir stadijos. Nusikaltimų rūšys. Turtiniai nusikaltimai. Nusikaltimai asmeniui. Bausmių sistema. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teisės kodifikacijos pradmenys Kazimiero teisyne (1468 metais) ir jo galiojimo erdvės. Kazimiero teisyno baudžiamosios teisės bruožai ir teismo proceso ypatumai. Pirmojo Lietuvos Statuto (1529 metai) rengimas. Antrojo Lietuvos Statuto (1566 metai) rengimas. Trečiojo Lietuvos Statuto (1588 metai) rengimas, paskelbimas ir spausdinimas. Pirmoji laikinoji konstitucija. 1922 metų Lietuvos valstybės konstitucija. Naujo požiūrio į valstybę ir visuomenę įtvirtinimas 1938 metų Lietuvos konstitucijoje. Baudžiamoji teisė. Lietuvos SSRS 1940 metų konstitucija ir jos įgyvendinimas. 1978 metų sovietinė konstitucija. Sovietinės teisės sistema. Civilinės teisės bruožai. Baudžiamosios teisės bruožai. 1990 metų laikinojo pagrindinio įstatymo pagrindinės nuostatos, valdžios ir valdymo sistema. Teismo ir prokuratūros vieta valdžios sistemoje. 1992 metų Konstitucijos rengimas ir priėmimas.
  Teisė, špera(18 puslapių)
  2006-03-07
 • Lietuvos teisės istorija (7)

