Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Šperos

Šperos (2046 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Finansai (11)

  Finansai. Finansų-kreditų sistema ir jos grandys. Finansinis tarpininkavimas. Valstybės finansai. Įmonės finansai. Palūkanų norma ir jos sudedamos dalys. Vertybinių popierių portfelio rizika. Obligacijų ir akcijų įvertinimas. Akcijų įvertinimas. Finansinis prognozavimas. Apyvartinio kapitalo valdymo politika. grynųjų pinigų bei rinkos vertybinių popierių valdymas. Atsargų valdymas. Trumpalaikis finansavimas. Valiutų kursų svyravimai. Kapitalo įdėjimo planavimo metodika. Kapitalo vertė. Ilgalaikis finansavimas. Akcijų emisija. Emisijos rizika. Privalumai ir trūkumai, paprastųjų akcijų emisija. Privilegijuotų akcijų emisija. Ilgalaikės paskolos. Finansavimas išleidžiant obligacijas. Finansinė išperkamoji nuoma (lizingas). Rizikos kapitalo fondai. Struktūriniai fondai. Dividendų politika.
  Finansai, špera(13 puslapių)
  2006-02-02
 • Finansai (17)

  Ilgalaikių paskolų apskaita. Įstatymo reikalavimai skolinimuisi. Trumpalaikių paskolų ir palūkanų apskaita. Obligacijų išleidimui keliami reikalavimai ir apskaita. Obligacijų išleidimo ir išpirkimo apskaita. Kai obligacijos parduodamos su premijomis. Kada privaloma atlikti inventorizaciją? Inventorizacijos tikslas ir rezultatų nustatymas. IMT inventorizacija ir jos rezultatų įtraukimas į apskaitą. Atsargų inventorizacija ir jos rezultatų įtraukimas į apskaitą. Nebaigtos gamybos inventorizacija ir jos rezultatų įtraukimas į apskaitą. Kasos inventorizacija ir jos rezultatų įtraukimas į apskaitą. INT, V.P., ateinančių laikotarpių sąnaudų ir pajamų inventorizacija ir jos rezultatų įtraukimas į apskaitą. Turto trūkumai ir PVM.
  Apskaita, špera(8 puslapiai)
  2006-04-24
 • Finansai (18)

  Finansai yra istorinė kategorija. Finansai yra ekonominė kategorija. Finansų kaip ekonominės kategorijos ypatybės. Finansai. Bendrasis nacionalinis produktas (BNP). Nacionalinės pajamos (NP). Finansų paskirstymo funkcija. Finansų kontrolės funkcija. Valstybės finansų struktūra – institucinis aspektas. Į valstybės finansų struktūrą įtraukiamos šios grandys. Nebiudžetiniai fondai arba specialūs vyriausybiniai fondai. Įvairių valstybės valdymo lygių biudžetai. Valstybinis kreditas. Valstybinių įmonių finansai. Valstybės finansų struktūra – ekonominis aspektas. Valstybės pajamų ir valstybės išlaidų rūšys. Valstybės išlaidų sudarymo svarbiausi principai. Laikinai laisvų lėšų "įdarbinimas" ekonomikoje. Finansinių išteklių pritraukimas ekonomikoje. Finansų rinkų klasifikavimas. Finansų rinkų klasifikavimas. Finansinių institucijų klasifikavimas. Finansinių institucijų klasifikavimas. Specializuoti bankai. Valstybės biudžetas. Klasikinės biudžeto išlaidų klasifikacijos. Valstybės biudžeto sudarymo metodai.
  Finansai, špera(11 puslapių)
  2006-05-26
 • Finansai (2)

  Pagrindinės finansavimo taisyklės. Finansinis lizingas kaip verslo finansavimo būdas, finansai ir jų sąveika su kitomis ekonominėmis kategorijomis, kapitalo esmė ir taupymas. Pagrindinis (PT/PK) ir apyvartinis turtas (AT/AK), apyvartinio kapitalo valdymo ir finansavimo politika. Kapitalo (K) apytakos procesas. Įstatinis kapitalas. Kapitalo (KR) ir finansų (FR) rinkos. Finansinių rinkų (FR) tipai. Finansinių sandėrių tipai. Finansų galimybės. Valstybinis reguliavimas finansais. Valstybės finansinė politika. Finansų valdymas. Finansinis mechanizmas. Įstatinio fondo (kapitalo) pirminiai šaltiniai ir jų panaudojimas. Finansinis aspektas įmonių pagrindinių fondų vertės apytakoje. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) finansinio aspekto apžvalga pagrindinių priemonių vertės apytakoje. Finansinis aspektas įmonių apyvartinių lėšų apytakoj. Grynojo pelno paskirstymo principai ir tvarka, visuomeninių susivienijimų finansai. Bendros draudimo finansų sąvokos. Draudimo finansų ekonominė esmė. Draudimo ekonominis pagrindas. Turto ir asmens draudimas. Valstybiniai finansai. Valstybinės pajamos. jų mobilizacijos metodai. Mokesčiai.
  Finansai, špera(27 puslapiai)
  2005-05-01
 • Finansai (22)

