Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Šperos

Šperos (2046 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Geologija (5)

  Mokslas apie Žemę. Inžinerinė geologija geologijoje. Geomorfologija inžinerinėje geologijoje, sąryšis su statyba. Gelmių ir žemės paviršiaus racionalus panaudojimas. Projektavimo stadijos ir tyrinėjimų etapai. Žėmės vidinė sandara (geosferos). Globalinis reljefas. Mineralai, jų klasifikacija. Uolienos, jų klasifikacija pagal susidarymą. Geotechninės gruntų klasifikacijos principai. Magminių uolienų, kaipo gruntų deformavimasis. Metamorfinių uolienų, kaipo gruntų deformavimasis. Nuosėdinių uolienų (kaipo minkštų uolinių gruntų) deformavimasis. Nuosėdinių birių nuotrupinių gruntų deformacijų prigimtis. Nuosėdinių rišlių molinių gruntų deformacijų prigimtis. Nuosėdinių gruntų su organika (biogeninių) apžvalga. Nuosėdinių uolienų ir gruntų slūgsojimo formos, elementai. Geologinė chronologija, santykinė ir absoliuti. Vandens uolienose formos, požeminio vandens kilmė. Fizinės vandens savybės, cheminė sudėtis. Tiesinės filtracijos (Darsi, 1856m) dėsnis. Filtracijos koeficientas, prasmė ir vartojimas. Gruntinio vandeningojo horizonto schema. Spūdinio tarpsluoksninio vandeningojo horizonto schema. Hidroįrenginių sąveikos schema. Vandens pažeminimo statybos duobėse, grioviuose būdai. Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) apsauga. Požeminio vandens taršos lygis Lietuvoje. Kvartero nuogulų Lietuvoje stratigrafinio skirstymo principai. Kontinentinio apledėjimo pagrindiniai bruožai. Lietuvos gruntų genezė. Lietuvos fliuvioglacialinis reljefas. Zandrai, keimai, ozai; gruntai. Lietuvos limnoglacialinis reljefas. Gruntai. Inžinerinių tyrinėjimų statybai organizavimas. Techninė užduotis, programa, tyrimo būdai.
  Geologija, špera(6 puslapiai)
  2006-01-06
 • Geologija (6)

  Geologija. Žemės kilmė. Žemės forma. Žemės tyrimo metodai. Vidinė žemės sandara. Šiluminis žemės režimas. Mineralai. Mineralų susidarymo sąlygos. Mineralų fizinės savybės. Mineralų klasifikacija. Uolienų slūgsojimo formos. Uolienų amžiaus nustatymas. Geochronologinė skalė. Geologiniai procesai. Uolienos, jų kilmė, slūgsojimo forma ir klasifikacija. Magminių uolienų slūgsojimas. Nuosėdinių uolienų susidarymas. Nuotrupinės uolienos. Chemogeminės ir biogeminės uolienos. Metamorfinės uolienos. Vėjo veikla. Geologinis ledynų darbas. Endolitogeminiai procesai. Technogeminiai procesai. Hidrologija. Vandens apytaka gamtoje. Vandens rūšys uolienose. Požeminių vandenų klasifikacija. Paviršiniai vandenys. Tarpsluoksniniai požeminiai vandenys. Požeminių vandenų rėžimas. Požeminių vandenų judėjimas. Požeminių vandenų apsauga. Gruntai. Gruntų kilmė. Gruntų klasifikacija pagal grambiometrinę sudėtį. Gruntų savybės. Organinės medžiagos kiekis. Inžineriniai geologiniai (geo-techniniai) tyrinėjimai (IGG). Parengiamųjų darbų tvarka.
  Geologija, špera(17 puslapių)
  2006-01-24
 • Geologija (8)

  Bendros žinios apie inžinerinę geologiją. Trumpa inžinerinės geologijos istorija. Inžinerinė geologija Lietuvoje. Žemės kilmė, jos forma, tankis. Šiluminis žemės geosferų rėžimas. Uolienų slūgsojimo formos. Cheminė žemės plutos sudėtis. Geologiniai procesai. Granulometrinė gruntų sudėtis. Gruntų drėgnis, plastiškumas ir konsistencija. Gruntų poringumas ir tankis. Požeminiai vandenys. Jų kilmė ir rūšys. Gruntų klasifikacija. Požeminiai H2O ir jų geologinės slūgsojimo sąlygos. Paviršiniai H2O. Filtracijos koeficientui nustatyti metodai. Dūlėjimas. Tekančio vandens geologinis darbas. Plokštuminis nuotėkinis ir griovių susidarymas. Sniego, ledo ir ledynų geologinis darbas. Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai, statant įvairių tipų statinius. Statybinių medžiagų telkinių tyrinėjimai.
  Geologija, špera(13 puslapių)
  2006-04-26
 • Geologija (9)

