Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ūkinės veiklos cikliškumas ir jo priežastys

  Įvadas. Ekonominis augimas. Ekonominis augimas, jo tempai, klasifikacija. Ekonomikos augimo stadijos. Ekonominio augimo padariniai. Cikliškumas kaip ekonominės dinamikos forma. Svarbiausios ekonominių ciklų teorijos. Ekonominės raidos cikliškumas. Krizės. Jų kryptys. Ciklų tipai. Ciklinių vyravimų priežastys. Išvados.
  Ekonomika, referatas(16 puslapių)
  2007-01-23
 • Ūkinės veiklos finansų sektoriaus analizė

  Įvadas. Ūkinės veiklos finansų sektoriaus analizė. Analizės reikšmė samprata ir būtinumas. Finansinės analizės rūšys. Gamybos ritmingumas. Lūžio taškas. Santykiniai rodikliai. Įmonės bankroto tikimybių nustatymas. Išvados.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2007-02-05
 • Ūkinės veiklos organizavimas

  Įvadas. Ūkinės veiklos organizavimo formos. Individuali firma. Ūkinė bendrija. Akcinė bendrovė. Firmų tipų pranašumai ir trūkumai. Valstybinės įmonės. Bendra įmonė. Susivienijimai. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2006-08-23
 • Ūkinės veiklos organizavimas (2)

  Įvadas. Ūkinės veiklos organizavimo formos. Individuali firma. Ūkinė bendrija. Akcinė bendrovė. Firmų tipų pranašumai ir trūkumai. Valstybinės įmonės. Bendra įmonė. Susivienijimai. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-09-06
 • Ūkininkavimo diversifikacijos (įvairinimo) žemės ūkyje samprata, esmė ir veiksniai

  Įvadas. Pagrindimas. Europos Sąjungos valstybių rinka. Ūkininkams siūloma verstis alternatyviais kaimo verslais. Tai padėtų išspręsti Lietuvos kaimo problemas. Netradicinio žemės ūkio ir alternatyvios veiklos plėtra. Verslai, kurių šiandien labiausiai kaime reikėtų imtis. Ką kaimo žmonės turėtų žinoti apie SAPARD. Prioritetai. Žemės ūkio paskolos. Kooperacija – būtinybė. Išvados.
  Žemės ūkis, referatas(14 puslapių)
  2007-10-08
 • Ūkininko ūkinės veiklos poveikis aplinkai

  Įvadas. Ūkio ūkinė veikla ir rizikos faktoriai. Aplinkosauginė situacija ūkyje. Aplinkos apsaugos ministerijos įstatymai ir reikalavimai ūkininkams. Mėšlo laikymas ir naudojimas. Tvarto įrengimas. Organinių trąšų saugyklos. Organinių atliekų kompostavimas. Išvados.
  Ekologija, referatas(14 puslapių)
  2009-03-20
 • Ūkininko ūkio turto draudimas (2)

  Įvadas. Ūkininko ūkio turto draudimo literatūros apžvalga. Ūkininko ūkio turto draudimas. Ūkinių pastatų draudimas. Žemės ūkio technikos draudimas. Žemės ūkio atsargų draudimas. Žemės ūkio įrenginių ir inventoriaus draudimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Draudimas, referatas(21 puslapis)
  2010-03-31
 • Ūkininko ūkio veiklos teisinis reglamentavimas

  Įvadas. Ūkininko ūkis ir jo nariai. Ūkininko ūkio steigimas, registravimas ir išregistravimas. Parama ūkininkui. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(8 puslapiai)
  2006-11-24
 • Ūkinių operacijų fiksavimas: buhalterinių dokumentų įforminimo principai ir taisyklės

  Įvadas. Tikslas yra išanalizuoti kokios yra ūkinės operacijos ir apskaitos dokumentai, kaip juose fiksuojamos ūkinės operacijos, kaip šie dokumentai surašomi ir įforminami. Apskaitos dokumentai. Buhalterinės apskaitos dokumentų rekvizitai. Apskaitos dokumentams suteikiantys juridinę galia rekvizitai. Kasos knyga. Buhalterinių dokumentų tvarkymas. Bendrieji apskaitos principai. Buhalterinių dokumentų įforminimas. Ūkinių operacijų registravimas apskaitos dokumentuose. Dažniausiai pasitaikančios ūkinės operacijos ir jas lydintys pirminiai dokumentai. Dažniausiai apskaitoje pasitaikančios klaidos. Bendrasis žurnalas. Didžioji knyga. Išvados.
  Apskaita, referatas(18 puslapių)
  2009-11-19
 • Ūkinių operacijų įvertinimas ir dokumentavimas

  Įvadas. Darbo tikslas: įvertinti ir dokumentuoti ūkines operacijas. Buhalterinė apskaita. Ūkinės veiklos apskaitos procesas. Apskaitos dokumentai. Buhalteriniai registrai Debetas ir kreditas. Praktinė dalis. PVM sąskaita faktūra. Kasos pajamų orderis. Kasos išlaidų orderis. Išvados.
  Apskaita, referatas(17 puslapių)
  2010-05-17
 • Ūkinių operacijų rašymas į dokumentus

  Įvadas. Buhalterinės apskaitos dokumentai ir jų paskirtis. Dokumentų rekvizitai. Mokesčiams apskaičiuoti naudojami apskaitos dokumentai. Dokumentų tvarkymas. Buhalterinės apskaitos dokumentų skirstymas ir Saugojimo tvarka. Buhalterinės apskaitos registro esmė, jų skirstymas. Bendrasis ir specialieji apskaitos žurnalai. Didžioji knyga ir jos ryšys su analitinės apskaitos. Kortelėmis. Priedai.
  Apskaita, referatas(15 puslapių)
  2006-03-22
 • Ūkinių organizacijų formos Lietuvoje

