Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vidaus transportas

  Įvadas. Makroekonomikos ir mikroekonomikos teorijos taikymas transporto sektoriuje. Infrastruktūra ir paslaugų taikymas. Paklausa ir pasiūla. Kelių transporto produkcijos esmė. Transporto paslaugų konkurencingumas. Keliai ir kelių transportas. Krovinių ir keleivių vežimų planavimas. Transeuropinis transporto tinklas. Krovinių ir keleivių vežimų planavimas. Lietuvos transporto sektoriaus apžvalga. Statistikos departamento duomenų bazė. Krovinių vežimas. Transporto politikos derybinė pozicija ir derybų su Europos Sąjunga (ES) eiga. Kelių transportas. Geležinkelių transportas. Vandens transportas. Oro transportas. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(18 puslapių)
  2005-03-08
 • Vidaus transportas (2)

  Įvadas. Makroekonomikos ir mikroekonomikos teorijos taikymas transporto sektoriuje. Infrastruktūra ir paslaugų taikymas. Paklausa ir pasiūla. Kelių transporto įmonių ekonomika. Kelių transporto produkcijos esmė. Transporto paslaugų konkurencingumas. Geležinkelių transporto ekonomika. Krovinių ir keleivių vežimų planavimas. Geležinkelių transporto eksploatacinės išlaidos. Geležinkelių transporto apyvartinės lėšos. Vandens transporto ekonomika. Jūrų transporto išlaidų elementai. Transportavimo išlaidų koncepcija. Gamybinės ir vežimo išlaidos. Jūrų transporto išlaidų apibendrinimas. Jūrų transporto organizavimas ir krovinio savininko išlaidos. Multimodalinis transportavimas. Jūrų transporto produktyvumas. Remontas ir techninis aptarnavimas. Uosto rinkliavos. Išlaidos susijusios su kroviniu. Oro transporto ekonomika. Oro transporto išskirtiniai bruožai. Oro transporto išlaidos ir pajamos.
  Transportas ir logistika, referatas(18 puslapių)
  2005-11-27
 • Vidaus transportas (3)

  Įvadas. Sausumos transportas. Geležinkelių, kelių transportas ir keliai. Kelių transporto 2004 m. darbo rezultatai: krovinių ir keleivių vežimas. Tranzito ir geležinkelių transporto departamento veikla. Valstybinė geležinkelio inspekcija. Geležinkelių reforma. Integracija į tarptautines organizacijas. Tarptautinis bendradarbiavimas. "Rail Baltica" projektas. Investiciniai projektai. Vilniaus geležinkelio stotis. Geležinkelių transporto 2004 m. darbo rezultatai. Vandens transportas. Klaipėdos uosto įkūrimas. Lietuvos jūrų vartai šiandien. Uosto plėtros studija. Uosto modernizavimo darbai. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija. Vidaus vandenų keliai. Vandens transporto departamentas. Tarptautinis bendradarbiavimas. Vandens transporto 2004 m. I pusmečio darbo rezultatai. Oro transportas. Tvirtėjantys Lietuvos aviacijos sparnai. Lietuvos civilinės aviacijos veiklos apžvalga. Civilinės aviacijos valstybinis valdymas. Oro navigacijos paslaugos. Lietuvos oro uostai. 2004 m. I pusmečio veiklos apžvalga. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(29 puslapiai)
  2006-12-08
 • Vidaus vandens transporto sektorius

  Vidaus vandens transporto sektoriaus Europoje ir šalyje situacija. Tarptautinės reikšmės vidaus vandens keliai (VVK) ir uostai Europoje. Rekreacinės paskirties vidaus vandens kelių klasifikacija. Pagrindiniai E tipo vidaus vandens koridoriai. Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Kaliningrado srities ir Vokietijos VVK tinklas. Upių - jūrų laivų maršrutai žemyne. Vidaus vandens kelių uostai (E tipo). Vidaus vandens laivyba (VVL) Europoje. Europos Sąjungos (ES) transporto politika ir vidaus vandens transportas (VVT). Vidaus vandens keliai ir Transeuropinis sausumos transporto tinklas (TEN). Vidaus vandens transporto pagrindinės stiprybės ir silpnybės. Kroviniai laivai ir krovinių plukdymas. Keleiviniai laivai ir keleivių plukdymas. Intermodalumas. Infrastruktūros naudojimosi kaina. E-41 vandens kelio ir uostų/prieplaukų modernizavimo teisės ir techniniai aspektai. Vidaus vandens kelio E – 41 Kaunas – Klaipėda modernizavimas. Krovininė laivyba. Keleivinė laivyba. Vandens kelio ir uostų techniniai parametrai. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(20 puslapių)
  2007-04-19
 • Vidaus vandenų transportas ir jo vaidmuo

