Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Šperos

Šperos (2046 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Karjeros projektavimas

  Karjeros sąlygų ir sampratos kaita vakarų šalyse ir Lietuvoje. Darbo jėgos dinamika. Darbo krūvio kaita. Kintantis darbo pobūdis. Karjeros sąlygos Lietuvoje. Karjeros valdymo modelio taikymas: vadovas tiriant karjerą. Karjeros valdymo modelio esmė. Karjeros valdymo proceso teoriniai aspektai ir tyrimai. Karjeros tyrimo kryptys. Karjeros valdymo modelio taikymas. Karjeros kompetencija. Struktūra ir veiklos organizavimas. Santykis su informacija. Veiklos formalizavimas. Žmogus organizacijoje. Valdymas. Standartizavimo ir individualizavimo santykis. Tarpusavio santykiai. Veiklos vertinimas. Darbuotojų atrankos kriterijai ir jų sąlygoti reikalavimai žmogui. Karjeros kompetenciją laiduojančių gebėjimų sistema. Integralios karjeros kompetencijos dalys. Integralią karjeros kompetenciją laiduojančių gebėjimų pasiskirstymas kompetencijų srityse. Patektis į organizaciją. Organizacijos pasirinkimo teorijos. Lūkesčių reikšmė įeinant į organizaciją. Lūkesčių ir realybės palyginimas. Nerealių lūkesčių vystymas. Organizacijos veiksmai patekties proceso metu. Kandidatų į darbą pritraukimas. Realus naujokų verbavimas. Realistinis darbo pristatymas. Įvertinimas ir atranka. Būsimų darbdavių identifikavimas. Informacijos perdavimo šaltiniai. Efektyvus elgesys interviu metu. Organizacijos įvertinimas. Organizacijos pasirinkimas. Stresai darbe. Kas yra stresas? Streso simptomai. Kraštutinių formų reakcijos streso metu. Streso priežastys. Su darbu susijusios problemos, sukeliančios stresą. Frustracija. Stresas ir darbo užduočių atlikimo rodikliai. Streso kontrolės metodai. Kada karjeros pokyčiai sukelia aukšto lygio įtampą. Užimtumas kaip streso šaltinis. Pervargimas, išsekimas. Darbuotojų pervargimo priežastys ir pasekmės.
  Asmenybės psichologija, špera(48 puslapiai)
  2009-05-05
 • Karjeros valdymas

  Šiuolaikinė personalo ugdymo sistema. Karjeros samprata. Personalo karjeros vieta ugdymo sistemoje. Rezervo, pavadavimo plano ir individualios karjeros ryšys. Personalo karjeros planavimo/realizavimo etapai. Karjeros pasirinkimą lemiantys veiksniai. Karjeros pasirinkimo pagrindimo teorijos. Karjeros pakopos. Karjeros vystymo ciklas. Karjeros formavimo koncepcijos. Karjeros planavimo procesas. Tipiniai darbuotojų karjeros valdymo planai. Karjeros plano sudarymas, taikant scenarijų metodą. Kvalifikacijos kėlimo poreikis karjeros požiūriu. Kvalifikacijos kėlimo strategijos. Kvalifikacijos kėlimo metodai. Savarankiškas mokymasis. Mokymasis kokybės būreliuose. Dualusis vadybos seminaras. Neakivaizdinis ir vakarinis kvalifikacijos kėlimas.
  Personalo vadyba, špera(13 puslapių)
  2006-09-19
 • Kartografija

