Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Šperos

Šperos (2046 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Dinamika (2)

  Pagrindinės dinamikos sąvokos. Dinamikos dėsniai. Materialaus taško judėjimo diferencialinės lygtys ir jų integravimas. Materialaus taško svyravimai. Materialaus taško svyravimo diferencialinės lygtys. Laisvi taško svyravimai. Priverstiniai taško svyravimai. Mechaninė sistema. Pagrindinės sąvokos. Mechaninės sistemos masių centras. Kieto kūno inercijos momentai. Taško ir mechaninės sistemos bendrosios teoremos. Mechaninės sistemos diferencialinės lygtys. Masės centro judėjimo teorema. Kinetinės energijos pokyčio teorema. Virpesių samplaika. Schemos.
  Dinamika, špera(11 puslapių)
  2006-01-26
 • Dinamika (4)

  Materialaus taško judėjimo diferencialinės lygtys. D’Alambero principas. Taško judėjimo kiekio teorema. Taško kinetinio momento teorema. Darbas. Svorio, trinties, tamprumo ir traukos jėgų darbas. Svorio jėgos darbas. Taško kinetinės energijos teorema. Mechaninė sistema ir jos judėjimo diferencialinės lygtys. Materialiųjų taškų sistema. d‘Alambero principas mechaninei sistemai. Inercijos centro judėjimo teorema. Mechaninės sistemos judėjimo kiekio teorema. Mechaninės sistemos kinetinio momento teorema. Mechaninės sistemos kinetinės energijos teorema. Standaus kūno slenkamojo judėjimo dinamika. Standaus kūno sukamojo judėjimo dinamika. Standaus kūno plokščiojo judėjimo dinamika. Virtualiųjų poslinkių principas. Bendroji dinamikos lygtis. Apibendrintos koordinatės
  Dinamika, špera(4 puslapiai)
  2006-03-16
 • Dinamika (5)

  Pagrindinės dinamikos sąvokos. Dinamikos dėsniai. Materialaus taško judėjimo diferencialinės lygtys ir jų integravimas. Materialaus taško svyravimai. Materialaus taško svyravimo diferencialinės lygtys. Laisvi taško svyravimai. Priverstiniai taško svyravimai. Mechaninė sistema. Pagrindinės sąvokos. Mechaninės sistemos masių centras. Kieto kūno inercijos momentai. Taško ir mechaninės sistemos bendrosios teoremos. Mechaninės sistemos diferencialinės lygtys. Masės centro judėjimo teorema. Kinetinės energijos pokyčio teorema. Virpesių samplaika.
  Dinamika, špera(11 puslapių)
  2006-05-03
 • Dinamika (6)

  Dinamika. Materialaus taško dinamika. Dinamika ir jos pagrindinės sąvokos. Dinamikos dėsnis. Materialaus taško judėjimo diferencialinės lygtys. I-asis dinamikos uždavinys. II-asis dinamikos uždavinys. Materialaus taško dinamikos bendrosios teoremos. Materialaus taško judėjimo kiekio teorema. Taško judėjimo kiekio momento teorema. Jėgos darbas. Galingumas. Materialaus taško kinetinės energijos teorema. Materialaus taško reliatyviojo judėjimo dinamika. Sistemos dinamika. Mechaninė sistema. Mechaninės sistemos masė ir masės centras. Mechaninės sistemos diferencialinės judėjimo lygtys. Mechaninės sistemos masės centro judėjimo dėsnis. Mechaninės sistemos it standaus kūno inercijos momentas. Teorema apie inercijos momentus lygiagrečių ašių atžvilgiu (Hiugenso – Šteinerio teorema). Paprasčiausių vienalyčių kūnų inercijos momento skaičiavimas. Išcentriniai masės centro momentai. Mechaninės sistemos dinamikos bendrosios teoremos. Mechaninės sistemos judėjimo kiekio teorema. Mechaninės sistemos kinetinio momento teorema. Besisukančio kūno kinetinis momentas. Sistemos kinetinė energija. Standaus kūno kinetinė energija. Sistemos kinetinės energijos teorema. D’Alambero principas.
  Dinamika, špera(7 puslapiai)
  2006-05-18
 • Dinamika (7)

