Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Šperos

Šperos (2046 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Gamybos organizavimas

  Gamybos procesų klasifikavimas. Projektinė gamyba. Vienetinė gamyba. Serijinė gamyba. Srovinė gamyba. Nenutrūkstama gamyba. Gamybos organizavimas. Pramonės įmonė. Pagrindiniai įmonės bruožai. Įmonė kaip sistema. Įmonių klasifikavimo kriterijai. Įmonės ekonominė pusiausvyra. Pramonės įmonės vietos pasirinkimas. Gamybos procesas. Gamybos proceso schema. Gamybos procesų rūšys. Gamybos fazės. Gamybos proceso organizavimo principai. Gamybos tipai. Išdėstymas. Pramonės reikšmė. Gamybinio pajėgumo planavimas. Gaminti ar pirkti? Įmonės tikslų sistema. Gamybos planavimas ir kontrolė. Gamybos materialinių išteklių valdymas. Atsargų kontrolė. Kodėl yra laikomos atsargos. Atsargų kontrolės grafikai. Maksimalūs atsargų lygiai. Tiksliai laiku. Darbo organizavimas. Darbo tyrimas. Lygio nustatymas. Verslo proceso inžinerija. Gamyba minimaliais ištekliais. Švaistymas. Metodai, kurie siekia jį pašalinti. Darbas gamybos ląstelėse. Kaizen (nuolatinis pagerinimas). Žuvies skeleto diagramos. Kokybės būreliai. Konkurencija. Kritinio kelio analizė. Tinklo analizė. Paprastas tinklas. Tinklų sudarymo taisyklės. Fiktyvūs darbai. Nekritiniai darbai ir laiko rezervas. Tinklo analizės pritaikymai.
  Pramonė ir gamyba, špera(15 puslapių)
  2005-11-30
 • Gamybos organizavimas ir planavimas

  Gamybos teorijos pagrindiniai principai. Gamybos planavimo samprata ir esmė. Planavimo tikslai ir uždaviniai. Planų tipai ir planavimo periodai. Planavimo organizavimo principai. Kaštų planavimas. Pardavimų planavimas. Programinis planavimas. Strateginis planavimas. Tinklinis planavimas. Operatyvusis planavimas. Gamybos organizavimo samprata ir esmė. Gamybos proceso rūšys. Gamybos struktūros tipai. Gamybos ciklas. Srovinės gamybos organizavimas. Lanksčios automatizuotos gamybos organizavimas). Vienetinės gamybos organizavimas. Gamybos apskaitos ir kontrolės organizavimas. Gaminių kokybės kontrolė. Pagalbinės gamybos organizavimas. Įrankinio ūkio organizavimas. Remonto organizavimas. Energetinio ūkio organizavimas. Sandėlių ūkis. Transporto ūkis.
  Vadyba, špera(11 puslapių)
  2009-04-16
 • Gamybos proceso organizavimas (2)

  Gamybos proceso organizavimas. Gamybos proceso esmė. Gamybos proceso organizavimo principai. Gamybos tipai ir jų charakteristikos. Gamybos procesų organizavimas laike. Gamybos ciklo trukmės apskaičiavimas. Gamybos ciklo trumpinimo būdai. Srovinės gamybos organizavimas. Nepertraukiamos srovinės linijos. Pertraukiamos srovinės linijos. Srovinės gamybos efektyvumas ir trūkumai. Lanksčios automatizuotos gamybos organizavimas. Pagalbinės gamybos ir gamybos aptarnavimo organizavimas. Įrankių ūkio organizavimas. Remonto ūkio organizavimas. Energetikos ūkio organizavimas. Medžiagų ir transporto ūkio organizavimas. Vidaus transporto organizavimas. Techninės kontrolės organizavimas. Apskaita. Mokesčiai.
  Pramonė ir gamyba, špera(13 puslapių)
  2006-10-12
 • Gamybos proceso organizavimas (3)

  Kompiuterinės integruotos gamybos (KIG) paskirtis ir esmė. Kompiuterinės integruotos gamybos (KIG) funkcijos. Kompiuterinės integruotos gamybos (KIG) integravimo variantai. Kompiuterinės integruotos gamybos (KIG) elementai. Kompiuterių naudojimo gamybos sistemos formos. Kompiuterizuotos apdirbimo technologijos rengimo sistemos posistemių sintezės metodai. Kas yra gamybos procesas ir kas jį sudaro? Kas sudaro technologinį procesą? Pagrindiniai gamybos organizavimo principai. Kas yra gamybos tipas ir kuo jis nusakomas? Nuo ko priklauso gamybos struktūra. Pagal kokius specializacijos principus sudaromi cechai ir barai. Kokie yra gamybos ciklai? Automatizuotos gamybos organizavimo pagrindiniai principai. Srovinių linijų klasifikacija. Pagal kokius požymius klasifikuojamos srovines linijos ir jų charakteristikos? Lanksčios integruotos gamybos sudėtinės dalys. Automatizuotos gamybos organizavimo pagrindiniai principai. Technologiniu procesu charakteristikos. Automatizuotos gamybos įrankių ypatybės, jų tvirtinimas ir nustatymas. Automatizuotos gamybos įtaisai. Duomenų bazių kūrimo principai. Mechaninių komponentų gamybos sistemos – duomenų bazės struktūra. Komunikacijų technologija. Duomenų perdavimas. Kompiuterinių tinklų išdėstymo būdai. Kompiuterinių tinklų privalumai. Informacijos mainu sistemos. Lanksčios automatizuotos gamybos technologiniai įrengimai. Technologiniams įrengimams keliami reikalavimai. Technologinių procesų automatizuotų valdymo sistemų klasifikacija.
  Pramonė ir gamyba, špera(14 puslapių)
  2008-10-15
 • Gamybos technologija (2)