  Pinigai ir vertybiniai popieriai. Finansų sistema. Įmonių finansų valdymas. Atsiskaitymų organizavimas. Kapitalo sudėtis ir vertė. Trumpalaikio turto valdymas. Kreditų valdymas. Investicijos. Finansinis prognozavimas arba verslo plano finansinės dalies sudarymas.
  Finansai, špera(6 puslapiai)
  2006-09-19
 • Finansai (28)

  Finansų esmė. Finansų funkcijos. Klasikinės valstybės funkcijos. Paskirstymo funkcija. Reguliavimo funkcija. Kontrolinė funkcija. Finansų ryšys su ekonomika. Finansų organizavimas ir valdymas. Valstybės pajamų sistema. Pajamų mobilizavimo metodai. Valstybės išlaidų sistema. Finansų valdymas. Dalyvauja institucijos. Finansų teisė. Finansų valdymo institucijos. Valstybės išlaidos. Esmė. Valstybės išlaidų sudėtis. Šalies valdymo išlaidos. Karinės išlaidos. Ekonominės išlaidos. Išlaidos socialiniams- kultūriniams reikalams. Valstybės pajamos. Mokesčių ekonominė prasmė. Raidos bruožai. Mokesčių funkcijos. Mokesčių elementai. Tarifai. Mokesčių klasifikavimas. Mokesčių ėmimo metodai. Tiesioginiai mokesčiai. Realiniai mokesčiai. Asmeniniai mokesčiai. Netiesioginiai mokesčiai. Akcizai. PVM. Muitai. Fiskaliniai monopoliai. Mokesčių vengimo būdai. Mažinimo būdai. Mokesčių našta pagal Smitą. Kitos valstybės pajamos. Mokesčiai Lietuvoje. Akcizai. PVM. Pelno mokestis. Gyventojų pajamų mokestis. Mokesčiai už gamtos išteklius. Žemės mokestis. Įmonės ir organizacijos nekilnojamo turto mokestis. Valstybinio socialinio draudimo įmokos. Valstybinis kreditas. Valstybinio kredito formos. Valstybinių paskolų klasifikavimas. Obligacijų rūšys. Valstybės biudžetas. Biudžeto principai. Biudžeto klasifikacija. Valstybės biudžeto sandara. Biudžeto procesas. Biudžeto planavimo būdai. Lietuvos biudžeto procesas. Vykdymo kontrolė. Specialieji fondai. Fondų pajamos ir išlaidos. Specialieji fondai Lietuvoje. Socialinio draudimo fondas. Specialioji kelių plėtros ir priežiūros programa. Įmonių finansai. Valstybinių korporacijų finansai. Ypatybės valstybinių korporacijų. Vietos valdžios finansai. Vietos valdžios pajamų sistema. Draudimas. Finansų kontrolė. Valstybės biudžeto pajamos. Valstybės biudžeto asignavimai. Savivaldybių biudžetų pajamos. Savivaldybių biudžetų asignavimai.
  Finansai, špera(17 puslapių)
  2006-12-03
 • Finansai (3)

  Globalizacijos tendencijos ir finansai. Pagrindiniai globalinių finansų komponentai. Finansų sistemos apibūdinimas. Tarptautiniai finansai ir tarptautinė ekonominė aplinka. Užsienio prekybos finansavimas. Tarptautinė komercinė bankininkystė. VP rinka. Finansinės institucijos Lietuvoje, jų poveikis ekonomikos augimui. Vertybiniai popieriai. Apie Lietuvos VP rinką. Finansų rinkos. Finansiniai tarpininkai. Finansiniai instrumentai.
  Finansai, špera(16 puslapių)
  2005-05-12
 • Finansai (30)

  Finansų funkcija įmonėje. Nuosavybės vieneto požiūris. Dalyvio požiūris. Išvardinkite ir apibūdinkite finansinius sprendimus įmonės viduje. Balansas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pinigų srautų (finansinės būklės pakitimų) ataskaita. Biudžetas. Strateginio planavimo tikslas. Pagrindiniai biudžetai. Veiklų biudžetai. Biudžetų sudarymo eiliškumas. Biudžetų sudarymo etapai. Pagrindinis biudžetas. Grynųjų pinigų srautų biudžetas. Veiklos pelno (nuostolio) biudžetas. Įmonės balanso biudžetas. Deskriptyviniai modeliai. Vertikalioji, horizontalioji ir trendinė finansinė analizė. Santykiniai įmonės finansinės veiklos rodikliai. Predikatyviniai modeliai. Prognozavimo metodų klasifikacija. Pagrindinės prognozavimo problemos. Kuo svarbus apyvartinio kapitalo valdymas? Apibūdinkite Baumolio modelį? Apibūdinkite Milerio – Orro modelį. Į kokias grupes skirstomos atsargos ir kodėl jos reikalingos? Išvardinkite apyvartinio kapitalo finansavimo strategijas ir apibūdinkite jas. Lizingas. Trumpalaikė tikslinė banko paskola. Kredito linija. Overdraftas. Faktoringas. Kredito limitas mokėjimo kortelės sąskaitoje. Vekselis. Forfeitingas. Akredityvai. Garantija. Diskontuotieji verslo projektų vertinimo metodai. Rizikos vertinimo metodai. Finansų ir kredito rinka. Pirmines ir antrinės rinkos. Akcija. Akcijų rūšys, skirtumai. Obligacija. Obligacijų rūšys. Obligacijų rizika. Akcijų ir obligacijų skirtumas. Vyriausybės vertybiniai popieriai. Savivaldybių vertybiniai popieriai. Hipotekos lakštai. Vekseliai. Čekis. Būsimieji sandoriai (ateities). Forvardai ir fjūčeriai. Opcionas. Opcionų tipai. Kas geriau opcionas ar forvardas?
  Finansai, špera(13 puslapių)
  2007-01-12
 • Finansai (32)

