Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vadybininkas – sporto renginių organizatorius

  Įvadas. Pajamas varžybų vykdytojas gali gauti... Išlaidos sporto renginiuose dažniausiai skiriamos tokioms reikmėms tenkinti... Teisėjų ir aptarnaujančio personalo darbo užmokestis. Išlaidos rungtynių dalyviams apdovanoti. Organizacinės – ūkinės išlaidos. Transporto išlaidos. Reprezentacinės išlaidos. Kitos išlaidos. Varžybų nuostatose turi būti numatyti tokie nuostatai. Varžybų tikslas ir uždaviniai. Varžybų vieta ir laikas. Vadovavimas varžyboms. Varžybų vykdymo sistema. Varžybų nugalėtojų apdovanojimas. Varžybų dalyvių registravimo tvarka ir sąlygos. Paraiškos.
  Vadyba, referatas(5 puslapiai)
  2006-09-20
 • Vadybininko darbo laiko autofotografija

  Darbo organizavimas, normavimas ir apmokėjimas. Dės. E. Paulavičienė. Įvadas. Darbo laiko fotografija. Reikalingas stebėjimų skaičius. Darbo laiko autofotografija. Vadybininko darbo laiko autofotografija. Darbo proceso tyrimas ir darbo metodo racionalumas. Darbo įvertinimo ir apmokėjimo nustatymas. Darbo vietos išplanavimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2005-10-02
 • Vadybininko darbo turinys ir darbo dienos organizavimas įmonėje

  Valdymo proceso sudedamųjų dalių tarpusavio ryšiai. Kvalifikacijos aprašas. Darbo aprašymas. Objekto apibūdinimas. Verslo aplinka. Susisiekimas, automobilių stovėjimo vieta. Bendra informacija. Paslaugos verslui. Bendravimo kalbos. Bendros taisyklės. Mokėjimo kortelės. Maitinimas. Apsipirkimas. Sportas. Laisvalaikis, pramogos. Viešbučio BD, pavaizduota E – R diagrama. Horizontalus ir vertikalus darbo pasidalijimas. Vidinė verslo aplinka. Įmonės išorinė aplinka. Organizacijos išorinė aplinka.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-05-05
 • Vadybininko profesija

  Įvadas. Vadybos esmė. Vadybininko darbo ypatybės. Vadybininko darbo reikalavimai. Vadybininko žinių šaltiniai. Vadybos funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Vadybininko įgūdžiai. Gebėjimas analizuoti. Bendravimo įgūdžiai. Gebėjimas įtikinti. Nenumatyti atvejai. Konfliktai. Pasikeitimai. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2008-07-22
 • Vadybininkų paieška ir atranka tarptautinėje firmoje

  Įvadas. Vadybininkų paieška dirbti tarptautinėje firmoje. Paieškos būdai. Atrankos metodai. Reikalavimai tarptautinių firmų vadybininkams. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(11 puslapių)
  2009-03-28
 • Vadybininkų paieška, atranka ir paruošimas darbui tarptautinėje firmoje

  Įvadas. Vadybininkų paieška tarptautinėse firmose. Apsispręskime, ko mums reikia. Sprendimas samdyti. Darbo aprašymas. Reikalavimai tarptautinės firmos vadybininkams. Klausimai. Vadybos funkcijos. Planavimas. Kontroliavimas. Santrauka: Vadybos esmė. Vadybininkų atranka tarptautinėse firmose. Surinkite informacija tiesiogiai. Santrauka: Išnagrinėkime informaciją. Parenkime pokalbio planą. Asmeniniai interesai. Bendrosios gyvenimo aplinkybės. Uždaro tipo klausimai. Išmokime klausyti. Pokalbis. Pokalbio laiko ribos. Apibendrinkime rezultatus. Pasverkime pliusus ir minusus. Vadybininkų paruošimas tarptautinėse firmose. Kolektyvinės darbo sutartys.
  Personalo vadyba, referatas(27 puslapiai)
  2006-03-23
 • Vadybos atsiradimo tendencijos Lietuvoje