  Požeminis vanduo. Eksploatacijos schema. Filtracinės savybės. Požeminio vandens išteklių klasifikacija. Talpiniai ištekliai. Dinaminiai ištekliai. Pritraukiamieji ištekliai. Eksploataciniai ištekliai. Gėlo požeminio vandens telkiniai ir jų išteklių dirbtinio papildymo metodai. Vandenvietė. Fiziniai geofiltracijos modeliavimo pagrindai. Fizinis modeliavimas. Analoginis modeliavimas. Skaitmeninis modeliavimas. Planininė nuostovi vienmatė geofiltracija. Teisioginiai vienmatės geofiltracijos uždaviniai. Atvirkštiniai uždaviniai. Planinė nenuostovi geofiltracija. Planinės nenuostovios geofiltracijos div lygtis. Požeminio vandens geofiltracija į grežinius. Požeminio vandens naudojimo sritys ir reikalavimai kokybei. Požeminio vandens užteršimo rūšis. Požeminio vandens režimas. Požeminio vandens režimo prognozavimo metodai. Požeminio vandens balansas. Pagrindinės požeminių vandenų režimo ypatybės. Vandens lygio svyravimas. Gruntinių vandenų temperatūrinis režimas. Gruntinių vandenų cheminės sudėties režimas. Natūralus tarpsluoksninių vandenų režimas. Pažeistas požeminių vandenų režimas. Požeminių vandenų režimas jų eksploatavimo rajone. Požeminių vandenų režimas, dirbtinai papildant jų atsargas. Požeminių vandenų režimas žuvininkystės tvenkinių ir kitų dirbtinių vandens telkinių rajonuose. Požeminių vandenų režimas dėl drėkinimo sistemų įtakos. Požeminių vandenų režimas dėl sausinimo sistemų įtakos. Požeminių vandenų režimo prognozavimas. Vandens balanso metodas. Analitiniai metodai. Baigtinių skirtumų metodas. Matematinės statistikos metodai. Analogijų metodas. Modeliavimo metodas.
  Geologija, špera(12 puslapių)
  2006-05-02
 • Geometrija

  Kaip prasideda geometrija. Taškai, tiesės, atkarpos. Kampai. Figūros. Trikampiai ir tiesės. Lygiašonis trikampis. Trikampių lygumo požymiai. Trikampių lygumo požymių taikymas. Lygiagrečios tiesės. Lygiagrečių tiesių savybių taikymas. Trikampių panašumas. Kampų ir kraštinių sąryšiai trikampyje. Trikampio ploto formulės. Daugiakampiai. Iškilieji ir neiškilieji daugiakampiai. Lygiagretainis ir jo savybės. Stačiakampis, rombas ir kvadratas. Trapecija. Apskritimas ir skritulys. Apskritimo stygos ir liestinės. Apskritimai ir daugiakampiai. Taisyklingieji daugiakampiai.
  Geometrija, špera(4 puslapiai)
  2006-04-18
 • Geotechnika (3)

  Standartais reglamentuojančių gruntų savybių tyrimo metodu apžvalga. Grunto savybių tyrimas statinio zondavimo metodu Mechaninės gruntų savybės (tyrimas). Deformacinės gruntų savybės. Įtempimai gruntų masyvuose. Konsolidacija (įtempimai vandens prisotintuose gruntuose). Geotechniniai reikalavimai pamatų projektavimui pagal. Grunto įtempimai nuo apkrovos. Grunto nevienalytiškumo ir anizotropiškumo įtaka įtempimų pasiskirstymui. Grunto įtempimai nuo vidinių jėgų. Hidrodinaminis slėgis. Grunto slėgis į atraminius paviršius. Grunto slėgis į atraminius paviršius esant molingiems gruntams. Pagrindo stiprumas ir pastovumas. Skaičiuojamasis pagrindo stiprumas. Seklieji pamatai. Konstrukcijos. Pagrindo stiprumo skaičiavimas (I r.b.). Poliniai pamatai. Polinių pamatų ir polių tipai, konstrukcijos. Polinio pamato pagrindo ribinės laikomosios galios skaičiavimo principai. Polio pagrindo ribinės laikomosios galios skaičiavimas pagal statinio zondavimo duomenis. Pagrindų savybių gerinimas tankinant (tankinimo būdai, bandomasis tankinimas, kontrolė, pavojus aplinkai). Šlaitų pastovumas. Pamatų nuosėdžių skaičiavimo metodai. Pamatų nuosėdžių skaičiavimas ekvivalentinio sluoksnio metodu. Pamatų nuosėdžių skaičiavimas sumavimo metodu. Grunte betonuojamų pamatų konstrukcijos. Gręžininiai poliai. Polio sąveika su gruntu. Gręžininiai pamatai. Skaičiavimo principai.
  Statyba, špera(12 puslapių)
  2009-01-12
 • Geriatrija

