Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Šperos

Šperos (2046 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kokybės vadyba

  Kokybės samprata, turinys ir reikšmė firmos valdyme ir tarptautinėje prekyboje. Kokybė. Kokybės rodikliai. Tarptautinis ir nacionalinis standartizavimas. Standarizavimo institucijos. Standartų žymenys ir rūšys. Kokybės kilpa. Kokybės atitikties įvertinimas ir sertifikavimas. Atitiktis. Atitikties laidavimas. Tarptautiniai komerciniai matų vienetai. Procesai įmonėje. Planavimo procesas. Įmonės kokybės veiklos įvertinimas. Reikalavimai procesams. Išlaidų kategorijos. Ekonominiai kokybės atitikimo modeliai. Kokybės planavimas. Kokybės politika. Kokybės tikslai. Kokybės apmokymai. Kokybės gerinimas. Gerinimo programų sudarymas. Ryšiai su tiekėjais. Kokybės kultūra.
  Kokybės vadyba, špera(13 puslapių)
  2005-06-10
 • Kokybės vadyba (16)

  Kokiais požiūriais vertiname kokybę? Kaip jūs suprantate visuotinės kokybės esmę? Išvardinkite visuotinės kokybės vadybos sudedamąsias dalis. Ar reikia gerinti labai gerai veikiančios įmonės veiklą? Kurie F. Tayloro mokslinės vadybos teiginiai laikytini visuotinės kokybės vadybos užuomazgomis, o kurie neigiamai veikia kokybę? Kuri klasikinės vadybos mokyklos atstovė pagrindė komandinio darbo naudą? Apibūdinkite elgsenos (bihevioristinės) vadybos mokyklos vaidmenį kelyje į visuotinės kokybės vadybą? Išryškinkite moderniausių vadybos koncepcijų (sisteminio požiūrio, situacinio požiūrio, dinamiškų santykių požiūrio) sąsajas su visuotinės kokybės vadyba? Kuo skiriasi organizacijų perprojektavimas nuo visuotinės kokybės vadybos? Kada organizaciniu požiūriu buvo lengviau pasiekti gerą kokybę – pirmykštėje bendruomeninėje santvarkoje ar šiuo metu ? Kokių šiuolaikinių kokybės vadybos metodų randame senovės Kinijoje? Kokiomis aplinkybėmis formavosi visuotinės kokybės vadybos koncepcija? Pateikite pavyzdžių apie teigiamą kokybės vadybos poveikį šalių ekonomikos raidai. Kaip pasikeičia valstybių valdymo institucijų veikla, įgyvendinus visuotinę kokybės vadybą (VKV)? Koks produktų kokybės lygis Europos Sąjungoje (ES), palyginti su kitų žemynų šalimis? Kas yra Europos Sąjungos (ES) kokybės platforma? Kokiomis idėjomis pagrįsta Europos kokybės vizija? Kokiomis aplinkybėmis atsirado tikslios kokybės kontrolės būtinybė? Kuo pasižymi statistiniai kokybės valdymo metodai. Kokie pagrindiniai E. Demingo kokybės vadybos principai. Koks K. Ishikawos indėlis į kokybės vadybos plėtrą. Kurioje produkto gyvavimo ciklo dalyje kokybės vadybos klausimus sprendė G. Taguchi? Koks P. Crosby idėjų ryšys su ekonomika. Kuo svarbios J. Haringtono rekomendacijos. Kokią įtaką kokybės vadyba turės XXI amžiuje? Kokie pagrindiniai kokybės vadybos raidos bruožai XXI amžiuje? Kurios vadovavimo rūšys geriausiai tinka visuotinės kokybės vadyboje. Kokiais būdais vadovai turėtų puoselėti kokybę? Suformuluokite fakulteto, kuriame studijuojate, misiją. Suformuluokite fakulteto, kuriame studijuojate, viziją. Kodėl verslo strateginis planavimas ir strateginis kokybės planavimas privalo būti sinonimai? Kokius žinote organizacijos kokybės strateginių siekių lygmenis? Su kuriuo visuotinės kokybės vadybos kūrėju susijęs Japonijos kokybės apdovanojimas ir kodėl? Kaip organizuojami Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) Malcolm Baldrige Nacionalinio kokybės apdovanojimo konkursai? Kas įteikia apdovanojimus? Kokiais kriterijais pagrįstas Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modelis? Išsiaiškinti organizacijos veiklos tobulinimo mechanizmą, vartojant Europos kokybės vadybos fondo tobulinimo modelį. Kuo skiriasi Demingo prizo, Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) Malcolm Baldrige Nacionalinio kokybės apdovanojimo ir Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modeliai? Kas gali būti organizacijos suinteresuotoji šalis? Paaiškinkite atskirų suinteresuotųjų šalių poreikius ir lūkesčius, adresuotus organizacijai. Apibrėžkite pagrindinius vartotojų tipus, su kuriais susiduria organizacija. Paaiškinkite vartotojų lūkesčių patenkinimo produktais schemą. Kokiu atveju pagal šią schemą vartotojai bus patenkinti, nepatenkinti ir labai patenkinti? Kaip elgtis su nepatenkintais vartotojais? Kokį vaidmenį vaidina vidinių vartotojų patenkinimui vidinių barjerų naikinimas? Kas tie barjerai ir kaip juos panaikinti? Kokią žalą gali padaryti nepatenkinti vartotojai? Kokie yra vartotojų patenkinimo tyrimo metodai? Kaip matuoti vartotojų poreikių patenkinimo lygį atskiroje organizacijoje? Kokius žinote vartotojų patenkinimo tyrimo modelius šalies mastu? Kokios yra svarbiausios produktų kategorijos? Paaiškinkite, kuo vertingas kokybės funkcijos išskleidimo metodas? Iš ko susideda kokybės funkcijos išskleidimo matricų sistema? Kas yra kokybės namas? Kokia vartotojų poreikių ir naudos matricos funkcija? Kokie duomenys pateikiami planavimo matricoje? Kas įvyktų, jeigu produkto kūrimo procese nebūtų techninės koreliacijos matricos? Paaiškinkite santykių matricos svarbą. Kurioje matricoje ir kaip pateikti duomenys parodo, ar kuriamasis produktas bus konkurencingas? Apibūdinkite sistemos dizaino, parametrų dizaino ir tolerancijų dizaino turinį. Kas yra nominali parametro reikšmė ir tolerancijos? Kuo skiriasi tradicinė parametro atitikimo specifikacijoms nuostolio funkcija nuo Taguchi praradimų funkcijos? Kokie Kaizen nuolatinio tobulinimo filosofijos privalumai, palyginti su inovacijomis? Kokie yra Shewharto-Demingo ciklo žingsniai? Kas yra reaktyvinis tobulinimas? Išvardykite reaktyvinio tobulinimo žingsnius. Kurią iš daugelio kokybės problemų reikia išspręsti pirmiausia? Kokia rodiklių rūšis naudojama procesų valdymo atveju? Kokie rodikliai naudojami reaktyvinio tobulinimo atveju? Kokie rodikliai naudojami proaktyvinio tobulinimo metodologijoje? Kokie duomenų rinkimo metodai rekomenduojami proaktyviniame tobulinime? Palyginkite kiekybinių ir kokybinių duomenų privalumus ir trūkumus. Kuo pranašesni Kawakita principai, palyginti su tradiciniais rinkos tyrimo metodais? Kas yra "žuvų akvariumo" principas? Kokia jo esmė? Kas atsirado anksčiau: visuotinės kokybės vadyba ar kokybės kaštų sąvoka? Išvardinkite specialistus, daug prisidėjusius prie kokybės kaštų vertinimo ir apskaitos. Ar dideli kokybės kaštai imant visą kaštų apimtį? Kaip klasifikuojami kokybės kaštai? Paaiškinkite kaštų kategorijos esmę, turinį. Kuriai kaštų kategorijai nereikia gailėti pinigų ir kodėl? Kodėl svarbu kuo anksčiau pašalinti kokybės keblumus? Kodėl dalis kaštų vadinami nematerialiais kaštais? Ar yra svarbūs tokie kokybės kaštai, jeigu jie neturi nei piniginės, nei laiko išraiškos? Kokie svarbiausi kokybės kaštų apskaitos sunkumai? Paminėkite šalis, kurios