  Proceso kūrimo žingsniai. Pagrindiniai veiksniai, įtakojantys gamybos proceso kūrimą. Gamybos tipai. Gamybinių įrenginių suderinimas. Kūrimas ir gamyba kompiuterio pagalba. Kas yra strategija ir strategijų hierarchija. Procesų operacijų strategija. Procesų strategijos turinys. Klientų įtaka tikslų įgyvendinimui. Skirtingi klientų poreikiai reiškia skirtingus proceso tikslus. Konkurentų įtaka proceso tikslams. Procesų vadyba ir tiekimo grandinė. Operacinių sistemų klasifikavimas. Tarptautinės operacijos. Operacijų modeliai. Produktyvumas. Kas yra dizainas. Dizaino etapai: nuo idėjos iki specifikacijos. Apimties – įvairovės įtaka proceso projektavimui. Procesų tipai gamyboje. Procesų tipai paslaugų įmonėje. Gero produktų ir paslaugų dizaino privalumai konkurencinėje kovoje. Prekių ir paslaugų dizaino etapai – nuo turinio iki specifikacijos. Dizaino įvertinimas ir patobulinimas. Vertės inžinerija. Prototipas ir galutinis dizainas. Sąveikaujančio dizaino nauda. Operacijų tinklo sąvoka. Tinklo projektavimo sprendimų priėmimas. Vertikalios integracijos nauda. Gamybos planavimo seka. Proceso planavimas. Detalus proceso plano sudarymas. Gamybinio baro išklotinės modeliavimas. Produkto išklotinės detalus modeliavimas. Produkto/paslaugų ir proceso technologija. Medžiagų apdorojimo technologija. Informacijos apdorojimo technologijos. Telekomunikacijos ir informacinės technologijos. Mokslinės vadybos kilmė ir turinys. Darbo metodų tyrimo eiliškumas. Ergonomika. Metodų inžinerijos kilmė. Metodų projektavimo principai. Metodų analizavimo priemonės. Judesių ekonomijos principai. Žmoniškųjų faktorių inžinerija. Užduočių supaprastinamo programos. Darbo išplėtimas ir praturtinimas. Vertingumo analizė. Pasiūlymų sistemos. Vietos parinkimo sprendimų priėmimo priežastys. Gamybos pajėgumų išdėstymo tikslai. Vietos parinkimo veiksniai. Sprendimo dėl gamybos išdėstymo lygiai. Vietos parinkimo sprendimo priėmimo metodai. Kas yra produktyvumas. Produktyvumo planavimas ir kontrolė. Paklausos ir produktyvumo įvertinimas. Paklausos sezoniškumas. Produktyvumo nustatymas. Inžinerinės priežiūros funkcijų klasifikacija. Priežiūros komanda. Eksploatacijos kaštai. Remonto darbų organizavimas ir procedūros. Remonto darbų kontrolė. Remonto darbų planavimas ir tvarkaraščių sudarymas. KTL sąvoka ir kilmė. Tradicinės ir KTL sistemos palyginimas. KTL elementai. Traukimo sistema gamyboje. Kanban sistema. Kanban procesas. Įmonės parengimas kanban sistemai įdiegti. KTL sistemos tikslai ir diegimas. KTL sistemos privalumai. KTL įdiegimo sunkumai. KTL įdiegimo loginis pagrindas. Būtinos sąlygos KTL programai įdiegti.
  Pramonė ir gamyba, špera(18 puslapių)
  2007-12-14
 • Gamybos technologija ir organizavimas

