Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Šperos

Šperos (2046 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Hidrologija ir hidraulika

  Hidrologijos mokslo apibrėžimas, tyrimo objektai ir ryšiai su kitais mokslais. Hidrologijos mokslo raida Lietuvoje ir jo reikšmė šalies ūkiui. Pasaulio ir Lietuvos vandens ištekliai. Vandens išteklių vartojimas. Vandens apytaka gamtoje. Vandens balansai ir balanso lygtys. Upių vagų susidarymas. Pagrindiniai upių elementai. Upių vagų morfologija (upių vagų ilgiai, vagų vingiuotumas, vagų tinklo tankumas, vagų išilginiai ir skersiniai profiliai). Upių baseinai ir takoskyros. Upių baseinų morfometrinės charakteristikos. Upių baseinų fizinės – geografinės charakteristikos. Hidrometrija. Hidrometriniai stebėjimai. Hidrometrinių stebėjimų elementai. Hidrometrinių duomenų tvarkymas. Hidrometrinės stotys ir postai, jų tipai. Vandens lygiai ir jų matavimas. Vandens gylių matavimas. Matavimų būdai ir prietaisai. Vandens tekėjimo greičių matavimai. Prietaisai tekėjimo greičiams matuoti. Vidutinių vandens tėkmių greičių nustatymas. Vandens debitų nustatymas, neturint tekėjimo greičių duomenų (debitų nustatymas tiesioginiais metodais). Vandens debitų nustatymas pagal tekėjimo greičių duomenis. Analitiniai vandens debitų skaičiavimo metodai. Apytikslis debitų nustatymas. Ryšiai tarp vandens lygių ir debitų. Debitų kreivės. Nešmenų debitas. Prietaisai nešmenims matuoti. Ledo reiškinių stebėjimai. Upių nuotėkio kaitos veiksniai (klimatiniai, fiziniai – geografiniai ir antropogeniai). Upių nuotėkio režimas. Metų nuotėkio kaita upėse. Upių nuotėkis. Nuotėkio hidrologinės charakteristikos. Vandens lygių kaita upėse. Svarbiausi vandens lygiai upėse. Ryšiai tarp vandens lygių ir debitų. Ledo reiškiniai upėse. Hidrologinių skaičiavimų turinys ir analizės metodai. Hidrologinių charakteristikų statistinės analizės metodai. Tikimybės samprata. Tikimybės kreivės sudarymas. Hidrologinių duomenų statistiniai parametrai (vidutinės reikšmės, išsklaidymo charakteristikos). Hidrologinių charakteristikų normatyvinės tikimybės. Hidrologinių charakteristikų skaičiavimas turint ilgalaikius hidrologinių stebėjimų duomenis. Hidrologinių charakteristikų skaičiavimas turint trumpalaikius hidrologinių stebėjimų duomenis. Hidrologinių charakteristikų skaičiavimas neturint stebėjimų duomenų. Vieno skerspjūvio hidrologinių duomenų perskaičiavimas kitam skerspjūviui toje pačioje upėje. Maksimalių debitų skaičiavimas turint ilgalaikius bei trumpalaikius hidrologinių stebėjimų duomenis. Maksimalių debitų skaičiavimas neturint hidrologinių stebėjimų duomenų. Pavasario potvynių maksimalių debitų skaičiavimas neturint hidrologinių stebėjimų duomenų. Vasaros – rudens liūčių maksimalių debitų skaičiavimas neturint hidrologinių stebėjimų duomenų. Nuotėkio reguliavimo būdai. Nuotėkio reguliavimo rodikliai. Būdingi tvenkinių vandens lygiai ir tūriai. Lietuvos upių nuotėkio reguliavimo reikalingumas ir galimybės. Hidrotechninių statinių klasifikacija. Hidromazgai. Kanalai, jų paskirtis, klasifikacija. Kanalų trasa, išilginis ir skersinis profiliai. Leistinieji vandens greičiai kanaluose. Vandens filtracija iš kanalų. Statiniai ant kanalų. Statinių paskirtis ir klasifikacija. Šliuzai – reguliatoriai. Slenksčiai, greitvietės, akvedukai, diukeriai. Užtvankos, jų paskirtis, pagrindiniai užtvankų tipai. Užtvankų parametrai, būdingi tvenkinių vandens lygiai. Žemių užtvankų klasifikacija ir skersinis profilis. Šlaitai ir jų stiprinimas. Filtracija per žemių užtvankas. Priešfiltracinės priemonės. Žemių užtvankų drenažas. Drenažo konstrukcijos. Akmenų ir akmenų – žemių užtvankos. Užtvankų klasifikacija. Užtvankų pagrindai. Užtvankų profiliai. Slenkstinės akmenų užtvankos. Akmenų užtvankų priešfiltraciniai statiniai. Gravitacinės betono užtvankos ant laidžių vandens pagrindų. Užtvankų elementai. Požeminio kontūro schemos. Filtracija po gravitacinėmis betono užtvankomis. Betono užtvankų priešfiltraciniai statiniai. Vandens pralaidos. Vandens pralaidų klasifikacija. Slenkstinės pralaidos. Uždoriai. Uždorių paskirtis. Šandoriai ir virbalai. Plokšti šliaužiantys ir riedantys uždoriai. Segmentiniai ir sektoriniai uždoriai. Upių vagotvarka. Krantinės.
  Hidrologija ir meteorologija, špera(27 puslapiai)
  2006-07-14
 • Hidrotechniniai statiniai