  Kartografijos apibrėžimas. Jos turinys ir struktūra. Ryšys su kitais mokslais. Smulkiamasteliniai žemėlapiai ir jų savybės. Pagrindinis ir dalinis žemėlapio masteliai, jų esmė. Deformacijos žemėlapyje, jų paskaičiavimas ir įvertinimas. Deformacijų elipsė. Pagrindinės geografinio žemėlapio savybės. Žemės paviršiaus vaizdų perkėlimas į plokštumą: etapai ir būdai. Geografiniai žemėlapiai kaip erdviniai modeliai. Pagrindinės savybės. Bendrojo geografinio žemėlapio elementai, jų apibūdinimas. Matematinis geografinio žemėlapių pagrindas. Kartografinių projekcijų esmė. Kartografinio vaizdo iškraipymai projekcijoje. Deformacijų pasiskirstymas perkeliant vaizdą į skirtingus geometrinius paviršius. Kartografinių projekcijų klasifikacija. Azimutinės projekcijos. Jų sudarymo principai ir bendrosios savybės. Ortografinės azimutinės projekcijos palyginimas su ortografine cilindrine projekcija. Cilindrinės projekcijos. Jų bendrosios savybės ir cilindrinių projekcijų panaudojimas. Pseudocilindrinės projekcijos, jų sudarymas ir apibūdinimas. Kūginės projekcijos. Jų bendrosios savybės ir panaudojimas. Pseudokūginės projekcijos, jų tinklelių apibūdinimas. Polikūginės ir daugiasienės projekcijos. Jų sudarymo principai ir panaudojimas. Sąlyginės projekcijos ir jų apibūdinimas. Kartografinių projekcijų pasirinkimo principai, sudarant žemėlapius. Projekcijų apibūdinimas šiuo požiūriu. Kai kurios plačiau vartojamos projekcijos, kartografuojant Žemės rutulį, pusrutulius, žemynus, vandenynus, atskirus regionus. Kartografiniai ženklai ir kartografinio vaizdo perteikimo būdai. Ženklų panaudojimo metodai. Kartografavimo metodai ir jų esmė. Izolinijų metodas. Kokybinio fono, lokalizuotų diagramų ir taškų kartografavimo metodai. Arealų, judėjimo ženklų, kartogramų ir kartodiagramų kartografiniai metodai. Įvairių reljefo vaizdavimo būdų žemėlapyje apžvalga. Blokdiagramos reljefo modeliai. Užrašai žemėlapiuose. Jų paskirtis ir klasifikacija. Kartografijos generalizacija, jos esmė. Ženklų įtaka generalizacijai. Lokalizuotų punktuose, linijose ir plotuose reiškinių generalizacija. Taškų metodu sudarytų žemėlapių, judėjimo rodyklių ir ryšių generalizacija. Geografinių žemėlapių rūšys ir tipai. Jų klasifikacija. Teminiai žemėlapiai. Specialus jų turinys. Kartografavimo metodai. Geografiniai atlasai, jų klasifikacija. Pagrindinių pasaulio žemėlapių ir atlasų apžvalga. Geografinių žemėlapių projektavimas ir sudarymas. Žemėlapio paruošimas spausdinimui. Žemėlapio paruošimo programa. Geografinių atlasų sudarymas ir išleidimas. Atlasų paruošimo programos. 1994 metų Lietuvos koordinačių sistema, jos ryšys su 1942 m. sistema. Naujausi Lietuvos kartografavimo darbai ir žemėlapiai. Šiuolaikinės automatizuotos kartografavimo sistemos. Skaitmeniniai žemėlapiai. Lietuvos teritorijos skaitmeniniai žemėlapiai. Mokykliniai žemėlapiai. Jų rūšys, turinio, matematinio pagrindo ir komponavimo ypatumai, specialūs mokyklų žemėlapiai. Mokykliniai geografijos atlasai, gaubliai ir kitos priemonės, būtinos geografijos dėstymui mokyklose. Pasaulinės kartografijos raidos apžvalga. Lietuvos kartografijos raida. Kartografija ir geoinformatika. Geoinformacinis kartografavimas. Kartografija ir telekomunikacija. Šiuolaikinis žemės vaizdavimas. Geoikonika ir geoikonometrija.
  Geografija, špera(8 puslapiai)
  2006-06-13
 • Kartografija (3)