  Taško dinamika. Dinamikos aksiomos. Materialaus taško judėjimo diferencialinės lygtys. D’Alambero principas materialiam taškui. Taško dinamikos teoremos. Judesio kiekio teorema materialiam taškui. Kinetinio momento teorema. Darbas ir galingumas. Svorio, trinties, tamprumo ir traukos jėgų darbas. Svorio jėgos darbas. Kinetinės energijos teorema. Mechaninės sistemos dinamika. Mechaninė sistema. Inercijos centro judėjimo teorema. d‘Alambero principas mechaninei sistemai. Mechaninės sistemos dinamikos teoremos. Sistemos judėjimo kiekio teorema. Mechaninės sistemos judėjimo kiekio teorema. Sistemos kinetinės energijos teorema. Kūno slinkimo ir sukimosi dinamika. Slenkamojo judėjimo dinamika. Kūno sukimosi diferencialinė lygtis. Besisukančio kūno kinetinės energijos teorema. Kūno plokščiojo ir sferinio judėjimo dinamika. Kūno plokščiojo judėjimo diferencialinės lygtys. Plokščiai judančio kūno kinetinės energijos teorema. Analizinės mechanikos elementai. Svorio tamprumo ir traukos jėgos. Virtualiųjų poslinkių principas. Bendroji dinamikos lygtis.
  Dinamika, špera(7 puslapiai)
  2006-06-06
 • Dinamika (9)

  Skaliariniai ir vektoriniai laukai. Diferencialinės Maksvelo lygtys. Maksvelo lygtys kompleksinėmis amplitudėmis. Medžiagų skirstymas į laidininkus ir dielektrikus. Dielektrinė skvarba. Kintamo elektromagnetinio lauko energijos balansas. Banginės lygtys. Elementarieji spinduliuotuvai (antenos). Elementarieji spinduliuotuvai arba Herco dipolis. Energijos pasiskirstymas erdvėje. Elektrinis dipolis. Hiugenso spinduliuotuvas. Bangų sklidimas terpėje be nuostolių ir su nuostoliais. Paviršinis efektas. Bangų poliarizacija. Elektromagnetinių bangų praėjimas pro dviejų medžiagų ribą. Pilnasis bangos atspindys. Difrakcija.
  Dinamika, špera(11 puslapių)
  2007-12-14
 • Dirbtinis intelektas

  Kas tai yra dirbtinis intelektas? Supaprastinimas, jo sąsaja su intelektu - natūraliu ir dirbtiniu. Išvedimo mechanizmas. Tiesioginė samprotavimų grandinė. Atvirkštinė samprotavimų grandinė. Ekspertinės sistemos. Euristinės taisyklės. TSG. Žinių bazė su papildomomis duomenų struktūromis. Apibendrintas TSG algoritmas. Sprendimų medis Europos Sąjunga (ES). Taikymai. Sprendimų medžio transformavimas į taisykles. Tikimybių taikymas ekspertinėse sistemose. Negriežta logika. Objektinis programavimas. Semantiniai tinklai. Semantinių tinklų struktūra ir objektai. Semantinio tinklo panaudojimas sistemoje, paremtoje taisyklėmis. Semantinio tinklo atvaizdavimas matricos pavidalu. Tikrumo koeficientas. Save mokančios sistemos. Vaizdo atpažinimo sistema. Dirbtinio intelekto kūrimo ir taikymo problemos. Dirbtinis intelektas (DI) ir robototechnika. Ekspertinių sistemų kūrimo priemonės. Prologas. Dirbtinio intelekto (DI) taikymas karinėje sistemoje. Žinių bazės atvaizdavimo būdai. Kalbos atpažinimo sistemos. Jų taikymas. Neuroniniai tinklai. Dirbtinio intelekto (DI) apibrėžimai. Ekspertinės sistemos struktūra. Išskirtiniai Europos Sąjungos (ES) bruožai. Pagrindiniai dirbtinio intelekto (DI) sistemų projektavimo bruožai.
  Informatika, špera(18 puslapių)
  2005-07-30
 • Dirbtinis intelektas (5)

