Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Šperos

Šperos (2046 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Civilinė teisė (31)

  Civilinės teisės reguliavimo metodas ir jo požymiai. Civilinės teisės funkcijos ir uždaviniai. Civilinės teisės sistema. Civilinės teisės aktų galiojimas laiko atžvilgiu. Civilinės teisės aktų galiojimas erdvės ir asmenų atžvilgiu. Civilinis teisinis santykis, jo turinys ir subjektai. Civilinio teisinio santykio atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Fizinio asmens teisnumas. Fizinio asmens veiksnumas. Atstovavimas ir jo rūšys. Įgaliojimas ir jo pasibaigimas. Terminai civilinėje teisėje ir jų rūšys. Ieškinio senaties terminas ir jo rūšys. Sandorio sąvoka ir jų rūšys. Sandorio forma. Sutartis ir jos funkcijos. Sutarčių rūšys. Sutarties turinys. Sutarties sudarymo stadijos. Sutarties galia ir forma. Prievolės ir jų rūšys. Prievolių įvykdymas ir įvykdymo principai. Prievolių įvykdymo užtikrinimo rūšys.
  Civilinė teisė, špera(9 puslapiai)
  2008-10-10
 • Civilinė teisė (34)

  Civilinės teisė sąvoka. Civilinės teisės šaltiniai. Civilinių teisių objektų rūšys. Terminas civilinėje teisėje. Termino pradžia. Bendras ieškinio senaties terminas. Sutrumpinti ieškinio senaties terminai. Civilinių teisių gynimo būdai. Fizinių asmenų civilinio teisnumo samprata. Fizinių asmenų civilinis veiksnumas. Nepilnamečių nuo 14 iki 18 metų civilinis veiksnumas. Nepilnamečių pripažinimas veiksniais (emancipacija). Specifinės fizinių asmenų civilinės teisės. Kas yra viešieji juridiniai asmenys. Juridinio asmens požymiai. Juridinių asmenų reorganizavimo tvarka ir būdai. Įgaliojimas. Komercinis atstovavimas – prekybos agentas. Prokūros samprata ir jos esminiai bruožai. Kas yra uzufruktas. Kokia daiktinės teisės sąvoka. Kokios yra daiktinės teisės rūšys. Kokios yra nuosavybės formos ir rūšys. Nuosavybės teisės įsigijimo būdai. Kokia įgyjamosios senaties samprata. Kokie yra nuosavybės teisės praradimo pagrindai. Kas yra vindikacinis ieškinys. Kas yra negatorinis ieškinys. Valdymo teisė samprata. Servituto sąvoka. Kas gali nustatyti servitutą. Kaip apibūdinama hipoteka. Hipotekos rūšys. Kas yra priverstinės hipotekos turinys. Hipotekos įforminimas ir įregistravimas. Hipotekos pasibaigimo pagrindai ir momentas. Įkeitimo sąvoka. Paveldėjimo samprata. Palikimo atsiradimas. Teisės priimti palikimą perėjimas. Kas atstovauja valstybei jai paveldint turtą. Kurie asmenys neturi teisės paveldėti. Kurie asmenys negali paveldėti pagal įstatymą. Ar įpėdinis atsako už palikėjo skolas. Kokia privalomosios palikimo dalies paskirtis. Kokia būtina sąlyga testatorių, kad galiotų jo surašytas testamentas. Ar gali keli asmenys surašyti bendrąjį testamentą. Kuo skiriasi oficialusis testamentas nuo asmeninio. Kas yra testamentinė išskirtinė. Kokie prievolių atsiradimo pagrindai. Kokie pagrindiniai prievolių pasibaigimo pagrindai. Sutarties samprata. Kokios yra sutarčių rūšys. Kokia sutartis laikoma viešąja sutartimi. Kokios yra esminės sutarties sąlygos. Kokia sutartis laikoma preliminarioji. Kada pirkėjui atsiranda nuosavybės teisė į perkamą nekilnojamą daiktą. Kokios civilinės atsakomybės rūšys. Kokios yra civilinės atsakomybės sąlygos. Kas yra civilinė atsakomybė. Kokia įmonės pirkimo-pardavimo sutarties samprata. Kokia komiso sutarties sąvoka. Kokia rentos samprata. Kokie turtui padarytos žalos atlyginimo būdai. Kokie neturtinės žalos padarymo ypatumai. Kokie atleidimo nuo civilinės atsakomybės pagrindai.
  Civilinė teisė, špera(13 puslapių)
  2009-02-24
 • Civilinė teisė (4)

  Civilinės teisės šaltiniai. Civilinės teisės šaltinių rūšys. Civilinės teisės sistema. Civilinis teisinis santykis. Civilinio teisinio santykio subjektai. Civilinio teisinio santykio objektas. Daiktų klasifikacija. Pinigai ir vertybiniai popieriai. Intelektinės veiklos rezultatai. Informacija. Asmeninės neturtinės teisės. Turtinės teisės. Veiksmai ir jų rezultatai. Civilinio teisinio santykio turinys. Civilinių teisinių santykių atsiradimo sąvoka. Juridiniai faktai ir jų sudėtis. Asmenys. Juridiniai asmenys. Juridinių asmenų steigimas. Juridinio asmens organai. Juridinių asmenų pasibaigimas. Sandoriai. Sandorio sąvoka. Civilinio sandorio skirtumas nuo kitų teisinių aktų. Sandorių klasifikacija. Sandorio forma. Sandorių negaliojimas. Sandorių negaliojimo pasekmės. Negaliojančių sandorių klasifikacija. Atstovavimas. Atstovavimo sąvoka. Įgaliojimas. Atstovavimas be įgaliojimo. Komercinis atstovavimas. Prekybos agentas. Komercinio atstovavimo sudarant ir vykdant tarptautinio prekių pirkimo – pardavimo sutartis ypatumai. Prokūra. Terminai. Termino sąvoka. Terminų nustatymas. Terminų skaičiavimas. Ieškinio senatis. Ieškinio senaties termino sąvoka. Ieškinio senaties terminų rūšys. Ieškinio senaties termino eigos pradžia ir pabaiga. Ieškinio senaties terminų sustabdymas, nutraukimas ir atnaujinimas. Ieškinio senaties termino atnaujinimas (prailginimas). Ieškinio senaties termino pasibaigimo pasekmės. Civilinių teisių įgyvendinimas ir gynimas. Daiktinė teisė. Bendrosios nuostatos. Valdymas. Turto patikėjimo teisė. Servitutas. Uzufruktas. Užstatymo teisė. Hipoteka. Įkeitimas. Nuosavybės teisė. Nuosavybės teisės sąvoka ir turinys. Nuosavybės rūšys. Bendrosios nuosavybės teisė. Bendroji dalinė ir bendroji jungtinė nuosavybė. Nuosavybės įgijimo ir praradimo pagrindai. Savininko teisių garantijos ir gynimas. Bendrieji prievolinės teises nuostatai. Prievolės sąvoka. Prievolės elementai. Prievolių atsiradimo pagrindai. Prievolių rūšys. Dalinės prievolės. Solidarinės prievolės. Subsidiarinė (papildoma) prievolė. Civilinė atsakomybė už prievolių pažeidimą. Civilinės atsakomybės sąvoka ir reikšmė. Civilinės atsakomybės sąlygos. Civilinės atsakomybės pagrindinės rūšys. Civilinės atsakomybės formos. Ypatingi atsakomybės už padarytą žalą atvejai. Civilinės atsakomybės netaikymas. Pirkimo – pardavimo sutartis. Dovanojimo sutartis. Paskolos sutartis.
  Civilinė teisė, špera(25 puslapiai)
  2005-10-23
 • Civilinė teisė (5)