įgyvendino visuotinę kokybės kaštų apskaitą. Ką reiktų padaryti, kad kokybės kaštų apskaita būtų pripažinta visose organizacijose? Kuo žmogiškieji ištekliai pranašesni už kitas išteklių rūšis? Kas yra organizacijos kultūra? Paaiškinkite organizacijos kokybės kultūros sąvoką. Kokie yra organizacijos kultūros tyrimo metodai? Kaip pakeisti organizacijos kultūrą į kokybės vadybos kultūrą? Kodėl komandinis darbas pranašesnis už individualų? Kuo vertingas organizacijai darbuotojų įgaliojimas? Kaip išspręsti visuotinės kokybės vadyboje komandinio darbo narių psichologinio sutapimo problemą? Ko reikia, kad komandinis darbas būtų gyvybingas? Kokios yra komandinio darbo įgyvendinimo priemonės? Kas trukdo įgyvendinti komandinį darbą? Srauto diagramos vaidmuo sprendžiant kokybės problemas. Paaiškinkite tendencijų diagramos esmę. Kuo kokybės valdymo diagrama skiriasi nuo tendencijų diagramos? Kokias žinote faktų rinkimo problemas? Kokias žinote problemų identifikavimo priemones? Kokia histogramų esmė ir kokiems tikslams jos vartojamos? Kokiomis aplinkybėmis pradėta vartoti Pareto diagrama ir kokiems tikslams ji vartojama kokybės vadyboje? Kokia proto šturmo metodo esmė? Kuo naudinga priežasčių ir pasekmių diagrama? Paaiškinkite jėgų lauko analizės metodą. Paaiškinkite sklaidos diagramos esmę. Į kuriuos veiksnius atsižvelgiama vertinimo balais metode? Pagrįskite vieningo darbų vertinimo metodo ir vieningos atlyginimo už darbą sistemos visuotinės kokybės vadyboje svarbą. Kurią darbo užmokesčio struktūrą rekomenduojama taikyti visuotinės kokybės vadyboje? Kas lemia pastoviąją darbo užmokesčio dalį? Kas lemia kintamosios darbo užmokesčio dalies dydį? Už ką mokamos premijos – vienkartiniai atlyginimai? Kokia yra 5-S esmė ir kur ji sukurta? Paaiškinkite pirmojo principo (seiri) organizacija esmę. Kaip suprantamas 5-S sistemoje principas tvarkingumas (seiton)? Kaip įgyvendinti šį principą? Paaiškinkite valymo principą (seiso). Kaip suprantama standartizacija (seiketsu) 5-S sistemoje? Kaip 5-S sistemoje aiškinamas drausmės (shitsuke) principas? Kokia 5-S sistemos principų taikymo nauda? Kodėl naudinga įgyvendinti 5-S sistemą, nors daugelis šios sistemos elementų naudojami ir įgyvendinus 5-S principų sistemos? Kodėl 5-S principų įgyvendinimas yra pirmasis žingsnis į visuotinės kokybės vadybą? Kokie yra 5-S principų įgyvendinimo etapai? Kokios direktorių valdybos funkcijos įgyvendinant visuotinės kokybės vadybą? Kokios generalinio direktoriaus funkcijos įgyvendinant visuotinės kokybės vadybą? Kaip formuoti procesų integravimo ir gerinimo grupes ir kokios jų funkcijos? Kokie padalinių veiklos gerinimo grupių uždaviniai? Kokia tikslinių grupių paskirtis? Kokiais atvejais paprastai kompanijos patiria nesėkmę įgyvendinant visuotinės kokybės vadybą? Paaiškinkite visuotinės kokybės vadybos įgyvendinimo fazes. Apibūdinkite pagrindines visuotinės kokybės vadybos įgyvendinimo nesėkmės priežastis. Išvardykite 10 sąlygų visuotinės kokybės vadybai įgyvendinti. Kokia asmeninės visuotinės kokybės vadybos esmė? Kokios jos vartojimo sritys? Koks asmeninės visuotinės kokybės vadybos įgyvendinimo nuoseklumas? Kada pasirodė pirmoji ISO 9000 serijos standartų laida ir kas buvo šių standartų pirmtakas? Kas kūrė Lietuvos kokybės vadybos standartus? Kuo skiriasi naujausia kokybės vadybos standartų versija nuo ankstesnės? Kaip standartuose paaiškinamos sąvokos: kokybė, vadybos sistema, kokybės vadyba, kokybės vadybos sistema, rezultatyvumas ir efektyvumas? Kokia yra ISO 9000:2000 kokybės vadybos standartų principų prigimtis? Išvardykite kokybės vadybos sistemų, sukurtų pagal ISO 9000-2000 standartų reikalavimus, principus. Kaip jūs suprantate procesinį požiūrį. Paaiškinkite sisteminį požiūrį į vadybą. Ar naudinga vidinė ūkiskaita organizacijų veiklai tobulinti ir kodėl naudinga ar ne? Kaip išsiaiškinti kas sukelia kokybės problemą darbuotojas ar sistema? Į kokį vadybos modelį yra panaši ISO 9000-2000 standarto struktūra? Kuri standarto ISO 9000-2000 reikalaujama procedūra užtikrina dokumentų kokybę? Kokią prasmę turi įrašų valdymo procedūra? Kokie reikalavimai šiame standarte pateikiami aukščiausio lygio vadovams? Kuo skiriasi santykiai su vartotoju naujame ISO 9000-2000 versijos standarte nuo 1994 metų redakcijos standarto reikalavimų? Kaip apibrėžiami reikalavimai infrastruktūrai? Kokia prasmė šiame standarte teikiama produkto realizavimui? Ką bendro turi "kokybės namo" techninės koreliacijos matrica su standarto reikalavimu planuoti ir valdyti produkto projektavimą? Kaip standartas apibrėžia monitoringo ir matavimo prietaisų valdymą? Kokiais tikslais atliekamas vidinis auditas? Kas turi būti pateikta koregavimo veiksmų procedūroje? Kas pasiekiama prevenciniais veiksmais ir kaip jie turi būti reglamentuoti? Kokių ir kiek standartas reikalauja procedūrų? Kokiu tikslu kuriamos kokybės vadybos sistemos pagal ISO 9001:2000 kokybės vadybos standartų reikalavimus? Kokiu būdu reikia kurti kokybės vadybos sistemas, kad jos būtų pamatas visuotinės kokybės vadybai įgyvendinti? Kas pateikiama kokybės politikoje ir kas ją turi rengti? Kas yra procedūra ir darbo instrukcija? Kas yra kokybės planas ir kokie kiti planai naudojami kokybės vadybos sistemoje? Paaiškinkite specifikacijos sąvoką. Kokiu tikslu daromi kokybės duomenų įrašai? Kokios yra aukščiausiojo lygio vadovo pareigos kuriant kokybės vadybos sistemą? Paaiškinkite projekto vadovo pareigas kuriant kokybės vadybos sistemą ir išryškinkite jam būtinas asmenines savybes, kad projektas vyktų sklandžiai. Kokios gali būti kokybės vadybos sistemų kūrimo strategijos? Išvardykite pagrindinius etapus, kuriais kuriamos kokybės vadybos sistemos. Išryškinkite problemas, su kuriomis susiduriama kuriant kokybės vadybos sistemas. Kaip jūs suprantate integruotas vadybos sistemas? Kokios sistemos integruojamos dažniausiai? Kodėl tikslinga kurti integruotas vadybos sistemas, o ne kiekvieną vadybos sistemą atskirai, pavyzdžiui, kokybės vadybos sistemą, aplinkos apsaugos vadybos sistemą, darbo saugos sistemą ir kt.? Kodėl tikslinga integruoti 5–S principus su ISO 9001:2000 kokybės vadybos standarto reikalavimais? Kas yra sertifikavimas? Kur jis taikomas? Kaip suprantate akreditavimo procedūrą ir kur ji vartojama? Kokia yra sertifikavimo proceso eiga? Ar galima sertifikavimo ženklą klijuoti prie produkto? Kiek laiko galioja išduotas kokybės vadybos sistemos atitiktį standartui patvirtinantis sertifikatas? Kaip dažnai sertifikuota sistema yra tikrinama, ar ji tenkina standarto reikalavimus? Ar leidžiama sertifikuojančios organizacijos specialistams konsultuoti organizaciją audito metu? Paaiškinkite sertifikavimo audito nuoseklumą.
  Kokybės vadyba, špera(22 puslapiai)
  2007-04-23
 • Kokybės vadyba (17)

