Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Šperos

Šperos (2046 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Grafika (4)

  Kompiuterinė grafika ir jos taikymas. Vektoriniai ir rastriniai (taškiniai) vaizduokliai. Elektroninių vamzdžių veikimo principas. Spalvotųjų elektroninių vamzdžių veikimo principas. Skystųjų kristalų vaizduokliai. Plazmos vaizduokliai. Spalvų modeliai. RGB spalvų modelis. CMY spalvų modelis. HSV spalvų modelis. Plokščiųjų projekcijų klasifikacija. Lygiagrečios ir centrinės projekcijos. Perspektyvinės projekcijos. Įžambiosios projekcijos. Pagrindinės transformacijos plokštumoje: perkėlimas (translation), mastelio pakeitimas (scaling), pasukimas (rotation). Homogeninės koordinatės ir naudojimas. Transformacijos homogeninėse koordinatėse. Transformacijos tarp langų. Brezenheimo atkarpos sudarymo algoritmas. Vidurio taško algoritmas. Koheno ir Sačelendo atkarpų atkirtimo algoritmas. Matomos šviesos spektras. Spalvų suvokimas. Pagrindiniai šviesos šaltinių tipai. Sklaidusis atspindys. Lamberto dėsnis. Veidrodinis atspindys. Phongo apšvietimas. Tolygus šešėliavimas. Gouraud (Guru) šešėliavimas. Phong (Fongo) šešėliavimas. Vizualizacijos konvejeris. Dailininko (Painter’s) algoritmas. Z-buferio (gylio buferio) pavyzdys. Warnock's algoritmas. Priekinis spindulių trasavimas. Atbulinis spindulių trasavimas. Vaizdų iškraipymo sumažinimo (Anti-Aliasing) būdai.
  Programavimas, špera(8 puslapiai)
  2008-01-11
 • Graikijos istorija iki Aleksandro Makedoniečio

  Graikų ir Mikėnų civilizacija. Archainė Graikija. Sparta. Klasikinė Graikija. Periklis (demokratija). Demokratijos trūkumai. Karo priežastys. Peloponeso karo rezultatai.
  Visuotinė istorija, špera(4 puslapiai)
  2009-11-11
 • Grandinės

  Vienelemenčių, dvielemenčių, trielemenčių reaktyviųjų dvipolių dažninės charakteristikos. Grandinės funkcijos poliai ir nuliai. Fosterio ir Kauerio kanoninės schemos. Jų impedansų bei admitansų poliai ir nuliai. Keturpolio metodas. Keturpolių klasifikacija. Y parametrai. A parametrai ir jų sąryšis su y parametrais. A parametrų tyrimas 2-jų bandymų metodu. Elementariųjų keturpolių a parametrai. Aktyviųjų keturpolių ekvivalenčios schemos ir jų a parametrai. Keturpolių sujungimo būdai. Pakopinio, lygiagrečiojo ir nuosekliojo junginių analizė. Sudėtiniai keturpoliai. Pakopinis keturpolių junginys. Nuoseklusis keturpolių jungimas. Lygiagretusis keturpolių jungimas. Grandinės funkcijos, išreikštos a parametrais. Charakteringųjų parametrų sistema. Charakteringasis perdavimo matas. Charakteringųjų parametrų prasmė. Pakopinio suderintojo junginio analizė. Suderintų keturpolių pakopinio junginio analizė. Specialieji ryšių ir matavimų technikos keturpoliai. Diferencijatoriai ir integratoriai. Aktyvieji keturpoliai su OS. Specialieji ryšių technikos ir matavimų technikos keturpoliai. Diferenciatoriai ir integratoriai. Aktyvieji keturpoliai su operaciniu stiprintuvu. Pereinamųjų procesų skaičiavimo metodai. Pereinamųjų procesų elektrinėse grandinėse tyrimas. Pereinamųjų procesų skaičiavimas klasikiniu metodu. Komutavimo dėsniai. Pradinės sąlygos. Klasikinio metodo naudojimas pirmos eilės RL ir RC grandinėse, jei įjungiamas nuolatinis ir harmoninis poveikis. RL kontūro analizė. Pereinamieji procesai RC kontūre. Pereinamieji procesai RC grandinėje įjungus harmoninę įtampą. RC grandinės tyrimas esant nenulinėms pradinėms sąlygoms. Diferencijuojančių ir integruojančių RC ir RL grandinių laikinės charakteristikos. Laiko konstantos, jų įtaka charakteristikoms. Diferenciatoriai ir integratoriai. Antros eilės grandinių turimo klasikiniu metodu darbo tvarka. Antros eilės grandinių tyrimo klasikinio metodo darbo tvarka. Charakteringosios lygties sudarymo būdai. Charakteringosios lygties šaknų rūšys. Charakteringosios lygties šaknų įtaka laisvosios reakcijos pobūdžiui. Pereinamųjų procesų pobūdis.
  Fizika, špera(13 puslapių)
  2006-09-04
 • Grandinių teorija (3)

  Elektros grandinių sąvokos. Elektros grandinių elementai. Grandinių ir schema, klasifikacija. Poveikis ir reakcija, analizė ir sintezė. Analizės metodai. Nuoseklusis elementų junginys. Žvaigždės, schemos, kitimas į trikampę atvirkščiai. Ekvivalentieji pakeitimai (įtampos ir srovės). kompleksinės amplitudės. Pagrindinių dėsnių kompleksinės išraiškos. Ekvivalenčios transformacijos. Lygiagretusis junginys. Superpozicija, ekvivalenčiųjų šaltinių metodai. Dualumo principas. Kompleksinė galia. Maksimali aktyvioji galia apkrovoje. Suderintoji grandinė, naudingumo koeficientas. Magnetinės grandinės. Grandinės funkcija. Topologinis metodas. Selektyvios grandinės. Pagrindiniai nuosekliojo kontūro parametrai. Pagrindiniai lygiagrečiojo kontūro parametrai. Srovių pasiskirstymas. Lygiagretaus kontūro dažninės charakteristikos. Surištieji kontūrai. Elektriniai filtrai.
  Elektronika, špera(10 puslapių)
  2009-12-06
 • Gruntai

