Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Šperos

Šperos (2046 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Chemija (8)

  Atomo sandara. Elektrinis neigiamumas. Pagrindinis kvantinis skaičius n. Cheminė jungtis ir jos ryšys su atomo elektroniniu apvalkalu. Kovalentinės jungties kryptis. Donorinė-akceptorinė jungtis. Metališkasis ryšys. Elektroninis apvalkalas. Orbitalių hibridizacija. Vandenilinis ryšys. Cheminiai elementai ir junginių savybių kitimas periodinėje sistemoje. Jonizacijos energija. Elemento santykinė atominė masė. Oksidacijos laipsnis. Avogadro skaičius. Hundo bei Kleckovskio taisyklės. Valentingumas. Joninis ryšys. Ekvivalentas. Paulio draudimo principas. Metališkosios elementų savybės. Atomų ir jonų matmenys. Jonizacijos energija. Elektroninis giminingumas. Nemetališkos cheminės elementų savybės. Elektrinis neigiamumas.
  Chemija, špera(10 puslapių)
  2005-09-27
 • Cheminė kinetika (3)

  Homogeninių reakcijų greitis. Nuo ko jis priklauso ir kaip nustatomas. Reakcijos greičio konstanta. Reakcijų molekulingumas ir laipsnis. Pseudomolekulinės reakcijos. Nulinio ir I laipsnio kinetinės lygtys. Pirmo laipsnio kinetinė lygtis. Antro laipsnio kinetinės lygtys ir pusperiodis. Reakcijos laipsnis ir jo nustatymas. Reakcijos greičio priklausomybė nuo temperatūros. Temperatūrinis reakcijos greičio koeficientas. Arenijaus lygtis ir jos panaudojimas. Aktyvacijos energija. Reakcijos greičių teorijos. Aktyvių dūžių teorija. Pereinamųjų būklių (aktyvaus komplekso) reakcijos greičio teorija. Sudėtingos reakcijos ir jų greitis. Grandininės reakcijos ir jų stadijos. Fotocheminės reakcijos. Heterogeninės reakcijos. Katalizė. Homogeninė katalizė. Heterogeninė katalizė. Cheminių reakcijų stabdymas. Inhibitorių veikimo mechanizmas. Fermentinė katalizė. Rūgštinė–bazinė katalizė.
  Chemija, špera(7 puslapiai)
  2008-03-20
 • Cheminiai elementai

  Gamtiniai ištekliai. Natris, kalis, libidis, rubidis, berilis, magnis, kalcis, stroncis, baris, boras, aliuminis, galis, indis, talis, galis, indis, anglis, silicis, germanis, alavas, švinas - junginiai, jų savybės, gavimas, panaudojimas. Junginiai. Silicis. Deguoniniai silicio junginiai. Azotas, fosforas, arsenas, stibis, bismutas. Azoto junginiai. Deguoniniai azoto junginiai. Deguoniniai junginiai. Deguonis, siera, selenas, telūras, polonis. Sieros oksidai. Halogenai. Vandenilio halogenidai.
  Cheminiai elementai, špera(27 puslapiai)
  2005-06-10
 • Cheminių junginių aprašymas, panaudojimas, savybės

  Azotas. Junginiai. Hidrazinas. Hidroksilaminas. Deguoniniai. Fosforas. Junginiai. Difosfinas. Deguoniniai junginiai. Fosforo sulfidai. Panaudojimas. Anglis. Savybės. Junginiai. Deguoniniai anglies junginiai. Silicis. Panaudojimas. Boras. Aliuminis.
  Cheminiai elementai, špera(14 puslapių)
  2007-09-18
 • Chirurgija

  Chirurgijos instrumentai. Antiseptika. Antiseptikos rūšys. Antiseptikai chirurginėje slaugoje. Aseptika. Stalelio paruošimas. Priešoperacinio periodo charakteristika. Bendras ligonio paruošimas operacijai. Pooperacinio periodo charakteristika. Pooperacines komplikacijos. Kraujavimas ir jų stabdymas. Ranku paruošimas procedūroms. Operacinio lauko paruošimas. Sterilumo kontrolė. Apsirengimo operacijai taisyklės. Hemotransfuzinis šokas, diagnostika ir slauga. Bendra chirurginė infekcija. Ūminis hematogeninis osteomielitas. Punkcija, siūlų nuėmimą, prižiūrint drenus. Nuskausminimo klasifikacija. Desmurgijos, transportinės imobilizacijos bei gipsavimo taisyklės ir technika. Bintavimo taisyklės. Veržiklio uždėjimo taisyklės. Priešoperacinio laikotarpio problemos. Karščiavimas. III laipsnio šokas. Pirminis chirurginis žaizdos sutvarkymas. Pūlingos infekcijos slauga. Kraujo perpylimo technika. Kraujo perpylimo taisyklės.
  Medicina, špera(8 puslapiai)
  2005-11-08
 • Citologija (2)