  Šiuolaikinės visuomenės senėjimas ir jį apibrėžiantys veiksniai. ID požiūrio svarba, gydant pagyvenusius žmones. Gydytojų, slaugytojų, socialinio darbuotojo, fizioterpeuto, ergo-terapeuto vaidmenys interdiciplininėje komandoje. Geriatrines medicinos principai. Darbo su pagyvenusiais ligoniais principai. Bendri senatvės ligų dėsningumai. Geriatrinio paciento tyrimo ypatumai. Geriatrinės (medicinos ir socialinės) pagalbos struktūra. Geriatrinės ligos. Integruotos socialinės medicininės psichologinės pagalbos pakopos. Biologinės senėjimo teorijos. Sociologinės senėjimo teorijos. Geriatrinių pacientų socialinės būklės vertinimas. Socialinės paslaugos pagyvenusiems žmonėms. Gydymo ir slaugos kokybės kriterijai ilgalaikio gydymo skyriuose. Autonomijos išsaugojimas. Skausmo gydymas vyresniame amžiuje. Delyro būklė senatvėje. Alzheimerio ligos diagnostika. Sergančiųjų Alzheimerio liga gydymas ir slauga, įgalinančios technologijos. Kraujagyslinės demensijos ypatumai. Depresija senatvėje. Pagyvenusių žmonių gydymas antidepresantais. Kraujodaros organų amžinė involiucija. Anemijos senatvėje. Mielodisplaziniai sindromai (MDS). Urogenitalinės sistemos amžiniai pokyčiai. Lėtinis PN etio, ypatumai, gydymas. Šlapimo nelaikymas. Judėjimo ir atramos aparato senėjimas. RA ypatumai. Reumatinė polimialgija (RP): etio, klinika, diagnostika, gydymas. Nemigos etio ir gydymas. Vaistu sąveika pagyvenusių žmonių organizme. Geriatrinė farmokodinamika ir farmokokinetika. Vaistų pasiskirstymo organizme ypatumai senatvėje. Morfologiniai ir funkciniai kvėpavimo sistemų pakitimai organizmui senstant. Ūmių pneumonijų ypatumai senatvėje. Pagyvenusių žmonių dažnesnės stemplės ligos, jų diagnostika, gydymas. Amžiniai skrandžio ir žarnyno morfologiniai ir funkciniai pakitimai. BurnaVyresnių žmonių gastrirų ypatybės. Vyresnių žmonių opaligės ypatumai. Vyresnių žmonių storojo žarnyno dažnų ligų (divertikulai, polipai) diagnostika ir gydymas. Mezenterinė išemija. Pagyvenusių žmonių vidurių užkietėjimas. Išmatų nelaikymo priežastys ir gydymas. Amžiniai kasos ir kepenų morfologiniai ir funkciniai pakitimai. Vyrų ir moterų funkcijos amžinė kaita. Pagyvenusių žmonių svarbesni skydliaukės morfologiniai ir funkciniai pakitimai. Pagyvenusių žmonių hipotirozės klinikiniai ir gydymo ypatumai. Pagyvenusių žmonių hipertorozės klinikiniai ir gydymo ypatumai. Pagyvenusių žmonių CD patogenezė, eiga, ydos, teoporozė: klasifikacija, rizikos veiksniai, klinika, diagnostika,gydymas. Amžiniai kardiovaskulinės sistemos pakitimai. Širdies nepakankamumas. Griuvimo priežastys, diagnostika. Griuvimo profilaktika. Mitybos principai. Sunykimo sindromas. Ūminis galvos smegenų kraujotakos nepakankamumas.
  Ligos ir traumos, špera(20 puslapių)
  2010-01-25
 • Germanai