  Gruntai. Jų klasifikacija, sudėtis. Vanduo grunte. Kapiliarinės savybės. Filtracinės savybės. Granuliometrinė sudėtis. Grunto tankis ir vienetinis svoris. Grunto tankumas. Poringumas. Takumo ir plastiškumo drėgniai. Plastiškumo rodiklis. Hidrostatinis slėgis. Hidrodinaminis slėgis. Efektyvusis ir neutralusis įtempimai. Porinis slėgis. Kerpamasis stiprumas(KS), šios savybės rodikliai. Įtempimai pagrinde nuo apkrovos. Erdvinis uždavinys. Įtempimai nuo koncentruotos jėgos. Įtempimai nuo tolygiai paskirstytos apkrovos. Kampinių taškų metodas įtempimams skaičiuoti. Įtempimai nuo linijinės apkrovos. Įtempimai nuo juostinės apkrovos. Įtempimų pasiskirstymo grafinis vaizdavimas. Pagrindo deformacijos tipai ir priežastys. Pamato nuosėdžius apibūdinantys veiksniai. Sankabaus grunto šlaitų pastovumas. Vienmatės deformacijų metodas. Tampriųjų deformacijų metodas. Riboto storio sluoksnio metodas. Sumavimo metodas. Grunto slėgis į atraminius paviršius.
  Inžinerija, špera(6 puslapiai)
  2007-04-26
 • Gruntai (2)

  Gruntų formavimasis ir sudėtis. Vanduo grunte. Gruntų fizikinės savybės. Granuliometrinė sudėtis. Grunto tankis. Poringumas. Smėlio tankumas. Molinių gruntų plastiškumas ir tankumas. Gruntų klasifikavimas pagal granuliometrinę sudėtį. Įtempimai grunte nuo nuosavo svorio. Hidrostatinis ir hidrodinaminis slėgis. Grunto stiprumas kerpant. Moro apskritimų sąvoka. Grunto stiprumo ribinis būvis taške. Erdvinis ir plokštumos uždavinys. Plokštumos, linijinis. Įtempimai nuo juostinės apkrovos. Įtempimų grafinis vaizdavimas. Pagrindo deformacijų priežastys. Pagrindo nusėdimus apibūdinantys veiksniai. Grunto vienmatis deformacijos metodas. Tampriųjų deformacijų metodas. Riboto storio sluoksnio metodas. Sumavimo metodas. Konsolidacijos laipsnis. Vienmatės konsolidacijos teorija. Pagrindo įtempimų būvio ir deformacijų fazės. Pagrindo irimo ypatumai. Pagrindo takumo riba. Pagrindo ribinis stiprumas. Analitiniai metodai pagrindo ribiniam stiprumui skaičiuoti. Apskritiminių slydimo paviršių metodas pagrindo ribiniam paviršiui skaičiuoti. Rimties, aktyvinio ir pasyvinių slėgių sąvoka. Rankino teorija ir Kulono teorijos. Biraus grunto slėgis. Sankabaus grunto slėgis. Biraus šlaito pastovumas. Biraus grunto šlaito, veikiamo hidrodinaminio slėgio, pastovumas. Sankabaus šlaito pastovumas. Ribinių įtempimų būvio teorijos taikymas šlaitams skaičiuoti. Apskritiminių slydimo paviršių metodas.
  Inžinerija, špera(20 puslapių)
  2007-11-13
 • Gruntai (3)

  Pagrindų ir pamatų projektavimo principai. Seklieji pamatai. Pamato gylio parinkimas. Sekliųjų pamatų konstrukcijos. Standžių pamatų pagrindo skaičiavimas pagal deformacijų ribinį būvį. Poliniai pamatai. Polių konstrukcijos. Polinių pamatų konstrukcijos. Polių sąveika su gruntu. Polio pagrindo laikomosios galios skaičiavimas. Eksperimentiniai metodai polio pagrindo laikomajai galiai nustatyti. Polinių pamatų projektavimas. Atraminių konstrukcijų apžvalga. Atraminių konstrukcijų inkaravimas. Dirbtiniai pagrindai. Dirbtinų pagrindų naudojimo sritys, klasifikacija. Grunto tankinimas. Cheminis gruntų stiprinimas(gruntų stiprinimas injekcijomis). Mažo skersmens poliai. Injekcijos (porų ir srautinė).
  Inžinerija, špera(10 puslapių)
  2009-09-24
 • Gruntas

  Trumpa gruntų charakteristika. Gruntų klasifikacija. Gruntų sudėtis. Gruntų sandara ir struktūriniai ryšiai. Nepastovių struktūrinių ryšių gruntai. Pagrindinės fizinės gruntų charakteristikos. Charakteristikų reikšmė. Kitos fizinės gruntų charakteristikos. Gruntų fizinių charakteristikų norminių ir skaičiuojamųjų reikšmių nustatymas. Gruntų fizinių ir mechaninių charakteristikų ryšys. Mechaninės gruntų savybės. Gruntų gniužumas. Deformacinės gruntų charakteristikos. Kompresinės priklausomybės bendrasis atvejis. Gruntų vandens laidumas. Gruntų stiprumas šlyčiai. Stiprumas šlyčiai esant sudėtingam įtempimų būviui. Kulono-Moro stiprumo teorija. Lauko metodai gruntų deformacinėms ir stiprumo charakteristikoms nustatyti. Grunto. Gruntų mechaninių savybių skaičiuojamųjų charakteristikų nustatymas.
  Statyba, špera(12 puslapių)
  2007-05-31
 • Gruntų mechanika