  Mappae mundi. Portulanai. G. Merkatorius. A. Ortelijus. K. Henenbergeris. Arabų kartografijos vystymasis. Denotatas ir ką tai nurodo. Kartografinių ženklų standartizacija. Kartologija. Kartografijos teorija. Žemėlapio komponavimas ir kompozicija. Kartografinė semiotika. Teminiai žemėlapiai ir kartoschemos, į kokias homoteniškas grupes jungiasi. Užrašų šriftai žemėlapiuose ir jų vaidmuo kartografijoje. Atlasai.
  Geografija, špera(13 puslapių)
  2006-12-20
 • Kartografija (4)

  Bendros žinios apie kartografiją. Matematiniai kartografijos pagrindai. Kartografiniai ženklai. Kartografinių duomenų bazė ir geografinės informacijos sistemos. Žemėlapiai ir planai. Skaitmeniniai žemėlapiai. Skaitmeninių žemėlapių sandara. Skaitmeniniai ortofotografiniai žemėlapiai. Skaitmeninė duomenų bazė LTDBK50000.
  Geografija, špera(33 puslapiai)
  2008-03-27
 • Kasybos inžinerija. Gruntai

  Gruntų struktūra ir klasifikavimas. Gruntų fizinės savybės ir jų rodikliai. Gruntų mechaninės savybės ir jų rodikliai. Vanduo gruntuose, optimalus drėgnumas. Grunto rišlumas. Kulono dėsnis. Grunto kirpimo bandymas. Standartinis grunto tankinimo bandymas, Proktoro bandymas. Grunto fizinių savybių nustatymas Kovaliovo prietaisu. Grunto įtempto būvio kitimo greičio įtaka įtempimų ir deformacijų tarpusavio priklausomybei. Grunto stiprumo riba. Pagrindiniai grunto suardymo būdai. Kasybos mašinų klasifikavimas. Gruntų pjovimas ir kasimas. Pjaunančio pleišto parametrai. Pjovimo ir kasimo jėgos, pjovimo ir kasimo procesai. Ciklinio veikimo mašinų našumas. Nepertraukiamo veikimo mašinų našumas. Betranšėjinio vamzdžių klojimo mašinos ir technologijos. Grunto tankinimo procesai. Mašinos, paskirtis, klasifikavimas, darbo padargai, jų parametrai, našumo skaičiavimas, darbo procesas. Purentuvai. Buldozeriai. Skreperiai. Krautuvai. Ekskavatoriai. Grunto tankinimo mašinos. Mašinos stovumas.
  Inžinerija, špera(6 puslapiai)
  2007-05-04
 • Katechetika

  Katechetika. Katechizmas. Dogminė katechezė. Pauliaus katechezė. Katechezės turinys. Katechezės uždaviniai. Katechezės metodų įvairumas. Kerigminis ir egzistencinis metodai. Katechezės šaltiniai.
  Krikščionybė, špera(3 puslapiai)
  2006-04-18
 • Katechetika (2)

  Kas paskatino sušaukti I Vatikano Susirinkimą. Pirmasis Bažnyčios susirinkimas iki II Vatikano susirinkimo ir po II Vatikano susirinkimo. II Vatikano nutarimo dokumentai. Prieš ir po II Vatikano susirinkimo. Kuo skiriasi Bendras Katechezės Vadovas nuo Katalikų Bažnyčios Katekizmo? Kas yra Katechezė? Katechezės uždaviniai, tikslai. Fundamentalūs katechezės uždaviniai. Katechezės kriterijai. Katechezės integralumas. Organiška ir hierarchiškai sutvarkyta žinia. Kokiu būdu vyksta išganymas? Tarnystės. Kas yra Dievo Karalystė? Kur? Teologinės dorybės. Kas yra herigma? Kada sušauktas II Vatikano susirinkimas.
  Krikščionybė, špera(5 puslapiai)
  2006-11-27
 • Kaukolės kaulai