  Įvadas. Transporto rūšies pasirinkimas. Lietuvos Respublikos (LR) vidaus vandenų ir jų transporto infrastruktūros bendra apžvalga. Lietuvos Respublikos vidaus vandenų keliai. Lietuvos Respublikos vidaus vandenų uostai ir prieplaukos. Laivai, kurie plaukioja Lietuvos Respublikos (LR) vidaus vandenimis. Krovinių ir keleivių vežimas 2008 sausio–kovo mėn. Vidaus vandenų transporto sistemos plėtojimo svarba. Vidaus vandenų transporto sistemos privalumai ir trūkumai. Krovininės laivybos sektoriaus atgimimas Lietuvos Respublikos (LR) vidaus vandenyse. Laukiamas vandens turizmo atgimimas. Išvados.
  Ekonomika, referatas(14 puslapių)
  2008-09-16
 • Videokompresija

  Įvadas. Kas tai yra Kompresija? Video kompresija. RLE kompresijos metodas. Huffman kodavimas. Streaming File Formatai. Video kompresijos standartai. H. 261 Video kodavimo standartas. H.263 Video kodavimo standartas. Skirtumai tarp H.263 ir H.261 standartų. MPEG Video standartas. Išvados.
  Elektronika, referatas(11 puslapių)
  2006-09-05
 • Vidinė aplinka ir jos vertinimas: invalidų vežimėlius gaminančios AB "Puntukas"

  Invalidų vežimėlius gaminančios AB "Puntukas" vidinė aplinka ir jos vertinimas. Įvadas. Teorinė dalis. Įmonės valdymo metodai. Cecho valdymo organų struktūra. Įmonės darbo planavimo sistema. Gamybos organizavimas. Produkcijos kokybė. Produkcijos kokybės kontrolė. Darbo užmokesčio organizavimas. Praktinė dalis. AB "Puntukas" valdymo ypatybės. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(19 puslapių)
  2007-11-14
 • Vidinė darbuotojų motyvacija

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti motyvacijos taikymo būdus vadybos procese. Motyvacijos teorijos ir principai bei jos atsiradimas. Motyvacijos tipai ir uždaviniai. Vidinė motyvacija kaip asmens dispozicija. Savimotyvacijos būdai. Darbo užmokesčio reikšmė darbuotojų motyvacijai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(13 puslapių)
  2011-01-13
 • Vidinė ir išorinė komunikacija kaip informacinė sistema: Neverbalinė komunikacija kaip informacijos perdavimas

  Vidinė ir išorinė komunikacija Kaip informacinė sistema. Įvadas. Darbe apžvelgta kaip ir kokią informaciją galima perduoti naudojant neverbalinę komunikaciją. Neverbalinės komunikacijos ypatybės, funkcijos ir skirstymas. Neverbalinio bendravimo išraiškos būdai. Gestai. Neverbalinės komunikacijos barjerai. Informacijos šaltiniai.
  Socialinė psichologija, referatas(10 puslapių)
  2008-09-16
 • Vidinė valdymo struktūra greito maisto restorane

  Įvadas. Trumpa įmonės veiklos charakteristika. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Pareigybių/darbo vietų analizė. Gamybos direktoriaus pareigos. Buhalterio pareigos. Personalo vadovo pareigos. Reklamos vadybininkas. Virėjo pareigos. Padavėjo- barmeno pareigos. Operatoriaus pareigos. Pagalbinio darbuotojo virtuvėje pareigos. Reikalavimai darbo vietą užimančiam darbuotojui. Kintamas darbo užmokestis. Personalo vadovas. Gamybos direktorius. Buhalterė. Reklamos vadybininkas. Virėjas. Padavėjas-barmenas. Operatorius. Pagalbinis darbuotojas. Darbo užmokesčio apskaičiavimas. Premijavimo rodiklių parinkimas ir aprašymas. Personalo parinkimas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(29 puslapiai)
  2007-10-17
 • Vidinė, išorinė komunikacija bei krizių vadyba: A&J organizacijos

