Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Verslo organizavimo formos (2)

  Įvadas. Verslo organizavimo formos. Individuali (personalinė) įmonė. Partnerinė (ūkinė) bendrija. Tikroji ūkinė bendrija. Komanditinė ūkinė bendrija. Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė. Kitos galimos verslo organizavimo formos. Kooperatinės bendrovės. Ne pelno organizacijos. Bendros (mišrios) įmonės. Įmonių junginiai. Lietuvoje 2005 metais įregistruotų įmonių statistikos duomenys. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(19 puslapių)
  2007-09-27
 • Verslo organizavimo formos (3)

  Įvadas. Verslo organizavimo būdai. Pagrindinės verslo organizavimo formos ir trumpas jų aprašymas. Akcinių bendrovių ypatumai. Akcinių bendrovių klasifikacija. Pagrindiniai akcinių bendrovių pranašumai. Pagrindiniai akcinių bendrovių trūkumai. Bendra verslo apžvalga Lietuvoje. Verslo kaita ir ypatumai. Verslo tendencijos. Valstybės ir Europos Sąjungos (ES) įtaka verslui. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2008-10-15
 • Verslo organizavimo formos (4)

  Įvadas. Personalinė įmonė. Ūkinė bendrija. Akcinės bendrovės. Uždaroji akcinė bendrovė (UAB). Akcinė bendrovė (AB). Kooperatyvinė bendrovė (kooperatyvas). Ne pelno organizacija (įmonė). Valstybinė įmonė. Išvados.
  Ekonomika, referatas(13 puslapių)
  2010-05-19
 • Verslo organizavimo formos ir įmonės pelnas

  Įvadas. Verslo firmų veiklos formos. Individuali įmonė. Ūkinė bendrija. Akcinė bendrovė. Gamyba. Gamybos kaštai. Įmonės pelnas. Ekonominis pelnas. Buhalterinis pelnas. Pelnas. Išvados.
  Ekonomika, referatas(15 puslapių)
  2008-12-30
 • Verslo organizavimo formos Lietuvoje

  Įvadas. Verslo organizavimo formos. Patentuoti verslai. Individualios įmonės. Individualiosios (personalinės) įmonės steigimas. Ūkinės bendrijos. Ūkinių bendrijų steigimas. Ūkinės bendrijos tipai. Akcinės bendrovės. Valstybės ir savivaldybės įmonės. Žemės ūkio bendrovės. Kooperatinės bendrovės. Kredito unijos. Viešosios įstaigos. Junginiai (susivienijimai). Ne pelno organizacijos. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(20 puslapių)
  2006-04-05
 • Verslo organizavimo formos Lietuvoje (2)

  Verslo organizavimo formos. Individualioji įmonė. Ūkinė bendrija. Akcinė bendrovė. Pelno nesiekiančios organizacijos. Valstybinės verslo organizacijos. Kooperatyvai. Licencinio verslo organizacijos. Užsienio kapitalo įmonės. Akcinės bendrovės. Akcijos. Jų rūšys. Akcinių bendrovių steigimas ir valdymas. Bendrovės valdymo organai. Bendrovės likvidavimo priežastys.
  Ekonomika, referatas(14 puslapių)
  2007-10-15
 • Verslo organizavimo formos pasirinkimo problema

  Įvadas. Verslo organizavimo formos. Verslo planas. Pasirinkimas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-10-30
 • Verslo organizavimo formos, jų privalumai ir trūkumai

  Įvadas. Verslo įmonių samprata. Smulkaus ir vidutinio verslo būklė. Verslo pagrindas - verslininkas. Individualių įmonių ir ūkinių bendrijų nuosavybės ataskaita. Individualių įmonių ir ūkinių bendrijų mokesčiai. Individualių įmonių ir ūkinių bendrijų finansinės problemos. Rinka ir pardavimai. Kaštai ir jų reikšmė įmonių veiklai.
  Mikroekonomika, referatas(25 puslapiai)
  2006-11-15
 • Verslo organizavimo formos. Jų pranašumai ir trūkumai

  Įvadas. Verslo organizacijos formos pasirinkimas. Individuali įmonė. Individualios įmonės savininko teisės. Individualios įmonės savininkas kompetencija. Pagrindiniai IĮ privalumai. Pagrindiniai IĮ trūkumai. Bendrija. Bendrijos kapitalo apskaita. Tikroji ūkinė bendrija (TŪB). Komandinę (pasitikėjimo) ūkio bendriją (KŪB) sudaro. Ūkinių bendrijų privalumai. Ūkinių bendrijų trūkumai. Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė. Pagrindiniai akcinės bendrovės pranašumai prieš kitas ūkinių organizacijų formas yra šie. Pagrindiniai akcinės bendrovės trūkumai yra tokie. Akcinių bendrovių klasifikacija. Akcininkų turtinės teisės. Akcininkų neturtinės teisės. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-06-15
 • Verslo orientavimas