  Įžanga. Vadybos atsiradimo tendencijos. Pirmieji žingsniai vadybos link (iki 1935m.). Naujas vadybos vystymosi etapas Lietuvoje (nuo 1935m.). V. Graičiūno nuopelnai. Mokslinės vadybos draugija. Periodika ir atskiri leidiniai vadybos temomis. Pranas Lesauskis. J. Šimkus. Pranas Viktoras Raulinaitis. A. Baliūnas, A. Valašinas, A. Nacevičius, J. Rugis. Vadybos plėtojimas žemės ūkio aspektu. Eduardas Galvanauskas. Vadybos humanistinė nuostata. Lietuviškosios tautinės vadybos kūrimo problemos. Trumpa tolesnės Lietuvos vadybos raidos apžvalga ir palyginimas su šiandiena.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2006-04-20
 • Vadybos ciklas: funkcijos, jų sąveika ir įgyvendinimas

  Įvadas. Keturios pagrindinės vadybos funkcijos. Kitos vadybos funkcijos. Valdymo funkcijos. Vadybos bendrosios funkcijos. Operatyvaus veiklos valdymo turinys. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2007-03-06
 • Vadybos evoliucija

  Įvadas. Vadybos mokslo atsiradimas ir vystymasis. Vadybos mokslo raida Lietuvoje. Sovietinis laikotarpis. Vadyba atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę. 1990 m. – šiandiena. Vadybos mokyklos. Klasikinė vadybos mokykla. Klasikinė (administracinė) vadybos mokykla. Žmogiškųjų santykių mokykla. Elgesio mokykla. Socialinių sistemų mokykla. Išvados.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2008-01-22
 • Vadybos funkcijos

  Vadybos ir funkcijos sąvokų reikšmė. Vadybos funkcijų samprata. Vadybos funkcijų klasifikavimas. Valdymo funkcijos. Darbas iliustruotas schemomis.
  Vadyba, referatas(5 puslapiai)
  2005-05-12
 • Vadybos funkcijos (2)

  Vadybos funkcija. Prognozavimo metodai. Strateginis planavimas. Organizavimas, jo esmė. Motyvavimo esmė ir raida. Kontrolė. Kontrolės procedūra. Kontrolės sistema įmonėje. Naujos Vadybos funkcijos. Suteikti energijos. Įgalioti. Remti. Bendrauti. Išvados ir pasiūlymai.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2005-11-02
 • Vadybos funkcijos (3)

  Įvadas. Planavimas. Organizavimas. Problemos esmės, jos sprendimo tikslo, sprendimų vertinimo kriterijų nustatymas. Skatinimas. Kontrolė ir apskaita. Vadovavimas ir motyvacija. Verslo organizacijos. Organizacijos tikslai. Verslo organizacijų aplinka. Organizacijos strategija. Sprendimo sąvoka. Sprendimų tipai. Vadybos sprendimo priėmimo etapai.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2006-01-27
 • Vadybos funkcijos (4)

  Įvadas. Bendrosios valdymo funkcijos. Planavimas. Planavimo apibūdinimas. Planavimo svarba. Organizavimas. Organizavimo apibūdinimas. Organizavimo tikslai. Kontrolė. Kas yra kontrolė? Kontrolės aspektai. Vadovavimas. Naujos vadybos funkcijos. Bendros išvados. AB "Andova".
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2006-10-11
 • Vadybos funkcijos (5)

  Įvadas. Vadybos funkcijų samprata. Prognozavimas. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Koordinavimas. Kontrolė.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2006-11-15
 • Vadybos funkcijos (6)

  Įvadas. Vadybos funkcijos. Pagrindinės vadybos funkcijos. Dažniausiai naudojamos vadybos funkcijos. Vadybos funkcijų apibūdinimas. Išvados. Mano pasirinktos įmonės "iScala" valdymo funkcijos.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2006-11-15
 • Vadybos funkcijos (7)