  Kodėl verta studijuoti finansus? Finansai. Jurgutis. Kokios prielaidos suformavo finansų mokslo atsiradimą? Finansų mokslo bei praktikos plėtojimo etapai. Pasaulinė kapitalizmo krizė. Finansinė sistema. Valstybės biudžetas. Įmonių finansai. Finansiniai sprendimai. Finansų skyriaus vadovas. Korporacijos finansų vadovo funkcijos. Finansų ministras. Nebiudžetiniai fondai. Kodėl Europos Sąjunga (ES) skiria pagalbą Lietuvai ir kitoms kandidatėms? Struktūrinių fondų tikslai. Veiklos principai. Lėšų fondai. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų finansuojami ir nefinansuojami sektoriai ir išlaidos. Valstybės iždas. Pagrindinės iždo funkcijos. Valstybės piniginių išteklių finansinės ataskaitos. Kam? Valstybės piniginių išteklių finansinių ataskaitų sudarymo principai. Bendrosios finansų sistemos 2000 analitinė schema. Lietuvos valstybės piniginių išteklių finansinių ataskaitų rūšys. Lietuvos valstybės piniginių išteklių finansinės ataskaitos pagal pateikimo terminus. Ar Lietuvoje valstybės vaidmuo per didelis? Valstybės vaidmuo daugiausia reiškiasi. Biudžetą veikia ideologinė kultūra. Biudžetinės teisės modelis. Biudžeto planavimo procesas. Iš kur gaunami pinigai į valstybės biudžetą? Europos Sąjungos (ES) biudžeto sudarymo principai. Europos Sąjungos (ES) bendrojo biudžeto procesas. Kas daroma atskirais mėnesiais? Kokios diskusijos pasaulyje dažniausiai vyksta dėl biudžetinio proceso bei valdymo finansavimo? Fiskalinė politika. Valstybės pajamos ir išlaidos. Valstybės skiriamų lėšų subsidijoms principai. Valstybės biudžetas. Pagrindiniai valstybės biudžeto formavimo principai. Kaip skirstomas Lietuvos valstybės biudžeto pajamos asignavimams? Biudžeto programų integruotas kompleksinis įvertinimas. Vietos savivaldybių biudžeto formavimo principai ir metodai. Lietuvos savivaldybių funkcijos. Savivaldybių biudžetas. Valstybės funkcijos. Valstybės mokesčių politika. Ką turi teikti mokesčių teorija? Lietuvos mokesčių sistema. Apmokestinimo instrumentarijus. Apmokestinimo principai. Apmokestinimo elementai. Mokesčių harmonizavimas.
  Finansai, špera(14 puslapių)
  2007-02-23
 • Finansai (39)

  Finansų valdymo esmė. Finansų valdymo tikslas. Finansų valdymo funkcijos. Finansinė rizika. Finansų rizikos sumažinimo būdai. Pagrindiniai finansinės rizikos matai. Vertybinių popierių portfelio laukiamas pelningumas ir rizika. Ilgalaikio turto įkainojimo modelis (CAPM) ir reikalaujamas pelningumas. Finansinių ataskaitų sudarymo pagrindiniai principai. Finansinės veiklos prognozavimas. Finansinės rizikos samprata. Rizikos matai. Diversifikuojama ir nediversifikuojama rizika. Įmonės ekonominės padėties atspindėjimas atskaitomybėje. Įmonių tipai. Finansinė ir valdymo apskaita. Palūkanų normos ir jas sąlygojantys veiksniai. Palūkanų normos sąvoka. Rinkos palūkanų normos sudėtis (Nominali laisva nuo rizikos, reali laisva nuo rizikos palūkanų norma. Rizikos priedai). Palūkanų normos kitimas laike. Infliacijos įvertinimas. Įmonės ekonominės padėties atspindėjimas atskaitomybėje. Įmonių tipai. Pagrindinės finansinės atskaitomybės formos. Finansinė ir verslo apskaita. Nusidėvėjimo esmė ir apskaičiavimo būdai. Obligacijų įvertinimo modeliai. Obligacijos vertės kitimas laike. Obligacijos su nuliniu kuponu. Neterminuotos obligacijos. Akcijų įvertinimo modeliai. Likvidacinės vertės metodas. Akcijos kainos priklausomybės nuo įmonės pajamų.
  Finansai, špera(18 puslapių)
  2007-05-22
 • Finansai (41)