  Verslo koncepcijos ir verslo orientacijos apibūdinimas. Gamybos koncepcija. Gamybos orientacija. Prekės orientacija. Pardavimo orientacija. Marketingo orientacija. Socialinio – etinio marketingo orientacija.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2005-10-17
 • Verslo planas automobilių plovykla "Švarūs automobiliai"

  Santrauka. Automobilių plovyklos "Švarūs automobiliai" ir informacijos šaltinių apžvalga. UAB "Švarūs automobiliai" verslo planas. Verslo aprašymas. Paslaugos aprašymas. Funkcinės paslaugos savybės. Paslaugos perspektyvos. Marketingas. Rinkos apžvalga ir rinkos tyrimas. Tikslinės rinkos analizė. Konkurencijos analizė. SWOT analizė. Marketingo planas. Veikla. 1Vietos analizė. Patalpos. Darbo jėga. Darbuotojų darbo užmokestis. Vadyba. Savininkai ir vadovybė. UAB "Švarūs automobiliai" organizacinė struktūra. Rizikos įvertinimas. Galimos problemos ir kliūtys. Problemų sprendimo alternatyvos. Finansai. Lėšos ir jų panaudojimas. Pelno ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Balansas. Paskolų grąžinimas. Išvados.
  Verslo planai, referatas(30 puslapių)
  2010-05-11
 • Verslo planas: sausainių su aguonomis ir obuoliais gamyba ir pardavimas UAB "Skanėstas"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Gamybinė veikla. Rinkodara. Vadyba. Rizikos įvertinimas. Finansinė dalis. Priedai (13 psl.).
  Verslo planai, referatas(43 puslapiai)
  2008-11-18
 • Verslo planas: turizmo įmonė UAB "Kelias į pasaulį"

  Įvadas. Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo idėja. UAB "Kelias į pasaulį" istorija. Įmonės tikslai. Rizika. Marketingas. Verslo aplinka. Konkurentų analizė. Įmonės vieta. Rinkodaros strategija. Kaina. Paslauga. Paskirstymas. Reklama ir stimuliavimas. Pardavimų prognozė. Veiklos planas. Patalpos ir įrengimai. Vartotojas. Paslaugų paketo sudarymas. Įmonės organizacinė struktūra ir personalo vadyba. Įmonės statusas. Įmonės organizacinė struktūra. Reikalavimai darbuotojams. Darbuotojų pareigos ir funkcijos. Finansai. Darbuotojų darbo užmokestis. Ofiso atidarymo pradinės išlaidos. Naujai organizuojamų kelionių pardavimų prognozės. Ilgalaikis turtas. Finansavimo poreikis ir šaltiniai. Sąnaudų straipsniai. Konkurentų analizė. Kelionių populiarumas įvairiais metų laikais. Kelionių pardavimo ir įplaukų prognozė rudens sezonui poilsinėms kelionėms į Egipto kurortą Safagą. Kelionių kainų priklausomybė nuo apgyvendinimo tipo ir kelionės trukmės.Įmonės organizacinės struktūros schema. Išvados.
  Verslo planai, referatas(47 puslapiai)
  2008-11-26
 • Verslo planas: "Vertimai"

  Verslo apibūdinimas. Verslo srities aprašymas. Verslo tikslai. Verslo uždaviniai. Finansai. Personalo atrinkimas. Marketingas. Kainodaros sistema. Reklama. Įmonės veikla.
  Verslo planai, referatas(6 puslapiai)
  2005-09-22
 • Verslo planas: AB "Kauno energija"

  Verslo idėja. Įžanga (kodėl būtent tokį verslą pasirinkote). Įmonės pristatymas (registravimo tvarka, adresas, registravimo Nr., įmonės kodas, veiklos sritis, įmonės vadovas, vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius, aptarnaujantis bankas (kodėl būtent šis). Įmonės organizacinė valdymo struktūra (nurodant darbuotojų skaičių). Darbo pasidalijimas ir kooperavimas. Organizacijos aplinka. Vidinė aplinka. Tiesioginio ir netiesioginio poveikio išorinės aplinkos veiksniai. Organizacijos socialinė atsakomybė. Planavimas ir strateginis valdymas. Įmonės misija ir vizija. Organizavimas. Kontrolė. Koordinavimas. Vadovavimas. Organizacijos kultūra.
  Verslo planai, referatas(32 puslapiai)
  2006-01-11
 • Verslo planas: AB "Šilo vaistinė"

