Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Šperos

Šperos (2046 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įstaigų finansai (3)

  Kokios yra kredito funkcijos? Kokie yra pinigų masės tiesioginio ir netiesioginio reguliavimo metodai? Pinigų multiplikatorius - kas tai? Kaip galima apibūdinti kreditų politika ir tikslu? Kokie yra kreditinių išteklių šaltiniai? Kokie yra svarbiausi kreditavimo sistemą veikiantys veiksniai? Koks yra centrinio banko (CB) vaidmuo kreditų sistemoje? Kaip centrinis bankas reguliuoja pinigų masę? Kokios pagrindinės CB pinigų masės reguliavimo priemonės? Kas sudaro kredito politikos trikampį? Kaip pasiekiamas kredito pelningumas? Kaip pasiekiamas kredito likvidumas? Kaip didinamas kredito saugumas? Kaip mažinama paskolų rizika? Kokios yra kreditoriaus teisės? Kas priklauso kreditų sistemos grandims? Kokios yra paskolų rūšys? Kokios paskolos vadinamos ilgalaikėmis? Kurios paskolos - trumpalaikės ar ilgalaikės yra mažiau likvidžios ir mažiau pelningos? Kaip apibūdinama amortizuojama paskola? Kaip apibūdinamas linijinis paskolos grąžinimo būdas? Kokie yra komercinių kreditų bruožai? Kaip galima apibūdinti sindikuotos paskolos schemą? Kas yra paskolos kompensacinis balansas? Kokios yra neapdraustos paskolos? Kokie yra investicinių paskolų požymiai? Kada suteikiami tęstiniai kreditai finansų kredito įstaigoms? Kokie yra reguliuojamųjų kreditų požymiai? Kokie yra hipotekos kredito bruožai? Kokie požymiai būdingi kredito kortelėms? Kokiais atvejais didėja palūkanų norma? Kaip suvokiamos paprastosios palūkanos? Kas yra bazinė palūkanos norma? Kaip skaičiuojamos sudėtinės palūkanos? Nuo ko priklauso diskontuotų paskolų realusis pelningumas? Kada palūkanų norma ir realusis pelningumas sutampa? Kuo pasižymi specialiųjų atidėjimų normos? Kaip išieškomos probleminės paskolos. Išteklių sudėtis ir klasifikavimo ypatumai. Finansavimo šaltiniai. Finansinių išteklių tyrimo ir vertinimo ypatumai. Finansinių išteklių šaltinių (kapitalo) vertė (kaina). Finansinių išteklių struktūros įvertinimas. Finansinių išteklių poreikio nustatymas. Pagrindinės finansinių išteklių politikos kryptys. Vertybinių popierių rinkos, biudžeto ir kredito rinkos sąveika. Vertybinių popierių rinkos sudedamosios dalys. Finansų rinkos ir vertybinių popierių rinkos sąsaja. Vertybinių popierių rinkos problemos. Vertybinių popierių rinkos infrastruktūra. Vertybinių popierių rinkos dalyvių sudėtis. Vertybinių popierių birža. Emitentų grupės. Finansų maklerio įmonės. Jų kategorijos. Investuotojai. Instituciniai investuotojai. Investuotojų tikslai. Vertybinių popierių rinkos vaidmuo ir funkcijos. Vertybinių popierių klasifikavimas pagal investavimo būdus ir ekonominę prigimtį. Vertybinių popierių klasifikavimas pagal sandorių nuoseklumą. Vertybinių popierių klasifikavimas pagal vertybinių popierių dalyvius. Pirminė ir antrinė rinka. Pinigų rinkos sudedamosios. Trumpalaikiai piniginiai dokumentai. Indeliai ir jų sertifikatai. Indėlių klasifikavimas. Indėliai iki pareikalavimo. Jų savybės. Terminuotieji ir kaupiamieji indėliai. Terminuotųjų ir kaupiamųjų indėlių savybės. Čekiai. Jų įvairovė ir paskirtis. Vyriausybės vertybiniai popieriai. Jų patikimumas ir likvidumas. Vyriausybės taupymo lakštai. Bankų akceptai. Vekseliai. Jų paskirtis. Komerciniai vekseliai. Akcija ir akcininkas. Akcijų kainų rūšys. Įkainavimas. Investicijų į akcijas rizika. Akcijų klasifikavimo požymiai. Vardinės akcijos. Pareikštinės akcijos. Paprastųjų akcijų turtinės ir neturtinės teisės. Privilegijuotos akcijos. Jų rūšys. Akcijų indeksai. Dow Džounso indeksas. Akcijų kurso kilimo kritimo teorija. Nepilnų lotų ir kt. teorijos. VPB indeksų sistema. LITIN 10 indeksas. Dividendų esmė. Akcijų vertės nustatymo būdai. Dividendų politika ir jos teorijos. Irelevantiškumo teorija. "Žvirblis rankoje" teorija. Dividendų politikos išraiškos formos ir priemonės. Dividendų mokėjimo tvarka procesas. Obligacijos esmė. Investicijų į skolos VP rizika. Akcijų ir obligacijų išskirtiniai bruožai. Obligacijų tipai. Obligacijų reitingas. Obligacijos kursas. Obligacijos pajamos. Išvestinių finansinių priemonių esmė. Biržiniai sandoriai ir jų nauda. Nebiržiniai sandoriai. Išankstiniai sandoriai. Jų tipai. Būsimieji sandoriai. Būsimojo sandorio bazė ir kainos. Apsidraudimo sandoriai. Būsimųjų sandorių apsidraudimo tipai. Išankstinių ir būsimųjų sandorių palyginimas. Apsikeitimo sandoris. Pasirinkimo: pirkėjo ir pardavėjo sandoriai. Išankstinio ir pasirinkimo sandorių palyginimas.Investicinių fondų sudėti. Investicinių fondų akcijos. Pinigų rinkos fondai. Pelno fondai. Kapitalo augimo fondai. Pensijų ir kiti fondai. Veiklos neapibrėžtumo lygiai. Veiklos rizika ir jos suvokimo ypatumai. Subjektyvioji ir objektyvioji rizika. Rizikos veiksniai ir jų klasifikavimo ypatumai. Rizikos klasifikavimo bruožai ir ypatumai. Finansinės rizikos suvokimo ir sudėties įvairovė. Projektinės rizikos sudėties ir suvokimo ypatumai. Rizikos valdymas ir jo etapai. Rizikos dydžio ir pasiskirstymo nustatymo ypatumai. Rizikos šaltiniai. Rizikos valdymo metodai ir priemonės. Pagrindiniai investicinio projekto ir jo efektyvumo vertinimo rodikliai. Projektų vertinimas ir atranka pagal nediskontuotus pinigų srautus. Pelningumo rodikliai. Turto panaudojimo efektyvumo rodikliai. Mokumo rodikliai. Nuosavybės rodikliai. Augimo rodikliai. Rinkos rodikliai.
  Finansai, špera(33 puslapiai)
  2009-01-08
 • Istorija (19)

