Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Šperos

Šperos (2046 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Viešasis ir mokslinis kalbėjimas

  Kas yra viešoji kalba ir kuo ji skiriasi nuo neviešojo kalbėjimo? Kokios yra viešojo ir neviešojo kalbėjimo funkcijos? Pagrindiniai viešųjų kalbų tipai? pvz. Bruožai. Ką reikėtų išsiaiškinti rengiant viešosios kalbos turinį? Pagrindiniai viešos kalbos komponavimo principai. Pagrindinės viešos kalbos teksto dalys. Pasirengimo kalbai formos. Kalbų sakymo būdai. Ekstralingvistiniai kalbos elementai. Įtaka kalbai. Viešojo dialogo rūšys. Skirtumai tarp viešojo dialogo ir monologinės kalbos. Mokslo kalbos požymiai. Kokios mokslo šakos tiria terminų darybą ir tvarkybą? Išvardyti žodžių, kurie tam tikroje mokslinėje srityje ir kaip terminuoti Ir kaip neterminuoti bendrinės kalbos žodžiai. Profesionalizmas ir žargonizmas. Kokios mokslo sritys pasižymi nelietuviškų terminų gausa? Kokia kalbos dalis dažniausiai vartojama sudarant lietuvių kalbos terminus? Kokia sudėtingų terminų žodžių tvarka būdinga lietuvių kalbai? Būdingiausios terminų darybos ir rašybos klaidos. Kaip suprantamas terminų tikslumas, sistemiškumas, stilistinis neutralumas? Pagrindiniai būdai, sudarant naujus terminus. Pagrindiniai terminų tvarkymo būdai. Kas yra terminų bankai, kaip sudaromi, kam skirti. Pagrindiniai terminų norminimo principai. Svarbiausias teksto struktūros vienetai. Teksto kūrimo būdai. Įvado turinys. Išvadų turinys. Papildomos rašomų darbų dalys. Pastabos. Citavimo ir perpasakojimo skirtumai. Rašto darbo turinio kokybės kriterijai. Rašto darbų žanrai.
  Mokslinė metodologija, špera(6 puslapiai)
  2009-02-13
 • Viešoji politika (4)

  Viešosios politikos dalyko tikslas, uždaviniai, struktūra. Keturios vyriausybių veiklos sritys. Viešasis sektorius. Materialinių vertybių paskirstymas. Viešosios politikos elementai. Pasiskirstymo problema. Viešosios politikos analizė. Politikos analizės raida. M. Friedmanas nurodo 2 rinkos trūkumus. Valstybės kišimosi į rinkos tvarką raida. Deskriptyvūs ir preskriptyvūs analizės aspektai. Deskriptyvus aiškinimas. Politikos analizės rūšys (tipai). Politikos determinančių analizė. Politikos turinio analizė. Informacija politikai. Analizės ribos. Analizės modeliai. Politinės galios išsidėstymas visuomenėje. 6 koncepcijos ir jų variantai. Pliuralistinė teorija. Pliuralizmas telkia. Marksistinė teorija. Korporatistinė teorija. Viešosios politikos dalyviai. IG įtakos šaltiniai. Politikų galios šaltiniai. Politikų ir biurokratų sąveikos modeliai. Viešosios politikos formavimo veiksniai. Politikos formavimo determinuotumas. Istorinės ir geografinės sąlygos. Socialinė ir ekonominė sankloda. Masių politinė elgsena. Valdymo institucijos. Elito elgsena. Darbotvarkės sudarymas Darbotvarkės sudarymo iniciatoriai ir dirgikliai. Problemos patekimo į darbotvarkę sąlygos. Problemų slopinimo strategijos. Sisteminė darbotvarkė. Institucinė darbotvarkė: senieji ir naujieji klausimai. Politikos įgyvendinimas. Politikos vertinimas. Politikos analizės rūšys. Politinio proceso analizė. Analizė politiniame procese. Metaananalizė. Viešasis interesas. Darbotvarkės sudarymo iniciatoriai, dirgikliai. Problemos pateikimo darbotvarkėn sąlygos. Problemų slopinimo strategijos. Sisteminė darbotvarkė. Institucinė darbotvarkė. Elitistinė teorija. Pliuralistinė teorija. Pliuralizmas telkia. Marksistinė teorija. Korporatistinė teorija. Politikai: politinių preferacijų formavimas ir interesų derinimas. Biurokratai. Vyriausybė.
  Politologija, špera(22 puslapiai)
  2007-05-02
 • Viešųjų institucijų administravimas