  Finansai. Kas sudaro įmonės finansus kaip vadybos objektą? Ką reiškia valdyti įmonės finansus? Pinigų rinka. Kapitalo rinka. Finansų valdymo sprendimai. Investavimas. Finansų valdymo įmonėje tikslas. Kas turi lemiamą įtaką darant finansinius sprendimus? Finansų sistemos sudedamosios dalys. Finansų sistemos tikslas. Keturi ekonomikos sektoriai. Pagrindinės finansinės institucijos. Įmonės finansų valdymo funkcijos. Finansų apskaita. Įmonių tipai. Individuali įmonė. Individualios įmonės privalumai. Pagrindinės finansinės atskaitomybės formos. Kokios priežastys sąlygoja finansinių ataskaitų sudarymo būtinumą? Pagrindiniai finansinių ataskaitų sudarymo principai. Ką parodo pelno (nuostolio) ataskaita? Kuo skiriasi balansas nuo pelno (nuostolių) ataskaitos? Grynoji vertė? Kaip balanse atspindima turto vertė? Kuo skiriasi nusidėvėjimo atvaizdavimas balanse ir pelno (nuostolių) ataskaitoje? Ką parodo Finansinės būklės pakitimų (pinigų srautų) ataskaita ir koks šios ataskaitos analizės tikslas? Praktikoje dažniausiai naudojami analizės metodai. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Santykinių rodiklių analizė. Pagrindinės santykinių rodiklių grupės. Likvidumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Turto panaudojimo efektyvumo rodikliai. Rinkos vertės rodikliai. Prognozavimo proporcingai pardavimų apimčiai metodas. Nusidėvėjimo esmė ir pagrindiniai apskaičiavimo būdai. Tolygaus arba tiesiog proporcingo nusidėvėjimo metodas. Metų sumos arba metų skaičiaus sumavimo metodas. Su turto panaudojimu susijęs metodas. Mažėjančios vertės metodas. Pagreitinto nusidėvėjimo atskaitymų sistema (MACRS). Nenuostolingumo analizės esmė. Nenuostolingumo analizė parodo priklausomybę tarp pajamų ir išlaidų – pastovių ir kintamų. Lūžio momento analize. Projektas tampa nenuostolingu, kai. Nenuostolingumo analizė padeda finansų vadybininkui. Gamybos svertas. Gamybos sverto lygis. Piniginis pusiausvyros taškas. Finansinis svertas. Bendrasis svertas. Rizika. Ką reiškia valdyti riziką? Rizikos rūšys. Finansinė rizika. Verslo rizika. Bendriausios nuo rizikos apsidraudimo priemonės. Rizikos matai. Laukiama pelno norma. Vidutinis kvadratinis nuokrypis. Variacijos koeficientas. Būsimoji vertė. Esamoji vertė. Periodiniai mokėjimai. Periodinių mokėjimų esamoji. Periodinių mokėjimų būsimoji vertė. Periodiniai mokėjimai. Begalinių mokėjimų esamoji vertė. Laipsniškai padengta paskola. Ką vadiname diskontavimu? Palūkanų norma. Kokie veiksniai įtakoja palūkanų normos dydį? Infliacijos priedas. Nemokumo rizikos priedas- DRP. Trukmės rizikos priedas. Infliacijos lygio nustatymo rodiklis. Paprasti procentai. Nuolaidų (diskonto) palūkanos.
  Finansai, špera(9 puslapiai)
  2007-05-29
 • Finansai (42)

  Akcijos. Akcijos rūšys. Akcijos nominali vertė. Akcijos buhalterinė vertė. Dividendai. Grupės. Akcijų indeksas. Metodai. Akcijų vertinimo tikslas. Privilegijuotosios akcijos. Obligacija. Nominalas. Obligacijos su diskontu. Obligacijos su premija. Pelno obligacijos. Euroobligacijos. Vyriausybės vertybiniai popieriai. Reitingo suteikimas. Investavimo strategijos. Išpirkimo terminas. Vardinė obligacija. Pareiškėjo obligacija. Pinigų srautų ataskaitos sudarymo tikslas. Rizikos apibūdinimas ir įvertinimas. Vertybinių popierių portfelio rizika ir diversifikacija. Kapitalo sudėtis, vertė ir dividendai. Įstatinio kapitalo didinimas. Įstatinio kapitalo didinimas papildomais įnašais. Įstatinio kapitalo didinimas iš bendrovės lėšų. Įstatinio kapitalo sumažinimas. Dividendai. Pradinė vertė. Likviduojamoji vertė. Veikiančios įmonės vertė. Apskaitinė turto vertė. Rinkos vertė. Tikroji (esminė) vertė. Nominali vertė. Trumpalaikis turtas. Atsargos. Grynieji pinigai. Finansinės investicijos. Būsimųjų laikotarpių sąnaudos. Sukauptos pajamos. Gautinos sumos. Pelningumo rodikliai, jų skaičiavimas. Tarptautiniai atsiskaitymai. Investicijos. Investicijų projektas. Užsienio investicija. Tarptautinės investicijos. Lizingas. Operatyvinis lizingas. Finansinis lizingas. Kreditas. Bankinio kredito formos. Kredito rūšys. Banko akceptai. Kredito sistema. Faktoringas. Forfeitingas. Overdraftas. Kreditinė linija. Hipoteka. Kapitalų srautai. Finansų rinkos. Pinigai. Funkcijos. Infliacija. Defliacija. Vertybiniai popieriai. Akcija. Valiutos kursas. Eurokreditas. Lombardo kreditas. Komerciniai bankai.
  Finansai, špera(17 puslapių)
  2007-06-04
 • Finansai (43)

