Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Šperos

Šperos (2046 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Elektrotechnika (8)

  Omo dėsnis. EVJ ir srovės šaltiniai. Galios balansas. I Kirchofo dėsnis. Lygiagrečiai sujungti imtuvai. II Kirchofo dėsnis. Nuosekliai sujungti imtuvai. Elektros grandinės tuščiosios eigos režimas. Elektros grandinės trumpojo jungimo režimas. Elektros grandinės suderintasis režimas. Kintamosios srovės pagrindinės charakteristikos bei jų vaizdavimas. Kintamosios srovės aktyvusis imtuvas. Galia. Kintamosios srovės induktyvusis imtuvas. Galia. Kintamosios srovės talpinis imtuvas. Galia. Kintamosios srovės nuoseklia sujungtų imtuvų grandine. Įtampų trikampis. Nuosekliai sujungtų imtuvų grandinė. Omo dėsnio išraiška kompleksiniais dydžiais. Kintamosios srovės lygiagrečiai sujungtų imtuvų grandinė. Laidumų trikampis. Kintamosios srovės grandinės galia. Galių trikampis. Galios koeficientas. Kintamosios srovės grandinės galia. Galios koeficiento derinimas. Kintamosios srovės grandinės įtampų rezonansas. Kintamosios srovės trifazė grandinė. Galia. Žvaigžde sujungtų simetrinių imtuvų grandinė. Žvaigžde sujungtų nesimetrinių imtuvų grandinė. Trikampių sujungtų simetrinių imtuvų grandinė. Transformatoriaus sandara. Neapkauto idealaus transformatoriaus atstojamoji schema. Paprasčiausio vienfazio transformatoriaus sandara. Transformatoriaus sandara. Apkrauto idealaus transformatoriaus atstojamoji schema. Redukuotasis transformatorius. Trampo jungimo bandymas. Redukuotasis transformatorius. Tuščiosios eigos bandymas. Nuolatinės srovės mašinos veikimo principas, charakteristikos ir atstojamoji schema. Nuolatinės srovės mašinos konstrukcija. Nepriklausomo ir lygiagretaus žadinimo variklis. Nuoseklaus ir mišraus žadinimo variklis. Trifazis sukamasis magnetinis laukas. Asinchroninio variklio veikimo principas. Asinchroninio variklio atstojamoji schema. Nuostoliai. Statoriaus atstojamoji schema ir vektorinė diagrama. Asinchroninio variklio mechaninė charakteristika. Greičio reguliavimas. Elektros pavaros darbo mašinos mechaninė charakteristika.
  Elektronika, špera(7 puslapiai)
  2006-06-09
 • Elektrotechnika (9)

  Bendrosios žinios apie transformatorius. Vienfaziai transformatoriai. Vienfazio T ir Γ atstojamosios schemos. Vienfazio transformatoriaus TV. Apkrauto transformatoriaus darbas. Trifaziai transformatoriai. Autotransformatoriai. Bendros žinios apie kintamosios srovės mašinas. Asinchroninių variklių konstrukcijos. Sukamasis magnetinis laukas. Asinchroninio mechaninė charakteristika. Greičio reguliavimas. Vienfaziai asinchroniniai varikliai. Sinchronines mašinos. Jų rūšys ir veikimas. Sinchroninių mašinų konstrukcijos. SG sinchronizavimas. SG kampinė charakteristika. SV savybės, paleidimas. Žingsniniai varikliai.
  Elektronika, špera(6 puslapiai)
  2006-09-19
 • Elektrotechnikos pagrindai (2)

  Elektrinė talpa. Talpų jungimo būdai. Plokščiojo kondensatoriaus talpa. Kintamoji elektros srovė. Sinusinės elektrovaros gavimas. Pradinė fazė ir fazių skirtumo kampas. Sinusinių dydžių sudėtis ir atimtis. Kintamosios srovės efektinė ir vidutinė reikšmė. Aktyvioji varža kintamosios srovės grandinėje. Induktyvioji varža kintamosios srovės grandinėje. Aktyvioji ir induktyvioji varžos kintamosios srovės grandinėje. Omo dėsnis. Galios koeficientas. Aktyvioji ir talpinė varžos kintamosios srovės grandinėje. Lygiagreti dviejų šakų grandinė. Trifazės grandinės. Trifazis sukamasis magnetinis laukas. Trifazių grandinių jungimo būdai
  Elektronika, špera(10 puslapių)
  2010-05-03
 • Emocijos ir motyvacija (2)

