Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Šperos

Šperos (2046 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Krovos darbų mašinos

  Pakrovimo ir iškrovimo įrenginių bei mašinų klasifikavimas. Pakrovimo ir iškrovimo darbų mechanizavimo įtaka krovinių pervežimo savikainai. Bendros žinios. Įrenginių bei mašinų našumas. Pakrovimo ir iškrovimo įrenginių bei mašinų pagrindiniai parametrai. Pakrovimo ir iškrovimo darbų mechanizavimo įtaka transporto priemonių našumui. Griebtuvų klasifikavimas. Paprasčiausi užkabinami griebtuvai. Lanksčių stropo šakų parinkimas ir nustatymas Stropų grandys. Elektromagnetiniai ir vakuminiai griebtuvai. Pusiau automatiniai ir automatiniai griebtuvai. Repliniai griebtuvai. Ekscentriniai griebtuvai. Mechaniniai su pavara ir įmontuojamieji, į mašinos darbo padargą, griebtuvai. Prikabinami vežimėliai. Vežimėliai su kilnojamomis šakėmis. Vežimėliai su kilnojama platforma. Vežimėliai kroviniams perkelti laiptais. Vežimėliai - kranai. Vežimėliai - krautuvai. Oro tiekimas OAM. Preimonės ant orinių atramų. Bėginės transporto priemonės. Bebėgės transporto priemonės. OAM komponavimas. OAM skaičiavimas. orinės atramos-moduliai. Pniaumatiniai konvejeriai. Perkrovimo tilteliai ir lipynės. Konvejeriai. Konvejerių rūšys jų charakteristika. Būgnai. Palaikančios ritininės atramos. Pagrindiniai skaičiavimo etapai. Konvejerio juostos pločio nustatymas. Juostos didžiausios įtempimo jėgos nustatymas. Juostos sluoksnių skaičiaus nustatymas ir storio bei pločio patikslinimas. Ritininių atramų bei varančiųjų ir kt. būgnų parametrų skaičiavimas bei parinkimas. Konvejeriai. Ritininiai ir diskiniai konvejeriai. Pereinamųjų darbo režimų skaičiavimas. Juostos įtempimo įrenginio skaičiavimas. Tikslus konvejerio traukos jėgos skaičiavimas. Lygūs nuleistuvai. Ritintuvai. Svirtiniai ir nepertraukiamo veikimo nuleistuvai. Ritininio ir disk. konvejerių skaičiavimas.
  Inžinerija, špera(19 puslapių)
  2010-02-11
 • Kultūrologija

  Kultūros apibūdinimas ir struktūra. Kultūros samprata. Subkultūra. Kontrkultūra. Reliatyvumas. Tyrimo raida ir metodikos. Kultūrologinės teorijos. Kultūros raidos teorija. Kultūrinių ciklų teorija. Religijos ir kultūros santykis. Religiniai ir kultūriniai regionai. Erdvės sakralinė struktūra. Ūkinė veikla ir kultūra. Ūkinių – kultūrinių tipų teorija. Medžiotoju rankiotojų kultūros tipas. Žemdirbių ūkinis kultūrinis tipas. Biologinių procesų ir kultūros santykis. Kultūros vertybių sistema. Mitybos kultūra, tabu. Šeimos ir santuokos formos.
  Kita, špera(8 puslapiai)
  2006-04-25
 • Kultūros filosofija (2)