  Privalomų terminų žodynas prie temos: kaukolės kaulai. Kaukolė - cranium. Veido kaulai. Smegeninės kaulai. Atskirų kaulų sandaros privalomi terminai. Pakauškaulis. Momenkaulis. Kaktikaulis. Smilkinkaulis. Pleištakaulis akytkaulis. Viršutinis žandikaulis. Gomurikaulis. Skruostakaulis. Nosikaulis. Ašarikaulis. Apatinis žandikaulis. Poliežuvinis kaulas – os hyoideum (tik lietuviškas aptarimas). Visa kaukolė. Nosies ertmės aptarimas (papildomi terminai). Burnos ertmė – cavitas oris. Kaukolės amžiaus ypatybės (papildomi terminai). Kaukolės smegeninės aptarimas (papildomi terminai).
  Anatomija, špera(5 puslapiai)
  2012-01-04
 • Kaulai (2)

  Ostiologija. Griaučių sudėtis. Kaulo forma. Kaulo sandara. Jungtys. Sąnariai. Kaukolė. Pakauškaulis. Pleistakaulis. Smilkinkaulis. Kaktikaulis. Maumenkauliai. Žandikaulis. Nosikaulis. Asarikaulis. Skruostakaulis. Akiduobė. Nosies ertmė. Kaukolės ypatumai. Liemens griaučiai. Slankstelio sandara. Kaklo slanksteliai. Juosmens slanksteliai. Kryžkaulis. Uodegikaulis. Stuburo linija. Šonkauliai. Krūtinkaulis. Galūnių kaulai. Raktikaulis. Mentė. Žastikaulis. Alkūnkaulis. Stipinkaulis. Plaštakos kaulai. Apatinės galūnės kaulai. Dubenkaulis. Klubakaulis. Sėdinkaulis. Gaktikaulis. Dubuo. Šlaunikaulis. Girnelė. Blauzdikaulis. Šeivikaulis. Pėdos kaulai.
  Anatomija, špera(4 puslapiai)
  2007-09-13
 • Kelių statyba

  Kelių statyba. Kelių tiesimo darbų sudėtis. Žemės darbai. Gruntų kasimo ir transportavimo darbai, grunto karjerai. Mašinos ir mechanizmai, naudojami žemės darbams, jų parinkimas. Kelio juostos paruošimas. Žemės sankasos įrengimas pelkėse. Įmirkusių gruntų panaudojimas žemės sankasai įrengti. Žemės sankasos įrengimas žiemą. Žemės sankasos apdailos ir šlaitų sutvirtinimo darbai. Pamatų duobės, vandens pralaidų ir vamzdynų tranšėjos, pralaidų įrengimas. Gruntų sustiprinimas rišikliais. Darbų atlikimo metodai. Atliktų žemės darbų kokybės kontrolė, darbų priėmimas. Apsauginio, šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, reikalavimai medžiagoms. Pagrindai iš akmens medžiagų, reikalavimai medžiagoms, pagrindų įrengimo būdai. Pagrindai iš akmens medžiagų, sutvirtintų rišikliais, naudojamos medžiagos ir reikalavimai joms, pagrindų įrengimo būdai. Žvyro dangos, dangų įrengimo technologija, reikalavimai žvyrui. Paviršiaus apdorojimas, jo vykdymo būdai, naudojamos medžiagos. Asfaltbetonio dangos, medžiagos, naudojamos asfaltbetonio mišiniuose, reikalavimai sudedamųjų dalių ir mišinių granuliometrinei sudėčiai. Asfaltbetonio pagrindo ir dangos sluoksniai. Naudojamos medžiagos ir reikalavimai joms. Asfaltbetonio mišinių gamyba įvairaus tipo gamyklose. Asfaltbetonio mišinių transportavimas. Pagrindo po asfaltbetonio danga paruošimas, mišinio klojimas ir sutankinimas. Mišinių gamybos ir dangų įrengimo kokybės kontrolė. Betoninės kelio dangos. Medžiagos, naudojamos kelių betonui. Betono mišinių gamyba. Betoninių kelio dangų įrengimas. Naudojamos mašinos ir įrengimai. Armuotos kelio dangos ir jų įrengimas.
  Statyba, špera(10 puslapių)
  2005-05-30
 • Kiaulių veisimas