  Emocinių reiškinių įvairovė. T. Read emocijas dalina pagal jų kilmės šaltinį. B. Wolman afektinius reiškinius skirsto. Išskiriami tokie pagrindiniai emociniai arba afektiniai reiškiniai. Dvi emocinio tono rūšys. Emocinis pojūčio tonas. Emocinis įspūdžių tonas. Emocijoms būdinga. Emocijų savybės. Emocijų funkcijos. Emocijų klasifikacijos problema. P.V. Simonovas klasifikacija. Dodonov klasifikacija. Emocijas nuo jausmų galima diferencijuoti pagal 5 požymius. Jausmai. Jausmų funkcijos. Nuo emocinio tono ir emocijų nuotaika skiriasi šiais požymiais. L.V. Kulikov apibūdino nuotaikos struktūrą ir išskyrė 5 jos komponentus. W. Ir H. Nowli išskyrė 8 nuotaiką apibūdinančius faktorius. Nuotaikas galima klasifikuoti. Emocinių išgyvenimų formos. J. Reikovskyj mano, kad afektui yra būdingos 3 pagrindinės savybės. M. Frankenhaeuzer išskyrė 3 tipiškiausias organizmo reakcijas į stresą. Keli tipiškų reakcijų frustuojančioje situacijoje tipai. Emocinių reiškinių klasifikacija. Pagrindinės emocinių reiškinių funkcijas. Psichologinės emocijų teorijos. Emocijų kilmė. Kilmės teorijos. Eksperimentinė emocijų teorija W. Wundt. Šiuolaikines emocijas aiškinančios teorijos. Ch. Darwin evoliucijos teorija. W. James-Lange teorija periferinė emocijų teorija. C. Lange. Cannon-Bard emocijų teorija. S. Schachter kognityvinė emocijų kilmės teorija. C. Izard diferencinė emocijų teorija. biologinė emocijų teorija. P.K. Anochin. P.V. Simonov informacinė emocijų teorija. Emocinių reiškinių komponentai. R.S. Lazarus. H. Schlosberg surado 3 jausmus veide atspindinčias dimensijas. Viena universaliausių tradicinė poreikių klasifikacija, išskirianti 2 poreikių rūšis. A. Maslow klasifikacija.
  Kognityvinė psichologija, špera(11 puslapių)
  2008-04-10
 • Emocijos ir motyvacija (3)

  Poreikių klasifikacija. A. Maslow poreikių piramidė. Poreikių sąveika. Veiklos motyvai ir tikslai. Motyvų funkcijos. Motyvų klasifikacija. Motyvacijos modeliai. Motyvacijos teorijos. K. Lewin lauko teorija. Lewin lauko teorijoje išskyrė 4 postulatai. Pagrindiniai jėgų konfliktų tipai. Motyvacijos lygmenys (10) H. Benesch. Motyvacijos rūšys. Valios ir vertybių problema motyvacijoje. Biologinė motyvacija. 3 baziniai socialiniai poreikiai: dėmesio; priėmimo; pagarbos. Socialinį dykinėjimą aiškinančios hipotezės. Motyvacinės sferos raida. Alkonino motyvacijos vystymosi etapai. Emocijos. Laukimo ir prognozės emocijos. Pasitenkinimo emocijos. Frustracinės emocijos. Komunikacinės emocijos. Intelektualinės emocijos. Emocijos, atsirandančios veikloje. Jausmai. Pseudojausmai.
  Socialinė psichologija, špera(10 puslapių)
  2008-09-15
 • Energetinės sistemos ir technologijos (10)