  Prokariotinės ląstelės. Eukariotinės ląstelės. Neląstelinės struktūros organizmai. Ląstelės cheminė sudėtis. Ląstelės neorganinės medžiagos. Ląstelės organinės medžiagos. Ląstelės sandara.
  Biologija, špera(8 puslapiai)
  2005-11-13
 • Citologija (3)

  Aktyvus transportas. Pasyvus transportas. Baltymai į branduolį. Baltymai į mitochondrijas. Baltymai į chloroplastus. Baltymai į ET. Genetinis kodas. Vezikulinis transportas. Sekretoriniai keliai. Endocitozė. Ląstelių signalizacija. Su g-baltymu susieti receptoriai. Su fermentai susieti receptoriai. Mitotinis ciklas. Kariokinezė. Interfazė ir citokinezė. Ląstelės ciklo kontrolės sistema. Daugialąsčio organizmo ląstelių kiekio kontrolė. Apoptozė (ląstelių mirtis).
  Biologija, špera(5 puslapiai)
  2006-01-18
 • Civilinė sauga (12)

  Civilinė sauga. Civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos tikslas. Civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos tikslai Galimos ekstremalios situacijos Lietuvoje. Ekstremalių situacijų rūšys. Civilinės saugos sistemoje naudojame ženklai. Gaisras. Jonizuojanti spinduliuotė. Cheminės medžiagos ir apsauga nuo jų. Kenksmingų medžiagų poveikis organizmui. Chloras. Amoniakas. Gyvsidabris. Pesticidai. Biologinės naikinimo medžiagos ir apsauga nuo jų. Civilinės saugos įstatymo sąvokos. Valstybės, savivaldybių ir kitų pareigos ekstremalių situacijų metu. Darbdavio pareiga. Darbo vietų ir jų įrengimo bendrieji reikalavimai. Darbuotojų instruktavimas ir mokymas. Darbuotojų aprūpinimas saugos ir sveikatos priemonėmis. Darbuotojo pareigos. Darbuotojo teisės. Jaunų asmenų darbas. Motinystės sauga. Nelaimingi atsitikimai darbe ir pakeliui.
  Sauga, špera(11 puslapių)
  2006-04-12
 • Civilinė sauga (16)

