Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Šperos

Šperos (2046 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Elektra (2)

  Elektros srovė metaluose. Elektros srovė. Srovės stiprumas. Nuolatinė srovė. Srovės tankis. Omo dėsnis. Laidininko varža. Energijos tvermės dėsnis elektros grandinėms. Išorinė grandinės dalis. Vidinė grandinės dalis. Pašalinės jėgos. Elektrovaros jėga. Energijos tvermės dėsnis. Omo dėsnis uždarai grandinei. Varžos priklausomybė nuo temperatūros. Santykinis varžos pokytis. Temperatūrinis varžos koeficientas. Superlaidumas. Elektros imtuvų jungimo būdai. Elektros šaltinių jungimas į baterijas. Darbas. Galia. Džaulio Lenco dėsnis. Kirchhofo dėsnis. Termoelektriniai reiškiniai. Elektros srovė skysčiuose. Faradėjaus dėsnis. Elektros srovė dujose ir vakuume. Voltamperinė charakteristika. Savaiminio išlydžio atmainos. Elektros srovė praretintose dujose. Plazma. Diodas. Voltamperinė charakteristika. Triodas. Elektroninis vamzdis. Elektros srovė puslaidininkiuose. Priemaišinis puslaidininkių laidumas. Elektroninis elektros ventilis. Tranzistorius.
  Elektromagnetizmas, špera(8 puslapiai)
  2006-02-17
 • Elektra ir magnetizmas

  Elektroninės teorijos pagrindai. Kulono dėsnis. Elektrinis dipolis. Darbas perkeliant elektros krūvį. Potencialas. Ryšys tarp potencialo ir įtampos. Kūnų elektrinės savybės. Laidininkai dielektriniame lauke. Dielektrikai. Elektrinė talpa ir kondensatoriai. Nuolatinė elektros srovė. Metalų elektroninis laukas. Omo dėsnis. Laidininkų jungimo būdai. Kirchhofo taisyklės. Metalų elektrinio laidumo priklausomybė nuo temperatūros. Superlaidumas. Termoelektriniai reiškiniai. Puslaidininkų elektrinis laukas. bendros žinios apie juostinę teoriją. Priemaišinis laidumas.
  Elektromagnetizmas, špera(6 puslapiai)
  2006-11-21
 • Elektrodinamika

  Elektroninės teorijos teiginiai. Kulono dėsnis. Elektrinis dipolis. Darbas perkeliant elektros krūvį. Potencialas. Ryšiai tarp potencialo ir įtampos. Kūnų elektrinės. Laidininkai elektrostatiniame. Dielektrikai elektrostatiniame lauke. Elektrinė talpa (Kondensatoriai). Nuolatinė elektros srovė. Metalų elektroninis laidumas. Omo dėsniai. Laidininkų jungimo būdai. Metalų elektrinio laidumo priklausomybė nuo temperatūros. Superlaidumas. Termoelektriniai reiškiniai. Puslaidininkių elektrinis laidumas. Juostinė teorija. Priemaišinis puslaidininkių laidumas. Sandūra. Puslaidininkiniai prietaisai.
  Elektromagnetizmas, špera(4 puslapiai)
  2006-05-30
 • Elektrofizika

  Elektros ir magnetinių grandinių sudėtinės dalys. Kvazistacionarinės elektros srovės. Elektroninių skaičiavimų mašinų kartos. Magnetinio informacijos užrašymo principas ir būdai. Cilindriniai magnetiniai kaupikliai. Plokštieji ir cilindriniai magnetiniai domenai. Cilindriniai magnetiniai domenai. Kietojo kūno energetinių juostų susidarymas. Kietųjų kūnų skirstymas pagal juostinį vaizdą. Puslaidininkiai. Kompiuterių elementinė bazė. Puslaidininkinis diodas. Fotodiodas. Fotoelementas. Tranzistoriai. Dvipolis tranzistorius. Lauko tranzistorius. Šviesos diodas. Puslaidininkiniai lazeriai. Optronai. Tranzistorių loginių schemų pavyzdžiai. Optinė atmintis. Holografinė atmintis. Magnetooptinė atmintis. Skystieji kristalai ir jų panaudojimas kompiuteryje. Lauko efektas. Termooptinis efektas su atmintimi. Plazminis ekranas. Lazerinė elektrofotografija. Lazerinio printerio veikimo principas. Feromagnetikų tipai. Jų savybės.
  Fizika, špera(12 puslapių)
  2008-04-30
 • Elektrokomponentai

