Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Verslo planas: mažmeninė prekyba vaistais ir vaistinėmis medžiagomis

  Santrauka. Siūlomo projekto esmė. Verslo įmonės charakteristika. Įmonės misija, vertybės ir vizija. Įmonės tikslai. Nuosavybės forma. Marketingo planas. Bendra rinkos apžvalga ir šakos plėtros tendencijos. Situacijos analizė. Vartotojai. Konkurencinė analizė. Produktas. Reklama. Kainos ir pardavimo strategija. Pardavimų prognozės. Gamybos planas. Patalpos. Įrengimai. Tiekėjai. Valdymo personalas ir darbuotojai. Organizacinė struktūra. Personalas. Darbo užmokestis. Fizikos įvertinimas. Finansinis planas. Finansiniai poreikiai ir ištekliai. Pelno (nuostolio) ataskaita. Balansas. Lūžio taškas. Išvados.
  Verslo planai, referatas(25 puslapiai)
  2010-06-15
 • Verslo planas: medaus, bičių piko, bičių duonelės ir žiedadulkių gamyba "Bičiuolis"

  Santrauka. Įmonės aprašymas. Bendra informacija. Komercinė- ūkinė veikla. Verslo raida ir finansinė būklė. Projekto aprašymas. Projekto idėja. Ketinimų įgyvendinimo sąlygos. Projekto nauda. Aplinkos analizė. Įstatyminė aplinka. Valstybinis reguliavimas. Makroekonominė ir šakos aplinka. Rinkos analizė. Marketingo planas. Įmonės veikla ir šio projekto tikslai. Rinkos dalyvių keliami reikalavimai. Produktai. Kainodara. Marketingo veiklos kaštai. Produkto analizė. Technologinis procesas. Kainos ir kaštų struktūra. Valdymas ir personalas. Savininkai ir vadovai. Personalo funkcijos, atsakomybė ir darbo užmokestis. Rizikos analizė. Finansinė rizika. Valdymo rizika. Išorinė rizika. Finansų planas. Finansų plano sudarymo principai, metodai ir prielaidos. Investicijų poreikio prognozė. Paskolos padengimo galimybių analizė. Pajamų ir pelno prognozė. Pinigų srautų prognozė. Balanso prognozė.
  Verslo planai, referatas(24 puslapiai)
  2011-03-01
 • Verslo planas: medienos perdirbimas UAB "Medranga"

  Verslo aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurentų apžvalga. Pardavimų prognozė. Gamyba. Vadyba. Rizikos įvertinimas. Finansai.
  Verslo planai, referatas(11 puslapių)
  2004-10-19
 • Verslo planas: mediniai apdailos gaminiai UAB "Vaidata"

  Įmonės pristatymas. Namų apdailos mediniai gaminiai UAB "Vaidata". Santrauka. Verslo aprašymas. Rinkodara. Ekonominiai ir finansiniai skaičiavimai. Finansavimo poreikis ir šaltiniai. Tiesioginių medžiagų sunaudojamų 1 gaminiui išlaidų prognozė. Tiesioginio darbo užmokesčio 1 gaminiui išlaidų prognozė. Tiesioginės išlaidos tenkančios vienam gaminiui. Gamybinių įrengimų nusidėvėjimas. Vieno mėnesio gamybinių pastatų nuoma. Vieno mėnesio vadovų ir pagalbinių darbininkų dirbančių gamyboje darbo išlaidos. Vieno mėnesio elektros energijos įrengimams vertė. Netiesioginių gaminių išlaidų prognozė. Vienam gaminiui priskiriama netiesioginių gamybos išlaidų suma. Tiesioginis darbo užmokestis per mėnesius. Parduodamos produkcijos savikainos prognozė. Vieno mėnesio ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos. Transporto išlaikymo išlaidos. Vieno mėnesio administracijos darbo išlaidos ir Sodra. Veiklos sąnaudų prognozė. Vieno mėnesio garantinio fondo įmokos. Vieno mėnesio pakuotės mokestis. Pelno (nuostolių) prognozė. Pardavimo pajamos. PVM prognozė. Pirkta pakuotė. Trumpalaikis turtas iki veiklos pradžios. Pinigų srautų prognozė. Balansas. Finansiniai rodikliai. Lūžio taškas.
  Verslo planai, referatas(38 puslapiai)
  2009-03-03
 • Verslo planas: medinių baldų gamyba UAB "Inva"