  Gamybos technologija ir organizavimas. Pagrindiniai veiksniai, lemiantys gamybos proceso kūrimą. Gamybos tipai. Gamybinių įrengimų suderinimas. Kūrimas ir gamyba kompiuterio pagalba. Kas yra strategija ir jų hierarchija? Procesų operacijų strategija. Procesų strategijos turinys. Klientų įtaka tikslų įgyvendinimui. Skirtingi klientų poreikiai reiškia skirtingus proceso tikslus. Konkurentų įtaka procesų tikslams. Kas yra dizainas? Dizaino etapai: nuo idėjos iki specifikacijos. Apimties – įvairovės įtaka proceso projektavimui. Procesų tipai gamyboje. Procesų tipai paslaugų sferoje. Gero produktų ir paslaugų dizaino privalumai konkurencinėje kovoje. Prekių ir paslaugų dizaino etapai-nuo turinio iki specifikacijos. Dizaino įvertinimas ir patobulinimas. Prototipas ir galutinis dizainas. Sąveikaujančio dizaino nauda. Operacijų tinklo sąvoka. Tinklo projektavimas. Vertikalios integracijos nauda. Gamybos planavimo seka. Proceso planavimas. Detalus proceso plano sudarymas. Gamybinio baro išklotinės modeliavimas. Produkto išklotinės detalus modeliavimas. Produkto/paslaugų ir proceso technologija. Medžiagų apdorojimo technologija. Informacijos apdorojimo technologijos. Telekomunikacijos ir informacinės technologijos. Mokslinės vadybos kilmė ir turinys. Darbo metodų tyrimo eiliškumas. Ergonomika. Metodų inžinerijos kilmė. Metodų projektavimo principai. Metodų analizavimo priemonės. Judesių ekonomijos principai. Žmogiškųjų faktorių inžinerija. Užduočių supaprastinimo programos. Darbo išplėtimas ir praturtinimas. Vertingumo analizė. Pasiūlymų sistemos. Vietos parinkimo sprendimo priėmimo priežastys. Gamybos pajėgumų išdėstymo tikslai. Vietos parinkimo veiksniai. Sprendimo dėl gamybos išsidėstymo lygiai. Vietos parinkimo sprendimo priėmimo metodai. Kas yra produktyvumas. Produktyvumo planavimas ir kontrolė. Paklausos ir produktyvumo įvertinimas. Paklausos sezoniškumas. Produktyvumo nustatymas. Inžinerinės priežiūros funkcijų klasifikacija. Priežiūros komanda. Eksploatacijos kaštai. Remonto darbų organizavimas ir procedūros. Remonto darbų kontrolė. Remonto darbų planavimas ir tvarkaraščių sudarymas. KTL sąvoka ir kilmė. Tradicinės ir KTL sistemos palyginimas. KTL elementai. Traukimo sistema gamyboje. Kanban sistema. Kanban procesas. Įmonės parengimas kanban sistemai įdiegti. KTL sistemos tikslai ir diegimas. KTL sistemos privalumai. KTL įdiegimo sunkumai. KTL įdiegimo loginis pagrindas (nuostoliai). Būtinos sąlygos KTL programai įdiegti.
  Pramonė ir gamyba, špera(16 puslapių)
  2007-09-21
 • Gamtonauda

  Gamtonaudos valdymo principai. Teršalų valymas ir rinka. Išsenkantys, neatsinaujinantys energijos ištekliai ir jų valdymas. Teršalų kontrolės ekonomika. Atsinaujinantys ištekliai. Antrinio panaudojimo išteklių valdymas. Neatsinaujinančių išteklių valdymas. Gamtonaudos valdymas Lietuvoje. Gamtonauda ir aplinkosauga ūkinėje veikloje. Pagrindiniai gamtonaudos politikos principai. Teisinis administracinis gamtonaudos ir aplinkosaugos reguliavimas. Ekonominės gamtonaudos priemonės. Lietuvos aplinkos apsaugos sektoriaus teisės aktų farmonizavimas su Europos Sąjunga (ES). Žalioji aplinkos teisė. Aplinkos apsaugos auditas. Gamtonaudos ir aplinkosaugos valdymo sistema Lietuvoje. Aplinkosauginis ženklinimas.
  Ekologija, špera(17 puslapių)
  2007-04-14
 • Gamtos didaktika

  Įvadas. Didaktika. Biologijos ugdymo proceso tyrimas. Biologijos metodikos raida. Žmogaus koncepcija ir asmenybės ugdymas. Bendrieji mokyklinės biologijos uždaviniai. Biologijos tarpmokykliniai ryšiai ir turinio integravimas. Didaktinės mokyklinės biologijos žinių skirstymas ir sisteminimas. Testai biologijos mokymo procese. Mokymo proceso organizavimas ir valdymo būdai. Ugdymo organizavimo formos. Biologijos ugdymo materiali bazė ir ugdymo priemonės. Mokinių biologijos užrašai ir sąsiuviniai.
  Pedagogika, špera(4 puslapiai)
  2006-05-12
 • Gamtosauga (2)