  Kas tai yra dirbtinis intelektas? Galimi apibrėžimai. Faktai ir taisykles. Kaip tai susiję su intelektu? Supaprastinimas. Jo sąsaja su intelektu - natūraliu ir dirbtiniu. Išvedimo mechanizmas. Kaip jis realizuojamas? Tiesioginė samprotavimų grandinė. Atvirkštinė samprotavimų grandinė. Ekspertinės sistemos. Euristinės taisyklės. TSG. Žinių bazė su papildomomis duomenų struktūromis. Apibendrintas TSG algoritmas. Sprendimų medis ekspertinėse sistemose. Taikymai. Sprendimų medžio transformavimas į taisykles. Tikimybių taikymas ekspertinėse sistemose. Negriežta logika. Objektinis programavimas. Semantiniai tinklai. Semantinių tinklų struktūra ir objektai. Semantinio tinklo panaudojimas sistemoje, paremtoje taisyklėmis. Semantinio tinklo atvaizdavimas matricos pavidale. Tikrumo koeficientas. Kaip naudojamas ekspertinėse sistemose? Save mokančios sistemos. Ką žinote apie vaizdo atpažinimo sistemas? Dirbtinio intelekto kūrimo ir taikymo problemos. Dirbtinis intelektas ir robototechnika. Ekspertinių sistemų kūrimo priemonės. Ką žinote apie Prologą? Dirbtinio intelekto taikymas karinėje sistemoje. Žinių bazės atvaizdavimo būdai. Kalbos atpažinimo sistemos. Jų taikymas. Ekspertinės sistemos kaip dirbtinio intelekto dalis. Ką žinote apie neuroninius tinklus. Dirbtinio intelekto apibrėžimai. Kuris iš jų Jums priimtiniausias? Kodėl? Ekspertinės sistemos struktūra. Išskirtiniai ekspertinių sistemų bruožai. Pagrindiniai dirbtinio intelekto sistemų projektavimo bruožai.
  Programavimas, špera(18 puslapių)
  2007-09-21
 • Dirvotyra

  Dirvotyros raida Pasaulyje ir Lietuvoje. Žemės atsiradimo hipotezės, jos sandara ir sudėtis. Geologiniai procesai formuojantys žemės paviršių. Mineralai ir uolienos. Uolienų dūlėjimas ir jo rūšys. Geologinė dirvodarinių uolienų klasifikacija. Dirvodaros veiksniai. Dirvodarinės uolienos. Klimatas. Gyvieji organizmai. Žmogaus ūkinė veikla. Reljefas. Makroreljefas. Mezoreljefas. Mikroreljefas. Geologinis laikas. Dirvožemio morfologija. Dirvožemio genetiniai horizontai. Spalva. Granuliometrinė sudėtis. Dirvožemio susiklojimas. Dirvožemio naujadarai ir intarpai. Dirvožemio profilis. Pagrindiniai dirvodaros procesai. Išplovimas. Įdruskėjimas. Išdruskėjimas. Glėjėjimas. Lesivažas. Jaurėjimas. Granuliometrinė sudėtis. Dirvožemio struktūra. Dirvožemio organinė dalis ir jos formavimasis. Humuso susidarymo. Dirvožemio koloidai ir jų reikšmė. Dirvožemio sorbcija ir jos rūšys. Dirvožemio rūgštumas. Dirvožemio buferingumas. Bendrosios fizikinės dirvožemio savybės. Fizikinės-mechaninės dirvožemio savybės. Dirvožemio drėgmė ir jos režimai. Dirvožemio derlingumas ir jo rūšys. Pagrindiniai dirvožemių klasifikaciniai vienetai. Pagrindiniai dirvožemių geografijos dėsningumai. Pagrindiniai Lietuvos dirvožemio tipai. Organinės trąšos ir jų panaudojimas. Mineralinės trąšos ir jų panaudojimas. Trąšų panaudojimo būdai. Dirvožemių tręšimo eiliškumas. Pagrindinė ir priešsėjinė žemės dirbimo sistema. Žemės dirbimo būdai. Pūdymai ir jų taikymas. Sėjomainos. Piktžolės ir jų naikinimas. Melioracijų rūšys. Vandens ištekliai ir jų reguliavimas. Sausinimo būdai ir priemonės. Sausinimo sistema. Drenažo sistema. Sodų, medelynų ir parkų drenavimas. Sausinimo sistemų gedimai, jų priežastys ir šalinimas. Drėkinimo tikslai ir uždaviniai. Drėkinimo sistemos. Drėkinimo ir liejimo normos. Drėkinimo būdai. Liejimo terminų nustatymas. Specialios drėkinimo rūšys.
  Geologija, špera(24 puslapiai)
  2005-10-17
 • Dirvotyra (2)