  Lietuvos Respublikos (LR) prezidentūra. Lietuvos Respublikos (LR) prezidentas. Reikalavimai pretendentams. Prezidento kanceliarija. Prezidento kanceliariją sudaro. Pats respublikos prezidentas sprendžia dėl. Prezidento funkcijos. Prezidentas skiria ir atleidžia. Prezidento valstybinis aprūpinimas. Išėjus iš valstybės tarnybos prezidentui. Lietuvos Respublikos (LR) vyriausybės ir jos institucijų struktūra, darbo organizavimas. Susiklosčiusių teisės tradicijų įtaka vyriausybės formavimui. Vyriausybės modeliai. Vyriausybės formavimo priklausomybė nuo valdymo formos. Ministras "be portfelio". Vyriausybės veiklos principai. Principai, pagal kuriuos vertinami įstatymų leidėjų ir vykdomosios valdžios santykiai. Bendrosios vyriausybės funkcijos. Vyriausybės įgaliojimai. Vyriausybės atsistatydinimo atvejai. Vyriausybės programa . Ministro pirmininko funkcijos. Ministras. Ministro funkcijos. Vyriausybės kanceliarija. Vyriausybės kancleris. Vyriausybės darbo organizavimas. Vyriausybės įstaigos. Vyriausybei atskaitingos valstybės institucijos ir įstaigos. Ministerijų struktūra, veiklos reglamentavimas ir darbo organizavimas. Pagrindinės ministerijų funkcijos. Ministro įgaliojimai. Viceministras. Ministerijos valstybės sekretorius. Ministerijos sekretoriai. Ministerijos kolegija. Žemės ūkio ministerija. Žemės ūkio ministerijai tiesiogiai pavaldūs. Kolegija. Viceministras. Nacionalinė mokėjimo agentūra. Apskričių veiklos reglamentavimas ir darbo organizavimas. Apskrities valdymo institucijų uždaviniai. Apskrities viršininkas. Apskrities viršininko administracija. Apskrities administracijos kompetencijos sritys. Žemėtvarkos ir žemės ūkio srityje. Apskrities viršininko įgaliojimai administravimo srityje. Tipinė apskrities viršininko administracijos struktūra. Apskrities viršininko politinio pasitikėjimo aplinkos sudėtis. Regiono plėtros taryba. Regiono plėtros tarybos funkcijos. Savivaldos institucijų veiklos reglamentavimas ir darbo organizavimas. Vietos savivaldos samprata. Savivaldos įgyvendinimo savivaldos. Valstybės valdymo formos. Vietos savivaldos pagrindų įstatyme buvo nustatytos šios pagrindinės nuostatos. Pagal Lietuvos respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymą. Savivaldybės taryba. Tarybos funkcijos. Savivaldybės meras. Savivaldybės administracija. Savivaldybės administracijos direktorius. Seniūnija. Tiesioginiai merų rinkimai - privalumai. Tiesioginiai merų rinkimai - trūkumai. Pagal sprendimu priėmimo laisvę savivaldybių funkcijos skirstomos. Pagal veiklos pobūdį savivaldybių funkcijos skirstomos. Savivaldybės kontrolės institucija. Pagrindinės vietos savivaldos sistemos. Statutinių įstaigų administravimas. Konsulinių įstaigų administravimas.
  Viešasis administravimas, špera(15 puslapių)
  2007-02-05
 • Viešųjų paslaugų vadyba (2)

  Paslaugų esmė. Paslaugų teorijos raida ir plėtros etapai. Paslaugų apibrėžimai ir savybės. Paslaugų paketas. Paslaugų klasifikavimas bei jų kriterijai. Paslaugų grupės pagal jų rezultato pobūdį. Paslaugų kokybė. Vartotojas – pagrindinis paslaugų kokybės vertintojas. Viešoji paslauga. Viešųjų paslaugų apmokėjimas. Viešųjų paslaugų organizavimas ir teikimas. Viešųjų paslaugų teikimo administravimas. Viešųjų paslaugų grupės. Viešųjų paslaugų srities mechanizmai. Viešųjų paslaugų privatizavimas. Viešojo administravimo sistema ir jos apibrėžimas. Viešojo administravimo subjektas. Pagrindiniai viešojo administravimo principai. Viešojo administravimo įstatymo tikslas ir paskirtis.
  Vadyba, špera(5 puslapiai)
  2010-06-10
 • Vietiniai kompiuterių tinklai