  Vandens pralaida. Betoninės gravitacinės užtvankos ant neuolinių pagrindų. Priešslenkstės. Slenksčiai. Galerijos. Risbermų paskirtis. Galiniai tvirtinimai. Arkinės užtvankos. Betoninės gruntinės užtvankos. Autonominės vandens pralaidos. Paviršinės vamzdinės vandens pralaidos. Giluminės vamzdinės vandens pralaidos. Vamzdinės vandens pralaidos su šachtiniais antgalviais. Vamzdinės vandens pralaidos su kaušiniais antgalviais. Vamzdinės vandens pralaidos su sifoninias antgalviais. Kanalų hidrotechniniai statiniai. Diafragminiai reguliatoriai. Akvedukai. Žuvininkystės tvenkinių vandens tiekimo sistema. Žuvininkystės tvenkinių vandens nutekėjimo sistema. Užtvankų vandens pralaidos. Žuvininkystės tvenkinių vandens nutekėjimo kanalas. Vandens išleistuvai. Upių vagotvarka. Krantinės. Upių vagotvarkos hidrotechniniai statiniai. Uždoriai.
  Statyba, špera(9 puslapiai)
  2005-10-07
 • Higiena

  Higienos apibrėžimas, istorija, problemos ir uždaviniai. Gyvulinės kilmės maisto produktų higieninė charakteristika. Oro cheminė sudėtis. Oro teršalų charakteristika Lietuvoje. Saulės radiacija. Jos poveikis ir reikšmė žmogui. Vitaminų mitybinė reikšmė. Normos. Reikalavimai geriamojo vandens kokybei. Vitamino C nustatymas maisto produktuose. Geriamojo vandens organoleptinių savybių tyrimai. Geležies nustatymas. Rūgštingumo nustatymas įvairiuose maisto produktuose. Oro fizinių savybių tyrimai (temperatūra, drėgmė, oro judėjimo greitis, atmosferinis slėgis). Valgomosios druskos nustatymas. Nitritų, nitratų nustatymas vandenyje. Liekamojo chloro nustatymas vandenyje. Duonos kokybės rodyklių įvertinimas. Darbas su liuksmetru. Pieno tyrimai. Drėgmės nustatymas įvairiuose maisto produktuose.
  Fiziologija, špera(5 puslapiai)
  2005-06-10
 • Hipoteka (2)

  Hipoteka. Hipotekos rūšys. Pagrindiniai teisiniai hipotekos ir įkeitimo principai. Hipotekos objektas. Žemės įkeitimas. Hipotekos perleidimas. Hipotekos įkeitimas. Skolos išieškojimas. Teisė reikalauti patenkinti hipoteka apsaugotą reikalavimą prieš terminą. Hipotekos pabaiga. Hipotekos registras. Vadovaujančios hipotekos registro tvarkymo įstaigos funkcijos. Vietinių hipotekos registrų tvarkymo įstaigų funkcijos. Centrinio hipotekos registro įstaigos funkcijos. Žymų hipotekos registre darymas.
  Teisė, špera(5 puslapiai)
  2006-12-04
 • History of english language