  Kokybės raida, samprata. Pagrindiniai kokybės vadybos vystymosi etapai. Kokybės vadybos terminai. Standartai. Standartizacijos principai. Lietuvos standartai skirstomi rūšimis. Kokybės rodikliai, prekių ir paslaugų savybės. Verslo praktikoje prekių kokybės rodikliai skirstomi. Atitikties įvertinimas ir sertifikavimas. Sertifikavimo tikslus galima formuluoti. Su sertifikavimu susijusios problemos. Akreditavimas. Sertifikavimo funkcijos. Produktų sertifikavimo tikslai. Lietuvoje atitikties ženklai. Kokybės, aplinkos apsaugos vadybos sistemos, sertifikavimas. Kokybės sistema apima 4 dokumentų lygius. Kokybės dokumentacija. 8 kokybės vadybos principai. Aplinkosaugos vadybos sistemos elementai. Kokybės vadybos sistemų sertifikavimą skatinančios priežastys. Auditas, ženklinimas, pagrindiniai principai. Sertifikavimą sudaro šie auditai. Informacinis aplinkosaugos ženklinimas suteikia. Visuotinės kokybės vadyba. Visuotinės kokybės vadybos koncepciją sudaro daugiau nei 10 principų.
  Kokybės vadyba, špera(6 puslapiai)
  2007-09-20
 • Kokybės vadyba (8)