  Teisiniai civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos pagrindai. Ekstremalių situacijų priežastys, charakteristika pagal mastą. Ekstremalių situacijų kriterijai Lietuvoje. Civilinės saugos veiksmų ir priemonių planavimas ekstremalių situacijų atvejais. Parengties Europos Sąjungos (ES) plano turinys ūkio subjekte. Vadovavimas civilinės saugos ir gelbėjimo sistemai. Įvardinkite civilinės saugos signalus ir kas turi teisę juos paskelbti. Civilinės saugos signalas "Dėmesio visiems". Civilinės saugos signalas "Uragano pavojus". Civilinės saugos signalas "Potvynio pavojus" "Katastrofinis užtvindymas". Civilinės saugos signalas "Radiacinis pavojus". Civilinės saugos signalas "Cheminis pavojus". Radiacinės žvalgybos prietaisai. Cheminės žvalgybos kontrolės prietaisai. Signalizacija, viršijus nustatytus lygius (garso ir šviesos). Civilinės saugos mokymas Lietuvoje. Civilinės saugos pajėgų treniruotės, pratybos ir jų rengimo tvarka. Civilinės saugos treniruočių ir pratybų rengimo tvarka. Civilinės saugos signalai. Jonizuojančiosios spinduliuotės poveikis žmogaus organizmui. Pavojingos cheminės medžiagos, jų savybės ir klasifikacija. Jų poveikis žmogaus organizmui. Asmeninės kvėpavimo organų apsaugos priemonės, jų skirstymas; dujokaukės veikimo principas. Asmeninės odos apsaugos priemonės. Kaip apsisaugoti nuo chloro, amoniako įvykus jų išsiliejimui. Lietuvos respublikos gyventojų teisės ir pareigos civilinės saugos srityje, dalyvavimas avarijos pasekmių likvidavime. Chemiškai pavojingi objektai Lietuvoje, jų registravimas. Cheminių avarijų prevencija. Cheminių medžiagų pavojingumo lygiai. Pavojingų medžiagų žymėjimas. Pavojingo objekto pavojaus nustatymas, rizikos analize ir vertinimas saugos požiūriu. Nubraižyti slėptuvės planą-schemą. Pirminės gaisrų gesinimo priemonės ūkio subjektuose. Apsauginiai statiniai civilinės saugos sistemoje, jų paskirtis, klasifikacija, tipai vidaus erdvės ir ploto normos. Medicininės pagalbos teikimas: kraujavimo sustabdymas. Ūkio subjekto vadovo atsakomybė už civilinės saugos darbo organizavimą objektuose. Pagrindiniai reikalavimai projektuojant ir statant slėptuves. Pirmosios medicininės pagalbos suteikimas lūžus kaulams. Gamtinės kilmės jonizuojančioji spinduliuotė. Radonas, jo kilmė, savybės, leistinos normos. Saugaus darbo zonų nustatymas likviduojant avarijos pasekmes pavojingame objekte. Kokios civilinės saugos formuotės sudaromos ūkio subjektuose gelbėjimo darbams pravesti? Apsauginių statinių filtro-ventiliacinė techninė įranga. Oro poreikis vienam žmogui per parą (24 h.). Gyventojų elgesio taisyklės slėptuvėse (pagal nuostatus). Kuo skiriasi filtruojančiosios dujokaukės nuo izoliuojančiųjų. Gyventojų evakavimo tvarka įvykus avarijai Ignalinos atominėje elektrinėje (AE).
  Sauga, špera(21 puslapis)
  2006-12-03
 • Civilinė sauga (19)

  CSGS tikslai. CSGS uždaviniai. CSGS organizavimo ir veiklos principai. Ūkio subjekto vadovo pareigos CS srityje. CSGS pajėgos. Ekstremalių situacijų priežasčių rūšys. Galimos ekstremalios situacijos Lietuvoje. Pavojingi objektai Lietuvoje. Avarijų lygmenys. Stichinių reiškinių klasifikavimas. Stichiniai meteorologiniai reiškiniai. Stichiniai hidrologiniai reiškiniai. Miškų ir durpynų gaisrai. Epidemijos. Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai. Apšvitos dozės. Jonizuojančiosios spinduliuotės poveikis žmogaus organizmui. Vidinės ir išorinės apšvitos ypatumai. Civilinės saugos signalai ir veiksmai juos išgirdus. Slėptuvių tipai ir dydžiai. Pastatų apsauginės savybės. Asmeninių apsaugos priemonių (AAP) klasifikavimas. Filtruojamųjų kvėpavimo organų AAP veikimo principas ir pagrindiniai trūkumai. Specialusis švarinimas.
  Sauga, špera(7 puslapiai)
  2007-12-20
 • Civilinė sauga (3)