  Kultūros ir kultūros filosofijos samprata. Antropologinės kultūros prielaidos. Kultūrinis veiksmas. Kultūra kaip ženklų arba simbolių visuma. Kultūra ir civilizacija. Kultūros filosofijos ištakos. Kultūros filosofijos santykis su istorijos. filosofija ir filosofine antropologija. Kultūros filosofija ir kultūrinė antropologija. Susidūrimas su Kitu Renesanso epochoje kaip kultūrinės antropologijos prielaida. Trys antropologijos lygmenys pagal Kantą (Immanuel Kant). Kultūrinė antropologija kaip mokslas apie primityvias kultūras. Kultūrinė antropologija ir istorija. Evoliucionizmas Difuzionizmas. Funkcionalizmas. Struktūralizmas. Reliatyvizmas kultūrinėje antropologijoje. Kultūrinė antropologija ir fenomenologija. Kultūros fenomenologija. Kultūros ir gamtos perskyros kritika. Kultūros aprašymas iš vidaus kaip iš išorės. Suvokimo ir jo struktūrų aprašymas Ortegos y Gasseto (Jose Ortega y Gasset) kultūros fenomenologijoje. Fenomenologinė gyvenamojo pasaulio samprata. Haidegeriška (Martin Heidegger) pasaulio pasauliškumo eksplikacija. Husserlio (Edmund Husserl) fenomenologija ir kultūros filosofija. Kultūros samprata A. Maceinos filosofijoje ir kultūros fenomenologijos galimybės. Kultūrų tipai. Techninė – instrumentinė kultūra. Idealybių kultūra. Praktinė kultūra. Kultūra ir vertybės. Etiniai kultūros pagrindai.
  Filosofija, špera(8 puslapiai)
  2008-06-05
 • Kultūros istorija

  Viduramžių visuomenė, religija. XX a. kultūra: modernizmas ir postmodernizmas. XIX a. kultūra. Romantizmas, realizmas, simbolizmas.
  Kultūrologija, špera(3 puslapiai)
  2005-06-10
 • Kultūros istorija (10)

  Kultūros samprata ir jos komponentai. Pagrindinės kultūros charakteristikos. Subkultūra ir kontrkultūra. Kultūros formų charakteristikos. Kultūros ištakos ir žmogaus kilmė. Civilizacijos samprata ir požymiai. Civilizacijų klasifikacija. Civilizacijos raida. Egipto civilizacijos pagrindiniai bruožai. Egipto civilizacijos kultūrinis palikimas Šumerų – Akado civilizacijos pagrindiniai bruožai. Šumerų – Akado civilizacijos kultūrinis palikimas. Indo civilizacijos pagrindiniai bruožai. Indo civilizacijos kultūrinis palikimas. Kinų civilizacijos pagrindiniai bruožai. Budizmas ir jo reikšmė kultūrai: tradicijos, papročiai, atributika, šventi miestai, šventės. Islamas ir jo reikšmė kultūrai: tradicijos, papročiai, atributika, šventi miestai, šventės. Kultūrinio turizmo samprata ir charakteristika. Turizmo ir kultūrinio paveldo santykis ir jo vertinimas. Kultūros paveldo ir turizmo palyginamoji analizė. Kultūros paveldo ir turizmo galimų sąveikų rūšys. Kultūrinio turizmo išteklių klasifikacija. Kultūrinio turizmo produktas, jo sisteminių dalių charakteristikos. Kultūros zonos ir jų charakteristikos. D. Lewis kultūrų klasifikacijos charakteristikos. G. Hofstedo kultūrų klasifikacijos charakteristika. Muzikos raida ir įtaka kultūrai. Per Lašezo kapinės, jų paskirtis ir istorija. Žymiausių žmonių kapavietės. Menas ir kultūrinis turizmas, jų sąsajos. Pirmykštis, Senovės Graikijos, romaninis, gotikos, renesanso, baroko, klasicizmo menas. Žymiausi turistiniai kultūriniai objektai. Žymiausi pasaulio muziejai: jų geografinė vieta, paskirtis ir žymiausi eksponatai. Pasaulio šalių Kalėdinės ir naujametinės tradicijos. Žymių žmonių (rašytojų, dailininkų, kompozitorių...) charakteristika (pagal sąrašą pateiktą žemiau). Architektūros statinių geografinis paplitimas: Europos UNESCO paminklai. Lietuvos kultūrinių objektų geografinis paplitimas ir kultūrinė charakteristika. Klasikinės muzikos kūrinių identifikavimas: autorius ir kūrinio pavadinimas.
  Kultūrologija, špera(15 puslapių)
  2008-04-21
 • Kultūros istorija (13)