  Civilinė teisė kaip teisės šaka. Civilinės teisės dalykas. Turtiniai santykiai. Su turtiniais santykiais susiję asmeniniai neturtiniai santykiai. Asmeniniai neturtiniai santykiai. Civilinių santykių teisinio reglamentavimo metodas. Civilinių santykių teisinio reglamentavimo principai. Civilinės teisės sistema. Civilinės teisės šaltiniai. Civilinis teisinis santykis. Civilinis teisinis santykis, jo elementai. Civilinio teisinio santykio subjektai. Civilinio teisinio santykio objektas. Civilinio teisinio santykio turinys. Civilinių teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Sandoriai. Sandorių samprata. Sandorių klasifikacija. Sandorių sudarymo tvarka. Sandorių forma. Sandorių registracija. Negaliojantys sandoriai. Civilinių teisių objektai. Daiktai kaip civilinių teisių objektai, jų klasifikacija. Pinigai kaip civilinių teisių objektai. Vertybiniai popieriai kaip civilinių teisių objektai. Kiti civilinių teisių objektai. Terminai. Ieškinio senatis. Terminai civilinėje teisėje, terminų rūšys. Termino samprata. Terminų klasifikacija. Terminų skaičiavimo tvarka. Termino teisinė reikšmė. Ieškinio senatis. Ieškinio senaties samprata, terminai. Ieškinio senaties termino pradžia. Ieškinio senaties termino sustabdymas. Ieškinio senaties termino nutraukimas. Ieškinio senaties termino pabaigos teisinės pasekmės. Ieškinio senaties termino netaikymo atvejai. Civilinių teisių įgyvendinimas ir gynimas. Civilinių teisių įgyvendinimas. Civilinių teisių ir pareigų atsiradimo pagrindai. Civilinių teisių įgyvendinimo pagrindai. Civilinių teisių gynimas. Savigyna. Fiziniai asmenys. Fizinio asmens teisnumo samprata. Fizinio asmens veiksnumas. Fizinio asmens civilinio veiksnumo samprata. Nepilnamečių pripažinimas veiksniais (emancipacija). Nepilnamečių iki keturiolikos metų veiksnumas. Nepilnamečių nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų veiksnumas. Fizinio asmens pripažinimas neveiksniu. Veiksnumo apribojimas. Fizinio asmens pripažinimas neveiksniu. Fizinio asmens veiksnumo apribojimas. Fizinio asmens pripažinimas nežinia kur esančiu ar paskelbimas mirusiu. Fizinio asmens pripažinimas nežinia kur esančiu. Fizinio asmens paskelbimas mirusiu. Civilinės būklės aktai.
  Civilinė teisė, špera(14 puslapių)
  2005-10-26
 • Civilinė teisė (6)

  Civilinė teisė. Civilinio teisinio reguliavimo dalykas. Turtiniai santykiai. Visuomeninių santykių civilinio teisinio reguliavimo metodas. Civilinės teisės funkcijos ir uždaviniai. Civilinės teisės šaltiniai. Civilinio teisinio santykio sąvoka ir ypatumai. Civilinės teisės santykių subjektai. Terminai civilinėje teisėje. Ieškininė senatis. Sandoriai. Atlygintini ir neatlygintini sandoriai. Konsensualiniai ir realiniai sandoriai. Kauzaliniai ir abstraktūs sandoriai. Fiduciariniai sandoriai. Įprastiniai ir sąlyginiai sandoriai. Niekiniai sandoriai. Nuginčijami sandoriai. Pripažinimas negaliojančiu pagal kitus požymius. Fiziniai asmenys kaip civilinės teisės subjektai. Juridiniai asmenys. Turtinių ir neturtinių teisių ir pareigų įsigijimas savo vardu. Savarankiška atsakomybė už savo prievoles. Juridinių asmenų rūšys. Juridinių asmenų atsiradimas ir pasibaigimas. Specialus juridinių asmenų teisnumas. Prievolinė teisė ir prievolė.
  Civilinė teisė, špera(20 puslapių)
  2005-11-09
 • Civilinė teisė. Darbo teisė