  Fryzų kalba. Anglų kalba (fonetikos ypatumai senojoje anglų kalboje, vokalizmas, konsonantizmas, anglų kalbos vystymosi istorija, rašto paminklai, vartojimas). Olandų kalba (priebalsių poslinkiai, įvardžiuotinės veiksmažodžių formos, silpnoji būdvardžių linksniuotė, priebalsių kamienų grupės, stiprieji nyderlandiškieji veiksmažodžiai). Vokiečių kalba. Islandų kalba, jos leksika, fonetika, rašytiniai šaltiniai. Gotų istorija. Gotų kalbos rašytiniai šaltiniai.
  Kalbų studijos, špera(10 puslapių)
  2005-06-10
 • Gyventojų pajamų mokesčiai

  Mokėtojai. Pajamos natūra. Individuali veikla. Pozityviosios pajamos. Pajamų mokesčio tarifai. Pajamų mokesčio mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais. A klasės pajamos. B klasės pajamos. Sąnaudos. Apmokestinamojo pelno apskaičiavimas. Leidžiami atskaitymai. Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai. IT nusidėvėjimo arba amortizacijos sąnaudos. Nuosavo, nuomojamo arba panaudos būdu naudojamo IMT eksploatacija, remonto arba rekonstravimo sąnaudos. Komandiruočių sąnaudos. Reklamos ir reprezentacijos sąnaudos. Natūralios netekties nuostoliai. Natūralios netekties nuostoliai. Beviltiškos skolos. Įmokos darbuotojų naudai. Parama. Narių m, įnašai ir įmokos. NLA. Nuostolių perkėlimas. PM tarifai. Mokesčio lengvatos. APM sumą apskaičiuoja MM. Avansinio pelno mokesčio deklaracijos (forma FR 0430) pateikimas.
  Finansai, špera(5 puslapiai)
  2005-11-09
 • Gyvulininkystė (15)

  Audiniai, organai ir jų sistemos. Virškinimo organų sistema. Šalinimo organų sistema. Lytinių organų sistema. Vidinės sekrecijos (endokrininės) liaukos. Paukščių anatominiai ir fiziologiniai skirtumai. Pašarai ir jų cheminė sudėtis ir maistingumas. Pašarų klasifikacija. Stambiųjų pašarų vertė ir jų panaudojimo galimybės gyvūnų šėrimui. Sultingieji pašarai. Koncentruotieji ir gyvulinės kilmės pašarai. Medžiagų apykaitos ligos ir jų profilaktika. Gyvūnų eksterjeras ir interjeras. Gyvūnų augimas ir vystymasis. Atranka bei paranka. Veisimo metodai ir jų taikymas. Paukščių produktyvumo tipai, veislės ir krosai. Stresai ir priemonės jiems išvengti. Infekcinės ligos ir jų profilaktika. Invazinės ligos ir jų profilaktika. Gyvūnų veislės ir klasifikacija. Gyvūnų pramoninis mišrinimas. Hibridizacija, jos tikslingumas. Pašarų virškinamumas ir maistingumas. Galvijų biologinės ir ūkinės savybės. Pagrindinės galvijų veislės. Galvijų laikymo būdai. Lietuvoje auginamos kiaulių veislės. Kiaulių laikymo būdai. Kiaulių tipai ir penėjimo ypatumai. Avių biologinės ir ūkinės savybės. Avių auginimo ir laikymo ypatumai. Naminių paukščių biologinės ir ūkinės savybės.
  Žemės ūkis, špera(11 puslapių)
  2008-12-16
 • Gyvulininkystė (18)