  Įvadas. Santrauka. Verslo aprašymas. Gamybinė veikla. Rinkodara. Rizikos įvertinimas. Finansinė dalis. Santrauka.
  Verslo planai, referatas(17 puslapių)
  2008-10-03
 • Verslo planas: melioracijos darbai UAB "MELIORIUKAS"

  MELIORIUKAS, UAB - sugalvotas verslo planas. Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo tikslai, verslo organizavimas. Paslaugos aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Kainodaros strategija. Reklama ir rėmimas. Paslaugos teikimas. Įmonės vykdomų darbų aprašymas. Verslo vietos parinkimas. Patalpos ir įrengimai. Transportas. Personalo parinkimas. Paslaugos teikimo savikaina. Vadyba. Organizacijos valdymo modelis ir stilius. Organizacinė firmos struktūra. Rizikos veiksniai. Galimos problemos ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Finansai. Kapitaliniai įdėjimai ir jų panaudojimas. Lūžio taško įvertinimas. Atsipirkimo periodas.
  Verslo planai, referatas(22 puslapiai)
  2011-01-10
 • Verslo planas: miško kirtimas ir medienos ruošimas pardavimui UAB "Ularita"

  Santrauka. Įmonė. Sumanymo uždaviniai. Produktai (prekės ir paslaugos), numatomos realizacijos ir paslaugų apimtys. Žaliavų tiekėjai ir partneriai. Marketingas. Verslo aplinkos veiksniai. Rinkos būklė, jos dydis ir tendencijos. Konkurencija rinkoje. Marketingo tikslai ir strategijos. Paskirstymo kanalai. Rėmimas. Valdymas. Valdymo grupės sudėtis. Kritinė rizika. Numatomos problemos ir kliūtys. Alternatyvios veikimo kryptys. Rizikos veiksniai. Finansai. Prognozuojamo pelno ataskaita. Darbų grafikas.
  Verslo planai, referatas(14 puslapių)
  2010-05-27
 • Verslo planas: moteriškų drabužių gamyba UAB "Seramina"

  Santrauka. Siūlomo projekto esmė. Marketingo planas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo komplekso elementai. Produktas. Kainodara. Reklama ir rėmimas. Pardavimo strategija. Gamybos planas. Patalpos ir įrenginiai. Tiekėjai. Darbuotojai. Organizacinis planas. Organizacinė struktūra. Rizikos planas. Finansinis planas. Kapitalo poreikis. Pardavimo prognozė. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Balansas. Ekonominiai rodikliai. Nenuostolingumo taško analizė.
  Verslo planai, referatas(20 puslapių)
  2007-04-19
 • Verslo planas: motorolerių nuoma Trakuose

  Įvadas. Pagrindinių darbų rodyklių suvestinė. Įmonės veiklos aplinkos veiksnių nustatymas. Siūlomo projekto esmės aprašymas. Marketingo planas. Gaminio ar paslaugos planas. Verslo organizavimas. Finansinis planas. Rizikos galimybių įvertinimas. Išvados. Priedai (5 psl.)
  Verslo planai, referatas(25 puslapiai)
  2005-07-26
 • Verslo planas: muzikinis klubas "AMFa"