  Juridiniai asmenys. Juridinio asmens sąvoka, požymiai. Juridinio asmens teisnumas ir veiksnumas. Juridinių asmenų rūšys. Juridinio asmens pavadinimas. Juridinio asmens steigimas, veiklos pagrindai. Juridinio asmens steigimo būdai. Juridinio asmens buveinė. Juridinio asmens filialas, atstovybė. Juridinio asmens registravimas. Juridinių asmenų pabaiga ir pertvarkymas. Juridinių asmenų reorganizavimas. Kreditorių reikalavimų tenkinimo eilė. Atstovavimas. Atstovavimo samprata, subjektai. Įgaliojimas. Įgaliojimo sąvoka. Įgaliojimų rūšys. Įgaliojimų forma. Įgaliojimo terminai. Komercinis atstovavimas. Prekybos agentas. Prokūra. Daiktinė teisė. Daiktinės teisės samprata. Nuosavybės teisė. Nuosavybės teisės sąvoka, objektai, turinys. Nuosavybės teisės įgijimo ir praradimo pagrindai. Nuosavybės rūšys. Hipoteka. Hipotekos sąvoka. Hipotekos rūšys. Hipotekos įregistravimas. Hipotekos pabaiga. Įkeitimas. Įkeitimo sąvoka, įkeitimo objektas. Teisės nukreipti išieškojimą į įkeitimo objektą atsiradimas. Prievolių teisė. Prievolių įvykdymo užtikrinimas. Laidavimas. Garantija. Rankpinigiai. Civilinė atsakomybė. Civilinės atsakomybės rūšys. Sutartinė ir deliktinė atsakomybė. Dalinė ir solidarinė atsakomybė. Pagrindinė ir subsidiarioji atsakomybė. Visiška ir ribota atsakomybė. Regresinė atsakomybė. Civilinės atsakomybės atsiradimo sąlygos. Žala arba nuostoliai. Neteisėti veiksmai. Priežastinis ryšys. Bendrieji sutarčių teisės nuostatai . Sutarties samprata, sutarčių principai. Sutarčių rūšys. Sutarties sudarymo tvarka. Atskirų sutarčių charakteristika. Pirkimo – pardavimo sutarties sąvoka. Bendrieji darbo teisės teiginiai. Darbo teisės metodas. Darbo teisės šaltiniai. Darbo teisės subjektai. Darbo teisės subjektai. Darbuotojas. Darbdavys. Darbuotojų kolektyvas. Darbo teisės subjektų atstovavimas. Darbuotojų atstovai. Kolektyvinės sutartys. įmonės kolektyvinės sutarties sąvoka. Kolektyvinės sutarties šalys. Kolektyvinės sutarties turinys. Kolektyvinės sutarties priėmimo ir galiojimo tvarka. Darbo sutartis. Darbo sutarties sąvoka, turinys, garantijos priimant į darbą. Darbo sutarties sudarymo tvarka. Nelegalaus darbo samprata. Išbandymo terminas priimant į darbą ir jo rezultatai. Darbo sutarčių rūšys. Darbo sutarties vykdymas. Darbo sutarties pasibaigimas. Darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo pareiškimu. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva. Išeitinė išmoka. Atsiskaitymo su atleidžiamu darbuotoju tvarka. Ginčai dėl darbo sutarties. Darbo laiko teisinis reguliavimas. Darbo laiko sąvoka, struktūra. Normalus darbo laikas. Sutrumpintas darbo laikas. Ne visas darbo laikas. Suminė darbo laiko apskaita. Viršvalandiniai darbai. Darbo trukmė švenčių ir poilsio dienų išvakarėse. Darbas naktį. Budėjimas. Poilsio laiko teisinis reguliavimas . Pertrauka pailsėti ir pavalgyti. Papildomos ir specialios pertraukos. Paros poilsis. Savaitės nepertraukiamasis poilsis. Švenčių dienos. Kasmetinės atostogos, jų suteikimo tvarka. Tikslinės atostogos. Nėštumo ir gimdymo atostogos. Atostogos vaikui prižiūrėti iki vaikui sueis treji metai. Mokymosi atostogos. Kūrybinės atostogos. Atostogos valstybinėms ar visuomeninėms pareigoms atlikti. Nemokamos atostogos. Darbo drausmė. Drausminės nuobaudos, jų skyrimo tvarka. Drausminių nuobaudų rūšys. Nuobaudų skyrimo terminai ir tvarka. Materialinė atsakomybė. Materialinės atsakomybės samprata, atsiradimo sąlygos. Darbo ginčai, jų sprendimo tvarka. Darbo arbitražas. Trečiųjų teismas. Streikas. Individualūs darbo ginčai, jų sprendimo tvarka. Darbo ginčo nagrinėjimas darbo ginčų komisijoje. Darbo ginčų nagrinėjimas teisme.
  Civilinė teisė, špera(27 puslapiai)
  2005-10-26
 • Civilinio proceso teisė