  Teisiniai civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos pagrindai. Lietuvos respublikos civilinės saugos ir gelbėjimo sistema (schema). Civilinė sauga užsienio šalyse (Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV), Vakarų Europa ir kt.). Ekstremalių situacijų priežastys, charakteristika pagal mastą. Ekstremalių situacijų kriterijai Lietuvoje. Civilinės saugos veiksmų ir priemonių planavimas ekstremalių situacijų atvejais. Parengties Europos Sąjungos (ES) plano turinys ūkio subjekte. Vadovavimas civilinei saugai ir gelbėjimo sistemai. Trys valdymo lygiai. Įvardinkite civilinės saugos signalus ir kas turi teisę juos paskelbti. Civilinės saugos signalas "Dėmesio visiems". Civilinės saugos signalas "Uragano pavojus". Civilinės saugos signalas "Potvynio pavojus", "Katastrofinis užtvindymas", "Radiacinis pavojus", "Cheminis pavojus". Radiacinės žvalgybos prietaisai. Cheminės žvalgybos kontrolės prietaisai. Civilinės saugos mokymas Lietuvoje (LRV 1999-05-14 Nr. 591). Civilinės saugos pajėgų treniruotės, pratybos ir jų rengimo tvarka ( pratybos organizuojamos kas 2 metai, jų trukmė 48 val; treniruotės organizuojamos kas 1 metai, jų trukmė 6 – 8 val.) (LRV 2000-20-01 nutarimas Nr.111). Civilinės saugos signalai. Jonizuojančiosios spinduliuotės poveikis žmogaus organizmui. Radiacijos dozių matavimo vienetai ir jų sudėtinės dalys: rentgenas, sivertas. Pavojingos cheminės medžiagos, jų savybės ir klasifikacija. Jų poveikis žmogaus organizmui. Asmeninės kvėpavimo organų apsaugos priemonės, jų skirstymas; dujokaukės veikimo principas. Asmeninės odos apsaugos priemonės. Kaip apsisaugoti nuo chloro, amoniako įvykus jų išsiliejimui. Lietuvos respublikos gyventojų teisės ir pareigos civilinės saugos srityje, dalyvavimas avarijos pasekmių likvidavime. Meteorologinių sąlygų stebėjimas ir vaidmuo prognozuojant radiacijos, cheminio užterštumo zonas, saugaus darbo zonų nustatymo metodika. Pirmosios medicininės pagalbos teikimas nukentėjusiems įvykio vietoje. Chemiškai pavojingi objektai Lietuvoje, jų registravimas. Cheminių avarijų prevencija. Cheminių medžiagų pavojingumo lygiai. Pavojingų medžiagų žymėjimas. Gyventojų evakavimo organizavimo pagrindiniai principai, lygiai, būdai. Nubraižyti slėptuvės planą-schemą. Pirminės gaisrų gesinimo priemonės ūkio subjektuose. Apsauginiai statiniai civilinės saugos sistemoje, jų paskirtis, klasifikacija, tipai vidaus erdvės ir ploto normos. Medicininės pagalbos teikimas: kraujavimo sustabdymas. Ūkio subjekto vadovo atsakomybė už civilinės saugos darbo organizavimą objektuose. Pagrindiniai reikalavimai projektuojant ir statant slėptuves. Pirmosios medicininės pagalbos suteikimas lūžus kaulams. Gamtinės kilmės jonizuojančioji spinduliuotė. Radonas, jo kilmė, savybės, leistinos normos. Saugaus darbo zonų nustatymas likviduojant avarijos pasekmes pavojingame objekte. Kokios civilinės saugos formuotės sudaromos ūkio subjektuose gelbėjimo darbams pravesti? Apsauginių statinių filtro-ventiliacinė techninė įranga. Oro poreikis vienam žmogui per 24h. Gyventojų elgesio taisyklės slėptuvėse (pagal nuostatus). Kuo skiriasi filtruojančiosios dujokaukės nuo izoliuojančiųjų? Gyventojų evakavimo tvarka įvykus avarijai Ignalinos Atominėje Elektrinėje (AE).
  Sauga, špera(21 puslapis)
  2005-10-14
 • Civilinė sauga (7)

  Gaisrų priežastys. Savaiminis užsidegimas. Sprogimų priežastys. Degių dujų sprogimo koncentracija. Degimo proceso esmė. Būtinos gaisrų gesinimo priemonės. Gesintuvai. Gaisro sukeliami pavojai. Evakuacija gaisro metu. Gaisrų profilaktika. Gaisrų gesinimas, būdai ir medžiagos. Priešgaisrinės saugos organizavimas. Elektros srovės pavojingumas žmogui. Apsaugos nuo elektros priemonės. Žaibo pavojingumas, apsaugos priemonės. Patalpų ir sąlygų klasifikavimas elektrosaugos požiūriu. Statinės elektros pavojingumas. Apsaugos priemonės. Staigi mirtis. Gaivinimo veiksmai ištikus staigiai mirčiai. Gaivintojų veiksmų algoritmai. Elektros trauma, žaibo smūgis. Paskendimas, uždusimas. Užspringimas. Svetimkūniai akyse. Apalpimas. Miokardo infarktas. Insultas. Šiluminis ir saulės smūgis. Nudegimas. Nušalimas, sušalimas. Apsinuodijimai. Apsinuodijimas anglies dioksidu. Apsinuodijimas anglies monoksidu. Apsinuodijimas maistu. Įkandimas ir alerginė reakcija. Žaizdos, trauminis šokas. Kraujavimas. Žaizdų tvarstymas. Krūtinės ir pilvo žaizdos. Galvos traumos. Galūnių lūžiai, imobilizavimas. Stuburo lūžimas. Darbdavių pareigos saugos ir sveikatos srityje. Potencialiai pavojingi įrenginiai. Valstybinė darbų saugos ir sveikatos kontrolė. Vidinė darbų saugos ir sveikatos kontrolė. Darbų saugos ir sveikatos socialinė partnerystė. Darbdavių ir darbuotojų mokymas, atestavimas, instruktavimas. Atsakomybės formos, pažeidus darbų sagos reikalavimus. Nelaimingi atsitikimai darbe ir jų klasifikavimas. Lengvų nelaimingų atsitikimų tyrimas. Sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų tyrimas. Traumatizmo analizės metodai ir rodikliai. Darbo ir poilsio laikas.
  Sauga, špera(8 puslapiai)
  2006-02-28
 • Civilinė sauga (9)