  Laidininkai, varžos priklausomybė nuo temperatūros. Rezistorių klasifikacija. Rezistorių konstrukcijos. Pagrindiniai rezistorių parametrai. Pastovios varžos rezistorių žymėjimas. Rezistorių jungimas schemose. Kondensatorių klasifikacija. Vakuuminiai pastovios talpos kondensatoriai. Pastovios talpos kondensatoriai su organiniu sintetiniu dielektriku. Kombinuoti kondensatoriai. Vakuuminiai (polikarbonatiniai) kondensatoriai. Vakuuminiai kintamos talpos kondensatoriai. Kondensatorių jungimo būdai. Kaip gaminami taškiniai diodai. Išvardinkite jų gamybos technologijas. Kaip pn sandūros sudaromos terminės priemaišų difuzijos būdu? Aptarkite epitaksijos technologiją ir jos taikymą pn dariniams formuoti. Kaip gaminami mezadiodai? Kokiomis savybėmis jie pasižymi? Aptarkite lygintuvinių ir lygintuvinių galios diodų ypatumus. Kokie procesai riboja impulsinio diodo veikimo spartą? Kas būdinga tunelinio diodo pn sandūrai? Kokie turi būti pnp ir npn tranzistorių maitinimo įtampų poliškumai, kad būtų sudarytos stiprinimo veikos sąlygos? npn tranzistoriaus bazės pagrindiniai krūvininkai yra (elektronai, skylės)? Kaip susietos tranzistoriaus emiterio, bazės ir kolektoriaus srovės? Lauko tranzistoriaus n kanale srovę kuria (elektronai, skylės, elektronai ir skylės)? Aptarkite lauko tranzistoriaus su valdančiosiomis pn sandūromis sandarą ir veikimą? Kaip veikia elektrostatinė elektronų pluošto fokusavimo sistema? Kaip veikia magnetinė fokusavimo sistema? Aptarkite magnetinės kreipimo sistemos sandarą ir veikimą. Kas lemia vamzdžio su magnetine kreipimo sistema jautrį? Apibūdinkite paprasčiausio kineskopo sandarą. Kaip jis veikia? Kaip kineskopo ekrane gaunamas spalvotas vaizdas? Aptarkite puslaidininkinių indikatorių sandarą ir savybes. Kaip veikia elektroliuminescenciniai indikatoriai? Apibūdinkite skystųjų kristalų sandarą, tipus ir savybes. Paaiškinkite skystojo kristalo indikatoriaus sandarą ir veikimą. Paaiškinkite šviesos poliarizacijos plokštumos sukimo skystuosiuose kristaluose mechanizmą. Kaip veikia spalvotojo vaizdo skystakristaliai displėjai? Apibūdinkite elektrovakuuminių šaltųjų katodų displėjus. Mikroprocesoriai. Mikrokontrolieriai – valdikliai. Drėgmės, šviesos, garso, jėgos, poslinkio, medicininiai davikliai. Kokios pagrindinės IBM PC suderinamo kompiuterio savybės. Kokios pagrindinės sisteminės plokštės mikroschemų rinkinio funkcijos. Kuo skiriasi AT maitinimo šaltinis nuo ATX? Kokie yra sisteminės plokštės pagrindiniai dažniai? Kaip jie nustatomi? Kam jie skirti? Kaip teisingai pajungti AT standarto sisteminės plokštės maitinimą? Kokia yra P.G. – POWER GOOD signal paskirtis? Kokie jo parametrai ir kaip jis generuojamas? Kaip galima paspartinti procesoriaus darbą? Kaip nustatomas procesoriaus našumas? Kokie pagrindiniai našumo matavimo vienetai? Ar visada procesoriaus greitis priklauso nuo jo taktinio dažnio? Jeigu ne visada tai kodėl? Kokių šiuo metu imamasi priemonių padidinti procesorių spartai? Ar visada sistemos našumas priklauso tik nuo procesoriaus spartos? Jeigu ne, tai kodėl? Kaip galima paspartinti kompiuterinės sistemos darbą? Kaip nustatomas kompiuterinės sistemos našumas, darbo stabilumas? Kokie pagrindiniai kompiuterinių sistemų našumo matavimo vienetai, kaip jie nustatomi? Kokių šiuo metu imasi priemonių paspartintų sistemų ataušinimui? Nuo kokių pagrindinių kompiuterinių sistemų dalių priklauso sistemos našumas ir darbo stabilumas (spartinant kompiuterines sistemas), kodėl?
  Elektronika, špera(9 puslapiai)
  2007-05-08
 • Elektromagnetika