  Fizinės gruntų savybės. Gruntai. Jų klasifikacija. Gruntų sudėtis. Kietosios gruntų dalelės. Vanduo grunte. Granulometrinė sudėtis. Grunto tankis (natūralaus, sauso, kietų dalelių) ir vienetinis svoris. Grunto tankumas. Poringumas ir poringumo koeficientas. Grunto drėgnis. Soties laipsnis. Takumo ir plastiškumo drėgniai. Plastiškumo rodiklis. Konsistencija. Gruntų brinkimas ir išmirkimas. Kapiliarinės savybės. Filtracinės savybės. Filtracinės savybės. Gruntų suspaudžiamumas. Smėlių ir molių gruntų suspaudžiamumo ypatumai. Suspaudžiamumo rodikliai. Suspaudžiamumo tyrimas kompresiniu aparatu, rezultatų apdorojimas. Suspaudžiamumo tyrimas triašio slėgio aparatu (stabilometru), rezultatų apdorojimas. Skersinių deformacijų ir šoninio slėgio koeficientai, jų nustatymo būdai. Grunto tyrimas štampu, bandymo duomenų apdorojimas. Kiti lauko metodai grunto savybių rodikliams nustatyti. Efektyvieji įtempimai. Porinis slėgis. Kerpamasis stiprumas (KS), šios savybės rodikliai. KS tyrimas kirpimo aparatu, rezultatų apdorojimas. KS tyrimas triašio slėgio aparatu, metodikos, rezultatų apdorojimas. KS tyrimas monolito nustūmimo metodu. Gruntų tyrimas statiniu ir dinaminiu zondavimu. Norminiai ir skaičiuojamieji savybių rodikliai. Pagrindo modeliai. Pagrindinės prielaidos. Erdvinis, plokščiasis įtempimų ir deformacijų būviai. Įtempimai nuo išorinės apkrovos, nuo vidinių jėgų. Kontaktiniai įtempimai. Kampinių taškų metodas įtempimams skaičiuoti. Sumavimo metodas įtempiamas skaičiuoti. Plokštumos uždavinys. Įtempimai nuo juostinės apkrovos. Įtempimų grafinis vaizdavimas. Gruntų nevienalytiškumo įtaka įtempimų pasiskirstymas. Įtempimai nuo grunto svorio, įvertinant vandens atsveriančiąją įtaką. Hidrostatinis kapiliarinis slėgis. Pagrindo įtempimų ir deformacijų būvio fazės. Metodai pagrindo ribiniam stiprumui skaičiuoti. Biraus grunto šlaitų pastovumas. Sankabaus grunto šlaitų pastovumas. Grunto slėgis į atraminius paviršius. Pasyvusis slėgis. Rimties slėgis. Pagrindo deformacijų tipai ir priežastys. Pagrindo deformacijų zonos apatinė riba. Pamato nusėdimą apibudinantys veiksniai. Vienmatės deformacijos metodas. Tampriųjų deformacijų metodas. Riboto storio sluoksnio metodas. Sumavimo metodas. Ekvivalentinio sluoksnio metodas. Pamato nusėdimas stabilizacijos periode.
  Statyba, špera(11 puslapių)
  2005-09-07
 • Gruntų mechanika (2)

  Fizinės gruntų savybės. Gruntai. Jų klasifikacija. Kietosios gruntų dalelės. Vanduo grunte. Granulometrinė sudėtis. Grunto tankis(natūralaus, sauso, kietų dalelių) ir vienetinis svoris. Grunto tankumas. Poringumas ir poringumo koeficientas. Grunto drėgnis. Soties laipsnis. Plastiškumo rodiklis. Takumo ir plastiškumo drėgniai. Takumo drėgnis. Konsistencija. Gruntų brinkimas ir išmirkimas. Kapiliarinės savybės. Filtracinės savybės. Mechaninės gruntų savybės. Gruntų suspaudžiamumas. Smėlių ir molių gruntų suspaudžiamumo ypatumai. Suspaudžiamumo rodikliai. Suspaudžiamumo tyrimas kompresiniu aparatu, rezultatų apdorojimas. Suspaudžiamumo tyrimas triašio slėgio aparatu (stabilometru), rezultatų apdorojimas. Skersinių deformacijų ir šoninio slėgio koeficientai, jų nustatymo būdai. Grunto tyrimas štampu, bandymo duomenų apdorojimas. Kiti lauko metodai grunto savybių rodikliams nustatyti. Efektyvieji įtempimai. Porinis slėgis. Kerpamasis stiprumas (KS), šios savybės rodikliai. KS tyrimas kirpimo aparatu, rezultatų apdorojimas. KS tyrimas triašio slėgio aparatu, metodikos, rezultatų apdorojimas. Gruntų tyrimas statiniu ir dinaminiu zondavimu. Norminiai ir skaičiuojamieji savybių rodikliai. Pagrindo įtempimas. Pagrindo modeliai. Pagrindinės prielaidos. Erdvinis, plokščiasis įtempimų ir deformacijų būviai. Įtempimai nuo išorinės apkrovos, nuo vidinių jėgų. Kontaktiniai įtempimai. Kampinių taškų metodas įtempimams skaičiuoti. Sumavimo metodas įtempiamas skaičiuoti. Plokštumos uždavinys. Įtempimai nuo juostinės apkrovos. Įtempimų grafinis vaizdavimas. Gruntų nevienalytiškumo įtaka įtempimų pasiskirstymas. Įtempimai nuo grunto svorio, įvertinant vandens atsveriančiąją įtaką. Hidrostatinis kapiliarinis slėgis. Pagrindo stiprumas. Pagrindo įtempimų ir deformacijų būvio fazės. Metodai pagrindo ribiniam stiprumui skaičiuoti. Biraus grunto šlaitų pastovumas. Sankabaus grunto šlaitų pastovumas. Grunto slėgis į atraminius paviršius. Pasyvusis slėgis. Rimties slėgis. Pagrindo deformacijų tipai ir priežastys. Pagrindo deformacijų zonos apatine riba. Pamato nusėdimą apibūdinantys veiksniai. Vienmatės deformacijos metodas. Tampriųjų deformacijų metodas. Riboto storio sluoksnio metodas. Sumavimo metodas. Ekvivalentinio sluoksnio metodas.
  Statyba, špera(8 puslapiai)
  2006-02-27
 • Hemoglobinas