  Civilinė sauga. Civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos tikslas. Civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos tikslai. Galimos ekstremalios situacijos Lietuvoje. Ekstremali situacija. Lietuvoje ekstremalias situacijas gali sukelti. Civilinės saugos sistemoje naudojami ženklai. Gaisras. Jonizuojanti spinduliuotė. Cheminės medžiagos ir apsauga nuo jų. Kenksmingų medžiagų poveikis organizmui. Biologinės naikinimo medžiagos ir apsauga nuo jų. Terorizmo aktai ir kariniai bei socialiniai konfliktai. Civilinės saugos įstatymo sąvokos. Lietuvos respublikos civilinės saugos ir gelbėjimo sistema. Valstybės, savivaldybių ir kt. pareigos ekstremalių situacijų metu. Kenksmingos medžiagos. Radioaktyvumas. Biologinį gamtos užteršimą galima skirstyti. Darbuotojų kolektyvinės ir individualios apsaugos priemonės. Darbdavio pareiga. Darbo vietų ir jų įrengimo bendrieji reikalavimai. Darbuotojų instruktavimas ir mokymas Darbuotojų aprūpinimas saugos ir sveikatos priemonėmis. Darbuotojo pareigos. Darbuotojo teisės. Jaunų asmenų darbas. Motinystės sauga. Dirbančių invalidų saugos ir sveikatos garantijos. Nelaimingi atsitikimai darbe ir pakeliui.
  Sauga, špera(10 puslapių)
  2006-03-20
 • Civilinė teisė (13)

  Civilinės teisės subjektai. Fiziniai asmenys. Juridiniai asmenys ir jų rūšys. Sandorio samprata ir rūšys. Sandorio forma. Negaliojantys sandoriai. Atstovavimo samprata, subjektai ir rūšys. Įgaliojimas. Termino samprata, rūšys ir skaičiavimas. Ieškinio senaties terminai. Daiktinės teisės samprata. Daiktinių teisių objektai. Nekilnojamieji ir kilnojamieji daiktai. Nuosavybės teisės samprata. Nuosavybė teisės subjektai ir objektai. Nuosavybės teisės rūšys. Nuosavybės teisės turinys. Nuosavybės teisės atsiradimas. Bendrosios nuosavybės teisės savininko teisių apsauga ir gynimas. Prievolių teisės samprata. Prievolės samprata, rūšys ir subjektai. Prievolių vykdymas. Sutarties sampratos rūšys ir forma. Sutarties sudarymo tvarka. Civilinės atsakomybė samprata ir rūšys. Civilinės atsakomybės sąlygos.
  Civilinė teisė, špera(5 puslapiai)
  2006-02-28
 • Civilinė teisė (16)