  Pinigų raida susideda iš šių etapų. Banknotai. Paritetas. Pinigų funkcijos. Yra skiriamos tokios pinigų formų grupės. Kredito pinigai. Vekselis. Čekis. Čekių rūšys. Kredito kortelė. Depozitai. Emisijų pinigai. Pinigų sistema. Pinigų sistemą sudaro tokie elementai. Bimetalizmas. Monometalizmas. Pinigų kiekis. Pinigų paklausa. Infliacija. Monetarinė politika. Vartojamųjų kainų indeksas. Skiriamos infliacijos teorijos. Monetarinė infliacijos teorija. Paklausos perviršio teorija. Sąnaudų infliacijos teorija. Paskirstymo kovos infliacijos teorija. Šliaužiančioji infliacija. Hiperinfliacija. Paslėptoji infliacija. Kaip išvengti paslėptosios infliacijos. Neigiamos infliacijos pasekmės. Finansai. Finansų mokslas. Finansų funkcijos. Paskiriamoji funkcija. Kontrolės funkcija. Merkantilizmas. Finansų politika. Pagrindinės finansų politikos grandys. Finansų politiką sudaro. Finansų strategija. Finansų taktika. Finansinis mechanizmas. Finansų sistemą sudaro dvi grandys. Valstybės fondams priklauso. Draudimas. Finansų valdymas. Valdymo objektais. Valdymo subjektas. Svarbiausieji Finansų ministerijos uždaviniai. Finansų ministerijos funkcijos. Valstybinė mokesčių inspekcija. Valstybinės mokesčių inspekcijos uždaviniai. Valstybinių mokesčių inspekcijų yra tokia paskirtis. Valstybės biudžetas. Biudžeto sudarymo principai. Biudžeto viešumas. Biudžeto bendrumas. Biudžeto visapusiškumas. Biudžeto realumas. Kad būtų padengtas biudžeto deficitas, valstybė turi. Biudžetinė sandara. Biudžetinis procesas. Biudžeto klasifikavimas. Biudžeto išlaidų klasifikavimo rūšys. Tikslinė. Mokesčių ekonominė esmė. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto pajamas sudaro šie mokesčiai ir įmokos. Lietuvos Respublikos biudžeto asignavimai skiriami šioms bendroms valstybės reikmėms. Savivaldybių biudžetai. Savivaldybių biudžeto pajamas sudaro. Savivaldybių biudžetų asignavimai. Lietuvos Respublikos biudžeto sandara. Žiras. Holdingo bendrovė. Centrinio banko funkcijos. Monetarinės politikos vidinio ir išorinio stabilumo kontrolė. Valstybės bankas. Bankų priežiūra. Bankų bankas. Valiutos emisija. Lietuvos banko valdybos funkcijos. Lietuvos banko pajamas sudaro. Lietuvos banko išlaidas sudaro. Lietuvos bankas atlieka šias funkcijas. Komercinis bankas. Banko filialas. Banko atstovybė. Banko kapitalas. Kapitalo atsargos. Banko turtinė atsakomybė. Banko valdymo organai. Kredito unijos. Visuotinis narių susirinkimas. Kredito unijos kapitalas. Pajinis kapitalas. Rezervinis kapitalas. Indėlių draudimo kapitalas. Lizingas. Faktoringas. Tarptautinio valiutos fondo struktūra. Pasaulio bankas. Tarptautinė finansų korporacija. Valdytojų taryba. Direktorių taryba. Įmonių finansai. Įmonės finansiniai ištekliai. Lygiateisiškumo principas. Prognozavimo principas. Komercinio apskaičiavimo principas. Lėšų skirstymas į savas ir skolintas. Draudimo arba rizikos fondų formavimo principas. Savidrauda. Rizikos fondų sudarymas. Draudimas. Finansinis sprendimas. Finansų valdymas. Vidiniams šaltiniams priskiriamas pelnas. Išoriniams šaltiniams. Balansas. Pelno (nuostolių) ataskaita. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Aiškinamasis raštas. Įmonės rizikos fazės. Verslo tyrimo fazė. Gamybos fazė. Mokėjimo fazės rizika. Kiekvienoje įmonėje skiriama dviejų rūšių rizika. Vertybinių popierių portfelis. Diversifikacija. Eliminuoti. Ateities (būsimoji) vertė. Esamoji vertė. Diskontavimas. Skolintas kapitalas sudaromas. Nuosavas bendrovės kapitalas. Akcijų priedai. Perkainojimo rezervas. Privalomasis rezervas. Įmonės nuosavas kapitalas. Perkainojimo rezervas. Dividendų politika. Dividendų mokėjimo variantai. Liekamoji dividendų politika. Alternatyvioji dividendų politika. Veiksniai lemiantys dividendų politiką. Dividendai. Pradinė vertė. Likviduojamoji vertė. Veikiančios įmonės vertė. Apskaitinė turto vertė.
  Finansai, špera(14 puslapių)
  2007-08-03
 • Finansai (49)