  Dirvotyros mokslo tikslai ir uždaviniai. Dirvožemis. Dirvožemis ir biosfera. Dirvožemis ir žmogus. Dirvotyra ir kiti mokslai. Dirvotyros raida pasaulyje ir Lietuvoje. Dirvožemiai: jų susidarymas, tipai, reikšmė ir erozija. Dirvodara. Dirvožemių morfologija: fazinė sudėtis, genetiniai horizontai, profilis ir jo sandara, granuliometrinė sudėtis, struktūra, susiklojimas, intarpai. Cheminė dirvožemio mineralinės dalies sudėtis. Organinė dirvožemio dalis: humuso susidarymas ir reikšmė. Dirvožemio gyvieji organizmai. Derlingumas. Žemdirbystės sistemos, sėjomainos, agrotechnika ir jų reikšmė dirvožemio tausojimui. Geros žemdirbystės kodeksas. Racionalus įvairių dirvožemių naudojimas ir turtingumas. Dirvožemio grupių apibūdinimas. Ekologinės žemdirbystės (agroekologija) samprata ir atsiradimo priežastys. Ekologinių ūkių plėtros tendencijos pasaulyje ir Lietuvoje. Teisės, reguliuojantys ekologinį ūkininkavimą. Reikalavimai ekologinei žemdirbystei. Ekologinio ūkio sertifikavimas ir organizavimas. Desertifikavimas. Reikalavimai aplinkos sąlygoms ir taršos dydžiui. Reikalavimai augalininkystės produkcijai: sėjomainos ir augalų parinkimas, žemės dirbimas, sėklininkystė, augalų priežiūra, tręšimas, apsauga nuo ligų, kenkėjų ir piktžolių ekologinėje žemdirbystėje. Reikalavimai gyvulininkystės produkcijai: gyvulių veisimas, laikymas, priežiūra, šėrimas, gydymas, pervežimas. Bitininkystė ekologiniame ūkyje. Ekologinė natūralioji produkcija. Ekologinė žuvininkystė. Ekologinės produkcijos sertifikavimas, perdirbimas, pakavimas, ženklinimas, laikymas, gabenimas ir prekyba. Trąšos, augalų apsaugos priemonės, pašarai ir jų priedai, vaistai ir sanitarinės medžiagos, leidžiami naudoti ekologiniame ūkyje.
  Geologija, špera(8 puslapiai)
  2006-01-12
 • Dirvotyra (5)