  Hemoglobinamoglobinas ir mioglobinas, difosfoglicerato įtaka deguonies pernašai.
  Medicina, špera(8 puslapiai)
  2005-03-03
 • Hidraulika (12)

  Hidraulika. Lašeliniai skysčiai. Tankis. Suspaudžiamumas. Temperatūrinio išsiplėtimo koeficientas. Klampa kirpimo įtempimams. Kapiliariškumas. Garavimas. Idealaus skysčio sąvoka. Skystį veikiančios jėgos. Slėgio savybės. Eulerio lygtis. Bernulio lygtis. Pagrindinis hidrostatikos slėgis. Paskalio dėsnis. Skystiniai prietaisai slėgiui matuoti. Skysčio slėgio į plokščią paviršių atstojamoji jėga. Slėgio į kreivą paviršių atstojamoji jėga. Archimedo dėsnis. Skysčio tėkmės tipai, parametrai. Tėkmės vientisumo lygtis. Bernulio lygtis idealaus skysčio elementariai čiurkšlei. Bernulio lygtis realaus skysčio tėkmei. Hidraulinių nuostolių sąvoka. Skysčio tekėjimo režimai. Kelio nuostoliai laminarinėje tėkmėje. Turbulentinės tėkmės struktūra. Kelio nuostoliai hk turbulentinėj tėkmėj. Vietiniai hidrauliniai nuostoliai. Bernulio lygties taikymas vamzdynams skaičiuoti. Hidraulinis smūgis. Hidraulinis taranas. Gruntiniai vandenys. Darsy dėsnis. Diupiut lygtis. Plokščia (dvimatė) filtracinė tekmė. Radikalinė(dvimatė) filtracinė tekmė.
  Mechanika, špera(5 puslapiai)
  2006-04-21
 • Hidraulika (14)

  Mentinių siurblių apibrėžimas ir klasifikacija. Siurbliaračio menčių formos įtaka siurblio charakteristikoms. Išcentrinių siurblių klasifikavimas pagal atskirus skiriamuosius požymius. Kokiu būdu galima padidinti išcentrinio siurblio naudingumo koeficientą ir siurbimo aukštį. Išcentrinio siurblio principinė schema, jo sudedamosios dalys ir veikimo principas. Išcentrinio siurblio siurbimo aukštis. Matematinė išraiška. Kokie yra charakteringi greičiai skysčiui tekant išcentrinio siurblio siurbliaratyje. Jų kryptys. Nubrėžti grafikus. Kokias priimame prielaidas sudarant išcentrinio siurblio pagrindinę lygtį. Išcentrinio siurblio pagrindinė lygtis ir išvados. Išcentrinių siurblių kavitacinės charakteristikos. Pavaizduoti grafiškai. Išcentrinių siurblių realios charakteristikos. Skysčio tekėjimas išcentrinio siurblio siurbliaratyje (greičiai ir jų vektoriniai lygiagretainiai, greičių fizikinė prasmė). Mentinių siurblių panašumo teorijos esmė. Koks ryšys tarp panašių siurblių naudingumo koeficientų. Siurblio greitaeigiškumo koeficiento apibrėžimas ir jo matematinė išraiška. Kaip pagal panašumo teoriją apskaičiuojamas natūralaus siurblio našumas ir slėgio aukštis, žinant… Kokie siurbliai vadinami dinamiškai panašiais. Kokie mentiniai siurbliai laikomi kinematiškai panašiais. Kokie kinematiškai panašių natūralaus didumo ir siurblio modelio proporcingi dydžiai (parašykite matematinę išraišką)? Kaip greitaeigiškumo koeficientas priklauso nuo siurbliaračio formos? Jo kitimo įtaka mentinio siurblio modifikacijai. Kaip pagal panašumo teoriją apskaičiuojamas natūralaus siurblio galia žinant modelinio siurblio galią(matematinė išraiška). Kokie mentiniai siurbliai laikomi geometriškai panašiais? Kokie geometriškai panašių natūralaus didumo ir siurblio modelio proporcingi dydžiai(parašykite matematinę išraišką)? Kokią įtaką greitaeigiškumo koeficientas turi siurblio naudingumo koeficientui. Mentinių ašinių siurblių schema, sudėtinės dalys, veikimo principas ir klasifikavimas. Kaip reguliuojamas mentinių ašinių siurblių našumas. Pagrindiniai sūkurinių siurblių trūkumai. Kokias žinote priemones trūkumams mažinti. Laisvasūkurinių siurblių schema, pagrindinės sudedamosios dalys ir veikimo principas. Mentinio siurblio paleidimo schema kai Hs<0. Sūkurinio siurblio sukuriamas slėgio aukštis H. Kada siurbliai jungiami nuosekliai. Schema, charakteristikos. Mentinių ašinių siurblių privalumai. Nuo ko prikauso mentinio siurblio paleidimo sėkmė, kai Hs>0. Kokios yra dvi stadijos, perduodant skysčio energiją laisvasūkuriniame siurblyje. Pagrindinis reikalavimas paleidžiant mentinius siurblius. Sūkurinių siurblių schema, sudėtinis dalys ir veikimo principas. Laisvasūkurinių siurblių naudojimas. Mentinio ašinio siurblio sukuriamas skysčio slėgio aukštis ir našumas. Kada siurbliai jungiami lygiagrečiai. Schema ir charakteristikos. Kokius žinote mentinių siurblių paleidimo būdus. Laisvasūkurinių siurblių skirtumai nuo išcentrinių. Čiurkšlinio siurblio schema, sudėtinės dalys ir veikimo principas. Tūrinių hidraulinių pavarų pranašumai ir trūkumai. Čiurkšlinių siurblių modifikacijos. Tūrinės pavaros principinė schema ir jos veikimo principas. Čiurkšlinių siurblių charakteristikos. Tūrinės pavaros blokinė schema. Srautų transformacijos procesai tūrinėje pavaroje. Hidraulinių turbinų klasifikavimas. Dinaminės hidraulinės turbinos apibrėžimas. Jų skirtumas nuo dinaminių siurblių perduodant skystį įtekėjimo momentu. Tūrinių hidraulinių pavarų skirstymas pagal išėjimo grandies pobūdį. Darbo skysčio klampa. Priklausomybė nuo temperatūros ir jos matematinės išraiškos. Hidraulinių pavarų reguliavimo būdai. Valdomos ir nevaldomos tūrinės pavaros. Darbo skysčio suslėgiamumas, stabilumas, neputojimas. Hidraulinių pavarų klasifikavimas pagal energijos šaltinį. Hidraulinių pavarų darbo skysčių eksploatacinės savybės.
  Mechanika, špera(8 puslapiai)
  2006-11-09
 • Hidraulika (15)