  Renesansas. Renesansas Lietuvoje. Centralizuotų valstybių susikūrimas. Anglija, Prancūzija. Mongolų užkariavimai. Maskvos valstybės iškilimas. Rusija XVI amžiuje. Didieji geografiniai atradimai (XV amžiaus pabaiga - XVI amžiaus pradžia). Religiniai karai. Religinės kovos Vokietijoje. Kovos tarp protestantų ir katalikų Prancūzijoje. Reformacija ir kontrreformacija.
  Visuotinė istorija, špera(4 puslapiai)
  2006-03-30
 • Istorija (40)

  Senosios civilizacijos: Egiptas, Tarpupis (Mesopotamija). Pagrindiniai senųjų civilizacijų požymiai ir svarbiausi laimėjimai. Senovės Graikijos ir Romos civilizacijos. Krikščionybės atsiradimas ir plitimas. Europos vidurinių amžių visuomenės, politinės santvarkos ir kultūros bruožai. Lietuvos valstybė nuo susidarymo iki Liublino. Lenkijos-Lietuvos valstybės raida XVI – XVIII amžiuje. Švietimo epocha ir jos nulemti politiniai – visuomeniniai ryšiai. Lietuva Rusijos imperijos sudėtyje. Politinės, ekonominės ir socialinės pasaulio raidos XIX amžiaus bruožai. Pirmasis pasaulinis karas ir jo padariniai. Pasaulis ir Lietuva tarp dviejų pasaulinių karų. Antrasis pasaulinis karas ir jo padariniai. Pasaulis ir Lietuva XX amžiaus II–joje pusėje. Pasaulis ir Lietuva XX amžiaus 10–jame dešimtmetyje. Politinis šiuolaikinės visuomenės gyvenimas.
  Visuotinė istorija, špera(17 puslapių)
  2007-10-01
 • Istorija (44)

  Senovės rytų civilizacijos. Mesopotamija. Mesopotamijos suvienijimo etapai. Šumerai. Finikiečiai. Senovės Egiptas. Politinė Egipto raida. Politinė sistema. Religija. Raštas. Monumentalioji architektūra. Senovės Graikija. Istorijos chronologija. Senovės Roma. Atėnų demokratija. Formavimasis. Pagrindiniai bruožai. Graikų-persų karai (500-449 metais Pr. Kr.). Peloponeso karai (431-404 metais Pr. Kr.). Ankstyvoji krikščionybė. Krikščionybės plitimo prielaidos. Baltai. Viduriniai amžiai. Islamo pasaulis. Mongolai-totoriai. Politinė raida. Feodaliniai santykiai. Bažnyčia viduramžiais. Viduramžių kultūra. Lietuvos valstybės susikūrimas. Mindaugo valstybės reikšmė. Dinastinė valdžia Lietuvoje. Krėvos sutartis. Lietuvos krikštas. Krikščionybės įvedimo reikšmė. Vytauto valdymas (1392-1430 metai) Kodėl Vytautas didysis? Kovos dėl sosto po Vytauto mirties. Lietuvos valstybė XVI amžiuje. Prekyba ir miestai. Valstybės valdymas XVI amžiuje. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) silpnėjimas. Kazimiero privilegija bajorams. Juridinis baudžiavos įteisinimas. Reformos tikslai. Liublino unija. Liublino unijos (1569 metų) priežastys. Liublino unijos pasekmės. Lietuva Abiejų Tautų Respublikos (ATR) sudėtyje. Trečiasis (III) Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) statutas (1588 metais). Naujųjų amžių pradžia. Didieji geografiniai atradimai. Didžiųjų geografinių atradimų reikšmė ir padariniai. Mokslo ir meno raida. Renesansas. Reformacija ir kontrreformacija Europoje. Reformacijos priežastys. Reformacijos pergalė Vokietijoje. Anglikonų bažnyčia. Renesansas, reformacija ir kontrreformacija Lietuvoje. Reformacijos žlugimo priežastys. Žymiausi XIV - XVII amžiaus Lietuvos architektūros paminklai. Naujieji laikai. Kapitalistinių santykių atsiradimas. Kapitalizmas Anglijoje. Anglijos iškilimas pasaulinėje jūrų prekyboje. Anglijos revoliucija. Švietimo amžius. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) susikūrimas. Nepriklausomybės karo priežastys (1775-1783 metai). Konstitucija (1787 metai). Didžioji Prancūzijos revoliucija (1789-1794 metai). Revoliucijos priežastys. Kuo reikšminga Prancūzijos revoliucija? Abiejų Tautų Respublikos (ATR) politinis smukimas ir žlugimas XVII - XVIII amžiuje. Valstybės silpnumo priežastys. Abiejų Tautų Respublikos (ATR) žlugimo priežastys. Napoleono Bonaparto epocha. Europa ir pasaulis XIX amžiuje. Pramonės revoliucija ir socialinės permainos. Svarbiausios XIX amžiaus politinės-idėjinės srovės. XIX amžiaus pirmosios pusės revoliucijos Europoje. Tautų pavasaris. Pokyčiai Europos politiniame žemėlapyje. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) pilietinis karas 1861-1865 metais. Imperializmas. Valstybinės priklausomybės formos. Lietuva Rusijos imperijos sudėtyje. Kultūrinis ir lituanistinis sąjūdis. 1830-1831 metų sukilimas. Baudžiavos panaikinimas Lietuvoje. 1863-1864 metų sukilimas. Sukilimo priežastys. Lietuvių tautinis sąjūdis. Pasaulietiniai nelegalūs leidiniai. 1905 metų revoliucija ir didysis Vilniaus seimas. Spaudos draudimas. Nuo etninės prie politinės tautos. Pirmasis pasaulinis karas. Rusija pirmojo pasaulinio karo metais. Ekonominė politika Rusijoje. Lietuva pirmojo pasaulinio karo metais. Versalio sistema. Naujausiųjų laikų istorija. Naujausiųjų laikų Lietuvos valstybės susikūrimas. Kovos dėl nepriklausomybės. Lietuvos valstybės pagrindų sukūrimas. Demokratijos ir diktatūros 1919-1939 metais. Italija–fašizmo poligonas. Vokietija 1919-1939 metais. Stalino diktatūra. Stalinizmo bruožai. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) klestėjimas, krizė ir naujasis kursas. Lietuva 1918-1940 metais. Parlamentarizmo laikotarpis. 1926 metų gruodžio 17 d. valstybės perversmas. Lietuva prezidentinės respublikos laikotarpiu (1926-1940 metais). Antrasis pasaulinis karas. Tarptautiniai santykiai 1938-1939 metais. Lietuvos padėtis. Antrojo pasaulinio karo pradžia. Lietuvos okupacija ir aneksija. Karo eiga. Lietuva nacių okupacijos metais. Karo pabaiga ir padariniai. Šaltojo karo epocha. Teritoriniai-politiniai pokyčiai. Du blokai. SSRS raida šaltojo karo laikotarpiu. Varžybos: laimėjimai ir praradimai. Konfliktas artimuosiuose rytuose. Lietuva antrosios sovietų okupacijos metais. Rezistencinis sąjūdis (1944-1953 metais). Pasaulinės komunizmo sistemos žlugimas. Komunistinio bloko iširimas. SSRS griuvimas. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas. Mokslo ir technikos revoliucija. Globaliniai pokyčiai.
  Istorija, špera(92 puslapiai)
  2008-01-30
 • Istorija (5)