  Glausta tinklų vystymosi istorija. ARPANET ir INTERNET. Priešistorė. Tinklo vystymasis. INTERNET. Prielaidos kompiuterių tinklų atsiradimui. Kompiuterių tinklas. Prielaidos kompiuterių tinklams atsirasti. Pagal naudojimo paskirtį kompiuterių tinklas gali būti. Pagal naudojimo pobūdį kompiuterių tinklas gali būti. Pagal architektūrinį išsidėstymą kompiuterių tinklas gali būti. Skaičiavimo paskirstytos sistemos – kompiuterių tinklų prototipas. Daugiaterminalės sistemos - tinklų prototipas. Pirmosios vietinių tinklų technologijos. Ethernet. Tinklų operacinės sistemos ir jų evoliucija. Kompiuterio ir periferinio ryšio sąsaja ir jos modelis. Dviejų kompiuterių sąsaja ir jos modelis. Kompiuterio ir serverio sąsaja ir jos modelis. Apibendrintas komutacijos uždavinys. Informaciniai srautai ir maršrutai. Komutatoriai ir komutaciniai tinklai. Multipleksavimas ir demultipleksavimas komutatoriuose. Paskirstyta duomenų perdavimo aplinka. Sudėtiniai komutaciniai kanalai. Laikų skaičiavimas sudėtiniame kanale. Paketų komutacija. Srautų pulsacijų išlyginimas. Komutacijos būdų palyginimas. Statinė ir dinaminė komutacija. Vėlinimo laikų kanalų ir paketų komutacijai skaičiavimas. ETHERNET technologija glaustai. Svarbiausios charakteristikos. Kadro formatas. Kadro laukai. Datagraminis duomenų perdavimas. Virtualieji kanalai paketų komutacijos tinkluose. Fizinė tinklų struktūrizacija. Loginė tinklų struktūrizacija. Tinklų kompiuterio daugiasluoksnis modelis. Kompiuterių funkcijos tinkluose. Vieno rango tinklai. Tinklai su išskirtu serveriu. Mišrieji tinklai. Telekomunikaciniai tinklai. Tinklų infrastruktūra, paslaugos ir paslaugų tiekėjai. Atviros sistemos sąvoka. Tinklų standartizacija. Reikalavimai tinklams ir jų parametrai. Tinklų etaloniniai modeliai. OSI modelis. Lygių aprašymas. Tinklų etaloniniai modeliai. DoD modelis. Tinklų etaloniniai modeliai. Apibendrintas 5 lygmenų ir CISCO modeliai. Fizinė aplinka. Tinklų etaloniniai modeliai. TCP/IP modelis. ATM etaloninis modelis. ATM bazinis modelis. Įvairių etaloninių modelių paketų struktūros. Įvairių etaloninių modelių protokolai ir jų stekai. Fizinis. Kanalinis. Tinklinis. Transportinis. Sesijinis. Vaizdavimo. Taikomasis. Prievadai (ports) ir programiniai prievadai (sockets). Prievadai. Nuoseklieji prievadaI. Lygiagretieji prievadai. Fizinė perdavimo aplinka ir jos klasifikacija. Koaksialiniai kabeliai ir jų parametrai. Vytos poros kabeliai ir jų parametrai. Optiniai kabeliai ir jų parametrai. Belaidės perdavimo aplinkos. Fizinės aplinkos pralaidumas. Naikvisto ir Šenono prielaidos.
  Kompiuteriai, špera(28 puslapiai)
  2007-06-06
 • Vilniaus Universiteto (VU) istorija

  Universiteto įkūrimas. Ankstyvoji universiteto raida. Senojo universiteto suklestėjimas. Universiteto biblioteka ir spaustuvė. Universiteto nuosmukis ir bandymai persitvarkyti. LDK (Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės) vyriausioji mokykla. Edukacinė komisija. Martynas Počobutas. Imperatoriškasis Vilniaus universitetas (1803-1832). VU (Vilniaus Universiteto) palikimas ir atkūrimo projektai. Vilniaus Romos katalikų dvasinė akademija: Lenkiškasis Stepono Batoro universitetas Vilniuje. Vytauto Didžiojo Universitetas Kaune (Lietuvos universitetas). Vilniaus Vastybinis universitetas (1944-1955). Vilniaus Valstybinis Vinco Kapsuko universitetas (1955-1990).
  Lietuvos istorija, špera(9 puslapiai)
  2009-11-20
 • Vyrai kandidatai rinkimuose į Telšių, Ukmergės, Utenos, Varėnos ir Vilkaviškio rajonų savivaldybių tarybas 2002 metais

  Įvadas. Lietuvos Respublikos (LR) savivaldybių tarybų rinkimai. Savivaldybių tarybos kompetencija. Vyrai kandidatai rinkimuose į 2002 metų Savivaldybių tarybas - analizė. Išvados.
  Viešasis administravimas, špera(9 puslapiai)
  2007-01-18
 • Visuomenės sveikata (4)

  Visuomenės sveikata. Visuomenės sveikatos vertinimo rodikliai. Visuomenės sveikatos informacinė sistema. Visuomenės sveikatos sudėtinės dalys. Aplinkos sveikata. Fizinė aplinka. Sveikos mitybos užtikrinimas. Ligų ir traumų profilaktika. Elgsena ir gyvensena. Gyvenimo kokybė. Visuomenės sveikatos stiprinimas ir palaikymas. Visuomenės sveikatos stiprinimo kryptys. Visuomenės sveikatos mokymas. Visuomenės sveikatos priežiūros sistemos struktūra. Lietuvos Respublikos (LR) Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas. Individo sveikata: sveikatos apibrėžimų kategorijos. Biopsichosocialinės sveikatos samprata. Holistinis požiūris į sveikatą. Pagrindinės sveikatos sąvokos (dimensijos). Sveikatos salutogenezinė teorija. Sveikatą veikiantys veiksniai ir sveikatos ištekliai. Bendruomenės sveikata: apibrėžimas, klasifikacija, apibūdinimas. Bendruomenės klasifikacija ir socialinės grupės. Bendruomenės sveikatos priežiūra: apibūdinimas, tikslai, sudėtinės dalys, įtakojantys veiksniai. Bendruomenės sveikatos priežiūros įstaigos ir paslaugos. Bendruomenės sveikatos priežiūros sritys. Šiuolaikinė slaugos samprata: slaugos apibrėžimas ir slaugos paslaugų apibūdinimas, slaugos veiklos objektas ir klasifikacija. Slaugos studijos ir slaugytojo pareigybė bei specializacija. Slaugos reformos strategija. Bendrosios slaugytojo funkcijos. Bendruomenės slaugos apibrėžimas ir samprata, pagrindiniai bendruomenės slaugos filosofiniai teiginiai. Šiuolaikinės slaugos pagrindiniai principai. Globotinių gyvybinių veiklų samprata. Sveikatos priežiūros etika. Globotinio saugumo įvertinimas ir saugios aplinkos priežiūra. Globotinio funkcinės būklės įvertinimas. Bendravimas su globotiniais. Pagyvenusių žmonių priežiūra bendruomenėje. Socialinės paslaugos sveikatos priežiūros sistemoje. Socialinės paslaugos sveikatos priežiūros sistemoje.
  Socialinis darbas, špera(18 puslapių)
  2007-02-21
 • Visuotinė kokybė (3)