  Trumpas įmones apibūdinimas. Įmonės pristatymas. Personalas. Trumpas administracijos darbuotojų apibūdinimas. Paslaugos ir klientai. Įmonės buveinės reikšmė. Konkurencijos analizė. Marketingo strategija. Nuomojamas turtas. Finansinė apyskaita. Išvados.
  Verslo planai, referatas(5 puslapiai)
  2007-06-07
 • Verslo planas: muzikinis klubas "Norton"

  Verslo tikslai. Verslo uždaviniai. Specifiniai verslo tikslai. Personalas. Administracija. Aptarnaujantis personalas. Personalo apmokėjimas. Vadovavimas. Paslaugos ir klientai. Įmonės buveinės reikšmė. Konkurencija. Marketingo strategija. Apskaičiavimai. Pradinės išlaidos. Pirmųjų metų pajamos. Finansavimo šaltiniai ir jų panaudojimas. Nenuostolingumo lūžio taškas. Reziumė.
  Verslo planai, referatas(7 puslapiai)
  2005-11-03
 • Verslo planas: muzikinis klubas "Už grotų"

  Verslo tikslai. Tikslų medis. Svarbiausios žinios. Personalas. Vadovavimas. Paslaugos ir klientai. Įmonės buveinės reikšmė. Konkurencijos analizė. Marketingo strategija. Asmeninė finansinė apyskaita.
  Verslo planai, referatas(19 puslapių)
  2006-01-11
 • Verslo planas: muzikinis klubas UAB "Tornado"

  Santrauka. Įvadas. Bendra ketinimų apžvalga. Siūlomo projekto esmė. Verslo idėja. Pagrindiniai tikslai ir galimybės. Paslaugos ir klientai. Firmos charakteristika. Nuosavybės forma. Žinios apie verslininką ir pagrindinius akcininkus. Trumpa firmos veiklos apžvalga. Vietovės kur įsikūrusi įmonė aprašymas. Rinka. Bendra rinkos apžvalga ir tendencijos. Šakos plėtros tendencijos. Galimų lankytojų apibūdinimas ir gyventojai. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Tikslai ir strategijos. Kainodaros strategija. Rėmimas. Valdymo personalas ir darbuotojai. Organizacinė struktūra. Rizikos įvertinimas. Finansai. Išvados.
  Verslo planai, referatas(34 puslapiai)
  2008-01-13
 • Verslo planas: naktinis klubas "Mega"

  Įvadas. Siūlomo projekto esmė. Verslo idėja. Pagrindiniai tikslai ir uždaviniai. Prekė (paslauga). Firmos charakteristika. Nuosavybės forma. Žinios apie verslininką. Trumpa firmos apžvalga. Vietovės kur įsikūręs naktinis klubas "Mega" aprašymas. Rinka. Bendra rinkos apžvalga ir tendencijos. Šakos plėtros tendencijos. Vartotojai. Konkurentai. Marketingo planas. Tikslai ir uždaviniai. Kainų politika ir kainos. Rėmimas. Valdymo personalas ir darbuotojai. Darbuotojai. Organizacinė struktūra. Rizikos įvertinimas. Finansinis planas. Projekto kaina ir finansavimo šaltiniai. Sąskaitų balanso lentelė.
  Verslo planai, referatas(20 puslapių)
  2006-04-13
 • Verslo planas: naktinis klubas IĮ "Black Hors"

  Verslo plano santrauka. Įmonės charakteristika. Verslo idėja ir tikslai. Verslo aplinka. Rinka ir rinkodara. Produkcija (paslaugos). Valdymas ir darbuotojai. Rizika. Finansavimas. Investicijų poreikis ir finansavimo šaltiniai. Paskolos aptarnavimas. Finansinių rodiklių prognozavimas. Pinigų srautų prognozė. Balansas.
  Verslo planai, referatas(22 puslapiai)
  2010-02-20
 • Verslo planas: naktinis klubas IĮ "Naktibalda"