  Konkurencija ir kokybė. Kokybės ir jos vadybos sampratos. Tiekėjų ir vartotojų koncepcija. Kokybės vadybos raida. Kokybės vadybos raida ir žymiausi teoretikai. Kokybės vadybos koncepcijos. Visuotinės kokybės vadyba ir vadovavimas. Visuotinės kokybės vadyba (VKV). Kokybės vadybos principai ir efektyvus vadovavimas. Visuotinės kokybės vadyba (VKV). Proceso ir produkto koncepcijos. Proceso koncepcija. Produkto ir paslaugos koncepcijos. Kokybės vadybos sistemos ir jų modeliai. Kokybės vadybos sistemos samprata. Kokybės vadybos sistemų modeliai ir jų raida. Kokybės vadybos sistemos samprata. Kokybės vadybos sistemų modeliai ir jų raida. KVS paremtos visuotinai pripažintais tarptautiniais modeliais. Reikalavimai KVS ir AVS. ISO 9001 standartas: reikalavimai KVS. Aplinkosaugos vadybos sistemos. ISO 9001 standartas: reikalavimai KVS. KVS kūrimas, auditas ir registravimas. KVS kūrimas ir dokumentavimas. Audito supratimas ir KVS bei AVS registravimas. KVS kūrimas ir jos dokumentai. Kokybės vadybos veikla. Kokybės planavimas. Kokybės valdymas (kontrolė) ir užtikrinimas. Kokybės gerinimas. Kokybės gerinimo koncepcija. Kokybės gerinimo vadyba. Problemos, jų analizė ir sprendimai. Problemos ir jų analizė. Sprendimų modeliai. Problemos ir jų analizė. Darbuotojų dalyvavimas ir komandinis darbas. Darbuotojų dalyvavimas ir organizacijos kultūra. Komanda ir jos darbas. Darbuotojų dalyvavimas ir organizacijos kultūra. Veiklos vertinimas ir apdovanojimai. Veiklos vertinimo metodai. Veiklos gerinimo modeliai ir kokybės apdovanojimai. Veiklos vertinimo metodai.
  Kokybės vadyba, špera(20 puslapių)
  2006-09-08
 • Kokybės valdymas (2)

  Prekių vartojamosios savybės. Kokybės rodiklių grupės. Visuotinės kokybės vadybos principai. Skirtumai tarp tradicinės kokybės vadybos ir visuotinės kokybės vadybos. Pagrindiniai visuotinės kokybės principai. Demingo (14) principų kaip turi būti organizuojamas darbas siekiant visuotinės kokybės politikos. Standartizacija. Standartizacijos tikslai. Standartizacijos principai. Standartizacijos lygmenys. Standartų rūšys. Lietuvos standartų rūšys. Kokybės sistemos samprata. Kokybės sistemų kūrimo tikslai. Įmonės kokybės sistemų diegimo etapai. Kokybės sistemų privalumai įmonei. Sertifikavimas ir kokybės auditas. Sertifikavimo sistemą įeinančios organizacijos ir jų funkcijos. Sertifikavimo rūšys. Produkcijos sertifikavimo tikslai. Kokybės sistemų sertifikavimą skatinančios priežastys. Kokybės sistemų sertifikavimo etapai. Problemos sertifikuojant kokybės sistemas. Kokybės auditas. Auditas atliekamas siekiant tikslų. Audito atlikimo nauda įmonei. Aplinkos kokybės vadyba. ISO 14001 standarto aplinkosaugos vadybos sistemos elementai. Aplinkosaugos vadybos sistemos standartai yra svarbūs verslui dėl tokių priežasčių. Efektyvi aplinkosaugos vadybos sistema. ISO 14000 ir EMAS standartų palyginimas. Aplinkos apsaugos vadybos sistemų diegimo motyvai. Aplinkos apsaugos vadybos sistemos diegimo sunkumai. Aplinkosauginio ženklinimo rūšys.
  Kokybės vadyba, špera(8 puslapiai)
  2007-01-29
 • Kombinatorika (7)

  Įvadas. Grafai. Bendros žinios apie grafus. Bendrieji elementai bei teiginiai. Grafų duomenų struktūros. Grafų saugojimo būdai. Nekryptinių grafų saugojimo ypatumai. Tinklinių uždavinių tipai. Minimalios kainos srauto uždaviniai (minimum cost problem). Maksimalaus srauto problema (max flow). Trumpiausio kelio problema. Porų kombinacijų radimo uždaviniai. Tarpusavio ryšys tarp uždavinių. Algoritmo projektavimas ir analizė. Sudėtingumo analizė. Empirinė analizė. Apibendrinto vidutiniško atvejo analizė. Blogiausio atvejo analizės metodas. Susietumas algoritmo sudėtingumo su sprendžiama problema. Potencinės funkcijos metodo taikymas algoritmų sudėtingumo analizei. Parametrų balansavimo metodas. Jo taikymas algoritmų sudėtingumo analizei. Polinominiai ir eksponentiniai algoritmai. Algoritmų analizės ypatumai. Sveikas skaitmeninis tiesinis programavimas (SSTP). Apribojimų matricos unimoduliarumas. Tiesinio programavimo algoritmų taikymas kombinatorikos uždavinių sprendimui. Minimalaus karkaso uždaviniai. Įvadas. Bendrasis uždavinio formulavimas. Teoriniai algoritmų kūrimo pagrindai. Minimalaus karkaso radimo algoritmai. Kruskalo algoritmas. Primo algoritmas. Sollin algoritmas. Trumpiausio kelio uždavinių klasė. Pagrindinės prielaidos. Trumpiausių kelių užd. tipai. Dvi pagrindinės algoritmų grupės. Algoritmų kūrimo teorinės prielaidos. Dikstros algoritmas. Algoritmo sudėtingumas. Atbulinis Disktros algoritmas. Dvikryptis Dikstros algoritmas. Trumpiausi keliai: žymių korekcijos algoritmai. Žymių korekcijos algoritmų kūrimo teorinės prielaidos. Apibendrintas žymių korekcijos algoritmas. Modifikuotas žymių korekcijos algoritmas. Žymių korekcijos algoritmas, k-io sudėtingumas o(nm). Neigiamų ciklų išaiškinimas. Minimalaus kainos ir laiko santykio uždavinio sprendimas. Algoritmo sudarymo strategijos. Visų trumpiausių kelių uždavinių grupė (all pairs shortest path). Teorinės algoritmo kūrimo prielaidos. Floyd - Worshall algoritmas visų porų trumpiausiems keliams rasti. Maksimalūs srautai. Uždavinio formulavimas. Teorinės prielaidos. Kelio ieškojimo mechanizmas. Žymėjimo algoritmas maksimaliam srautui rasti. Ford-Fulhemon algoritmas.
  Programos, špera(21 puslapis)
  2006-10-05
 • Kombinatorika ir grafų teorija

