Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vertybinių popierių rinka Lietuvoje (2)

  Įvadas. Vertybinių popierių rinkos vieta finansų sistemoje. Vertybinių popierių rinkos tipai. Paskolų ir nuosavo kapitalo rinka. Pirminė ir antrinė rinka. Pinigų ir kapitalo rinka. Lietuvos vertybinių popierių rinka. Vertybinių popierių rinkos raida ir struktūra. Lietuvos vertybinių popierių rinkos infrastruktūra. Vertybinių popierių rinkos instrumentai ir jų apyvarta. Išvados.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2007-03-19
 • Vertybinių popierių rinkos produktai

  Vertybinių popierių rinkos produktai. Akcijos. Akcinių bendrovių akcijos. Investicinių bendrovių akcijos. Komercinių bankų akcijos. Skolos vertybiniai popieriai (obligacijos). Lietuvos Respublikos vyriausybės vertybiniai popieriai. Vertybinių popierių savininkų teisės. Turtinės akcininkų teisės. Neturtinės akcininkų teisės.
  Finansai, referatas(10 puslapių)
  2006-01-25
 • Vertybinių popierių rūšys

  Vertybinių popierių rūšys. Vertybiniai popieriai. Akcininkai. Turtinės akcininkų teisės. Akcininkams suteikiamos neturtinės teisės. Akcijos. Akcijų formos, rūšys, klasės. Nematerialios akcijos. Paprastosios akcijos. Nevisiškai apmokėtos akcijos. Akcijos nominali vertė. Akcijos rinkos kaina. Vertybinių popierių rinkos dalyviai. Vertybinių popierių apskaita akcinėje bendrovėje. Vertybinių popierių apskaitos lygiai, pagrindinės apskaitos taisyklės. Akcijų perleidimo tvarka, nuosavybės teisės į akcijas dokumentų įforminimas.
  Finansai, referatas(19 puslapių)
  2006-12-12
 • Vertybinių popierių vertinimo metodai

  Įvadas. Akcijų vertinimas. Vertinimui reikalinga medžiaga. Balansas. Pelno (nuostolių) ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita. Aiškinamasis raštas. Santykinių rodiklių skaičiavimas ir vertinimas. Pelningumo rodikliai. Grynasis pelningumas. Bendrasis pelningumas. Vidutinio turto grąža (Return on average assets, ROAA). Vidutinės savininkų nuosavybės grąža (Return on average equity, ROAE). Mokumo arba likvidumo rodikliai. Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio). Skubaus padengimo koeficientas (Acid test (Quick) ratio). Padengimo grynaisiais pinigais rodiklis (Cash ratio). Grynasis apyvartinis kapitalas (Net working capital). Grynojo apyvartinio kapitalo santykis su turtu (Net working capital to total assets, WCTA). Finansų struktūros rodikliai. Skolos koeficientas (Total debt ratio). Skolos - nuosavybės koeficientas (Debt - equity ratio). Ilgalaikių skolų koeficientas (Long - term debt ratio). Turto panaudojimo efektyvumo rodikliai. Atsargų apyvartumas (Inventory turnover). Gautinų sumų apyvartumas (Accounts receivables turnover). Grynojo apyvartinio kapitalo apyvartumas (Net working capital turnover). Ilgalaikio turto apyvartumas (Long term asset turnover). Turto apyvartumas (Total asset turnover). Rinkos vertės rodikliai. Kapitalizacija (Capitalisation). Pelnas akcijai (Earnings per share). Kainos ir buhalterinės vertės santykis (Price-book value ratio, P/BV). Kainos ir pardavimų akcijai santykis (Price to sales ratio, P/S). Įmonės vertės ir EBITDA santykis ( EV(enterprise value)/EBITDA). Dividendai akcijai (Dividends per share). Dividendinis pajamingumas (Dividend yield). Dividendų mokėjimo koeficientas (Dividend payout ratio). Diskontuotų pinigų srautų analizė (DCF metodas).
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2007-07-02
 • Vertybių funkcionavimas socialiniame gyvenime ir švietime