  Ekologijos samprata. Saulės radiacija. Organizmų gyvenamoji aplinka. Ekologiniai veiksniai. Ekologinis plastiškumas. Fiziniai ir cheminiai aplinkos veiksniai. Globalinė medžiagų apytaka. Atmosfera, jos struktūra. Atmosferos taršos šaltiniai. Pagrindiniai oro teršalai. Žemė. Okeanosfera. Biologinės organizacijos lygiai. Šiluminė tarša. Organizmų raidos ypatybės. Aplinkos samprata. Smogas. Šiltnamio efektas. Ozono sluoksnio problema. Rūgštieji krituliai. Vandens reikšmė. Oro valymui naudojama įranga. Hidrosferos tarša. Ekologinės vandenų taršos pasekmės. Nuotekų valymas. Dirvožemis ir jo reikšmė. Antropogeninis poveikis dirvožemiui. Ekosistemos savivala. Pesticidų problema. Miškas ir jo reikšmė. Antropogeninis poveikis augalijai. Biologinis kaupimasis. Dujiniai biocheminiai ciklai. Populiacijų savybės. Nuosėdiniai biocheminiai ciklai. Ekosistemų energetika. Ekosistemų sudėtis ir struktūra. Ekosistemų produktyvumas. Energetinė ekosistemų klasifikacija. Ekosistemų dinamika. Bendrijų struktūra. Biomai. Biosfera ir jos struktūra. Žmogus kaip biologinė rūšis. Gamtiniai ištekliai. Kraštovaizdis. Maisto ištekliai. Pagrindinės ekologinės problemos. Miestų problemos. Alternatyvūs energijos šaltiniai. Atliekų problema. Žmogaus sveikatai pavojingos cheminės medžiagos. Maisto priedų problema. Kosmetika. Ekologinės krizės. Socialinių - ekonominių veiksnių poveikis žmonių sveikatai. Žmonių populiacija. Aplinkos tarša. Jonizuojanti spinduliuotė, jos poveikis aplinkai ir apsisaugojimo priemonės. Triukšmas ir apsauga nuo jo. Vibracija ir apsauga nuo jos. Bioįvairovės apsauga.
  Ekologija, špera(23 puslapiai)
  2007-10-07
 • Gastroenterologija

  Gastroezofaginio refliukso liga. Patogenezė, klinika, diagnostika ir gydymas. Funkcinė dispepsija. Lėtinis gastritas, Sidnėjaus klasifikacija, diagnostika. Šiuolaikinis požiūris į skrandžio ir dvylikapirštės žarnų opų etiopatogenezę (HP reikšmš) ir diagnozę. Skrandžio ligos. Šiuolaikinis terapinis opaligės gydymas. Lėtinis pankreatitas: patogenezė, klinika ir diagnostika. Lėtinis pankreatitas: diagnostika, diferencinė diagnostika, gydymas. Opinis kolitas: patogenezė, klinika, diagnostika. Opinis kolitas: diferencinė diagnostika. Krono liga: etiopatogenezė, klinika, diagnostika. Krono liga: diferencinė diagnostika. Dirgliosios žarnos sindromas. Žarnų pažeidimo sindromas: bakterijų pertekliaus (BPS) ir malabsorbcijos sindromas. Prehepatinės geltos sindromas: priežastys, diagnostika. Bilirubino apykaitos rodikliai ir biocheminių kepenų tyrimo reikšmė. Prehepatinės geltos sindromas: priežastys, diagnostika. Bilirubino apykaitos rodikliai ir biocheminių kepenų tyrimo reikšmė. Hepatinės geltos sindromas: priežastys, diagnostika. Bilirubino apykaitos rodikliai ir biocheminių kepenų tyrimo reikšmė. Pohepatinės geltos sindromas: priežastys, diagnostika. Bilirubino apykaitos rodikliai ir biocheminių kepenų tyrimo reikšmė. Virusinis B hepatitas ir jo gydymo galimybės. Hepitas C virusas. Alkoholiniai kepenų pažeidimai. Autoimuninis hepatitas. Kepenų cirozė, klasifikacija, diagnostika. Portinė hipertenzija ir jos pasekmės (stemplės venų varikozė, ascitas, hepatinė encefalopatija). Kraujavimas iš virškinamojo trakto: priežastys, diagnostika, neatidėliotina pagalba. Tulžies akmenligė: etiopatogenezė, klasifikacija, diagnostika ir jos nechirurginio gydymo galimybės.
  Ligos ir traumos, špera(14 puslapių)
  2006-01-24
 • Geležies amžius: nauji sukimo mechanizmai, Atėnų demokratija, vergovė ir karai, nauji judėjimo įrenginiai (vandens malūnas) (1100 m. pr. Kristų – 500 m. e. m.)