  Energijos poreikiai ir ištekliai. Sąvokos ir terminai. Globalūs energetikos pokyčiai. Balansai. Ekonominės plėtros ir bendradarbiavimo organizacija (OECD). Energijos tranformavimo technologijos. Pirminės energijos transformavimas. Šilumos gamyba. Katilai. Pagal galią. Pagal konstrukcijąir gamybos būdą. Garo katilų konstrukcija. Katilo pagrindiniai elementai. Garo katiluose gali būti. Garo katilų klasifikavimas. Garo katilus galima skirstyti pagal slėgį. Pagal debitą. Katilo pagrindiniai elementai. Vandens šildymo katilai. Dūmų vamzdžių katilai. Horizontalių dūmųvamzdžių katilai. Kaitravamzdžiai katilai. Branduolinė energija ir jos panaudojimas. Branduolinė energija. Branduolinio kuro sodrinimas. Reaktorių klasifikavimas pagal technologijos kartą. Pirmosios kartos reaktoriai. Antrosios kartos reaktoriai. Trečios kartos reaktoriai. IV kartos reaktoriai. Reaktorių klasifikavimas pagal branduolinę reakciją. Reaktorių klasifikavimas pagal lėtiklius. Reaktorių klasifikavimas pagal aušinimo fluidą. Ignalinos atominė elektrinė. Ignalinos atominė elektrinė. Radioaktyviosios dalelės. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas ir laidojimas. Pirmasis reaktorius. Kogeneracinės jėginės. Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį. Gyvenamieji namai. Negyvenamieji pastatai. Šildymo sistemos elementai. Pagal elementų išdėstymą šildymo sistemos. Centrinio šildymo sistemos pagal šilumnešio rūšį. Šildymo sistemos pagal šilumnešio cirkuliaciją. Šildymo sistemos pagal stovų padėtį. Šildymo sistemos pagal šilumnešio judėjimo kryptį. Garinis šildymas. Spindulinis šildymas. Orinis šildymas. Vėdinimas. Oro vėdinimo sistemos, įrengimai. Natūralios oro vėdinimo sistemos. Mechaninės oro vėdinimo sistemos. Oro vėdinimo sistemos jų konstrukcija. Vėdinimo sistemos įranga. Šilumos utilizavimo metodai. Oro skirstytuvai. Pagal konstrukciją skirstomi. Triukšmo slopintuvai. Oro filtrai pagal konstrukciją yra. Oro kondicionavimas. Oro kondicionavimo sistemų (OKS) klasifikavimas. Drėkinimas. Karšto vandens ruošimas. Karšto vandens savybės. Karšto vandens sistemų klasifikacija. Pagal šilumos šaltinio vietą. Pagal karšto vandens vartotojus. Karšto vandens ruošimas. Apšvietimas. Geras patalpų apšviestumas. Natūralus patalpų apšvietimas pagal šviesos sklidimo kryptį ir pasiskirstymą būna. Dirbtinis patalpų apšvietimas pagal sprendimą gali būti. Kaitrinė lempa. Apšvietimo prietaisai. Skiriamos dvi apšvietimo prietaisų grupės. Energijos tiekimo sistemos. Dujotiekio istorija. Dujotiekio darbiniai slėgiai. Dujų odoravimas. Odoravimas (kvapo dujoms suteikimas). Dujotiekis. Skirstomojo dujotiekio elementai. Dujotiekis (vamzdynų apsauga nuo korozijos) Elektros tiekimo sistema. Elektros tinklai (įrengimai, imtuvai ir vartotojai). Vardinė įtampa. Energijos kaupimas/akumuliavimas. Akumuliacinį įrenginį apibūdinantys rodikliai. Atsinaujinantys ištekliai. Geoterminė energija. Vertikalios ašies vėjo jėgainės. Privalumai. Trūkumai. Rotoriaus aerodinamika. Vėjo jėgainės efektyvumas. Stabdymo sistemos. Generatorius.
  Inžinerija, špera(12 puslapių)
  2010-06-10
 • Energijos transformavimo mašinos (4)