  Įvadas. "A&J" organizacija. Komunikacijos proceso apibūdinimas. Vidinė komunikacija – ryšiai su darbuotojais. Išorinė "A&J" organizacijos komunikacija. Ryšiai su visuomenė. "A&J" organizacijos įvaizdžio formavimas. Organizacijų krizių vadyba. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(17 puslapių)
  2006-02-28
 • Vidiniai ir išoriniai veiksniai įtakojantys organizacijos valdymą: UAB "Dainava"

  Įvadas. Organizacijos tipas, veiklos evoliucija, vidiniai ir išoriniai veiksniai įtakojantys organizacijos valdymą. AB "Dainava" SWOT analizė. AB "Dainava" valdymo struktūra. Akcininkų susirinkimas, valdyba, audito įmonė. AB "Dainava" generalinio direktoriaus vadovaujami padaliniai. AB "Dainava" personalo skirstymas (lentelė). Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(23 puslapiai)
  2006-04-03
 • Vidinio diferencijavimo reikšmė ir kryptys ugdant heterogenines mokinių grupes

  Darbo tikslas: išsiaiškinti apie pedagogines sąveikas, susidarančias heterogeninėje bendruomenėje, įtaką asmenybės kryptingumui, vertybėms, nuostatoms, demokratinės visuomenės piliečio formavimui. Ugdymas heterogeninėje bendruomenėje. Pedagoginė sąveika heterogeninėje bendruomenėje.
  Pedagogika, referatas(6 puslapiai)
  2006-01-19
 • Vidinių įsitikinimų peržiūra ir keitimas siekiant iškeltų tikslų

  Įvadas. Tikslas. Keturi etapai siekiant tikslų. Tikslai vadyboje. Vidinių įsitikinimų ir vertybių nustatymas ir keitimas siekiant tikslų. Vidiniai įsitikinimai ir vertybės. Konkrečios ir abstrakčios vertybės. Vidinių įsitikinimų nustatymas ir keitimas. Vertybės darbe. Darbas kaip vertybė. Vertybių rūšys. Skirtingų kultūrų rūšys. Savybės padedančios pasiekti tikslus. Stiprybę ugdo kova. Nuoširdumas. Viltis. Kantrybė. Lankstumas. Entuziazmas. Pasitikėjimas savimi. Nuolankumas. Buvimas optimistu. Susitelkimas. Tikėjimas sėkme. Praktinė dalis. Anketa. Įmonių aprašymai. Savybės kuriomis vadovaujasi Lietuvos įmonės. Kokie įmonių tikslai, tikslų įgyvendinimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2007-04-18
 • Vydūnas —tautos dvasinės stiprybės ugdytojas

  Įvadas. Vydūno biografija. Ką ji rodo? Vydūno filosofijos vertė ir žmogaus dvasinio tobulėjimo problema. Mąstytojo asmeninės patirties įtaka jo kūrybai. Vydūno filosofijos bruožai. Išvados.
  Filosofija, referatas(10 puslapių)
  2007-10-19
 • Vydūnas "Amžina ugnis"

  Vilius Storosta. Pratarmė. Apie autorių. Vydūno kapas, Bitėnų kapinaitėse. Kintų Vydūno kultūros centras. Vydūno ir Viktoro Falkenhano bičiulystė. Apie pagrindinius veikėjus. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Lietuvių literatūra, referatas(7 puslapiai)
  2008-01-23
 • Vydūnas apie asmens tobulėjimą

  Įvadas. Žmogaus asmenybės raiška. Asmenybės augimas. Veiksniai įtakojantys asmens tobulėjimą. Kultūra. Mokslas. Menas. Dora. Sveikata. Kūnas. Jausmai. Mintys ir protas. Žmogaus esmė – dvasia (siela). Tikėjimas. Išvados. Résumé.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(23 puslapiai)
  2006-02-09
 • Vydūnas apie asmens tobulėjimą (2)

  Įvadas. Žmogaus asmenybės augimas. Kultūra. Mokslas. Menas. Dora. Sveikata. Tikėjimas. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(9 puslapiai)
  2008-01-24
 • Vydūnas ir Rytų filosofija

  Vydūno biografijos faktai. Vydūno filosofija. Rytų filosofija pagrįstas gėrio siekimo kelias. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(6 puslapiai)
  2006-05-05
 • Vydūno sveikatos filosofijos bruožai

  Įvadas. Sveikatos aprašymas. Sveikatos filosofijos bruožai. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2008-04-16
Puslapyje rodyti po