  Civilinės teisės sąvoka ir reikšmė. Civilinės teisės reguliavimo dalykas. Civilinės teisės principai. Civilinės teisės šaltiniai. Civilinis teisnumas. Civilinis veiksnumas ir jo rūšys. Fizinio asmens gyvenamoji vieta. Pripažinimas nežinia kur esančiu ir paskelbimas mirusiu. Globa ir rūpyba. Civilinės būklės aktai. Juridinių asmenų sąvoka, požymiai ir rūšys. Juridinių asmenų įsteigimo tvarka. Juridinių asmenų reorganizacija. Juridinių asmenų likvidacija. Sandorio sąvoka ir rūšys. Sandorių forma. Sandorių negaliojimo teisinės pasekmės. Niekiniai sandoriai. Nuginčijami sandoriai. Atstovavimo sąvoka ir rūšys. Įgaliojimas ir jo rūšys. Forma ir terminas. Termino sąvoka ir rūšys. Ieškinio senaties sąvoka ir ieškinio senaties terminų rūšys. Ieškinio senaties termino sustabdymas, nutraukimas ir pasibaigimas. Daiktinės teisės sąvoka ir rūšys. Daiktų sąvoka ir rūšys. Civilinių teisių objektai. Nuosavybės teisės sąvoka ir rūšys. Nuosavybės teisės įgyvendinimo būdai. Nuosavybės teisės įgijimo ir praradimo pagrindai. Komisas. Valdymo sąvoka, jo įgijimas. Valdymo įgyvendinimas ir pasibaigimas. Servituto sąvoka ir rūšys. Uzufrukto nustatymas ir pasibaigimas. Hipotekos sąvoka ir rūšys. Įkeitimo samprata. Prievolių teisės samprata ir sistema. Prievolės samprata ir rūšys. Prievolių įvykdymo užtikrinimo būdai. Sutarties samprata ir rūšys. Sutarčių sudarymo tvarka. Civilinės sutarties turinys. Prievolių įvykdymas ir jo principai. Civilinės atsakomybės sąvoka ir rūšys. Civilinės atsakomybės formos. Civilinės atsakomybės sąlygos. Prievolių pabaigos pagrindai. Bendrosios pardavėjo pareigos ir teisės. Bendrosios pirkėjo pareigos ir teisės. Nekilnojamojo daikto pirkimo – pardavimo sutartis. Renta ir jos rūšys. Dovanojimas. Nuomos sutarties šalių teisės ir pareigos. Gyvenamosios patalpos nuoma. Panauda. Ranga. Pavedimas. Pasauga. Paskola.
  Civilinė teisė, špera(13 puslapių)
  2006-10-29
 • Civilinė teisė (2)

  Fizinių asmenų civilinio teisnumo turinys. Fizinių asmenų civilinis veiksnumas. Specifinės fizinių asmenų civilinės teisės ir jų įgyvendinimas. Juridinio asmens sąvoka. Viešieji ir privatieji asmenys. Juridinio asmens pavadinimas. Juridinio asmens dokumentuose nurodoma informacija. Juridinių asmenų turtas. Juridinio asmens buveinė. Juridinio asmens veiklos laikotarpis. Juridinio asmens steigėjai. Juridinio asmens įsteigimo momentas. Juridinio asmens registravimo pažymėjimas ir kodas. Asmenys, atsakingi už juridinio asmens dokumentų ir registro duomenų pateikimą registro tvarkytojui. Atsisakymas registruoti. Klaidų juridinių asmenų registre taisymas. Juridinių asmenų registro viešumas. Juridinių asmenų teisnumas. Licencijos išdavimas. Juridinio asmens organai. Juridinių asmenų organų kompensacija ir funkcijos.
  Civilinė teisė, špera(5 puslapiai)
  2005-10-04
 • Civilinė teisė (20)

  Civilinė teisė. Fiziniai asmenys. Specifinės fizinių asmenų civilinės teisės. Sandorių samprata ir forma. Terminai. Ieškinio senatis. Nuosavybės sąvoka ir jos įgijimo pagrindai. Paveldėjimo teisė. Santuokos sudarymas. Santuokos pabaiga. Sutuoktinių turtinės teisės. Tėvų teisės ir pareigos.
  Civilinė teisė, špera(8 puslapiai)
  2007-03-29
 • Civilinė teisė (21)