  Srauto dinamika. Menčių išdėstymas turbinose. Jų sudėtinės dalys. Turbomašinų termodinamika. Turbomašinų darbiniai kūnai. Turbomašinų menčių grotelės. Turbomašinų pakopos. Vandens energijos naudojimo principai. Aktyvinės hidroturbinos. Reaktyvinės hidroturbinos. Garo turbinų veikimo principas ir jų klasifikacija. Elektrinių turbinos. Pramoninės turbinos. Dujų turbinų darbo principai ir ciklas. Regeneratyvinės ir laipsniško suspausdinimo bei deginimo dujų turbinos. Sudėtingos ir uždaros dujų turbinos. Dujų turbinų tipai ir konstrukcija. Dujų turbinų detalės, jų patvarumo užtikrinimas, aušinimas. Dujų turbinų deginimo kameros, šilumos mainu aparatūra. Stūmoklinių kompresorių veikimo principas. Pagrindiniai jų parametrai. Indikatorinė stūmoklinio kompresoriaus diagrama. Daugiapakopiai stūmokliniai kompresoriai. Membraniniai kompresoriai. Stūmokliniai kompresoriai su labirintiniu sandarinimu. Kompresoriai su svyruojančiu rotoriumi. Dviejų rotorių (Rutso) kompresoriai. Rotaciniai plokšteliniai kompresoriai. Skystiniai žiediniai kompresoriai. Sraigtiniai kompresoriai. Ventiliatoriai ir ašiniai turbokompresoriai. Radialiniai (išcentriniai) turbokompresoriai. Kompresorių įrenginiai. Fizikiniai žemų temperatūrų sukūrimo pagrindai. Termodinaminiai procesai ir atvirkštinis ciklas. Vienos pakopos šaldymo mašina. Daugiapakopės mašinos. Šaldymo agentai ir šalčio nešikliai. Šaldymo mašinų kondensatoriai. Šaldymo mašinų garintuvai ir šaldymo prietaisai. Absorbcinės šaldymo mašinos. Dujinės šaldymo mašinos ir sūkuriniai vamzdžiai. Termoelektriniai šaldymo įrenginiai.
  Mechanika, špera(15 puslapių)
  2008-01-24
 • Ergonomika

  Antropometrija. Statiniai ir dinaminiai matmenys. Fizinės veiklos planavimo aspektai: biologinis, fiziologinis ir psichologinis požiūriai. Krovinio kėlimas, nešimas, stūmimas. Rekomenduojamas krovinių kėlimo ribos. Krovinių kėlimo rankomis įvertinimas. Projektavimo principai. Rankinio darbo priemonių konstravimo principai. Sistemos ergonominio projektavimo etapai. Objektų išdėstymas darbovietės teritorijoje. Ryšių ir aplinkos įvertinimas. Elementų išdėstymas darbo erdvėje. Darbo vietos detalus ergonominis įvertinimas. Informacijos atvaizdavimo priemonių įvertinimas. Valdymo elementų įvertinimas. Suderinamumas tarp valdymo elementų ir vaizduoklių. Pagrindiniai įstatymai, standartai, normos. Valstybinė priežiūra ir kontrolė. Atsakomybė už saugaus darbo normatyvinių aktų nevykdymą. Saugaus darbo organizavimas respublikoje ir įmonėje. Saugių darbo metodų mokymas, instruktavimas. Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas. Traumatizmo tyrimo metodai, rodikliai. Saugos užtikrinimo sistemos modelis. Saugos darbe užtikrinimo metodai. Aukšto slėgio indų ir aparatų eksploatacijos darbų sauga. Darbų sauga lituojant ir suvirinant. Elektros traumos ir smūgiai. Faktoriai, nusakantys sužalojimo el. srove sunkumą. Elektros srovės nutekėjimas į žemę. Žingsnio ir lietimo įtampos. Pirmoji pagalba nukentėjus nuo elektros srovės. Apsaugos nuo elektros būdai. Elektrinė izoliacija, izoliuojančios normos ir kontrolė. Įžeminimas. Jo veikimo principas ir taikymo sritys. Įžemintuvų konstrukcijos ir tipai. Įžeminimo varžos normavimas ir kontrolė. Įnulinimas, jo veikimo principas ir taikymas. Pernešamieji elektros įrenginiai ir šviestuvai. Elektrotechninės apsaugos priemonės. Apsauga nuo statinės elektros. Apsaugos priemonės eksploatuojant elektros įrenginius. Jonizuojančių spinduliavimų poveikis žmogui. Degimas. Medžiagų užsiliepsnojimas ir sprogimas. Dujų, garų, dulkių ir oro mišinių užsiliepsnojimo bei sprogimo ribiniai parametrai. Pastatų klasifikacija gaisro ir sprogimo atžvilgiu. Pastatų atsparumo ugniai laipsnis. Gaisro gesinimo būdai, medžiagos ir priemonės. Civilinė sauga.
  Ergonomika, špera(13 puslapių)
  2005-06-27
 • Ergonomika (30)