  ISO 9000 kokybės vadybos principai. Visuotinės kokybės vadybos samprata. ISO 9000 taikymas Lietuvoje. ISO – 9001-9004- kokybės užtikrinimo modeliai. ISO 14000 serija. ISO 9000 serija. Lietuvos nacionalinė kokybės programa. Lietuvos standartizacijos departamentas. ISO 9000 ir ISO 14000 sistemų sertifikavimas. Kokybės politika. Lietuvos nacionaline kokybes programa. Europos kokybes politika. Penki VKV principai. Dešimt vadybos priemonių. Lietuvos nacionalinė kokybės programa. ISO 9000 ir 14000 serijos standartų skiriamieji požymiai. Įvertinti parduotuvės paslaugų kokybę pagal 5 balų skalę atsižvelgdami į vertinimo kriterijus. Kokie kriterijai reikšmingiausi?
  Kokybės vadyba, špera(9 puslapiai)
  2006-12-30
 • Visuotinė literatūra

  Biblija – viduramžių literatūros šaltinis: struktūra ir genezė, viduramžių epochos ir literatūros charakteristika, literatūros šaltiniai, periodizacija, individualumo ir visuomeniškumo santykis ankstyvųjų ir brandžiųjų viduramžių kultūroje, ankstyvųjų ir vėlyvųjų viduramžių liaudies epas: jo mitologiškumas ir istoriškumas, oral poetry tradicijos, seksualumo samprata ir meilės raiškos formos viduramžiais ir renesanso epochoje, viduramžių religingumo ypatybės, jo kaita, riterių romanų charakteristika: Tristano ir Izoldos mitas ir romanas, sielos ir kūno dilema viduramžiais, viduramžių santykis su mirtimi: darbas ir šventė, komunikacijos formų slinktys ir jų reikšmė raštijos kultūrai (viduramžiai ir naujieji laikai, gamtos ir žmogaus santykis viduramžių kultūroje, Dantės gyvenimo ir kūrybos apžvalga, Dantės "dieviškosios komedijos" šaltiniai, žanras, kompozicija, eilėdara, simbolika, idėjinė poemos prasmė, renesanso epocha ir literatūra, humanizmo samprata, Bokačio kūryba: "Dekamerono" šaltiniai, žanriniai ir kompoziciniai ypatumai, novelių tematika, Roterdamiečio humanististinė veikla ir kūryba: "Pagiriamojo žodžio kvailybei" satyra, Rablė "Gargantiua ir Pantagriuelis" problematika, žanriniai ypatumai ir humanizmas, Servantesas "Don Kichotas": romano struktūra, žanro problema, pagrindiniai "Don Kichoto" veikėjų paveikslai, jų filosofinė, socialinė prasmė, donkichotiškumas, Šekspyro gyvenimas ir kūryba, Šekspyro tragedijos: "Hamleto" šaltiniai, problematika, kompozicija, "Hamleto" paveikslas (hamletizmas), prancūzų klasicizmas: Boilio "Poezijos menas", Kornelijus ir Racinas – klasikinės tragedijos kūrėjai, švietimo epochos idėjiniai estetiniai ypatumai, Danieliaus Defo romano "Robinzonas Kruzas" vertė ir reikšmė, Didro estetinės pažiūros, švietimo idėjų atspindžiai apysakoje "Vienuolė", Ruso pedagoginės pažiūros, "Išpažintis" – biografinis romanas.
  Visuotinė literatūra, špera(8 puslapiai)
  2005-02-24
 • Visuotinė literatūra (2)

  Viduramžiu epochos literatūra, klasikinė 13-14 amžių literatūra, Vėlyvųjų viduramžių herojinis epas, Riterinė literatūra, Kurtuazijos samprata, Kurtuazine poezija, Riterių romanai, Miestelėnų literatūra, Religinė didaktinė literatūra, Dantės Aligjerio gyvenimas ir kūryba, Renesanso epochos ir literatūra, Italų ankstyvasis renesansas, Dž. Bokačio kūryba, Humanizmas Vokietijoje ir Nyderlanduose, Reformacija, V. Šekspyro sonetai, Ispanų renesansas, Švietimo epochos ir literatūra, J. V. Getės "Faustas".
  Visuotinė literatūra, špera(16 puslapių)
  2005-04-12
 • Visuotinė literatūra (3)

  Antika: žymiausi atstovai ir literatūra. Viduramžiai: menas, riterinis romanas. Renesansas. Humanizmas. Klasicizmas. Šviečiamasis amžius.
  Visuotinė literatūra, špera(9 puslapiai)
  2005-05-27
 • Visuotinė literatūra (6)