  Renesanso epochos chronologinės ribos ir susiformavimo priežastys. Renesanso epochos bruožai, kultūriniai ir socialiniai pokyčiai. Humanistinės pasaulėžiūros esmė ir plitimas. Europoje keliai. Žymiausi humanizmo ideologai. Renesanso apraiškos Lietuvoje: humanizmo ir reformacijos idėjų sklaida ir rezultatai: pilietybės ir tautybės samprata Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje (LDK). Renesanso menas: bruožai ir naujovės. Žmogaus individualybės, fizinio ir dvasinio grožio idėjos Renesanso menininkų darbuose. Italijos Renesanso ir Šiaurės Renesanso meno savitumas. Pateikite pavyzdžių. Renesanso apraiškos lotyniškoje Lietuvos literatūroje. Žymiausi šios literatūros kūrėjai ir jų darbų idėjos. Renesanso meno sklaida ir palikimas Lietuvoje (architektūra, tapyba). Aptarkite šio stiliaus raiškos Lietuvos architektūroje savitumą. Pagrįsk. Lietuvos bajorijos (L. Sapiega, Radvilos ir kt.) indėlis plėtojant Renesanso kultūrą Lietuvoje. Mikalojus Daukša. Naujųjų amžių charakteristika: chronologinės ribos ir svarbiausi procesai. Baroko epocha: racionalizmo ir empirizmo ginčas (paaiškinkite šių filosofinių teorijų esmę, įvardinkite jų šalininkus). Svarbiausi baroko stiliaus bruožai ir žymiausi baroko meno kūrėjai. Paaiškinkite kaip baroko mene (įvairiuose žanruose) atsispindi laikotarpio charakteris. Pateikite pavyzdžių. Lietuvos baroko architektūra ir dailė: statybų ir rekonstrukcijų laikotarpis; rezidentinių pilių statyba. Teatras ir muzika – bajoriškos reprezentacinės kultūros dalis. Švietimo sąjūdis, kilimo Vakarų Europoje priežastys. Klasicizmo stiliaus bruožai ir raida. Svarbiausios tendencijos, žymiausi kūrėjai. Aptarkite klasicizmo stiliaus raišką Lietuvos architektūroje ir dailėje. Pateikite pavyzdžių. Įvardinkite žymiausius Lietuvos klasicizmo kūrėjus. XVIII amžiaus (18 amžiaus) kultūros ir meno savitumai. Rokoko stiliaus esmė.
  Lietuvos istorija, špera(13 puslapių)
  2009-03-30
 • Kultūros istorija (2)

  Graikija. Šaknys. Mikėnų civilizacija. Tamsieji amžiai. Archajika. Homeriškasis pasaulis. Klasikos laikotarpis. Helenistinis laikotarpis. Filosofija. Teatras. Senovės graikų mokslas. Religija ir medicina. Skysčių medicina. Matematika ir astronomija. Graikų menas. Skulptūra ir žmogus. Kuras ir Kora. Helenistinė skulptūra. Trys didieji skulptoriai. Architektūra. Trys orderiai. Tapyba ir keramika. Graikų dievai. Olimpo dievai. Kitos dievybės. Atėnai. Miestas valstybė. Visuomenė. Piliečių gyvenimas. Sparta. Spartiečių visuomenė. Politinis gyvenimas. Romos kultūros laikotarpis. Romėno kasdienybė. Religija. Duonos ir reginių. Rašto atsiradimas. Senovės Egipto kultūra. Ikidinastinis periodas. Senosios karalystės epocha. Vidurinioji karalystė. Naujoji karalystė. Dievai. Pomirtinio pasaulio samprata. Mumijos. Egipto dailė. Senoji kultūra. Tikėjimas ir magija. Pasaulio sandara.
  Kultūrologija, špera(13 puslapių)
  2006-03-02
 • Kultūros istorija (3)