  Įrodinėjimo samprata, tikslas ir reikšmė. Įrodinėjimo struktūra. Įrodinėjimas. Faktai, kurių nereikia įrodinėti. Įrodinėjimo procesas civilinėje byloje. Požymiai. Faktai, kurių nereikia įrodinėti. Įrodinėjimo dalykas. Atskiros įrodinėjimo priemonių rūšys. Liudytojų parodymai. Rašytiniai įrodymai. Daiktiniai įrodymai. Eksperto išvada. Įrodymų užtikrinimas. Atsakovo interesų gynimas (priešieškinis ir atsikirtimai į ieškinį). Priešieškinis. Atsakovo atsiliepimas į pareikštą ieškinį. Laikinųjų apsaugos priemonių samprata ir reikšmė. Laikinosios apsaugos priemonės. Teismo nutarčių dėl laikinųjų apsaugos priemonių apskundimas ir vykdymas. Procesinių dokumentų samprata, reikšmė ir rūšys. Procesinių dokumentų forma, turinys. Procesinių dokumentų trūkumų ištaisymas. Teismo sprendimo esmė ir reikšmė. Skubiai vykdytini sprendimai (rūšys ir pagrindai). Sprendimo už akių peržiūrėjimas. Dėl teismo nutarties sprendimo skubaus vykdymo. Sprendimo trūkumų šalinimas. Papildomo sprendimo priėmimas. Įteikimas. Įsiteisėjusių sprendimų ir nutarčių peržiūrėjimas kasacine tvarka. Kasacija. Proceso atnaujinimas. Proceso atnaujinimo instituto tikslas. Tėvystės (motinystės) nustatymas. Ieškinio padavimas ir šio ieškinio turinys. Šalių dalyvavimas teismo posėdyje. Bylos nagrinėjimas. Bylos nutraukimas. Nuginčijimas. Tėvų valdžios apribojimas. Darbo bylų nagrinėjimo ypatumai. Dėl daikto valdymo pažeidimo. Dokumentinis procesas. Preliminaraus sprendimo priėmimas ir jo įsiteisėjimas. Bylų dėl teismo įsakymo išdavimo nagrinėjimo ypatumai. Pareiškimo forma ir turinys. Bylinėjimosi išlaidos. Teismo įsakymo išdavimas. Skolininko prieštaravimai. Ypatingoji teisena. Sąlygos, reikalingos juridinę reikšmę turintiems faktams nustatyti. Bylos dėl fizinio asmens paskelbimo mirusiu. Bylos dėl fizinio asmens pripažinimo nežinia kur esančiu. Bylos dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu arba ribotai veiksniu ir nepilnamečio pripažinimo veiksniu (emancipuotu). Bylos dėl globos (rūpybos). Skundo dėl antstolių veiksmų padavimas. Skundo dėl notarinių veiksmų padavimas. Skundo padavimo terminai. Teismo nutartis ir jos apskundimas. Bylos dėl valdymo fakto patvirtinimo. Bylos dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo. Neįsiteisėjusių teismo sprendimų apskundimas. Apeliacinės instancijos teismo sudėtis. Sprendimo ar nutarties priėmimas ir paskelbimas. Apeliacinės instancijos teismo teisės. Apeliacinės instancijos teismo sprendimo (nutarties) turinys ir įsiteisėjimas. Atskirieji skundai. Atskirųjų skundų padavimo tvarka ir terminai. Atskirojo skundo nagrinėjimas. Sprendimo priėmimo tvarka ir išdėstymas. Sprendimo priėmimo ir paskelbimo atidėjimas. Teismo nutartis ir rezoliucija. Nutarties ir rezoliucijos priėmimas. Nutarties turinys. Rūšys. Sprendimo už akių priėmimas. Teismo procesiniai dokumentai. Įteikimas advokatams. Dokumentų įteikimas procesinio bendrininkavimo atveju. Procesinių dokumentų įteikimas įkalintiems asmenims. Procesinių dokumentų įteikimas kuratoriui. Procesinių dokumentų įteikimas viešo paskelbimo būdu. Baigiamosios kalbos. Replikos. Išieškotų sumų išmokėjimas išieškotojams. Sprendimo įvykdymo atgręžimas. Sprendimo įvykdymo atgręžimas. Vykdomųjų raštų išdavimo ir pateikimo vykdyti tvarka. Užsienio valiuta nurodytų sumų išieškojimas. Užsienio teismų ir arbitražų sprendimų įvykdymo išdėstymas ir atidėjimas.Vykdomojo rašto grąžinimas. Skolininko paieška vykdant užsienio teismų ar arbitražų sprendimus. Normų taikymas. Nacionalinio teismingumo taisyklės ginčo teisenoje. Principai. Nacionalinio teismingumo taisyklės ypatingojoje teisenoje. Principai. Užsienio teisės taikymas. Užsienio teismų arbitražų sprendimai.
  Teisė, špera(30 puslapių)
  2006-06-20
 • Civilinio proceso teisė (2)

  Išieškotų sumų paskirstymas tarp išieškotojų. Civilinio proceso teisės reguliavimo dalykas. Proceso atnaujinimas dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių. Civilinio proceso teisės sąvoka ir metodas. Įrodinėjimo pareiga. Kasacinės instancijos teismo teisės. Civilinės metrikacijos įrašų neteisingumo nustatymas. Pasirengimo teisminiam bylos nagrinėjimui tvarka. Atstovavimo teisme sąvoka ir rūšys. Apeliacinio skundo nagrinėjimas. Ieškinio sąvoka ir elementai. Teismo leidimų išdavimas. Ieškinio užtikrinimas. Kasacinio skundo nagrinėjimas. Civilinio proceso teisės šaltiniai. Liudytojų parodymai. Atstovo procesinė teisinė padėtis. Išieškojimas iš fizinių asmenų turto. Parengiamoji teismo posėdžio dalis. Procesinis teisių perėmimas. Civilinio proceso teisės principai. Civilinės bylos sustabdymas. Juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymas. Atsisakymas priimti ieškininį pareiškimą. Tinkama ir netinkama šalis. Fizinio asmens pripažinimo nežinia kur esančiu ir paskelbimas mirusiu. Dalyvaujančių byloje asmenų samprata. Civilinės bylos nutraukimas. Daiktiniai įrodymai. Šalių sąvoka, jų procesinės teisės ir pareigos. Teisminiai ginčai ir sprendimo priėmimas bei paskelbimas. Įrodinėjimo dalykas. Prarastos teismo ar vykdomosios bylos atkūrimas. Rašytiniai įrodymai. Šaukiamoji teisena. Kreipimosi į teismą tvarka. Įvaikinimo bylų nagrinėjimas. Civilinis procesinis teisnumas ir veiksnumas. Dėl santuokos nutraukimo dviejų sutuoktinių sutikimu ar vieno iš jų pareiškimu. Teisė į ieškinį. Teismo išlaidų paskirstymas. Dėl alimentų nepilnamečiams vaikams išieškojimo, kai nėra ginčo. Fizinio asmens pripažinimas neveiksniu arba ribotai veiksniu. Procesinis bendrininkavimas. Bylos nagrinėjimas iš esmės teismo posėdyje. Nepilnamečio pripažinimas visiškai veiksniu (emancipacija). Prokuroro dalyvavimas civiliniame procese. Kasacinio apskundimo objektas ir tvarka. Advokato teisinė padėtis civiliniame procese. Išieškojimas iš įmonių, įstaigų, organizacijų turto. Atsakovo interesų gynimo būdai. Pareiškimo palikimas nenagrinėtu. Bendrosios teismų sprendimų vykdymo taisyklės. Įrodinėjimo sąvoka ir subjektai. Civilinių bylų teismingumas ir jo rūšys. Globos arba rūpybos bylų nagrinėjimas. Skundų, paduodamų dėl notarų ir notarinius veiksmus atliekančių įstaigų, pareigūnų, išsprendimas. Šalių ir trečiųjų asmenų paaiškinimai. Turto pripažinimas bešeimininkiu ir nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymas. Civilinių bylų žinybingumas ir jo rūšys. Įrodymų sąvoka ir rūšys. Ypatingos teisenos esmė.
  Civilinė teisė, špera(22 puslapiai)
  2006-10-29
 • Civilinio proceso teisė (6)

