Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vadybos funkcijų sistema

  Įvadas. Planavimas. Planavimo horizontai. Planų pavidalai. Organizavimas. Delegavimas. Organizacijos valdymas. Valdymo centralizacija ir decentralizacija. Vadovavimas ir motyvavimas. Valdžios formų klasifikacija. Motyvavimas. Kontrolė ir reguliavimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2006-09-18
 • Vadybos funkcijų sistema (2)

  Įvadas. Planavimas. Planavimo horizontai. Planų pavidalai. Organizavimas. Delegavimas. Organizacijos valdymas. Valdymo centralizacija ir decentralizacija. Vadovavimas ir motyvavimas. Valdžios formų klasifikacija. Motyvavimas. Kontrolė. Valdymo funkcijų klasifikavimas pagal autorius. Išvados.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2008-11-26
 • Vadybos ir verslo administravimo specialistų rengimo tendencijos Lietuvoje

  Įvadas. Vadybos ir ekonomikos programų istorija. Vadybos ir verslo administravimo apibrėžimas. Bendra vadybos studijų programa Lietuvos universitetuose. Vadybos ir verslo administravimo bakalauras. Vadybos ir verslo administravimo magistras. Didžiausių Lietuvos universitetų vadybos ir verslo administravimo programų populiarumo tendencijos. Kauno technologijų universitetas. Vilniaus universitetas. Vilniaus Gedimino Technikos universitetas. Vytauto Didžiojo universitetas. ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas. Išvados. Priedas (1).
  Pedagogika, referatas(23 puslapiai)
  2007-10-15
 • Vadybos ir verslo administravimo studijų programos Vokietijoje

  Įvadas. Pagrindiniai studijų principai. Darbo galimybės. Studijos universitetuose. Studijos taikomųjų mokslų universitetuose. Verslo administravimo studijų programos pavyzdys. Štutgarto taikomųjų mokslų universitetas. Bazinės studijos. Pagrindinės studijos. Praktinių studijų semestras. Tarptautinio verslo vadybos studijų programos pavyzdys. Furtvangeno universitetas. Darbas iliustruotas nuotraukomis (2). Išnašos.
  Mokslas ir švietimas, referatas(7 puslapiai)
  2008-04-28
 • Vadybos mintis senuosiuose šaltiniuose

  Įvadas. Vadyba. Mozė Senajame Testamente. Mozės asmenybė. Mozės įstatymai. Sun Tzu. "Karo menas". Sun Tzu strategija versle. Senos tiesos – geros tiesos. Platonas. Platono "Valstybė". Išvados.
  Vadyba, referatas(23 puslapiai)
  2008-11-09
 • Vadybos mokyklos (2)

  Įvadas. Vadyba – kaip mokslas. Vadyba. Vadybos funkcijos. Vadyba kaip Valdymas + Motyvavimas. Vadybos rūšys. Vadybos mokyklų atsiradimo priežastys. Naujas vadovavimas, vaidmenys ir kompetencijos. Empirinė vadybos teorija (situacinis požiūris). Socialinė vadybos teorija (sisteminis požiūris). Procentinis požiūris. Šiuolaikinių valdymo teorijų atsiradimo prielaidos. Visuotinės kokybės vadyba. Vadovaujančios atsakomybės bendruomenės. Klasikinės ir žmogiškųjų santykių mokyklų pagrindinės teorijos. Vadovavimo stiliai pagal X ir Y teorijų nuostatos. Organizacijų ypatumai ir skirtumai. Išvados.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2009-05-18
 • Vadybos mokyklų teorijos ir raida

  Vadybos mokyklų atsiradimo priežastys. Pagrindinės vadybos mokyklos. Darbo mokslinio organizavimo mokykla. Žmogiškųjų santykių mokykla. Socialinių sistemų vadybos mokykla. Kiekybinių metodų mokykla. Empirinė vadybos mokykla. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2005-10-19
 • Vadybos mokslo ištakos ir reikšmė

  Vadybos mokslo ištakos. Nacionalinių vadybos ypatumų esmė. Vadybos raida Lietuvoje. 1920 – 1940 metai. Sovietinis laikotarpis. 1990 – 1997 metai. Išvados.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2005-05-30
 • Vadybos mokslo mokykla

  Vadybos mokslo mokykla. Sprendimų teorija. Matematinė teorija. Herbertas A. Saimonas. Norbertas Vineris. Vytautas Andrius Graičiūnas. Valdymo ryšių skaičiaus augimas didinant pavaldinių skaičių. Skaičiavimai vadyboje. Gamybinės veiklos analizė. Pelningumo koeficientas pagal bendrąjį pelną. Pelningumo koeficientas pagal grynąjį pelną. Veiklos (operacinių) sąnaudų analizė. Kontribucijos analizė. Operacinis svertas. Išteklių valdymas. Turto apyvartumas. Grynojo apyvartinio kapitalo dalis turte. Atsargų apyvartumas. Gautinų skolų apyvartumo rodiklis. Mokėtinų skolų apyvartumas. Darbo išteklių panaudojimo efektyvumo rodikliai. Pajamingumo analizė. Turto grąža. Turto, kapitalo, akcijos pajamingumas pagal bendrąjį pelną. Matematiniai metodai vadyboje.
  Vadyba, referatas(19 puslapių)
  2008-01-08
 • Vadybos mokslo pradininkas: Henry Laurence Gantt

  Įvadas. Henry Laurence Gantto biografija. Henry Laurence Gantto darbai. Gantto skatinimo sistema. Gantto grafikai. Gantto grafiko pavyzdys. Kritinio kelio metodas (Critical Path Method - CPM). Lotus 1-2-3. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2010-11-29
 • Vadybos mokslo raida. Vadybos mokyklos