  Kultūros istorijos objektas. Europos kultūros ypatybės. Senovės Graikijos kultūros ypatumai. Antikinės kultūros fenomenai. Senovės Romos kultūros bruožai. Senovės Graikijos ir Romos kultūros bendrumai ir savitumai. Rytų Europa ir Bizantijos kultūra. Vakarų Europos kultūra ankstyvaisiais Viduramžiais. Vienuolynų kultūra ir karolingų Renesansas. Lietuva tarp rytų ir vakarų Europos Viduramžiais. Krikščionybės priėmimo Lietuvoje kultūrinė problema. Viduramžių kultūros bruožai. Universitetų suklestėjimas Viduramžių Europoje. Riterystės idėja ir Viduramžių kultūra. Miestai Viduramžių kultūroje. Lietuvos miestų kultūra feodalizmo epochoje. Gotika - Viduramžių pasaulėjautos išraiška. Krikščioniškosios Europos kultūros įtaka pagoniškajai Lietuvai. Renesanso ir Viduramžių kultūrų bendrumai ir skirtumai. Italijos renesansas. Antika ir krikščionybė renesanso žmonių sąmonėje. Renesansas XIV - XVII amžius (14-17 amžius). Individo problema renesanso laikais. Raštinių kultūra. Renesanso kultūros bruožai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK). Reformacijos ir kontrreformacijos kultūriniai sąjūdžiai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK). Švietimo sistemos susiformavimas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK). Vakarų Europos baroko kultūros bruožai. Baroko kultūros bruožai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK). Apšvietos arba švietimo epochos samprata. Apšvietos epochos kultūros ypatybės Lenkijos-Lietuvos valstybėje.
  Kultūrologija, špera(10 puslapių)
  2006-03-02
 • Kultūros istorija (4)

  Kultūros istorijos objektas. Europos kultūros ypatybės. Europos kultūros istorijos periodizacija. Priešistorė – Europos kultūros ištakos. Antika. Epochos apibūdinimas. Antikos kultūros ir meno bruožai. Viduramžiai. Epochos apibūdinimas. Viduramžiai. Kultūros ir meno bruožai. Universitetai. Bizantijos kultūros bruožai. Žmogaus idealo kaita nuo antikos iki romantizmo. Renesansas. Epochos apibūdinimas. Renesanso epochos pasaulėžiūra. Humanizmas. Renesanso epochos menas. Viduramžių ir renesanso epochų palyginimas. Baroko epochos apibūdinimas. Baroko epochos menas. Renesanso ir baroko epochų apibūdinimas. Apšvietos epocha. Apibūdinimas. Apšvietos epochos švietimas ir mokslas. Apšvietos epochos meno ypatybės. Romantizmo epochos apibūdinimas. Ikikrikščioniškos Lietuvos materialinė ir dvasinė kultūra. Renesanso ir humanizmo idėjų plitimas Lietuvoje. Reformacija ir kontrreformacija Lietuvoje. Renesanso laikotarpio architektūra ir menas Lietuvoje. Baroko ir vėlyvojo feodalizmo laikotarpio architektūra, dailė, teatras.
  Kultūrologija, špera(5 puslapiai)
  2006-04-21
 • Kultūros istorija (7)