  Skirta civilinio proceso teisės kvalifikacinio egzaminui. Civilinio proceso esmė, principai, šios teisės šakos santykis su kitomis teisės šakomis. Civilinio proceso teisės teisinis reglamentavimas. Konstitucijos ir Tarptautinių teisės aktų reikšmė Civilinio proceso teisei. Civilinių procesinių teisinių santykių pažymiai. Šalių ir dalyvaujančių byloje asmenų rūšys, jų teisės, pareigos. Viešojo intereso turinys ir jo gynimo būdai Civilinio proceso tvarka. Subjektai, ginantys viešąjį interesą procese. Atstovavimo instituto esmė. Atstovų rūšys, atstovavimo forma. Asmenys, galintys būti atstovais teisme Teismingumo esmė civiliniame procese. Teismo sudėties ypatumai instancinėje teismų sistemoje. Nušalinimo pagrindai ir tvarka. Įrodinėjimo esmė ir etapai. Įrodinėjimo priemonių rūšys. Aplinkybės, kurių nereikia įrodinėti. Procesinių terminų instituto esmė procese. Procesinių terminų rūšys atskiriems procesiniams veiksmams. Bylinėjimosi išlaidų požymiai. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklės. Subjektai ir sąlygos atleisti nuo bylinėjimosi išlaidų. Šalių procesinių dokumentų rūšys ir jų paskirtis procese. Civilinės bylos iškėlimo sąlygos. Laikinųjų apsaugos priemonių rūšys ir esmė. Sprendimus tvarka.užsienio valstybės teisme patvirtintų taikos sutarčių ir teismo nutarčių pripažinimo ir leidimo vykdyti tvarka. Teismo proceso formos. Teismo sudėties ypatumai instancinėje teismų sistemoje. Sankcijos už proceso tvarkos pažeidimą ir įpareigojimų nevykdymą. Teismo procesinių dokumentų rūšys ir forma. Teismo sprendimo galia. Sprendimų rūšys. Ypatingosios teisenos bylų kategorijų nagrinėjimo ypatumai, ginčo ir ypatingosios teisenos santykis. Vykdymo proceso teisinis reglamentavimas. Vykdymo proceso subjektai, vykdymo proceso dokumentai. Išieškojimo ypatumai. Tarptautinio ir nacionalinio teisingumo santykis procese. Lietuvos Respublikos teismams neteismingų bylų rūšys. Užsienio teismų (arbitražų) sprendimų pripažinimo sąlygos ir tvarka.
  Civilinė teisė, špera(25 puslapiai)
  2009-05-27
 • Civilinis procesas

  Teisingumą vykdo tik teismas. Teisės į tinkamą teismo procesą principas. Teisėjų nepriklausomumas ir klausymas tik įstatymo. Teismo proceso viešumo principas. Proceso valstybinės kalbos principas. Rungimosi principas. Dispozityvumo principas. Teisės būti išklausytam principas. Šalių lygiateisiškumo principas. Teisėjo vadovavimo procesui principas. Laisvo įrodymų vertinimo principas. Draudimo piktnaudžiauti procesu principas. Civiliniai procesiniai santykiai, jų specifiniai bruožai. Civilinių procesinių santykių subjektai, jų klasifikacija. Civilinio proceso šalys. Tinkama ir netinkama šalis. Procesinis bendrininkavimas. Atstovavimas teisme. Atstovo procesinė padėtis. Teismo išlaidos, jų paskirstymas. Teismo nuobaudos. Procesiniai terminai, sąvoka, reikšmė, rūšys. Terminų sustabdymas, pratęsimas, praleidimo pasekmės. Procesinis teisių perėmimas. Įrodymai ir įrodinėjimas civiliniame procese. Įrodinėjimo pareiga ir dalykas. Laikinosios apsaugos priemonės. Tretieji proceso asmenys. Teismų kompetencija. Civilinių bylų teismingumas, sąvoka, rūšys. Įrodymų požymiai. Įrodymų rūšys. Atsakovo interesų gynimo būdai.
  Civilinė teisė, špera(5 puslapiai)
  2006-02-23
 • Civilinis procesas (2)

  Teisė į gynybą. Teisinė prigimtis. Civilinio proceso teisės esmė. Dispozityvumo principas. Teisė į tinkamą procesą. Civilinis procesinis veiksnumas. Tinkama šalis procese. Netinkamos šalies pakeitimo taisyklės. Procesinis bendrininkavimas. Procesinių terminų skaičiavimas. CPT sąvoka. CPT reguliuoja. CPT sistema. Atstovavimo instituto tikslas. Atstovavimas. Atstovavimo rūšys. Išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu. Žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimas. Procesinis terminas. CPT šaltiniai. CP šalys. Ieškovo teisės. Atsakovo teisės. Tretieji asmenys, pareiškiantys savarankiškus reikalavimus. Atstovavimo teisinių santykių subjektai. Atstovo procesinė padėtis. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas. CPT normos galiojimas. CPT stadija. Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų. Įgaliojimo rūšys. Asmenys, kurie negali būti atstovais teisme. Nepriekaištinga reputacija. Teismo nuobaudos. Teismo nuobaudų rūšys. Procesinių terminų pratęsimas. Procesinių terminų sustabdymas. Procesinių terminų praleidimo pasekmės. Teismo išlaidų sąvoka. Prokuroro, valstybės ir savivaldybių institucijų bei kitų asmenų teisė pareikšti ieškinį viešajam interesui apginti bei šių subjektų teisė duoti išvadą byloje. 3-tieji asmenys. CPT teisenos principai. Koncentracija ir ekonomiškumas. Prokuroro, valstybės ir savivaldybių institucijų bei kitų asmenų procesinės teisės ir pareigos. Žyminio mokesčio dydis. Procesinių terminų atnaujinimas.
  Civilinė teisė, špera(6 puslapiai)
  2006-06-08
 • Computer controlled systems (CCS)