  Istorijos datos nuo 2 tūkstantmečių pr. Kr. iki XX (20) amžiaus vidurio.
  Istorija, špera(6 puslapiai)
  2005-10-03
 • Istorinė gramatika

  Daiktavardis. Daiktavardžių kamienai. Skaičiaus kategorija. Linksnio kategorija. Kamienai. Įvardžiuotiniai būdvardžiai. Skaitvardis. Veiksmažodis. Atematiniai veiksmažodžiai. Tariamoji nuosaka. Liepiamoji nuosaka. Sangrąžiniai veiksmažodžiai. Dalyvis. Veikiamieji dalyviai. Būdinys. Siekinys. Dauginiai skaitvardžiai. Kuopiniai skaitvardžiai. Kelintiniai skaitvardžiai. Tematiniai veiksmažodžiai. Esamasis laikas. Intarpiniai veiksmažodžiai. Prieveiksmis. Daiktavardiniai prieveiksmiai. Neveikiamieji dalyviai. Įvardis. Negimininiai įvardžiai. Būtasis kartinis laikas. Būtasis dažninis laikas. Būsimasis laikas (futūras). Veiksmažodiniai prieveiksmiai. Prielinksnis. Geidžiamoji nuosaka. Reikiamybės dalyviai. Padalyvis. Pusdalyvis. Bendratis.
  Gramatika, špera(6 puslapiai)
  2007-05-11
 • Išteklių ekonomika

  Ekonomikos mokslo esmė ir trumpa jos raidos apžvalga. Šiuolaikinė ekonomikos mokslo samprata ir turinys. Ekonomikos mokslo sistema. Išteklių ekonomikos objektas ir metodai. Išteklių samprata ir klasifikavimas. Išteklių ekonominė reikšmė. Gamtos ištekliai ir jų naudojimas. Gamybos veiksniai ir jų klasifikavimas. Žemės ūkio išteklių naudojimo ypatumai. Gamtos išteklių naudojimo efektyvumas. Rinkų samprata ir funkcijos. Rinkų funkcionavimo sąlygos. Rinkų klasifikavimas. Žemės ūkio rinkos ir jų segmentai. Išteklių rinkų mechanizmų veikimo specifika. Gamybos išteklių įsigijimo ir jų derinių parinkimo teoriniai kriterijai. Žemės naudojimo ir jos rinkos ypatumai. Žemės administracinė ir informacinė sistema. Lietuvos žemės fondas ir jo pasiskirstymas pagal paskirtį ir nuosavybės formas. Žemės ūkio naudmenos ir jų naudojimas.
  Ekonomika, špera(6 puslapiai)
  2006-03-20
 • Išteklių ekonomika (2)

  Įvadas į išteklių ekonomiką. Ekonomikos mokslas ir jo susiformavimas. Išteklių ekonomikos objektas ir uždaviniai. Išteklių ir gamybos veiksnių esmė, reikšmė ir klasifikavimas. Išteklių vaidmuo rinkos ekonomikos procesuose. Išteklių klasifikavimas. Gamybos ištekliai ir jų racionalaus naudojimo veiksniai. Gamtos ištekliai. Ekonominiai ištekliai ir jų racionalaus naudojimo veiksniai. Gamybos veiksnių esmė ir klasifikavimas. Gamybos išteklų ekonomika, efektyvumas ir jo rodiklių sistema. Gamybos išteklių rinkos ir jų funkcionavimo specifika. Rinkų samprata ir funkcijos. Rinkų funkcionavimo sąlygos.
  Ekonomika, špera(6 puslapiai)
  2007-05-02
 • Kaimo turizmas (8)

  Kaimo turizmo apibrėžimų analizė. Kaimo turizmo esminiai skirtumai, privalumai, trūkumai. Kaimo turizmo įtaka kaimo turizmo įtaka kaimo vietovėms. Svarbiausi kaimo turizmo raidos Lietuvoje etapų bruožai. Lietuvos kaimo turizmo priešistorės apžvalga. Lietuvos kaimo turizmo tarpukaryje apžvalga. Kaimo turizmo kolūkinės sistemos periode apžvalga. Kaimo turizmo nepriklausomoje Lietuvoje apžvalga. Keliavimo į kaimo vietoves prielaidos. Turistų tipai, rekreaciniai poreikiai. Rekreacinių kaimo turizmo išteklių ypatumai. Kaimo turizmo išteklių vertinimo metodika. Kaimo turizmo apgyvendinimo įstaigų tipai, įstaigų savitumai. Kaimo sodybos tipologiniai ypatumai. Pakomentuoti: profesionalus svečių aptarnavimas kaimo turizmo sodybose. Kaimo turizmo paslaugų įvaizdžio formavimas. Maitinimo paslaugos kaimo turizmo versle. Maitinimo paslaugų ypatumai. Kaimo turizmo paslaugų įvaizdžio formavimas. Įvaizdis ir jo formavimo priemonės. Rekreacinės veiklos kaime galimybių ypatumai. Rekreaciniai įrenginiai kaimo aplinkoje. Rekreacijos organizavimas kaimo aplinkoje. Veiklos kaime formos. Kaimo turizmo produktas, paklausa ir pasiūla. Kaimo turizmo paslaugų kokybė. Svetingumo esmė kaimo turizmo verslo organizavime. Sodybos šeimininko įvaizdis. Lietuvos kaimo turizmo paslaugų teikėjo charakteristika. Kaimo turizmo paslaugų informacinė sistema. Reklamos ypatumai. Kaimo turizmo politikos Lietuvoje ypatumai. Veiklos koordinavimo sistema, priemonės. Kaimo turizmo verslo planavimo ir organizavimo ypatumai. Kaimo turizmo verslo nauda ir sąnaudos. Kaimo turizmo verslo valdybos pagrindai. Priemonės. Kaimo turimo marketingo ypatumai. Marketingo kompleksas ir aplinka. Kainodara kaimo turizmo versle. Kainodaros ypatumai. Kaimo turizmo paslaugų rėmimo kompleksas. Paslaugų populiarinimas. Kaimo turizmo plėtros kryptys ir tendencijos. Kaimo turizmo plėtros optimizavimo priemonės.
  Turizmas, špera(7 puslapiai)
  2006-11-07
 • Kainodara (10)