  Hidraulikos apibrėžimas. Skystis. Jo apibrėžimas. Idealiojo skysčio sąvoka. Lašeliniai ir dujiniai skysčiai. Skysčių fizikinės savybės (tankis, tamprumas, klampa, kapiliarumas). Skystį veikiančios jėgos. Hidrostatikos apibrėžimas. Hidrostatinis slėgis, jo savybės. Skysčių pusiausvyros diferencialinės lygtys (Oilerio hidrostatikos lygtys). Skysčių pusiausvyros diferencialinių lygčių integravimas. Pagrindinis hidrostatikos dėsnis. Pagrindine hidrostatikos lygtis. Pilnutinis (absoliutusis), perteklinis (manometrinis) ir vakuuminis slėgis. Pagrindinio hidrostatikos dėsnio geometrinė ir energetinė interpretacija. Skysčio slėgio jėga į plokščią paviršių. Skysčio slėgio jėga į kreivalinijinius paviršius. Slėgio jėgos dydis. Skysčių kinematikos ir skysčių dinamikos apibrėžimai Skysčių kinematika arba hidrokinematika. Hidrodinaminės charakteristikos. Skysčio dalelių judėjimo greitis ir hidrodinaminis slėgis. Pagrindinės sąvokos, apibūdinančias skysčio tekėjimą. Skysčio tekėjimo tyrimo metodai. Lagranžo ir Oilerio (Euler) metodai. Tėkmės hidrauliniai elementai (parametrai). Skysčio tekėjimo rūšys. Sukūrinis ir besukūris skysčio tekėjimas. Plokščiasis potencinis skysčio tekėjimas. Greičio potencialas. Tolyginis ir netolyginis tekėjimas. Beslėgis ir slėginis tekėjimas. Laminarinis ir turbulentinis tekėjimas. Elementariosios čiurkšlės debitas. Tėkmės debitas. Debito pastovumo lygtis (tėkmės vientisumo lygtis). Neklampaus skysčio dinamika. Skysčio tekėjimo vientisumo lygtis. Diferencialinės skysčio tekėjimo lygtys (Oilerio hidrodinamikos lygtys). Bernulio lygtis elementariajai čiurkšlei. Reinoldso-Businesko turbulentinės tėkmės modelis.Tikrasis greitis taške ir vidurkinis greitis. Greičio ir slėgio pulsacija. Greičių pasiskirstymas turbulentinėje tėkmėje. Kelio nuostoliai turbulentinėje tėkmėje. J. Nikuradzės bandymai. Hidraulinės trinties koeficientas. Sezi formulė. Vietiniai hidrauliniai nuostoliai. Vietinių kliūčių koeficientai. Sistemos pasipriešinimo koeficientas. Hidraulinės čiurkšlės. Vamzdžių ir vamzdynų hidraulinis skaičiavimas. Bendros sąvokos ir nuostatos. Trumpų vamzdžių hidraulinis skaičiavimas(ištekėjimas į rezervuarą arba į atmosferą, sifonas, siurblio siurbimo vamzdis). Ištekėjimas į rezervuarą arba j atmosferą. Ilgų vamzdžių skaičiavimas. Nenusistovėjęs slėginis skysčio tekėjimas vamzdžiais. Hidraulinis smūgis, smūgio bangos sklidimo greitis, smūgio fazė. Hidraulinis taranas.
  Mechanika, špera(19 puslapių)
  2006-11-16
 • Hidraulika (16)

  Debitas, vidutinis greitis, tėkmės skersinio pjūvio elementai. Pagrindinės skysčių tekėjimo rūšys. Bernulio lygtis nusistovėjusiam tekėjimui. D. Bernulio lygtis elementariai čiurkšlei, tekančiai besisukančiame kanale. Slėginis tekėjimas vamzdžiuose. Hidraulinis ir pjezometrinis nuolydžiai. Laisvas skysčio tekėjimas vamzdžiu į atmosferą. Slėgio pasiskirstymas išilgai vamzdyno. Tėkmės energija ir galia. Slėgio pasiskirstymas tolyginėje ir netolyginėje lėtai kintančioje tėkmėje. Apsemtos hidraulinės čiurkšlės. Neapsemtos hidraulinės čiurkšlės. Judesio kiekio arba jėgų impulso lygtis. Laminarinis ir turbulentinis skysčio tekėjimas. Hidrauliniai kelio nuostoliai ir tėkmės greičių pasiskirstymas skerspjūvyje. Šezi formulė. Debito modulis. Šezi koeficiento skaičiavimo formulės. Vietiniai hidrauliniai nuostoliai slėginiuose vamzdžiuose. Paprasto trumpo vamzdžio hidrauliniai skaičiavimai. Sifonas. Siurblio siurbimo vamzdis. Siurblio siurbimo vamzdžio skaičiavimų pavyzdys. Ilgų vamzdžių hidrauliniai skaičiavimai. Nenusistovėjęs tekėjimas vamzdžiuose. Hidraulinis smūgis.
  Mechanika, špera(22 puslapiai)
  2006-11-20
 • Hidraulika (17)