  Ergonomika pagal Z. Ramono ir D. Čikotienės mokomąja knygą. Ergonomikos samprata. Sistema "Žmogus-mašina-aplinka". Ergonomikos tikslai ir metodai. Ergonomikos sudėtis ir struktūra. žmogaus psichofiziologinės galimybės. Rega. Žmogaus akis. Akies funkcijos. Adaptacija. Regos charakteristikos. Regėjimo riba. Klausa Garso suvokimas. Kūno pojūčiai. Odos pojūčiai. Uodimo pojūčiai. Skonio pojūčiai. Žmogaus psichinės savybės. Suvokimas. Atmintis. Apsisprendimas Dėmesys. Mąstymas. Mąstymo rūšys. Mokymasis ir išmokimas. Darbo fiziologija. Energijos sąnaudos. Judesiai ir apkrovos. Kraujo apytakos ir kvėpavimo intensyvumo kitimas. Termoreguliacija. Darbo priemonių projektavimas. Antropometrinių duomenų taikymas projektavime. Bendrieji projektavimo principai. Skiriami. 3 projektavimo būdai. Darbas sėdint. Darbas stovint. Darbas judant. Sistemos "žmogus – mašina - aplinka" valdymas. Judesių kontrolė. Reakcijos laikas Regimoji informacija. Pagrindiniai reikalavimai, keliami regimajai informacijai. Regimoji informacija pateikiama. Valdymo priemonės. Darbo sutartis. Darbo sutarčių rūšys, jų vykdymas. Darbo sutarties pasibaigimas. Darbo laikas. Darbo užmokestis. Darbo drausmė. Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų nuostatai. Bendrosios nuostatos. Instruktavimas. Mokymas. Atestavimas. Degimas. Sprogimas Gamybos procesų gaisrinė klasifikacija. Statybinių konstrukcijų atsparumas ugniai. Stacionarios gaisro gesinimo priemonės.
  Ergonomika, špera(6 puslapiai)
  2008-01-08
 • Ergonomika (37)

  Teoriniai ir metodologiniai ergonomikos pagrindai. Ergonomikos samprata. Sistema "Žmogus-mašina-aplinka". Ergonomikos tikslai ir metodai. Ergonomikos sudėtis ir struktūra. Antropometrija. Žmogaus psichofiziologinės galimybės. Rega. Akies funkcijos. Regos charakteristikos. Klausa. Garso kilmė. Garso suvokimas. Kūno pojūčiai. Uodimo pojūčiai. Kalba. Psichofiziologinių savybių kitimas. Standartizacijos įtaka psichofiziologinėms žmonių savybėms. Žmogaus psichinės savybės. Suvokimas. Atmintis. Apsisprendimas. Dėmesys. Mąstymas. Mokymasis ir išmokimas darbo fiziologija. Energijos sąnaudos. Kraujo apytakos ir kvėpavimo intensyvumo kitimas. Termoreguliacija. Darbo priemonių projektavimas. Antropometrinių duomenų taikymas projektavime. Darbas sėdint. Darbas stovint. Darbas judant. Sistemos "žmogus – mašina – aplinka" valdymas. Judesių kontrolė. Regimoji informacija. Darbo aplinkos projektavimas. Mikroklimatas. Mikroklimato parametrai. Mikroklimato parametrų tyrimas. Cheminė aplinka. Kenksmingų cheminių medžiagų koncentracijų ribinės vertės. Oro užterštumas dujomis ir garais. Oro užterštumas dulkėmis. Apšvietimas. Šviesos technikos pagrindai. Apšvietimo būdai ir sistemos. Šviesos šaltiniai. Triukšmas1. Triukšmo charakteristikos. Triukšmo poveikis žmogui. Apsauga nuo triukšmo. Vibracija. Vibracijos samprata. Vibracijos poveikis žmogui. Apsauga nuo vibracijų. Elektromagnetinės spinduliuotės samprata. Elektromagnetinės spinduliuotės poveikis žmogui. Apsauga nuo elektromagnetinės spinduliuotės. Kompiuterizuotų sistemų ergonomika. Darbų su kompiuteriais organizavimas. Ergonomiška kompiuterizuota darbo vieta. Darbo aplinka dirbant su kompiuteriais. Darbo santykių reglamentavimas. Terminai. Kolektyviniai darbo santykiai. Darbo sutartis. Darbo sutarčių rūšys, sutarčių vykdymas. Darbo sutarties pasibaigimas. Darbo laikas. Poilsio laikas. Atostogos. Darbo užmokestis. Darbo drausmė. Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų nuostatai. Bendros nuostatos. Instruktavimas, mokymas ir atestavimas. Instruktavimas. Mokymas. Atestavimas. Gaisrinės saugos pagrindai. Degimas. Sprogimas. Gamybos procesų gaisrinė klasifikacija. Statybinių konstrukcijų atsparumas ugniai. Pirminės gaisro gesinimo priemonės. Stacionarios gaisro gesinimo priemonės.
  Ergonomika, špera(14 puslapių)
  2009-05-06
 • Ergonomika (8)