  Technikos filosofijos referatas apie geležies amžių. Apie Geležies amžių ir kaip jis pakeitė visuomenę (bendrąja prasme). Nauji sukimo mechanizmai. Nauji judėjimo įrenginiai. Atėnų demokratija; vergovė bei karai.
  Filosofija, špera(4 puslapiai)
  2006-12-26
 • Gėlininkystė (2)

  Rytinis hiacintas. Baltosios lelijos hibridai. Miškinių lelijų hibridai. Amerikinių lelijų hibridai. Formozinė lelija. Karališkoji lelija. Raudonoji lelija. Tigrinė lelija. Poetinis narcizas. Tariamasis narcizas. Tulpės. Šundantis eritronis. Kaukazinis eritronis. Sibirinis eritronis. Tuolumnensinis eritronis. Kaliforninis eritronis. Balsvoji galtonija. Žalsvoji galtonija. Pavasarinė leukoja. Daugiažiedė leukoja. Paprastoji margutė. Daugiažiedė margutė. Geltonžiedė margutė. Eduardo margutė. Adatiškoji margutė. Žemaūgė margutė. Bitiniko margutė. Valujevo margutė. Kaukazinė margutė. Hiacintiškoji puškinija. Scyliažiedė puškinija. Dvilapė scylė. Rudeninė scylė. Sibirinė scylė. Rozeno scylė. Kaukazinė scylė. Šviesioji sniegžydrė. Armėninė žydrė. Smulkiažiedė žydrė. Kuoduotoji žydrė. Plačialapė žydrė. Kekinė žydrė.
  Žemės ūkis, špera(8 puslapiai)
  2008-03-04
 • Gelžbetoninės konstrukcijos

  Gelžbetonio esmė. Betonas. Betono stiprumas. Armatūros klasifikacija ir dirbiniai. Armatūros sandūros. Armatūros ir betono sukibimas, inkaravimas. Gelžbetonio susitraukimas ir valksnumas. Lenkiamų gelžbetonių elementų konstravimas. Apsauginio betono sluoksnis. Lenkiami elementai. Sijų konstravimas. Storis pagalbinės ir skersinės armatūros apsaugos. Armatūros darbo sąlygos. Elementų sandūros ir įdėtinės detalės. Lenkiamų elementų įtempimų būvio stadijos. Ribinių būvių metodas. Stačiakampio skerspjūvio lenkiamų elementų normalinio pjūvio stiprumas. Tėjinio skerspjūvio lenkimo elementų pjūvio stiprumas. Pagrindiniai teiginiai apie sūrimą įstrižame pjūvyje. Elementų įstrižojo pjūvio stiprumas skersinės jėgos atžvilgiu. Elementų įstrižojo pjūvio stiprumas. Iš anksto įtemptojo gelžbetonio gamybos technologija. Išankstinių įtempimų didumas ir tikslumas. Apspaudimo jėga ir jos ekscentricitetas. Išankstinių įtempimų nuostoliai. Įtemptojo g/b lenkiamų elementų stiprumo normaliniame pjūvyje skaičiavimo ypatumai.
  Statyba, špera(10 puslapių)
  2006-03-22
 • Genetika

  Genetika kaip mokslas. Reikalavimai genetiniams objektams. Jų rūšys ir panaudojimas. Ląstelės organoidų funkcijos bei reikšmė paveldimumo ir kintamumo procesuose. Chromosomų morfologinė ir cheminė sandara. Gigantinė politelinė chromosoma. Kariotipas. Galvijų ir kiaulių chromosomų rinkiniai. Idiograma. Arklių, ožkų, avių chromosomų rinkiniai. Chromosomų skaičiaus pakitimai — genominės mutacijos. Chromosomų struktūros pakitimai — chromosominės aberacijos. Monosomija ir trisomija — susidarymo mechanizmas ir pasekmės. Mitozė. Mejozė. Ląstelių dalijimosi biologinė reikšmė. Mitozės ir mejozės skirtumai. Lyties paveldėjimas gyvuliams ir paukščiams. Mendelio I,II,III, dėsniai. Supratimas apie fenotipą, genotipą, homozigotiškumą, heterozigotiškumą. Fenotipų, genotipų ir alelių dažnių populiacijoje nustatymas. Dihibridinis kryžminimas. Polihibridinis kryžminimas. Nepilnas dominavimas. Kodominavimas ir viršdominavimas. Komplimentinė genų sąveika. Naujodara. Polimerija. Genai modifikatoriai. Susijusių požymių paveldėjimas. Pilnas ir nepilnas genų sukibimas. Krosingoveris ir jo biologinė reikšmė. Su lytimi susijusių požymių paveldėjimas. Pagrindiniai chromosominio paveldimumo teorijos teiginiai. Nukleino rūgščių atradimas. DNR sandara, funkcijos. Mitochondrinė DNR. DNR replikacija — biologinė reikšmė ir molekulinis mechanizmas. RNR sandara ir rūšys. Geno sandara, funkcijos, savybės. Genetinis kodas. Genų veiklos reguliavimas prokariotuose. Transkripcijos faktoriai. iRNR brendimas. Transkripcija. Transliacija. genetiniai markeriai, jų panaudojimas kiaulininkystėje. DNR skyrimo metodai. PGR-esmė ir panaudojimas. Restrikcijos fermentų veikimo principai. Elektroforezė agarozės gelyje, etapai ir komponentai, dažymas, rezultatų įvertinimas. Biotechnologija. Klonavimo esmė. Klonavimas gyvulininkystėje. Transgeniniai gyvuliai. Genų klonavimo pritaikymas praktikoje. Hardžio-Veinbergo dėsnis. populiacijos genetinė pusiausvyra. Genetiniai markeriai, jų panaudojimas galvininkystėje. Modifikacijos (nepaveldimas kintamumas). Mutacijų rūšys. DNR reparacija. Galvijų paveldimos ligos. Kiaulių paveldimos ligos. Žemės ūkio gyvulių paveldimų ligų nustatymo metodai ir eliminavimai.
  Genetika, špera(8 puslapiai)
  2006-03-09
 • Genetika (5)