  Fiskalinė politika. Biudžetas. Biudžeto perteklius. Subalansuotas biudžetas. Biudžeto deficitas. Savaiminė stabilizacija. Rezervavimas. Vyriausybės obligacijos. Iždo vekseliai. Automatinis stabilizatorius. Pinigų funkcijos. Popieriniai pinigai. Įnašai čekiais. Reali pinigų vertė. Infliacija. Infliacijos priežastys. Infliacijos neigiami padariniai. Nedidelės infliacijos teigiami padariniai. Šliaužianti infliacija. Šuoliuojanti infliacija. Pinigų paklausa. Depozitai. Rezervai. Finansinis tarpininkas. Komerciniai bankai. Komercinio banko rezervai. Banko aktyvas. Rezervų norma. Centrinio banko uždaviniai. Privalomasis rezervas. Atviros rinkos operacijos. Diskonto norma. Monetarinė politika. Varžančioji (restrikcinė) monetarinė politika. Kvazi pinigai. Buhalteriniai pinigai. Kelioniniai čekiai. Bendrasis vidaus produktas (BVP). Realusis BVP (RBVP). Nominalusis BVP (NBVP). Kreditavimo sistema. Posistemės. Parabankinės institucijos. Parabankinės sistemos. Kreditas. Finansų sistemos funkcionavimas. Namų ūkio finansų esmė ir funkcijos. Namų ūkio išlaidos. Prekių ir paslaugų pirkimas. Mokesčiai ir privalomosios bei savanoriškosios įmokos. Santaupos, indėliuose ir vertybiniuose popieriuose. Užsienio valiutos pirkėjai. Nacionalinis biudžetas, jo esmė, vaidmuo ir sudarymo principai. Pagrindinės nacionalinio biudžeto funkcijos. Biudžeto viešumas. Biudžeto bendrumas. Biudžeto visapusiškumas. Biudžeto realumas. Biudžeto balansas. Biudžeto programinis sudarymas. Lietuvos Respublikos (LR) nacionalinio biudžeto funkcionavimas. Asignavimai. Valstybės biudžeto asignavimų valdytojai. Savivaldybių biudžetų asignavimų valdytojai. Nepaprastosios išlaidos. Paprastosios išlaidos. Biudžeto įvykdymo ataskaita. Valstybės biudžeto vykdymas. Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžetas. Valstybės biudžeto pajamos. Valstybės biudžeto asignavimai. Vyriausybės rezervas. Pagrindinės valstybės atliekamų funkcijų ir vyriausybės tvirtinamų programų sritys. Lietuvos Respublikos (LR) savivaldybių biudžetai. Savivaldybių biudžetų asignavimai.
  Finansai, špera(7 puslapiai)
  2008-01-09
 • Finansai (53)

  Kreditas. Lizingas. Faktoringas. Forfeitingas. Hipoteka. Arbitražas. Vertybinis popierius. Pelnas. Kapitalas. Čekis. Vekselis. Obligacija. Akcija. Dividendai. Investicija. Opcionas. Rizika. Rizikos fazės. Balansas. Pinigų srautai. Finansiniai ištekliai. Finansų rinkos.
  Finansai, špera(5 puslapiai)
  2008-02-28
 • Finansai (56)