  Tūrinių hidropavarų veikimo principas ir klasifikavimas. Hidraulinių pavarų tipai, sudarymas ir veikimas. Atvirosios hidraulinės sistemos pranašumai. Uždaros hidraulinės sistemos pranašumai. Hidrauliniai siurbliai, jų klasifikacija, pagrindiniai siurblių parametrai. Stūmokliniai siurbliai. Spinduliniai-plunžeriniai siurbliai. Ašiniai-plunžeriniai siurbliai. Ašiniai stūmokliniai (plunžeriniai) siurbliai. Plokšteliniai siurbliai. Krumliaratiniai siurbliai. Birotoriniai siurbliai. Sraigtiniai siurbliai. Tūriniai hidrauliniai varikliai. Hidrocilindrai. Posūkio hidrovarikliai. Skirstytuvai (čiaupiniai, plunžeriniai ir vožtuviniai skirstytuvai). Hidrauliniai vožtuvai: atgaliniai, apsauginiai, nupylimo. Specialieji vožtuvai. Redukciniai vožtuvai. Hidrauliniai droseliai. Slenkamojo judesio tūrinių pavarų hidrocilindro stūmoklio judesio greičio reguliavimas. Tūrinės pavaros hidrocilindro stūmoklio judesio greičio reguliavimas vienu siurbliu. Tūrinės pavaros hidrocilindro stūmoklio judesio greičio reguliavimas dviem siurbliais. Tūrinės pavaros hidrocilindro stūmoklio judesio laiptiškas reguliavimas. Tūrinės pavaros hidrocilindro stūmoklio judesio greičio reguliavimas pagal diferencialinę schemą. Droselinis greičio reguliavimas. Tūrinės pavaros hidrocilindro stūmoklio judesio reguliavimas droseliu slėgimo magistralėje. Tūrinės pavaros hidrocilindro stūmoklio judesio reguliavimas droseliu nupylimo magistralėje. Tūrinės pavaros hidrocilindro stūmoklio judesio reguliavimas droseliu lygiagrečioje siurbliui atšakoje.
  Mechanika, špera(10 puslapių)
  2006-12-19
 • Hidraulika (18)

  Hidrodinaminės pavaros. Hidrodinaminės movos charakteristikos ir darbo režimai. Hidrodinaminės movos. Hidrodinaminio transformatoriaus charakteristikos ir būdingi režimai, skaidrumas. Hidrodinaminiai transformatoriai. Hidrodinaminių movų parinkimo reikalavimai bendram darbui su energijos šaltiniais. Kompleksiniai hidrauliniai transformatoriai. Pagrindinės hidrodinaminių movų modifikacijos ir jų panaudojimas. Blokuojamieji hidrauliniai transformatoriai. Hidrodinaminių transformatorių parinkimo reikalavimai bendram darbui su energijos šaltiniais. Hidromechaninės pavaros. Pagrindinės hidrodinaminių transformatorių modifikacijos ir jų panaudojimas. Hidrodinaminių movų pranašumai. Pagrindiniai hidrodinaminių movų trūkumai. Hidrodinaminių transformatorių pranašumai. Hidrodinaminių transformatorių trūkumai. Paaiškinkite dėl ko gerėja automobilio ar traktoriaus ratų sukibimas su gruntu, kai transmisijoje yra hidraulinis transformatorius. Kokios pasipriešinimo jėgos veikia automobili ar traktorių. Automobilio ir traktoriaus su hidromechanine pavara traukos balansas. Kokie keliami pagrindiniai reikalavimai gamtos apsaugai eksploatuojant hidraulines pavaras? Medžiagų parinkimo įtaka triukšmui mažinti hidraulinėse pavarose ir mašinose. Kokie keliami reikalavimai naftos produktų saugyklos aplinkai, kad nebūtų pažeista gamta? Papildomos konstrukcinės priemonės triukšmui mažinti hidraulinėse mašinose ir pavarose. Pavartotų darbo skysčių ir tepalų saugojimo žiemos sąlygomis schema ir pagrindiniai reikalavimai jų patalpoms. Triukšmo priežastys hidraulinėse pavarose. Pavartotų darbo skysčių ir tepalų saugojimo atvirame žemės paviršiuje schema ir pagrindiniai reikalavimai saugyklos teritorijai, kad nebūtų pažeista gamta. Triukšmo poveikis žmogaus organizmui. Pavarų triukšmo šaltinių klasifikavimas. Jų priežastys. Kaip turi būti pripildomos mašinos darbo skysčiu ar kuru jų darbo vietoje, kad nebūtų žalos gamtai? Kokias žinote priemones triukšmui mažinti hidraulinėse pavarose ir mašinose jas surenkant ir montuojant? Kokie keliami reikalavimai mašinų plovyklai, kad nebūtų pažeista gamta? Hidraulinių pavarų triukšmo mažinimas. Slankiojančio judesio kompresorinės pneumatinės pavaros, principinė schema ir jos elementai. Ventiliatoriaus charakteristikos. Nuo ko jos priklauso? Pneumatinių sistemų privalumai ir trūkumai. Ventiliatoriai. Jų klasifikavimas pagal konstrukcinius požymius bei suteikiamą oro. Kompresorių klasifikavimas pagal veikimo principą. Pneumatinės sistemos paruošimas rudens — žiemos sezonui. Kaip reguliuojami ventiliatoriaus pagrindiniai parametrai? Kompresorių klasifikavimas pagal slėgį. Kaip reguliuojami ventiliatoriaus pagrindiniai parametrai?
  Mechanika, špera(9 puslapiai)
  2006-12-21
 • Hidraulika (2)

