Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vadovo bendravimo etika

  Įvadas. Tiriamojo reiškinio pristatymas. Empirinis tyrimas. Tyrimo kriterijų apibrėžtys. Tyrimo procedūra. Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Išvados.
  Etika, referatas(12 puslapių)
  2006-04-05
 • Vadovo bruožai ir vertybės

  Ko reikia, kad būtum geras vadovas? Vadovo bruožai. Informaciniai vaidmenys. vaidmenys, susiję su sprendimu priėmimu. Valdymo įgūdžių grupės. Vadovas turi sugebėti ne tik planuoti, organizuoti, skatinti, bet ir kontroliuoti.
  Vadyba, referatas(20 puslapių)
  2006-11-15
 • Vadovo dalykinis bendravimas

  Įvadas. Bendravimo ypatumai bendruoju aspektu. Vadovo pasiruošimas dalykiniam bendravimui. Pirmojo įspūdžio reikšmė. Sveikinimosi ypatumai. Vadovo dalykinio bendravimo menas. Vadovo kalba. Vadovo klausymasis. Dalykinio bendravimo grįžtamasis ryšys. Išvados.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2009-03-06
 • Vadovo darbas

  Vadovo darbo laiko tvarkymas. Darbų planavimas. Tikslo užsibrėžimas. Kam teikti pirmenybę? Skubių ir svarbių darbų nustatymas. Darbo pobūdžio nustatymas. Darbo tvarkaraščio sudarymas. Kaip įveikti didelį darbą? Terminų laikymasis. Laikas, kai niekas netrukdo, nustatymas. Rūpestingas susirinkimų planavimas. Naudingai praleistas kelionių laikas. Darbas su žmonėmis. Darbų skyrimas kitiems. Našus darbas kartu. Kai darbas pavestas pačiam vadovui. Išvados.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2005-12-08
 • Vadovo darbo dienos organizavimas

  Įvadas. Vadovo darbo laiko valdymo technika. Darbo plano sudarymas ir analizė. Darbo plano sąrašo analizė. Laiko valdymo technika. Sekretorės pagalba vadovui organizuojant darbą. Išvados.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2006-04-07
 • Vadovo darbo ypatumai

  Vadovavimas. Vadovo funkcijos. Pagrindinės vadovo funkcijos. Vadovavimo stiliai. Valdžios esmė ir šaltiniai. Vadovavimo stiliaus samprata ir elementai. Kai kurios vadovo darbo klaidos. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2005-12-12
 • Vadovo darbo laiko planavimas

  Įvadas. Darbo laiko planavimas. Valdymo lygiai ir vadovų kompetencija. Vadovų darbo dienos tvarkymas. Racionalus vadovo darbo laiko panaudojimas. Darbų paskirstymas ir funkcijų delegavimas. Vadovų darbo laiko apimties mažinimo būdai. Išvados.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2005-12-04
 • Vadovo darbo organizavimas

  Įvadas. Vadovo darbo organizavimo teorinė dalis. Vadovo darbo organizavimo esmė. Darbo vietos organizavimas. Darbo laiko planavimas. Tikslų nustatymas. Planavimas. Prioritizavimas. Pareto principas (Pareto prinziple). "ABC analizė". "Eizenhauerio metodas". Delegavimas. Vadovo darbo organizavimo praktinė dalis. Vadovo darbo vietos organizavimas. Darbo laiko planavimas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(15 puslapių)
  2008-03-30
 • Vadovo darbo organizavimas (2)

  Įvadas. Vadovas. Vadovavimas. Vadovas šiandien. Specifinės vadovo savybės. Šiuolaikinio vadovo principai. Efektyvus vadovas. Vadovo darbų planavimas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2008-04-07
 • Vadovo darbo organizavimas (3)

  Įvadas. Vadovavimas. Vadovo darbo organizavimo esmė. Darbo vietos organizavimas. Darbo laiko planavimas. Vadovo darbo organizavimo pranašumai ir trūkumai. Darbo organizavimo pranašumai. Darbo organizavimo trūkumai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2009-04-16
 • Vadovo darbo stilius

  Įvadas. Vadovavimas. Vadovo funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Vadovo darbo stilius. Autokratinis (direktyvinis) vadovo darbo stilius. Demokratinis vadovo darbo stilius. Liberalinis vadovo darbo stilius. Stilių suderinamumas. Reikalavimai vadovui. Išvada.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2005-06-05
 • Vadovo elgesio ir stiliaus formavimas