  Trumpai paaiškinkite genetikos (arba biotechnologijos) mokslo raidą pasaulyje ir Lietuvoje. Paaiškinkite kas yra biotechnologija (arba genetika), kokie jos tyrimo metodai. Paaiškinkite, kodėl mejozės procese susidaro 4 haploidinės dukterinės ląstelės. Paaiškinkite kokia yra mejozinio ląstelių dalijimosi genetinė reikšmė. Paaiškinkite mitozės ir mejozės skirtumus. Paaiškinkite, kuris interfazėje vykstantis procesas užtikrina dukterinių ląstelių branduolio genetinės informacijos vienodumą ir kodėl. Paaiškinkite, kas yra kariotipas, idiograma, kaip morfologiškai klasifikuojamos chromosomos. Kokias chromosomas vadiname homologinėmis, kokia yra chromosomų cheminė sudėtis. Paaiškinkite terminus: aleliniai genai, genotipas, fenotipas, homozigota, ir heterozigota. Paaiškinkite, kaip susidaro žiedinių augalų vyriškosios lytinės ląstelės, mikrosporos ir žiedadulkės. Paaiškinkite, kaip susidaro žiedinių augalų gemalinis maišelis. Paaiškinkite dvigubą žiedinių augalų apsivaisinimą. Kaip paaiškinti monohibridinio kryžminimo F2 kartos palikuonių fenotipinių požymių išsiskyrimą santykiu 3:1. Ką įrodo Mendelio II dėsnis ir kodėl šis dėsnis vadinamas gametų grynumo dėsniu. Kokie kryžminimai vadinami abipusiais kryžminimais. Kokiais kryžminimais ir kaip galima nustatyti, kad žirnių linijos buvo genetiškai grynos (homozigotinės). Paaiškinkite, kas yra augalo eksplantas, kalius, kam jie naudojami. Paaiškinkite augalų auginimo in vitro principus (sąlygas). Paaiškinkite, kas yra protoplastai, kaip jie gaunami, kur naudojami. Paaiškinkite, kas yra dulkinių, mikrosporų kultūros, kur jos naudojamos. Paaiškinkite alelinių genų sąveikos tipus. Paaiškinkite komplementinę genų sąveiką pateikite pavyzdį. Paaiškinkite epistatinę genų sąveiką, pateikite pavyzdį. Paaiškinkite, kuo dominavimas skiriasi nuo epistazės. Paaiškinkite, kas yra sukibę genai, kaip jie nustatomi. Paaiškinkite, kodėl gimsta vienodas vyriškos ir moteriškos lyties individų skaičius: a) žmonių, b) paukščių, c) vabzdžių. Kokį paveldimumą vadiname sukibusiu su lytimi, kokie yra žmonių su lytimi sukibę požymiai, kokie jų paveldimumo ypatumai. Kas yra kintamumas, kokie jo tipai. Paaiškinkite, kas yra mutacija, mutantas, kokie yra mutacijų tipai. Kas yra mutagenai, kokios mutagenų grupės, kam jie naudojami. Kas yra poliploidai, kokie jų ypatumai, kaip jie kuriami. Kas yra haploidai, kokie jų ypatumai. Kaip gaunami, kuo vertingi selekcijoje. Kas yra tolimoji lytinė hibridizacija, kam ji naudojama, kokius žinote praktinius rezultatus. Kas yra somatinė hibridizacija, kuo ji skiriasi nuo lytinės, kokia jos reikšmė augalų selekcijoje. Kas yra heterozė ir kuo heteroziniai hibridai skiriasi nuo paprastųjų hibridų. Paaiškinkite citoplazminį (nebranduolinį) paveldimumą, kokiais metodais jį galima atskirti nuo branduolinio. Kas yra genetinės informacijos nurašymas (transkripcija). Kaip transportinė RNR susieja kodoną su konkrečia aminorūgštimi. Kas yra genetinis kodas ir išsigimęs genetinis kodas. Paaiškinkite kas yra vektorius, rekombinantinė DNR, kokiais tikslais jie naudojami. Paaiškinkite augalų genų inžinerijos etapus. Kas yra genetiškai modifikuoti organizmai, kokius žinote sukurtus genetiškai modifikuotus augalus.
  Biologija, špera(6 puslapiai)
  2007-01-09
 • Genetika (6)