  Hidraulika. Skysčio sąvoka. Skysčių fizikinės savybės. Tankis. Suspaudžiamumas. Temperatūrinis išsiplėtimas. Klampa. Kapiliariškumas. Garavimas. Idealaus skysčio sąvoka. Skystį veikiančios jėgos. Slėgio sąvoka. Slėgio savybės. Enlerio lygtis. Bernulio lygtis. Pagrindinis hidrostatikos dėsnis. Paskalio dėsnis. Skystiniai prietaisai slėgiui matuoti. Mechaniniai prietaisai slėgiui matuoti. Skysčio slėgio į plokščią paviršių atstojamoji jėga. Slėgio į kreivą paviršių atstojamoji jėga. Archimedo dėsnis. Skysčio tėkmės, jų tipai ir parametrai. Tėkmės vientisumo lygtys. Bernulio lygtis idealaus skysčio elementariai čiurkšlei. Bernulio lygtis realaus skysčio elementariai čiurkšlei. Bernulio lygties geometrinė ir energetinė prasmė. Bernulio lygtis realaus skysčio tėkmei. Hidraulinių nuostolių sąvoka. kelio nuostoliai laminarinėje tėkmėje. Skysčio tekėjimo rėžimai. Kelio nuostoliai turbulentinėje tėkmėje. Vietiniai hidrauliniai nuostoliai. Bernulio lygties taikymas vamzdynams skaičiuoti. Hidraulinis smūgis. Hidraulinis taranas. Kavitacija. Šezy formulė. Šezy formulės taikymas vamzdynams skaičiuoti. Kanalų skaičiavimas Šezy formulė. Angos ir antgaliai. Nenusistovėjęs skysčio tekėjimas pro mažą angą. Skysčio tekėjimas pro didelę angą. Atviros tėkmės. Optimalus skerspjūvis, leistini greičiai. Ramus ir audringas tekėjimas. Hidraulinis šuolis- perėjimas iš audringo į ramų būvį. Čiurkšlės hidrodinaminis slėgis. Čiurkšlės mentei perduodama galia. Gruntiniai vandenys. Darsy dėsnis. Diupuit lygtis. Plokščia dvimatė jietracinė tėkmė. Radialinė (dvimatė) jietracinė tėkmė.
  Mechanika, špera(7 puslapiai)
  2005-06-02
 • Hidraulika (20)

  Hidrodinaminės pavaros. Veikimas. Hidrodinaminės movos charakteristikos ir darbo režimai. Hidrodinaminės movos. Hidrodinaminio transformatoriaus charakteristikos ir būdingi režimai, skaidrumas. Hidrodinaminiai transformatoriai. Hidrodinaminių movų parinkimo reikalavimai bendram darbui su energijos šaltiniais. Kompleksiniai hidrauliniai transformatoriai. Pagrindinės hidrodinaminių movų modifikacijos ir jų panaudojimas. Blokuojamieji hidrauliniai transformatoriai. Hidrodinaminių transformatorių parinkimo reikalavimai bendram darbui su energijos šaltiniais. Hidromechaninės pavaros. Pagrindinės hidrodinaminių transformatorių modifikacijos ir jų panaudojimas. Hidrodinaminių movų pranašumai. Pagrindiniai hidrodinaminių movų trūkumai. Hidrodinaminių transformatorių pranašumai. Hidrodinaminių transformatorių trūkumai. Paaiškinkite dėl ko gerėja automobilio ar traktoriaus ratų sukibimas su gruntu, kai transmisijoje yra hidraulinis transformatorius. Kokios pasipriešinimo jėgos veikia automobilį ar traktorių. Automobilio ir traktoriaus su hidromechanine pavara traukos balansas. Kokie keliami pagrindiniai reikalavimai gamtos apsaugai eksploatuojant hidraulines pavaras? Medžiagų parinkimo įtaka triukšmui mažinti hidraulinėse pavarose ir mašinose. Kokie keliami reikalavimai naftos produktų saugyklos aplinkai, kad nebūtų pažeista gamta? Papildomos konstrukcinės priemonės triukšmui mažinti hidraulinėse mašinose ir pavarose. Pavartotų darbo skysčių ir tepalų saugojimo žiemos sąlygomis schema ir pagrindiniai reikalavimai jų patalpoms. Triukšmo priežastys hidraulinėse pavarose. Pavartotų darbo skysčių ir tepalų saugojimo atvirame žemės paviršiuje schema ir pagrindiniai reikalavimai saugyklos teritorijai, kad nebūtų pažeista gamta. Triukšmo poveikis žmogaus organizmui. Pavarų triukšmo šaltinių klasifikavimas. Jų priežastys. Kaip turi būti pripildomos mašinos darbo skysčiu ar kuru jų darbo vietoje, kad nebūtų žalos gamtai? Kokias žinote priemones triukšmui mažinti hidraulinėse pavarose ir mašinose jas surenkant ir montuojant? Kokie keliami reikalavimai mašinų plovyklai, kad nebūtų pažeista gamta? Hidraulinių pavarų triukšmo mažinimas. Slankiojančio judesio kompresorinės pneumatinės pavaros, principinė schema ir jos elementai. Ventiliatoriaus charakteristikos. Nuo ko jos priklauso? Pneumatinių sistemų privalumai ir trūkumai. Ventiliatoriai. Jų klasifikavimas pagal konstrukcinius požymius bei suteikiamą oro. Kompresorių klasifikavimas pagal veikimo principą. Pneumatinės sistemos paruošimas rudens — žiemos sezonui. Kaip reguliuojami ventiliatoriaus pagrindiniai parametrai? Kompresorių klasifikavimas pagal slėgį. Kaip reguliuojami ventiliatoriaus pagrindiniai parametrai?
  Inžinerija, špera(9 puslapiai)
  2007-04-19
 • Hidraulika (21)