  Prigimties teisių ginimas Bokačio "Dekamerone". Italų renesanso raida. Renesansas Vakarų Europoje. F. Rablė renesansas Prancūzijoje. Humanistinės idėjos. Humanistinio ugdymo tema. Servantesas. Situacijų dviprasmiškumas. Riterystės ir humanizmo programos Don Kichote. V. Šekspyro "Hamletas".
  Visuotinė literatūra, špera(7 puslapiai)
  2006-03-31
 • Visuotinės kokybės vadyba (12)

  Visuotinės kokybės vadybos esmė. Kokia yra darniosios plėtros koncepcijos reikšmė versle? Kokiais požiūriais vertiname kokybę? Kaip jūs suprantate visuotinės kokybės esmę? Išvardinkite visuotinės kokybės vadybos sudedamąsias dalis. Ar reikia gerinti labai gerai veikiančios įmonės veiklą? Kurie F. Tayloro mokslinės vadybos teiginiai laikytini visuotinės kokybės vadybos (VKV) užuomazgomis, o kurie neigiamai veikia kokybę? Koks F.ir L. Gilbrethų indėlis į darbo kokybės gerinimą? Kokius žinote teigiamus ir neigiamus visuotinės kokybės vadybos (VKV) H. Fordo požiūriu gamybos vadybos sistemos veiksnius? Koks Ganto indėlis į kokybės vadybą? Kurias Fayolio vadybos nuostatas aptinkame visuotinės kokybės vadyboje (VKV)? Kuri klasikinės vadybos mokyklos atstovė pagrindė komandinio darbo naudą? Ar galima aptikti visuotinės kokybės vadybos (VKV) užuomazgų M. Weberio vadybos principuose? Apibūdinkite elgsenos (biheivioristinės) vadybos mokyklos vaidmenį kelyje į visuotinę kokybės vadybą (VKV). Koks vadybos matematizavimo mokyklos santykis su visuotinės kokybės vadyba? Išryškinkite moderniausių vadybos koncepcijų (sisteminio požiūrio, situacinio požiūrio, dinamiškų santykių požiūrio) sąsajas su visuotine kokybės vadyba (VKV). Kuo skiriasi organizacijų perprojektavimas nuo visuotinės kokybės vadybos (VKV)? Kaip nustatyti ar organizacija vadovaujasi visuotinės kokybės vadybos (VKV) metodologija? Kokybės vadybos evoliucija. Kokį vaidmenį vaidino kokybės siekimas kintant civilizacijoms? Ar buvo siekiama kokybės pirmykštėje bendruomeninėje santvarkoje? Kada organizaciniu požiūriu buvo lengviau pasiekti gerą kokybę-pirmykštėje bendruomeninėje visuomenėje ar šiuo metu? Kokių šiuolaikinių kokybės vadybos metodų randame senovės Kinijoje? Ką davė žmonijai pramonės revoliucija darbo našumo ir kokybės požiūriu? Kuo vertingas ir kuo žalingas aukštas darbo pasidalijimo lygis? Pateikite pvz. apie teigiamą kokybės vadybos poveikį šalių ekonomikos raidai. Kaip pasikeičia valstybių valdymo institucijų veikla, įgyvendinus visuotinės kokybės vadybą (VKV)? Kokią kitų šalių patirtį įgyvendinant kokybės vadybą švietimo sistemoje reikėtų pritaikyti Lietuvoje? Koks produktų kokybės lygis Europos Sąjungoje (ES), palyginti su kitų žemynų šalimis? Kokios žymiausios kokybės vadybos propagavimo organizacijos Europos Sąjungoje (ES)? Kas yra Europos Sąjungos (ES) kokybės platforma? Kokia yra Europos kokybės vadybos fondo misija? Kokios yra Europos kokybės vadybos fondo veiklos kryptys? Kokia yra Europos kokybės organizacijos misija ir veiklos kryptys? Kokiomis idėjomis pagrįsta Europos kokybės vizija? Kokiomis aplinkybėmis atsirado tikslios kokybės kontrolės būtinybė? Kada kokybės kontrolė priartėjo prie kokybės valdymo? Kas tai paskatino? Kuo pasižymi statistiniai kokybės valdymo metodai? Kokie pagrindiniai E. Demingo kokybės vadybos principai? Koks K. Ishikawos indėlis į kokybės vadybos plėtrą? Kuo skiriasi Jurano metodologija nuo Demingo? Kuo žymus Sh. Shingo? Kurioje produkto gyvavimo ciklo dalyje kokybės vadybos klausimus sprendė G. Taguchi? Pagrindiniai kokybės laidavimo būdai. Patikimumo inžinerijos esmė. Bedefektės gamybos bruožai. Koks P. Crosby idėjų ryšys su ekonomika? Kuo svarbios J. Haringtono rekomendacijos? Kokią įtaką kokybės vadyba turės XXI amžiuje? Kokie pagrindiniai kokybės vadybos raidos bruožai XXI amžiuje? Visuotinės vadybos vaidmuo strateginiame planavime. Kurios vadovavimo rūšys geriausiai tinka visuotinės kokybės vadyboje? Kas yra lyderis? Kada juo tampama? Kokiais būdais vadovai turėtų puoselėti kokybę? Suformuluokite fakulteto, kuriame studijuojame, misiją. Suformuluokite fakulteto, kuriame studijuojate, viziją. Kas yra politika ir principai, kuriais vadovaujantis plėtojamas verslas? Kaip verslo politiką paskleisti visiems padaliniams ir atskiram asmeniui? Kodėl verslo strateginis planavimas ir strateginis kokybės planavimas privalo būti sinonimai? Kokius žinote organizacijos kokybės strateginių siekių lygmenis? Proceso planavimas ir objekto apibūdinimas. Vidinės informacijos rinkimas ir analizė. Išorinės informacijos rinkimas ir analizė. Objekto veiklos tobulinimas. Nepaliaujamas tobulinimas. Kodėl konkurencijos sąlygomis kompanijos dalijasi geriausia savo patirtimi? Kokia yra šeši sigma koncepcijos esmė? Su kuriuo visuotinės kokybės vadybos