  Elektros krūvis, Elektros krūvio tvermės dėsnis, Kulono dėsnis, Elektrinis laukas, Elektrinis dipolis ir jo laukas, Potencialas, Ryšys tarp elektrinio lauko stiprumo ir įtampos, Potencialo gradientas, Laidininkas elektrostatiniame lauke, Dielektrikas elektrostatinam lauke, Elektrinė talpa, Kondensatoriai, Nuolatinė elektros srovė, Srovės tankis, Metalų elektroninis laidumas, Omo dėsniai, Metalų elektrinio laidumo priklausomybė nuo temperatūros, Kirchofo taisyklės, Termoelektriniai reiškiniai, Termoelementai, Savasis puslaidininkių laidumas, Priemaišinis puslaidininkių laidumas, Bendros žinios apie kietų kūnų juostinę teoriją, Sandūriniai reiškiniai, Puslaidininkinis diodas, Termoelektriniai reiškiniai puslaidininkiuose, Puslaidininkinis termoelementas.
  Elektromagnetizmas, špera(4 puslapiai)
  2005-03-07
 • Elektromechanika

  Trumpai sujungtas rotorius. Fazinis rotorius. Statoriaus apvijos. Viensluoksnės apvijos. Dvisluoksnė apvija. Trumpai sujungto rotoriaus apvijų narvelinė analizė. Sutrumpinimo koeficientai. Paskirstymo koeficientas. Įstrižumo koeficientas. Elektros mašinos magnetovara. Asinchroninė mašina su sustabdytu rotoriumi. Asinchroninės mašina su besisukančiu rotoriumi. Asinchroninių variklių energijos balansas. Elektromagnetinis momentas. Aukštesniųjų harmonikų įtaka sukimo momentui. Asinchroninių variklių sukimosi greičio reguliavimas. Asinchroninių variklių stabdymas. Asinchroninių variklių paleidimas (6 būdai). Vienfaziai asinchroniniai varikliai. Reaktyvieji sinchroniniai varikliai. Histereziniai varikliai. Sinchroninės mašinos su nuolatiniais magnetais. Sinchroninis variklis su riedančiu rotoriumi. Reduktoriniai sinchroniniai varikliai. Žingsniniai sinchroniniai varikliai. Sinchroninių mašinų V charakteristikos. Sinchroninių mašinų nesimetrinė apkrova. Superlaidžių kontūrų savybė. Staigaus trumpojo jungimo simetrinis atvejis. Staigaus trumpojo jungimo asimetrinis atvejis. Sinchroninio variklio V kreivės. Sinchroninio variklio darbo charakteristikos. Sinchroninis kompensatorius. Sinchroninės mašinos tuščioji veika. Sinchroninės mašinos skersinė inkaro reakcija. Sinchroninės mašinos išilginė inkaro reakcija. Inkaro reakcijos kiekybinė analizė. Neįsotintas sinchroninis generatorius. Įsotintas sinchroninis generatorius. Išilginė išmagnetinanti inkaro reakcija. Neryškiapolė mašina.
  Elektronika, špera(13 puslapių)
  2006-05-23
 • Elektromechanika (2)