  English Dialects and the Formation of the Standard English language. Early ME dialects. Late ME dialects. Written Standard. Vowel changes in Middle English. Development of the grammatical categories of noun. History of English orthography. Consonant changes in ME & Modern English. Development of the grammatical categories of adjectives. OE sound changes. Modern English vowel changes. Development of the grammatical categories of the pronoun. Development of articles. Development of the morphological features of strong verbs. Development of the morphological features of weak and preterite-present verbs. Development of the verbal grammatical categories of time, mood, person & number. Future tense. Subjunctive mood. Development of analytical verb forms: perfective aspect, difference between prior and non-prior actions. Development of analytical verb forms: Continuous aspect & passive voice. Theoretical aspects of a linguistic change: causes, mechanism, types. Causes. Linguistic features of Germanic languages. Grimm’s & Verner’s laws.
  Anglų kalba, špera(11 puslapių)
  2007-12-18
 • Hodegetika (3)

  Hodegetikos sąvoka. Auklėjimo proceso esmė. Auklėjimo apibrėžimai (definicijos). Auklėjimo proceso struktūra. Auklėjimo proceso ypatumai. Bendra auklėjimo metodų samprata. Ugdymo priemonės. Auklėjimą reguliuojantys principai. Auklėjimo formos. Auklėjimo formų klasifikavimo problema.Papildomo ugdymo sistemos samprata. Neformalus ugdymas. Klasės ir mokyklos bendruomenės santykiai. Klasės bendruomenės raida. Klasės ir mokyklos bendruomenės savivalda, jos organizavimas ir veikla. Auklėjimo per pamokas reikšmė, uždaviniai ir kryptys. Auklėjimo per pamokas veiksniai ir jų realizavimas. Internalizacijos reikšmė ir esmė. Internalizacijos ir auklėjimo ryšys. Vertybių internalizacijos mechanizmai. Įsisąmoninta ir neįsisąmoninta internalizacija.
  Pedagogika, špera(7 puslapiai)
  2008-05-23
 • Hodegetika (5)

  Auklėjimo samprata. Auklėjimo proceso specifika, struktūra, ypatumai. Auklėjamosios situacijos,jų organizavimas. Auklėtojo ir auklėtinio sąveikos ypatumai. Auklėjimo proceso psichologiniai pagrindai (internalizacijos procesas). Grįžtamasis ryšys auklėjimo procese. Išsiauklėjimo tyrimas, lygiai. Auklėjimą įtakojantys veiksniai. Bendrieji principai ir jų reikšmingumas auklėjimui. Specifinių auklėjimo principų apžvalga. Auklėjimo metodų bendra apžvalga. Rodomieji auklėjimo metodai. Sakytiniai auklėjimo metodai. Veikdinamieji auklėjimo metodai. Stimuliavimo metodai, jų klasifikacija, įvairovė. Auklėjimo formos, jų įvairovė. Etinis pokalbis, jo organizavimo metodika. Disputo organizavimo metodika. Žaidimai, jų įvairovė. Konkursai ir viktorinos. Auklėjamosios ekskursijos ir jų organizavimas. Auklėjimo turinio samprata. Požiūriai į vertybes. Dorinis ugdymas: tikslas, uždaviniai, turinys. Idealai ir jų reikšmė ugdant asmenybę. Pavyzdžio metodas. Įpareigojimai: reikšmė ir rūšys. Pilietiškumo ugdymo esmė ir samprata. Etninis ugdymas mokykloje. Tautinis ir tarptautinis ugdymas mokykloje. Politinis ugdymas. Estetinis vaikų auklėjimas. Klasės bendruomenė: samprata,santykiai, struktūra. Klasės bendruomenės vystymosi stadijos. Vadovavimas klasės bendruomenei. Klasės auklėtojas:veiklos uždaviniai ir funkcijos. Klasės auklėtojo veiklos kryptys. Auklėjamojo darbo planavimas ir vadyba. Klasės auklėtojo ir šeimos bendradarbiavimas. Mokinių saviugda: samprata, rūšys ir kryptys. Saviugdos metodai. Vadovavimas mokinių saviugdai. Papildomasis vaikų ugdymas: samprata ir sistema.
  Pedagogika, špera(17 puslapių)
  2012-01-12
 • Hormonai