  Vadovas – kas tai? Vadovo darbo pobūdis. Vadovo santykis su personalu. Vadovo vaidmuo organizacinėje veikloje. Vadovo darbas. Vadovavimas. Vadovo funkcijos. Atsakomybės "nešėjas". Vadovo darbo stilius. Autokratinis (direktyvinis) vadovo darbo stilius. Demokratinis vadovo darbo stilius. Liberalinis vadovo darbo stilius. Stilių suderinamumas. Išvados.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2005-10-21
 • Vadovo elgesys ir darbo stiliai

  Įvadas. Vadovas – kas tai? Vadovo darbas. Vadovavimas. Vadovo funkcijos. Atsakomybės "nešėjas". Vadovo darbo stilius. Autokratinis (direktyvinis) vadovo darbo stilius. Demokratinis vadovo darbo stilius. Liberalinis vadovo darbo stilius. Stilių suderinamumas. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2006-12-28
 • Vadovo etika

  Įvadas. Vadovo asmenybė. Profesionalumas. Dorovingumas. Etiketas. Išvados. Išnašos.
  Etika, referatas(7 puslapiai)
  2008-03-17
 • Vadovo etikos reikšmė versle (2)

  Įvadas. Bendravimo vieta ir reikšmė valdymo sistemoje. Bendravimo vieta valdymo procese. Etiketas sistemoje "vadovas-pavaldinys". Konfliktai. Nuo ko prasideda vadovo ir pavaldinio bendravimas. Vadovo psichologinė nuostata. Pirmasis įspūdis. Vadovo darbo aplinkos įtaka bendravimui. Jumoras ir šypsena. Vadovo elgesio manieros. Stresas. Konflikto valdymas. Vadovo ir pavaldinių draugystė. Kas lemia vadovo darbo sėkmę. Išvados.
  Etika, referatas(14 puslapių)
  2007-03-16
 • Vadovo funkcijos

  Vadovo funkcijos. Vadovo įvaizdžio kūrimas. Silpnas ir gabus vadovas. Vadovavimo stiliai. Vadovas – lyderis. Vadovo funkcijos. Vadovas šiandieninėje Lietuvoje. Išvados.
  Vadyba, referatas(20 puslapių)
  2006-01-13
 • Vadovo funkcijos (2)

  Įvadas. Planavimas. Planavimo funkcija. Planavimo žingsniai. Planavimo horizontai. Planuojamos veiklos periodiškumas ir trukmė. Planų pavidalai. Planavimo barjerai. Laiko planavimas. Organizavimas. Organizavimo esmė. Organizacijos struktūra. Organizacijų valdymo struktūrų schemos. Delegavimas. Valdymo centralizacija ir decentralizacija. H. Mintzberg organizacinės struktūros koncepcija. Žmonių išteklių valdymas. Organizacijos aplinka. Darbo jėgos planavimas. Darbuotojų telkimas. Darbuotojų atranka. Darbuotojo priėmimas. Personalo ugdymas. Darbo saugos užtikrinimas. Darbuotojų skatinimas ir motyvavimas. Darbo vertinimas. Konfliktų sprendimas. Darbuotojo atleidimas. Vadovavimas. Motyvacija. Lyderiavimas. Komandos ir darbas komandose. 4. Komunikacija ir derybos. Kontrolė. Kontrolės samprata. Kontrolės reikalingumas. Kontrolės rūšys. Kontrolės procesas. Efektyvios kontrolės bruožai. Kontrolės baimė. Darbuotojų motyvavimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(32 puslapiai)
  2007-02-26
 • Vadovo funkcijos ir veikla organizacijoje

  Įvadas. Vadovų klasifikavimas. Vadovų skirstymas. Vadovo vaidmenų suskirstymas pagal H. Mintzbergą. Valdymo stiliai. Linijiniai ir funkciniai vadovai. Komandos vadovo funkcijos. Organizacijos valdymas. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2008-10-27
 • Vadovo funkcijos organizacijoje

  Vadovo sąvoka. Vadovo darbo specifika. Personalo veiklos organizatorius. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2007-01-22
 • Vadovo ypatumai įmonėje. Vadovavimas

  Įvadas. Referato tikslas - ištirti vadovavimo stilių įmonėje. Vadovavimas. Vadovavimo samprata. Vadovo vaidmenų. suskirstymas pagal H. Mintzbergą. Va1dymo subjektas ir objektas. Vadovavimo stiliaus ir valdymo metodų samprata. Vadovo vaidmuo įmonėje. Motyvacija. Ankstyvosios motyvacijos teorija. Lyderis. Didžiausios vadovavimo klaidos. Išvados.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2009-02-24
Puslapyje rodyti po