kūrėju susijęs Japonijos kokybės apdovanojimas ir kodėl? Demingo prizo modelis apima 10 kriterijų, pagal kuriuos vertinama kompanijos. Kaip organizuojami Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) Malcolm Baldrige Nacionalinio kokybės apdovanojimo konkursai? Kas įteikia apdovanojimus? Koks Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) kokybės apdovanojimų paplitimas šalies mastu? Kokiais kriterijais pagrįstas Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modelis? Išryškinkite Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modelio paskirtį. Kokia jo nauda jį naudojančiai organizacijai? Išsiaiškinkite organizacijos veiklos tobulinimo mechanizmą, vartojant Europos kokybės vadybos fondo tobulinimo modelį. Kuo skiriasi Demingo prizo, Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) Malcolm Baldrige Nacionalinio kokybės apdovanojimo ir Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modeliai? Suinteresuotojų šalių poreikių patenkinimas. Kas gali būti organizacijos suinteresuotoji šalis? Paaiškinkite atskirų suinteresuotųjų šalių poreikius ir lūkesčius, adresuotus organizacijai. Kaip galėtumėte apibrėžti suinteresuotosios šalies sąvoką? Kokios yra tiesiogiai ir netiesiogiai suinteresuotosios šalys? Paaiškinkite, ar sunku geriausiu būdu patenkinti visų suinteresuotųjų šalių poreikius? Ar iškyla sunkumų tai padaryti? Jeigu taip, kokie tai sunkumai? Kokių pagrindinių tikslų, susijusių su vartotojų poreikių patenkinimu, siekia kiekvienas verslininkas? Apibrėžkite pagrindinius vartotojų tipus, su kuriais susiduria organizacija. Paaiškinkite vartotojų lūkesčius patenkinimo produktais schemą. Kokiu atveju pagal šią schemą vartotojai bus patenkinti, nepatenkinti ir labai patenkinti? Kaip identifikuoti išorinius vartotojus? Pagal kuriuos požymius segmentuojami vartotojai? Kaip elgtis su nepatenkintais vartotojais? Kokią žalą gali padaryti nepatenkinti vartotojai? Kokie yra vartotojų patenkinimo tyrimo metodai? Kokius žinote vartotojų patenkinimo tyrimo modelius šalies mastu? Produkto kūrimo metodai. Kokios yra svarbiausios produktų kategorijos? Kuo skiriasi intelektiniai produktai nuo kitų kategorijų produktų? Paaiškinkite, kuo vertingas kokybės funkcijos išskleidimo metodas. Iš ko susideda kokybės funkcijos išskleidimo matricų sistema? Kas yra kokybės namas?Kokia vartotojų poreikių ir naudos matricos funkcija? Kokie duomenys pateikiami planavimo matricoje? Kas įvyktų, jeigu produkto kūrimo procese nebūtų techninės koreliacijos matricos? Paaiškinkite santykių matricos svarbą. Kurioje matricoje ir kaip pateikti duomenys parodo, ar kuriamasis produktas bus konkurencingas?Kokie elementai, G. Taguchi nuomone, sudaro kokybės inžineriją? Apibūdinkite sistemos dizaino, parametrų dizaino ir tolerancijų dizaino turinį. Kas yra nominali parametro reikšmė ir tolerancijos? Kuo skiriasi tradicinė parametro atitikimo specifikacijoms nuostolio funkcija nuo Taguchi praradimų funkcijos? Kodėl kompanijos Sony praktikoje ekonomiškesnė ši paradoksali situacija: ekonomiškai apsimoka, kad kai kurie nekokybiški televizoriai patektų vartotojui, negu kad nė vienas nekokybiškas televizorius vartotojui nepatektų? Nuolatinis tobulinimas. Ar būtina darbą nuolat tobulinti, jeigu verslas sekasi labai gerai? Kuo skiriasi Japonijoje išplėtotas Kaizen nuolatinio tobulinimo metodas nuo inovacijų? Kokie Kaizen nuolatinio tobulinimo filosofijos privalumai, palyginti su inovacijomis? Kokie yra Shewharto-Demingo ciklo žingsniai? Kuo pasireiškia proceso valdymas kaip tobulinimo procesas? Kaip paaiškintumėte proceso silpnumo sąvoką? Kas yra reaktyvinis tobulinimas? Išvardinkite reaktyvinio tobulinimo žingsnius. Kurią iš daugelio kokybės problemų reikia išspręsti pirmiausia? Kokia rodiklių rūšis naudojama procesų valdymo atveju? Kokie rodikliai naudojami reaktyvinio tobulinimo atveju? Koks proaktyvinio tobulinimo ir strategijų kūrimo santykis? Kokie rodikliai naudojami proaktyvinio tobulinimo metodologijoje? Koks intuicijos vaidmuo sprendžiant proaktyvinio tobulinimo problemas? Kokie duomenų rinkimo metodai rekomenduojami proaktyviniame tobulinime? Palyginkite kiekybinių ir kokybinių duomenų privalumus ir trūkumus. Kuo pranašesni Kawakita principai, palyginti su tradiciniais rinkos tyrimo metodais? Ar daug vartotojų reikia aplankyti norint gauti duomenų proaktyviniam tobulinimui? Kokį vaidmenį galėtų atlikti diktofonai renkant iš vartotojų duomenis, kurie paskui bus panaudoti reaktyviniam tobulinimui? Kas yra "žuvų akvariumo" principas? Kokia jo esmė Kokių kategorijų vartotojai paprastai lankomi norint gauti duomenų proaktyviniam tobulinimui?
  Kokybės vadyba, špera(19 puslapių)
  2006-11-10
 • Visuotinės kokybės vadyba (13)