  Prievolių teisė. Prievolės samprata. Prievolių dalykas. Prievolių rūšys. Prievolių vykdymo principai (subjektai). Prievolės įvykdymo būdas. Prievolių įvykdymo užtikrinimo būdai. Prievolės įvykdymo kokybė. Sąlygos įvykdymo ar neįvykdymo terminai. Sutarčių teisė. Sutarties samprata. Sutarties principas. Sutarčių rūšys. Viešoji sutartis. Vartojimo sutarčių sąlygų ypatumai. Sutarties galia. Sutarties forma. Sutarties sudarymo tvarka. Civilinės atsakomybės pagrindai. Civilinės atsakomybės samprata ir rūšys. Neteisėti veiksmai. Priežastinis ryšys. Kaltė kaip civilinės atsakomybės sąlyga. Žala ir nuostoliai. Šalių susitarimai dėl civilinės atsakomybės netaikymo ar jos apribojimo. Civilinės atsakomybės netaikymas ir atleidimas nuo civilinės atsakomybės. Sutartinės atsakomybės atsiradimo pagrindas. Deliktinė atsakomybė. Pareiga atlyginti padarytą žalą. Atskiros sutarčių rūšys. Pirkimo-pardavimo sutarties samprata. Pirkimo-pardavimo sutarties dalykas. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo išlaidos. Pirkimo-pardavimo sutarties forma. Kaina. Išankstinis mokėjimas už daiktus. Didmeninio pirkimo-pardavimo sutarties samprata. Vertybinių popierių ir valiutos pirkimo- pardavimo sutartys. Nuomos sutarties samprata. Sutarties forma. Sutarties terminas. Neterminuotos nuomos sutarties pasekmės. Tolesnis naudojimasis daiktu pasibaigus sutarties terminui. Nuomininko pirmenybės teisė atnaujinti sutartį. Nuomininko teisių ir pareigų perleidimas ar suvaržymas. Sutarties galiojimas daikto perėjimo kitam savininkui ar nuomininko mirties atvejais. Nuomos sutarties pabaiga suėjus jos terminui. Draudimo sutarties samprata. Specialios draudimo šakos ir grupės. Draudiko pakeitimas. Pastatų, statinių ar įrenginių nuomos sutarties samprata. Lizingo (finansinės nuomos) sutarties samprata. Lizingo sutarties dalykas. Lizingo sutarties nutraukimas. Gyvenamosios patalpos nuomos sutarties samprata. Sutarties forma. Sutarties nutraukimo ir asmenų iškeldinimo tvarka. Nuomininko teisė nutraukti sutartį. Iškeldinimas iš gresiančių sugriūti gyvenamųjų namų, butų . Panaudos sutarties samprata. Panaudos davėjas. Daikto neatlygintinio naudojimo sutarties nutraukimas prieš terminą. Teisė atsisakyti daikto neatlygintinio naudojimo sutarties. Rangos sutarties samprata. Rangos sutarties dalykas. Rangos sutarties nutraukimo iki darbų rezultato perdavimo ir priėmimo teisinės pasekmės. Pavedimo sutarties samprata. Bendrosios vežimo nuostatos. Krovinio vežimo sutartis. Vežimų organizavimo sutartys. Krovinių ekspedijavimo ir krovinių ekspedicijos sutarties samprata. Krovinių ekspedicijos sutarties forma. Vienašalis sutarties nutraukimas. Paskolos sutarties samprata. Paskolos sutarties forma. Palūkanos. Skolos pakeitimas (novacija) paskolos prievole. Paveldėjimo teisė. Paveldėjimo samprata. Paveldėjimo pagrindai. Palikimo atsiradimas. Palikimo atsiradimo vieta. Asmenys, galintys būti įpėdiniais. Įpėdinių pagal įstatymą eilės. Paveldėjimas atstovavimo teise. Sutuoktinių paveldėjimo teisė. Namų apstatymo ir apyvokos reikmenų paveldėjimas. Paveldėjimas pagal testamentą. Testamentinis veiksnumas. Testamento ar jo dalių negaliojimas. Testamento nuginčijimas. Testamento sudarymo sąlygos. Testamentų rūšys. Oficialieji testamentai. Palikimo priėmimas. Palikimo priėmimas, faktiškai pradėjus turtą valdyti. Palikimo atsisakymas. Šeimos teisė. Santuokos samprata. Šeimos teisės šaltiniai. Šeimos santykių principai. Šeimos santykių teisinio reglamentavimo principai. Santuokos sudarymo sąlygos. Santuokos savanoriškumas. Santuokinis amžius. Veiksnumas. Draudimas pažeisti monogamijos principą. Draudimas tuoktis artimiesiems giminaičiams. Santuokos sudarymas. Prašymas įregistruoti santuoką. Santuokos įrodymas. Santuokos sudarymas bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka. Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytų santuokų oficiali apskaita. Asmeniniai ir turtiniai sutuoktinių santykiai. Sutuoktinių lygiateisiškumas. Sutuoktinių pareiga vienas kitą remti. Šeimos santykių sukūrimas. Sutuoktinių pareigos vaikams. Sutuoktinių teisės ir pareigos namų ūkyje. Sutuoktinių teisės ir pareigos į gyvenamąją patalpą, esančią šeimos turtu. Santuokos pripažinimo negaliojančia pagrindai ir tvarka. Santuokos nutraukimo sąlygos. Prašymas nutraukti santuoką. Santuokos nutraukimo tvarka. Sutuoktinių taikinimas. Santuokos nutraukimas vieno sutuoktinio prašymu. Santuokos nutraukimo sąlygos. Prašymo turinys. Klausimai, kuriuos teismas išsprendžia nutraukdamas santuoką. Santuokos nutraukimas dėl sutuoktinio kaltės. Santuokos nutraukimo sąlygos. Santuokos nutraukimo momentas. Nepilnamečių vaikų turto tvarkymas. Tėvų pareigos tvarkant nepilnamečių vaikų turtą.
  Civilinė teisė, špera(21 puslapis)
  2007-03-29
 • Civilinė teisė (3)