  Naminių gyvulių domestikavimas ir jų biologiniai ir ūkiniai pakitimai. Gyvulių eksterjeras, interjeras ir ryšys su produktyvumu. Gyvulių konstitucija ir jų ryšys su produktyvumu. Gyvulių selekcija atranka ir paranka. Žemės ūkio gyvūnų produktyvumo tipai ir veislės. Žemės ūkio gyvulių sėklinimas. Karvių vertinimo kriterijai. Paršavedžių produktyvumo vertinimas. Pramoninis kryžminimas. Heterozė. Veisimo metodai ir jų taikymas gyvulininkystėje. Biologinės ir ūkinės kiaulių savybės. Lietuvos Respublikos pašarų įstatymas. Pašarų cheminė sudėtis ir maisto medžiagų fiziologinė reikšmė. Maisto medžiagų fiziologinė reikšmė. Melžiamų karvių šėrimas. Pašaro neto energijos laktacijai (NEL) skaičiavimas pagal Europos sąjungos (ES) šalių reikalavimus. Veršelių iki 6 mėnesių amžiaus šėrimo schemų sudarymas. Pašaro apykaitos energijos galvijams. Skaičiavimas lesalų receptūrų sudarymas. Lesalo apykaitos energijos skaičiavimas pagal Europos sąjungos (ES) šalių reikalavimus. Augaliniai baltymingi lesalai. Gyvuliniai baltymingi lesalai. Mineraliniai lesalai. Lesalų paruošimas. Pašaro apykaitinės energijos paukščiams skaičiavimas. Gyvulių šėrimo ir paukščių lesinimo pilnavertiškumo kontrolė. Pieno produkcijos apskaita. Jautienos kiekybiniai rodikliai. Kiaulių produktyvumo tipai. Avių produkcija. Kiaušinių gamybos technologija. Paukštienos gamybos technologija. Pašarų cheminė sudėtis. Maisto medžiagų reikšmė. Veršelių iki 6 mėnesių šėrimas. Šėrimo schemų sudarymas. Gyvūnų su vienkameriniu ir daugiakameriniu skrandžiu virškinimo sistemos ypatumai. Paukščių anatomijos ir fiziologijos ypatumai. Organai ir sistemos. Šalinimo organų sistema. Laukinių gyvulių kilmė, prijaukinimas, sunaminimas. Biologinės ir ūkinės gyvulių savybės. Gyvulių eksterjeras, interjeras ir jų ryšys su produktyvumu. Gyvulių konstitucija ir jos ryšys su produktyvumu. Atranka ir parinkimas. Žemės ūkio gyvūnų produktyvumo tipai ir veislės. Karvių vertinimo kriterijai. Veislinių paršavedžių vertinimas. Veisimo metodai ir jų taikymas. Gyvulininkystėje. Žemės ūkio gyvulių šėrimo principai. Melžiamų karvių šėrimas. Pašaro neto energijos laktacijai (NEL) skaičiavimas pagal Europos Sąjungos (ES) šalių reikalavimus. Veršelių iki 6 mėnesių amžiaus šėrimo schemų sudarymas. Karvių pieno kiekį ir kokybę lemiantys veiksniai. Pašaro apykaitos energijos galvijams skaičiavimas pagal Europos Sąjungos (ES) šalių reikalavimus. Lesalų receptūrų sudarymas. Lesalo apykaitos energijos skaičiavimas pagal Europos Sąjungos (ES) šalių reikalavimus. Pieno produkcijos apskaita. Jautienos kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai. Galvijų laikymo būdai. Kiaulių produktyvumo tipai. Kiaulių bandos struktūra ir kiaulienos gamybos planavimas. Avių produkcija ir jos gamybos technologijos. Kiaulių šėrimo įtaka mėsingumui ir mėsinėms savybėms. Kiaušinių gamybos technologija. Paukščių gamybos technologija. Gyvulių laikymo zoohigiena ir ekologinė gyvulininkystė. Virškinimo organų sistema. Paršelių šėrimas iki atjunkymo. Avių ir ožkų veislės. Pagrindiniai reikalavimai ekologiniams gyvulių ūkiams. Ožkų ir avių biologinės ir ūkinės savybės. Paršavedžių produktyvumo vertinimas. Pašarų cheminė sudėtis. Gyvulių konstitucija, interjeras ir jų ryšys su produktyvumu. Konstitucijos tipų klasifikacija. Konstitucijos ryšys su produktyvumu ir sveikatingumu. Interjeras. Biologinės ir ūkinės kiaulių savybės. Mėsos kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai. Paukštienos gamybos technologija gyvulių šėrimo ir paukščių lesinimo. Pilnavertiškumo kontrolė. Gyvūnų su vienkameriniu ir daugiakameriniu skrandžiu virškinimo sistemos ypatumai. Paukščių anatomijos ir fiziologijos ypatumai. Organai ir sistemos. Šalinimo organų sistema. Laukinių gyvulių kilmė, prijaukinimas, sunaminimas. Biologinės ir ūkinės gyvulių savybės. Gyvulių eksterjeras, interjeras ir jų ryšys su produktyvumu. Gyvulių konstitucija ir jos ryšys su produktyvumu. Atranka ir parinkimas. Žemės ūkio gyvūnų produktyvumo tipai ir veislės. Karvių vertinimo kriterijai. Veislinių paršavedžių vertinimas. Veisimo metodai ir jų taikymas gyvulininkystėje. Žemės ūkio gyvulių šėrimo principai. Melžiamų karvių šėrimas. Pašaro neto energijos laktacijai (NEL) skaičiavimas pagal Europos Sąjungos (ES) šalių reikalavimus. Veršelių iki 6 mėnesių amžiaus šėrimo schemų sudarymas. Karvių pieno kiekį ir kokybę lemiantys veiksniai. Pašaro apykaitos energijos galvijams skaičiavimas pagal ES šalių reikalavimus. Pieno produkcijos apskaita. Jautienos kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai. Galvijų laikymo būdai. Kiaulių produktyvumo tipai. Kiaulių laikymo būdai. Kiaulių bandos struktūra ir kiaulienos gamybos planavimas. Avių produkcija ir jos gamybos technologijos. Kiaulių šėrimo įtaka mėsingumui ir mėsinėms savybėms. Kiaušinių gamybos technologija. Paukščių gamybos technologija. Gyvulių laikymo zoohigiena ir ekologinė gyvulininkystė. Virškinimo organų sistema. Paršelių šėrimas iki atjunkymo. Avių ir ožkų veislės. Pagrindiniai reikalavimai ekologiniams gyvulių ūkiams. Ožkų ir avių biologinės ir ūkinės savybės. Paršavedžių produktyvumo vertinimas. Pašarų cheminė sudėtis.
  Žemės ūkis, špera(50 puslapių)
  2009-01-16
 • Gyvulininkystė (8)