  Kas yra kaina? Kainos funkcijos. Kainų nustatymo proceso nuoseklumas. Pagrindinės kainodaros metodų grupės. Kainų lygio ir dinamikos veiksnių grupės. Veiksniai, lemiantys visuomeniškai būtinų darbo sąnaudų dydį ir struktūrą. Kainos nustatymo ypatumai tobulos (grynosios) konkurencijos rinkoje. Kainos nustatymo ypatumai monopolinėje rinkoje. Kainos nustatymo ypatumai monopolinės konkurencijos rinkoje. Kainos nustatymo ypatumai oligopolinėje rinkoje. Kainų nustatymo veiksniai. Ką vadiname ekonomija dėl veiklos diapazono? Išvardinkite priežastis, lemiančias masto ekonomiją. Išlaidų klasifikavimas pagal išlaidų rūšis. Išlaidų klasifikavimas pagal priklausomybę nuo veiklos apimties. Išlaidų klasifikavimas pagal susidarymo vietą. Išlaidų klasifikavimas pagal funkcionavimo sritis. Išlaidų klasifikavimas pagal ryšį su technologijos procesu. Kintamosios išlaidos. Pastoviosios išlaidos. Kaip galima suklasifikuoti pastoviąsias išlaidas? Bendrosios pastovios išlaidos. Kaip galima suskirstyti kintamąsias išlaidas pagal jų elgesį? Kada sakome, kad bendros pastoviosios išlaidos yra viršytos? Kada sakome, kad bendros pastoviosios išlaidos yra nevisiškai paskirstytos? Pilnosios išlaidų kalkuliavimo sistemos esmė. Dalinės išlaidų kalkuliavimo sistemos esmė. Dalinės išlaidų kalkuliavimo sistemos trūkumai. Kas yra prekės vertė? Produkto ekonominė vertė. Diferencijuota vertė. Standartinė vertė. Išvardinkite veiksnius turinčius įtakos vertės suvokimui. Elastingumas ir jo dydžiai. Kainodaros (kainų nustatymo) tikslai. Galimos kainų politikos kryptys. Nuo ko priklauso galutinė kaina ir nuolaidos? Kokius žinote kainos nustatymo būdus? Nenuostolingumo kainos nustatymo metodo esmė. Nenuostolingumo kainos nustatymo metodo trūkumai. Privalumai? Į paklausą orientuotos kainos nustatymo metodo esmė. Į konkurentus orientuotos kainos nustatymo metodo esmė. Einamosios kainos metodo esmė. Kainos nustatymo sekant konkurentus metodo esmė. Konkurencinių pasiūlymų metodo esmė. Kainos nustatymo bendrųjų (visuminių) kaštų metodu esmė. Kainos nustatymo bendrųjų (visuminių) kaštų metodu privalumai ir trūkumai. Kainos nustatymo kintamųjų kaštų (tiesioginių sąnaudų) metodu esmė. Tipinis produkto gyvavimo ciklas. Pelno gavimo priklausomybė nuo ciklo stadijos. Kaip siejasi kainodara ir produkto gyvavimo ciklas. Naujo produkto kainodaros ypatumai. Kainodaros ypatumai augimo stadijoje. Kainodaros ypatumai brandos stadijoje. Kainodaros ypatumai smukimo stadijoje. Funkcinių nuolaidų esmė. Kiekybinių nuolaidų esmė. Mokėjimo nuolaidų tikslas. Kas yra skonto nuolaida? Kainų strategijos. "Nugriebimo" strategijos esmė. Kada taikytina "nugriebimo" strategija? Skverbimosi strategijos esmė. Kainos ir kokybės strategijos esmė. Į konkurentus orientuotos strategijos esmė. Lanksčios kainų strategijos esmė.(diferencijuotų kainų strategija). Išvardinkite sąlygas būtinas kainų diferencijavimui (diskriminacijai)? Ką reiškia kainų diferencijavimas? Ką reiškia I laipsnio kainų diskriminacija (diferencijavimas)? Ką reiškia II laipsnio kainų diskriminacija? Ką reiškia III laipsnio kainų diskriminacija? INCOTERMS sąlygų tikslai. INCOTERMS sąlygų esmė. Įsipareigojimai ir rizika pagal INCOTERMS taisyklių E grupę. Įsipareigojimai ir rizika pagal INCOTERMS taisyklių F grupę. Įsipareigojimai ir rizika pagal INCOTERMS taisyklių C grupę. Įsipareigojimai ir rizika pagal INCOTERMS taisyklių D grupę. Kokius pagrindinius momentus apima kiekviena INCOTERMS sąlyga? Kas yra rinkos segmentacija? Kas yra rinkos segmentacija? Segmentų atskyrimo barjerai. Išvardinkite rinkos segmentavimo tipus. Išvardinkite rinkos segmentavimo tipus. Rinkos segmentavimo pagal pirkimo vietą esmė. Apimties nuolaidų taikymo tikslas ir esmė. Rinkos segmentavimo pagal produkto modelį esmė. Kaip prognozuojamos kainos? Kainų prognozavimo metodai. Ekonominio matematinio kainų prognozavimo esmė. Valstybinio kainų reguliavimo ilgalaikiai tikslai. Kokiais būdais valstybė gali reguliuoti kainas rinkoje? Ekonominio valstybės kainų reguliavimo esmė. Administracinio valstybės kainų reguliavimo esmė.
  Rinkodara, špera(11 puslapių)
  2007-01-31
 • Kainodara (13)