  Civilinės teisės reguliavimo dalykas. Civilinio teisinio reguliavimo metodas. Civilinės teisės funkcijos. Civilinės teisės principai. Civilinės teisės šaltiniai. Civilinės teisės įstatymų galiojimas laiko, erdvės ir asmenų atžvilgiu. Civilinės teisės santykių sąvoka. Civilinės teisės santykio turinys bei formos. Civilinio teisinio santykio subjektai. Civilinės teisės santykio objektas. Civilinių teisinių santykių rūšys. Civilinių teisinių santykių atsiradimas, pasibaigimas, pasikeitimas. Juridiniai faktai – veiksmai. Sandorių sąvoka. Sandorių klasifikacija. Sandorio forma. Sandorių negaliojimas. Niekiniai sandoriai. Nuginčijami sandoriai. Sandorių negaliojimo pasekmės. Fiziniai asmenys kaip civilinės teisės subjektai. Valstybė – civilinės teisės subjektas. Atstovavimo sąvoka, požymiai. Atstovavimo rūšys. Įgaliojimo sąvoka. formos. Komercinis atstovavimas. Prokūra. Terminai, jų rūšys. Terminų nustatymas ir skaičiavimas. Ieškinio senaties sąvoka, nustatymo priežastys. Ieškinio senaties terminų sustabdymas, nutraukimas ir atnaujinimas. Civilinės teisės turinio galimybės. Civilinės teisės atsiradimo pagrindai. Civilinės teisės gynimas. Teismas ir savigyna. Valdymas, naudojimas ir disponavimas. Nuosavybės teisės turinio galimybės. Viešoji nuosavybė. Privatinės nuosavybės teisė – bendroji, dalinė ir jungtinė. Savininko teisių apsauga ir nuosavybės teisių gynimas. Daikto sulaikymas. Daiktų, daiktinių teisių ir juridinių faktų registravimas. Prievolių teisė ir prievolė. Prievolių atsiradimo pagrindai ir rūšys. Asmenų pasikeitimas prievolėje. Reikalavimo perleidimas ir skolos perkėlimas.
  Civilinė teisė, špera(21 puslapis)
  2005-10-22
 • Civilinė teisė (30)

  Kas yra Civilinės teisės objektas? Kokie yra Civilinės teisės santykiai, su kuo jie susiję? Kas yra sandoris? Kokios yra sandorių rūšys? Kokie yra sandoriai nuo jų sudarymo momento? Sandorių sudarymo formos. Paaiškinti kiekvieną iš jų. Kokie yra negaliojantys sandoriai? Paaiškinti civilinį teisnumą. Paaiškinti civilinį veiksnumą. Kada gali būti apribojamas veiksnumas? Kas gali jį apriboti? Kada gali būti nutraukiamas veiksnumas? Kas gali jį nutraukti? Paskelbimas nežinia kur esančiu. Paskelbimas mirusiu. Kas yra terminas? Kokios yra termino rūšys? Kas gali nustatyti terminą? Kada terminas įsigalioja? Kas yra ieškinio senatis? Kokie yra ieškinio terminai?
  Civilinė teisė, špera(4 puslapiai)
  2008-01-25
Puslapyje rodyti po