  What are the important characteristics of a A/D converters in data acquisition. What is an "op amp" and what is it used for. What is the resolution of a 12 bit A/D converter expressed as a percentage. What limits the accuracy of a 12 bit A/D card. What is the typical throughput rate of a fast PC based data acquisition board using DMA. Why signal conditioning is necessary and which features of system it improves. What elements are needed in PC-based DAQ measurement system. What is dynamic range of real world signals that come from transducers. List the types of common (typical) sensors (transducers). What is a thermocouple? What is level of signal (amplitude) in thermocouple outputs. Draw a structure of multi-channel DAQ. What is the difference between DAQ cards with and without bus mastering. What is the resolution of a 12 bit A/D converter expressed as a percentage. What is the typical throughput rate of a fast PC based data acquisition board using DMA. What is the definition of "real time". What is a more practical sampling frequency than that specified by the Nyquist frequency. What is "aliasing" and "anti-aliasing". What certain specific facilities should provide an ideal DAQ system. How it is possible to avoid noise in transmission cables from sensors to the DAQ. What is Fourier transform. How fast can an A/D read a varying input without a sample and hold. What sampling frequency does the sampling theorem indicate we need to sample a particular signal accurately. What is "interpolation" and when do we use it. What certain specific facilities should provide an ideal DAQ system. How it is possible to avoid noise in transmission cables from sensors to the DAQ. Can information be lost (or be wrong) in sampling process? Why. How the resolution is defined. Is it introduces additional distortion of data. How fast can an A/D read a varying input without a sample and hold. Characteristics of and use of analog-to-digital converters. What are the important characteristics of a D/A converters in data acquisition. What is quantization, sampling (discretization). What does term "dynamic range of signal" mean. Do digital systems have a noise? Why. Does analog systems have inherent system noises? Why. What is quantization error. How does typical ADC work. What input/output signals are needed for ADC functioning. The main technical parameters (characteristics) of DAC. What the sampling frequency is suitable for these signals. What is signal bandwidth? What is the telephone channel bandwidth. Intel 8255 PPI (programmable peripheral interface): structure, characteristics, implementation, programing. How does parallel (LPT) and serial ports (COM) work.
  Informatika, špera(15 puslapių)
  2008-01-02
 • Dalykinė komunikacija (4)

  Kaip apibūdintumėte sąvokas: valdymas, komunikacija, dokumentų informacija, dokumentų valdymas, korespondencija, dokumentas. Kokios gali būti dokumentų valdymo sistemos? Kas yra informacijos laikmena? Kokios laikmenos naudojamos valdymo veikloje? Kokie yra dokumentų vertinimo kriterijai? Kokius žinote dokumentų klasifikavimo požymius? Kokių rūšių yra veiklos dokumentų? Kokie rekvizitai yra privalomi visuose dokumentuose? Kokių formatų popierius naudojamas dokumentų rengimui? Kokio pločio paraštės paliekamos rašant dokumentą? Kas yra dokumento blankas? Kokius žinote rekvizitų dėstymo būdus? Kaip dokumentuose išdėstomi herbas ir prekių ženklas? Kaip ir kur rašomas dokumento sudarytojo pavadinimas. Kokios yra įstaigos duomenų sudėtinės dalys? Kaip registruojami gauti ir organizacijoje parengti dokumentai? Ar dokumento pavadinimas yra susijęs su dokumento rūšimi? Kas būdinga teksto antraštei? Kokius žinote datos rašymo būdus? Ar tai susiję su dokumento priklausomybe konkrečiai dokumentų grupei. Kaip rašomas adresatas, kai dokumentas adresuojamas organizacijai; struktūriniam padaliniui; pareigūnui (darbuotojui); fiziniam asmeniui? Kokie yra bendrieji teksto rašymo reikalavimai? Apgalvokite parašo rekvizito įvairius pavyzdžius. Kaip tvirtinami dokumentai? Kokius žinote įvairių dokumentų (raštų, pažymų, aktų, protokolų, įsakymų) tvirtinimo būdus? Kas yra dokumento priedas? Kaip jis įforminamas? Kaip pateikiama informacija pagrindiniame dokumente apie pridedamus dokumentus. Kokiais rekvizitais ir kaip įforminamas vidinis ir išorinis dokumentų derinimas? Kokiuose dokumentuose forminama rengėjo nuoroda? Kokius žinote supažindinimo žymos variantus. Kas yra dokumento paieškos nuoroda? Kaip tvirtinamos dokumentų kopijos? Kas būdinga teisės aktais tvirtinantiems dokumentams? Kas būdinga teisės aktams? Kaip tvarkomi personalo dokumentai? Kokie rekvizitai sudaro įsakymą? Kokia yra įsakymo teksto struktūra? Kas būdinga įstaigos siunčiamiesiems dokumentams? Kokias žinote raštų rūšis? Kas būdinga pažymoms? Kas būdinga įstaigos rengiamiems dokumentams? Kas būdinga tarnybiniam pranešimui ir kas dažniausiai fiksuojama šiame dokumente? Kaip fiksuojama įvairių renginių eiga protokoluose? Kokius žinote aktų porūšius? Kaip apibūdintumėte dokumentų apyvartą? Kaip dirbama su: gautais dokumentais; siunčiamais dokumentais, vidaus dokumentais? Kaip nusakytumėte registruotinus ir neregistruotinus dokumentus? Kaip organizuojamas dokumentų registravimas? Kas yra dokumentacijos planas? Kokie yra dokumentacijos plano sudarymo ypatumus? Ką žinote apie bylų sudarymo reikalavimus? Kokie yra įvairių dokumentų saugojimo terminai ir tvarka. Kaip tvarkomi įstaigos registrai?
  Komunikacija, špera(16 puslapių)
  2007-06-03
 • Darbo apmokėjimas: atlyginimas ir jo valdymas