  Lietuvoje veisiamos kiaulių veislės. Lietuvos baltųjų kiaulių veislės charakteristika. Specializuoti Lietuvos baltųjų veisles tipai, jų charakteristika. Pagrindiniai reikalavimai naujų kiaulių veislių ir specializuotų tipų aprobavimui. Specializuotos mėsinės krypties kiaulių veislės, trumpa jų charakteristika. Landrasų kiaulių veislės ir jų charakteristika. Importinės kiaulių veislės Lietuvoje, jų panaudojimas. Kiaulių veisimo uždarų populiacijų metodu principas, privalumas ir tikslas. 4 šeimų ir 4 linijų kiaulių veisimo schemos principas. 2 šeimų ir 4 linijų kiaulių veisimo schemos principas. Kuilių - reproduktorių laikymo technologijos. Sukergtų paršavedžių laikymo technologijos. Žindamų paršavedžių laikymo technologijos. Žinduklių ir nujunkytų paršelių laikymas. Veislinio prieauglio atranka ir auginimo technologijos. Kiaulių laikymo sistemos, kiekvienos jo privalumai, trūkumai. Stovyklinis kiaulių laikymas, jo privalumai ir trūkumai. Kiaulių laikymas uždarose patalpose ištisus metus, privalumai, trūkumai. Kiaulių laikymas patalpose su laisvu išėjimu į lauko aikšteles. Pramoninės kiaulienos gamybos technologija. Pramoninės kiaulienos gamybos ypatumai. Technologinių grupių kiaulių judėjimas gamybos ciklogramose. Kiaulienos gamybos ciklo supratimas, jo trukmė. Gamybos ritmas ir ritmiškumo samprata. Fazinis kiaulių auginimas.
  Veterinarija, špera(10 puslapių)
  2007-11-14
 • Kinematika

  Taško kinematika. Taško judėjimo dėsnis. Taško greitis. Taško pagreitis. Kai kurie taško judėjimo atvejai. Kieto kūno kinematika. Slenkamasis kūno judėjimas. Kūno sukimąsi apie nejudančią ašį. Plokščias kūno judėjimas. Kūno plokščio judėjimo lygtis. Kūno taškų greičiai. Kūno taškų pagreičiai. Pagrindinės sąvokos. Greičių sudėties teorema. Pagreičių sudėties teorema.
  Kinematika, špera(9 puslapiai)
  2006-05-03
 • Kinematika. Dinamika

  Taško kinematika. Pagrindinės kinematikos sąvokos. Taško judėjimo dėsnis. Taško greitis. Taško pagreitis ir jo projekcijos Dekarto koordinačių ašyse. Normalinis ir tangentinis pagreitis. Kūno slenkamasis judėjimas. Kūno sukimosi dėsnis. Kampinis greitis ir kampinis pagreitis. Besisukančio kūno taškų greičiai ir pagreičiai. Sudėtinis taško judėjimas. Reliatyvusis, keliamasis ir absoliutusis judėjimas. Koriolio teorema. Kūno plokščiasis judėjimas. Kūno plokščio judėjimo dėsnis. Plokščiai judančio kūno taškų greičių ir pagreičių skaičiavimas poliaus metodu. Plokščiai judančio kūno taškų greičių skaičiavimas taikant greičių projekcijų teoremą. Plokščiai judančio kūno taškų greičių skaičiavimas naudojantis greičių centru. Dinamika. Dinamikos aksiomos. Materialaus taško judėjimo diferencialinės lygtys. d’Alambero principas materialiam taškui. Judėjimo kiekio teorema materialiam taškui. Darbas. Kinetinės energijos teorema materialiam taškui. Mechaninė sistema. Sistemos judėjimo diferencialinės lygtys. Inercijos centro judėjimo teorema. Sistemos judėjimo kiekio teorema. Sistemos kinetinės energijos teorema. Kūno slenkamojo judėjimo dinamika. Kūno sukimosi diferencialinė lygtis. Kūno plokščiojo judėjimo diferencialinės lygtys. Tolygus taško judėjimas. Svorio tamprumo ir traukos jėgos.
  Mechanika, špera(15 puslapių)
  2006-03-15
 • Kinematika. Statika