  Ergonomikos samprata. Raida. Ergonomikos tyrimo metodologija. Žmogaus veiksnys. Darbinių sistemų samprata. Darbinių sistemų charakteristikos. Darbinių sistemų projektavimas. Degimo sistemos ir procesai. Gamybos procesų gaisrinė klasifikacija. Statybinių medžiagų ir konstrukcijų degumas. Statybinių konstrukcijų atsparumas ugniai. Žmonių evakuacija iš pastatų. Evakuaciniai išėjimai ir keliai. Gaisrų gesinimo būdai ir medžiagos. Gaisro signalizacija ir ryšiai. Pirminės gaisro gesinimo priemonės. Gesintuvai. Asmeninės apsauginės priemonės. Bendrieji reikalavimai.
  Ergonomika, špera(9 puslapiai)
  2006-03-30
 • Etika

  Moralės principas ir laisva valia, Kanto kategorinis imperatyvas, Sąžinė – vidinis individo moralumo mastelis, Sąžinės empiriškumas ir transcendentalumas, Dorovės norma, jos ypatumai, Dorovės normų būtinumas, Moralės normų pagrindimas autoritetu ir jo ypatumai, Moralės normų pagrindimas diskursu ir jo ypatumai, Dorybė, Klasikinė dorybės sąvoka ir jos aiškinimas, Pagrindinės dorybės Platono teorijoje, Pagrindinės dorybės Aristotelio teorijoje, Dorybės T. Akviniečio teorijoje, Mac Intere’o dorybių etika, Tolerancijos supratimas, Termino kilmė ir reikšmė, Tolerancija kaip moralės principas, Tolerancijos sritys, Tolerancijos ribos, Netolerancija ir jos apraiškos.
  Etika, špera(6 puslapiai)
  2004-09-18
 • Etika (12)

  Budizmas. Kas yra Buda? Budos mokymai. Keturios didingos taisyklės. Budizmo atšakos: hinajana ir mahajana. Budizmo mokyklos. Budizmo tradicijos. Karma joga. Sokrato gyvenimo kelias. Sokrato asmenybės bruožai. Sokrato filosofijos metmenys. Sokrato teismas ir jo etinė reikšmė. Pagrindinės Sokrato etikos idėjos ir sąvokos. Dorybės sąvokos turinys ir etinė prasmė. Ar dorybės išmokstamos? Sofistai. Sokratas. Hedonizmas.
  Etika, špera(16 puslapių)
  2006-10-27
 • Etika (13)