  Akcizai. Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos (LR) kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo. Lietuvos Respublikos (LR) loterijų ir azartinių lošimų mokesčių įstatymas. Valstybės turto naudojimo patikėjimo teise įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) mokesčių už valstybinius gamtos išteklius įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) naftos ir dujų išteklių mokesčių įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) mokesčių už aplinkos teršimą įstatymas. Nekilnojamo turto mokesčių mokėtojai. Lietuvos Respublikos (LR) pelno mokesčių įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) pridėtinės vertės mokesčių įstatymas. Laikinas socialinis mokestis Valstybės rinkliavos mokesčių mokėtojai. Lietuvos Respublikos (LR) žemės mokesčių įstatymas. Paveldimo turto mokesčio įstatymas. Konsulinio mokesčio įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) garantinio turto fondo įstatymas. Sveikatos draudimo mokesčiai. Biudžeto pajamos ir biudžeto išlaidos. Biudžeto išlaidų klasifikacijos. Finansų sistema. Kokios yra finansų rinkos? Kuo skiriasi pirminė finansų rinka nuo antrinės? Kas yra vertybiniai popieriai ir jų rūšys? Kokie skirtumai tarp paprastųjų ir privilegijuotųjų akcijų? Kuo skiriasi akcijos nuo obligacijų? Koks ryšys tarp obligacijos vertės ir jų palūkanų normos? Kas yra opcionas? Kas yra hipotekos lakštai? Kuo skiriasi būsimieji sandoriai nuo opcionų? Kam panaudojami vekseliai ir čekiai? Kokie veiksniai turi įtakos akcijų ir obligacijų kursui? Kaip apskaičiuojama paprastųjų ir ir privilegijuotų akcijų vertė? Išvardinkite institucinius vertybinių popierių rinkos dalyvius? Ką reiškia fiksuojantis kotiravimo procesas? Kuo skiriasi oficialus prekybos sąrašas nuo einamojo? Kaip suprantate pavedimą pirkti vertybinius popierius limituota kaina ir rinkos kaina? Kaip vyksta prekybos procesas biržoje? Kur skelbiami prekybos vertybiniais popieriais rezultatai? Atsiskaitymų organizavimas. Akredityvas. Inkasiniai pavedimai. Įmonių tarpusavio įskaitiniai atsiskaitymai. Overdraftas ir kontokorentas. Tarptautinė prekyba ir tarptautiniai atsiskaitymai. Pagrindiniai mokėjimo sąlygų požymiai. Mokėjimo sąlygos. Mokėjimo būdai. Atvira sąskaita. Dokumentų mokėjimų vykdymas. Mokėjimo instrumentai. Čekis. Inkasavimas. Vekselis. Tarptautinis mokėjimo pavedimas. Investicinės rinkos. Pagal investicinius objektus išskiriama. Pagal funkcionavimo organizacines formas išskiriama. Pagal finansinių instrumentų cirkuliavimo teminą išskiriama. Pagal finansinių instrumentų cirkuliavimo sąlygas išskiriama. Pagal finansinių instrumentų cirkuliavimo sąlygas išskiriama. Pagrindinės investicinės rinkos dalyviai skirstomi į dvi grupes. Lietuvoje tarpininkavimu vertybinių popierių rinkoje užsiima. Finansinių investicijų rizikos rūšys. Investicijų esmė ir rūšys. Investicijos klasifikuojamos. Kreditas. Kredito rūšys. Kredito funkcijos. Įmonių finansų valdymas. Kapitalo sudėtis ir jo vertė. Dabartinė valiutų rinka: esamasis kursas ir kryžminis kursas.
  Finansai, špera(13 puslapių)
  2008-03-20
 • Finansai (57)

  Finansų esmė ir vaidmuo. Finansų mokslo objektas. Finansų funkcijos. Bendrasis nacionalinis produktas, nacionalinės pajamos ir finansai. Finansų organizavimas ir valdymas. Finansų sistema ir jos grandys. Valstybės pajamų sistema ir jų šaltiniai. Valstybės išlaidų sistema. Finansų valdymas. Finansų teisė. Lietuvos Respublikos finansų valdymo institucijos. Valstybės išlaidos. Valstybės išlaidų esmė. Valstybės išlaidų sudėtis. Šalies valdymo išlaidos. Karinės išlaidos. Ekonominės išlaidos. Išlaidos socialiniams – kultūriniams reikalams. Valstybės pajamos. Valstybės pajamų sudėtis. Mokesčių ekonominė prasmė. Mokesčių elementai (instrumentarijus). Mokesčių klasifikavimas. Mokesčių vengimas. Kitos valstybės pajamos. Mokesčiai Lietuvoje. Valstybinis kreditas. Valstybinio kredito sąvoka ir esmė. Valstybinio kredito formos. Valstybinių paskolų klasifikavimas. Obligacijų rūšys. Valstybės skolos valdymas. Valstybės biudžetas. Valstybės biudžeto esmė. Biudžeto principai. Kai kurios svarbios sąvokos. Biudžeto klasifikacija. Valstybės biudžetinė sandara. Biudžeto procesas. Finansų kontrolė. Finansų kontrolės esmė. Finansų kontrolės institucijos. Finansų kontrolės rūšys ir metodai. Specialieji fondai. Specialiųjų fondų esmė. Specialiųjų fondų santykiai su kitomis finansų sistemos grandimis. Specialiųjų fondų pajamos ir išlaidos. Valstybės specialieji fondai Lietuvoje. Vietos valdžios finansai. Vietos valdžios finansų esmė. Vietos valdžios pajamų sistema. Vietos valdžios išlaidos.
  Finansai, špera(12 puslapių)
  2008-03-26
 • Finansai (58)