  Natūralieji skaičiai. Matematinės indukcijos principas. Dauginimo taisyklė. Gretiniai, kėliniai ir deriniai. Kartotiniai gretiniai. Binominių koeficientų tapatybės. Recio principas. Netvarkų uždavinys. Siurjekcijų skaičius. Stirlingo skaičiai. Skirtumo operatorius. Laipsninė generuojanti funkcija. Grandininės trupmenos. Sudėtiniu funkcijų Tayloro koeficientų rekurentieji sąryšiai. Rekurentieji sąryšiai. Bendra teorija. Eksponentines generuojančios funkcijos . Katalano skaičiai. Pagrindinės sąvokos. Miškas ir medžiai. Viena optimizavimo problema. Grafo planarumas. Grafu teorijos ir algebros sąryšiai. Grafo viršūnių spalvinimo problema. Grafo parametrų ryšiai. Medžių skaičius.
  Kombinatorika, špera(9 puslapiai)
  2006-01-06
 • Kombinatorika ir grafų teorija (2)

  Natūralieji skaičiai. Matematinės indukcijos principas. Dauginimo taisyklė. Gretiniai, kėliniai ir deriniai. Kartotiniai gretiniai. Binominių koeficientų tapatybės. Rečio principas. Netvarkų uždavinys. Siurjekcijų skaičius. Stirlingo skaičiai. Skirtumo operatorius. Laipsninė generuojanti funkcija. Katalano skaičiai. Eksponentinės generuojančios funkcijos. Rekurentieji sąryšiai. Rekurentieji sąryšiai. Bendra teorija. Sudėtinių funkcijų Tayloro koeficientų rekurentieji sąryšiai. Grandininės trupmenos. Grafų veiksmai. Miškas ir medžiai. Viena optimizavimo problema. Grafo parametrų ryšiai. Grafo planarumas. Grafo viršūnių spalvinimo problema. Medžiu skaičius. Grafų teorijos ir algebros sąryšiai.
  Kombinatorika, špera(12 puslapių)
  2006-06-19
 • Komercinė teisė

  Komercinės teisės sąvoka ir dalykas. Komercinės teisės šaltiniai. Komercinės teisės subjektai. Juridiniai asmenys skirstomi į viešuosius ir privačiuosius. Juridinių asmenų teisnumas ir veiksnumas. Juridinio asmens įstatai ir nuostatai. Juridinių asmenų rūšys. Akcinė bendrovė. Bendrovės steigimo tvarka. Steigimo sutartis. bendrovės įstatai. Bendrovės reorganizavimas. Bendrovės likvidavimas. Bendrovės teisės ir pareigos. Akcininkų teisės ir pareigos. Bendrovės valdymo organai. valstybės ir savivaldybės įmonės. Įmonės steigimas. Būtinas valdymas. Įmonės reorganizavimas. Įmonės likvidavimas. Kooperatyvai ir kooperacinė įmonė. Kooperatinės bendrovės steigimas ir jų teises. Kooperatinės bendrovės nariai. Pirkėjo teisės pardavus jam netinkamos kokybės prekę. Terminai pareikšti pretenzijos dėl perduoto daikto trūkumų. Renta (turto perdavimas su sąlyga mokėti kompensaciją). Sutarties esminės sąlygos. Sutarties forma. Sutarties netraukimas. Panauda. Panaudos sutarties sąvoka. Panaudos sutarties terminas. Panaudos gavėjo pareiga daryti gauto panaudos pagrindais turto remontą. Atsakomybė už neatlygintinai naudotis perduoto turto trūkumas. Gauto neatlygintinai naudotis turto davimas naudotis trečiajam asmeniui. Sutarties nutraukimas prieš terminą. Sutarties nutraukimas turto naujo savininko reikalavimui. Sutarties pasibaigimas. Dovanojimas. Dovanojimo sutarties sąvoka. Dovanojo sutartis su sąlyga. Sutarties sudarymo momentas. Sutarties forma. Nuoma. Nuomos sutartis sąvokos. Sutarties forma. Sutarties terminas. Sutarties sudarymas nenurodant termino. Naudojimasis išsinuomotu turtu. Gyvenamosios patalpos nuoma. Bendrieji nuostatai. Gyvenamosios patalpos nuomos sutartis. Sutarties sudarymo pagrindai. Sutartie šalys. Sutarties forma. Ranga. Rangos sutarties sąvoka. Leidimai (licencijos) atskirų rūšių darbams. Sąmata. Rangovo ekonomija. Rangovo teisė išskaityti jam priklausantį atlyginimą. Darbo atlikimas iš rango medžiagos ir jo priemonėmis. Darbo atlikimas iš užsakovo medžiagos. Rangovo pareigos saugiklis jam patikėti darbą. Atsitiktinio medžiagų žuvimo rizika. Aplinkybės, apie kurias rangovas privalo įspėti užsakovą. Pasekmės, kylančios užsakovui ne įvykdžius reikalavimų. Skolos padengimo sutartis. Komiso sutarties sąvoka. Sutarties forma. Komisionieriaus teisės ir pareigos pagal sandorius su trečiuoju asmeniu. Komitento nuosavybės teisė. Komisinio pavedimo įvykdymas. Nukrypimas nuo komitento nurodymų. Faktoringas. Banko sutartis. Sutarties dalykas. Juridinių asmenų reorganizavimas ir likvidavimas. Įmonių likvidavimo tvarka. Įmonių bankroto procedūra. Lizingas. Incoterns taisyklės. Viešoji tarptautinė teisė ir privati tarptautinė teisė. Civilinė atsakomybė. Civilinės atsakomybės sąlygos. Administracinė atsakomybė, už komercinės-ūkinės veiklos pažeidimas.
  Komercinė teisė, špera(17 puslapių)
  2005-10-11
 • Komercinė teisė (2)