  Įvadas. Žmogaus genas. Apvaisinimas. Mutacija. Chromosominės mutacijos, genominės mutacijos. Mutageniniai veiksniai (fiziniai). Cheminiai mutageniniai veiksniai. Biologiniai mutageniniai veiksniai. Potencialūs žmogaus mutagenai. Mutacijų išlikimo trukmė. Paveldėjimo šeimoje analizė. Geneologinio medžio sudarymas. Dvynių metodas. Citogeninis metodas. Biocheminis metodas. Žmogaus paveldimos ligos. Nelytinių ląstelių chromosomų anomalijos. Dauno sindromas. Gonosomų anomalijos. Šeresevskio – Ternerio sindromas. Paveldimos medžiagų apykaitos ligos. Fenilketonurija. Paveldimos angliavandenių apykaitos ligos. Paveldimos lipidų, apykaitos ligos. Hiperlipoproteidemija. Paveldimos klausos, regos ligos. Katarakta. Didelio laipsnio trumparegystė. Gliaukoma. Regos nervo atrofija. Paveldimos kurtumo formos.
  Medicina, špera(12 puslapių)
  2007-02-13
 • Genetika (7)

  Mendelio dėsniai ir jų citologinis pagrindimas. Sąlygos skilimui tipiškais santykiais. Geno penetrantiškumas ir ekspresyvumas. Genominis imprintingas. Letaliniai genai. Laiptuotas alelizmas. Krosingoveris geno viduje. Komplementacijos testas. Tarpalelinė komplementacija. Sanklotiniai ir pertraukos genai. Aleliniai genai ir jų sąveika. Polialelizmas. Genų veiklos valdymas prokariotuose. Operonas. Eukariotų genų veiklos reguliavimas. Chromosomų cheminė sudėtis ir molekulinė struktūra. Chromatino tipai. Specifinės struktūros ir funkcijos chromosomos. Chromosomų genetinė struktūra ir genolapiai. Genomo dydis ir organizacija. DNR tipai. Geno vieta chromosomoje. Genomo mobilūs elementai. Tranpozicijos tipai. Pleiotropija - daugybinė geno veikla. Polimerija. Nealelinių genų sąveika: epistazė, komplementacija. Nebranduolinis paveldėjimas: plazmidės, ląstelių simbiontai. Nebranduolinis paveldėjimas: mitochondrijų ir plastidžių genomo ypatybės. Modifikacinis kintamumas. Genokopijos ir fenokopijos. Mitotinis ir mejotinis krosingoveriai. Chromosomų interferencija. Sait-specifinė rekombinacija: virusų rekombinacija, transdukcija. Sait-specifinė rekombinacija: seksdukcija, transformacija. Rekombinantinės DNR gavimas ir įterpimas į svetimą genomą. Manipuliacijos su DNR ir jų pritaikymas. Žmogaus paveldimumo tyrimo metodai. Lytinis chromatinas ir jo diagnostinė reikšmė. "Dozės kompensavimo" reiškinys. Žmogaus paveldėjimo tipai: autonominis monogeninis. Žmogaus paveldejimo tipai: poligeninis paveldėjimas. Lyties genetika. X ir Y skirtumai. Gonosomų genotipo neatitikimas fenotipui. Susijęs su lytimi ir lytimi ribojamas paveldėjimas. Žmogaus paveldimos genetinės ligos. Žmogaus autosominės trisomijos. Medicininė genetinė konsultacija.
  Medicina, špera(18 puslapių)
  2007-04-24
 • Geodezija

  Geodezijoje naudojami orientavimo kampai, jų apibrėžimai. Ryšys tarp direkcinių kampų ir rumbų. Kaip apskaičiuojami direkciniai kampai teodolitiniame ėjime. Ryšys tarp direkcinių ir išmatuotų kampų direkciniame ėjime. Planas ir žemėlapis. Topografinių žemėlapių sutartiniai ženklai. Situacijos ir reljefo vaizdavimas topografiniuose žemėlapiuose ir planuose. Teodolitas ir jo sandara. Atskaičiavimas teodolitų limbuose. Teodolito tikrinimas ir reguliavimas. Kampo matavimas ruožtu metodu. Atstumų matavimas juosta. Matavimo juostų komponavimas. Niveliavimo sąvoka ir metodai. Geometrinis niveliavimas iš vidurio. Niveliuojant pirmyn. Nivelyrai. Jų geometrinė schema. Nivelyrų tikrinimas ir niveliavimas. Pastato nužymėjimo geodezinis planinis pagrindas. Statybinis tinklas. Pastatų nužymėjimo aukščių pagrindas. Taškų nužymėjimas kampine sankirta. Taškų nužymėjimas linijine sankirta. Projekto taškų nužymėjimas vietovėje. Geodezinis nužymėjimas statant statinius(ašių nužymėjimas). Geodeziniai darbai statant požeminę pastato dalį. Horizontalių kampų atidėjimas vietovėje. Altitudžių perdavimas į gilią iškasą ar į aukščiau esančius horizontus. Taškų nužymėjimas polinių koordinačių metodu. Požeminių komunikacijų nuotrauka.
  Geodezija, špera(8 puslapiai)
  2005-06-19
 • Geodezija (10)