  Kinematika. Vektorinis taško apibrėžimo būdas. Slenkamasis judėjimas. Kampinis pagreitis. Taško pagreitis ir projekcijos Dekarto ašyse. Greičių sudėties teorema. Kūno plokščiojo judėjimo dėsnis. Plokščiai judančio kūno taškų greičio skaičiavimas poliaus metodu. Plokščiai judančio kūno greičių skaičiavimas projekcijų teorema. Greičių skaičiavimas taikant greičio centrą. Pagreičių skaičiavimas taikant poliaus metodą. Statika. Slydimo trintis. Riedėjimo trintis. Kūnų sistemos pusiausvyra. Santvaros. Santvaros skaičiavimas mazgų išpjovimo būdu. Santvaros skaičiavimas Riterio metodu. Erdvinė susikertančių jėgų sistema. Jėgos momento taško atžvilgiu vektorius. Erdvinės porų sistemos pusiausvyra. Jėgos momentai koordinačių ašių atžvilgiu. Erdvinės jėgų sistemos redukcija. Erdvinės jėgų sistemos pusiausvyros sąlygos. Plokščios susikertančios jėgų sistemos geometrinė sudėtis.
  Klasikinė mechanika, špera(8 puslapiai)
  2006-10-16
 • Kinologija (2)

  Kinologija. Šunininkystė. Medžioklinė šunininkystė. Šuns kilmė ir medžioklinės šunininkystės istorija, organizacijos. Kinologų organizacijos. Šuns kūno sandara, konstitucija, eksterjeras. Konstitucija. Eksterjeras. Šuns kūną sudaro. Griaučius sudaro. Galvą sudaro. Snukis iš šono. Kakta. Nosies veidrodėlis. Kaklas. Nugara. Krūtinė. Pilvas. Priekinės kojos. Užpakalinės kojos. Letenos. Kailis. Šuns dantys ir amžiaus nustatymas. Šuns amžius. Šuns matavimas. Yra du pagrindiniai indeksai. Ekspertizė. Naudojami keli vertinimo būdai. Trūkumai. Ydos - aiškiai. Šunų veislės ir jų naudojimas. Sąvoka "grynaveislis". Veislės standartas. Šunų veislių klasifikacija. Kurtai. Svarbiausias šių šunų uždavinys. Skalikai. Retriveriai. Kraujasekiai. Laikos. Urviniai šunys. Paukštiniai šunys. Pointeriai. Spanieliai. Šunininkystės renginiai. Apžiūros. Parodos. Teisėja. Lauko bandymai. Kurtų lauko bandymai. Lauko bandymai voljere. Urvinių šunų lauko bandymai. Paukštinių šunų lauko bandymai laukuose. Šunų lauko bandymai vandenyje. Šunų lauko bandymai sekti kraujo pėdsaku. Skalikų lauko bandymai. Laikų kompleksiniuose lauko bandymuose. Paukštinių šunų kompleksiniai lauko bandymai. Urvinių šunų kompleksiniai lauko bandymai. Varžybos.
  Kita, špera(6 puslapiai)
  2008-06-20
 • Klasikinė sociologija