  Komercija. Komerciniai teisiniai santykiai. Komercinė teisė. Keturi pagrindiniai komercinės teisės vystymosi etapai. Komercinės teisės šaltiniai. Komercinės teisės subjektai. Fiziniai asmenys. Juridinis asmuo. Civilinis veiksnumas. Civilinis teisnumas. Steigimo dokumentai. Įmonė. Įstaiga. Organizacija. Įmonių rūšys. Ribotos atsakomybės privatūs juridiniai asmenys. Neribotos atsakomybės privatūs juridiniai asmenys. Sandoriai ir sutartys. Atskiros sutarčių rūšys. Sutarčių klasifikavimas. Sandorių sudarymo forma. Notarine forma sudaromi sandoriai. Konkliudentiniai veiksmai. Sandorių registravimas. Negaliojantys sandoriai. Nuginčijamas sandoris. Sutarties elementai. Sutarties sudarymo tvarka. Oferta. Akceptas ir jo formos. Akceptavimo terminas. Sutarties sudarymo momentas ir tvarka. Sutarties pakeitimo išlyga. Sutarčių turinys. Sutarčių vykdymo principai. Nenugalima jėga. Sutarties nutraukimo teisinės pasekmės. Sutarties pakeitimas. Atstovavimas. Dokumentai, kuriuose įtvirtintos atstovų teisės. Prokūra. Prokūros forma. Civilinė atsakomybė. Sutartinė civilinė atsakomybė. Deliktinė civilinė atsakomybė.
  Komercinė teisė, špera(12 puslapių)
  2005-11-09
 • Komercinė teisė (6)

  Juridinio asmens, pertvarkymas ir likvidavimas. Atstovavimas. Atstovavimo rūšys. Įgalinimas. Įgaliojimo forma ir galiojimo terminai. Perįgaliojimas. Komercinis atstovavimas. Įgaliojimo pasibaigimas. Juridinių veiksmų, įvykdytų viršijant įgalinimus arba jų neturint, pasekmės. Europos sąjungos įmonių teisė. Įmonių steigimosi laisvė. Įmonių direktyvos ir reglamentai.
  Komercinė teisė, špera(6 puslapiai)
  2007-03-29
 • Komercinė teisė (8)

  Įsisteigimo laisvės principo esmė. Europos Bendrijų (EB) įmonių teisės derinimas. Reglamentai ir direktyvos. Akcinių kompanijų bendrieji privalumai. Atvirtųjų Akcinių kompanijų bendrovių steigimas, valdymas, veikla. Kompanijų organizacinė struktūra. Valdymo atstovavimo modeliai Europos Sąjungoje (ES). Akcininkų teisė ir pareigos. Visuotinis akcininkų susirinkimas. Stebėtojų taryba. Valdyba. Europos bendrovės steigimas, organai, buveinės perkėlimas, veikla. Teisinis reglamentavimas. Europos bendrovės buveinės perkėlimas į kitą valstybę. Ūkinių bendrijų likvidavimas. (Ūkinių bendrijų įstatymas 2003 m. lapkričio 6 d.). Bendrijos likvidavimo ypatumai. Uždarosios ribotos atsakomybės kompanijos bendrovės. Dviejų pakopų sistema. Buveinės pakeitimas. Europos ekonominių interesų grupė (EEIG). Samprata ir teisinis reguliavimas. Reglamente nustatyta, kad EEIG turi sudaryti mažiausiai. Grupės nariai gali būti. Grupės steigimas. Europos ekonominių interesų grupės (EEIG) buveinės. Grupes buveine ir jos keitimas. Grupes organas. Grupes pajamos. Europos ekonominių interesų grupės (EEIG) panašumai. Europos ekonominių interesų grupės (EEIG) trūkumai. Europos ekonominių interesų grupė (EEIG). Bendrijos likvidavimas. Europos kooperatinės bendrovės. Europos kooperatinės bendrovės (EKB) organai. Europos bendrovės organai
  Komercinė teisė, špera(11 puslapių)
  2008-12-24
 • Kompiuterinė fizika

  Modeliavimas. Modelis. Modelio reikšmė. Modelių rūšys: Objektų modeliai. Modeliavimo etapai. Modeliavimo panaudojimas fizikoje. Dinaminiai modeliai. Dinaminėmis sistemomis. Fazinė erdvė. Pirmos eilės sistemos. I eilės diferencialinės lygties sprendimas Oilerio metodu. Eksperimento duomenų apdorojimas ir analizė. 3-dvimatė ir trimatė grafika. Animacijai gauti turime atlikti šiuos veiksmus. Tradicinės ir el. laboratorijos taikymo ypatumai. El. laboratorijos esybės, procesai, aktoriai ir struktūra. El. laboratorijos kūrimo etapai. E-laboratorijų tipai. Virtuali laboratorija. Nuotolinė laboratorija. Crocodile Technology, Crocodile Physics. Programa Model Builder.
  Fizika, špera(6 puslapiai)
  2006-10-16
 • Kompiuterinės valdymo sistemos (2)