  Paaiškinkite sąvokos "finansai" reikšmę. Kada buvo įvestas "litas" tarpukaryje ir atkurtoje valstybėje. Koks litų kiekis išleidžiamas į apyvartą. Kokios pagrindinės nuostatos įtvirtintos lito patikimumo įstatyme. Kaip reglamentuotas kitų užsienio valiutų naudojimas atsiskaitymams Lietuvos Respublikoje Kokios Lietuvos banko pagrindinės funkcijos Komercinis bankas. Kas tvirtina valstybės biudžetą ir kada. Kokie mokesčiai sudaro valstybės biudžeto mokestines pajamas. Kas yra asignavimai? Asignavimai. Kokiems tikslams yra naudojami valstybės biudžeto asignavimai. Kaip paaiškintumėte nacionalinio biudžeto sudarymo principus. Kokiems tikslams yra naudojami savivaldybių biudžetų asignavimai. Kokios asignavimų valdytojų teisės ir pareigos. Iki kada turi būti visiškai atsiskaityta su mokesčių administravimo institucijomis už praėjusius mokestinius metus. Kokia atsakomybė numatyta už pavėluotą mokesčių sumokėjimą. Kas vykdo valstybės finansų kontrolę. Kaip veikia valstybės iždo bendroji sistema. Kaip suprantate projektų konfinansavimą. Kaip galima įsisavinti Europos Sąjungos (ES) paramą. Kas yra valstybinis socialinis draudimas. Kas sudaro valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto pajamas. Kokios asmenų kategorijos privalomai draudžiamos valstybiniu socialiniu draudimu? Visų nustatytų rūšių valstybiniu socialiniu. Kokios išmokos mokamos iš valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto Kas įtakoja į valstybinio socialinio draudimo pensijos dydį. Kas yra privalomas sveikatos draudimas. Kaip yra mokamos įmokos už apdraustuosius privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis. Iš kokių šaltinių gaunamos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto pajamos. Kokie yra nustatomi socialiniai ekonominiai normatyvai? Kokios yra įtakingiausios tarptautinės finansų institucijos. Kokia yra Pasaulio banko ir TVF misija. Kokių tarptautinių finansų organizacijų narė yra Lietuva. Kokie įmonių veiklos finansavimo šaltiniai. Skolinti įmonės veiklos finansavimo šaltiniai. Kredito formos: piniginė ir prekinė. Tarp įmonės juridinės veiklos formos ir finansų turinio ryšys. Kokią informaciją apie įmonių finansus teikia įmonių finansinė atskaitomybės ataskaitos. Kokias kompetencijas turi turėti įmonės finansininkas. Kokios funkcijos deleguojamos finansų tarnyboms įmonėse ir įstaigose.
  Finansai, špera(5 puslapiai)
  2008-04-15
 • Finansai (6)

  Finansai. Nacionalinių pajamų paskirstymas. Finansų sistema. Finansų politika. Finansų strategija. Finansų taktika. Finansų politikos tikslas. Įmonių finansų grandis. Lietuvos respublikos finansų ministerijos struktūra. Svarbiausi finansų ministerijos uždaviniai. Valstybinės mokesčių inspekcijos uždaviniai. Mokesčių inspekcijos funkcijos. Valstybės biudžetas. Biudžetinė sandara. Mokesčių ekonominė esmė. Bankas. Kreditas. Trumpalaikio finansavimo šaltiniai. Faktoringas. Komercinių bankų paskolos. Forfeitingas. Paralelinė arba lygiagreti paskola. Garantijos. Vekselių diskontavimas. Overdraftas. Palankumo kreditas. Finansinių nuostolių draudimas. Kredito draudimas.
  Finansai, špera(9 puslapiai)
  2005-12-05
 • Finansai (67)

  Kreditai. Jų rūšys. Funkcijos. Formos. Lizingas. Faktoringas. Forfeitingas. Hipoteka. Rūšys. Valiutos kursas (svyruojantis, kryžminis, slankusis, fiksuotas). Vertybiniai popieriai. Akcijos. Obligacijos. Jų rūšys. Hipotekos lakštai. Kokį bendrovė gali turėti kapitalą? Kaip formuojamas bendrovės nuosavas, skolintas kapitalas? Kaip gali būti didinamas/mažinamas bendrovės įstatinis kapitalas? Dividendai. Kokia gali būti jų politika? Kada bendrovė išmoka/neišmoka dividendus ir kodėl? Rizika įmonėje ir kokia gali būti (sisteminga, nesisteminga)? Lūžio taškas. Kodėl įvertinamas įmonėje? Kas didina/mažina investicijas įmonėje (nurodyti veiksnius)? Opcionai. Varantas. Kuo skiriasi nuo vertybinių popierių? Ateities sandoris (fjučeris). Kokia valiuta naudojama tarptautiniuose atsiskaitymuose ir kodėl? Kaip yra formuojami AB, valstybinių įmonių finansiniai ištekliai? Kokie rodikliai priskiriami prie mokumo, kreditingumo rodiklių. Kodėl yra skaičiuojami? Įmonės vertė (veikiančioji, rinkos, likviduojama, esamoji). Kapitalas. Pelnas. Pinigų srauto ataskaita. Ką rodo? Balansas. Pelno ataskaita. Finansinės rinkos. Kas priskiriama joms (pinigų, kapitalo rinkoms)? Trumpalaikis turtas. Jo grupės. Ilgalaikis turtas. Kodėl svarbus įmonėje? Kuo prekiauja vertybinių popierių birža? Kokie yra likvidumo laipsniai? Kodėl yra atliekama finansinė ūkio analizė rinkoje?
  Finansai, špera(14 puslapių)
  2009-04-07
Puslapyje rodyti po