  Kultūros istorijos objektas. Europos kultūros ypatybės. Europos kultūros periodizacija ir jos pagrindimas. Priešistorė – Europos kultūros ištakos. Antika – epochos apibūdinimas. Antika. Kultūros ir meno bruožai. Viduramžiai. Epochos apibūdinimas. Viduramžiai: kultūros ir meno bruožai, meno stiliai, universitetai. Bizantijos kultūros bruožai. Žmogaus idealo kaita nuo antikos iki romantizmo. Renesansas. Epochos apibūdinimas. Renesanso epochos pasaulėžiūra. Humanizmas. Renesanso epochos meno ypatybės. Viduramžių ir renesanso epochų palyginimas. Barokas. Epochos apibūdinimas. Baroko epochos menas. Renesanso ir baroko epochų palyginimas. Apšvietos epochos apibūdinimas. Švietėjų idėjos. Baroko ir apšvietos epochų palyginimas. Apšvietos epochos švietimas ir mokslas. Apšvietos epochos meno ypatybės. Romantizmas. Epochos apibūdinimas. Romantizmo epochos kultūros ir meno idėjos. Apšvietos ir romantizmo epochų palyginimas. Iki krikščioniškos Lietuvos materialinė ir dvasinė kultūra. Viduramžių laikotarpio Lietuvos švietimas ir raštija, architektūra. Renesanso ir humanizmo idėjų plitimas Lietuvoje, žymiausi humanistai ir jų veikla. Reformacija ir kontrreformacija Lietuvoje. Renesanso laikotarpio švietimas, raštija ir teisė Lietuvoje. Renesanso laikotarpio architektūra ir menas Lietuvoje. Baroko ir vėlyvojo feodalizmo laikotarpio literatūra ir lietuvių kalbos problema. Baroko ir vėlyvojo feodalizmo laikotarpio mokslas. Problematika ir pasiekimai. Baroko ir vėlyvojo feodalizmo laikotarpio architektūra, dailė, teatras. Lietuvos tautinis atgimimas. Samprata, etapai, rezultatai. Spaudos draudimo fenomenas (tikslai ir rezultatai). Lietuvos XX amžiaus kultūros ypatybės.
  Kultūrologija, špera(5 puslapiai)
  2007-03-05
 • Kultūros paveldas

  Kultūros paveldo samprata ir paveldo-saugos raida. Akmens amžiaus periodizacija, kultūros paveldo rūšys. Neolito laidojimo tradicijos. Neolito laidojimo paminklai, tradicijos. Indoeuropiečių ir baltų susidarymas (laikas, arealas. Kultūros). Indoeuropiečių atėjimas. Baltų susidarymas. Žalvario amžiaus Lietuvos kultūrinė charakteristika, Vakarų pilkapių kultūra. Geležies amžiaus medinės Lietuvos pilys. Geležies amžiaus laidojimo paminklų rūšys, jų regioniniai (gentiniai) ypatumai. Pagoniškos baltų alkvietės, jų tipologija, paskirtis. Ankstyvųjų miestų kūrimasis Baltijos regione Plytų rišimo būdai ir architektūrinio paveldo datavimo problemos. Lietuvos mūrinių pilių tipologija, chronologija. Lietuvos mūrinių pilių tipologija ir jų charakteringi bruožai. Lietuvos istorinių miestų tinklo susiformavimas, privilegijuoti miestai. Istorinių miestų planinės struktūros raida, gatvių tinklo, turgaus aikščių tipai (linijinis, radialinis, taisyklingas, mišrusis). Miestų ir miestelių architektūra XIV – XX amžiaus pirmoji pusė. Renesanso metu. Klaipėdos senamiesčio urbanistinės raidos etapai, kultūros vertybės. Lietuvos etnokultūrinių regionų architektūriniai ypatumai. Mažosios Lietuvos kultūrinio kraštovaizdžio specifiniai bruožai (miestai ir kaimai, jų planavimas, architektūra). Dvarų istorinė raida ir kultūrinė vertė. Lietuvos jūrinis ir industrinis paveldas, jo kultūrinė vertė, išsaugojimo problemos ir panaudojimo galimybės. Industrinis paveldas.
  Kultūrologija, špera(16 puslapių)
  2010-03-22
 • Kultūros paveldo apsauga ir tvarkymas