  Įvadas. Bendros žinios. Paprasčiausia kompiuterinė sistema. Procesorius Intel 8080. Programa. Programinio skaitmeninio valdymo sistemos (NC). Skaitmeninio programos valdymo esmė ir raida. Skaitmeninio programinio valdymo sistemų klasifikavimas. (NC) sistemų programavimo ypatumai. CAD ir CAM sistemos. Determinuotos ir adaptyvios NC sistemos. Kompiuterinė s valdymo sistemos su PC. LGS ir roboto techniniai kompleksai. Kompiuterių panaudojimo valdymui priemonės. Kompiuterinės valdymo sistemos su PLV. Programuojamų loginių valdiklių ypatumai. Standartas IEC61131-3, unifikuojantis valdiklius. Instrukcijų sąrašo (Instruction List) kalba. Struktūrizuoto teksto (Structured Text) kalba. Kontaktų plano (Ladder Diagram ) kalba. Funkcinių blokų diagramų (Function Block Chart) kalba. Nuosekliųjų veiksmų plano (Seąuential Function Charf) kalba. Hierarchinių sistemų organizavimo principai. Įrenginiai su įterptais valdikliais. Robotai. Robotų VS klasifikacija. Robotų automatinio valdymo sistemos. Roboto judesio įrenginiai. Elektrohidraulinė pavara. Pneumatinė pavara. Elektros pavara. Robotų hierarchinė VS. Robotų veiklos programavimo principai. Mobilieji robotai ir valdymo strategija. Mobiliųjų robotų orientavimosi aplinkoje priemonių ir metodų analizė. Realaus laiko sistemos. Realaus laiko operacinės sistemos (RTOS). Bendrosios RLOS charakteristikos. Bendro naudojimo ir realaus laiko operacinių sistemų palyginimas. Realaus laiko valdymo sistemos. Realaus laiko sistemų ypatumai. Pertraukimų mechanizmo organizavimo principai. Kompiuterinio valdymo sistemų programavimo principai. Valdymo programų organizavimo principai PC ir PLV. Programų struktūros. Programos funkcionavimas naudojant apklausos metodą. Programos funkcionavimas naudojant pertraukimų mechanizmą. Duomenų surinkimo sistemos. Technologiniai jutikliai. Mechaninės jėgos matavimas. Padėties ir atstumo jutikliai. Kelio ir kiti jutikliai. Analoginiai-diskretiniai keitikliai (ADC). Diskretiniai-analoginiai keitikliai (DAC). Supervizorinis valdymas. Supervizinių valdymo sistemų organizavimo būdai ir priemonės. Supervizinio valdymo principai SCADA. Aparatūrinės įrangos architektūra. Sistemos pagrindinės komponentės. Programinės įrangos architektūra. Supervizinio valdymo sistema InTOUCH.
  Kompiuteriai, špera(26 puslapiai)
  2009-07-08
 • Kompiuterinių sistemų saugumas

  tcpdump - kas, kam ir kaip? Normalus tcp - koks jis? "pačiuožęs" tcp - kas tai Fragmentacija - gerai ar blogai? icmp - gėris ar blogis? dns geriems ir dns blogiems. Mitnick'o ataka. ids - normalus protokolų elgesys, stimulus & response. ids - kodėl, kaip ir ką?ids - srautų analizė pagal snort. ids - gerų taisyklių rašymas. ids iššūkiai - sesijos, fragmentai, aplikacijos. ids - informacijos saugojimas ir analizė. ids - atnaujinimai, optimizacijos ir testavimas. įsilaužėliai - taktika ir įrankiai. honeypots - kas, kam ir kaip?
  Programos, špera(18 puslapių)
  2006-11-29
 • Kompiuterio architektūra

  Mechaniniai kompiuteriai. Elektroninių kompiuterių bazės vystymasis ir kompiuterių kartos. Pirmieji elektroniniai kompiuteriai. Asmeninių kompiuterių pasirodymas, vystymasis ir plėtros tendencijos. Kompiuterių projektuotojų funkcijos. Kompiuterio veiksmai ir vidinės komandos. Kompiuterio virtualizacija. Šiuolaikinio kompiuterio lygiai. Apibrėžimai. Dramatiškas technologijos vystymasis. Kompiuterio architektūros objekto kaita ir sparta. Techninės ir programinės įrangos ryšys. Kompiuterių klasifikavimo rodikliai. Reikalavimai projektuojant kompiuterį. Fon Neimano kompiuterio koncepcijos esmė. Dvejetainio kodavimo principas. Atminties adresacija ir dydis. Programinio valdymo principas. Kompiuterio darbo tvarka. Kompiuterio laikas. Komandų sistemos lygis. Komandų sistemos požymiai. Komandų tipai. Valdymo perdavimo komandos. Informacijos vaizdavimas kompiuteryje. CISC ir RISC architektūra. Procesorius ir atmintis. Šynos ir šynų kontroleris. Operacinio automato funkcijos. Procesoriaus darbo sinchronizavimas. Mikroprogramos grafo korektiškumas. Turininio grafo pavidalo mikroprograma. Komandos realizavimo mikroprograma. Mikroprograminio valdymo principas. Operacinio ir valdančiojo automato koncepcija. Atminties adresacijos būdai. Informacijos išlyginimas. Atminties ląstelės turinys.
  Kompiuteriai, špera(5 puslapiai)
  2005-11-16
 • Kompiuterių architektūra (2)