  Lietuvos valstybės susidarymas. Nelietuviškų žemių prijungimas prie Lietuvos ir jų teisinė padėtis. Feodalų (bajorų) sluoksniai ir jų teisinė padėtis. Dvasininkų teisinė padėtis. Valstiečių kategorijos ir jų padėtis. Miestų kategorijos ir miestiečių teisinė padėtis. Didžiojo kunigaikščio valdžia. Ponų tarybos susidarymas ir jos funkcijos. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) seimo susidarymas ir jo valdžia. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) centrinės valdymo institucijos (dignitoriai). Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) vietinio valdymo institutai. Pavietų seimelių atsiradimas ir jų paskirtis. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teismas iki XVI amžiaus (16 amžiaus) vidurio reformos. XVI amžiaus (16 amžiaus) vidurio Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teismų sistemos reforma. Lietuvos Vyriausisojo tribunolo įsteigimas ir jo kompetencija. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teisės šaltiniai. Kazimiero teisynas. Žemės privilegijų leidimo priežastys, jų reikšmė bajorams. Sričių privilegijų leidimo priežastys. Šeimos teisės bruožai pagal statutus. Nusikaltimai ir bausmės pagal Lietuvos Statutus. Civilinis procesas pagal statutus. Baudžiamasis procesas pagal statutus. Magdeburgo civilinės ir šeimos teisės bruožai. Prievolinė teisė. Magdeburgo baudžiamosios teisės bruožai. Teismo procesas pagal Magdeburgo teisę. Liublino unijos priežastys ir akto teisinis įvertinimas. Bendros Lenkijos – Lietuvos valstybinės institucijos Karalius. Lietuvos atskiros valstybinės įstaigos. 1775 metų Kardinalinės teisės. Nuolatinė taryba. 1791 metų gegužės 3d. Konstitucija. Lietuvos valdymas Rusijos imperijos sudėtyje. Užnemunės valdymas Prūsijos sudėtyje. Kaizerinės Vokietijos okupacinis režimas Lietuvoje. Lietuvos Tarybos sudarymas ir jos veikla 1917-1920 metais. 1918 ir 1919 metų Laikinosios Konstitucijos. Tarybų valdžios paskelbimas 1919 metais, jos struktūra ir žlugimas. Lietuvos valstybės aparato kūrimas 1918-1920 metais. Steigiamojo Seimo rinkimai. 1920 metų gegužės 15 d. deklaracijos įvertinimas. Steigiamojo Seimo 1920 metų laikinoji Konstitucija. Lietuvos visuomeninė santvarka pagal 1922 metų Konstituciją. Lietuvos valstybinė santvarka pagal 1922 metų Konstituciją. 1922 metų žemės reforma ir valstiečių teisinė padėtis. Lietuvos Prezidento rinkimų tvarka. Seimo rinkimų tvarka 1922 1926 metais. Savivaldybių rinkimų tvarka 1919-1940 metais. Lietuvos politinės partijos. Žemės ūkio, darbo, pramonės, prekybos ir amatų rūmai. Bažnyčios teisinė padėtis. 1926 metų valstybinis perversmas. 1928 metų Konstitucija. Autoritarinio valstybinio režimo apibūdinimas. Nepaprastieji įstatymai ir jų leidimo priežastys. Spaudos, susirinkimų, draudimų ir pramogų įstatymas. 1931 metų savivaldybių įstatymas. 1933 metų teismų santvarkos įstatymas. 1936 metų Seimo rinkimai ir jo veikla. 1938 metų konstitucija (K). Klaipėdos krašto autonomija. Teisinis rėžimas Vilniaus krašte Lenkijos sudėtyje. Civilinės teisės bruožai 1918-1940. Šeimos teisės bruožai. Darbo įstatymų apibūdinimas. Baudžiamosios teisės bruožai 1918-1940. Teismo proceso bruožai. Lietuvos okupacija ir tarybų valdžios įvedimas 1940 m. Vyriausybės sudarymas ir programa. Liaudies seimo rinkimai ir jo deklaracijų teisinis įvertinimas. Tarybiniai valdžios ir valdymo institutai 1940 metais. Teismų sistema 1940 metais. Tarybinės teisės kūrimas. Hitlerinės Vokietijos okupacinis rėžimas. Lietuviškos įstaigos ir jų veiklos įvertinimas. Tarybinių įstaigų atkūrimas 1944-1945 metais. Tarybinė žemės reforma. Kolūkių organizavimo teisinės ir prievartinės priemonės. Lietuvos gyventojų teisės ir pareigos. 1951 metų Konstitucijos pataisos. Tarybinių valdžios ir valdymo įstaigų veiklos įvertinimas. Teismo ir prokuratūros veiklos įvertinimas. Visuomeninės organizacijos ir jų paskirtis. Tarybinių įstaigų teisių plėtimas 1955-1965 metais. Pramonės ir statybos valdymo reforma 1957 metais. Teismų sistemos pertvarka. Prokuratūros teisių plėtimas. 1965 metų ūkio valdymo reforma. 1978 metų Konstitucija. Valstybinių įstaigų reorganizavimas ir jų savarankiškumo plėtimas 1988-1990. Nuosavybės ir sutarčių teisė pagal 1964 metų CK. Šeimos santykiai pagal 1970 metų santuokos ir Šeimos kodeksą. Darbo santykių reguliavimas pagal 1973 metų darbo kodeksą. Baudžiamoji teisė pagal 1961 metų BK. Baudžiamasis procesas pagal 1961 metų BPK. Civilinis procesas pagal 1964 metų CPK.
  Teisė, špera(83 puslapiai)
  2008-02-12
 • Lietuvos valstybės ir visuomenės raida (3)

  Visuomenės samprata. Visuomenės požymiai. Sistemos ir organizacijos sampratos. Visuomenės struktūra. Visuomenės elementai. Materialinė-gamybinė visuomenės sfera. Privati nuosavybė. Kapitalo sampratos ir žmogus. Dvasinė visuomenės gyvenimo sfera. Socialinė visuomenės gyvenimo sfera. Politinė visuomenės gyvenimo sfera. Politinė visuomenės sfera. Politinė valdžia. Valstybės kilmės teorijos. Lyderių kilmės teorijos.
  Lietuvos istorija, špera(4 puslapiai)
  2008-07-23
 • Lietuvos visuomeninė geografija