  Įvadas. Valdymas. Planavimas. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos. Organizavimas. Organizacinės valdymo struktūros sudarymas. Vadovavimas. Motyvacija. Kontrolė. Išvados.
  Verslo planai, referatas(11 puslapių)
  2006-01-31
 • Verslo planas: aerobikos-jogos sporto klubas: "Atėnė"

  Įvadas. Temos aktualumas. Aerobikos-jogos sporto klubo "Atėnė" tikslas. Aerobikos-jogos sporto klubo "Atėnė" uždaviniai. Individualios įmonės nuostatai. Bendroji dalis. Įmonės veiklos tikslai, veiklos sritis. Įmonės savininko teisės ir pareigos. Įmonės valdymas, finansinė atskaitomybė. Įmonės nuostatų keitimo tvarka. Viešų pranešimų skelbimo tvarka. Įstatymai ir teisės aktai reglamentuojantys individualios įmonės "Atėnė" veiklą. Makro-aplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. Aerobikos-jogos sporto klubo. Mokslinė - technologinė aplinka. Mokslo ir technologijų rodikliai. "Atėnė" organizacinė struktūra. "Atėnė" personalas. Organizacijos mikro aplinkos analizė. Marketingo kompleksas. Prekė. Kaina. Pirkėjai. Konkurentų tyrimas. Rėmimas. Pardavimų prognozė. Individualios įmonės "Atėnė" finansinis planas.
  Verslo planai, referatas(18 puslapių)
  2008-10-03
 • Verslo planas: apželdinimo įmonė

  Įvadas. Antreprenerystė. Antrepreneris. Idėjų aprašymas. Apželdinimo paslaugos. Pasirinktos idėjos pagrindimas. Teorinė dalis. Paslaugų esmė. Pagrindiniai prekės ir paslaugų skirtumai. Paslaugų skirstymas į grupes pagal jų rezultato pobūdį. 4 paslaugų tipai pagal jų santykį su vartojimo būdu ir skirtinga galutine paklausa. Paklausos paslaugoms didinimo prielaidos veiksniai. Paslaugų paketas ir jo elementai. Pagrindinės vartotojo vertinamos paslaugų savybės. Pagrindines kliūtys laisvai paslaugų konkurencijai paslaugų rinkoje. Informacinių technologijų įtaka paslaugų funkcionavimui. Paslaugų teikimo schema.
  Verslo planai, referatas(12 puslapių)
  2008-01-14
 • Verslo planas: asmens higienos priemonių gamyba IĮ "Denta"

  Verslo aprašymas. Rėmimas. Marketingas. Veiklos vietos parinkimas. Rinkos galimybių analizė. Potencialūs konkurentai. Potencialūs vartotojai. Marketingo rinkinio elementai. Produkto aprašymas. Paskirstymas. Kainos ir jų nustatymas. Pardavimų prognozė. Gamyba. Gamybos vykdymo vieta. Gamybos poreikiai. Valdymas. Personalo valdymas. Gamybos kontroliavimas. Prekės valdymas. Prekės valdymo objektai. Valdymo proceso funkcijos. Įmonės tipas. Kritinė rizika. Finansai. Prekės savikainos nustatymas.
  Verslo planai, referatas(16 puslapių)
  2005-11-17
 • Verslo planas: asmens higienos priemonių pardavimas IĮ "Gaiva"

  Apibendrinimas. Įmonės pavadinimas: individuali įmonė "Gaiva". Verslo aprašymas. Marketingas. Veiklos vietos parinkimas. Rinkos galimybių analizė. Potencialūs konkurentai ir vartotojai. Marketingo rinkinio elementai. Gamybos poreikiai. Kaštų struktūra. Valdymas. IĮ "Gaiva" vadovo funkcijos. IĮ "Gaiva" darbo ir atsakomybės laipsnio lentelė. Įmonės tipas. Kritinė rizika. Numatomos problemos ir kliūtys. Alternatyvos galimoms problemoms spręsti. Finansai.
  Verslo planai, referatas(9 puslapiai)
  2009-12-21
Puslapyje rodyti po