  Transformatoriaus paskirtis ir darbo principas. Galios transformatoriaus konstrukcija. Transformatoriaus el-m procesų analizė. Transformatoriaus lygiagretus darbas. Lygiagrečiojo darbo sąlygos. Transformatoriaus tuščioji eiga. Tuščiosios eigos bandymo schema. Redukuotasis transformatorius. Neredukuoto transformatoriaus apvijos aktyvieji nuostoliai. Redukuotojo transformatoriaus atstojamoji schema. Redukuotojo transformatoriaus vektorių diagrama. Nusistovėjęs trumpasis jungimas. Trumpojo jungimo eksperimentinis nustatymas. Trumpojo jungimo charakteristika. Apkrautojo transformatoriaus savybės. Transformatoriaus naudingumo koeficientas. Vienfazių transformatorių lygiagretus darbas. Trifazių transformatorių lygiagretus darbas. Žvaigždė-žvaigždė. Žvaigždė-trikampis. Trifazio transformatoriaus jungimo schemos įtaka jo darbui. Trečioji laiko harmonika. Transformatorių nesimetrinis darbas. Trifazio transformatoriaus konstrukcija. Specialieji transformatoriai. Autotransformatorius. Pikinis transformatorius. Matavimo transformatoriai. Neapkrauto transformatoriaus jungimas prie tinklo.
  Elektronika, špera(8 puslapiai)
  2006-11-09
 • Elektromechaninės sistemos

  Statinis darbo stabilumas. Pereinamojo proceso trukmė. Pereinamieji procesai nuolatinės srovės varikliuose. Paleidimas daugialaipsniu reostatu. Dinaminis stabdymas. Priešinis jungimas. Pereinamieji procesai atsižvelgiant į inkaro grandinės induktyvumą. Elektros variklių parinkimas. Elektros variklių įšilimas. Aušimas. Eksploatavimo sąlygos. Trumpalaikės perkrovos. Darbo režimai. Variklio galios parinkimas ilgalaikiam darbui. Variklio galios parinkimas, kai ilgalaikė apkrova kinta. Ekvivalentinių dydžių metodai. Ekvivalentinis srovės metodas. Ekvivalentinio momento metodas. Ekvivalentinis galios metodas. Variklio galios parinkimas trumpalaikiam darbui. Trumpalaikiam kartotiniam režimui galios parinkimas. Galios perskaičiavimas skirtingoms įjungimo trukmėms. Variklio darbas smūginei (pikinei) apkrovai.
  Elektronika, špera(11 puslapių)
  2009-11-25
 • Elektronika (12)

  Elektros energijos poreikių prognozės. Elektros energetikos sistemos. Aukštos ir žemos įtampos komutaciniai aparatai. Elektros linijos. Galios transformatoriai. Matavimo transformatoriai. Pastotės skirstyklos. Šiluminės ir atominės elektrinės. Hidro-, saulės, vėjo elektrinės. Įmonių elektros tinklai. Apkrovų charakteristikos ir grafikai. Spindulinio elektros tinklo projektavimas. Uždaro elektros tinklo režimo apskaičiavimas. Trumpieji jungimai (T.j.) elektros sistemose. Trifazių t.j. srovių ir įtampų apskaičiavimas vardiniais vienetais. Trifazių t.j. srovių ir įtampų apskaičiavimas santykiniais vienetais. Nesimetrinių t.j. srovių ir Įtampų skaičiavimas. Tiesioginės, atvirkštinės ir nulinės sekų atstojamosios schemos. Elektros tinklų apsaugų veikimo principai ir reikalavimai. Maksimalios srovės apsaugų MSA veikimo principai ir schemos. Srovės transformatorių ir srovės rėlių jungimo schemos. MSA suveikimo srovės ir laiko apskaičiavimas. Srovės atkirtų (SA) veikimo principas, schemos. Kryptinės apsaugos. Distancinės apsaugos. Diferencinės apsaugos. Aukšto dažnio apsaugos. Apsaugos nuo įžemėjimų. Apsaugos nuo viršįtampių. Žemos įtampos tinklų apsaugos. Automatinis rezervo jungimas. Automatinis kartotinis jungimas AKJ/AKS.
  Elektronika, špera(14 puslapių)
  2006-11-09
 • Elektronika (13)