  Dirvotyra, geologija ir jų uždaviniai, dirvotyros istorija. Trumpa dirvotyros istorija. Dirvotyros mokslas Lietuvoje. Dirvožemis kaip gamtos kūnas ir gamybos priemonė, sausinimo, drėkinimo, anierozinių, agrobiologinių ir cheminių melioracijų objektas. Žemės vidaus sandara ir sudėtis. Mineralų ir uolienų susidarymas, geologiniai procesai. Pamatinės uolienos jų klasifikacija ir savybės. Magminės uolienos. Kietosios nuosėdinės uolienos. Matamorfinės uolienos. Pamatinių uolienų dūlėjimas ir jo rūšys. Fizinis ir cheminis-mechaninis dūlėjimas. Magminių uolienų dūlėjimo stadijos ir produktai. Silikatinių molių dūlėjimas. Dirvožemio dūlėjimo stadijos. Geologinė dirvodarinių uolienų klasifikacija ir jų reljefas. Dūlėjimo pluta. Koliuvinės ir eliuvinės dirvodarinės uolienos. Vandens suklostytos dirvodarinės uolienos. Aliuvinės. Proliuvinės. Jūrinės nuosėdos. Ledyniniai dariniai. Ledyninio reljefo formos. Morena. Limnoglacialinės nuogulos. Fliuvoglacialinės nuogulos. Eolinės nuogulos. Organinės dirvodarinės uolienos. Dirvodaros veiksniai. Dirvodarinės uolienos. Dirvodariniai veiksniai. Klimatas. Reljefas. Geologinis laikas. Gyvieji organizmai. Žmogaus ūkinės veiklos įtaka dirvodarai. Dirvodaros procesai. Morfologinė dirvožemio sandara. Dirvožemio profilis, jo sudarymas. Dirvožemio genetiniai horizontai ir jų indeksai. Dirvožemių profilio horizontų cheminė sudėtis. Dirvožemio spalva. Dirvožemio struktūra. Dirvožemio susiklojimas. Naujadarai ir intarpai. Dirvožemio fazinė sudėtis. Dirvožemio mechaninių elementų kilmė ir klasifikacija. Granuliometrinės dirvožemio sudėties klasifikacijos ir jų raiškos būdai. Granuliometrinės ir agregatinės sudėties reikšmė dirvodarai ir dirvožemio savybėmis. Įvairių mechaninių elementų frakcijų cheminė sudėtis. Organine dirvožemio dalis. Dirvožemio koloidai ir jų savybės. Katijonų ir anijonų sorbcija dirvožemyje. Dirvožemio sorbcijos rūšys. Sorbuotų katijonų reikšmė dirvožemio savybėms. Dirvožemio pH. Dirvožemio rūgštumo rūšys, reikšmė, jo savybės. Oksidacinės – redukcinės dirvožemio savybės. Dirvožemio drėgmė. Dirvožemio drėgmės rūšys ir savybės. Dirvožemio laisvoji drėgmė. Hidrologinės dirvožemio konstantos. Dirvožemio drėgmės potencialas. Dirvožemio drėgmės sorbuojamoji galia. Dirvožemio drėgmės režimas ir jo tipai. Dirvožemio tirpalas jo cheminė sudėtis. Tirpalo sąveika su kietąja ir dujine faze. Bendrosios fizikinės dirvožemio savybės. Dirvožemio tankis. Dirvožemio poringumas. Fizikinės – mechaninės dirvožemio savybės. Dirvožemio plastiškumas. Dirvožemio lipnumas. Dirvožemio brinkimas. Dirvožemio suslugimas ir rišlumas. Dirvožemio oras, jo sudėtis, savybės ir režimas. Dirvožemio derlingumas ir jo didinimo būdai. Dirvožemio derlingumo rūšys. Santykinis dirvožemio derlingumas. Dirvožemio gyvieji organizmai ir jų reikšmė dirvožemio savybėms. Dirvožemio susidarymas arba dirvodara. Dirvodaros proceso bendra schema. Elementarieji dirvodaros procesai. Velėnėjimas. Jaurėjimas. Leisvažas. Pelkejimas. Glėjėjimas. Reljefas -dirvodaros veiksnys. Dirvožemio monitoringo problemos - svarbiausia biosferos monitoringo grandis. Dirvožemių susidarymo trukmė. Dirvožemių diagnostikos principai. Diagnostinės dirvožemių savybės. Diagnostinės dirvožemių medžiagos. Pagrindiniai dirvožemio horizontai ir sluoksniai. Jų pilnas pavadinimas ir žymėjimas. Lietuvos dirvožemių sistematika ir klasifikacija. Lietuvos dirvožemiu sistematiniai vienetai. Lietuvos dirvožemio dangos susidarymo ypatumai. Lietuvos dirvožemio danga ir žemių ištekliai. Genetinės Lietuvos dirvožemių klasifikacijos (TDV-96) dirvožemių tipai, jų ūkinė vertė ir naudojimas. Naujosios (DKL –99) klasifikocijos Lietuvos dirvožemių grupių charakteristika. Pradžiažemiai. Kalkžemiai. Rudžemiai. Išplautžemiai. Balkšvažemiai. Smėlžemiai. Jauražemiai. Šlynžemiai. Durpžemiai. Salpžemiai. Trąšažemiai. Dirvožemių žemėlapiai. Lietuvos dirvožemių rajonai. Dirvožemių geografinio paplitimo dėsningumai Lietuvoje. Dirvožemių apsauga (dirvosauga). Dirvožemio apsaugos reikšmė. Pramoninis dirvožemio naikinimas. Pažeisto dirvožemio rekultivacija. Medžiagų išplovimas ir akumuliacija vykstant dirvodarai. Degradacijos (dehumifikacijos, rūgštėjimo, struktūros praradimo) neigiamos pasekmės. Dirvožemio tarša ir ekologija. Dirvožemio monitoringumo problemos – svarbiausia biosferos monitoringumo dalis.
  Geologija, špera(15 puslapių)
  2007-06-16
 • Dirvožemiai