  Žemės ūkio gyvulių šėrimo principai. Jautienos kokybiniai ir kiekybiniai rodikliai. Pašaro apykaitos energijos galvijams skaičiavimas pagal Europos Sąjungos (ES) šalių reikalavimus. Šalinimo organų sistema. Gyvulių su vienkameriniu ir daugiakameriniu skrandžiu virškinimo sistemos ypatumai. Galvijų konstitucija. Eksterjeras- gyvulio kūno dalių išorinių savybių visuma. Paukščių anatomijos ir fiziologijos ypatumai. Ūkinės ir biologinės savybės. Galvijų laikymo būdai. Melžiamų karvių šėrimas. Karvių vertinimo kriterijai. Paukštienos gamybos technologija. Organai ir sistemos. Veisimo metodai. Atranka ir parinkimas. Pieno produkcijos apskaita. Kiaulių bandos struktūra ir kiaulienos gamybos planavimas. Kiaušinių gamybos technologija. Avių produkcija ir jos gamybos technologija. Ožkų veislės. Dauginimosi organų sistema. Paršelių šėrimas iki atjunkinimo. Kiaulių laikymo būdai. Lesalų receptūros sudarymas. Lesalo apykaitos energijos skaičiavimas pagal Europos Sąjungos (ES) reikalavimus. Veislinių paršavedžių vertinimas.
  Žemės ūkis, špera(11 puslapių)
  2006-09-13
 • Gyvulininkystė ir zoohigiena

  Atranka. Dirvožemis. Galvijai šeriami. Gyvulininkystė. Gyvulių veisimo metodai. Gyvulio konstitucija. Gyvulių laikymo higiena Europos Sąjungoje (ES). Gyvulių odos priežiūra. Kergiamų ir paršingų kiaulių šėrimas. Kiaulių laikymo higiena. Klimatas. Kuilių šėrimas.
  Žemės ūkis, špera(3 puslapiai)
  2005-03-01
 • Gyvulininkystės mechanizavimas

  Šieno gamybos technologijos. Šieno džiovinimas aktyviąja ventiliacija. Oro šildytuvai. Šiaudų dorojimo technologijos. Grūdų džiovinimas aktyvia ventiliacija. Elektriniai kaloriferiai. Vandens siurbliai, jų veikimas. Vandens slėgio įrengimai, girdyklos. Pavytinto siloso gamybos technologijos. Nevytinto siloso gamybos technologijos. Šienainio gamybos technologijos. Bulvių, šakniavaisių sandėliavimo įrenginiai. Krovinių transportavimo ir krovimo priemonės. Pašarų maišytuvai. Pašarų smulkintuvai. Automatinės sausų pašarų šėryklos. Stacionariniai pašarų dalytuvai. Drėgnų pašarų (jovalo), paruošimas ir išdalijimas. Pašarų paruošimas ir išdalijimas elektrifikuotu vežimėliu. Kombinuotųjų pašarų dalijimas kiaulėms. Skystų pašarų ruošimas ir išdalijimas kiaulėms. Elementiniai vandens šildytuvai. Paršavimosi gardai. Jų įrengimai. Grupiniai kiaulių laikymo gardai. Pririštas karvių laikymas. Pašarų ar jų mišinių ruošimas galvijams. Pašarų ar jų mišinių išdalijimas galvijams. Mechaninių mėšlo šalinimo priemonių klasifikacija ir veikimas. Mėšlo šalinimas į mėšlidę. mėšlo šalinimo į laukus technologijos ir įrenginiai. Palaidas karvių laikymas, karvidžių įrengimai. Paukščių laikymas, paukštidžių įrengimai. Skysto mėšlo šalinimas ir panaudojimas. Ultravioletinių spindulių lempos, jų panaudojimas. Infraraudonųjų spindulių lempos, jų panaudojimas. Elektrinis aptvaras. Patalpų ir grindų šildymas.
  Žemės ūkis, špera(17 puslapių)
  2007-12-03
 • Gyvulininkystės technologijos