  Kas yra kaina? Kainos funkcijos. Kainų nustatymo proceso nuoseklumas. Pagrindinės kainodaros metodų grupės. Kainų lygio ir dinamikos veiksnių grupės. Veiksniai, lemiantys visuomeniškai būtinų darbo sąnaudų dydį ir struktūrą. Kainos nustatymo ypatumai tobulos (grynosios) konkurencijos rinkoje. Kainos nustatymo ypatumai monopolinėje rinkoje. Kainos nustatymo ypatumai monopolinės konkurencijos rinkoje. Kainos nustatymo ypatumai oligopolinėje rinkoje. Kainų nustatymo veiksniai. Ką vadiname ekonomija dėl veiklos diapazono? Išvardinkite priežastis, lemiančias masto ekonomija. Išlaidų klasifikavimas pagal išlaidų rūšis. Kintamosios išlaidos. Pastovios išlaidos. Kaip galima suklasifikuoti pastoviąsias išlaidas? Kas yra bendrosios pastovios išlaidos? Kada sakome, kad bendrosios pastovios išlaidos yra viršytos? Kada sakome, kad bendrosios pastovios išlaidos yra nevisiškai paskirstytos? Pilnosios išlaidų kalkuliavimo sistemos esmė. Dalinės išlaidų skaičiavimo sistemos esmė. Dalinės išlaidų kalkuliavimo sistemos trūkumai. Kas yra prekės vertė? Produkto ekonominė vertė. Diferencijuota vertė. Standartinė vertė. Išvardinkite veiksnius, turinčius įtakos vertės suvokimui. Elastingumas ir jo dydžiai. Kainodaros (kainų nustatymo) tikslai. Galimos kainų politikos kryptys. Nuo ko priklauso galutinė kaina ir nuolaidos? Kainodaros būdai. Nenuostolingumo kainos nustatymo metodo esmė. Nenuostolingumo kainos nustatymo metodo trūkumai. Į paklausą orientuotos kainos nustatymo metodo esmė. Į konkurentus orientuotos kainos nustatymo metodo esmė. Einamosios kainos metodo esmė. Kainos nustatymo sekant konkurentus metodo esmė. Konkurencinių pasiūlymų metodas. Kainos nustatymo bendrųjų (visuminių) kaštų metodo esmė. Kainos nustatymo bendrųjų (visuminių) kaštų metodu trūkumai ir privalumai. Kainos nustatymo kintamųjų kaštų (tiesioginių sąnaudų) metodu esmė. Tipinis produkto gyvavimo ciklas. Pelno gavimo priklausomybė nuo ciklo stadijos. Kaip siejasi kainodara ir produkto gyvavimo ciklas. Kuo remiasi produkto gyvavimo ciklo koncepcija kainodaroje ir kokie čia veiksniai įvertinami. Naujo produkto kainodaros ypatumai. Kainodaros ypatumai augimo stadijoje. Kainodaros ypatumai brandos stadijoje. Kainodaros ypatumai smukimo stadijoje. Planinių nuolaidų esmė. Nuolaidos naujos prekės pardavimui skatinti tikslas ir esmė. Kiekybinių nuolaidų esmė. Kas yra skonto nuolaida? Augimo lūžio taško analizės esmė. Kainų strategijos. "Nugriebimo" strategijos esmė. Kada taikytina nugriebimo strategija. Skverbimosi strategijos esmė. Kainos ir kokybės strategijos esmė. Lanksčios kainos (rinkos segmentavimo) strategijos esmė. Kainų politikos ir strategijos rengimo etapai. Išvardinkite sąlygas būtinas kainų diferencijavimui. Ką reiškia kainų diferencijavimas? Ką reiškia I laipsnio kainų diskriminacija (diferencijavimas)? Ką reiškia II laipsnio kainų diskriminacija? Ką reiškia III laipsnio kainų diskriminacija? INCOTERMS sąlygų tikslai. INCOTERMS sąlygų esmė. Įsipareigojimai ir rizika pagal INCOTERMS taisyklių E grupę. Įsipareigojimai ir rizika pagal INCOTERMS taisyklių F grupę. Įsipareigojimai ir rizika pagal INCOTERMS taisyklių C grupę. Įsipareigojimai ir rizika pagal INCOTERMS taisyklių D grupę. Kokius pagrindinius momentus apima kiekviena INCOTERMS sąlyga? Kas yra rinkos segmentacija. Rinkos segmentavimo esmė. Segmento atskyrimo barjerai. Išvardinkite pagrindinius rinkos segmentavimo tipus. Rinkos segmentavimo pagal pirkėją esmė. Rinkos segmentavimas pagal pirkimo vietą. Rinkos segmentavimas pagal pirkimo laiką. Rinkos segmentavimo pagal pirkimo kiekį esmė. Apimties nuolaidų taikymo tikslas ir esmė. Užsakymo dydžio nuolaidų taikymo tikslas ir esmė. Ką vadiname žingsnine (step) nuolaida. Rinkos segmentavimas pagal produkto modelį esmė. Rinkos segmentavimo sujungiant produktus esmė. Pateikite segmentavimo pagal pirkėją pavyzdžių. Pateikite segmentavimo pagal pirkimo vietą pavyzdžių. Pateikite segmentavimo pagal produkto modelį pavyzdžių. Pateikite segmentavimo pagal pirkimo kiekį pavyzdžių. Pateikite segmentavimo pagal produkto modelį pavyzdžių. Pateikite segmentavimo sujungiant produktus pavyzdžių. Kaip prognozuojamos kainos? Kainų prognozavimo metodai. Ekonominio matematinio kainų prognozavimo esmė. Valstybinio kainų reguliavimo ilgalaikiai tikslai. Kokiais būdais valstybė gali reguliuoti kainas rinkoje? Ekonominio valstybės kainų reguliavimo esmė. Administracinio valstybės kainų reguliavimo esmė. Svarbiausi valstybinio kainų reguliavimo trūkumai.
  Rinkodara, špera(25 puslapiai)
  2007-02-28
 • Kainodara (16)