  Dirvožemio spalva, Dirvožemio struktūra, Karbonatų putojimo pradžios nustatymas, svarba ir reikšmė, tiriant dirvožemius, Poliarinio ir subpoliarinio sričių dirvožemiai, Jauriniai pelkiniai, Augalija, kaip dirvožemį formuojantis faktorius (Lietuvoje), Uolienos, Klimatas, Amžius, Reljefas, Augalija ir gyvūnija, Vietiniai faktoriai, Taigos miškų zonos dirvožemio naudojimas žemės ūkyje, Tundros, Glėjiniai dirvožemiai, A2 horizontas, Velėniniai jaurinai apskritai, oro apykaita.
  Gamtinė geografija, špera(5 puslapiai)
  2005-10-31
 • Dirvožemiai (2)

  Dirvožemių nomenklatūra. Dirvožemių sistematika ir klasifikavimas. Pagrindiniai dirvožemių geografijos dėsningumai. Įvairių žemynų dirvožemio dangos ypatumai. Dirvožemių bonitavimas ir žemių vertinimas. Racionalus dirvožemio dangos naudojimas.
  Gamtinė geografija, špera(5 puslapiai)
  2007-02-08
 • Dirvožemio formavimasis

  Anglies ciklas. Sieros ciklas. Fosforo ciklas. Azoto ciklas. Vandens ciklas. Sunkieji metalai dirvoje. Medžiagų apykaitos ciklai. Dirvožemio formavimasis. Dirvodaros procesai. Dirvodaros veiksniai. Dirvodaros (dūlėjimo) procesai. Dirvožemio mineralinės medžiagos. Dirvožemio junginiai. Dirvožemio teršimas. Procesai dirvožemyje: Adsorbcija. Suslėgimas. Difuzija. Erozija. Infiltracija. Dispersija. Lesivažas. Rūgštėjimas ir neutralizavimas. Įdruskėjimas ir druskų išplovimas. Karbonatų horizonto susidarymas ir išplovimas. Humifikacija. Mineralizacija. Oksidacija – redukcija. Dirvožemio kokybės rodikliai. Dirvožemio komponentai. Dirvožemio struktūra. Dirvožemio tankis ir poringumas. Dirvožemio profilis. Dirvožemio drėgmė. pH. Rūgštėjimas ir neutralizavimas. Dirvožemio rūgštingumo klasifikavimas. Rūgštėjimo priežastys. Buferingumas. Katijonų mainų talpa Katijonų ir anijonų sorbcija. Pasotinimas bazėmis (BSP). Dirvožemio kokybės nustatymo metodai. Poveikis. Teršalų poveikį lemia. Dirvožemio užterštumo cheminė medžiaga pavojingumo įvertinimas pagal koeficientą. Dirvožemio užterštumo laipsnio įvertinimas pagal užterštumo rodiklį. Dirvožemių klasifikacija pagal granuliometrinę sudėtį. Dirvožemio atstatymas, gerinimas ir valymas. Pesticidai. Rūšys. Pesticidų poveikis. Pesticidų migracija dirvožemyje. Pesticidų nustatymo metodai. Politinė dirvožemio kokybės valdymo ir kontrolės sistema. Tarptautinės dirvožemio kokybę kontroliuojančios organizacijos. Teisiniai aktai. Monitoringas.
  Ekologija, špera(14 puslapių)
  2006-04-24
 • Dirvožemis ir ekosistemos

  Atkuriamieji sklypai. Regioniniai parkai. Nacionaliniai parkai. Lietuvos saugomų teritorijų sistema ir gamtinis karkasas. Lietuvos Raudonoji knyga. Dirvožemis ir biosfera. Dirvožemio mineralai. Uolienų dūlėjimas. Dirvodaros veiksniai. Dirvožemio spalva. Dirvožemio granuliometrinė (mechaninė) sudėtis. Dirvožemio cheminė sudėtis. Humusas. Dirvožemio gyvieji organizmai (biota). Dirvožemio koloidai. Dirvožemio rūgštingumas. Dirvožemio tirpalai. Vandens režimas dirvožemyje. Oro režimas dirvožemyje. Šilumos režimas dirvožemyje. Dirvožemio naikinimas. Fizinė ir cheminė dirvožemio degradacija. Dirvožemio erozija. Apsauga nuo erozijos. Dirvožemio tarša.
  Ekologija, špera(13 puslapių)
  2007-04-14
 • Diskrečioji matematika