  Pagrindinės elektros grandinių teorijos sąvokos: elektrinio lauko stiprumas, potencialas, įtampa, srovė, galia. Elektrinės grandinės, jų struktūra, šakos, mazgai, jungimo būdai, šaltiniai ir imtuvai. Idealizuotieji ir realūs aktyvieji schemų elementai. Varža. Omo dėsnis. Omo dėsnis šakai su EVJ šaltiniu. Kirchhofo dėsnis srovėms, įtampoms. Superpozicijos principas ir metodas. Aktyviojo dvipolio teorema. Galių balansas. Ekvivalentinio generatoriaus metodas. Apgręžiamumo savybė. Sinusinių grandinių paplitimo priežastys. Sinusinės EVJ gavimas. Generatoriaus veikimo principas. Sinuso dėsnių kintančių dydžių apibūdinimas. Sinusinio dydžio efektinė vertė. Sinusinių dydžių vaizdavimas vektoriais ir kompleksiniais skaičiais. Varža sinusinės srovės grandinėje. Induktyvumas sinusinės srovės grandinėse. Talpa sinusinės srovės grandinėje. Mazgų potencialų metodas. Kontūrų srovių metodas. Nuoseklioji R, L, C grandinė. Kompleksinė varža. Omo dėsnis kompleksinėje formoje. Varžų trikampis. Vektorinės ir topolografinės diagramos. Lygiagrečioji R,L,C grandinė. Kompleksinis laidumas. Laidumų trikampis. Kirchhofo dėsniai kompleksinėje formoje. Sinusinės srovės grandinių galia. Įtampų rezonansas. Dažninės ir rezonancinės charakteristikos. Srovių rezonansas. Grandinės su abipusiu induktyvumu.
  Elektromagnetizmas, špera(8 puslapiai)
  2006-12-21
 • Elektronika (14)

  Įvadas. Terminai ir apibrėžimai. Telktinių grandynų gamybos technologinis procesas. Mikroschemų elementų konfigūracijos formavimas. Proceso esmė,technologijos operacijų seka, fotorezistų savybės. Fotorezisto sluoksnio formavimas. Fotorezisto eksponavimas. Fotorezisto ryškinimas jo užfiksavimas ir ėsdinimas. Fotorezisto pašalinimo operacija. Fotošablonų gamybos technologija. Elektronolitografijos technologija. Rentgenolitografijos ir jonų litografijos technologijos. Sluoksninių telktinių grandynų padėklai. Vakuumo įtaka plėvelės užterštumui. Plonų plėvelių parametrų kontrolė vakuuminio užgarinimo proceso metu. Jonininė – plazminė plėvelių nusodinimo technologija. Joninio – plazminio nusodinimo pagrindai. Joninis – plazminis nusodinimas, panaudojant termoemisiją. Joninis - plazminis nusodinimas, naudojant aukšto dažnio sroves. Reaktyvinis joninis – plazminis nusodinimas. Magnetroninės plėvelių formavimo technologijos. Joninis ir plazmocheminis ėsdinimai. Įranga joninei plazminei technologijai. Vakuuminio užgarinimo technologija. Vakuuminio užgarinimo pagrindai. Medžiagos atomų srauto sudarymas. Medžiagos kondensavimasis ant padėklų. Puslaidininkio paviršiaus dengimas dielektriku. Terminio oksidavimo pagrindai. Terminio silicio oksidavimo technologija. Kiti silicio oksido gavimo būdai. Silicio nitrido plėvelių technologija. Plonų dielektrinių plėvelių kontrolė. Puslaidininkinės elektronikos technologijos. Difuzijos technologija. Priemaišų pasiskirstymas, difuzantai. Difuzinių pn sandūrų gamybos metodai. Difuzijos sluoksnių parametrų kontrolė. Jonų implantacijos technologija. Jonų implantacijos pagrindai. Priemaišų pasiskirstymas. Įranga jonų implantacijai atlikti. Jonais implantuotų sluoksnių temperatūrinis apdirbimas. Epitaksijos technologija. Epitaksijos būdai. Silicio epitaksijos technologija.
  Elektronika, špera(33 puslapiai)
  2007-01-09
 • Elektronika (18)