  M. Weberis. E. Durkheimas. K. Marksas. Pamatinių sociologinių kategorijų analizė. M.Weberis apie skiriamuosius Vakarų bruožus ir kapitalizmo dvasią. Išganymo religijų etika ir pasaulis. E. Durkheimo visuomeninio darbo pasidalijimo aiškinimas. Altruistinės savižudybės tipai ir jų pavyzdžiai, paplitimo sąlygos. Visuotinis kapitalistinio kaupimo dėsnis K.Marxo kapitalizmo teorijoje. Socialinių mokslų neutralumo principo pagrindimas M. Vėberio darbuose. M.Weberio suprantančios sociologijos koncepcija ir jos raida. Aiškinančio supratimo metodologinės taisyklės ir sociologinės veiklos teorijos idėjos.
  Sociologija, špera(82 puslapiai)
  2006-02-17
 • Klasikinė vadybos mokykla

  Frederic W. Taylor. Henri Ford (Fordas). Frank ir Lilian Gilbreth. Henry L. Gantt. Harrington Emerson. Klasikinė organizavimo - administravimo teorija. Henry Fayol.
  Vadyba, špera(5 puslapiai)
  2005-12-02
 • Klinikinio laboratorinio kraujo tyrimo diagnostinė reikšmė

  Ar eritrocitų skaičius priklauso nuo amžiaus ir lyties? Kokie veiksniai, susiję su pacientu, eritrocitus skaičius mažina ir kokie didina? Kokie veiksniai, susiję su ėminio paėmimu ir saugojimu, eritrocitų skaičių mažina ir didina? Kokiais atvejais stebima santykinė eritrocitozė? Kokiais atvejais stebima absoliuti eritrocitozė? Kokiais atvejais stebima santykinė anemija? Kokiais atvejais stebima absoliuti anemija? Kas yra hemoglobinas? Kokius žinote fiziologinius hemoglobino tipus? Kas sąlygoja patologinių hemoglobino tipų atsiradimą? Kas yra hemoglobinopatija? Kokius žinote hemoglobino junginius? Ar hemoglobino koncentracija priklauso nuo amžiaus ir lyties? Kokie veiksniai, susiję su paciento, hemoglobino koncentraciją mažina ir kokie didina? Kokie veiksniai, susiję su ėminio paėmimu ir saugojimu, hemoglobino koncentraciją mažina ir kokie didina? Kas yra hematokritas? Ar hematokritas priklauso nuo amžiaus ir lyties? Kokie veiksniai, susiję su paciento, hematokritą mažina ir kokie didina? Kokie veiksniai,susiję su ėminio paėmimu ir saugojimu, hematokritą mažina ir kokie didina? Kokiais atvejais stebima patologinė leukocitozė? Kokiais atvejais stebima fiziologinė leukopenija? Kokiais atvejais stebima patologinė leukopenija? Kaip ENG priklauso nuo amžiaus ir lyties? Kokius žinote ENG mažinančius veiksnius? Kokius žinote ENG didinančius veiksnius? Kokiais patologiniais atvejais ENG padidėja? Kokiais patologiniais atvejais ENG sumažėja? Kas yra retikuliocitai? Ką padeda įvertinti retikuliocitų skaičius? Kokios retikuliocitozės priežastys? Kokios retikuliocitopedijos priežastys? Kokios trombocitų funkcijos? Su kokiais veiksniais gali būti susijusi trombocitozė? Kokiais atvejais stebima patologinė trombocitozė? Kokie veiksniai gali įtakoti trombocitopeniją? Kokiais atvejais stebima fiziologinė trombocitopenija? Kokiais atvejais stebima patologinė trombocitopenija dėl sumažėjusios trombocitų gamybos? Kokiais atvejais stebima patologinė trombocitopenija dėl sumažėjusios trombocitų destrukcijos? Kokiais atvejais stebima patologinė trombocitopenija dėl sumažėjusios trombocitų persiskirstymo esant hipersplenizmui? Kokios nėščiųjų trombocitopenijos priežastys? Ką parodo MCH? Kokia MCH rodiklio diagnostinė reikšmė? Ką parodo MCV? Kokia MCV rodiklio diagnostinė reikšmė? Kokie gali būti morfologiniai eritrocitų pakitimai? Kas tai yra anizocitozė? Kas tai yra poikilocitozė? Kas tai yra hipochromija? Kas tai yra hiperchromija? Kas tai yra polichromatofilija? Kas tai yra anizochromija? Kokius žinote patologinius intarpus eritrocituose? Kaip vertinami morfologiniai eritrocitų pakitimai? Kas tai yra leukograma? Kokiais atvejais stebimas neutrofilų skaičiaus padidėjimas? Kokiais atvejais stebimas neutrofilų skaičiaus sumažėjimas? Kokiais atvejais stebimas bazofilų skaičiaus padidėjimas? Kokiais atvejais stebimas eozinofilų skaičiaus padidėjimas? Kokiais atvejais stebimas eozinofilų skaičiaus sumažėjimas? Kokiais atvejais stebimas limfocitų skaičiaus padidėjimas? Kokiais atvejais stebimas limfocitų skaičiaus sumažėjimas? Kokiais atvejais stebimas monocitų skaičiaus padidėjimas? Kokiais atvejais stebimas monocitų skaičiaus sumažėjimas? Kas tai yra leukeminis plyšys? Kas tai yra leukogramos poslinkis į kairę? Kas tai yra leukogramos poslinkis į dešinę? Kokiais atvejais stebima blastemija?
  Medicina, špera(5 puslapiai)
  2009-10-12
 • Kognityvinė psichologija