  Pagrindiniai medžiagų apykaitos reguliacijos lygiai, sistemos organizme, CNS ir endokrininės sistemų ryšys, neląstelinės signalinės molekulės, signalinių molekulinių veikimas per viduląstelinius receptorius, ląstelių membranų receptoriai, perdavimo būdai, tarpininkai, signalinių molekulių veikimas per fosfolipazės C sistemą, signalinių molekulių veikimas per guanilatciklazės sistemą, dopaminas, acetilcholinas, moteriški lytiniai hormonai, vyriški lytiniai hormonai, eukozanoidai, antinksčių žievės hormonai, atriopeptidai, kininai.
  Anatomija, špera(14 puslapių)
  2005-02-28
 • Hormonai (2)

  Audinių metabolinio aktyvumo koordinavimo būdai: endokrininis, parakrininis ir autokrininis. Neuroendokrininės sistemos hierarchija. Vandenyje tirpių hormonų veikimo mechanizmas. Inozitroltrifosfatas ir diacilglicerolis kaip antriniai tarpininkai. Vandenyje tirpių hormonų receptoriai. Steroidinių hormonų receptoriai. Steroidinių hormonų sintezė. Pagumburio hormonai. Hipofizės priekinės dalies hormonai. Hipofizės užpakalinės dalies hormonai. Antinksčių žievinės dalies hormonai. Kasos hormonai. Augimo hormonas.
  Anatomija, špera(11 puslapių)
  2005-06-15
 • Hormonai (5)

  Hormonai, jų savybės ir klasifikacija. Hormonų receptoriai. Endokrininių liaukų tyrimo būdai. Bendrosios hormonų savybės. Klasifikacija. Tyrimo būdai. Hormonų receptoriai. Receptoriaus savybės. Baltyminių, peptidinių hormonų ir katecholaminų veikimo mechanizmas. Veikimo mechanizmas. Steroidinių ir skydliaukės hormonų veikimo mechanizmas. Veikimo mechanizmas. Pasmegeninė liauka. Adenohipofizės hormonai. STH (somatotropinis hormonas arba augimo hormonas). TTH (tireotropinis hormonas). AKTH (adrenokortikotropinis hormonas). Neurohipofizė. ADH (antidiuretinis hormonas). Oksitocinas. Epifizės fiziologinė reikšmė. Skydinė liauka, jos fiziologinė reikšmė (T3 ir T4). Hormonai. Kasos endokrininio aparato gaminami hormonai. Insulinas. Insulino sekrecijos reguliavimas. Antinksčių šerdinės dalies hormonai. Antinksčių žievinės dalies hormonai. Vyriški lytiniai hormonai ir jų reikšmė. Moteriški lytiniai hormonai ir jų reikšmė. Hormonų sekrecijos ir gamybos reguliavimas.
  Medicina, špera(12 puslapių)
  2008-01-16
 • Hormonai (6)

  Medžiagų apykaitos reguliavimo lygiai organizme. Reguliacinės sistemos. Neuroendokrininės sistemos hierarchija. Hormonų sekrecijos reguliavimas grįžtamuoju ryšiu. Hormonų veikimo mechanizmai (bendroji apžvalga). Lipofiliniai ir hidrofiliniai hormonai. Hormonai, veikiantys per vidų ląstelinius receptorius. Hormonai, veikiantys per ląstelių membranų receptorius. Hormonų veikimas per adenilatciklazės sistemą. Hormonų veikimas per fosfolipazės C sistemą. Ca2+ ir kalmodulino vaidmuo metabolizmo reakcijose. Hormonų veikimas per guanilatciklazės sistemą: membraninė guanilatciklazė. Prieširdžių natriurezinio peptide (PNP) veikimas. Hormonų veikimas per guanilatciklazės sistemą: citoplazminė guanilatciklazė. NO sintezė, veikimas, bio vaidmuo. Tiroksinas ir kiti jodtironinai: struktūra, sintezė, bio vaidmuo, veikimo mechanizmas. Skydliaukės hiperfunkcija. Kalcio (Ca) ir fosforo (P) apykaitos reguliavimas žmogaus organizme. Gliukagonas. Insulinas. Supratimas apie struktūrą, veikimo mechanizmas, receptoriai. Insulino rūšinis specifiškumas, gavimo būdai. Cukrinis debetas. Atriopeptidai. Kininai. Renino – angiotenzinu sistema. AKF inhibitoriai – vaistai. Antinksčių šerdinės dalies hormonai: struktūra, sintezė, veikimo mechaninis biologinis vaidmuo. Antinksčių žieves hormonai. Lytinių liaukų hormonai. Vyriškieji lytiniai hormonai: struktūra, sintezė, veikimo mechanizmas, biologinis vaidmuo. Hipofizės užpakalinės dalies (neurohipofizės) hormonai: supratimas apie struktūrą, biologinis vaidmuo, veikimo mechanizmas. Necukrinis diabetas. Hipofizės vidurinės (tarpinės) dalies hormonai: supratimas apie struktūrą ir sintezę, biologinis vaidmuo.
  Medicina, špera(16 puslapių)
  2009-12-03
 • Ikimokyklinė pedagogika