  Pagrindinės sąvokos ir apibrėžimai. Elektroninių komponentų tipai, klasifikavimas. Elektrinis laidumas. Puslaidininkių ypatybės. Puslaidininkio kristalinės gardelės struktūra. Puslaidininkio energijos juostų diagrama. Grynieji puslaidininkiai ir jų krūvininkai. Krūvininkų generacija ir rekombinacija. Savasis laidumas. Priemaišinis laidumas. N puslaidininkis. P puslaidininkis. Pertekliniai krūvininkai. Krūvininkų dreifas. Krūvininkų difuzija. PN sandūra. PN sandūra nesant išorinės įtampos. PN sandūra prijungus atvirkštinę įtampą. sandūra prijungus tiesioginę įtampą. Realiojo pn darinio voltamperinė charakteristika. PN sandūros varžos. PN sandūros talpos. Sandūrų atmainos. Diodai. Diodo voltamperinės charakteristikos. Diodo atvirkštinio jungimo voltamperinės charakteristikos. Germanio ir silicio diodų charakteristikos. Diodo matematinis modelis ir atstojamoji grandinė. Diodo parametrai. Diodo ribiniai parametrai. Diodų temperatūrinės savybės. Diodų sudarymo bodai. Lygintuviniai diodai. Aukštadažniai diodai. Impulsiniai diodai. Stabilitronai. Varikapai. Šotkio diodai. Fotodiodai. Šviesos diodai. Tuneliniai diodai. Atvirkštiniai diodai. Gano diodai. Puslaidininkiai lazeriai.
  Elektronika, špera(14 puslapių)
  2007-09-12
 • Elektronika (21)

  Analoginiai signalai ir jų charakteristikos. Analoginio signalo struktūros. Laikinė ir dažninė signalo aprašymo formos. Signalų šaltiniai. Signalo imtuvai. Stiprintuvo ekvivalentinė schema. Stiprintuvo parametrai. Stiprinimo koeficientai. Stiprintuvų atmainos. Stiprintuvo perdavimo (amplitudė) charakteristikos. Dažninės (amplitudė ir fazės) charakteristikos. Stiprintuvų klasifikacija pagal dažninės charakteristikos formą. Tiesiniai ir netiesiniai iškraipymai stiprintuvuose. Jų atsiradimo priežastys. Grįžtamieji ryšiai stiprintuvuose (Apibrėžimas). Stiprinimo koeficientas grįžtamuoju ryšiu Teigiamasis ir neigiamasis grįžtamasis ryšys. Neigiamojo grįžtamojo ryšio įtaka stiprintuvo amplitudinei ir dažninei charakteristikai. Grįžtamųjų ryšių tipai pagal prijungimą prie įėjimo grandinės ir pagal prijungimą prie išėjimo grandinės. Neigiamoji grįžtamojo ryšio įtaka stiprintuvo įėjimo varžai. Neigiamoji grįžtamojo ryšio įtaka stiprintuvo išėjimo varžai. Stiprinimo pakopos. Apibrėžimas. Plačiausiai taikomos pakopos. Bendrojo emiterio pakopos skaičiavimas grafiniu metodu.(pakopos dinaminė charakteristika. BE pakopos tranzistoriaus darbo taško fiksavimo ir stabilizavimo būdai. BE pakopos stiprinimo koeficientas, įėjimo ir išėjimo varžos. Įtampos kartotuvas. Schema, savybės, ir (stiprinimo koeficientas, įėjimo ir išėjimo varžos.). Nuolatinio signalo stiprintuvas, savybės.Nulio dreifas. Diferencinė pakopa, jos savybės. Įėjimo signalų tipai. Diferencinės pakopos signalo stiprinimas. Operaciniai stiprintuvai ir jų taikymas. Idealių OS. Tiesiniais keitikliais. Tiesinius invertuojančius ir neinvertuojančius stiprintuvus. Neinvertuojantis (tiesioginis) OS. Komparatorius (lygio fiksatorius).
  Elektronika, špera(7 puslapiai)
  2008-09-11
 • Elektronika (22)