  Pašarų skirstymas (klasifikacija). Naminių gyvūnų kilmė. Gyvulių sunaminimo centrai. Gyvulių eksterjero vertinimo rodikliai. Gyvulių konstitucija, interjeras ir jų ryšys su produktyvumu. Interjeras. Gyvulininkystės reikšmė. Gyvulininkystė. Gyvulininkystės ryšys su kitais mokslais. Biologinės ir ūkinės galvijų savybės. Įvairių veiksnių įtaka pieno primilžiams ir kokybei. Biologinės ir ūkinės kiaulių savybės. Kiaulių penėjimo būdai. Mėsinis penėjimas. Bekoninis penėjimas. Kiaulių penėjimas iki riebios kondicijos. Biologinės ir ūkinės vištų savybės. Melžiamų karvių šėrimas. Neto energijos laktacijai apskaičiavimas. Vištų lesinimas ir apykaitos energijos (AE) apskaičiavimas. Mėsos kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai. Pieno produkcijos apskaita. Avių produkcija. Visaverčiai (kombinuotieji) pašarai. Paukščių lesinimo būdai ir pašarų paruošimas. Dirbtinis gyvulių apsėklinimas. Broilerių lesinimas. Kalakutų lesinimas. Ančių lesinimas. Žąsų lesinimas. Kiaušinių gamybos technologija. Fermentų panaudojimas gyvulių šėrimui ir paukščių lesinimui. Kryžminimas ir hibridizacija. Pieno krypties galvijų veislės. Pieno–mėsos krypties galvijų veislės. Mėsinių galvijų veislės. Kiaulių veislės. Avių veislės. Ožkų veislės. Vištų dedeklių ir broilerių krosai. Broilerių krosai (mėsinių vištų krosai). Jautienos gamybos technologija. Gyvulių evoliucija. Veršelių iki 6 mėn. šėrimas. Šėrimo schemų sudarymas. Pašarų cheminė sudėtis ir maisto medžiagų reikšmė. Pašarų klasifikacija. Naminių gyvulių veislės. Gyvulių evoliucija. Grynasis veisimas. Pašarų įtaka kiaulienos kokybei ir apykaitos energijos apskaičiavimas. Gyvulių šėrimo ir paukščių lesinimo kontrolė. Paukštienos gamybos technologija.
  Žemės ūkis, špera(10 puslapių)
  2008-01-09
 • Gyvūnų mityba

  Ląstelienos ir jos frakcijų nustatymas pašaruose. Azotinių junginių kiekio nustatymas pašaruose. Maisto medžiagų įtaka gyvulių produktyvumui ir produkcijos kokybei morfologiniam ir fiziologiniam pakitimams. Gyvulių organizmo ir pašarų cheminė sudėtis, tapatumai skirtumai. Pašaruose esančių maisto medžiagų klasifikacija ir biologinė reikšmė. Pašarų azotiniai junginiai, jų klasifikacija. Pašarų baltymų aminorūgštys, jų reikšmė. Pašarų azotinių junginių apykaita gyvulio organizme ir poreikiai. Azoto balanso gyvulio organizme nustatymas. Kūno masės priaugimo paskaičiavimas per parą atsižvelgiant į azoto balanso duomenis. Pašarų angliavandeniai, jų sudėtis, klasifikacija pašarų angliavandenių reikšmė, gyvulių mityboje, poreikiai, šaltiniai. Anglies balanso gyvulio organizme nustatymas. Kūno masės priaugimo skaičiavimas, atsižvelgiant į anglies balanso duomenis. Pašarų energijos kitimas gyvulio organizme. Energijos balanso gyvulio organizme nustatymas. Pašarų mineraliniai elementai, jų klasifikacija, reikšmė. Vitaminai, jų klasifikacija, biologinė reikšmė, aprūpinimo būdai. Pašarų maistingumo vertinimo būdai. Ląstelienos įtaka pašarų maistingumui, jos kiekiai įvairiuose pašaruose.
  Veterinarija, špera(10 puslapių)
  2009-05-07
 • Glikozidai. Augalai, kaupiantys glikozidus