  Individualios įmonės naktinio klubo "Kablys" verslo planas. Verslo plano santrauka. Verslo aprašymas ir įmonės pristatymas. Rinkodara. Esama padėtis ir jos plėtotė. Pardavimai. Vadyba.
  Verslo planai, referatas(13 puslapių)
  2005-05-15
 • Verslo planas: naktinis klubas IĮ "Schock"

  Verslo idėja. Įžanga. Įmonės charakteristika. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo pasidalijimas ir kooperavimas. Organizacijos aplinka. Vidinė aplinka. Tiesioginio ir netiesioginio poveikio išorinės aplinkos veiksniai. Organizacijos socialinė atsakomybė. Planavimas ir strateginis valdymas. Įmonės misija ir vizija. Organizavimas. Kontrolė. Koordinavimas. Vadovavimas. Organizacijos kultūra.
  Verslo planai, referatas(21 puslapis)
  2006-06-06
 • Verslo planas: naktinis klubas UAB "Linksmieji ratukai"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Idėjos pagrindimas. Įmonės kūrimas. Įmonės tikslai. Rinka. Rinkos apibūdinimas. Įmonės makroaplinka. Įmonės mikroaplinka. Konkurentų analizė. Rinkodaros planas. Paslauga. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Pardavimų prognozė. Veiklos (gamybos, paslaugų, prekybos) planas. Patalpos. Įranga. Tiekėjai ir žaliavos. Vadyba. Finansai. Rizikos įvertinimas. Išvados.
  Verslo planai, referatas(31 puslapis)
  2011-11-23
 • Verslo planas: naminių gyvūnų priežiūra UAB "Linksma uodegytė"

  Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Verslo tikslai. Paslaugos aprašymas. Paslaugos tobulinimo variantai. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Aprėpiamos rinkos dalies išskyrimas ir jos apibūdinimas. Vietos analizė. Konkurencijos analizė. Kainų politika. Informacijos skleidimas. Paslaugos teikimas. Trumpas paslaugų teikimo aprašymas. Vietos analizė. Patalpos ir įranga. Transportas. Tiekėjai. Teikiamos papildomos paslaugos. Paslaugų savikaina. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos veiksniai. Galimi sunkumai ir kliūtys. Alternatyvinė veikla. Finansai. Reikalingas kapitalas ir jo naudojimas. Pardavimų prognozė. Pelno (nuostolio) ataskaitos. Labiausiai tikėtina. Pesimistinė prognozė. Optimistinė prognozė. Prognozuojamas balansas. Priedai.
  Verslo planai, referatas(15 puslapių)
  2005-11-23
 • Verslo planas: naminių gyvūnų viešbutis UAB "Vira"

  Reziume. Įmonės aprašymas. Bendra informacija. Žinios apie savininkus, pagrindinius akcininkus. Trumpa įmonės veiklos apžvalga. Teisiniai aspektai (licenzijos, patentai). Vietovė. Siūlomo projekto esmė. Verslo idėja. Ketinimų įgyvendinimo sąlygos. Projekto nauda. Paslaugos analizė. Paslaugos apibūdinimas. Kainos. Kaštų struktūra. Rinkos analizė. Įstatyminė aplinka. Valstybinis reguliavimas. Makroekonominė ir šakos aplinka. Rinkos analizė. Marketingo planas. Marketingo tikslai ir strategija. Rinkos dalyvių keliami reikalavimai. Paslaugos aprašymas. Kainodara. Marketingo veiklos kaštai. Reklaminės veiklos santrauka. Paklausos prognozė. Paslaugos teikimo planas. Vietovė. Patalpos. Įranga. Paslaugos teikimo proceso aprašymas. Atsargos ir sandėliai. Organizacinis planas ir personalas. Savininkai ir vadovai. Personalo funkcijos ir atsakomybė. Atlyginimai. Finansų planas. Rizikos analizė. SWOT analizė. Valdymo rizika. Išorinė rizika.
  Vadyba, referatas(21 puslapis)
  2010-02-04
Puslapyje rodyti po