  Visuotinės kokybės vadybos samprata ir raida. Patenkinti ir nepatenkinti vartotojai. Išoriniai ir vidiniai vartotojai. Įmonių politikos sudėtinės dalys. Visuotinės kokybės vadybos priemonės ir būdai. Prastos kokybės kaina. Vadovų tipai. Vadovo bendravimo nuostatos. Stresinių situacijų valdymas. Darbuotojų adaptacija. Darbo grupių tipai. Kokybės garantai. Personalo paieška ir atranka. Įvaizdžio sukūrimas. Paslaugų kokybė. Kokybės matavimas. ISO standartai. Konkurencijos vaidmuo. Mokymo vaidmuo. Kultūra ir visuotinės kokybės vadyba. Bendravimas versle. Bendravimo formos ir būdai. Gyvenimo kokybė. Visuotinės kokybės vadybos fazės. Organizacinės struktūros vaidmuo. Procesinis vadovavimas pagal Demingą. M. Džiurano "kokybės spiralė". Technologinio proceso kokybė. Tiekimo kokybės kontrolė. Gamybinio proceso vertinimas. 6 sigma programa kokybės srityje. Sisteminė analizė. Reikalavimai vadybininkams. Japoniškas ir amerikietiškas menedžmentas.
  Kokybės vadyba, špera(10 puslapių)
  2006-11-21
 • Visuotinės kokybės vadyba (18)

  Kaip jūs suprantate visuotinės kokybės esmę. Išvardinkite visuotinės kokybės vadybos sudedamąsias dalis. Kaip nustatyti ar organizacija vadovaujasi visuotinės kokybės vadybos metodologija? Ką davė žmonijai pramonės revoliucija darbo našumo ir kokybės požiūriu? Ką davė žmonijai pramonės revoliucija darbo našumo ir kokybės požiūriu? Kokie pagrindiniai kokybės vadybos raidos bruožai XXI amžiuje? Kurios vadovavimo rūšys geriausiai tinka visuotinės kokybės vadyboje? Kas yra lyderis? Kada juo tampama? Kokiais būdais vadovai turėtų puoselėti kokybę? Kas yra šeši sigma koncepcijos esmė? Kokių pagrindinių tikslų, susijusių su vartotojų poreikių patenkinimu, siekia kiekvienas verslininkas? Apibrėžkite pagrindinius vartotojų tipus, su kuriais susiduria organizacija. Kaip elgtis su nepatenkintais vartotojais? Kokius žinote vartotojų patenkinimo tyrimo modelius šalies mastu? Iš ko susideda kokybės funkcijos išskleidimo matricų sistema? Kas yra kokybės namas? Kurioje matricoje ir kaip pateikti duomenys parodo, ar kuriamasis produktas bus konkurencingas? Kokie yra Shewharto-Demingo ciklo žingsniai? Kas yra reaktyvinis tobulinimas? Išvardinkite reaktyvinio tobulinimo žingsnius. Kurią iš daugelio kokybės problemų reikia išspręsti pirmiausia? Koks proaktyvinio tobulinimo ir strategijų kūrimo santykis? Kas yra "žuvų akvariumo" principas? Kokia jo esmė? Kaip klasifikuojami kokybės kaštai? Kuriai kaštų kategorijai nereikia gailėti pinigų ir kodėl? Kokie požymiai rodo, kad organizacijoje yra nemažai kokybės sunkumų? Kokie svarbiausi kokybės kaštų apskaitos sunkumai? Kokie yra organizacijos kultūros tyrimo metodai? Organizacijos kultūros samprata. Komandinis darbas. Kokias žinote problemų identifikavimo priemones? Paaiškinkite problemų sprendimo žingsnius.
  Vadyba, špera(9 puslapiai)
  2007-03-22
 • Visuotinės kokybės vadyba: V. Šilinsko IĮ "Nojus"