  Glikozidų charakteristika. Cukrinė dalis. Glikozidų susidarymo būdai. Glikozidų fiziko-cheminės savybės. Glikozidų kokybinis ir kiekybinis nustatymas. Glikozidų išskyrimas. Glikozidų lokalizacija, reikšmė augalui. Glikozidų klasifikacija. Česnakų svogūnai. Valgomojo svogūno svogūnai. Kartumynų apibūdinimas ir klasifikacija. Paplitimas, lokalizacija augalų organuose ir audiniuose. Kartumynų fiziko-chemines savybės. Kartumynų nustatymas. Kartumynų biologinės savybės ir jų panaudojimas medicinoje. Pupaliaskių lapai. Skėtinių širdažolių žolė. Kiaulpienių šaknis. Gencionų šaknys. Paprastųjų kiečių žolė. Karčiųjų kiečių žolė. Kraujažolių žiedai. Ajerų šakniastiebiai. Balinis ajeras. Apynių spurgai. Širdies glikozidų aglikono sandara. Širdies glikozidų cukrinės dalies sandara. Cheminės struktūros ryšys su farmakologiniu poveikiu. Klasifikacija. Paplitimas pasaulyje, faktoriai turintys įtakos širdies glikozidų susikaupimui augaluose. Žaliavų rinkimas, džiovinimas, laikymas. Fiziko-cheminės savybės, hidrolizė. Širdies glikozidų fiziko-cheminės savybės. Kardiosteroidų nustatymas. Kokybinė ir kiekybinė analizė. Farmakologinis poveikis. Triterpeninių glikozidų klasifikacija. Saponinų paplitimas augaliniame pasaulyje, lokalizacija. Įvairių faktorių įtaka saponinų susikaupimui vaistiniuose augaluose. Saponinų fiziko-cheminės savybės. Vaistinių augalinių žaliavų, kaupiančių triterpeninius saponinus, analizė. Kiekybinis saponinų nustatymas. Triterpeninių saponinų poveikis.
  Farmakologija, špera(16 puslapių)
  2009-03-28
 • Globalizacija (5)

  Globalizacijos samprata. Ekonominis globalizacijos aspektas. Gėrybėse galima išskirti naudingumo bei sąnaudų puses. Neekonominės gėrybės (laisvosios gėrybės). Privačios gėrybės. Globalinio pobūdžio grėsmės. Individualistinė ekonominė paradigma. Holistinė paradigma. Šešėlinė ekonomika ir antiekonomika bei jų globalizacija. Šešėlinė neformali ekonomika. Viešųjų blogybių specifika. "Pilkoji ekonomika". Antiekonomika. Tarptautinės "šešėlinės" ekonomikos klasifikacijos. Globaliniai režimai. Globalinis saugumas ir jo dimensijos. Socialumas ir socializacija: nuo individo iki pasaulio.
  Tarptautinė ekonomika, špera(8 puslapiai)
  2006-11-19
 • Globalizacija (7)

  Globalizacijos samprata. Ekonominis globalizacijos aspektas. Šešėlinė ekonomika ir antiekonomika bei jų globalizacija. Globaliniai režimai. Globalinis saugumas ir jo dimensijos. Socialumas ir socializacija: nuo individo iki pasaulio. Gamtonauda ir gamtosauga: globalinės tendencijos. Valstybė, tarpvalstybinės (tarpvyriausybinės) organizacijos ir globalizacija. Nevyriausybinės organizacijos ir jėgos pasauliniuose procesuose. Pasaulio civilizacijos ir konfliktai tarp jų. Globali prekyba. Pasaulio valiutų sistema.
  Tarptautinė ekonomika, špera(12 puslapių)
  2007-01-04
 • Globalizacija (8)

  Globalizacijos samprata. Socialinio gyvenimo globalizacija. Globalizacija skatinantys veiksniai. Globalinės politikos bruožai. Pasaulinės politikos darbotvarkės. Pramonė ir ekonomika. Globalizacija ir suvienodėjimas. Globalizacija ir nacionalinė politika. Šiuolaikinės globalizacijos savybes galima apibrėžti sąvokomis. Globalizacijos padariniai. Diskusijos dėl globalizacijos. Informacinės visuomenės samprata. Masinis vartojimas. Rinkos globalizacija. Gamybos globalizacija. Finansų globalizacija. Komunikacijų globalizacija. Fordizmo pabaiga. Politika. Valdžios medeliai. Aprašomosios valdžios ypatybės. Galia. Autoritetas. Legitimumas.
  Sociologija, špera(7 puslapiai)
  2007-04-04
Puslapyje rodyti po