  Mąstymo (minties) vaizdinė, sprendinių, sąvokinė formos. Vieta kitų pažinimo procesų kontekste. Mąstymas ir veikla: problemos, uždavinio sprendimas, jo etapai. Mąstymo (minties) vaizdinė, sprendinių, sąvokinė formos. Mąstymo veiksmai, operacijos: analizė ir sintezė, abstrahavimas ir konkretizavimas, palyginimas, apibendrinimas ir kitos. Mąstymo filogenezė: ikikalbinis, archainis mąstymas, sakytinės ir rašytinės kalbos, skaičiavimo atsiradimas ir mąstymas, graikų mąstymo ypatumai. Ikikalbinis mąstymas. Archainis mąstymas. Sakytinės ir rašytinės kalbos atsiradimas. Skaičiavimo atsiradimas ir mąstymas. Graikų mąstymo ypatumai. Mąstymo lygiai. Kalbos samprata, funkcijos ir reikšmė, rūšys. Psicholingvistika, jos problemos, uždaviniai ir metodai. Reprezentacinė kalba. Komunikacinė kalba. Vidinė šneka. N. Chomsky ir psicholingvistikos pradžia. Kalbos ir mąstymo ryšys . Ontogenezė. Filogenezė. Sakymo generavimas: žinios, socialinis ir situacinis kontekstas, tikslai ir motyvai, idėjų transliacija į žodžius ir sakinius, lingvistinis sakinio programavimas ir ekstralingvistinės priemonės. Kalbos suvokimas ir supratimas. Sakinio suvokimas ir supratimas. Pokalbis: supratimas. Tekstas (diskursas) ir jo supratimas. Vaizduotės rūšys. Pasyvioji vaizduotė, jos rūšys, savybės. Vaizduotės kūrimo būdai. Vaizduotės turtingumas. Vaizdinis mąstymas. Vaizduotės aspektai. Vaizdiniai ir vaizduotė. Atminties vaizdiniai. Vaizduotės vaizdiniai ir vaizduote. Mąstymas ir vaizduotė kuriamojoje veikloje (kūryboje).
  Kognityvinė psichologija, špera(28 puslapiai)
  2009-02-13
Puslapyje rodyti po