  Paveldosauginės mintys Europoje XVI - XX amžiuje. Paveldosauga ir istorinių pastatų tvarkymas ir restauravimas Lietuvoje XVII - XX amžiuje. Paveldosaugos sistemos kaita Lietuvoje 1945-2005 metais. Klaipėdos senamiesčio regeneravimo raidos etapai. Lietuvos Respublikos (LR) Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas, jo tikslai, uždaviniai, struktūra. Kultūros paveldo departamentas, jo funkcijos. Nekilnojamo kultūros paveldo administravimas savivaldybėse. Kultūros paveldo apsauga. Autentiškumo vertinimo požymiai. Statinys. Monumentas. Kultūros vertybes dosjė. Paveldosaugos ir paveldotvarkos darbu propagavimas, švietimas, kultūrinis turizmas. Kultūros vertybių apsaugos bei paveldotvarkos propagavimas. Švietimas ir mokymas. Kultūrinis turizmas. Urbanistiniai, architektūriniai, meno tyriniai tyrimai ir jų reikšmė paveldotvarkai. Archeologiniai istoriniai tyrimai jų reikšmė paveldotvarkai. Inžinerinių, polichrominių, technologinių tyrimų specifika. Tvarkymo darbų rūšys ir jų specifika: prieašavariniai, remonto darbai. Konservavimas ir restauravimas. Atkūrimas ir pritaikymo darbai. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir teritorijų planavimas. Specialus teritorijų planas. Klaipėdos senamiesčio vertybės ir jų regeneravimo problemos.
  Istorija, špera(15 puslapių)
  2007-01-18
 • Kultūros samprata. Kultūros istorija

  Kultūros sąvokos esmė. Senųjų karalysčių gyventojų pasaulėžiūros esmė. Antikinė kultūra – miesto kultūros tipas: teritorija, ūkis, šeima, piliečiai, tikėjimas, idealai. Pagrindinės kultūros fenomeno teorijos. Kultūros morfologija. Senųjų civilizuotų karalysčių dvasinės ir materialinės kultūros religinis pagrindas. Asmenybės ir individualumo formavimasis. Kinijos valdovai ir valdininkai. Sistema, tikėjimai, administracija, pakantumas ir tolerancija, islamizacijos pradžia. Vedos ir upanišados. Sikhizmas. Sutros. Kinijos šeima: "meilė", vyro ir moters santykiai, protėvių kultas. Kai kurie Kinijos materialinės kultūros ypatumai. Daosizmas (kosminė kelio koncepcija, žmogaus ir kosmoso vienovė, formų tapsmas, Dao – tai yra gyvenimo, kelio, pažinimo ypatumai). Indijos kultūros specifika: įvairovė ir vieningumas, civilizacijos ištakos. Indijos religijų ir meno sąveika. Klasikinės arabų-musulmonų kultūros ypatumai: Mahometas - islamo kultūros pagrindėjas. Islamas - trečiasis "Abraomo religijų" tikėjimas. Japonijos gyventojų savimonė: salyno sąmonė, ryšiai su žemynu, kultūros vienalytiškumas. Sufizmas. Sintoizmas ir protėvių kultas. Japonijos grožinės literatūros ypatumai. Islamo kultūros žinojimo kultas ir mokslo pasiekimai. Socialiniai, etniniai klasikinio islamo principai. Meninė islamo kultūros tradicija: poezija, kaligrafija, arabeska, architektūra ir muzika. Tropikų ir Pietų Afrikos Tautų kultūros ypatumai: klimatinės sąlygos, verslas, tikėjimai, menas.
  Kultūrologija, špera(16 puslapių)
  2006-04-27
 • Kūno kultūra

  Kūno kultūros samprata ir funkcijos. Kūno kultūros grupės. Kūno kultūros vertybiniai ir veiklos aspektai. Kvėpavimo sistemos funkcijos pajėgumo nustatymas. Širdies kraujagyslių sistemos funkcijos pajėgumo nustatymas. Aerobinės treniruotės poveikis širdies kraujagyslių sistemai. Aerobinės treniruotės sudarymas. Aprūpinimo sistemos: kvėpavimo sistema, funkcijos, pokytis fizinio krūvio įtakoje. Kraujotakos sistema, funkcijos, pokyčiai fizinio krūvio įtakoje. Judamasis aparatas. Kaulai, sudėtis, pokyčiai fizinio krūvio įtakoje. Raumenys, sudėtis, funkcijos, pokyčiai fizinio krūvio įtakoje. Nervų sistema. Veiksniai įtakojantys sveikatą: pakankamas fizinis aktyvumas. Racionali mityba. Žalingi įpročiai: rūkymas. Piktnaudžiavimas alkoholiu. Stresai. Ekologija. Asmens higiena. Kūno masės indeksas. Hipokinezės rūšys ir priežastys. Hipokinezės poveikis sveikatai. Fizinės treniruotės, uždaviniai, turinys ir priemonės. Fizinių ypatybių rengimas, ugdymas. Rytinė higieninė mankšta.
  Sportas, špera(5 puslapiai)
  2005-05-20
 • Kūno kultūra (2)