  Koordinačių sistemos. Aukščių sistemos. Gauso-Kriugerio koordinačių sistemos. Meridianai. Artėjimo kampas. Orientavimo kampai ir ryšys tarp jų. Koordinačių skaičiavimas plokštumoje. Planas ir žemėlapis. Masteliai. LKS-94 žemėlapių nomenklatūra. Reljefo vaizdavimas topografiniuose planuose ir žemėlapiuose. Topografinių žemėlapių sutartiniai ženklai. Uždaviniai, sprendžiami topografiniuose žemėlapiuose ir planuose. Teodolitas, jo pagrindinės dalys. Teodolito žiūronas (ž), jo sandara, charakteristikos. Gulsčiukai. Atskaičiavimai teodolitų limbuose. Teodolitų tipai. Teodolito paruošimas matavimui. Teodolito tikrinimas ir reguliavimas. Horizontalių kampų matavimas ruožtų metodu. Vertikalių kampų matavimas. Atstumų matavimas. Atstumų matavimo juosta ir ruletė. Atstumų matavimas elektroniniais tolimačiais. Niveliavimo sąvoka ir metodai. Geometrinis niveliavimas. Nivelyrų principinės schemos. Nivelyrų tikrinimas ir reguliavimas. Techninis niveliavimas, tikslumas. Požeminių komunikacijų klasifikavimas. Požeminių komunikacijų nuotrauka. Vertikali požeminių komunikacijų nuotrauka. Esamų požeminių komunikacijų nuotrauka. Kadastras. Kadastriniai matavimai. GPS technologijų panaudojimas kadastriniuose matavimuose. Kadastrinių matavimų atramos taškai. Plotų matavimas ir skaičiavimas. Teodolitinė nuotrauka. Kadastrinių duomenų surinkimas statinių išdėstymo planams sudaryti. Pastatų vidaus matavimas. Pastatų ir jų dalių aukščio (gylio) nustatymas. Žemės sklypų ženklinimas. Leistinas kampų nesąryšis, santykinė paklaida poligone, atliekant žemės sklypų matavimus.
  Geodezija, špera(9 puslapiai)
  2006-11-20
 • Geodezija (11)

  Koordinačių sistema. Koordinačių sistemos naudojamos geodezijoje.aukščių sistema naudojama geodezijoje. Gauso–Kriugerio koordinačių sistema. Meridianai. Meridianų artėjimo kampas. Orientavimo kampai ir ryšys tarp jų. Koordinačių skaičiavimas plokštumoje. Planas ir žemėlapis. Masteliai. LKS-94. Reljefo vaizdavimas topografiniuose žemėlapiuose ir planuose. Topografinių žemėlapių sutartiniai ženklai. Uždaviniai sprendžiami topografiniuose žemėlapiuose ir planuose. Teodolitas, jo sudedamosios dalys. Teodolito žiūronas, jo sandara, charakteristikos. Gulsčiukai. Atskaitymo sistemos teodolituose. Teodolitų tipai. Teodolito paruošimas darbui. Teodolitų tikrinimas ir reguliavimas. Horizontalių kampų matavimas ruožtų metodu. Vertikaliųjų kampų matavimas. Nulio vietos (NV) reguliavimas. Atstumų matavimas. Atstumų matavimas juosta ir rulete. Juosta ir rulete išmatuotos juostų atstumų paklaidos. Atstumų matavimas elektroniniais tolimačiais. Niveliavimo sąvoka ir metodai. Geometrinis niveliavimas. Nivelyrų principinės schemos. Nivelyrų tikrinimas ir reguliavimas. Techninis niveliavimas ir tikslumas. Požeminių komunikacijų klasifikavimas. Požeminių komunikacijų nuotrauka. Vertikalioji požeminių komunikacijų nuotrauka. Esamų požeminių komunikacijų nuotrauka. Kas tai yra kadastras? Kas tai yra kadastriniai matavimai? GPS technologijos panaudojimas kadastriniuose matavimuose. Kadastrinių matavimų atramos tinklai. Plotų nustatymas. Teodolitinė nuotrauka. Kadastrinių duomenų surinkimas statinių išdėstymo planams sudaryti. Pastatų ir statinių matavimai. Pastatų ir jų dalių aukščio nustatymas. Kaip ženklinami žemės sklypai? Koks yra leistinas kampų nesąryšis ir santykinė paklaida uždarame poligone, atliekant kadastrinius žemės sklypų matavimus? Topografinių nuotraukų geodezinis pagrindas. Suprojektuotų pastatų ir statinių nužymėjimas vietovėje. Projekto taškų nužymėjimas vietovėje.
  Geodezija, špera(13 puslapių)
  2006-11-30
Puslapyje rodyti po