  Kas yra kaina? Kainos funkcijos. Kainų nustatymo proceso nuoseklumas. Pagrindinės kainodaros metodų grupės. Kainų lygio ir dinamikos veiksnių grupės. Veiksniai, lemiantys visuomeniškai būtinų darbo sąnaudų dydį ir struktūrą. Kainos nustatymo ypatumai tobulos (grynosios) konkurencijos rinkoje. Kainos nustatymo ypatumai monopolinėje rinkoje. Kainos nustatymo ypatumai monopolinės konkurencijos rinkoje. Kainos nustatymo ypatumai oligopolinėje rinkoje. Kainų nustatymo veiksniai. Ką vadiname ekonomija dėl veiklos diapazono? Išvardinkite priežastis, lemiančias masto ekonomiją. Išlaidų klasifikavimas pagal išlaidų rūšis. Išlaidų klasifikavimas pagal priklausomybę nuo veiklos apimties. Išlaidų klasifikavimas pagal susidarymo vietą. Išlaidų klasifikavimas pagal funkcionavimo sritis. Išlaidų klasifikavimas pagal ryšį su technologijos procesu. Kintamosios išlaidos. Pastoviosios išlaidos. Kaip galima suklasifikuoti pastoviąsias išlaidas? Bendrosios pastovios išlaidos. Kaip galima suskirstyti kintamąsias išlaidas pagal jų elgesį? Kada sakome, kad bendros pastoviosios išlaidos yra viršytos? Kada sakome, kad bendros pastoviosios išlaidos yra nevisiškai paskirstytos? Pilnosios išlaidų kalkuliavimo sistemos esmė. Dalinės išlaidų kalkuliavimo sistemos esmė. Dalinės išlaidų kalkuliavimo sistemos trūkumai. Kas yra prekės vertė? Produkto ekonominė vertė. Diferencijuota vertė. Standartinė vertė. Išvardinkite veiksnius turinčius įtakos vertės suvokimui. Elastingumas ir jo dydžiai. Kainodaros (kainų nustatymo) tikslai. Galimos kainų politikos kryptys. Nuo ko priklauso galutinė kaina ir nuolaidos? Kokius žinote kainos nustatymo būdus? Nenuostolingumo kainos nustatymo metodo esmė. Nenuostolingumo kainos nustatymo metodo trūkumai. Privalumai? Į paklausą orientuotos kainos nustatymo metodo esmė. Į konkurentus orientuotos kainos nustatymo metodo esmė. Einamosios kainos metodo esmė. Kainos nustatymo sekant konkurentus metodo esmė. Konkurencinių pasiūlymų metodo esmė. Kainos nustatymo bendrųjų (visuminių) kaštų metodu esmė. Kainos nustatymo bendrųjų (visuminių) kaštų metodu privalumai ir trūkumai. Kainos nustatymo kintamųjų kaštų (tiesioginių sąnaudų) metodu esmė. Tipinis produkto gyvavimo ciklas. Pelno gavimo priklausomybė nuo ciklo stadijos. Kaip siejasi kainodara ir produkto gyvavimo ciklas. Naujo produkto kainodaros ypatumai. Kainodaros ypatumai augimo stadijoje. Kainodaros ypatumai brandos stadijoje. Kainodaros ypatumai smukimo stadijoje. Funkcinių nuolaidų esmė. Kiekybinių nuolaidų esmė. Mokėjimo nuolaidų tikslas. Kas yra skonto nuolaida? Kainų strategijos. "Nugriebimo" strategijos esmė. Kada taikytina "nugriebimo" strategija? Skverbimosi strategijos esmė. Kainos ir kokybės strategijos esmė. Į konkurentus orientuotos strategijos esmė. Lanksčios kainų strategijos esmė.(diferencijuotų kainų strategija). Išvardinkite sąlygas būtinas kainų diferencijavimui (diskriminacijai)? Ką reiškia kainų diferencijavimas? Ką reiškia I laipsnio kainų diskriminacija (diferencijavimas)? Ką reiškia II laipsnio kainų diskriminacija? Ką reiškia III laipsnio kainų diskriminacija? INCOTERMS sąlygų tikslai. INCOTERMS sąlygų esmė. Įsipareigojimai ir rizika pagal INCOTERMS taisyklių E grupę. Įsipareigojimai ir rizika pagal INCOTERMS taisyklių F grupę. Įsipareigojimai ir rizika pagal INCOTERMS taisyklių C grupę. Įsipareigojimai ir rizika pagal INCOTERMS taisyklių D grupę. Kokius pagrindinius momentus apima kiekviena INCOTERMS sąlyga? Kas yra rinkos segmentacija? Rinkos segmentavimo esmė. Segmentų atskyrimo barjerai. Išvardinkite rinkos segmentavimo tipus. Rinkos segmentavimo pagal pirkėją esmė. Rinkos segmentavimo pagal pirkimo vietą esmė. Apimties nuolaidų taikymo tikslas ir esmė. Rinkos segmentavimo pagal produkto modelį esmė. Kaip prognozuojamos kainos? Kainų prognozavimo metodai. Ekonominio matematinio kainų prognozavimo esmė. Valstybinio kainų reguliavimo ilgalaikiai tikslai. Kokiais būdais valstybė gali reguliuoti kainas rinkoje? Ekonominio valstybės kainų reguliavimo esmė. Administracinio valstybės kainų reguliavimo esmė. Svarbiausi valstybinio kainų reguliavimo trūkumai.
  Mikroekonomika, špera(11 puslapių)
  2007-05-22
 • Kainodara (3)