  Tinklinis. Tinklinio technika. Judėjimas išilgai pakeliui pasitaikiusio linijinio orientyro. Mankšta. Fizinių ypatybių samprata. Fizinio parengtumo lygio įvertinimas. Sveikatingumo rekomendacijos. Fizinio išsivystymo nustatymas. Reikalavimai renginiui. Keliones. Kliūčių trasa.
  Sportas, špera(4 puslapiai)
  2005-06-14
 • Kūno kultūra (3)

  Judamasis aparatas. Kaulai. Raumenys. Kvėpavimo sistema. Kraujotaka. Nervų sistema. Kūno kultūra. Vertybiniai ir veiklos aspektai. Asmenybės kūno kultūra. Kvėpavimo sistemos įvertinimas. Aerobinė treniruotė. Hipokinezės rūšys ir jų priežastys. Hipokinezės poveikis sveikatai. Fizinės treniruotės užsiėmimai, turinys, priemonės. Fizinių ypatybių ugdymas. Sveikos gyvensenos principai. Sveika mityba. Pagrindinės maisto medžiagos. Kūno masės indeksas. Asmens higiena.
  Sportas, špera(4 puslapiai)
  2005-10-19
 • Kūno kultūra (5)

  Kūno kultūros samprata ir funkcijos. Kūno kultūros vertybiniai ir veiklos aspektai. Kvėpavimo sistemos funkcijos pajėgumo nustatymas. Širdies kraujagyslių sistemos funkcijos pajėgumo nustatymas. Aerobinės treniruotės poveikis širdies kraujagyslių sistemai. Aerobinės treniruotės sudarymas. Aprūpinimo sistemos: kvėpavimo sistema, funkcijos, pokytis fizinio krūvio įtakoje. Kraujotakos sistema, funkcijos, pokyčiai fizinio krūvio įtakoje. Judamasis aparatas. Kaulai, sudėtis, pokyčiai fizinio krūvio įtakoje. Raumenys, sudėtis, funkcijos, pokyčiai fizinio krūvio įtakoje. Nervų sistema. Veiksniai įtakojantys sveikatą: pakankamas fizinis aktyvumas. Racionali mityba. Žalingi įpročiai: rūkymas. Piktnaudžiavimas alkoholiu. Stresai. Ekologija. Asmens higiena. Kūno masės indeksas. Hipokinezės rūšys ir priežastys. Hipokinezės poveikis sveikatai. Fizinės treniruotės, uždaviniai, turinys ir priemonės. Fizinių ypatybių rengimas, ugdymas. Rytinė higieninė mankšta.
  Sportas, špera(5 puslapiai)
  2006-01-12
 • Kūno kultūros istorija (2)