  Rekursyviosios funkcijos. Minimizacijos operatorius. Baigtinumo problema. Rekursyviai skaičiosios aibės. Nepriklausomos aksiomos. Bendrarekursinės funkcijos. Determinuotosios funkcijos.
  Algebra, špera(7 puslapiai)
  2005-06-10
 • Diskrečioji matematika (3)

  Aibė. Funkcija. Operacija fi. Operacija. Algebra. Grupė.
  Algebra, špera(3 puslapiai)
  2006-01-18
 • Diskrečioji matematika (5)

  Algoritmai. Pagrindiniai reikalavimai. Algoritmų modeliai. Efektyvios procedūros ir algoritmai. Tiuringo mašina (TM). Tiuringo mašinų atminties valdymas. Paieška. Perrašymas. TM naudojimas funkcijų skaičiavimui. UTM. Efektyvaus išsprendžiamumo problemos. Sustojimo problema. Sustojimo problemos neišsprendžiamumas. Raiso teorema (jos apibendrinimai).
  Algebra, špera(7 puslapiai)
  2008-01-14
 • Diskrečioji matematika (7)

  Paprastieji grafai. Grafo papildinys, dalis, pografis, sugrafas. Grafų izomorfizmas. Grafo viršūnės laipsnis, viršūnių laipsnių vektorius. Vienalytis grafas, dažniau pasitaikantys grafai. Veiksmai su grafais. Grafo invariantai. Grafo tankis, retumas, chromatinis skaičius. Jungus grafas, grafo Chadvigerio skaičius. Grafo invariantai F,E,G,H. Grafo gretutinumo matrica, dvejetainis kodas. Grafo nusakymas viršūnių aibėmis. F(L) nustatymas. E(L) nustatymas. G(L) nustatymas. Maršrutas, grandinė, paprastoji grandinė grafe, ciklas. Maršrutai grafe,lema apie juos, jungumas. Kionig teorema apie chromatinį skaičių. Šarnyrai, sąsmauka. Blokai, teorema apie blokus. Grafo blokai, teorema apie grafo blokus. T blokai. Brukso teorema. Medis. Teoremos apie medžių savybes. Porų derinys, didintuvas. Lemos apie grafų plonų viršūnių skaičių. Mengerio teorema. Multigrafai, jų nusakymo būdai. Multigrafo izomorfizmas. Oilerio teorema. Teorema apie neatkertamas ir supinamas viršūnes. Bendro pavidalo baigtiniai grafai. Orientuotas grafas (dalinai orientuotas grafas).
  Algebra, špera(4 puslapiai)
  2011-01-05
 • Diskrečioji matematika (8)

  Paprastieji grafai. Grafo papildinys,dalis,pografis,sugrafas. Grafų izomorfizmas. Grafo viršūnės laipsnis,viršūnių laipsnių vektorius. Vienalytis grafas, dažniau pasitaikantys grafai. Veiksmai su grafais. Grafo invariantai. Grafo tankis,retumas,chromatinis skaičius. Jungus grafas,grafo Chadvigerio skaičius. Grafo invariantai F,E,G,H. Grafo gretutinumo matrica,dvejetainis kodas. Grafo nusakymas viršūnių aibėmis. F(L) nustatymas. E(L) nustatymas. G(L) nustatymas. Maršrutas,grandinė,paprastoji grandinė grafe,ciklas. Maršrutai grafe,lema apie juos,jungumas. Kionig teorema apie chromatinį skaičių. Šarnyrai,sąsmauka. Blokai, teorema apie blokus. Grafo blokai, teorema apie grafo blokus. T blokai. Brukso teorema. Medis. Teoremos apie medžių savybes. Porų derinys, didintuvas. Lemos apie grafų plonų viršūnių skaičių. Mengerio teorema. Multigrafai, jų nusakymo būdai. Multigrafo izomorfizmas. Oilerio teorema. Teorema apie neatkertamas ir supinamas viršūnes. Bendro pavidalo baigtiniai grafai. Orientuotas grafas (dalinai orientuotas grafas). Algoritmai. Algoritmų blok-schemos. Tiuringo mašina. Tiuringo mašinos darbas. Tiuringo mašinos pavyzdžiai. Ekvivalentumas.
  Matematika, špera(6 puslapiai)
  2012-01-10
Puslapyje rodyti po