  Įvadas. Kultūros vertybių rūšys. Vertybinės orientacijos. Švietimo vertybės ir lobiai. Normos. Svarbiausios lietuvių vertybės. Išvados.
  Sociologija, referatas(8 puslapiai)
  2005-09-17
 • Vertybių prioritetai auklėjimo procese

  Vertybių istorija. Ugdymo struktūros vertybės. Auklėjimo teoriją, vertybinis pliuralizmas. Vertybinės orientacijos. Vertybių internalizavimo lygmenys. Vertybių įsisąmonino skatinimo metodas – vertinimai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2006-01-05
 • Vertybių problema Frydricho Nyčės (Friedrich Nietzsche) filosofijoje

  Įvadas. Frydricho Nyčės (Friedrich Nietzsche) biografija. Esminiai Nyčės filosofijos aspektai. Valdžios troškimas. Amžinas sugrįžimas. Antžmogis. Vertybių problema Frydricho Nyčės (Friedrich Nietzsche) filosofijoje. Išvados.
  Filosofija, referatas(9 puslapiai)
  2011-01-13
 • Vertybių samprata ir rūšys. Vertybių sąveika ir įtaką žmogaus gyvenimui

  Įvadas. Vertybės samprata. Amžinos ir laikinos vertybės. Skirtingo amžiaus individų vertybės. Pagrindinė vertybė - gyvybė. Konkrečios ir abstrakčios vertybės. Vertybės Lietuvoje. Darbas – viena iš vertybių žmogaus gyvenime. Pareigos. Pareiga ir priedermė. Pareigos ugdymas. Išvados.
  Filosofija, referatas(12 puslapių)
  2007-01-26
 • Vertybių samprata ir ugdymas

  Įvadas. Teorinė dalis. Vertybių samprata. Pažinimo ir emocijos ryšys su vertybe. Vertybės socialiniame kontekste. Vertybė kaip. Ugdymo vertybės. Išvados.
  Etika, referatas(6 puslapiai)
  2007-03-30
 • Vertybių tipai. Vertybių sistema. Veiksniai, formuojantys asmens vertybių sistemą

  Vertybių tipai. Vertybių sistema. Vertybes formavo šimtmečiai. Socializacijos principu formuojamos vertybės. Žmogus kaip asmuo yra vertybė. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(9 puslapiai)
  2005-11-29
 • Vertybių ugdymas šeimoje

  Įvadas. Šeima ir jos funkcijos. Vertybių pasaulis. Žmogus – absoliuti vertybė. Visybiškas žmogus. Tiesa, gėris, grožis. Ugdymo reikšmė. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2006-03-02
 • Vertikalusis želdinimas

  Įvadas. Vertikalusis želdinimas. Atraminės sienutės. Poilsio vietos. Pavėsinių ir jų aplinkos vertikalus želdinimas. Vijoklinių augalų komponavimas ir jų deriniai. Išvados. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Botanika, referatas(15 puslapių)
  2006-12-04
 • Vertiklis (modemas)

  Įvadas. Modemas. Modemų klasifikacija. Short Haul. Pusiau dvipusis. Pilnai dvipusiai. Vienpusis. Aido slopintuvas ir aido atšaukiklis (Echo Suppressor and Echo Canceler). Kabelinių modemų sandara. Kabeliniai modemai. Naujo tipo kabeliniai modemai Rockwell. LCP nebrangus kabelinis modemas iš Lancity. Bay networks kabeliniai modemai. Kaip dirba kabeliniai modemai ir jų architektūra? Kaip dirba kabeliniai modemai? Kaip išsidėsto kabelinis tinklas. Kabelinių modemų problemos. Simetrinė architektūra. Architektūros pasirinkimas. Kabelinių modemų privalumai ir panaudojimas. Kabelinių modemų privalumai. Greitis. Lankstumas. Maštabavimas. Vietinis kabelinio Internet'o tinklas. Išvados.
  Kompiuteriai, referatas(12 puslapių)
  2006-06-12
 • Vertingiausi Palangos, Birštono, Druskininkų, Neringos kurortų rekreaciniai ištekliai