  Įvadas. Vadybos mokslo atsiradimas ir vystymasis istoriniu požiūriu. Vadybos rūšys. Vadybos mokslo raida. Vadybos vystymasis Lietuvoje. Vadybos raida nepriklausomoje Lietuvoje. V.A. Graičiūnas. Vadybos raida šiandieninėje Lietuvoje. Vadybos mokyklos. Klasikinės vadybos mokykla. Mokslinė vadybos mokykla. Administracinė (klasikinė) vadybos mokykla. Žmogiškųjų santykių mokykla. Perėjimas nuo žmonių santykių prie bihevioristinio (elgesio) mokslo požiūrio. Klasikinės ir žmogiškųjų santykių mokyklų skirtumas. Kiekybinių metodų mokykla. Visuotinės kokybės samprata. Darbuotojų vadybos samprata. Sisteminis požiūris. Atsitiktinumų požiūris. Dinamiškų santykių požiūris. Išvados.
  Vadyba, referatas(25 puslapiai)
  2006-04-03
 • Vadybos mokslo raidos etapai

  Įvadas. Ankstyvieji samprotavimai apie valdymą. Frederycho Teiloro vadybos filosofija. Emersono 12 našumo principų. Henrio Fajolio 14 valdymo principų. Žmogiškųjų santykių mokykla ("Hawthorne" efektas, A. Maslou poreikių pakopos). Vadybos mokslo matemizavimo mokykla. Sisteminė vadybos mokykla. "X" ir "Y" vadybos teorijų esmė. "Z" teorijos turinys.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2006-10-19
 • Vadybos niuansai Lietuvos kaimo turizmo versle

  Įvadas. Turizmo ir kaimo turizmo sampratų sąsaja. Turizmo samprata. Kaimo turizmo esmė ir jo vieta turizmo sampratoje. Vadybos niuansai kaimo turizmo versle. Vadybos samprata. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Kokybės aktualumas kaimo turizmo verslo vadyboje. Kokybės vertinimo tyrimai kaimo turizmo vadyboje. Išvados.
  Vadyba, referatas(17 puslapių)
  2011-12-13
 • Vadybos pagrindai

  Pradiniai duomenys įmonės veiklos plano skaičiavimui. Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai. Įmonės veiklos planavimas. Produkcijos pardavimo planas. Produkcijos gamybos planas. Aprūpinimo pagrindinėmis medžiagomis planavimas. Pagrindinių medžiagų poreikio ir išlaidų planas. Pagrindinių medžiagų pirkimo planas. Energijos poreikio ir išlaidų planas. Šiluminės energijos poreikio ir išlaidų planavimas. Vandens poreikio ir išlaidų planavimas. Elektros energijos poreikio ir išlaidų planas. Personalo planas. Pagrindinių priemonių ir amortizacinių atskaitymų planas. Gamybos kaštų planas. Medžiagų ir prekių atsargų planas. Parduodamos produkcijos gamybos kaštų planas. Veiklos sąnaudų planas. Gaminių kainos apskaičiavimas. Įmonės pajamų ir pelno planas. Išvados.
  Vadyba, referatas(23 puslapiai)
  2006-05-18
 • Vadybos pagrindai (2)

  Įvadas. Strateginis valdymas. Struktūrų formavimas. Sprendimų priėmimas. Darbuotojų motyvavimas. Karjeros planavimas. Vadovavimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(24 puslapiai)
  2007-02-02
 • Vadybos pagrindai. Valdymas

  Įvadas. Vadybos pagrindų dalyko samprata, esmė bei struktūra. Planavimas. Planavimo proceso tikslai ir etapai. Organizavimas. Koordinavimas. Motyvavimas. Kontrolė. Išvada.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-03-05
 • Vadybos raida ir teorijos

  Įvadas. Vadybos sąvokos samprata. Vadybos mokslo raida. Vadybos ištakos senojoje Lietuvoje. Vadybos raida Lietuvoje. Nuo "menedžmento" iki vadybos. Kodėl reikia studijuoti vadybos teoriją? Vadybos teorijos. Klasikinė vadybos mokykla. Žmoniškųjų santykių mokykla. Kiekybinių metodų mokykla. Šiuolaikinės valdymo teorijos – harmoningo žmogaus koncepcija. Šiuolaikinių valdymo teorijų atsiradimo prielaidos. Visuotinės kokybės vadyba. Išvados.
  Vadyba, referatas(26 puslapiai)
  2009-03-24
 • Vadybos raida Lietuvoje

  Kas yra vadyba? Vadybos mokslo ištakos. Vadybos raida Lietuvoje. 1918 – 1940 metai. Sovietinis laikotarpis. 1990 – 1997 metai. Išvados.
  Vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2005-12-11
 • Vadybos samprata

  Įvadas. Planavimas. Planavimo procesas. Organizavimas. Organizavimo reikšmė sprendimo priėmimo procese. Organizacijos valdymo struktūros kūrimo turinys. Organizacijos valdymo struktūros pagrindinės charakteristikos. Organizacijos pokyčių valdymas. Valdymo organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Valdymo modeliai. Išvados.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2006-11-25
 • Vadybos samprata (2)

  Įvadas. Vadybos esmė. Kas yra vadyba? Vadybos mokslo raida. Vadybos raida Lietuvoje. Vadybos funkcijos. Vadybos funkcijų samprata. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas ir motyvacija. Kontrolė. Išvados.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2007-10-15
Puslapyje rodyti po