  Įvadas. Įmonių ūkinės veiklos pagrindai. Įmonių klasifikavimas ir jų klasifikavimo požymiai. Verslo organizavimas. Individualioji (personalinė) įmonė. Ūkinė bendrija. Tikroji ūkinė bendrija. Komandinė (pasitikėjimo) ūkinė bendrija. Akcinė bendrovė. Akcijos ir obligacijos. Uždaroji akcinė bendrovė. Investicinė bendrovė. Verslo organizavimo formų pranašumai. Trūkumai. kitos ūkinių organizacijų formos. Valstybinė (savivaldybinė) įmonė. Žemės ūkio bendrovė. Kooperatinė bendrovė. Viešoji įstaiga. Įmonių junginiai. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2008-10-13
 • Ūkio chemizavimo liekanos. Nitratai ir nitritai. Jų įtaka sveikatai

  Cheminė maisto tarša ir jos sukeliami sveikatos sutrikimai. Polichlorbifenilai. Kadmis. Gyvsidabris. Pesticidais. Nitratai. Apsinuodijimai cheminėmis priemaišomis. Gerkime tiktai neužterštą vandenį. Viešai tiekiamas vanduo. Šuliniai. Nitratai ir nitritai. Toksinis poveikis. Kaip žinoti ar vanduo užterštas. Šachtinių šulinių įrengimas ir apsauga. Nitratai - ypač pavojingi besilaukiančioms mamoms ir kūdikiams. Į ką mamos turėtų atkreipti dėmesį, norint, kad jų kūdikiai augtų sveiki. Maisto kokybė ir maisto saugumas. Maisto kokybės užtikrinimas.
  Ekologija, referatas(10 puslapių)
  2007-08-22
 • Ūkio raida. Raidą sąlygojantys veiksniai

  Įvadas. Istorinės ūkio formos. Natūrinis (tradicinis) ūkis. Centralizuotai reguliuojamas (planinis) ūkis. Rinkos ūkis. Mišrus ūkis. Pagrindiniai ūkio raidą sąlygojantys veiksniai. Darbo pasidalijimas. Specializacija. Mainai bei jų išplitimas. Pinigų sistemos atsiradimas ir tobulėjimas. Kiti, vienaip ar kitaip ūkio raidą įtakojantys veiksniai. Lietuvos ūkio ekonominė ir socialinė raida. Pasaulio ūkis. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(26 puslapiai)
  2008-11-04
 • Ūkio statistika ir ekonometrija (14)

  Įvadas. Duomenų aprašomoji statistika. Kiekybinių duomenų analizė. Mediana. Kokybinių duomenų analizė. Vieno namų ūkio nario vidutinių disponuojamų pajamų pasiskirstymo įvertinimas. Skurdo ir nelygybės rodiklių apskaičiavimas. Išlaidų priklausomybės nuo įvairių faktorių tyrimas. Determinacijos koeficiento įvertis. Išsiskiriančių reikšmių tyrimas. Koreliacinė analizė. Išvados.
  Statistika, referatas(27 puslapiai)
  2009-11-17
 • Ūkio subjekto finansinė analizė

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti ir apibendrinti 2006–2008 metų ūkio subjekto finansines ataskaitas. Balanso horizontalioji analizė. Balanso vertikalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos horizontalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos vertikalioji analizė. Pardavimų ir investicijų pelningumo analizė. Trumpalaikio mokumo rodiklių analizė. Ilgalaikio mokumo analizė. Veiklos efektyvumo analizė. Bankroto tikimybė. Išvados. Priedai (17 Excel lentelių).
  Finansai, referatas(24 puslapiai)
  2010-04-26
 • Ukmergės rajonas

  Pagrindinė Ukmergės rajono informacija (istorija). Klimatas. Lankytinos Ukmergės vietos. Herbas ir jo istorija.
  Lietuvos geografija, referatas(7 puslapiai)
  2006-06-01
 • Ukmergės rajonas (2)

  Rajono centras. Rajono apylinkės.
  Lietuvos geografija, referatas(6 puslapiai)
  2006-12-12
 • Ukrainietiškos duonos technologinė instrukcija

  Ukrainietiškos duonos technologinė instrukcija. Technologinės instrukcijos titulinis lapas. Gamybinė receptūra. Naudojamos žaliavos. Technologinio proceso aprašymas. 100 g ukrainietiškos duonos maistinė ir energetinė vertė.
  Kulinarija, referatas(10 puslapių)
  2007-05-28
 • Ultragarsas (2)

  Įvadas. Ultragarso savybes aprašantys fizikiniai dydžiai. Ultragarso bangų sklidimo dėsniai. Ultragarso bangų sąveika su audiniais. Mechaninis ultragarso poveikis. Šiluminis ultragarso poveikis. Fizikinis-cheminis ultragarso poveikis. Ultragarso tyrimo aparatūra ir veikimo principas. Ultragarso tyrimo metodai. Apžvalginis UG tyrimas. Trimatis UG tyrimas (3D). Doplerosonografija. Endosonografija (vidinis ertminis tyrimas). Sonolaparoskopija. Harmoninis vaizdas. Intervenciniai UG tyrimai. Perduodamoji (transmisinė) echoskopija. Ultragarso sukeliami pakitimai ir apsauga nuo jų. Išvados.
  Medicina, referatas(12 puslapių)
  2007-04-23
Puslapyje rodyti po