  Kaina. Kainos funkcijos. Kainų nustatymo proceso nuoseklumas. Pagrindinės kainodaros metodų grupės. Valstybės įstatymai ir administraciniai aktai laikytini kainas formuojančiais veiksniais. Kainos nustatymo ypatumai tobulos (grynosios) konkurencijos rinkoje. Kainos nustatymo ypatumai monopolinėje rinkoje. Kainos nustatymo ypatumai monopolinės konkurencijos rinkoje. Kainų nustatymo veiksniai. Kas yra prekės vertė? Kainodaros (kainų nustatymo) tikslai. Galimos kainų politikos kryptys. Nuo ko priklauso galutinė kaina ir nuolaidos? Kada taikytina didelė kaina? Kada taikytina mažų kainų politika? Kainodaros būdai. Nenuostolingumo kainos nustatymo metodo esmė. Nenuostolingumo kainos nustatymo metodo trūkumai. Elastingumas ir jo dydžiai. Į paklausą orientuotos kainos nustatymo metodo esmė. Į konkurentus orientuotos kainos nustatymo metodo esmė. Kainos nustatymo sekant konkurentus metodo esmė. Kainos nustatymo bendrųjų (visuminių) kaštų metodo esmė. Kainos nustatymo bendrųjų (visuminių) kaštų metodu trūkumai. Kainos nustatymo kintamųjų kaštų (tiesioginių sąnaudų) metodu esmė. Tipinis produkto gyvavimo ciklas. Pelno gavimo priklausomybė nuo ciklo stadijos. Kaip siejasi kainodara ir produkto gyvavimo ciklas. Naujo produkto kainodaros ypatumai. Kainodaros ypatumai augimo stadijoje. Kainodaros ypatumai brandos stadijoje. Kainodaros ypatumai smukimo stadijoje. Funkcinių nuolaidų esmė. Kiekybinių nuolaidų esmė. Mokėjimo nuolaidų tikslas. Išvardinkite kainų nuolaidų taikymo valdomus objektus. Kas yra skonto nuolaida? Prekių asortimento kainų nustatymo atvejai. Diskriminacinių kainų nustatymo atvejai. Rinkoje egzistuojančių prekių kainų variantai. Kainų strategijos. "Nugriebimo" strategijos esmė. Skverbimosi strategijos esmė. Kainos ir kokybės strategijos esmė. Į konkurentus orientuotos strategijos esmė. Ką reiškia kainų diferencijavimas? Ką reiškia I laipsnio kainų diskriminacija (diferencijavimas)? reiškia II laipsnio kainų diskriminacija? Ką reiškia III laipsnio kainų diskriminacija? Kainų diferencijavimo taikymo sritys. Kaip prognozuojamos kainos? Kainų prognozavimo metodai. Ekonominio matematinio kainų prognozavimo esmė. Valstybinio kainų reguliavimo ilgalaikiai tikslai. Kokiais būdais valstybė gali reguliuoti kainas rinkoje. Ekonominio valstybės kainų reguliavimo esmė. Administracinio valstybės kainų reguliavimo esmė. Svarbiausi valstybinio kainų reguliavimo trūkumai. Kas yra kontraktas? Koks kontrakto sudarymo tikslas? Kokia kontrakto sudarymo esmė? Kontrakto subjektas. Kontrakto objektas. Laikoma, kad kontraktas sudarytas, kai... Kas tai yra kontrahentas? Kuo remiasi Lietuvos Respublikos (LR) kontraktų sudarymo teisė? Vienos konvencijos, parašytos 1980m. tikslai. GATT tikslas. Oferta. Paprastoji (viešoji) oferta. Tvirtoji oferta. Išvardinkite, kokius žinote prekinius dokumentus. Išvardinkite, kokius žinote transporto dokumentus. Išvardinkite, kokius žinote muitinės dokumentus. Išvardinkite pagrindines atsiskaitymo už prekes formas. Kas yra čekis? Kas tai yra vekselis? Įsakomasis vekselis. Paprastasis vekselis. Kas yra indosamentas? Išvardinkite pagrindines mokėjimo sąlygas rizikos mažėjimo eksportuotojui tvarka. Ką reiškia avaliuoti vekselį? Atsiskaitymo bankiniu pavedimu esmė. Atsiskaitymo dokumentiniu akredityvu esmė. Atsiskaitymų inkaso esmė. Atsiskaitymo pagal kontraktą mokėjimo valiutos pasirinkimas. INCOTERMS sąlygų tikslai. INCOTERMS sąlygų esmė. Įsipareigojimai ir rizika pagal INCOTERMS taisyklių E grupę. Įsipareigojimai ir rizika pagal INCOTERMS taisyklių F grupę. Įsipareigojimai rizika pagal INCOTERMS taisyklių C grupę. Įsipareigojimai ir rizika pagal INCOTERMS taisyklių D grupę. Kokius pagrindinius momentus apima kiekviena INCOTERMS sąlyga? Kontrakto turinys. Kontraktų rūšys. Komercinių kontraktų rūšys. Pirkimo-pardavimo kontraktų rūšys. Faktoringo esmė. Forfeitingo esmė. Krilingo esmė. Lizingo esmė. Know-how kontraktų esmė. Konsignacijos esmė. Barterinių operacijų esmė. Išankstinių finansinių sandorių esmė. Frančizės esmė.
  Rinkodara, špera(14 puslapių)
  2005-09-04
 • Kainodara ir konkurencija

  Kainos svarba ekonomikos teorijos ir marketingo požiūriu. Teorinių kainodaros modelių išvados. Skirtingas požiūris vertinant teorijos taikymo galimybes praktikoje. Kainų politikos ir kainodaros strategijos samprata. Kainos lygį ir kainodaros strategiją lemiantys veiksniai. Kainų politikos tikslai. Kainodara savikainos pagrindu. Prekės naudingumu grindžiama kainodara. Kainų nustatymas įvertinant konkurenciją. Informacijos apie sąnaudas svarba. Kainų analizei svarbių sąnaudų identifikavimas. Išlaidų klasifikavimas ir klasifikavimo požymių ryšys. Išlaidų įvertinimo apskaičiuojant gaminio savikainą problemos. Kainos pilnosios savikainos pagrindu išraiška. Norimo pelningumo pagrindimo principai nustatant kainą pilnosios savikainos pagrindu. Kainos nustatymas, kai pelno dydis skaičiuojamas proporcingai vidinėms išlaidoms. Alternatyviųjų kaštų įvertinimas nustatant kainas. Kintamųjų išlaidų metodas: esmė, pranašumai. Patobulintas kintamųjų išlaidų metodas. Kainos nustatymas ribinių išlaidų pagrindu. Pelno elastingumas veiklos apimčiai ir kainų pokyčiui. Konkurencijos samprata. Koncepcija ir analizės schema. Konkurencijos lygį lemiantys veiksniai. Konkurencijos metodai ir konkurencinės strategijos. Strateginė elgsena ir konkurencinė orientacija. Likutinės paklausos kreivė ir jos elastingumas. Diferencijavimo poveikis paklausos kreivei. Rinkos samprata, rodikliai (monopolijos, oligopolijos atvejai). Rinkos galia ir konkurencinis įmonės pranašumas. Dominuojančios įmonės kainos nustatymas, kai naujos įmonės negali įeiti į rinką. Smulkiosios ir dominuojanti įmonė. Dominuojančios įmonės kainos nustatymas esant laisvam įėjimui į rinką. Kainų nustatymas orientuojantis į rinkos kainas: principai ir metodai. Kaina kaip konkurencingumo integralinio rodiklio elementas. Kaina kaip konkurencinės strategijos elementas. Rinkos dalies nustatymas. Statistinis rinkos dalies vertinimas. Konkurentų reakcija į kainos pakeitimą lemiantys veiksniai. Kainų keitimo efekto analizė: galimybių medžio logika. Kaštų įvertinimas kainų keitimo strategijoje. Bendrojo pelningumo pokyčiai keičiant kainą. Kainų didinimo strategija ir taktika. Paklausos įvertinimo problemos ir principai. Paklausos elastingumo tyrimo metodai, naudingumas, ir ribotumas. Klasikinė vartotojų elgsenos ekonominė analizė. Produkto naudingumo įvertinimo principas ir modeliai. Kainų ir kokybės ryšys ir jo priežastys.
  Rinkodara, špera(16 puslapių)
  2005-10-28
 • Kalbos kultūra (68)