  Darbo atlyginimo elementai. Darbo apmokėjimo sistemos tikslai. Darbuotojų motyvacija. Darbo vietų vertinimas (kokybinis ir kiekybinis). Darbų įvertinimo ypatybės visuotinės kokybės vadyboje. Darbo užmokesčio sistemos (vienetinė, laiku pagrįsta, fiksuotos dienos išdirbio sistema). Senasis ir naujasis darbo apmokėjimo organizavimas. Į darbo rezultatus orientuotas darbo apmokėjimas. Į pelną orientuotas darbo apmokėjimas. Pažangios darbo apmokėjimo tendencijos, naujos formos.
  Mikroekonomika, špera(5 puslapiai)
  2007-05-22
 • Darbo ekonomika (3)

  Darbo ekonomikos kurso tikslai ir ryšys su kitais mokslais. Darbo rinkos ir kitų rinkų panašumai ir skirtumai. Darbo pasiūlos apibrėžimas. Darbo jėgos sudėtis ir darbo rinkos srautai. Darbo rinkos segmentacija. Kiekybinė darbo pasiūlos analizė ir pagrindiniai rodikliai. Darbo/laisvalaikio teorija. Darbo pasiūla gyvenimo trukmės požiūriu. Kokybinis darbo pasiūlos aspektas ir "Žmogiškojo kapitalo" teorijos koncepcija. Žmogiškojo kapitalo pelningumo matavimas. Darbo paklausa konkurencinėje rinkoje. Firmų trumpalaikė paklausa. Firmų ilgalaikė darbo paklausa. Darbo paklausos elastingumas. Hedonistinė uždarbio teorija. Darbuotojo pozicija darbo užmokesčio diferencijavimo požiūriu. Darbdavio motyvai. Darbdavių ir darbuotojų sprendimų suderinamumas. Profsąjungų tikslai. Kolektyvinės derybos. Darbo konfliktai. Streikų samprata. Valstybės politika darbo rinkoje. Minimalaus darbo užmokesčio nustatymas. Profesinės sveikatos ir darbo saugumo reguliavimas. Nedarbas ir diskriminacija darbo rinkoje. Nedarbo teorijos. Diskriminacija darbo rinkoje.
  Ekonomika, špera(9 puslapiai)
  2006-04-12
 • Darbo medicina

  Darbo medicinos objektas, tikslai, uždaviniai. Dirbančiųjų bendras ir profesinis sergamumas Lietuvoje. Darbo medicinos tarnyba. Darbo fiziologija ir ergonomika, jų tikslai ir uždaviniai. Organizmo funkciniai ir morfologiniai pakitimai darbo metu. Nuovargis ir pervargimas: priežastys, simptomai, įtaka sveikatai. Nuovargio profilaktika. Darbo pobūdis, jo klasifikacija. Profesinės ligos, jų grupės, grupių atstovai. Sumažintas atmosferos slėgis, įtaka sveikatai, poveikio profilaktika. Padidintas atmosferos slėgis, įtaka sveikatai, poveikio profilaktika. Aukšta temperatūra darbo aplinkoje, jos įtaka sveikatai, poveikio profilaktika. Žema temperatūra darbo aplinkoje, jos įtaka sveikatai, poveikio profilaktika. Infraraudonoji radiacija, jos įtaka sveikatai, poveikio profilaktika. Ultravioletinė radiacija, jos įtaka sveikatai, poveikio priemonės. Mikrobangė radiacija, jos įtaka sveikatai, poveikio profilaktika. Jonizuojančios radiacijos šaltiniai, rūšys, biologinis veikimas. Spindulinė liga. Dirbančiųjų apsauga nuo jonizuojančios radiacijos. Ultragarsas, įtaka sveikatai, poveikio profilaktika. Triukšmas, įtaka sveikatai, poveikio profilaktika. Vibracija, įtaka organizmui, poveikio profilaktika. Kenksmingi psichofiziologiniai veiksniai, jų klasifikacija. Netoksiškos dulkės: klasifikavimas, fizinės ir cheminės savybės, įtaka sveikatai. Pneumokoniozių klasifikavimas. Dažniau pasitaikančios pneumokoniozės, jų profilaktika. Apsinuodijimas anglies monoksidu. Apsinuodijimas amoniaku. Apsinuodijimas sieros vandeniliu. Apsinuodijimas sieros dioksidu. Apsinuodijimas gyvsidabriu. Apsinuodijimas chromu ir jo junginiais. Apsinuodijimas švinu. Apsinuodijimas švino tetraetilu. Apsinuodijimas manganu. Apsinuodijimas benzolu. Pesticidai, jų klasifikacija, sukeliamos sveikatos problemos.
  Medicina, špera(30 puslapių)
  2005-12-17
 • Darbo normavimas ir organizavimas

  Darbo organizavimas ir normavimas. Darbo našumas. Darbo laiko sąnaudų klasifikavimas ir darbo laiko norma. Atlyginimas už darbą. Marketingas (rinkodara). Kainos svarba marketingui. Pirkėjų vertinimo metodas. Pardavimų vadyba, reklama, prekių paskirstymas. Prekių paskirstymo kanalai. Vadybos teorija. Situacinė valdymo mokykla. Valdymo funkcijos. Valdymo dėsniai, principai ir metodai. Valdymo metodai (technika). Valdymo stilius. Valdymo organizacinės struktūros. Sprendimų priėmimas. Personalo organizavimas. Personalo valdymas.
  Personalo vadyba, špera(11 puslapių)
  2006-04-13
 • Darbo sauga

  Kas yra ergonomika? Ergonomikos mokslo vystymosi apžvalga. Ergonomikos ir kitų mokslo šakų sąsaja. Žmogaus veiksnys inžinerijoje. Dešimt ekonomikos fizinių principų. Dešimt pažinimo principų. Triukšmo žala klausai. Triukšmo valdymas. Ergonominis apšvietimo principas. Kompiuterizuotų biurų apšvietimas. Saugos ir sveikatos reikalavimai dirbant kompiuteriu. Biologinis elektromagnetinių laukų poveikis. Kompiuterizuotų darbo vietų organizavimas. Pavienių darbo vietų organizavimas. Grupinių darbo vietų organizavimas. Darbo vietos ergonomika. Darbo stalai ir darbo paviršiai. Kėdės pasirinkimas. Darbo vietos reikmenys ir jų išdėstymas. Darbo ir poilsio režimo organizavimas.
  Sauga, špera(5 puslapiai)
  2005-07-30
 • Darbo sauga (10)