  Optiniai ir fotoelektriniai reiškiniai puslaidininkiuose. Pn sandūra ir jos savybės. Fotorezistorius. Varistoriai. Tenzorezistoriai. Puslaidininkinis diodas. Šotkio diodai. Lygintuvinis diodas. Stabilitronas. Varikapas. Tunelinis diodas. Fotodiodas. Tranzistorių H parametrai. Dvipolis tranzistorius. Tranzistorių dinaminis darbo rėžimas. Tranzistoriaus BE jungimas schemoje. Tranzistoriaus statinės įėjimo ir išėjimo charakteristikos BE jungimo schemoje. Tranzistoriaus darbas jungiklio rėžime. Lauko tranzistorius ir valdančiąja PN sandūra. Lauko tranzistorius su izoliuota užtūra ir su pradiniu N kanalu. Lauko tranzistoriai su izoliuota užtūra ir su indukuotu N kanalu. Hibridiniai integriniai mikrograndynai. Diodinis tiristorius. Triodinis tiristorius (trinistorius). Pagrindiniai loginiu elementų parametrai. Puslaidininkiniai integriniai mikrograndynai. Jų elementai. Skaitmeniniai integriniai mokrograndynai (loginiai elementai). Integrinių mikrograndynų gamybos technologiniai procesai. Elektroninis vamzdis (EV). Joniniai skaitmeniniai indikatoriai. Puslaidininkiniai indikatoriai. Skystųjų kristalų indikatoriai. Šviesos diodas. Puslaidininkinis lazeris. Fototranzistorius. Fototiristorius. Optronas. Šviesolaidis. Optinis kabelis. Diodiniai optronai. Rezistoriniai optronai. Tranzistoriniai optronai. Tiristoriniai optronai.
  Elektronika, špera(16 puslapių)
  2010-12-22
 • Elektronika (3)

  Signalas. Informacija. Elektrovakuuminiai prietaisai. Elektroninės lempos. Diodas. Triodas. Tetrodas. Pentodas. Puslaidininkiai elektronikoje. Puslaidininkiais. Termorezistorius. Fotorezistorius. Varistorius. P-n sandūra. Puslaidininkiai (P) diodai. Diodų modifikacijos. Dvipolis tranzistorius. Tranzistoriaus hibridiniai (h) parametrai. Ribiniai tranzistoriaus parametrai. Lauko tranzistoriai ir tiristoriai. Puslaidininkiniai optoelektroniniai prietaisai. Mikroelektronika.
  Elektronika, špera(4 puslapiai)
  2005-12-20
 • Elektronikos pagrindai (12)

  Telekomunikacijų inžinerijos kursas. Apibūdinkite elektronų judėjimą kietajame kūne, kai jame sudarytas elektrinis laukas. Išveskite elektronų dreifo greičio išraišką. Aptarkite, nuo ko dreifo greitis priklauso. Išveskite bendriausią krūvininkų judrumo išraišką. Aptarkite, nuo ko judrumas priklauso. Išveskite kietojo kūno savitojo elektrinio laidumo bendriausią išraišką. Aptarkite, kas lemia savitąjį laidumą. Nuo ko, kaip ir kodėl priklauso grynojo puslaidininkio savitasis elektrinis laidumas? Paaiškinkite savojo foto laidumo ir priemaišinio foto laidumo mechanizmus. Kas lemia metalo elektronų judrumą? Kaip metalo elektronų judrumas ir metalo savitoji varža priklauso nuo temperatūros? Kokiomis sąlygomis vyksta dalelių difuzija? Kas yra difuzijos varomoji jėga? Nuo ko ir kaip ji priklauso? Užrašykite difuzinės srovės tankio išraišką. Aptarkite, nuo ko ir kaip ši srovė priklauso. Iš kokių dedamųjų sudaryta puslaidininkyje tekanti srovė? Kokie yra staigiosios pn sandūros požymiai? Nubraižykite ir paaiškinkite priemaišų ir krūvininkų pasiskirstymo staigiojoje simetrinėje pn sandūroje grafikus. Paaiškinkite, kaip pn sandūroje atsiranda erdviniai krūviai ir susikuria vidinis elektrinis laukas. Nurodykite lauko kryptį. Nubraižykite pn sandūros energijos lygmenų diagramą. Kaip ši diagrama priklauso nuo išorinės įtampos? Diagramose parodykite barjero aukštį. Išvardinkite sroves, tekančias per pn sandūrą pusiausvyros būsenoje. Paaiškinkite šių srovių prigimtį. Išvardinkite pn sandūrų pramušimų tipus. Paaiškinkite pramušimų fizikinį mechanizmą, nubrėžkite energijos lygmenų diagramas. pn sandūros voltamperinė charakteristika. Išveskite formulę, pagal kurią apskaičiuojamas pn sandūros plotis. Kokia krūvių, kurie lemia pn sandūros barjerinę talpą, prigimtis? Nurodykite šių krūvių poliškumą. Nuo ko ir kaip priklauso pn sandūros barjerinė talpa? Kaip ją galima sumažinti? pn sandūra prijungus tiesioginę įtampą. Nubraižyti ir paaiškinti energijos lygmenų diagramą ir paaiškinti, kokios srovės teka per sandūrą. Kokie krūviai sukuria pn sandūros difuzinę talpą? Nuo ko ir kaip pn sandūros difuzinė talpa priklauso? Kodėl? Ką vadina termodinaminiu išlaisvinimo darbu? Kokie procesai vyksta, sudarius metalo ir n puslaidininkio sandūrą? Sudarykite ir paaiškinkite metalo ir n puslaidininkio energinę diagramą. Kokie procesai vyksta sudarius metalo ir n puslaidininkio sandūrą? Sudarykite metalo ir n puslaidininkio energinę diagramą. MDP struktūros. Paaiškinkite, kaip puslaidininkio paviršiuje susidaro praturtintasis ir nuskurdintasis bei inversinis sluoksniai.
  Elektronika, špera(5 puslapiai)
  2009-01-26
 • Elektronikos pagrindai (5)