  Ikimokyklinės pedagogikos sąvokos. Ikimokyklinio ugdymo reformos priežastys, kaitos kryptys. Individualios autorinės programos. Integruotas ugdymas. Kūrybinis-kompleksinis ugdymas. Vaikų veiklos kampeliai, jų privalumai. Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo ypatumai. Priešmokyklinis ugdymas. Vaiko brandumas mokyklai. Šeimos ir vaikų darželio sąveika. ALF ir Egmonto Petersono fondų projektas. R. Štainerio ir Montessori lyginamoji analizė. Žaidimų samprata, kilmė ir reikšmė. Žaidimai su taisyklėmis. Didaktiniai žaidimai. Žaidimų klasifikacija. Kūrybiniai vaikų žaidimai. Šeimos funkcijos.
  Pedagogika, špera(3 puslapiai)
  2005-06-10
 • Ikimokyklinė pedagogika (2)

  Ugdymas. Ikimokyklinė pedagogika. Priešmokyklinis ugdymas. Papildomas ugdymas. Ugdymo(si) pakopa. Programa. Integruota programa. Bendrosios priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programos paskirtis. Pedagogas. Ugdytinis. Į vaiką orientuota grupė. Priešmokyklinio ugdymo siekiamybė. Priešmokyklinio ugdymo tikslas. Priešmokyklinio ugdymo turinys. Priešmokyklinio ugdymo kryptys ir metodai. Ikimokyklinė pedagogika. Pedagoginis tyrimas. Senoji kryptis. Naujoji kryptis. Ikimokyklinio ugdymo istorinės ištakos. Priešmokyklinio ugdymo istorija Lietuvoje.
  Pedagogika, špera(7 puslapiai)
  2005-12-19
 • Ikispausdiminė įranga (2)

  Mechaniniai spausdinimo įrenginiai; teksto rinkimo-spausdinimo mašinos. Spausdinimo formų gamybos įrenginiai. Mechaniniai spausdinimo įrenginiai. Raides spausdinantieji aparatai. Ženklus sintezuojantys įrenginiai. Rinkimo – spausdinimo mašinos. Čiurkšliniai – lašeliniai spausdinimo įrenginiai(ČLSĮ). Optiniai nuskaitantieji įrenginiai. Optiniai nuskaitantieji įrenginiai. Rinkimo-liejimo įrenginiai iškiliosios spaudos spausdinimo formų gamybai; rankinio teksto rinkimo įrenginiai. Rinkimo – liejimo įrenginiai iškiliosios spaudos spausdinimo formų gamybai. Rankinis teksto rinkimas. Automatizuotas metalinių iškiliųjų spaudos formų rinkimas. Bendras lazerių veikimo principas. Lazeriai poligrafijoje. Bendras lazerių apibūdinimas. Poligrafijoje naudojami lazeriai. Lazerių taikymas poligrafijoje. Moduliatoriai, deflektoriai ir kt. lazerinėse sistemose poligrafijoje naudojami įrenginiai. Deflektoriai. Bendras formavimo įrenginių apibūdinimas; keturių kartų fotorinkimo įrenginiai. Fotorinkimo įrenginiai. Fotorinkimo automatai su elektroniniu vamzdžiu. Lazeriniai fotorinkimo automatai. Fotorinkimo automatų tipai. Fotorinkimo automatų tipai. Lazerio spindulys. Įrenginiai su "išoriniu būgnu". Konkrečios fotorinkimų automatų veikimo schemos. Konkrečios fotorinkimų automatų veikimo schemos. Dirbantys pagal schemas a ir b fotorinkimo automatai. Dirbantys pagal schemas c ir d FA automatai. Dry Setter fotorinkimo automatas, išvedantis"sausas" fotoplėvelės. Lazerinio printerio veikimo schema. Lazerinis printeris. Fotoišvedimo įrenginiai. Fotomechaniniai fotorinkimo įrenginiai. Vaizdinių fotoformų fotorinkimo įrenginiai. Reprodukciniai fotoaparatai, jų objektyvai, diafragma, objektyvo šviesos jėga. Reprodukciniai fotoaparatai. Vienkambariniai ir dvikambariniai fotoaparatai. Objektyvas ir diafragma. Šviesos filtrai. Papildomieji optiniai įrenginiai naudojami kartu su foto aparatais; kontaktiniai-kopijavimo įrenginiai. Papildomieji optiniai įrenginiai. Vaizdą apverčiančios sistemos. Pagalbiniai įrenginiai. Kontaktiniai – kopijavimo įrenginiai.
  Inžinerija, špera(37 puslapiai)
  2007-06-03
 • Imanuelis Kantas