  Žmonių saugos kursas, sudėtinės dalys. Darbų saugos valdymo sistema Lietuvoje. Atsakomybė už darbų saugos normų pažeidimus. Darbų saugos kontrolė. Darbdavių pareigos ir atsakomybė darbų saugos srityje. Medicininis dirbančiųjų tikrinimas, profesinė atranka. Nelaimingi atsitikimai, jų rūšys, ištyrimo metodika. Saugos mokymas įmonėje, žinių tikrinimas, dokumentacija. Traumatizmo rodikliai. Elektrinės traumos. Kintamos ir nuolatinės srovės poveikis žmogui. Pirmoji pagalba nukentėjus nuo elektros srovės. Elektros srovės nutekėjimas į žeme. Prisilietimo įtampa. Žingsnio įtampa. Elektros izoliacija, jos normavimas. Periodinė ir nuolatinė izoliacijos kontrolė. Pagrindiniai apsaugos nuo elektros būdai. Įžeminimas. Įžemintuvų konstrukcijos, tipai. Įžeminimo taikymo sritis. Įžeminimo varžos normavimas. Patalpų pavojingumo(elektra)klasifikacija. Įnulinimas. Talpuminių nuotekio srovių kompensavimas. Apsauginis elektros tinklo išjungimas. Elektrotechnikos apsaugos priemonės. Elektrotechnikos apsaugos priemonių išbandymas. Elektros įrengimų eksploatacijos organizavimas. Apsauga nuo elektrostatinio krūvio. Elektromagnetinio lauko veikimas žmogui. Elektromagnetinių laukų normavimas. Apsaugos nuo elektromagnetinių laukų priemonės. Lazerio spindulio poveikis žmogui. Apsaugos nuo lazerio spindulio priemonės. Jonizuojančių spinduliavimų rūšys. Jonizuojančių spinduliavimų vienetai. Biologinis jonizuojančių spinduliavimų veikimas. Jonizuojančių spinduliavimų normavimas. Apsaugos nuo jonizuojančių spinduliavimų priemonės. Mikroklimatas. Oro užterštumas. Oro užterštumo normavimas. Ventiliacija. Ventiliacijos sistemų oro debito parinkimas. Virpesių šaltiniai pramonėje. Virpesių fizinės charakteristikos. Virpesių ir triukšmo įtaka žmogui. Virpesių normavimas. Virpesių mažinimo būdai. Triukšmo fizinės charakteristikos. Triukšmo normavimas. Triukšmo mažinimo būdai. Apšvietimo įtaka sveikatai ir darbingumui. Šviesotechniniai dydžiai. Reikalavimai apšvietimo sistemoms. Apšviestumo normavimas. Antropometriniai reikalavimai darbo vietai. Ergonomikos metodika. Medžiagų užsidegimo sąlygos, ribinės koncentracijos. Gamybinių patalpų gaisro pavojaus įvertinimas. Gaisrinės saugos organizavimas įmonėje. Civilinės saugos uždaviniai. Civilinės saugos valdymas Lietuvoje.
  Sauga, špera(8 puslapiai)
  2007-01-16
 • Darbo sauga (13)

  Lietuvos Respublikos (LR) žmonių saugos darbe įstatymo pagrindinės sąvokos. Kas yra žmonių sauga ir kuo ji svarbi. Darbdavių ir dirbančiųjų pareigos, teisės ir atsakomybė. Darbuotojų apmokymas ir instruktavimas. Nelaimingi atsitikimai ir profesinės ligos. Nelaimingų atsitikimų tyrimai ir apskaita. Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Darbo patalpų šiluminės aplinkos parametrai. Darbo sunkumų kategorijos. Oro užterštumas žalingomis dujomis. Kenksmingų medžiagų klasifikavimas (DLK). Gamybinės dulkės. Oro valymas nuo kenksmingų medžiagų. Patalpų vėdinimas ir oro kondicionavimas. Vibracija ir vibracinė liga. Triukšmas. Garso slėgis ir intensyvumas. Garso intensyvumo superpozicija. Triukšmo neigiamas veikimas. Triukšmo mažinimo būdai ir priemonės. Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos normos ir reikalavimai. Specialus apšvietimas. Elektromagnetinių laukų poveikis žmogui, normavimas ir apsaugos priemonės. Jonizuojančio spinduliavimo rūšys. Jonizuojančio spinduliavimo normavimas, poveikis žmogaus organizmui, apsaugos priemonės. Saugus žemės darbų vykdymas statyboje. Iškasų nuolydžio kampų skaičiavimas. Mechanizmų pastatymas priklausomai nuo iškasos gylio ir grunto rūšies. Saugūs surenkamų konstrukcijų montavimo darbai. Betono ir gelžbetonio darbai. Mūro darbai. Pastolių ir klostinių tinkamas sumontavimas ir saugos reikalavimai juos eksploatuojant. Pavojingų statybos zonų apsauga. Kėlimo įrenginių parinkimas ir saugus eksploatavimas. Apdailos ir dažymo darbai. Slėginių indų ir aparatų saugus eksploatavimas. Kompresoriai. Elektros pavojingumas. Apsaugos nuo elektros būdai. Elektros įrenginių įžeminimas ir įnulinimas. Elektrotechninės apsaugos nuo elektros priemonės. Pirmosios pagalbos suteikimas nukentėjusiam nuo elektros. Suvirinimo darbų saugumas. Suvirinimas elektra ir dujomis. Dujas naudojančių įrenginių eksploatavimas. Savaime užsidegančios medžiagos. Statybinių medžiagų ir pastatų suskirstymas degumo požiūriu. Gaisrinė signalizacija. Gaisrų gesinimo organizavimas. Gaisrų gesinimo medžiagos ir technika.
  Sauga, špera(11 puslapių)
  2007-02-22
Puslapyje rodyti po