  Kūno kultūros ir sporto istorijos dalykai ir uždaviniai. Kūno kultūros periodizacija. Kūno kultūros ir sporto istorijos šaltiniai. Metodologija. Kūno kultūros atsiradimas. Kūno kultūra Senovės Rytų šalyse. Kūno kultūra Graikijoje. Olimpijos žaidynės. Kūno kultūra viduramžiais. Riterių kūno kultūros sistema. Kūno kultūra kapitalizmo laikotarpiu. Gimnastikos sistemos. Kūno kultūra naujaisiais laikais. Darbininkų sportinis judėjimas. Šiuolaikinio sporto formavimasis pasaulyje XIX amžiaus antroje pusėje. Olimpinis sąjūdis. Kūno kultūra ir sportas Lietuvos Respublikoje (1918 - 1940) ir 20. Sporto organizacijos ir klubai Lietuvoje 1919–1940 metais, žymesni klubų sportininkai ir sporto veikėjai. Kūno kultūra ir sportas okupuotoje Lietuvoje. Kūno kultūros rūmai. Įsteigimas ir veikla. "Sporūta". Valstybinis kūno kultūros ženklas (VKKŽ). Tautinės fizinio lavinimo kūrėjai A. Jurgelionis, V. Augustauskas, jų mokslinė veikla. Aukštieji kūno kultūros kursai. Įsteigimas ir veikla. Lietuvos sportininkų debiutas olimpinėse žaidynėse 1924 – 1940 ir 1952-1988. Lietuvos sportininkų laimėjimai olimpinėse žaidynėse, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Kūno kultūra ir sportas Lietuvoje pokario laikotarpiu (1945 - 1960). Lietuvos kūno kultūros akademija. Įsteigimas ir veikla. Žiniasklaida, Sporto periodika, atkūrus nepriklausomybę 1990m. Lietuvos studentų asociacijos veikla (1990 - 2005). SELL žaidynės.
  Sportas, špera(17 puslapių)
  2006-12-04
 • Kūno kultūros teorija

  Pagrindiniai sveikos gyvensenos komponentai ir fizinio aktyvumo normos. Fizinė treniruotė. Jos apimtis ir intensyvumas. Fizinio rengimo uždaviniai ir priemonės. Techninio, taktinio, teorinio, psichologinio rengimo uždaviniai. Jėgos fizinės ypatybės, jos ugdymo metodai ir priemonės. Greitumo, lankstumo, vikrumo fizinės ypatybės, jų ugdymas. Ištvermės fizinė ypatybė, jos ugdymo metodų grupės, metodai, priemonės. Testai, kuriais nustatome širdies- kraujagyslių sistemos treniruotumą. Optimalaus kūno svorio apskaičiavimas. Aerobinės treniruotės intensyvumas. Judesys. Žmogaus judėjimo aparatas ir jo nuolatinio aktyvumo poveikio sveikatai samprata. Žmogaus sistemingo fizinio aktyvumo įtaka širdies-kraujagyslių sistemos funkciniam stoviui. Ilgalaikės fizinės treniruotės įtaka žmogaus išorinio kvėpavimo sistemai. Rizikos faktoriai. Sistemingo fizinio aktyvumo įtaka žmogaus judėjimo aparatui ir organizmo medžiagų apykaitai. Svarbiausios rizikos veiksnių grupės. Pagrindiniai sveikos mitybos principai. Cholesterolio ir lecitino įtaka sveikatai. Paros energijos poveikis. Baltymai. Nikotinas.
  Sportas, špera(6 puslapiai)
  2005-12-13
 • Kūno kultūros teorija (2)

  Aktyvumo normos. Treniruotė, jos apimtis ir intensyvumas. Fizinio rengimo uždaviniai ir priemonės. Jėgos fizinės ypatybės, jos ugdymas metodai ir priemonės. Greitumo, lankstumo, vikrumo fizinių ypatybių ugdymas. Ištvermės fizinė ypatybė, jos ugdymo metodų grupės, metodai, priemonės. Vikrumas. Testai, kuriais nustatomas širdies-kraujagyslių sistemos treniruotumas. Kūno masės indeksas. Aerobinės treniruotės intensyvumas. Judesys. Žmogaus judėjimo aparatas ir jo nuolatinio aktyvumo poveikio sveikatai ir samprata. Žmogaus sistemingo fizinio aktyvumo įtaka širdies–kraujagyslių sistemos funkciniam stoviui. Ilgalaikės fizinės treniruotės įtaka žmogaus išorinio kvėpavimo sistemai. Sveikatos rizikos faktoriai. Sistemingo fizinio aktyvumo įtaka žmogaus judėjimo aparatui ir organizmo medžiagų apykaitai. Svarbiausios rizikos veiksnių grupės. Sveika mityba. Paros energijos poreikis. Baltymai. Nikotinas. Alkoholis.
  Sportas, špera(5 puslapiai)
  2005-12-13
Puslapyje rodyti po