  Imanuelis Kantas, jo filosofinės pažiūros.
  Filosofija, špera(8 puslapiai)
  2006-01-06
 • Įmonės ekonomika

  Įmonė. Ekonominiai subjektai. Gamintojai. Vartotojai. Valstybė. Verslas. Gamybos tikslai. Finansiniai tikslai. Efektyvumo tikslai. Socialiniai įmonių tikslai. Įmonių veikla. Asmeninė nuosavybė. Grupinė nuosavybė. Vidutinė įmonė. Maža įmonė. Mikro įmonė. Didelė įmonė. Savarankiškos įmonės. Ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės įmonės. Individuali įmonė. Ūkinė bendrija. Komanditinė ūkinė bendrija (KUB). AB ir UAB. Bendrovės valdymo organai. Kooperatinė bendrovė. Nepelno organizacijos Viešoji įstaiga. Įmonių likvidavimo būdai. Įmonės bankrutavimas. Gamyba. Specializacija. Specializacija įmonės viduje. Prekinės gamybos šakos. Neprekinės gamybos šakos. Gamybos koncentravimas. Integracija. Kapitalas. Turtas. Kapitalų fondas. Gamybos priemonės. Pagrindiniai fondai. Pilnoji pradinė vertė. Likutinė vertė. Likvidacinė vertė. Fizinis nusidėvėjimas. Funkcinis (moralinis) nusidėvėjimas. Ekologinis nusidėvėjimas. Apyvartinis kapitalas. Nebaigta gamyba. Apyvartiniai gamybos fondai. Cirkuliaciniai fondai. Įmonės apyvartinės lėšos. Apyvartinių lėšų apyvartumas. Apyvartos ciklas. Apyvartumo koeficientas. Darbo norma. Laiko norma. Išdirbio norma. Darbuotojų skaičiaus norma. Aptarnavimo norma.
  Makroekonomika, špera(8 puslapiai)
  2005-12-05
 • Įmonės finansai (2)

  Apskaitos politika. Sąskaita. Sąskaitų planas. Apskaitos ciklas. Abejotinos skolos. Pripažinimas. Konsoliduota finansinė atskaita. Finansų samprata. Elementų grupavimas Realizavimo vertė. Įmonės finansinė analizė. Finansinių rezultatų analizės ypatumai infliacijos atveju. Įmonės nuostolingos veiklos analizės ypatumai. P(n) paskirstymo ataskaita ir jos analizė. P(n) paskirstymo ataskaitos analizė. Kapitalo struktūra įmonėje. Kapitalo svertas. Balansas ir jo ekonominė reikšmė. Įmonės kapitalas. Rezervai. Nepaskirstytas pelnas. Dotacijos ir subsidijos. Įmonės įsipareigojimai Pelno ataskaita ir pelno ekonominė reikšmė. Pardavimų pajamos. Veiklos sąnaudos. Veiklos pelnas. Įmonės veiklos pelningumo rodikliai. Našumo rodikliai. Skirtingų veiksnių įtaka kapitalo grąžos rodikliams. Trumpalaikis turtas ir jo valdymas.
  Apskaita, špera(9 puslapiai)
  2006-04-12
 • Įmonės finansai (3)

