Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Šperos

Šperos (2046 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Žmonių sauga (9)

  Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyminis reglamentavimas. Darbų saugos reikšmė ir uždaviniai. Teisiniai saugos dokumentai. Darbdavių ir darbuotojų pareigos darbų saugos srityje. Potencialiai pavojingi įrenginiai ir pavojingi darbai. Pavojingų darbų atlikimas. Darbų saugos kontrolė. Darbdavių ir darbuotojų mokymas, instruktavimas, atestavimas. Atsakomybės formos pažeidus darbų saugos reikalavimus. Nelaimingi atsitikimai ir profesinės ligos. Nelaimingi atsitikimai darbe, jų klasifikacija. Lengvų, sunkių ir mirtinų atsitikimų tyrimas. Traumatizmo analizės metodai ir koeficientai. Darbo higiena. Gamybinės aplinkos meteorologinės sąlygos. Mikroklimato parametrai ir jų įtaka žmogaus organizmui, mikroklimato parametrų normavimas ir gerinimas. Gamybinės dulkes: dulkių savybės ir normavimas, dulkėtumo mažinimo principai. Kenksmingos medžiagos: kenksmingų medžiagų charakteristikos, kenksmingų medžiagų poveikis žmogaus organizmui ir kenksmingas darbas su medžiagomis. Darbo vietų apšvietimas (apšvietos samprata, apšvietos būdai ir sistemos, apšvietimo matavimas ir normalizavimas). Gamybinis triukšmas ir jo įtaka žmogui: triukšmo charakteristikos, triukšmo poveikis žmogui, normavimas ir triukšmo mažinimo būdai. Gamybiniai virpesiai (virpesių charakteristika, poveikis žmogui, virpesių matavimas ir normavimas, virpesių mažinimo būdai).
  Sauga, špera(10 puslapių)
  2006-11-27
 • Žmonių sauga ir ergonomika (2)

  Darbų saugos reikšmė ir uždaviniai. Darbų sauga. Teisiniai darbų saugos dokumentai. Darbdavių ir darbuotojų pareigos darbų saugos ir sveikatos srityje. Darbdavių ir darbuotojų pareigos darbų saugos ir sveikatos srityje. Potencialiai pavojingi įrenginiai ir darbai. Pavojingų darbų atlikimas. Darbų saugos ir sveikatos kontrolės. Darbdavių ir darbuotojų mokymas, atestavimas ir instruktavimas. Gamybinės aplinkos meteorologinės sąlygos. Higienos normos. Gamybinės dulkės. Kenksmingos cheminės medžiagos. Darbo vietų apšvietimas. Triukšmas ir jo įtaka žmogui. Triukšmo mažinimo būdai. Gamybiniai virpesiai. Virpesių normavimas ir mažinimo būdai. Jonizuojančioji spinduliuotė. Elektromagnetinė spinduliuotė.
  Sauga, špera(13 puslapių)
  2006-12-05
 • Žodžių daryba

  Morfemines ir darybos analizės santykis. Darybinės analizės tikslas. Morfeminė analizė. Sinchroninė ir diachroninė daryba. Darybos opozicija. Semantinis ir formalus pamatavimas. Darybos reikšmė. Derivaciniai ryšiai. Darybos rūšys. Žodžių darybos būdai. Darybos morfonologiniai reiškiniai.
  Kalbų studijos, špera(4 puslapiai)
  2006-03-09
 • Žodžių daryba (2)

  Morfeminės ir darybos analizės santykis. Sinchroninė ir diachroninė žodžių daryba. Darybos opozicija. Semantinis ir formalus pamatavimas. Darybos analizės vienetai, principas; pagrindinės sąvokos. Darybos reikšmė, jos santykis su leksine reikšme Derivaciniai ryšiai (darybos reikšmės rūšys). Darybos būdai. Vardažodiniai daiktavardžiai: darybos reikšmės ir jų pagrindu susiformavusios darybos kategorijos. Darybos morfonologiniai reiškiniai: kamieno trumpėjimas, morfemų sankloda, morfologinės kaitos. Veiksmažodiniai daiktavardžiai: darybos reikšmės ir jų pagrindu susiformavusios darybos kategorijos. Priesaginių daiktavardžių vartojimo klaidos. Priesaginė ir galūninė būdvardžių daryba. Priešdėliniai ir sudurtiniai būdvardžiai. Priešdėlinės darybos veiksmažodžiai. Priešdėlių vartojimo klaidos.
  Kalbų studijos, špera(6 puslapiai)
  2008-11-27
 • Žurnalistikos žanrai

  Žinutė, ataskaita, reportažas, interviu, korespondencija, esė, straipsnis, komentaras, apžvalga, recenzija, publicistinis laiškas, apybraiža, feljetonas, pamfletas, epigrama.
  Žiniasklaida, špera(4 puslapiai)
  2005-04-24
 • Языкознание

  Klabotyra (rusų kalba). Языкознание. Сущность и функции языка. Связь языкознания с другими науками. Происхождение языка. Гумбольдт. Развитие языков и диалектов. Дивергенция (распад единого языка), конвергенция (сближение языков). Субстракты и суперстракты. Закономерности исторического развития языков. Алфавиты. Славянский алфавит(Кирилица). Орфография.
  Kalbų studijos, špera(6 puslapiai)
  2006-10-30
Puslapyje rodyti po