  Kalbos kultūra siaurąja ir plačiąja prasme. Skoliniai specialybės kalboje. Hibridai specialybės kalboje. Žargoninė leksika specialybės kalboje. Semantizmai specialybės kalboje. Įvardžiuotinių formų vartojimas. Skaitvardžių vartojimo klaidos. Vardininko ir kilmininko vartojimo klaidos. Naudininko vartojimo klaidos. Galininko vartojimo klaidos. Įnagininko vartojimo klaidos. Prielinksnių vartojimo klaidos. Balsių tarties klaidos. Priebalsių tarties klaidos. Pagrindinės kirčiavimo taisyklės. Antrojo nuo galo skiemens priegaidės taisyklė. Tarptautinių žodžių kirčiavimas. Neigiamųjų veiksmažodžių vartojimas. Bendraties vartojimo klaidos. Dalyvio, padalyvio ir pusdalyvio vartojimo klaidos. Vietininko netaisyklingos vartosenos atvejai. Bendrieji stilingos kalbos reikalavimai. Viešosios kalbos samprata, rūšys. Funkciniai kalbos stiliai ir jų ypatumai.
  Kalbos kultūra, špera(10 puslapių)
  2010-05-06
 • Kalbos kultūra (9)

  Terminas. Terminų tipologija. Terminografija. Barbarizmai. Hibridai. Vertalai. Senieji skoliniai. Vediniai. Galūnių vediniai. Priesaginiai daiktavardžiai. Priesaginiai veiksmažodžiai. Prieveiksmiai. Priesaginiai būdvardžiai. Sudurtiniai žodžiai.
  Kalbos kultūra, špera(6 puslapiai)
  2006-01-03
 • Kalbos kultūra ir specialybės kalba (2)

  Valstybinė kalba. Valstybinės kalbos politika, prasmė ir tikslai. Bendrinė lietuvių kalba, jos vartojimo sritys. Kalbos vartojimo sritys. Specialybės kalbos samprata. Dailės mokytojo kalba, jos santykis su bendrine kalba. Rašytinės ir sakytinės kalbos santykis. Mokytojo sakytinės kalbos kultūra. Kalbos etika ir estetika. Kalbos norma ir kodifikavimas. Pagrindiniai kalbos norminimo kriterijai (pateikti pavyzdžių). Kalbos klaidos, jų priežastys, pobūdis, skirstymas, taisymas. Būtiniausi ir pageidaujamieji bendrinės lietuvių tarties reikalavimai. Pagrindinės kirčiavimo taisyklės, jų taikymas. Tarptautinių žodžių ir dažniausių specialybės terminų kirčiavimo dėsningumai. Leksikos normos. Savų ir skolintų žodžių santykis. Tarptautinių žodžių vartojimo polinkiai. Neteiktinos senosios ir naujosios svetimybės. Vertalai. Hibridai. Žodžių reikšmės klaidos (semantizmai). Termino samprata. Viešojo kalbėjimo samprata. Viešoji monologinė kalba. Viešosios kalbos turinio logika. Viešosios kalbos komponavimo principai. Pasirengimo kalbai formos. Viešųjų kalbų sakymo būdai. Ekstralingvistiniai elementai. Pastraipa – pagrindinis teksto struktūros vienetas. Teksto skaidymo pastraipomis ypatumai. Svarbiausios mokslinio stiliaus ypatybės. Aiškinimas, samprotavimas ir pasakojimas – svarbiausi tekstų tipai pamokose. Argumentavimas, jo tipai. Argumentų rūšys. Elektroninių tekstų kalbos ir stiliaus kultūra.
  Kalbos kultūra, špera(13 puslapių)
  2010-02-26
 • Kalbotyra

  Dešimtos klasės vadovėlio kalbotyros skyriaus apibendrinimo klausimai ir atsakymai.
  Kalbų studijos, špera(3 puslapiai)
  2005-02-14
 • Kalbotyra (11)

  Indų gramatikos mokykla. Senovės Graikijos kalbos mokslo ypatumai. Analogistų ir anomalistų ginčas. Platonas. Aristotelis. Aleksandrijos mokykla. Senovės Roma. M.T. Varonas. Arabų kalbos mokslas. Tiurkologija. Žydų kalbos mokslas. Viduramžiai. Renesansas. Didžiųjų geografinių atradimų epocha. Ž. Skaligeris. Mykolas Lietuvis. Pederas Siuva. Pilypas Ruigys. M.V. Lomonosovas. Port Rojalio universali gramatika. Universaliosios gramatikos esmė. XVII amžiaus (18 amžiaus) kalbos mokslo klausimai. Lyginamojo istorinio metodo atsiradimas bei jo pradininkai. Istorinės kalbotyros atsiradimas. Pirmųjų komparatyvistų epocha. F.R. Bopas. J. Grimas. Kalbos raida pagal J. Grimą. R. Raskas. A. Vostokovas. G. Kurcijus. J.K. Ceisas. Fr. Dycas. Fr. Protas. Fr. Miklošičius. Evoliucijos teorija ir kalbotyra. Šleicheris. Kalbų medis. Tipologinė klasifikacija. Kalbos biologinė koncepcija. Šmito teorija. Jaunagramatikiai. H. Paulis.
  Kalbų studijos, špera(7 puslapiai)
  2008-01-22
 • Kalbotyra (7)

  Klausimai-atsakymai. Kalbos kilmė ir reikšmė. Pasaulio kalbos. Indoeuropiečių kalbų šeima. Baltų kalbos. Lietuvių kalbos raida. Lietuvių kalba priešrašytiniu laikotarpiu. Senųjų raštų kalba. Rašomosios kalbos sunykimas. Tautinis atgimimas ir bendrinė kalba.
  Kalbų studijos, špera(3 puslapiai)
  2006-04-25
Puslapyje rodyti po