  Kas yra etika? Etikos ir filosofijos santykis. Etikos ir moralės santykis. Kasdienis moralinių dalykų supratimas. Moralinių principų perėmimas socializacijos procese. Moralė ir politika bei teisė. Moralė ir teisė. Etikos, kaip disciplinos susiformavimas. Graikiškos etikos bruožai. Proto valios ir afektų proporcijos. Dorybės sąvoka. Sokrato metodas, bei tikslai. Diogeno alternatyva. Sofistų etinės pažiūros. Empiristinė etika. Epikūro etikos bruožai. Hedonizmas. Utilitaristinė hedonizmo kritika. Moralė ir religija. Sąsajos ir kontraversijos. Krikščioniškas ir budistinis požiūriai. Kanto (Imanuelio) moralės filosofija (deontologinė etika). Šiuolaikinės etinės temos. Šiuolaikinės etinės temos. Mirties bausmė. Ekologinė etika.
  Etika, špera(7 puslapiai)
  2007-02-27
 • Etika (6)

  Išankstinis moralinių dalykų supratimas. Moralinis vertinimas. Moralės esmė. Moralės ir dvasingumo santykis. Moralės supratimas. Pagrindinės moralės kilmės teorijos. Religinė moralės kilmės teorija. Natūralistinė moralės kilmės teorija. Socialinė moralės kilmės teorija. Moralinio elgesio pagrindai. Moralės principai. Moralės normos. Moralės papročiai. Moralės struktūra. Moralės sąmonė. Moralės funkcijos. Empirizmo metodologinės nuostatos. Jo požiūris į praktiką. Hedonizmo ir utilitarizmo etika. Dovydo Jumo nehedonistinės etikos teorija. Utilitarizmo etika. Kanto etika. Kanto požiūris į asmenį. Kanto tikslų samprata. Gėris ir blogis Kanto požiūriu. Laisvės supratimas. Dviguba laisvės motyvacija. Ką apie Kanto etiką mano kritikai? Sąžinė. Sąžinės samprata ir jos lygiai. Sąžinė ir prigimtinis įstatymas. Norma ir dorovė. Dorovės normų būtinumas. Santykis tarp sąžinės individo ir etoso. Normų pagrindimas. Normos pagrindimas autoritetu. Normos pagrindimas diskursu. Platono dorybių teorija. Aristotelio dorybių teorija. Tomo Akviniečio dorybių teorija. Makvintero etika. Induizmo ir budizmo etika. Joga - praktinis kelias į nirvaną. Karma jogos etikos pagrindinės nuostatos. Sokrato etika. Sokrato asmenybė, jo dorovinė ir pilietinė pozicija. Kanto etika. Kanto gėrio samprata. Kanto etikos ir religijos santykis.
  Etika, špera(17 puslapių)
  2006-01-09
 • Etnologija

  Etnologija. Neolitas. Vėlyvasis neolitas III-II tūkst. pr. Kr. Pamarių kultūra ir baltų formavimasis. Kaimų ir miestelių kapinės. Statymo tradicijos. Memorialiniai paminklai. Puošyba. Verslai. Žemdirbystė. Gyvulininkystė. Bitininkystė. Medžioklė. Žvejyba. Kaimo amatai. Moterų darbai. Miestelio amatininkai. Miesto verslai. Audiniai. Gimtuvės. Krikštynos. Laidotuvės. Vestuvės. Piršlybos. Vakarynų (mergvakario) apeigos. Išlydėjimas. Palaiminimas. Jungtuvės. Jaunųjų sutiktuvės. Sodo pirkimas. Naujuose namuose. Gaubimo apeigos. Marčpietis.
  Etninė kultūra, špera(20 puslapių)
  2006-06-12
 • Europos Sąjunga (ES) (10)

  Pagrindiniai Europos Sąjungos (ES) principai. Europos Sąjungos (ES) institucijos ir sprendimų priėmimas. Europos parlamentas (EP). Europos Sąjungos taryba. Europos vadovų taryba. Europos komisija (EK). Teisingumo teismas. Audito rūmai. Regiono komitetas. Papildomos Europos Sąjungos funkcijos. Europos investicijų bankas. Europos centrinis bankas (ECB). Bendrųjų reikalų taryba.
  Politologija, špera(5 puslapiai)
  2005-12-19
 • Europos Sąjungos (ES) teisė (2)