  Kompiuterių projektuotojų funkcijos. Kompiuterio veiksmai ir vidinės komandos. Kompiuterio virtualizacija. Šiuolaikinio kompiuterio lygiai. Apibrėžimai. Dramatiškas technologijos vystymasis. Kompiuterio architektūros objekto kaita ir sparta. Techninės ir programinės įrangos ryšys. Kompiuterių klasifikavimo rodikliai. Reikalavimai projektuojant kompiuterį. Fon Neimano kompiuterio koncepcijos esmė. Dvejetainio kodavimo principas. Atminties adresacija ir dydis. Programinio valdymo principas. Kompiuterio darbo tvarka. Kompiuterio laikas. Komandų sistemos lygis. Komandų sistemos požymiai. Komandų tipai. Valdymo perdavimo komandos. Informacijos vaizdavimas kompiuteryje. CISC ir RISC architektūra. Procesorius ir atmintis. Šynos ir šynų kontroleris. Atminties ląstelės turinys. Informacijos išlyginimas. Atminties adresacijos būdai. Operacinio ir valdančiojo automato koncepcija. Mikroprograminio valdymo principas. Komandos realizavimo mikroprograma. Mikroprogramos grafo korektiškumas. Procesoriaus darbo sinchronizavimas. Operacinio automato funkcijos. Operacinio automato struktūrinė bazė. Registrai. Kombinacinės schemos. Mikrooperacijų tipai. Dvi operacinio automato realizavimo alternatyvos. Mikroprogramos sudarymas. Valdančiojo automato funkcijos. Mikrokomanda. Mikrokomandos formatas. Horizontalus mikroprogramavimas. Vertikalus mikroprogramavimas. Diagonalinis mikroprogramavimas.
  Kompiuteriai, špera(8 puslapiai)
  2006-11-28
 • Kompiuterių architektūra (3)

  Kompiuterio struktūra ir funkcijos. Kompiuterio struktūra. Sisteminės magistralės. Kompiuterio komponentės. Kompiuterio funkcionavimas. Kompiuterio magistralės. Magistralės struktūra. PCI magistralė. Vidinė kompiuterio atmintis. Klaidų korekcija atminties sistemoje. Spartinančiosios atminties sistemų apžvalga. Tiesioginio atvaizdavimo atminties struktūra. Visiškai asociatyvios {Fully-Associative} sparčios atminties struktūra. Iš dalies asociatyvios {Set Associative} sparčios atminties struktūra. Spartinančiosios atminties struktūra. Kompiuterio išorinė atmintis. Nulinio lygmens RAID masyvas. RAID Level 0 masyvo taikymas duomenų siuntimo spartai didinti. Diskinių kaupiklių masyvas RAID Level1. Diskinių kaupiklių masyvas RAID Level2. Diskinių kaupiklių masyvas RAID 3. Diskinių kaupiklių masyvas RAID Level4. Diskinių kaupiklių masyvas RAID Level5.
  Kompiuteriai, špera(16 puslapių)
  2006-12-13
 • Kompiuterių tinklai (12)

  Kompiuterių tinklų architektūros pagrindinės sąvokos, jų tarpusavio sąryšis. Paslaugų (services) tipai, primityvai, partnerių sąveikos modelis. OSI sluoksninis modelis. Sluoksnių funkcijos ir charakteristika. TCP/IP modelis, jo sluoksniai. Palyginimas su OSI modeliu. ARP protokolas. RARP protokolas. TCP/IP adresacija. Adresacijos schema, adreso struktūra, adresų klasės, specialūs IP adresai, potinklis, potinklio šablonas (subnet mask). IP protokolas. Datagramų perdavimas, fragmentacija. Datagramos formatas, laukų paaiškinimas. IP datagramų maršrutizavimas. Gaunamų datagramų apdorojimas. ICMP protokolas. IPv6. Naujos versijos tikslai, naujovės. Adresai. IPv6 datagramų headerių principai. Pagrindinio headerio laukai. Transporto lygis, jo pateikiami servisai. Programų adresavimo problema, portai. UDP protokolas. TCP protokolas. Savybės, patikimo duomenų perdavimo užtikrinimo būdai. Ryšio užmezgimo ir nutraukimo principas. Socketai. Jų tipai, pagrindinės operacijos. Programų tarpusavio bendravimo per socketus schema. OSI kanalinis lygis. Projektavimo klausimai. MAC polygis, jo sprendžiamos problemos. Protokolai (pure ALOHA, slotted ALOHA, CSMA, CSMA/CD (su collision detection), protokolai be kolizijų). MAC polygio protokolai naudojami su bevielėmis komunikacijomis. IEEE standartai 802.3 - CSMA/CD (Ethernet), 802.4 - token bus, 802.5 - token ring. Binary exponentional backoff algoritmas. Switcho veikimo principas. Tinklų standartų 802.3, 802.4, 802.5 palyginimas – pranašumai, trūkumai. LLC polygis, Bridge’ai. Tinklo lygis. Pagrindinės funkcijos, serviso transporto lygiui pateikimas. Maršrutizavimo algoritmai. Maršrutizavimas trumpiausiu keliu, užtvindymas, nuotolių lentelės metodas, hierarchinis maršrutizavimas. Maršrutizavimas mobiliems kompiuteriams. Internetworking. Tunneling, paketų fragmentacija. Taikomasis lygis. Hierarchinė vardų sistema DNS. Taikomasis lygis. Elektroninis paštas - gavimo, siuntimo protokolai, MIME. Taikomasis lygis. Failų pasiekimas ir perdavimas. FTP, TFTP, NFS.
  Kompiuteriai, špera(16 puslapių)
  2006-12-04
 • Kompiuterių tinklai (13)

  Kompiuterių tinklų evoliucija. Tinklo samprata. Tinklo topologija. Tinklo valdymas ir jo komponentai. Lokaliųjų ir globaliųjų tinklų ypatumai. Duomenų perdavimas kabeliu. Etaloninis tinklo modelis OSI. Tinklo kabeliai ir jų sistemų struktūra. Duomenų perdavimas fiziniu lygmeniu. Informacijos perdavimas duomenų lygmeniu.
  Kompiuteriai, špera(5 puslapiai)
  2007-03-30
Puslapyje rodyti po