  Įvadas. Santrauka. Įmonės charakteristika. Pagrindiniai uždaviniai ir tikslai. Gamybinė veikla. Rinka. Bendra rinkos apžvalga. Transporto šakos plėtra. Transporto paslaugų konkurencingumas. Marketingas. Marketingo metodai transporto įmonėje. Finansinis įmonės reguliavimas, kaina. Paslaugų realizavimas, rėmimas, reklama. Valdymas ir vadyba. Personalas. Darbo apmokėjimas. Papildomas darbo apmokėjimas. Ribojantys veiksniai ir rizikos faktoriai. Įmonės privalumai ir trūkumai. Pagrindiniai krovinių srauto maršrutai. Pakeitimai įmonės valdymo struktūroje. Būdai gamybos valdymo efektyvumui užtikrinti. Ekspedicinio padalinio įkūrimas. Įmonės techninės bazės tobulinimo kryptys. Pakeitimai įmonės marketingo srityje. Ekonominė dalis. Išvados ir pasiūlymai.
  Kokybės vadyba, špera(16 puslapių)
  2007-02-15
 • Vitaminai ir fermentai

  Vitaminų klasifikacija. Vitaminų balanso sutrikimo organizme priežastys. Vitaminas A. Vitaminas D. Vitaminas E. Vitaminas K. Vitaminas B1. Vitaminas B2. Vitaminas B3 (PP). Vitaminas B5. Vitaminas B6. Vitaminas B9. Vitaminas B12. Vitaminas H. Vitaminas C. Antivitaminai, bendra charakteristika, veikimo mechanizmas. Paprasti ir sudėtiniai fermentai. Fermentų ir nefermentinių katalizatorių veikimo panašumai ir skirtumai. Fermentų klasifikavimas ir nomenklatūra. Fermentų klasės. Kofermentų klasifikavimas, bendra charakteristika. Metalų jonai kaip kofaktoriai. Nevitamininiai kofermentai: struktūra, biologinis vaidmuo, susidarymo šaltiniai. Fermentų sandara, veikimo mechanizmas, specifiškumas. Fermentinių reakcijų kinetika. Fermentų aktyvumo nustatymas. Fermentų aktyvumo vienetai. Fermentų sistemos ir kompleksai. Fermentų aktyvumą reguliuojantys veiksniai. Fermentų sistemų ir metabolinių kelių reguliavimas. Reguliaciniai fermentai, jų aktyvumo reguliavimo būdai. Grįžtamasis fermentų inhibavimas. Negrįžtamasis fermentų inhibavimas, reaktyvatoriai. Izofermentai. Fermentų aktyvumo nustatymo panaudojimas susirgimų diagnostikai. Imobilizuotieji fermentai, jų charakteristika, agvimas, anudojimas. Liposomos. Fermentai-vaistai.
  Biologija, špera(11 puslapių)
  2011-05-13
 • Vokiečių kalba

  Arbeitslosigkeit. Freundin. Deutsche Städte (Berlin, Dresden, Bremen, Bonn, Leipzig, Weimar, Nürnberg, Erfurt). Das Schulsystem in D-nd. Deutschland. Fremdsprachen. Meine Lieblingszeitung. Bücher in unserem Leben. Theater. Kino. Umweltschutz. Drogen. Feste und Bräuche. Supermarket. Berufswahl. Berufe rund ums Auto. Grenzen und Begrenzungen. Niederösterreich. Oberösterreich. Kärnten. Tirol. Salzburg. Vorarlberg. Steiermark. Burgenland. Wien. Österreich. Zweimal D-land. Deutschland: Das Land, Die Landschaften, Die deutschen Bundesländer, Die Bevölkerung, Die deutsche Sprache, Ausländische Mitbürger. Kino,Theater. Alkoholismus und Drogen. Musik. Werbung. Traumhaus. Unterhaltung und Fernsehen. Die Europäische Union. Alte Menschen. In der Kleinstadt. In der Großstadt. Auf dem Land. Meine Wohnung, mein Zimmer. Computer. Die Jahreszeiten. Rauchen. Johan Wolfgang Goethe. Vilnius. Litauen(Heimat). Heimatdorf. Jugendliche. Medien. Brief. Mode. Sport.
  Vokiečių kalba, špera(19 puslapių)
  2005-05-10
 • XIX amžiaus visuotinė literatūra

  XIX amžiaus (19 amžiaus) charakteristika. Romantizmas. Santykis su viduramžiais. Vokiečių romantizmas. Friedrichas Šlegelis. Heidelbergo romantinė mokykla. Brolių Grimų veikla. Anglų romantizmas. V. Bleikas. Dailės ir poezijos sąsajos. Prancūzų romantizmas. Realizmas. Prancūzų realizmas. Anglų realizmas. Natūralizmas. Modernizmas. Impresionizmas. Simbolizmas. Simbolio samprata. Novalis. Liudvik Tieck. Kleistas. Hofmanas. "Katino Murklio pažiūros". Baironas. "Kainas". Šatobrianas. "Krikščionybės genijus". Hugo. "Paryžiaus katedra". Bodleras. Mickevičius. "Gražina". "Konradas Valenrodas". Balzakas. "Tėvas Gorijo". Dikensas. "Oliveris Tvistas". E. Zola. "Rugonai-Makarai". Verlenas. Rembo. Vaildas. Meterlinkas. "Nekviestoji viešnia.
  Visuotinė literatūra, špera(6 puslapiai)
  2006-06-29
Puslapyje rodyti po