  Dabartinė Lietuvos ekonominė būklė. Lietuvos vieta pasaulyje pagal socialinės raidos indeksą. Valstybės skolos, jų atsiradimo priežastys. Bendras vidaus produktas (BVP) ir Lietuvos vieta pagal bendrą vidaus produktą (BVP). Svarbiausi eksporto partneriai, jų kaitos tendencijos. Svarbiausios eksporto prekės ir jų grupės. Svarbiausi importo partneriai, jų kainos tendencijos. Svarbiausios importo prekės ir jų grupės. Lietuvos ūkio struktūra feodalizmo laikais. Lietuvos ūkio struktūra carizmo metais. Nepriklausomos Lietuvos ūkio struktūra. Tarybinių metų ūkio struktūra. Lietuvos ūkio struktūriniai pokyčiai Atgimimo metais. Paslaugų geografijos struktūra, kaitos tendencijos. Paslaugų geografijos raidos istoriniai bruožai. Geležinkelių transportas, praeitis, dabartis, perspektyva. Sauskeliai, jų svarba krašto išvystyme. Oro transporto, jo kaitos tendencijos, perspektyva. Vandens ir vamzdžių transportas, perspektyva. Ryšiai, jų sistemos, vaidmuo, ateities perspektyva. Lietuvos kaip tranzitinės valstybės privalumai. Statybų geografija, dabartinė statybų būklė. Sveikatos apsaugos ir socialinio draudimo geografija. Švietimo ir mokymo geografija. Buitinio gyventojų aprūpinimas, jo būklė, perspektyva. Mažmeninė ir didmeninė prekyba, jos būklė, perspektyvos. Finansų ir kreditų sistema. Bankai ir jų vaidmuo. Turizmo geografija: išvažiuojamasis ir įvažiuojamasis turizmas. Lietuvos turizmo ištekliai, jų paplitimas. Rekreacinė geografija, jos struktūra, ištekliai. Lietuvos elektroenergetika, perspektyva. Kuro balansas ir jo kaita. Energetinė sistema: praeitis, dabartis, ateitis. Hidroenergetika, jos perspektyvos. Vietiniai kuro ištekliai, jų panaudojimo galimybės. Mėsos pramonė: praeitis, dabartis, perspektyvos. Pieno pramonė: praeitis, dabartis, ateitis. Cukraus pramonė, jos perspektyva. Alaus ir kitų gėrimų pramonė, dabartinė padėtis. Vaisių – daržovių konservų pramonė. Konditerijos ir duonos pramonė. Žuvies pramonė: praeities, dabartis, ateitis. Lengvosios pramonės raidos apžvalga. Tekstilės pramonė, jos dabartinė būklė. Trikotažo pramonė, svarbiausios įmonės. Odos ir kailių pramonė, dabartinė būklė. Siuvimo pramonė, svarbiausios įmonės, ateitis. Miško ir medžio apdirbimo pramonė (išskyrus baldų). Baldų pramonė: jos dabartinė būklė. Arklininkystė, jos vaidmuo, dabartinė padėtis, perspektyva. Stiklo ir cemento pramonė, dabartinė būklė. Mašinų ir metalo apdirbimo pramonės struktūra. Elektrotechnikos ir radiotechnikos pramonė, problemos, ateitis. Žemės ūkio mašinų pramonė: praeitis, dabartis, ateitis. Laivų statyba, aviacijos ir automobilių pramonė. Chemijos pramonės struktūra, istorinė apžvalga. Naftos pramonė, dabarties problemos, ateitis. Trąšų pramonės, dabartinė padėtis, perspektyva. Formacijos pramonė, jos svarba, ateitis. Biochemijos pramonė, gaminama produkcija, perspektyva. Žemės ūkio vieta Lietuvos ūkio struktūroje. Žemės ūkio raidos istoriniai bruožai. žemės ūkio struktūra, kaitos tendencijos. Augalininkystė; jos struktūra, kaitos tendencijos. Svarbiausios grūdinės kultūros, paplitimas, derlingumas. Cukriniai runkeliai – svarbiausia techninė kultūra. Linai – prioritetinė žemės ūkio šaka. Rapsas – paplitimas, panaudojimas, derlingumas. Bulvės – kaip techninė ir pašarinė kultūra. Svarbiausios pašarinės kultūros, jų paplitimas. Daugiametės pašarinės kultūros, jų paplitimas. Vienmetės pašarinės kultūros, jų paplitimas. Pagalbinės augalininkystės šakos, jų svarba. Šiltnamių ūkis, jo perspektyva, auginama produkcija. Gyvulininkystė – svarbiausia žemės ūkio šaka. Galvijininkystė, jos istorinė raida, perspektyvos. Melžiamų karvių ūkis, problemos, perspektyvos. Kiaulininkystė, jos ateities perspektyva. Paukštininkystė, dabartinė padėtis, problemos. Statybinių medžiagų pramonė (išskyrus stiklo ir cemento pramonę). Avininkystė ir ožkininkystė, jų perspektyva. Bitininkystė, kailinių žvėrelių auginimas. Žemės ūkio naudmenos, jų paskirstymas. Dabartiniai žemės naudotojai, jų kaitos tendencijos. Agrarinė reforma, jos esmė, vykdymo eiga, problemos. Medžio perdirbimo pramonė, struktūra, problemos. Pagalbiniai miško verslai, jų reikšmė. Medžioklė kaip pagalbinė ūkio šaka. Strateginės žemės ūkio raidos kryptys. Žemės ūkio finansavimo galimybės. Europos Sąjungos (ES) reikalavimai žemės ūkiui.
  Lietuvos geografija, špera(22 puslapiai)
  2006-05-22
 • Lipidai