  Mentinių siurblių apibrėžimas ir klasifikacija. Siurbliaračio menčių formos įtaka siurblio charakteristikoms. Išcentrinių siurblių klasifikavimas pagal atskirus skiriamuosius požymius. Kokiu būdu galima padidinti išcentrinio siurblio naudingumo koeficientą ir siurblio aukštį. Išcentrinio siurblio principinė schema, jo sudedamosios dalys ir veikimo principas. Išcentrinio siurblio siurbimo aukštis. Matematinė išraiška. Kokie yra charakteringi greičiai skysčiui tekant išcentrinio siurblio siurbliaratyje. Jų kryptys (nubrėžti grafikus). Kokias priimame prielaidas sudarant išcentrinio siurblio pagrindinę lygtį? Išcentrinio siurblio pagrindinė lygtis ir išvados. Išcentrinių siurblių kavitacinės charakteristikos. Pavaizduoti grafiškai. Išcentrinių siurblių realios charakteristikos. Skysčio tekėjimas išcentrinio siurblio siurbliaratyje (greičiai ir jų vektoriniai lygiagretainiai, greičių fizinė prasmė). Mentinių siurblių panašumo teorijos esmė. Koks ryšys tarp panašių siurblių naudingumo koeficientų? Siurblio greitaeigiškumo koeficiento apibrėžimas ir jo matematinė išraiška. Kaip pagal panašumo teoriją apskaičiuojamas natūralaus siurblio našumas ir slėgio aukštis, žinant modelinio siurblio našumą ir slėgio aukštį? (Matematinės išraiškos). Kokie siurbliai vadinami dinamiškai panašiais? Kokie mentiniai siurbliai laikomi kinematiškai panašiais? Kokie kinematiškai panašių natūralaus didumo ir siurblio modelio proporcingi dydžiai? (matematinė išraiška). Kaip greitaeigiškumo koeficientas priklauso nuo siurbliaračio formos? Jo kitimo įtaka mentinio siurblio modifikacijai. Kaip pagal panašumo teorija apskaičiuojama natūralaus siurblio galia, žinant modelinio siurblio galią? Kokie mentiniai siurbliai laikomi geometriškai panašiais? Kokie geometriškai panašių natūralaus didumo ir siurblio modelio proporcingi dydžiai? (parašykite matematinę išraišką). Kokią įtaką greitaeigiškumo koeficientas turi siurblio naudingumo koeficientui? Mentinių ašinių siurblių schema, sudėtinės dalys, veikimo principas ir klasifikavimas. Kaip reguliuojamas mentinių ašinių siurblių našumas? Pagrindiniai sūkurinių siurblių trūkumai. Kokias žinote priemones šiems trūkumams mažinti. Laisvasūkurinių siurblių schema, pagrindinės sudedamosios dalys ir veikimo principas. Nuo ko priklauso mentinio siurblio paleidimo sėkmė kai Hs > 0? Sūkurinio siurblio sukuriamas slėgio aukštis H (su paaiškinimais ir matavimo vienetais). Kada siurbliai jungiami nuosekliai? Schema ir charakteristikos. Mentinių ašinių siurblių privalumai. Nubrėžkite mentinio siurblio paleidimo schemą, kai Hs<0, Paaiškinkite jo esmę. Kokios yra dvi stadijos, perduodant skysčio energiją laisvasūkuriniame siurblyje? Pagrindinis reikalavimas paleidžiant mentinius siurblius. Paaiškinkite. Sūkurinių siurblių schema, sudėtinės dalys ir veikimo principas. Laisvasūkurinių siurblių naudojimas. Mentinio ašinio siurblio sukuriamas skysčio slėgio aukštis ir našumas. Matematinės išraiškos (su paaiškinimais ir matavimo vienetais). Nubrėžkite mentinio siurblio paleidimo schemą, kai Hs>0, Paaiškinkite jo darbo esmę. Skysčio tekėjimas laisvasūkurinio siurblio siurbliaratyje (paaiškinkite schemą). Kada siurbliai jungiami lygiagrečiai? Schema ir charakteristikos. Kokius žinote mentinių siurblių paleidimo būdus. Laisvasūkurinių siurblių skirtumai nuo išcentrinių. Čiurkšlinio siurblio schema, sudėtinės dalys ir veikimo principas. Tūrinių hidraulinių pavarų pranašumai ir trūkumai. Čiurkšlinių siurblių modifikacijos. Tūrinės pavaros principinė schema ir jos veikimo principas. Matematinės išraiškos. Čiurkšlinių siurblių charakteristikos. Tūrinės pavaros blokinė schema. Nurodykite srautų transformacijos procesus tūrinėje pavaroje. Hidraulinių turbinų klasifikavimas. Dinaminės hidraulinės turbinos apibrėžimas. Jų skirtumas nuo dinaminių siurblių perduodant skystį įtekėjimo momentu. Tūrinių hidraulinių pavarų skirstymas pagal išėjimo grandies pobūdį. Darbo skysčio klampa. Priklausomybė nuo temperatūros ir jos matematinės išraiškos. Hidraulinių tūrinių pavarų reguliavimo būdai. Valdomosios ir nevaldomos tūrinės pavaros. Darbo skysčio suslėgiamumas, stabilumas ir neputojimas. Hidraulinių pavarų klasifikavimas pagal energijos šaltinį. Stabilizuotos ir sekos hidraulinės pavaros. Hidraulinių pavarų darbo skysčių eksploatacinės savybės. Darbo skysčio tankis. Jo priklausomybė nuo temperatūros ir matematinės išraiškos.
  Inžinerija, špera(10 puslapių)
  2007-04-19
Puslapyje rodyti po