  Įmonės finansų sąvoka. Įmonės finansų funkcijos. Apibūdinkite įmonės finansų funkcijas. Finansinis padengimas. Mokėjimų eilės tvarka. Debeto pavedimas. Vekselio funkcijos. Atsiskaitymas čekiais. Atsiskaitymų ypatumai su žemės ūkio produkcijos pardavėjais ir perdirbėjais. Atsiskaitymas dokumentiniu akredityvu. Valiutų rizikos mažinimo priemonės. Trumpalaikio turto apyvartos stadijos. Alternatyvūs trumpalaikio turto finansavimo šaltiniai. Nuosavi ilgalaikio turto finansavimo šaltiniai. Skolinti ilgalaikio turto finansavimo šaltiniai. Pagrindinės paskolos suteikimo sąlygas sudaro. Palūkanų už paskolą skaičiavimas. Delspinigių už laiku nesumokėtą paskolą. Iš skolininko sumokėtos sumos eilės tvarka skaičiuojama ir dengiama. Paskolos susigrąžinimą užtikrina. Išvardinkite įmonės mokamus mokesčius. Gyventojų pajamų mokesčio tarifai ir jų taikymas. Individualios veiklos pajamų per metus apmokestinimas. Gyventojų patirtos išlaidos, mažinančios apmokestinamąsias pajamas ir jų ribas. Gyventojų apmokestinamųjų pajamų apskaičiavimas. Pelno mokesčio tarifai ir jų taikymas. Apmokestinamojo pelno apskaičiavimas. Leidžiami atskaitymai. Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai. Neleidžiami atskaitymai. Metų eigoje pelno mokestis mokamas avansu. PVM Apmokestinimo momentas. Apmokestinamoji vertė. PVM atskaita. Pirkimo (importo) PVM negali būti atskaitomas: Kompensacinio tarifo taikymas. Žemės mokesčio mokėtojai. Žemės mokesčio lengvatos. Nekilnojamojo turto mokesčio apskaičiavimas Socialinis mokestis. Mokestis už aplinkos teršimą. Mokestis už valstybinius gamtos išteklius. Senatvės pensijos apskaičiavimas. Našlių ir našlaičių pensijos dydis. Ligos pašalpos apskaičiavimas. Kompensuojamojo ir vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimas. Motinystės pašalpos apskaičiavimas. Motinystės (tėvystės) pašalpa. Privalomojo sveikatos draudimo fondo pajamas sudaro. Ūkininkų turto draudimas ir įmokų dalinis kompensavimas. Įmonių santykiai su draudimo organizacijomis. Draudimas žemės ūkio įmonėse. Paaiškinkite draudimo reikšmę. Gyvybės draudimas. Pasėlių draudimas. Gyvulių draudimas. Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas. Pajamų ir sąnaudų pripažinimas pagal pinigų apskaitos principą. Pinigų apskaitos principo taikymas. Žemės ūkio bendrovės pelno apskaičiavimas ir paskirstymas. Pelno atskaitymai į atsargos (rezervinio) kapitalo fondą.
  Finansai, špera(13 puslapių)
  2009-12-21
 • Įmonės strateginis valdymas (4)

  Normatyvinio, strateginio ir operatyvinio valdymo sąsajos. Organizacijos vizija ir filosofija. Normatyvinis organizacijos valdymas. Organizacijos įstatymai. Organizacijos politika. Organizacijos kultūra. Strateginis organizacijos valdymas. Organizacijos struktūra. Organizacijos valdymo sistema. Organizacijos elgsena. Strategijos formavimo etapai. Organizacijos potencialo analizė. Gaminio gyvavimo ciklo analizė. Portfolio analizė. SWOT analizė. Organizacijos konkurencinės situacijos analizė. PEST analizė. Konkurentų analizė. Organizacijos tikslų formulavimas.
  Vadyba, špera(5 puslapiai)
  2008-05-29
 • Įmonės teorinis ir praktinis modeliai