  Trumpa Europos Sąjungos (ES) apžvalga. Europos sąjunga. Europos Sąjunga (ES) šiandien. Tikslai. Principai. Ypatumai. Valstybės narės ir kandidatės. Kalbos. Piliečių teisės. Europos integracija. Europos Sąjungos kūrimosi etapai. Trijų ramsčių modelis. Europos bendrijų teisės sistema. Bendrieji Europos bendrijų teisės principai. Struktūriniai Europos Bendrijų teisės principai. Europos sąjungos institucinė sistema. Pagalbiniai komitetai. Konstitucija Europai. Europos parlamentas. Ministrų taryba. Europos komisija. Audito rūmai. Europos centrinis bankas (ECB). Regionų komitetas. Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas. Europos Bendrijų Teisingumo Teismas. Europos sąjungos tarnautojų teismas.
  Teisė, špera(9 puslapiai)
  2006-04-11
 • Europos Sąjungos (ES) teisė (4)

  Europos Bendrijos (EB) konkurencijos teisės samprata. Bendrosios nuostatos. Konkurencijos teisės aktai Tikslai : Integracija; Teisingumas; Efektyvumas. Konkurencinės teisės šaltiniai (įmonėms). Bendrieji konkurencijos teisės principai. Konkurencinės teisės universalumas. Teritorinis konkurencijos teisės mastas. Europos Bendrija ir nacionalinė konkurencijos teisė. Kartelių uždraudimas: EBS 81 str. jo paskirtis ir struktūra. Pagrindiniai kartelių draudimo elementai. Susitarimai, galintys paveikti valstybių narių tarpusavio prekybą. Draudžiamų susitarimų pavyzdžiai. Išimčių draudžiamiems susitarimams taikymas: EBS 81(3) str. bendros nuostatos. Individualios išimtys. Grupinės išimtys. Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi: EBS 82 str. EBS 82 str. Paskirtis ir struktūra. Dominavimo apibrėžimas. Europos bendrijos konkurencijos teisės reforma. Nauja draudžiamų susitarimų reglamentavimo tvarka. Konkurencijos teisės decentralizacija. Europos komisijos įgaliojimų sustiprinimas. Įmonių susijungimo kontrolė:reglamentas 139/2004EB. Reglamento 139/2004 EB taikymo sritis. Pranešimai dėl koncentracijos ir procesiniai veiksmai. Valstybės pagalbos samprata. Valstybės pagalbos teikimo reguliavimas. Valstybės pagalbos rūšys. Valstybės kontrolės pagalba. Valstybės ir privilegijuotos įmonės EBS 86 str. Bendrosios nuostatos. Specialių taisyklių būtinumas.
  Teisė, špera(10 puslapių)
  2006-10-13
 • Europos Sąjungos (ES) teisės sistema (5)

  Europos Sąjungos (ES) teisės sistema. Europos Sąjungos (ES) teisės prigimtis ir pagrindiniai šaltiniai. Sutartyse numatytose srityse Bendrijos teisė apibrėžia ir reguliuoja. Europos Sąjungos (ES) teisės viršenybė. Pirminė ir antrinė teisė. "Konstitucinės" sutartys. Europos anglies ir plieno bendrijos sutartis Plieno Bendrija. Europos Ekonominės Bendrijos (EEB) ir Europos Atominės Energijos Bendrijos (EAEB) sutartys. Suvestinis Europos aktas. Europos Sąjungos (ES) sutartis. Amsterdamo sutartis. Antrinės teisės aktų rūšys. Teisiškai privaloma antrinė teisė. Reglamentai. Direktyva. Sprendimas. Antrinė teisė (neprivalomos galios). Bendrijos teisės pirmenybė. Tiesioginis veikimas. Teisėtumo principas. Nediskriminavimo principas. Leidžiama diskriminacija. Ypatingos Sutarties nuostatos. Europos teisingumo teismo sprendimai. Europos Teisingumo Teismo praktika. Bendrieji teisės principai.
  Tarptautinė teisė, špera(7 puslapiai)
  2009-04-15
Puslapyje rodyti po