  Įvadas. Kurortų aplinkos ir gamtinių išteklių analizė. Palanga. Palangos gamtiniai ir kultūriniai rekreaciniai ištekliai. Birštonas. Birštono kultūriniai ištekliai. Pagrindinės Birštono kurorto vystymo strateginės kryptys. Druskininkai. Druskininkų kultūriniai ištekliai. Neringa. Juodkrantė. Juodkrantės kultūriniai ištekliai. Nida. Nidos kultūriniai ištekliai. Pervalka. Preila.
  Turizmas, referatas(24 puslapiai)
  2006-03-10
 • Vertingų istorijos, meno, architektūros paminklų aprašymas

  Įvadas. Architektūros paminklai. Miesto gynybinių pilių liekanos su Medininkų – Aušros vartais ir artilerijos bastionu. Šv. Petro ir Povilo bažnyčia. Rokiškio bažnyčia. Stelmužės bažnyčia ir varpinė, Palūšės bažnyčia ir varpinė. Dailės paminklai. Jono Biliūno antkapinis paminklas, A. Baranausko paminklas Anykščiuose, Dekoratyvinė skulptūra "Eglė Žalčių karalienė". Kryžių paminklai. Aušros vartų Madona. Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino paminklas. Laisvės paminklas, Žemaitės paminklas. Istorijos paminklai. Rasų kapinės. Bernardinų kapinės. Išvados. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Architektūra ir dizainas, referatas(17 puslapių)
  2011-05-13
 • Vertinimas ir skatinimas

  Įvadas. Personalo skatinimas. Darbo skatinimo valdymas. Teorijos. Tradicinis modelis. Dviejų veiksnių teorija. Poreikių teorija. ERG teorija. McClellando poreikių teorija. Lūkesčių (vilčių) teorija. Teorija X ir Y. Skatinimo būdai, kurie palaiko ir didina darbuotojų motyvaciją. Penki skatinimo veiksniai, kurie atneša naudos organizacijai. Darbuotojų vertinimas. Darbuotojų darbo vertinimo esmė. Darbuotojų vertinimo tikslai. Darbuotojų darbo vertinimo principai, kriterijai. Darbuotojų darbo vertinimo metodai. Organizacijos "x" taikoma vertinimo ir skatinimo sistema. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(28 puslapiai)
  2006-11-22
 • Vertinimo pokalbis. Vadovų ir pavaldinių santykiai

  Įvadas. Vertinimo pokalbis. Vadovo asmenybės savybės. Moralė. Mąstymo tipas. Atmintis. Dėmesys. Valia. Vadovo amžius. Temperamentas. Valdymo stilius. Vadovo asmenybės savybių ir individualaus valdymo stiliaus įtaka darbuotojų veiklos rezultatams. Vadovo ir pavaldinio bendravimas. Sistema "vadovas – pavaldinys". Vadovo ir pavaldinio bendravimo ypatumai. Ar galite būti vadovu? (testas). Ar turite valios? (testas). Kaip mąstote? Atsakymai į testus. Išvados. SWOT Analyse (vokiškai). SWOT analizė (vertimas).
  Personalo vadyba, referatas(29 puslapiai)
  2007-10-18
 • Vestuvės

  Matriarchalinė šeima. Patriarchalinė šeima. Senųjų vestuvių papročiai. Žmonos vogimo papročiai. Žmonos pirkimo papročiai. Naminės vestuvės. Išvados.
  Etninė kultūra, referatas(9 puslapiai)
  2006-02-28
 • Vestuvės (2)

  Įvadas. Vestuvių reikšmė. Lietuvių vestuvių papročiai. Vestuvių simbolika. Išvados.
  Etninė kultūra, referatas(12 puslapių)
  2007-02-23
 • Vestuvės (4)

  Įvadas. Vestuvės. Žmonos vogimo papročiai. Žmonos pirkimo papročiai. Vainikas, kasa, sodas. Duonos ardymo apeiga. Kraitvežiai. Naminės vestuvės. Mergvakaris. Ugnis, duona, druska. Stabas – kūlys. Apeigų plaukų—kasos kirpimas. Tautosaka. Vestuvių daina "Oi, žiba žiburėlis". Išvados.
  Etninė kultūra, referatas(14 puslapių)
  2008-12-22
Puslapyje rodyti po