  Laisvosios mikrodalelės savybės. Dalelė ir potencialinis barjeras.Tunelinis reiškinys. Dalelė potencialo duobėje. Elektronas vandeniliškajame atome. Elektronai daugiaelektroniuose atomuose. Kristalinė gardelė. Elektronai kristale. Metalų, puslaidininkių ir izoliatorių energijos juostų diagramos. Kvantinės ir klasikinės statistikų objektai. Būsenos užpildymo tikimybė. Laisvųjų krūvininkų prigimtis. Grynojo puslaidininkio Fermio lygmuo. Donoriniai puslaidininkiai. Akceptoriniai puslaidininkiai.
  Elektronika, špera(7 puslapiai)
  2006-11-25
 • Elektronikos pagrindai (8)

  Formulės. Laisvosios mikrodalelės savybės. Dalelė ir potencialinis barjeras. Tunelinis reiškinys. Dalelė potencialo duobėje. Elektronas vandeniliškajame atome. Elektronai daugiaelektroniuose atomuose. Kristalinė gardelė. Metalų, puslaidininkių ir izoliatorių energijos juostų diagramos. Kvantinės ir klasikinės statistikų objektai. Būsenos užpildymo tikimybė. Laisvųjų krūvininkų prigimtis. Grynojo puslaidininkio Fermio lygmuo. Donoriniai puslaidininkiai. Akceptoriniai puslaidininkiai. Atomų sąveika kietuosiuose kūnuose. Kristalų defektai. Atomų elektronų savybės. Metalų laisvųjų elektronų pasiskirstymas. Neišsigimusio puslaidininkio elektronų pasiskirstymas. Krūvininkų koncentracija grynajame puslaidininkyje. Efektinė priemaišų koncentracija. Puslaidininkių išsigimimas
  Elektronika, špera(13 puslapių)
  2007-02-27
 • Elektronikos pagrindai (9)

  Krūvininkų dreifas, relaksacija. Stipraus lauko įtaka krūvininkų judrumui. Džozefsono reiškiniai. Holo reiškinys. Krūvininkų difuzija. Nevienalytis puslaidininkis. Pn sandūros storis. Tolydumo lygtis. Injektuotųjų elektronų pasiskirstymas. Perteklinių krūvininkų tankiai. Elektronų išlaisvinimo darbas. Įvairialytės sandūros. Paviršiniai reiškiniai. Pn sandūra. Fotolaidumas. Superlaidumas. Puslaidininkių krūvininkų judrumas. Puslaidininkių elektrinis laidumas. pn sandūros vach. pn sandūrų pramušimai. Reiškiniai metalo ir puslaidininkio sandūrose. Metalo-puslaidininkio sandūrų savybės. MDP dariniai. Krūvininkų judrumas sud puslaidininkiuose. Metalų ir lydinių laidumas. pn sandūros barjerinė talpa. pn sandūra tekant tiesioginei srovei. Difuzinė talpa.
  Elektronika, špera(15 puslapių)
  2007-02-27
Puslapyje rodyti po