  Audinių riebalų oksidacija, glicerolio oksidacija. Riebalų rūgščių pernešimas į mitochondrijas. Riebalų rūgščių oksidacijos energetinė vertė. Glicerolio biosintezė. Riebalų rūgščių panaudojimas. Prostaglandinai. Lipidų apykaitos reguliavimas. Lipidų klasifikacija. Riebalų reikšmė, jų virškinimas. Tulžies poriniai junginiai, jų reikšmė virškinime ir rezorbcijoje. Kraujo lipidai. Kiek jų yra kraujo plazmoje, kokia lipoproteino reikšmė? Riebalų ir fosfatidų resintezė žarnų epitelyje. Riebalų r beta oksidacija. Riebalų r biosintezė. Fosfatidų skyrimas audiniuose, hidrolizės produktų panaudojimas. Stearino apykaita, cholesterolio sintezė audiniuose. Cholesterolio apykaitos produktai, jų reikšmė gyvybės procesų dinamikoje. Lipidų apykaitos sutrikimai. Ketoninių kūnų susidarymas. Ketonemija ir ketonurija.
  Cheminiai junginiai, špera(5 puslapiai)
  2006-04-04
 • Literatūra (3)

  Romantizmas. XVIII amžiaus literatūra. Pozityvizmas. Realizmas. Natūralizmas. Intuityvizmas. Modernizmas. Simbolizmas. Impresionizmas. Formalistai. Semiotikai. Postmodernizmas. Avangardinis menas. Egzistencializmo literatūra.
  Literatūra, špera(3 puslapiai)
  2006-04-18
 • Literatūros kritika

  V. Mykolaičio-Putino literatūros vertinimo kriterijai. Individuali laikysena kritikoje (Sruoga). Šilbajorio literatūros kritikos principai. Dambrausko – Jakšto literatūros kritikos pozicijos. Nastopkos literatūros kritikos metodinės nuostatos. Literatūros kritika išeivijoje. Periodizacija. Svarbiausios linkmės. Literatūros kritika ir egzistencinis pasipriešinimas. Krivickas apie Aistį. 4 nepriklausomybės 10-metis. Literatūros kritika karo, priklausomybės situacijose. 7-9 dešimtmečio literatūros kritikos pamatai.
  Literatūra, špera(5 puslapiai)
  2005-08-06
 • Logika

  Filosofinės logikos špera. Loginės klaidos, Tezės pakeitimas, Abejotina prielaida, Ydingas ratas, Provincializmas, Nenuoseklumas, Proporcijos trūkumas, Dvigubas standartas, Klaidinga dilema, Formali klaida, Tariamas samprotavimas, Klaidos pridengimas klaida, Apeliacija į autoritetą, Apeliacija į liaudį, Apeliacija į asmenį, Apeliacija į tuštybę, Apeliacija į nežinojimą, Jėgos argumentas, Dviprasmybė, Klaidinga analogija.
  Logika, špera(4 puslapiai)
  2005-04-24
 • Logika (12)