  Valdymas ir valdyba. Valdymas. Kibernetinis valdymo modelis. Vadyba. Organizacija. Bendras darbas. Darbo produktų įvairovė. Darbų pasidalijimas ir koordinavimas. Technologijų ir darbų derinimo būdų įvairovė. Organizacijos ir jų įvairovė. Teisinės organizacijos formos. Veiklos mastai. Veiklos skirtumai įvairiose organizacijose. Sisteminis požiūris vadyboje. Sistema. Sistemų įvairovė. Darbas, kaip tikslinga žmogaus veikla. Darbo, kaip sistemos elementai. Jų įvairovė. Organizacija kaip sistema ir kaip aukštesnio lygio sistemos elementas. Organizacijos paskirtis. Organizacijos valdymo struktūra. . Organizacijos valymo struktūrų raida. Linijinė valdymo struktūra. F.U. Teiloro vadybos funkcijų koncepcija ir funkcinė valdymo struktūra. Linijinė-funkcinė struktūra ir linijos-funkcijos konfliktas. Organinės ir mechanistinės sistemos. Vadovas organizacijos valdymo sistemoje. Vertikalūs ir horizontalūs vadovo ryšiai. Jų ypatybės. Vadovavimo stilius. Šiuolaikinis požiūris į vadovavimo stilius. Vadybos funkcijos. Vadovo veiksmai valdant pavaldinių darbą. A. Fajulio administravimo operacijos. Vadybos funkcijų kompozicijų įvairovė. Cikliškas vadybos proceso suvokimas. Planavimas. Planų įvairovė. Strateginis planavimas. Operatyvus planavimas. Tinkliniai planai. Darbo skatinimas. Vadybos galių teorija. Motyvacijų samprata ir D. Mak Gregoro teorija "Y". E. Maslou poreikių klasifikacija. Paskatų įvairovė. Darbo vertinimas. Darbo vertinimo būtinumas ir jo problemos. Operatyvus ir perspektyvinis darbo vertinimas. Objektyvios ir subjektyvios darbo vertinimo sistemos. Piniginis darbo skatinimas. Darbo užmokesčio reglamentavimas. Darbo užmokesčio formos. Materialių darbo paskatų įvairovė. Kontrolė ir reguliavimas. Kontrolės ir reguliavimo kaip valdymo funkcijos, samprata. Darbo tikrinimo būdai. Nukrypimų nuo numatytos darbo eigos šalinimas. Organizacijos tikslų kompleksas. Organizacijos strategija. Tikslų įvairovė pagal laiko horizontą, hierarchijos lygį ir žinių sritis. Organizacijos kūrimas. Svarbiausi veikėjai kuriantis organizacijai. Fizinis ir juridinis asmuo. Organizacijos įteisinimas. Jos įstatai. Teisinis vadybos santykių reguliavimas. Teisinio vadybos reguliavimo būtinumas. Darbo sutartis ir kolektyvinė sutartis. Darbų sauga. Organizacijos valdymo struktūros projektavimas. Valdymo struktūros posistemės. Vadybinio organizacijos struktūrizavimo kryptis. Pirminių produkto darymo dalinių specializacija ir funkcinių posistemių priklausomybė nuo jos. Vadybos sprendimai. Vadovo asmeninio darbo procesas. Vadybos sprendimų priėmimo žingsniai. Sprendimo modeliai ir jų tipai. Matematinis modeliavimas. Darbo paskatų veiksmingumo dinamika. Paskatų veiksmingumo kitimo tendencijos. F. Hercbergo dviejų veiksnių teorija. Darbo įvairinimas ir korporacinė kultūra. Dalykinis bendravimas. Bendravimo proceso žingsniai ir kliūtys juose. Valdymo komunikacijos rūšių įvairovė. Vaisingo bendravimo laidavimas. Grupinis protinis darbas. Lyginamoji individualaus ir grupinio sprendimo charakteristika. Proto šturmas ir Delfų metodas. Vaisingo grupinio protinio darbo laidavimas. Pokyčių valdymas. Pokyčių valdymo ypatybės. Vadybos funkcijų realizavimas vykdant pokyčius. Matricinė struktūra. Psichologinio pasipriešinimo pokyčiams įveikimas. Organizacijų plėtros (OD) technika. Konfliktų valdymas. Konfliktų valdymo būtinybė. Konfliktų organizacijose priežastys. Konfliktų valdymo būdai. Darbo organizacijoje pradžia. Pareiginio rengimo būtinumas. Vadovo ir pavaldinio veikla pareiginio rengimo metu. Vadybos dorovė. Įvairių veiktos sričių etika. Dorovės normų kūrimasis ir įtvirtinimas. Dorovės normų vadyboje formulavimas.
  Vadyba, špera(23 puslapiai)
  2008-04-08
Puslapyje rodyti po