  Įvadas. Valdymo procesas. Vadovų tipai. Organizacijos struktūra. Žinių vadyba. Išvados.
  Vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2008-01-14
 • Vadybos funkcijos ir informacija

  Įvadas. Informacija. Vadybos funkcijos. Planavimas. Planavimo funkcija. Valdymo lygiai ir planų hierarchija. Strateginis planavimas. Organizavimas. Valdymo organizavimas. Vadovavimas. Valdymo subjektas ir objektas. Vadovavimo stiliai. Kontrolė. Informacija ir kontrolė. Išvados. Išnašos.
  Vadyba, referatas(18 puslapių)
  2008-04-01
 • Vadybos funkcijos ir jų klasifikavimas

  Įvadas. Bendrosios vadybos funkcijos. Planavimas. Sprendimų priėmimas. Strateginiai ir operatyviniai planai. Organizavimas. Organizacinė struktūra. Valdžia. Žmonių išteklių valdymas. Vadovavimas. Motyvacija. Lyderiavimas. Komandos ir darbas komandose. Kontrolė. Finansų kontrolė, biudžeto kontrolės sistema, auditas. Informacinės sistemos. Specifinės vadybos funkcijos. Išvados.
  Vadyba, referatas(25 puslapiai)
  2006-04-21
 • Vadybos funkcijos: planavimas, organizavimas, vadovavimas, kontrolė

  Įvadas. Planavimas. Planavimo apžvalga. Kuo strateginiai planai skiriasi nuo operatyviųjų planų? Strateginis planavimas. Strateginio planavimo evoliucija. Ilgalaikio planavimo problemos ir suvaržymai. Kodėl žlunga planai? Strategija kaip didysis planas. Strateginio valdymo atsiradimas. Marketingo planavimas. Marketingo planavimo reikšmė. Organizavimas. Organizavimo reikšmė. Keturios sudedamosios dalys. Diferencijavimas ir integravimas. Požiūriai į efektingo koordinavimo siekimą. Organizacinis projektavimas. Klasikinis požiūris. Užduoties – technologijos požiūris. Aplinkos požiūris. Organizacinių valdymo struktūrų tipai. Vadovavimas. Vadovavimo esmė ir požiūrio į vadovavimą įvairovė. Šiuolaikinė vadovavimo samprata. Nuo administravimo – lyderiavimo link. Darbuotojų skatinimas. Darbuotojų skatinimas ir jo vaidmuo vadyboje. Motyvacijos esmė ir jos atsiradimą lemiantys veiksniai. Darbo motyvacija. Motyvavimo metodų ir priemonių įvairovė. Darbo užmokesčio svarba motyvuojant darbuotojus. Konfliktai. Konfliktų esmė ir vaidmuo organizacijoje. Konflikto raida. Konfliktų vengimas ir valdymas. Pokyčių valdymas. Problemos sprendimo priėmimas. Kontrolė. Pagrindinių kontrolės rūšių atlikimo laikas. Kontrolės procesai. Efektyvios kontrolės bruožai. Kodėl reikalinga kontrolė? Informacinė kontrolė. Tradicinė biurokratinė ir decentralizuota kontrolė. Kontrolės proceso žingsniai. Finansų kontrolė.
  Vadyba, referatas(50 puslapių)
  2006-04-14
 • Vadybos funkcijos. Vadovavimas

  Vadybos apibrėžimas Vadybos funkcijos. Planavimas. Planavimo principai. Organizavimas. Organizacijos kultūra. Organizacijų struktūra. Vadovavimas. Vadovavimo teorijos. Motyvavimas. Kontrolė. Auditas. Visuotinės kokybės vadyba. Kolektyvas. Samprata. Veiklos sąlygos. Veiklos normatyvai. Veiklos savivalda organizacijoje. Bendrosios išvados.
  Vadyba, referatas(21 puslapis)
  2006-01-22
Puslapyje rodyti po