  Sąvokų simboliniai pažymėjimai. Teiginių logikos pažymėjimai. Loginių klasių teorijos simboliniai pažymėjimai. Teisingumo lentelės. Ekvivalentiškumo tautologijos. Disjunktyvioji ir konjunktyvioji normalioji forma. Veiksmai su loginėmis klasėmis. Elementarūs klausimai. Loginių santykių nustatymas. Teiginių logikos dėsniai. Kalbos tekstų formalizavimas savybių logikos priemonėmis. Simbolinių išraiškų skaitymas ir užrašymas savybių logikoje. Veiksmai su santykiais – šeimyninių santykių apibrėžimai. Klasių logika.
  Logika, špera(10 puslapių)
  2006-06-06
 • Logika (3)

  Sutrumpintos teisingumo lentelės. Pagrindinės išplaukimo taisyklės. Teiginių logikos taikymas natūraliai kalbai. Natūralios kalbos sakinių užrašymas matematinės logikos kalba. Logika. Samprotavimų analizė. Teiginių logikos metodai. Sakinių pervedimas į logikos kalbą. Įrodymų teorija. Formalusis įrodymas ir formalusis išvedimas. Išvedamumo santykio savybės. Dedukcijos teorema. Teorijos neprieštaringumas. Loginių operatorių įvedimo ir pašalinimo taisyklės. Teorijos "L" pilnumas. Predikatų skaičiavimas. Kintamųjų apibrėžimo sritis. Tapatusis teisingumas.
  Logika, špera(19 puslapių)
  2005-12-20
 • Logika (9)

  Trys ženklo matmenys. Semantikos ir sintaksės santykis. Semantika: reikšmė ir prasmė. Semantinių kalbos pakopų teorija. Semantikos ir pragmatikos santykis. Kalbinis žaidimas pagal L.Wittgensteiną. Kalbinis aktas pagal Jakobsoną. Teisingumo kriterijai.
  Logika, špera(4 puslapiai)
  2006-04-18
 • Loginė automatika

  Loginiai (diskretiniai) procesai ir jų apibūdinimas. Automatizavimo technologijos schema ir energetinės aplinkos parinkimas. Loginių valdymo įtaisų tipai. Loginės algebros sąvokos ir dėsniai. Loginės algebros dėsniai. Loginės funkcijos ir jų techninio realizavimo priemonės. Kartotuvas. Inverteris. Relinių (loginių) schemų analitinis vaizdavimas. Kombinacinių loginių įtaisų sintezė pasinaudojant būsenų lentelėmis. Karno–Veičo diagramos, jų sudarymas ir savybės. Karno–Veičo diagramų taikymas kombinacinių loginių įtaisų sintezei (kanoninės sumos metodas). Karno–Veičo diagramų taikymas kombinacinių loginių įtaisų sintezei (kanoninės sandaugos metodas). Labai neapibrėžtų loginių įtaisų sintezė. Nuosekliųjų loginių įtaisų sudarymo principai. Orientuoto grafo ir perėjimų lentelės sudarymas Mūro automatui. Orientuotų grafų metodas. Ciklinių loginės automatikos sistemų sintezė. Judesio diagramos ir jų sudarymas. Įjungimo lentelių metodas. Atminties apimties nustatymas pagal judesio diagramas. Loginių lygčių atminties ir vykdymo elementams sudarymas pagal sudarytas įjungimo lenteles. Skaitikliai ciklinėse loginės automatikos sistemose. Taimeriai (laiko relės) ciklinėse loginės automatikos sistemose. Programuojamieji loginiai valdikliai loginės automatikos sistemose. Nuosekliųjų funkcinių diagramų elementai ir jų sudarymas. SFC diagramų funkcinių galimybių išplėtimas, specifikuojant poveikius. Nuosekliųjų funkcinių diagramų loginės lygtys ir realizavimo priemonės. Sudėtingų loginių sistemų funkcionavimo apibendrintas GEMMA modelis. Sudėtingų sistemų struktūrizavimo priemonės. Petri tinklai. Svarbiausios sąvokos. Petri tinklo ženklinimas. Autonominiai ir neautonominiai Petri tinklai, pareigų įveikimas. Ženklinimo vektoriaus evoliucija (tinklo medis). Petri tinklo lygtys ir jų sprendimas. Loginių sistemų modeliavimas Petri tinklu.
  Elektronika, špera(18 puslapių)
  2008-12-16
Puslapyje rodyti po